DEEANN - IT’S MY TIME

DETAIL ALBUM

Tracks:

Blue Skies

Fine and Mellow

Here to Stay

Killing Me Softly

A Little Romance

My Funny Valentine

Nearness of You

Summertime

Sunshine

Writing on the Wall

 

Website Artiest

DEEANN

https://deeannmusic.com/

https://www.facebook.com/DeeAnnMusic  

Nadat ze in 2015 haar grotere muzikale dromen opzij gezet had om zich te wijden aan het grootbrengen van een gezin, is de Multi-getalenteerde singer-songwriter DeeAnn terug om haar nalatenschap te creëren. Haar nieuwste album ‘It's My Time’, dat momenteel nationaal wordt uitgezonden met Neal Sapper, New World n Jazz en drie originele nummers bevat te midden van een mix van folk-, pop- en jazzklassiekers, is de nieuwste manifestatie van de Niagara Falls, New York, de hernieuwde visie van haar leven.

De zangeres, die afkomstig is uit een klein stadje buiten Buffalo, legde de basis voor haar nieuwe, ontluikende carrière met haar slim getitelde collectie uit 2017, ‘Desperately Seeking DeeAnn’, geproduceerd door de hedendaagse jazzbassist RiShon Odel (Brian Culbertson, Najee). Toen haar vader, de populaire jazzartiest Frank DiMeo uit Buffalo, hoorde dat ze eindelijk haar lot als jazzzangeres omarmde, was hij opgetogen. Hoewel ze eerder professioneel pop en country had gezongen, was hij degene die haar als klein meisje kennis liet maken met de muziek van Ella Fitzgerald en zijn favoriet, Sarah Vaughan. Het jaar daarop kreeg DeeAnn de eer om te worden opgenomen in de Niagara Falls Music Hall of Fame. Maar ze maakte ook een tragedie mee, want het verlies van haar 23-jarige zoon William Michael Tompkins door een motorongeluk, bracht het leven van DeeAnn in een neerwaartse spiraal en vertraagde het project voor onbepaalde tijd.

Nu is het haar toch gelukt, en ze opent met de titeltrack, een cover, en dat is niet de enige. ‘Fine and Mellow’, ‘Killing Me Softly’, ‘My Funny Valentine’, ‘Nearness of You’, ‘Summertime’ en ‘Sunshine’. Originele tracks zijn dan weer de ballade ‘Here to Stay’, de soulvolle ballade ‘A Little Romance’ en de afsluiter ‘Writing on the Wall’.

Een leuk album!

 

Patrick Van de Wiele (4)

After putting her bigger musical dreams aside in 2015 to devote herself to raising a family, multi-talented singer-songwriter DeeAnn is back to create her legacy. Her latest album 'It's My Time', currently receiving national airplay with Neal Sapper, New World n Jazz and featuring three original songs amid a mix of folk, pop and jazz classics, is Niagara Falls' latest manifestation, the renewed vision of her life.

The singer, who hails from a small town outside Buffalo, laid the foundation for her new, burgeoning career with her cleverly titled 2017 collection, ‘Desperately Seeking DeeAnn,’ produced by contemporary jazz bassist RiShon Odel (Brian Culbertson, Najee). When her father, popular Buffalo jazz artist Frank DiMeo, heard that she was finally embracing her destiny as a jazz singer, he was thrilled. Although she had previously sung pop and country professionally, he was the one who introduced her to the music of Ella Fitzgerald and his favorite, Sarah Vaughan, as a little girl. The following year, DeeAnn was given the honor of being inducted into the Niagara Falls Music Hall of Fame. But she also experienced tragedy, as the loss of her 23-year-old son William Michael Tompkins to a motorcycle accident sent DeeAnn's life into a tailspin and delayed the project indefinitely.

Now she has succeeded, and she opens with the title track, a cover, and that is not the only one. 'Fine and Mellow', 'Killing Me Softly', 'My Funny Valentine', 'Nearness of You', 'Summertime' and 'Sunshine'. Original tracks are the ballad 'Here to Stay', the soulful ballad 'A Little Romance' and the closing track 'Writing on the Wall'.

A nice album!

SUN ATLAS – RETURN TO THE SPIRIT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Return to the Spirit

12th Dimension Caravan

Wandering Around Haccika

Message from the Snakes

The Source

Cure the Sick

Phases of the Moon

Intergalactic Medium

Sky World

The Renewal of Sunface Mirror

 

Website Label

MOCAMBO RECORDS

https://mocamborecords.bandcamp.com/album/return-to-the-spirit

Er is weinig geweten over de band Sun Atlas. Ze komen uit L.A. en verbergen hun achter maskers en kostuums, om hun identiteit geheim te houden, en volledig te focussen op de muziek. Een gevoel van gemeenschap en universele geest als alternatief voor verafgoding en individualisme wordt sterk weerspiegeld in hun eclectische muziekstijl. Hun instrumentale sound is mystiek en kosmopolitisch, waarbij Afrobeat, cineastische soul, spirituele & etnische jazz verweven worden met space sounds, hiphopbreaks en garage funk. Hun debuutsingle ‘The Mystic Parade’ verkocht als zoete broodjes, en op 3 mei jl. is dit debuutalbum verschenen. Daarop staan 10 tracks, die verdergaan waar de single ophield. Opener en titeltrack laat je spirituele jazz horen geflankeerd door een hiphopbeat en cineastische funk.’ 12th Dimension Caravan’ heeft wat Midden-Oosterse invloeden, waarna ‘Wandering Around Haccika’ me doet denken aan Afrobeat. Daarna neemt ‘Message from The Snakes’ je mee op tocht door een mystieke woestijn met een etnische blazerssectie die drijft op een slangendans. Op de tonen van de derde single ‘The Source’ doorkruis je de kosmos, waarbij de sound door het universum weergalmt. ‘Cure the Sick’ is een uptempo Afrobeat met jazz, waarna de maanfasen aan bod komen in ‘Phases of the Moon’, opnieuw met hypnotiserende psychologische grooves. Het uptempo intergalactische medium volgt daarop tijdens ‘Intergalactic Medium’, en opnieuw weerklinken die weergalmende spacey sounds. ‘Sky World’ raast haastig voorbij, met die weergalmende spacey sounds, waarna ‘The Renewal of Sunface Mirror’ afsluit op een jazzy manier.

Wat zeker is, is dat de sound van Sun Atlas je zal hypnotiseren met hun universum aan invloeden. En ergens doen ze mij toch wat denken aan die andere mystieke band Sun Ra.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Little is known about the band Sun Atlas. They come from L.A. and hide behind masks and costumes to keep their identities secret and focus entirely on the music. A sense of community and universal spirit as an alternative to idolatry and individualism is strongly reflected in their eclectic musical style. Their instrumental sound is mystical and cosmopolitan, where Afrobeat, cinematic soul, spiritual & ethnic jazz are interwoven with space sounds, hip-hop breaks and garage funk. Their debut single 'The Mystic Parade' sold like hot cakes, and this debut album was released on May 3. It contains 10 tracks, which continue where the single left off. Opener and title track show you spiritual jazz flanked by a hip-hop beat and cinematic funk. '12th Dimension Caravan' has some Middle Eastern influences, after which 'Wandering Around Haccika' reminds me of Afrobeat. Then 'Message from The Snakes' takes you on a journey through a mystical desert with an ethnic brass section that floats on a snake dance. To the sounds of the third single 'The Source' you traverse the cosmos, with the sound reverberating through the universe. 'Cure the Sick' is an up-tempo Afrobeat with jazz, after which the moon phases are discussed in 'Phases of the Moon', again with hypnotic psychological grooves. The up-tempo intergalactic medium follows during 'Intergalactic Medium', and once again those reverberating spacey sounds resound. 'Sky World' rushes by, with those reverberating spacey sounds, after which 'The Renewal of Sunface Mirror' closes in a jazzy way.

What is certain is that Sun Atlas' sound will hypnotize you with their universe of influences. And somehow they remind me of that other mystical band Sun Ra.

THE JAZZ DEFENDERS – MEMORY IN MOTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Meanderthal

The Long Haul

Chasing Fantasies

Rolling On A High

Take A Minute

Fuffle Kershuffle

Snakebite Playfight

Net Zero

Enigma

 

Website Artiest

THE JAZZ DEFENDERS

www.thejazzdefenders.com

In april 2022 recenseerde ik hier de cd ‘King Phoenix’ van het Britse kwintet The Jazz Defenders, en dat was meteen hun tweede album. Nop 19 april jl. is de opvolger, het derde album verschenen, dat ik nu pas te pakken krijg. De line-up is constant gebleven, afgezien van één verandering in tenorsaxofonist: leider, hoofdcomponist en toetsenist George Cooper, trompettist Nick Malcolm, tenorsaxofonist Jake McMurchie (op zijn eerste album met de groep), bassist Will Harris en drummer Ian Matthews. Cooper speelt akoestische piano, Wurlitzer, orgel en vibrafoon en Harris speelt contrabas en elektrische bas.

Weerom brengt die cd een mengeling van invloeden en stijlen, van tijdloze akoestische jazz (dat doet denken aan Blue Note Records), naar contemporary fusion, waar jazz soul, funk en hiphop ontmoet. De openingstrack ‘Meanderthal’ brengt eigentijdse souljazz naar deze party. Vervolgens klinkt ‘The Long Haul’ lichter, terwijl ‘Chasing Fantasies’ eerder swing jazz brengt. Hiphop via rapper Doc Brown steekt de kop op tijdens ‘Rolling On A High’, een combinatie die voorheen al te horen was op hun tweede cd. Het mooie ‘Take A Minute’ drijft op een laid-back groove, met op de achtergrond een filmisch arrangement. ‘Fuffle Kershuffle’ brengt ons terug naar leuke souljazz, gevolgd door het opgewekte ‘Snakebite Playfight’. ‘Net Zero’ komt door zijn drumritmes en blazers complex over, en de afsluiter ‘Enigma’ is live opgenomen in Parijs. Maar vergis u niet, dit is een romantische ballade geworden, met enkel piano en bas. Een zacht uiteinde van dit album dus.

Toch een best leuke cd, die het legaat van het verleden koppelt aan eigentijdse souljazz, fusion, soul, funk en hiphop.

 

Patrick Van de Wiele (4)

In April 2022 I reviewed the CD 'King Phoenix' by the British quintet The Jazz Defenders, which was their second album. On April 19th the successor, the third album, was released, which I am only now getting my hands on. The line-up has remained constant, apart from one change in tenor saxophonist: leader, principal composer and keyboardist George Cooper, trumpeter Nick Malcolm, tenor saxophonist Jake McMurchie (on his first album with the group), bassist Will Harris and drummer Ian Matthews. Cooper plays acoustic piano, Wurlitzer, organ and vibraphone and Harris plays double bass and electric bass.

Once again, the CD brings a mixture of influences and styles, from timeless acoustic jazz (reminiscent of Blue Note Records), to contemporary fusion, where jazz meets soul, funk and hip hop. The opening track 'Meanderthal' brings contemporary soul jazz to this party. Then 'The Long Haul' sounds lighter, while 'Chasing Fantasies' brings swing jazz. Hip-hop via rapper Doc Brown rears its head during 'Rolling On A High', a combination that could previously be heard on their second CD. The beautiful 'Take A Minute' floats on a laid-back groove, with a cinematic arrangement in the background. 'Fuffle Kershuffle' brings us back to fun soul jazz, followed by the cheerful 'Snakebite Playfight'. 'Net Zero' comes across as complex due to its drum rhythms and horns, and the closing track 'Enigma' was recorded live in Paris. But make no mistake, this has become a romantic ballad, with only piano and bass. So a soft end to this album.

Still a pretty nice CD, which links the legacy of the past to contemporary soul jazz, fusion, soul, funk and hip hop.

OLUMA – COOKING TIME

DETAIL ALBUM

Tracks:

Felantropique

Cooking Time

Tangerine

Interlude

Achtronaut

Oddacity

Hasty Train

Sunrow

On a Walk

Song for Paulo

Jello

HCR Skit

 

Website Artiest

OLUMA

https://oluma.de/

https://oluma.bandcamp.com/album/cooking-time

In 2021 werd de band Oluma opgericht in Leipzig door bassist Gregor Nicolai, drummer André van der Heide en saxofonist Roman Polatzky. Momenteel tellen ze al 9 leden en dat zijn Luke Strange (trompet), Gregor Littke (trombone), Henrik Baumgarten (sax), Mauricio Vivas (gitaar), Fernando Reis (percussie), Olga Reznichenko en Valentin Mühlberger (keyboards). Samen creëren ze een indrukwekkende mix van Afrobeat, funk, jazz en Braziliaanse muziek. André en Gregor begonnen hun muzikale reis in hun vormende tienerjaren in de multiculturele scene van Berlijn. Ze delen hun liefde voor handgemaakte groovemuziek en een passie voor dansbare beats. Uiteindelijk bracht hun zoektocht hen naar muziek naar Leipzig, waar ze Roman en de rest van de band met een internationale bezetting zouden ontmoeten. Het combineren van dichte, ingewikkelde grooves met energieke koperlijnen die leiden tot virtuoze improvisaties is het brood en de boter van de groep. Het vermogen om hun publiek te begeleiden naar een lichte, maar toch rijke en weelderige harmonische droomwereld is echter altijd aanwezig. De instrumentale composities kunnen worden gecategoriseerd als global groove. Op 5 april jl. kwam hun debuutalbum bij het Deense One World Records uit. De titel ervan ‘Cooking Time’ kwam niet onverwacht, want de muziek werd gecreëerd in gezamenlijke songschrijfsessies, toen er met beats gespeeld werd en ideeën gezongen werden. De band deelt dus niet enkel het podium, maar ook de eettafel. Voor hun opnames schakelde de band de hulp in van delay-nerd en Afrobeat-liefhebber Umberto Echo, die oude analoge technologie gebruikt om een ​​nostalgisch geluid te creëren dat voldoet aan moderne productie.

Op het album staan 12 tracks, en dat zijn instrumentale Afro jazz grooves. ‘Felantropique’ zwiert het ritme al onmiddellijk op gang, waarbij de blazers een funky en jazzy toets verlenen. Dat geldt evenzeer voor de titeltrack, waarna het mooie ‘Tangerine’ en ‘Interlude’ heel rustig klinken. Daarna volgt ‘Achtronaut’, dat ons weer richting de dansvloer leidt, gevolgd door het jazzy ‘Oddacity’. Het gejaagde tempo in ‘Hasty Train’ symboliseert de vaart van de trein, waarna ‘Sunrow’ volgt. We gaan op rustig wandel op het ritme van ‘On a Walk’ en komen aan in Latijns-Amerika met ‘Song for Paulo’. ‘Jello’ sluit aan met een jazzfunk groove, en ‘HCR Skit’ sluit af in een funky sfeertje.

Een universeel album dus, met vooral de nadruk op Afrobeat, maar waar tevens plaats is voor jazz, funk en zelfs Latijnse sounds. Best leuk!


Patrick Van de Wiele (4)

In 2021, the band Oluma was founded in Leipzig by bassist Gregor Nicolai, drummer André van der Heide and saxophonist Roman Polatzky. They currently have 9 members and that are Luke Strange (trumpet), Gregor Littke (trombone), Henrik Baumgarten (sax), Mauricio Vivas (guitar), Fernando Reis (percussion), Olga Reznichenko and Valentin Mühlberger (keyboards). Together they create an impressive mix of Afrobeat, funk, jazz and Brazilian music. André and Gregor began their musical journey in their formative teenage years in Berlin's multicultural scene. They share their love for handmade groove music and a passion for danceable beats. Ultimately, their search for music took them to Leipzig, where they would meet Roman and the rest of the band with an international line-up. Combining dense, intricate grooves with energetic brass lines that lead to virtuosic improvisations is the group's bread and butter. However, the ability to guide their audience into a light, yet rich and lush harmonious dream world is always present. The instrumental compositions can be categorized as global groove. Their debut album was released on April 5 on Denmark's One World Records. Its title 'Cooking Time' was not unexpected, as the music was created in collaborative songwriting sessions, when beats were played with and ideas were sung. So the band not only shares the stage, but also the dining table. For their recordings, the band enlisted the help of delay nerd and Afrobeat enthusiast Umberto Echo, who uses old analog technology to create a nostalgic sound that meets modern production.

The album contains 12 tracks, which are instrumental Afro jazz grooves. 'Felantropique' immediately gets the rhythm going, with the wind instruments adding a funky and jazzy touch. This also applies to the title track, after which the beautiful 'Tangerine' and 'Interlude' sound very calm. This is followed by 'Achtronaut', which leads us back to the dance floor, followed by the jazzy 'Oddacity'. The hurried pace in 'Hasty Train' symbolizes the speed of the train, after which 'Sunrow' follows. We take a leisurely walk to the rhythm of 'On a Walk' and arrive in Latin America with 'Song for Paulo'. 'Jello' follows with a jazz funk groove, and 'HCR Skit' closes in a funky atmosphere.

A universal album, with a particular emphasis on Afrobeat, but where there is also room for jazz, funk and even Latin sounds. Quite fun!

VARV – LOWLANDS

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 Drizzle

2 All Fulness

3 Permeability

4 Childhood

5 Limestone

6 White Kitten

7 Ready Arteries

8 Kings of Weno

 

Website Artiest

VARV

https://www.facebook.com/varv.music/

www.linktr.ee/varv.music

Het Italiaanse duo Varv bestaat uit Andrea Cappi op keyboards (oprichter van Multibox, Flown e.a. projecten) en Francesco Mascolo op drums (medeoprichter van Syntax 4 project), en het is een cross-overproject waarbij de jazzachtergrond ontdaan is van de traditionele karakteristieken. Daarbij is het vrij om meer experimentele gebieden te verkennen, tussen elektronica en progressief. De muziek lijkt wel dystopische landschappen op te roepen, waarin delen van songs alterneren met geluidsmanipulaties en improvisaties. ‘Lowlands’ is meteen het debuut van dit duo en het klinkt als de soundtrack van een film die de relatie tussen de mens en de aarde onderzoekt. Dit zowel in de betekenis van de wereld waarin we leven als in de betekenis van vruchtbare grond voor toekomstige groei. De opzet van dit album was om te experimenteren en materiaal te ordenen op een persoonlijke manier, in het bijzonder met aandacht voor de timbrische kwaliteiten en de lijnen tussen verschillende muziekgenres te doen vervagen.

De opener ‘Drizzle’ is gebaseerd op ritmische akkoordprogressies die hectisch variëren, waardoor een groove met de drums ontstaat, die in het centrale deel uiteenvalt voordat hij aan het einde weer verschijnt. Het is een stuk dat met zijn kleurveranderingen en ritmische behandeling de fundamenten van het duo goed samenvat. Daarna volgt ‘All Fulness’, een meer lyrische track waar Matteo Pontegavelli’s trompet nieuwe nuancen in legt, en daardoor de muziek meer abstracte en niet-gedefinieerde richtingen inleidt. ‘Permeability’ werd de eerste track die in 2022 als single uitgebracht werd, en ‘Childhood’ is een ballade met een delicate melodie, die de kindertijd reflecteert. In ‘Limestone’ sedimenteert en evolueert een eenvoudige akkoordprogressie langzaam, waardoor de juiste luisterruimte ontstaat die zich kan concentreren op minimale timbrische variaties waar alles opgeschort lijkt voordat hij drastisch verandert naar een tweede deel waar het drumwerk krachtig inslaat. Op ‘White Kitten’ daarentegen alterneren klankveranderingen en synthesizersequenties mekaar a in een spel van contrasten tussen chaos en rust. Nadat het keyboard de intro tot ‘Ready Arteries’ gezet heeft valt de drum in en gastmuzikant Daniele Nasi valt in op sax. De sound gaat dan ook de richting op van dansmuziek. ‘Kings of Weno’ sluit af met echo’s van rock, en vertelt de droom van een waanzinnige ontsnapping uit de stad naar een ver eiland in de Stille Oceaan.

In dit project zit tussen jazz, progrock, fusion en elektronica verweven en ik vind dat het klinkt als een sciencefictionsoundtrack. Het is echter ietwat gecompliceerd om te beluisteren, maar dat zal de echte audiofiel wel kunnen appreciëren!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Italian duo Varv consists of Andrea Cappi on keyboards (founder of Multibox, Flown and others projects) and Francesco Mascolo on drums (co-founder of Syntax 4 project), and it is a crossover project where the jazz background is stripped of the traditional characteristics. In addition, it is free to explore more experimental areas, between electronic and progressive. The music seems to evoke dystopian landscapes, in which parts of songs alternate with sound manipulations and improvisations. 'Lowlands' is the debut of this duo and it sounds like the soundtrack to a film that explores the relationship between humans and the earth. This both in the sense of the world we live in and in the sense of fertile ground for future growth. The intention of this album was to experiment and organize material in a personal way, paying particular attention to the timbrical qualities and blurring the lines between different musical genres.

The opener 'Drizzle' is based on rhythmic chord progressions that vary frantically, creating a groove with the drums, which disintegrates in the central section before reappearing at the end. It is a piece that summarizes the duo's foundations with its color changes and rhythmic treatment. This is followed by 'All Fulness', a more lyrical track in which Matteo Pontegavelli's trumpet adds new nuances, thereby taking the music in more abstract and undefined directions. 'Permeability' became the first track to be released as a single in 2022, and 'Childhood' is a ballad with a delicate melody, reflecting childhood. In 'Limestone' a simple chord progression slowly sediments and evolves, creating the right listening space to focus on minimal timbrical variations where everything seems suspended before changing dramatically to a second part where the drumming hits powerfully. On 'White Kitten', on the other hand, sound changes and synthesizer sequences alternate in a play of contrasts between chaos and tranquility. After the keyboard has set the intro to 'Ready Arteries', the drums join in and guest musician Daniele Nasi joins in on sax. The sound therefore goes in the direction of dance music. 'Kings of Weno' closes with echoes of rock, and tells the dream of a crazy escape from the city to a distant island in the Pacific Ocean.

This project blends jazz, prog rock, fusion and electronics and I think it sounds like a science fiction soundtrack. However, it is somewhat complicated to listen to, but the true audiophile will appreciate that!

WONDER 45 – WONDERLAND

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Cry
 2. Round And Round
 3. Superman
 4. Wonderland
 5. Make It Happen
 6. Intermission
 7. Green Light
 8. Nothing’s Gonna Change
 9. Into The Fire

 

Website Artiest

WONDER 45

https://wonder45.bandcamp.com/

Wonder 45 is een Britse soulband uit Londen, die door producer en songwriter Holley Gray opgestart werd als een instrumentaal project. Die werkt samen met gitarist Ross Ewart, drummer Chris Nickolls en keyboardspeler Steve Pringle, en is vastbesloten om authentieke soulmuziek te brengen. Toen de band kennismaakte met singer-songwriters Jess Greenfield en Gavin Conder was de line-up compleet. Nu is hun debuutalbum digitaal en op LP bij Big AC Records uitgebracht, met daarop 9 tracks. Voorheen werden met succes al enkele singles gereleasd, die op radioplay konden rekenen. Voortbouwend op de beste tradities van hedendaagse soulperformances van Sharon Jones, Black Pumas, Alabama Shakes, evenals Al Green, Aretha Franklin en in het geval van het titelnummer, “like a 21st Century Joe Cocker” (Blues and Soul Magazine) zijn de negen nummers van 'Wonderland' oprechte zaken die uit het hart komen, gemaakt met enorme liefdevolle zorg en de grootste aandacht voor detail. De rijke, analoge productie van de band, gecombineerd met krachtige, soulvolle optredens en oprechte songwriting, geven je het gevoel alsof je de enige in de kamer bent. ‘Wonderland’ balanceert met gemak op de grens tussen traditionele en hedendaagse soul, maar waar het ook in je playlist staat, het is een album boordevol gevoel. Van de uitgeblazen en met tranen besmeurde zang in ‘Cry’ tot de zachte geruststelling van ‘Nothing Gonna Change’, de zang zweeft op deze plaat, vliegend op de vleugels van gladde hoorns, orgel en prachtige bas. Het titelnummer ‘Wonderland’ heeft een echt kermisgevoel en neemt je mee in wat voelt als ‘s werelds meest intense one night stand. Maar er is hier ook genoeg tempo – 'Superman' stormt door de lucht en laat je supervlieg voelen met een paar gruizige drums en strakke AF-gitaar, terwijl 'Walk Into The Fire' je meeneemt in de cultus van Wonder 45 met een paar zware beats gemaakt om te dansen , maar laat je op een emotioneel hoogtepunt achter. En als je iets nodig hebt om je op te voeden, zal ‘Make It Happen’ je inspireren met enorme blazers en zang.

Een zeer leuk soulalbum, dat inderdaad de brug slaat tussen old school en hedendaagse soul! Een aanrader voor soulfans!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Wonder 45 is a British soul band from London, which was started as an instrumental project by producer and songwriter Holley Gray. He works with guitarist Ross Ewart, drummer Chris Nickolls and keyboard player Steve Pringle, and is determined to bring authentic soul music. When the band was introduced to singer-songwriters Jess Greenfield and Gavin Conder, the line-up was complete. Now their debut album has been released digitally and on LP by Big AC Records, containing 9 tracks. Previously, several singles had been successfully released and received radio play. Building on the best traditions of contemporary soul performances from Sharon Jones, Black Pumas, Alabama Shakes, as well as Al Green, Aretha Franklin and in the case of the title track, “like a 21st Century Joe Cocker” (Blues and Soul Magazine) the nine songs of 'Wonderland' are sincere things that come from the heart, made with enormous loving care and the greatest attention to detail. The band's rich, analogue production, combined with powerful, soulful performances and heartfelt songwriting, will make you feel like you're the only one in the room. 'Wonderland' easily balances on the border between traditional and contemporary soul, but wherever it is in your playlist, it is an album packed with feeling. From the blown-out and tear-stained vocals in 'Cry' to the gentle reassurance of 'Nothing Gonna Change', the vocals soar on this record, flying on the wings of smooth horns, organ and beautiful bass. The title track 'Wonderland' has a real fairground feel and takes you into what feels like the world's most intense one night stand. But there's plenty of pace here too – 'Superman' charges through the air and makes you feel super fly with some gritty drums and tight AF guitar, while 'Walk Into The Fire' takes you into the cult of Wonder 45 with some heavy beats made for dancing, but will leave you on an emotional high. And if you need something to raise you, 'Make It Happen' will inspire you with huge horns and vocals.

A very nice soul album, which indeed bridges the gap between old school and contemporary soul! Highly recommended for soul fans!

RYAN JUDD – CLOSE TO HOME

DETAIL ALBUM

Tracks:

Holding This Moment

Dawn’s First Breath

Close to Home

Space to Breathe

Beyond the Shadows

Letting Go

Silent Horizons

Alone Inside (Solo Guitar)

A Look in the Mirror (Ethereal Version)

Radiant Gratitude

Precious Moments

 

Website Artiest

RYAN JUDD

https://ryanjuddmusic.com/

https://www.facebook.com/RyanJuddMusic

De Amerikaanse akoestische gitarist Ryan Judd is mij onbekend. Nochtans is hij een artiest bovenaan de Billboard Chart staat, een bekroonde muzikant en een internationaal bekende muziektherapeut. Hij is een ervaren Fingerstyle-gitarist en zet zich in voor het maken van muziek die welzijn inspireert. Ryans unieke muziekstijl op de nylonsnarige gitaar creëert een warme en zachte soundscape voor de luisteraar. Hij werd beïnvloed door gitaristen Michael Hedges en Will Ackerman, en heeft uitgebreid samengewerkt met Tom Eaton om zijn geluid vorm te geven en te ontwikkelen.

‘Close to Home’ is zijn nieuwste album, gekenmerkt door muziek die oprecht, ruimtelijk en etherisch is. Geïnspireerd door diepe, persoonlijke ervaringen van liefde, inzicht en verdriet, creëert Ryans delicate en ontroerende nylonsnarige gitaarspel een serene en contemplatieve soundscape. Dit album is een uitnodiging om vrede, stilte en reflectie te omarmen. De voor een Grammy® genomineerde geluidstechnicus Tom Eaton mixte en masterde het project en zorgde ervoor dat de artistieke kwaliteiten van dit album voortreffelijk werden vastgelegd.

Het emotionele bewustzijn van Ryan Judd vanuit zijn achtergrond in muziektherapie is bepalend voor elke noot die hij speelt. Hij is een unieke stem geworden in de wereld van de instrumentale gitaar, het creëren van uitzonderlijke muziek die doordacht, diep gevoeld en voortreffelijk gespeeld is.

Deze New Age muziek is ideaal om bij te ontspannen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American acoustic guitarist Ryan Judd is unknown to me. Yet he is a Billboard Chart-topping artist, an award-winning musician and an internationally known music therapist. He is an accomplished Fingerstyle guitarist and is committed to creating music that inspires well-being. Ryan's unique musical style on the nylon string guitar creates a warm and soft soundscape for the listener. He was influenced by guitarists Michael Hedges and Will Ackerman, and has worked extensively with Tom Eaton to shape and develop his sound.

'Close to Home' is his latest album, characterized by music that is sincere, spacious and ethereal. Inspired by deep, personal experiences of love, insight and grief, Ryan's delicate and moving nylon string guitar playing creates a serene and contemplative soundscape. This album is an invitation to embrace peace, silence and reflection. Grammy®-nominated sound engineer Tom Eaton mixed and mastered the project, ensuring the album's artistic qualities were superbly captured.

Ryan Judd's emotional awareness from his background in music therapy shapes every note he plays. He has become a unique voice in the world of instrumental guitar, creating exceptional music that is thoughtful, deeply felt and exquisitely played.

This New Age music is ideal for relaxing!

MIRAGE OF DEEP – MUNDO SONORO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mundo Sonoro

Feelings Of Freedom

Welcome Mr. Schumann

Is This A Dream

Little Things

Vitalis Status

Mundo Sonoro (Redux)

 

Website Artiest

MIRAGE OF DEEP

https://lemongrassmusic.de/artists/Mirage-Of-Deep

Dompel jezelf onder in een wereld van sensaties en emoties met de langverwachte release van het nieuwe digitale album van Mirage Of Deep. Met groot meesterschap heeft de getalenteerde muziekproducent Nacho Ferrer uit Alicante, Spanje een compleet nieuw geluidsuniversum gecreëerd, ontworpen om de luisteraar te boeien en naar onontdekte plekken te vervoeren.

Op dit album verrukt Mirage Of Deep ons met een eclectische mix van omhullende melodieën en hypnotiserende sferen. Elk nummer is als een leeg canvas, wachtend om gevuld te worden met unieke soundscapes die beelden oproepen van uitgestrekte oceaangebieden, mysterieuze betoverde bossen en exotische stadsgezichten.

Het vermogen van Mirage Of Deep om boeiende sferen te creëren is in elk nummer duidelijk aanwezig. Van het zachte gefluister van de golven op ‘Feelings Of Freedom’ tot de pulserende, energieke ritmes van ‘Welcome Mr. Schumann’, elk nummer is zorgvuldig samengesteld om de luisteraar mee te nemen op een emotionele en zintuiglijke reis.

De samenwerking tussen Juan Luis Molines en Decaramelo op het titelnummer is werkelijk magisch. De gitaar van Molines en de stem van Decaramelo vermengen zich in een boeiende muzikale dans, die elkaar aanvult en versterkt om een ​​luisterervaring te creëren die zowel boeiend als ontroerend is.

Het vermogen van Mirage Of Deep om de melodieuze schoonheid van de gitaar te combineren met de passie van flamenco resulteert in een nummer dat resoneert in de harten en zielen van degenen die het voorrecht hebben om het te horen.

De derde samenwerking wordt uitgevoerd door Zulima Bonet met ‘Is This a Dream’. Het is een lied dat diepe emoties en intieme reflecties oproept. Met een omhullende melodie en poëtische teksten neemt het luisteraars mee naar een wereld van mysterie en verwondering. De stem van Zulima Bonet is perfect verweven met de muziek en voegt een extra laag schoonheid en emotie toe aan de compositie

Maar wat dit album echt speciaal maakt zijn de nieuwe texturen en geluiden die Mirage Of Deep heeft verwerkt. Door te experimenteren met een breed scala aan instrumenten en productietechnieken zijn ze erin geslaagd fascinerende klanklagen te creëren die diepte en rijkdom aan elke compositie toevoegen. Van de etherische synths tot de exotische percussie-instrumenten, elk element versmelt perfect tot een harmonieus en boeiend geheel.

Met ‘Mundo Sonoro’ heeft Mirage Of Deep de lat nog hoger gelegd in de wereld van ambient en elektronische muziek. Dit album is meer dan alleen een verzameling nummers. Het is een meeslepende ervaring die de luisteraar uitnodigt om nieuwe grenzen te verkennen en nieuwe emoties te ontdekken.

Laat je dus omhullen door de muziek van Mirage Of Deep en vervoeren naar verre en onbekende oorden. Met dit album is de reis nog maar net begonnen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Immerse yourself in a world of sensations and emotions with the highly anticipated release of Mirage Of Deep's new digital album. With great mastery, talented music producer Nacho Ferrer from Alicante, Spain has created a completely new sound universe, designed to captivate the listener and transport them to undiscovered places.

On this album, Mirage Of Deep delights us with an eclectic mix of enveloping melodies and hypnotic atmospheres. Each song is like a blank canvas, waiting to be filled with unique soundscapes that evoke images of vast ocean expanses, mysterious enchanted forests and exotic cityscapes.

Mirage Of Deep's ability to create captivating atmospheres is evident in every song. From the soft whisper of the waves on 'Feelings Of Freedom' to the pulsating, energetic rhythms of 'Welcome Mr. Schumann', each song has been carefully crafted to take the listener on an emotional and sensory journey.

The collaboration between Juan Luis Molines and Decaramelo on the title track is truly magical. Molines' guitar and Decaramelo's voice blend in a captivating musical dance, complementing and enhancing each other to create a listening experience that is both captivating and moving.

Mirage Of Deep's ability to combine the melodic beauty of the guitar with the passion of flamenco results in a song that resonates in the hearts and souls of those privileged to hear it.

The third collaboration is performed by Zulima Bonet with 'Is This a Dream'. It is a song that evokes deep emotions and intimate reflections. With an enveloping melody and poetic lyrics, it takes listeners to a world of mystery and wonder. Zulima Bonet's voice is perfectly interwoven with the music and adds an extra layer of beauty and emotion to the composition.

But what really makes this album special are the new textures and sounds that Mirage Of Deep has incorporated. By experimenting with a wide range of instruments and production techniques, they have managed to create fascinating layers of sound that add depth and richness to any composition. From the ethereal synths to the exotic percussion instruments, every element blends perfectly into a harmonious and captivating whole.

With 'Mundo Sonoro', Mirage Of Deep has raised the bar even higher in the world of ambient and electronic music. This album is more than just a collection of songs. It is an immersive experience that invites the listener to explore new boundaries and discover new emotions.

So let yourself be enveloped by the music of Mirage Of Deep and transported to distant and unknown places. With this album the journey has only just begun.

THOMAS LEMMER & ANDREAS BACH – INTO THE LIGHT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Into the Light

Memories

Summit

Into the Light (ambient version)

Into the Light (Sine remix)

 

Website Artiest

THOMAS LEMMER

https://www.thomas-lemmer.com/

ANDREAS BACH

https://soundcloud.com/andreasbach3000

De Duitse muzikant & producer Thomas Lemmer komt hier regelmatig voorbij. In navolging van hun albums ‘Pulse’ en ‘Night Travellers’ is Thomas weer gaan samenwerken met Andreas Bach. Bekend om hun betoverende ambient- en downtempocreaties, hebben Lemmer en Bach opnieuw het muzikale rijk aangewakkerd met deze voortreffelijke single. Die single werd op 31 mei uitgebracht door het bekende label Sine Music. Die is beschikbaar op alle bekende streaming- en downloadplatforms. De meeslepende gitaarmelodie van Andreas Bach betovert de luisteraar op sierlijke wijze, terwijl de delicate pianonoten van Thomas Lemmer het nummer zachtjes naar hemelse hoogten verheffen. Samen creëren ze een symfonie van rust die diep in de ziel resoneert.

Hun reis naar voltooiing was een liefdeswerk, dat twee jaar van toewijding en doorzettingsvermogen besloeg. Ondanks dat ze onderweg obstakels tegenkwamen, had hun onwankelbare toewijding aan de muziek de overhand. Het geïnspireerde vernuft van Andreas doorbrak uiteindelijk de creatieve impasse, resulterend in een sublieme mix en productie die alle verwachtingen overtrof. Maar dat is nog niet alles: dompel jezelf onder in de meeslepende Dolby Atmos-ervaring, zorgvuldig ontworpen door de veelgeprezen Eric Horstmann, een meester in zijn vak. En als speciale traktatie kun je herinneringen ophalen met hun geliefde singles ‘Memories’ en ‘Summit’, naast twee boeiende alternatieve versies van ‘Into the Light’ – een sfeervolle vertolking en een soulvolle LoFi Remix door Sine.

Echt mooi!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German musician & producer Thomas Lemmer passes by here regularly. Following their albums 'Pulse' and 'Night Travellers', Thomas started working with Andreas Bach again. Known for their mesmerizing ambient and downtempo creations, Lemmer and Bach have once again ignited the musical realm with this exquisite single. That single was released on May 31 by the well-known label Sine Music. It is available on all major streaming and download platforms. Andreas Bach's compelling guitar melody gracefully enchants the listener, while Thomas Lemmer's delicate piano notes gently elevate the song to heavenly heights. Together they create a symphony of tranquility that resonates deeply in the soul.

Their journey to completion was a labor of love, spanning two years of dedication and perseverance. Despite encountering obstacles along the way, their unwavering dedication to the music prevailed. Andreas' inspired ingenuity ultimately broke the creative impasse, resulting in a sublime mix and production that exceeded all expectations. But that's not all: immerse yourself in the immersive Dolby Atmos experience, carefully designed by the acclaimed Eric Horstmann, a master of his craft. And as a special treat, you can reminisce with their much-loved singles 'Memories' and 'Summit', alongside two captivating alternative versions of 'Into the Light' – an atmospheric rendition and a soulful LoFi Remix by Sine.

Really beautiful!

JASMON – SAFARI

DETAIL ALBUM

Tracks:

Shiva's Dance

Love Field

Botanic Garden

Circus

Orient Express

Shightseeing

Blue Air

Goodbye India

 

Website Artiest

JASMON

https://lemongrassmusic.de/artists/Jasmon/

De Duitse producer Roland Voss (Lemongrass) heeft heel wat pseudoniemen waaronder hij releases uitbrengt. Deze Jasmon is ook een van hem, waarmee hij op een transculturele reis vertrekt. Zo combineert hij de relaxte vibes van Lo-Fi hiphop met de rijke geluidstapijten van globale Ethno invloeden. Dit digitaal album is dan ook een auditieve globetrotter. Met elke track nodigt Jasmon de luisteraar uit om verschillende sonische landschappen te verkennen, waarbij traditionele instrumenten, moderne beats en atmosferische toestanden een ​​werkelijk meeslepende muziekervaring creëren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

German producer Roland Voss (Lemongrass) has many pseudonyms under which he releases. This Jasmon is also one of his, with which he sets out on a transcultural journey. He combines the relaxed vibes of Lo-Fi hip hop with the rich soundscapes of global Ethno influences. This digital album is an auditory globetrotter. With each track, Jasmon invites the listener to explore different sonic landscapes, where traditional instruments, modern beats and atmospheric conditions create a truly immersive music experience.

BYRON METCALF & ARI URBAN – RITUALS OF PASSION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Rituals of Passion

The Invitation

The Memory Temple

Fearless Encounter

Earth Walk

Thunder Goddess

Veils of the Dervish

The Way Through

Her Deep Dream

 

Website Artiest

BYRON METCALF

www.byronmetcalf.com

ARI URBAN

www.ariurban.com

DASHMESH

www.dashmesh.bandcamp.com

De Amerikaanse iconische “tribal-trance” drummer en componist Byron Metcalf brengt zijn debuut uit bij Wayfarer Records, en het is een samenwerking met de violiste Ari Urban. Gepassioneerd, suggestief en trance-opwekkend: ‘Rituals of Passion’ is anders dan alles wat je ooit hebt gehoord en bevat gastoptredens van de internationaal befaamde multi-instrumentalist Dashmesh. De basis van dit album werd in vier dagen gecreëerd en ontstond uit een unieke mix van meditatie en improvisatie om echt de geest van het moment vast te leggen. De basispercussiegrooves en toetsen werden door Byron als basis gelegd, zodat Ari’s verbluffende channelingsvermogen kon worden geoptimaliseerd om verbazingwekkend mystieke en intuïtieve momenten te creëren met haar viool en altviool. Nadat Urban's bijdragen waren voltooid, voegde Byron extra percussie en gefinaliseerde arrangementen toe voordat hij ze naar Dashmesh stuurde voor zijn creatieve bijdragen, waaronder verschillende synthesizers en atmosferische elementen, waaronder zijn kenmerkende didgeridoo-werk waar hij algemeen bekend om staat. Daarna ging alles terug naar Byron voor het meesterlijke mixen. Hoewel Byron en Ari elk nummer als hun eigen ritueel hebben gecreëerd, zijn alle negen nummers op voortreffelijke wijze met elkaar verweven om een ​​diepe en diepgaande sonische ceremonie te vormen. Door het menselijke element van passie te combineren met de vredige, opgestegen vibraties uit hogere sferen, heeft de synergie van deze drie muzikanten van wereldklasse geresulteerd in een creatieve muzikale odyssee die de luisteraar naar het diepste deel van zichzelf en daarbuiten transporteert.

Byron Metcalf is een van de meest herkenbare namen in trance, tribal, New Age en ambient muziek. Zijn decennialange carrière wordt niet alleen benadrukt door zijn immense oeuvre als kunstenaar, maar ook door zijn ervaring als transpersoonlijke gids, docent, sjamanistisch beoefenaar, onderzoeker en hij heeft een doctoraat in transpersoonlijke psychologie. Ari Urban is een bekroonde violiste, sound healing facilitator en trots lid van Miami’s eigen Nu Deco Ensemble. Ari heeft gewerkt met topmuzikanten in de klassieke muziekwereld en in de platenindustrie, waaronder het spelen op meerdere Grammy-winnende/genomineerde albums met John Legend, Kirk Franklin, PJ Morton en meer. Ari heeft twee Grammy-certificaten en is lid van de Recording Academy. Dashmesh is een muzikant, producer, geluidsgenezer en naturalistische filosoof die heeft samengewerkt met gerenommeerde artiesten als Steve Roach en Grammy Award-winnende producer Bill Laswell.

Dit is gepassioneerde wereldmuziek!

 

Patrick Van de Wiele (3½)

American iconic “tribal-trance” drummer and composer Byron Metcalf releases his debut on Wayfarer Records, and it is a collaboration with violinist Ari Urban. Passionate, evocative and trance-inducing, 'Rituals of Passion' is unlike anything you've ever heard and features guest appearances from internationally acclaimed multi-instrumentalist Dashmesh. The foundation of this album was created in four days and emerged from a unique blend of meditation and improvisation to truly capture the spirit of the moment. The basic percussion grooves and keys were laid as a foundation by Byron so that Ari's astonishing channeling ability could be optimized to create astonishingly mystical and intuitive moments with her violin and viola. After Urban's contributions were completed, Byron added additional percussion and finalized arrangements before sending them to Dashmesh for his creative contributions, which included various synthesizers and atmospheric elements, including his signature didgeridoo work that he is widely known for. Then it all went back to Byron for the masterful mixing. Although Byron and Ari created each song as their own ritual, all nine songs are exquisitely woven together to form a deep and profound sonic ceremony. Combining the human element of passion with the peaceful, ascended vibrations from higher realms, the synergy of these three world-class musicians has resulted in a creative musical odyssey that transports the listener to the deepest part of themselves and beyond.

Byron Metcalf is one of the most recognizable names in trance, tribal, New Age and ambient music. His decades-long career is highlighted not only by his immense body of work as an artist, but also by his experience as a transpersonal guide, teacher, shamanic practitioner, researcher and he has a PhD in transpersonal psychology. Ari Urban is an award-winning violinist, sound healing facilitator and proud member of Miami's own Nu Deco Ensemble. Ari has worked with top musicians in the classical music world and recording industry, including playing on multiple Grammy-winning/nominated albums with John Legend, Kirk Franklin, PJ Morton and more. Ari has two Grammy certificates and is a member of the Recording Academy. Dashmesh is a musician, producer, sound healer and naturalist philosopher who has collaborated with renowned artists such as Steve Roach and Grammy Award-winning producer Bill Laswell.

This is passionate world music!

AMBIENTE SOLSTICE - SHORT STORIES

DETAIL ALBUM

Tracks:

In the Key of Rain

Short Stories

Falling Away

Weightless

Alluring

Sketches

Sunday Afternoons

Tender Awakening

Enraptured

Starlit Eyes

Nightfall

 

Website Artiest

AMBIENTE SOLSTICE

https://www.facebook.com/ambientesolstice/

Achter de artiestennaam Ambiente Solstice gaat de Amerikaanse componist, multi-instrumentalist en visionaire artiest JJ Rey schuil Deze naam is samengesteld uit zijn voorliefde voor ambient muziek en zijn favoriete tijd van het jaar. Hij houdt namelijk van de overgang tussen de herfst- en winterzonnewende. Zijn nieuwste album overstijgt muziekgenres, en vermengt ambient met jazz, chill-out, elektronica, cinematografische en atmosferische sounds en Latin. In dat opzicht is het anders dan zijn voorgaande albums. Hij wil immers nu het concept van ambient jazz introduceren. Daarvoor riep hij de hulp in van collega musici zoals negen maal voor een Grammy genomineerde saxofonist Gerald Albright, Grammy winnende gitarist Jim “Kimo” West, voor een Grammy genomineerde trompettist & beugelspeler Jeff Oster, bassist Michael Manring, jazzbaslegende Vail Johnson, gitarist Carl Rydlund, componist & pianist Jeff Franzel en ambient gitarist John Gregorius. Voeg daarbij nog gastoptredens van Joe Cook (gitaar), Edward Frytag (percussie), Stephen Davis (gitaar) en Tommy Ogle (piano & orgel) plus Dave Luxton (eigenaar Wayfarer label & gitarist), Billy Denk (gitaar) en Sean O’Bryan Smith (bas).

‘In the Key of Rain’ opent dromerig, waarna de titeltrack sfeervol voorbij komt. Op ‘Falling Away’ hoor je de soulvolle sax van jazz man Gerald Albright, terwijl je op ‘Weightless’ vrij rondzweeft. ‘Alluring’ doet me denken aan een strand, en ‘Sketches’ klinkt relaxed. Fluitende vogels luiden het luie ‘Sunday Afternoons’ in, waarna we zachtjes gewekt worden op de tonen van ‘Tender Awakening’. ‘Enraptured’ drijft op synthesizer, gevolgd ‘Starlit Eyes’. Afsluiter ‘Nightfall’ verwijst waarschijnlijk naar het beroemdste sciencefiction kortverhaal aller tijden van wijlen Isaac Asimov. Een mini space opera dus!

Een mooi en sfeervol album, voor wie van ambient houdt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Behind the stage name Ambiente Solstice is the American composer, multi-instrumentalist and visionary artist JJ Rey. This name is composed of his love for ambient music and his favorite time of the year. He likes the transition between the autumn and winter solstices. His latest album transcends music genres, mixing ambient with jazz, chill-out, electronics, cinematographic and atmospheric sounds and Latin. In that respect it is different from his previous albums. After all, he now wants to introduce the concept of ambient jazz. To achieve this, he enlisted the help of fellow musicians such as nine-time Grammy-nominated saxophonist Gerald Albright, Grammy-winning guitarist Jim “Kimo” West, Grammy-nominated trumpeter & flugelhorn player Jeff Oster, bassist Michael Manring, jazz bass legend Vail Johnson, guitarist Carl Rydlund, composer & pianist Jeff Franzel and ambient guitarist John Gregorius. Add to that guest appearances from Joe Cook (guitar), Edward Frytag (percussion), Stephen Davis (guitar) and Tommy Ogle (piano & organ) plus Dave Luxton (Wayfarer label owner & guitarist), Billy Denk (guitar) and Sean O' Bryan Smith (bass).

'In the Key of Rain' opens dreamily, after which the title track passes by atmospherically. On 'Falling Away' you hear the soulful sax of jazz man Gerald Albright, while on 'Weightless' you float around freely. 'Alluring' reminds me of a beach, and 'Sketches' sounds relaxed. Whistling birds herald the lazy 'Sunday Afternoons', after which we are gently woken up to the sounds of 'Tender Awakening'. 'Enraptured' floats on synthesizer, followed by 'Starlit Eyes'. Closing track 'Nightfall' probably refers to the most famous science fiction short story of all time by the late Isaac Asimov. A mini space opera!

A beautiful and atmospheric album, for those who love ambient!

SILVER CONVENTION – GET UP AND BOOGIE – THE WORLDWIDE SINGLES

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Save Me [Single Edit]
 2. Fly, Robin, Fly [Stereo Single Long Version Edit]
 3. Tiger Baby [Single Radio Edit]
 4. San Francisco Hustle [Single Version]
 5. (There’s) Always Another Girl
 6. Fancy Party [Single Version]
 7. I Like It [Special Disco Edit]
 8. Get Up And Boogie (That’s Right) [Single Version]
 9. No, No, Joe [Single Version]
 10. Dancing In The Isles (Take Me Higher) [Single Version]
 11. Everybody’s Talking ‘Bout Love [Single Version]
 12. Summernights
 13. Telegram [Single Version]
 14. Hotshot [Single Version]
 15. Spend The Night With Me [Promo Single Short Version]
 16. Café Au Lait
 17. Get It Up

 

Website Label

OMNIVORE RECORDINGS

https://omnivorerecordings.com/shop/get-up-and-boogie/

Binnen enkele dagen verschijnt bij Omnivore Recordings deze cd met daarop 17 unieke single hits, afkomstig van de architecten van de Eurodisco, nl. het damestrio Silver Convention. Silver Convention barstte in 1974 los in de muziekscene met hun single ‘Save Me’. “The Berlin Sound” werd al snel omgedoopt tot Eurodisco, en de dansvloeren over de hele wereld reageerden. In 1975 werd ‘Fly, Robin, Fly’ een internationale hit: er werden een miljoen exemplaren van verkocht, drie weken lang bovenaan de Amerikaanse hitlijsten gestaan en een Grammy gewonnen voor de beste instrumentale R&B-uitvoering. Het jaar daarop stond ‘Get Up And Boogie (That’s Right)’ drie weken op nummer 2 (buiten de eerste plaats in de VS gehouden door Wings’ ‘Silly Love Songs’) en versterkte het een geluid dat resoneerde in alle genres.’ Get Up & Boogie: The Worldwide Singles’ volgt de vijfjarige reis van de band in de singles-hitlijsten en biedt niet alleen een blik op hun evolutie, maar presenteert ook unieke singlemixen van hun hits uit verschillende landen. Van de bovengenoemde nummers tot de internationale hit 'Telegram' en de niet-LP-single 'Café au Lait', ‘Get Up & Boogie: The Worldwide Singles’ is een definitieve kijk op de innovatie van een geluid dat de planeet veroverde. Met remastering en restauratie door de meervoudig Grammy-winnende Osiris Studio, bevat deze cd ook inzichtelijke en informatieve “liner notes” van Joe Marchese (theseconddisc.com) die het verhaal van de band, hun traject en de verschillen in de band weergeven. elke gebruikte masterkeuze.

Een topproduct dus! “So, get up and… well, fly…well, just dance and enjoy the ride. That’s right!”

 

Patrick Van de Wiele (5)

Within a few days, this CD will be released by Omnivore Recordings containing 17 unique single hits, from the architects of the Eurodisco, namely the women's trio Silver Convention. Silver Convention burst onto the music scene in 1974 with their single 'Save Me'. “The Berlin Sound” was soon renamed Eurodisco, and dance floors around the world responded. In 1975, ‘Fly, Robin, Fly’ became an international hit, selling a million copies, topping the US charts for three weeks and winning a Grammy for best R&B instrumental performance. The following year, 'Get Up And Boogie (That's Right)' spent three weeks at No. 2 (knocked out of the top spot in the US by Wings' 'Silly Love Songs') and solidified a sound that resonated across all genres ‘Get Up & Boogie: The Worldwide Singles' follows the band's five-year journey up the singles charts and not only offers a look at their evolution, but also presents unique single mixes of their hits from different countries. From the aforementioned songs to the international hit 'Telegram' and the non-LP single 'Café au Lait', 'Get Up & Boogie: The Worldwide Singles' is a definitive look at the innovation of a sound that conquered the planet. Remastered and restored by the multi-Grammy-winning Osiris Studio, this CD also features insightful and informative “liner notes” by Joe Marchese (theseconddisc.com) that chronicle the band's story, their journey, and the differences within the band. each master choice used.

A top product! “So, get up and… well, fly…well, just dance and enjoy the ride. That's right!”

THE SALSOUL ORCHESTRA – IT’S GOOD FOR THE SOUL – THE VINCE MONTANA YEARS 1975-1978

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE - THE SALSOUL ORCHESTRA

1  Salsoul Hustle

2  Get Happy

3  Chicago Bus Stop (Ooh, I Love It)

4  You’re Just the Right Size

5  Tangerine

6  Tale of Three Cities

7  Salsoul Rainbow

8  Love Letters

Bonus Tracks
9  Salsoul Hustle (Single Version)

10  Tangerine (Single Version)

11  You’re Just the Right Size (Single Version)

12  Chicago Bus Stop (Ooh, I Love It) (Single Version)

13  Salsoul Hustle (Disco Version)

14  Ooh, I Love It (Love Break) (Shep Pettibone Mix)

15  You’re Just the Right Size (Dr. Packer Rework)

16  Ooh, I Love It (Love Break) (Moplen Rework)

 

DISC TWO - NICE ‘N’ NAASTY (Pt 1)

1  It’s Good for the Soul

2  Nice ‘n’ Naasty

3  It Don’t Have to Be Funky (To Be a Groove)

4  Nightcrawler

5  Don’t Beat Around the Bush

6  Standing and Waiting on Love

7  Salsoul 3001

8  We’ve Only Just Begun/Feelings

9  Ritzy Mambo

10  Jack and Jill

 

DISC THREE - NICE ‘N’ NAASTY (Pt 2) -“THE SALSOUL ORCHESTRA” THROWBACK

1  Tale of Three Cities (Mike Maurro Mix)

2  Salsoul Rainbow (A Tom Moulton Mix)

NICER ‘N’ NAASTIER

3  Nice ‘n’ Naasty (Single Version)

4  Nightcrawler (Single Version)

5  Salsoul 3001 (UK Single Version)

6  Ritzy Mambo (Single Version)

7  Salsoul 3001 (Single Version)

8  Nice ‘n’ Naasty (Walter Gibbons 12” Disco Mix)

9  Salsoul 3001 (Walter Gibbons 12” Disco Mix)

10  It’s Good for the Soul (Walter Gibbons 12” Disco Mix)

11  It Don’t Have to Be Funky (To Be a Groove) (Tom Moulton 12” Disco Mix)

12  Ritzy Mambo (12” Disco Mix)

13  It’s Good for the Soul (Demarkus Lewis Chocolate Dice Re-Drum Mix)

 

DISC FOUR - ’LECTRIC LADY – Careol Williams, Music by The Salsoul Orchestra

1  Love Is You

2  This Time May Be The Last Time

3  More

4  Just Feel

5  My Time of Need

6  Come Back

7  Danger Sign

8  Rattlesnake

9  You’re So Much A Part Of Me

Bonus Tracks
10  Love Is You (Single Version)

11  Rattlesnake (Single Version)

12  More of “More” (Disco Version)

13  Come Back (12” Disco Version)

14  More (12” Disco Version)

15  Love Is You (A Tom Moulton Mix)

16  Rattlesnake (Disco Version)

 

DISC FIVE - MAGIC JOURNEY

1  It’s a New Day

2  Short Shorts

3  Run Away

4  Guantanamera

5  Themes from Montreal Olympics, 1976: Farewell Song & Ballet of the Closing Ceremony

6  Getaway

7  Magic Bird of Fire

8  Journey to Phoebus

9 Alpha Centauri

Bonus Tracks
10  Getaway (Single Version)

11  Magic Bird of Fire (Single Version)

12  Run Away (Single Version)

13  Magic Bird of Fire (Walter Gibbons Disco Madness Remix)

14  Run Away (Danny Krivit Re-Edit)

 

DISC SIX - CUCHI-CUCHI – Charo and The Salsoul Orchestra

1  Dance a Little Bit Closer

2  Let’s Spend the Night Together

3  Borriquito

4  More of You

5  El Reloj (The Clock)

6  Speedy Gonzalez

7  Cuchi-Cuchi

8  Cookie Jar

9  You’re Just the Right Size

10  Only You (Can Make My Life Worthwhile)

Bonus Tracks
11  Dance a Little Bit Closer (Single Version)

12  Cuchi-Cuchi (Single Version)

13  Dance a Little Bit Closer (12” Version)

14  Cuchi-Cuchi (12” Version)

 

DISC SEVEN - UP THE YELLOW BRICK ROAD

1  Ease on Down the Road

2  West Side Story Medley

3  Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

4  Fiddler on the Roof Medley

5  Evergreen

Bonus Tracks
6  West Side Encounter/West Side Story (Medley)

7  Evergreen (Single Version)

8  Ease on Down the Road (Single Version)

9  West Side Encounter (12” Disco Version)

 

DISC EIGHT - HOW DEEP IS YOUR LOVE – The Salsoul Strings

1  How Deep Is Your Love

2  Just the Way You Are

3  You Light Up My Life

4  More Than a Woman

5  Yours

SATURDAY NIGHT DISCO PARTY – The Salsoul Orchestra

6  You Should Be Dancing

7  Night Fever

8  Stayin’ Alive

STILL WANT MORE? WE’VE GOT MORE!
9  Tangerine (Mike Maurro Mix)

10  Salsoul Hustle (A Tom Moulton Mix)

11  More (Single Version) – Carol Williams and The Salsoul Orchestra

 

Website Labels

SOULMUSIC RECORDS

https://soulmusic.com/the-salsoul-orchestra-vince-montana-years-8cd/

THE SECOND DISC

https://theseconddisc.com/

Indien je net als ik van instrumentale soul & discomuziek houd, dan zijn namen als The Love Unlimited Orchestra, Van McCoy & The Soul City Symphony, MFSB en uiteraard The Salsoul Orchestra je niet vreemd. Dit laatste orkest werd in 1974 gevormd en was zowel de begeleidingsband voor acts op het New Yorkse Salsoul Records label, als een op zichzelf staand act. Die band stond destijds onder leiding van wijlen Vince Montana, Jr., die voorheen al de vibrafoon bespeelde op hits zoals The Delfonics' 'Didn't I (Blow Your Mind This Time)' en 'La-La Means I Love You', Jerry Butler's 'Only the Strong Survive' ', 'Brand New Me' van Dusty Springfield en 'Cowboys to Girls' van The Intruders. Met MFSB voegde hij zijn kenmerkende tintje toe aan tientallen favorieten van The O’Jays, Harold Melvin and The Blue Notes, Billy Paul en The Three Degrees. De muziek van The Salsoul Orchestra bevatte elementen uit de Phillysound, funk, Latin en disco. Ik hield er enorm van.

Nu verschijnt er voor het eerst een achtdelige box bij SoulMusic Records (SMR), en The Second Disc, waarop alle baanbrekende albums van die band samengebracht werden, in productie, arrangementen en gedirigeerd door Vincent Montana, Jr. Daarop staan 6 albums van de band zelf, plus uitgebreide samenwerkingen met “First Lady of Salsoul” Carol Williams en “Cuchi-Cuchi” superster Charo. Voeg daarbij nog het enige ooit gemaakte album van The Salsoul Strings, plus zeldzame compilatietracks en talloze mixen voor het eerst op cd. Dat wil zeggen, niet minder dan 103 tracks, waaronder “floor-fillers” zoals ‘Salsoul Hustle’, ‘It’s Good for the Soul’, het epische ‘Magic Bird of Fire’, ‘Run Away’ met Loleatta Holloway, ‘Nice ‘n’ Naasty’, ‘Tangerine’, het majestueuze ‘Salsoul 3001’, Carol Williams’ ‘More’, en Charo’s ‘Dance a Little Bit Closer’ en ‘Cuchi-Cuchi’.

Op ieder album komen de legendarische muzikanten van Philadelphia’s MFSB aan bod en dat zijn: The Trammps’ Earl Young, Bobby Eli, Jack Faith, Norman Harris, Ronnie Baker, Ron Kersey, Charles Collins, Larry Washington, T.J. Tindall, en uiteraard dirigent Vince Montana op de vibrafoon, plus The Sweethearts of Sigma en Don Renaldo’s Horns and Strings met percussielegende Manny Oquendo, Jerry Gonzalez, en Andy Gonzalez van de salsaband Libre die Peter “Choki” Quintero, Osvaldo “Chiwawa” Martinez, en Ray Armando vervoegen om de “salsa” in Salsoul te brengen!

Deze definitieve doos bevat ook de gezamenlijke albums van het Salsoul Orchestra opgenomen met Charo en Carol Williams, zeldzame nummers van The Salsoul Strings, het ‘Saturday Night Fever’ eerbetoon 'Saturday Night Dance Party', en een overvloed aan remixen van de jaren zeventig tot nu van bekende remixers zoals Tom Moulton, Shep Pettibone, Walter Gibbons, Mike Maurro, Dr. Packer en Luca Moplen.

Deze uitgave werd geremasterd door Nick Robbins met artwork door Paul Bevoir, en komt met een luxe boekje waarin uitgebreide album notities staan door The Second Disc’s Joe Marchese, die zich beroept op quoten van Vince Montana, Bobby Eli, Carol Williams, Charo, The Sweethearts’ Evette Benton, en Salsoul medeoprichter Ken Cayre.
Echt, deze uitgave is top en “Truly…it’s good for the soul!”

 

Patrick Van de Wiele (5)

If, like me, love instrumental soul & disco music, then you will be familiar with names such as The Love Unlimited Orchestra, Van McCoy & The Soul City Symphony, MFSB and of course The Salsoul Orchestra. The latter orchestra was formed in 1974 and was both the backing band for acts on the New York Salsoul Records label and a stand-alone act. That band was led by the late Vince Montana, Jr., who previously played the vibraphone on hits such as The Delfonics' 'Didn't I (Blow Your Mind This Time)' and 'La-La Means I Love You'. Jerry Butler's 'Only the Strong Survive' ', 'Brand New Me' by Dusty Springfield and 'Cowboys to Girls' by The Intruders. With MFSB he added his signature touch to dozens of favorites from The O'Jays, Harold Melvin and The Blue Notes, Billy Paul and The Three Degrees. The music of The Salsoul Orchestra contained elements from the Philly sound, funk, Latin and disco. I loved it immensely.

Now, for the first time, an eight-part box set is being released by SoulMusic Records (SMR), and The Second Disc, which brings together all of the band's groundbreaking albums, produced, arranged and conducted by Vincent Montana, Jr. It includes 6 albums by the band itself, plus extensive collaborations with “First Lady of Salsoul” Carol Williams and “Cuchi-Cuchi” superstar Charo. Add to that the only album ever made by The Salsoul Strings, plus rare compilation tracks and countless mixes for the first time on CD. That is to say, no less than 103 tracks, including “floor-fillers” such as 'Salsoul Hustle', 'It's Good for the Soul', the epic 'Magic Bird of Fire', 'Run Away' with Loleatta Holloway, 'Nice ' n' Naasty, 'Tangerine', the majestic 'Salsoul 3001', Carol Williams' 'More', and Charo's 'Dance a Little Bit Closer' and 'Cuchi-Cuchi'.

Each album features the legendary musicians of Philadelphia's MFSB, including: The Trammps' Earl Young, Bobby Eli, Jack Faith, Norman Harris, Ronnie Baker, Ron Kersey, Charles Collins, Larry Washington, T.J. Tindall, and of course conductor Vince Montana on the vibraphone, plus The Sweethearts of Sigma and Don Renaldo's Horns and Strings with percussion legend Manny Oquendo, Jerry Gonzalez, and Andy Gonzalez of the salsa band Libre featuring Peter “Choki” Quintero, Osvaldo “Chiwawa” Martinez, and join Ray Armando to bring the “salsa” to Salsoul!

This definitive box also includes the Salsoul Orchestra's collaborative albums recorded with Charo and Carol Williams, rare songs by The Salsoul Strings, the 'Saturday Night Fever' tribute 'Saturday Night Dance Party', and a plethora of remixes from the 1970s to now from well-known remixers such as Tom Moulton, Shep Pettibone, Walter Gibbons, Mike Maurro, Dr. Packer and Luca Moplen.

This release was remastered by Nick Robbins with artwork by Paul Bevoir, and comes with a deluxe booklet containing extensive album notes by The Second Disc's Joe Marchese, who draw on quotes from Vince Montana, Bobby Eli, Carol Williams, Charo, The Sweethearts ' Evette Benton, and Salsoul co-founder Ken Cayre.

Really, this release is great and “Truly…it's good for the soul!”

BAZILLE NOIR – GOES DUB

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mutualism

Rainmaker

Geckos On The Wall

Blues Skank

Top Spins

Dubby Time

Khosh Khosh

Mellow Moog

Hexenberg

 

Website Artiest

BAZILLE NOIR

https://lemongrassmusic.de/artists/Bazille-Noir/

Bazille Noir werd in 2001 opgericht door de in Hamburg wonende muzikant & producer Jens Paulsen. Nu heeft hij samen  bassist & keyboardspeler Matthias Zoeller(bassist bij Bernd Begemann) dit nieuw album opgenomen. Samen hebben ze hedendaagse elementen van elektronische muziek toegevoegd aan traditionele Dub-geluiden. Hun muzikale achtergrond komt uit verschillende stijlen en genres die ze met succes hebben geïntegreerd terwijl ze veel plezier hebben bij het samen spelen!

Het resultaat is het 9 nummers tellende album ‘Goes Dub’ dat ook de comeback van het Bazille Noir-project na bijna 20 jaar markeert. De laatste jaren is Jens Paulsen vooral actief geweest met het project Paulsen & Stryczek.

In moeilijke tijden wil Bazille Noir je een pauze gunnen met ontspannen energie, in de hoop dat je zult genieten van deze zonovergoten muziekreis!

Ideaal voor wie reggae en dub wil combineren met hedendaagse elektronica!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Bazille Noir was founded in 2001 by Hamburg-based musician & producer Jens Paulsen. Now he has recorded this new album together with bassist & keyboardist Matthias Zoeller (bassist with Bernd Begemann). Together they have added contemporary elements of electronic music to traditional Dub sounds. Their musical background comes from different styles and genres which they have successfully integrated while having fun playing together!

The result is the 9-track album 'Goes Dub', which also marks the comeback of the Bazille Noir project after almost 20 years. In recent years, Jens Paulsen has been especially active with the Paulsen & Stryczek project.

In difficult times, Bazille Noir wants to give you a break with relaxed energy, hoping that you will enjoy this sun-drenched music journey!

Ideal for those who want to combine reggae and dub with contemporary electronics!

SFERIX & CHRISTOPH SEBASTIAN PABST – VOYAGE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Voyage

Moon

Shine

Forms

 

Website Artiest

SFERIX

https://www.sine-music.com/artists-archive/sferix/

CHRISTOPHE SEBASTIAN PABST

https://www.sine-music.com/artists-archive/christoph-sebastian-pabst/

De beide Duitse artiesten en producers Sferix en Christoph Sebastian Pabst zijn hier al aan bod gekomen. Op 17 mei jongstleden kwam deze nieuwe EP uit, het resultaat van hun samenwerking.

Het openings- en titelnummer ‘Voyage’ is het begin van een spannende reis. De beat klinkt als de vastberaden stappen richting je bestemming, de klanken van de arpeggiator regenen als ideeën en zintuiglijke indrukken op je neer. Het nummer vertegenwoordigt de prachtige, etherische reis van het duo, waarin de harmonieuze samensmelting van beide artiesten tot een homogene soundscape kan worden bewonderd.

Het geluidsontwerp van ‘Moon’ is zo helder als een wolkeloze hemel midden in de nacht. Sferix, bekend om zijn innovatieve downbeat en elektronische klanken, legde de basis voor het project met een verzameling boeiende ideeën. Christoph Sebastian Pabst, geïnspireerd door de verscheidenheid aan analoge geluiden en pulserende beats, voegde nieuwe melodieën, pads en warme analoge bassen toe aan de composities, wat uiteindelijk leidde tot de geboorte van hun eerste nummer samen, "’Moon’.

Langzaam en in een ritmisch pulserende soundscape komt de zon op aan de horizon in het nummer ‘Shine’ totdat het zijn muzikaal stralende climax bereikt. Met een rustige beat en een interessante muzikale mix van strijkers en synthesizers straalt ‘Shine’ een harmonieuze warmte uit voor iedereen die ernaar op zoek is.

‘Forms’ begint met een pulserende beat, synthesizerbaslijn en slim geprogrammeerde synthesizerpartijen, die een visionair, dansbaar geheel vormen. Strijkers geven het nummer een geaarde, rustige noot, terwijl ontspannen gitaarklanken doorschemeren. Met zijn dansbare eenheid vertegenwoordigt ‘Forms’ de creatieve eenheid van de twee artiesten. Elk van hen brengt een bepaald muzikaal geschenk op tafel, dat samensmelt tot een uniforme vorm.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The two German artists and producers Sferix and Christoph Sebastian Pabst have already been discussed here. This new EP, the result of their collaboration, was released on May 17th.

The opening and title track 'Voyage' is the start of an exciting journey. The beat sounds like the determined steps towards your destination, the sounds of the arpeggiator rain down on you as ideas and sensory impressions. The song represents the duo's beautiful, ethereal journey, admiring the harmonious fusion of both artists into a homogeneous soundscape.

The sound design of “Moon” is as clear as a cloudless sky in the middle of the night. Sferix, known for its innovative downbeat and electronic sounds, laid the foundation for the project with a collection of compelling ideas. Christoph Sebastian Pabst, inspired by the variety of analog sounds and pulsating beats, added new melodies, pads and warm analog bass to the compositions, eventually leading to the birth of their first song together, "'Moon'.

Slowly and in a rhythmically pulsating soundscape, the sun rises on the horizon in the song 'Shine' until it reaches its musically radiant climax. With a calm beat and an interesting musical mix of strings and synthesizers, 'Shine' radiates a harmonious warmth for anyone who seeks it.

'Forms' starts with a pulsating beat, synthesizer bassline and cleverly programmed synthesizer parts, which form a visionary, danceable whole. Strings give the song a grounded, calm note, while relaxed guitar sounds shine through. With its danceable unity, 'Forms' represents the creative unity of the two artists. Each of them brings a certain musical gift to the table, which merges into a unified form.

DARK SKY ALLIANCE – INTERDWELL

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Search

02 Fortunate One

 1. Warm Inlet
 2. The Desert Mind
 3. Latch
 4. Interdwell
 5. The Far Cry
 6. Marotta Swamp
 7. Tré Pur
 8. The Slow Train Home
 9. Linear
 10. Bring Myself To Say It

 

Website Artiest

DARK SKY ALLIANCE

www.DarkSkyAlliance.com

https://www.facebook.com/darkskyalliancemusic/

Het label Spotted Peccary Music uit Portland, USA, dat gespecialiseerd is in elektronische en ambient muziek, heeft aangekondigd dat de band Dark Sky Alliance bij hen getekend heeft. Hun debuutalbum is uitgebracht op 17 mei jl.. Eerder waren echter al twee singles eruit getrokken. De band Dark Sky Alliance bestaat uit 4 artiesten, elk met hun eigen stijl, en dat zijn: percussionist Jerry Marotta (Peter Gabriel, Indigo Girls), synthesizerspeler Eric “the” Taylor, keyboardspeler Rupert Greenall (The Fixx) en gitarist David Helpling. Daarnaast staken Robert Rich, Tony Levin, Jamie West-Oram (The Fixx), Joe Locke, en wijlen Sonam Targee een handje toe. En hun debuut staat al onmiddellijk op de eerste plaats van de NACC Chill chart. Er staan 12 tracks op dit album, die zowel geïnspireerd zijn op het persoonlijke als op het kosmische, m.a.w. de natuurlijke wereld en de fantastische. De muziek brengt je als het ware van bij een zonovergoten meer naar de diepe ruimte en terug. De twee voorheen uitgebrachte singles zijn ‘The Desert Mind’ en ‘Warm Inlet’. Maar het is ‘Latch’ die je de grendel van de ruimtecapsule laat openen, en de titeltrack die de luisteraar in de diepe ruimte brengt, en de reis van de mensheid doorheen die ruimte symboliseert, d.m.v. Marotta’s percussie als een reiziger, die stapt, terwijl de elektrische gitaar zorgt voor de acceleratie van het ruimteschip.

Een mooi ambient en elektronisch album, dat muzikale grenzen overstijgt.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The label Spotted Peccary Music from Portland, USA, which specializes in electronic and ambient music, has announced that the band Dark Sky Alliance has signed with them. Their debut album was released on May 17th. However, two singles had already been released earlier. The band Dark Sky Alliance consists of 4 artists, each with their own style, and they are: percussionist Jerry Marotta (Peter Gabriel, Indigo Girls), synthesizer player Eric “the” Taylor, keyboard player Rupert Greenall (The Fixx) and guitarist David Helpling. In addition, Robert Rich, Tony Levin, Jamie West-Oram (The Fixx), Joe Locke, and the late Sonam Targee lent a hand. And their debut immediately reached number one on the NACC Chill chart. There are 12 tracks on this album, which are inspired by both the personal and the cosmic, i.e. the natural world and the fantastic. The music takes you, as it were, from a sun-drenched lake to deep space and back. The two previously released singles are 'The Desert Mind' and 'Warm Inlet'. But it is 'Latch' that makes you open the latch of the space capsule, and the title track that transports the listener into deep space, symbolizing humanity's journey through that space, and with Marotta's percussion like a traveler walking, while the electric guitar accelerates the spaceship.

A beautiful ambient and electronic album that transcends musical boundaries.

VARIOUS ARTISTS – MORE SOULFUL & GROOVY SOUNDS OF THE HAMMOND B3 ORGAN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Rainbow Crutch – Lookin’ Back

The Black River Circus – A Ritual Melody

The Cherry Fogg – Nervous Conclusion

Timmy Sims – Corporation

The Tears – A Soulful Feeling

The Young Ones – Harbor Melon

Kurt Watkins & Soul Sister 7 – Theme for Billy

Ron Anthony & Classiques – Just Funky

Soul Brothers – Miss Delores Funk

Earnie & The Soul Shakers – Soul Shakin’

 

Website Label

PERFECT TOY RECORDS

https://perfecttoyrecords.bandcamp.com/album/more-soulful-groovy-sounds-of-the-hammond-b3-organ

Het Duitse label Perfect Toy Records bracht op 3 mei dit tweede compilatiealbum uit, dat weerom integraal in het teken staat van het Hammond B3 orgel. En dit zowel op LP als digitaal.

Het is de perfecte sound voor wie van het authentieke Hammond B3 orgel houdt. Dit elektrisch orgel werd uitgevonden door Laurens Hammond & John M. Hanert in 1935. Er werden zo’n 2 miljoen exemplaren van vervaardigd. In de loop der jaren onderging het orgel verschillende aanpassingen, en werd het door tal van bekende bands & artiesten gebruikt, zoals Jimmy Smith, Booker T. Jones, Deep Purple’s Jon Lord enz.

Deze compilatie bevat ook weerom 10 instrumentale & vocale tracks door verschillende artiesten.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German label Perfect Toy Records released this second compilation album on May 3, which again focuses entirely on the Hammond B3 organ. And this both on LP and digitally.

It's the perfect sound for those who love the authentic Hammond B3 organ. This electric organ was invented by Laurens Hammond & John M. Hanert in 1935. About 2 million copies were manufactured. Over the years, the organ underwent several modifications and was used by many famous bands & artists, such as Jimmy Smith, Booker T. Jones, Deep Purple's Jon Lord, etc.

This compilation also contains 10 instrumental & vocal tracks by various artists.

VARIOUS ARTISTS - THE SOULFUL & GROOVY SOUNDS OF THE HAMMOND B3 ORGAN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sam Hankins & The Ho-Dads – Song for My Father

Jolly George & His Combo – Idella

The Sounds of Time – Kool Tool

Leo Valentine Trio – Behind the Outhouse

The Rhythm Rogues – Give Me Some Lovin’

The Soul Merchants – Ain’t Gonna Go for that

Eddie Gough & Traditions – I’m Coming Home Baby

Sunday Social – Soul Break

Tom Hurley Combo – Feeling the Soul

Bobby Mann – Mercy Mercy Mercy

 

Website Label

PERFECT TOY RECORDS

https://perfecttoyrecords.bandcamp.com/album/the-soulful-groovy-sounds-of-the-hammond-b3-organ

Het Duitse label Perfect Toy Records bracht op 5 april dit compilatiealbum uit, dat integraal in het teken staat van het Hammond B3 orgel. En dit zowel op LP als digitaal.

Het is de perfecte sound voor wie van het authentieke Hammond B3 orgel houdt. Dit elektrisch orgel werd uitgevonden door Laurens Hammond & John M. Hanert in 1935. Er werden zo’n 2 miljoen exemplaren van vervaardigd. In de loop der jaren onderging het orgel verschillende aanpassingen, en werd het door tal van bekende bands & artiesten gebruikt, zoals Jimmy Smith, Booker T. Jones, Deep Purple’s Jon Lord enz.

Deze compilatie bevat 10 instrumentale & vocale tracks door verschillende artiesten, zoals covers van ‘Gimme Some Lovin’, ‘I’m Coming Home Baby’ en ‘Mercy Mercy Mercy’.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German label Perfect Toy Records released this compilation album on May 3, which is entirely dedicated to the Hammond B3 organ. And this both on LP and digitally.

It's the perfect sound for those who love the authentic Hammond B3 organ. This electric organ was invented by Laurens Hammond & John M. Hanert in 1935. About 2 million copies were manufactured. Over the years, the organ underwent several modifications and was used by many famous bands & artists, such as Jimmy Smith, Booker T. Jones, Deep Purple's Jon Lord, etc.

This compilation contains 10 instrumental & vocal tracks by various artists, such as covers of 'Gimme Some Lovin', 'I'm Coming Home Baby' and 'Mercy Mercy Mercy'.

B.T. EXPRESS – THE DEFINITIVE COLLECTION – DO IT ‘TIL YOU’RE SATISFIED

DETAIL ALBUM

Tracks:

Disc One

1 Express

2 If It Don't Turn You On (You Oughta' Leave It Alone)

3 Once You Get It

4 Everything Good To You (Ain't Always Good For You)

5 Mental Telepathy

6 Do It ('Til You're Satisfied)

7 Do You Like It

8 That's What I Want For You Baby

9 This House Is Smokin'

10 Peace Pipe

11 Give It What You Got

12 Discotizer

13 Still Good - Still Like It

14 Close To You

15 You Got It - I Want It

16 Devil’s Workshop

17 Happiness

18 Whatcha Think About That?

 

Disc Two

1 Depend On Yourself

2 Can't Stop Groovin' Now, Wanna Do It Some More

3 Now That We Found Love

4 Energy To Burn

5 Time Tunnel

6 Make Your Body Move

7 Herbs

8 Energy Level

9 Funky Music

10 Expose Yourself

11 Scratch My Itch

12 Eyes

13 We Got It Together

14 Sunshine

15 The Door To My Mind

16 Star Gazer

 

Disc Three

1 Shout It Out

2 What You Do In The Dark

3 Put It In (In The Pocket)

4 I Want You With M

5 Shake It Off

6 You Got Something

7 Look At The People

8 It's In Your Blood

9 Ride On B.T.

10 Takin' Off

11 Heart Of Fire

12 Does It Feel Good

13 Give Up The Funk (Let's Dance)

14 Closer

 

Disc Four

1 Have Some Fun

2 Better Late Than Never

3 Funk Theory

4 This Must Be The Night For Love

5 It's Got To Be You

6 Star Child

7 Keep It Up

8 Just Can't Stop Dancin'

9 Let Yourself Go

10 Dancin' Dream

11 Let Yourself Go

Bonus Tracks

12 Do It ('Til You're Satisfied) - 7” Edit 13 Express - 7” Edit

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

https://www.cherryred.co.uk/b-t-express-the-definitive-collection-do-it-til-you-re-satisfied-4cd

De Afro-Amerikaanse band B.T. Express (afkorting voor Brooklyn Transit Express) was een funk & discogroep die tekende bij de productiemaatschappij Roadshow Records. Daarna volgde een deal met Scepter, en oorspronkelijk namen ze op als de Madison Street Express, want ze repeteerden in Madison Street in Brooklyn. Het label stond er echter op dat ze de groepsnaam veranderen naar B.T. Express (oorspronkelijk afkorting van Brothers Trucking). Hun debuutalbum ‘Do It (‘Til You’re Satisfied)’ uit 1974 werd opgenomen in de Ultra-Sonic Recording studio’s in Hempstead, Long Island en sloeg in als een bom. Voor de productie zorgden Jeff Lane en Trade Martin, samen met arrangeur Randy Muller, die ook met Brass Construction optrad. Het album behaalde goud, en ik kocht het ook.

Nu is een definitieve cd-box uitgekomen met 4 cd’s. Die omvatten de albums ‘Do It (‘Til You’re Satisfied)’, ‘Non-Stop’, ‘Energy To Burn’, ‘Function At The Junction’, ‘Shout! (Shout It Out)’, ‘1980’ en ‘Keep It Up’. Maar uiteraard zijin de uitschieters en tophits ‘Do It (‘Til You’re Satisfied)’ en ‘Express’ plus de 7” versies van beide tracks. Andere noemenswaardige songs zijn ’Give It What You Got’, ’Peace Pipe’, ’Can’t Stop Groovin’ Now, ‘Wanna Do It Some More’ en ‘Shout It Out’.

Dit is een spannend pakket en een passend eerbetoon aan een van de grootste funkbands uit New York. Met fantastische hoesnotities van journalist Lois Wilson.

Erg leuk voor R&B, soul en discofans!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The African-American band B.T. Express (short for Brooklyn Transit Express) was a funk & disco group signed to the production company Roadshow Records. Then came a deal with Scepter, and they originally recorded as the Madison Street Express, as they rehearsed on Madison Street in Brooklyn. However, the label insisted that they change the group name to B.T. Express (originally short for Brothers Trucking). Their 1974 debut album 'Do It ('Til You're Satisfied)' was recorded at the Ultra-Sonic Recording studios in Hempstead, Long Island and was a huge hit. Jeff Lane and Trade Martin provided production, along with arranger Randy Muller, who also performed with Brass Construction. The album went gold, and I bought it too.

Now a definitive CD box has been released with 4 CDs. These include the albums 'Do It ('Til You're Satisfied)', 'Non-Stop', 'Energy To Burn', 'Function At The Junction', 'Shout! (Shout It Out)', '1980' and 'Keep It Up'. But of course the standouts and top hits are 'Do It ('Til You're Satisfied)' and 'Express' plus the 7" versions of both tracks. Other notable songs are 'Give It What You Got', 'Peace Pipe', 'Can't Stop Groovin' Now, 'Wanna Do It Some More' and 'Shout It Out'.

This is an exciting package and a fitting tribute to one of New York's greatest funk bands. With fantastic sleeve notes by journalist Lois Wilson.

Great fun for R&B, soul and disco fans!

BARRY RYAN – THE ALBUMS 1969-1979

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

BARRY RYAN SINGS PAUL RYAN

1  Theme To Eutopia

2  Why Do You Cry My Love

3  The Colour Of My Love

4  Crazy Days

5  Eloise

6  My Mama

7  I Will Bring You Love

8  Love Is On The Way

9  What’s That Sleeping In My Bed

10  You Don’t Know What You’re Doing

11  Kristan Astra Bella

BARRY RYAN

12  The Hunt

13  Sunday Theme

14  Swallow Fly Away

15  Sunrise In The Morning

16  Isn’t That Wild

17  Man Alive

18  Makin’ Eyes

19  No Living Without Her Love

20  Sea Of Tranquility

21  I See You

22  Feeling Unwell

23  Where Have You Been

 

DISC TWO

BARRY RYAN 3

1  It’s A Wild World

2  In The Shelter Of My Heart

3  Stop The Wedding

4  What Is Wrong With My Woman

5  Llania

6  Follow Me

7  We Did It Together

8  Better Use Your Head

9  Who Put The Lights Out

10  Song Of Love

11  I Like The Way

12  Kitsch

RED MAN

13  Red Man

14  All Thoughts Of Time

15  Oh, What Is Wrong With My World

16  Easy As You Go

17  Nobody Was Saved

18  Today

19  Show Me The Way

20  Dance To The Rhythm Of The Band

21  Moonshine Girl

22  I’ve Been Around

23  Ode To A Roadie

24  It Is Written

 

DISC THREE

SANCTUS, SANCTUS HALLELUJAH

1  Sanctus, Sanctus Hallelujah

2  Life’s So Easy

3  Storm Is Brewing

4  When I Was A Child

5  Loneliest Night Of The Year

6  Can’t Let You Go

7  L.A. Woman

8  Rhode Island Red

9  I Think You Know My Name

10  Alimony Honey Blues

11  Slow Down

12  From My Head To My Toe

 

DISC FOUR

RARITIES 1968-72

1  Goodbye

2  I’m So Sad

3  Love I Almost Found You

4  Eloise (Italian Version)

5  Love Is Love

6  I’ll Be On My Way Dear

7  Look To The Right, Look To The Left

8  Oh For The Love Of Me

9  Magical Spiel

10  Caroline

11  Give Me A Sign

12  Lay Down

13  Annabelle

14  Vielleicht Schon Morgen… (Magie)

15  Zeit Macht Nur Vor Dem Tuefel Halt

16  Bye And Bye

17  I’m Sorry Susan

18  Sanctus, Sanctus Halleluja (German Version)

19  Come Home

 

DISC FIVE

RARITIES 1975-79

SINGLES

1  Do That

2  The Summers Over

3  Judy

4  Best Years Of My Love

5  Where Were You

6  Making Do

7  Brother

8  Life’s So Easy

UNRELEASED ALBUM

9  Give It All

10  There’s No Way

11  Will You Worry

12  Do It Now

13  I Taught You All You Know

14  Europe On A Dollar

15  Don’t Tell Me Tonight Is Here

16  Love Gone Bad

17  The Force Is With You

 

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

https://www.cherryred.co.uk/barry-ryan-the-albums-1969-1979-5cd-box-set

Een van mijn eerste muzikale idolen, en zeker de eerste single die ik ooit kocht was ‘Eloise’ van wijlen Barry Ryan. Deze Brit werd geboren in Leeds als Barry Sapherson op 24 oktober 1948. Hij is spijtig genoeg al op 28 september 2021 overleden. Hij werd tezamen met zijn tweelingbroer Paul geboren.

Nu is voor het eerst een cd-box verschenen met daarin 5 cd’s, die complete carrière van de ondergewaardeerde Barry bekijken. Daarop staan niet minder dan 95 songs, ofwel zijn 5 albums die hij voor Polydor Records opnam, samen met een cd met songs die niet op een lp uitgebracht werden, plus een disc met nummers uit de late jaren 70 voor andere labels, waaronder negen niet eerder uitgebrachte nummers. Meer dan de helft van de tracks hier verschijnen voor het eerst op cd.

‘Eloise’ werd nummer 1 over de hele wereld, inclusief de top in Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland, België, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Duitsland, plus de Top 5 in de meeste andere landen waar platen gekocht werden. Duitsland bleef een belangrijke markt voor Barry en hij scoorde hits met onder meer 'Love Is Love' (nr. 4), 'The Hunt' (nr. 22), 'Colour Of My Love' (nr. 23), ' Magical Spiel' (nr. 22), 'Kitsch' (nr. 10) en 'Sanctus, Sanctus Hallelujah' (nr. 42), die allemaal in deze collectie voorkomen.

Deze box is uitgebracht met de volledige steun van zijn nalatenschap, en staat onder toezicht van St. Etienne’s Bob Stanley, al jarenlang fan, die diepgaande “liner notes” heeft aangeleverd.

Dit is een prachtig overzicht van mijn eerste muzikaal idool, en een must voor fans van de sixties!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

One of my first musical idols, and certainly the first single I ever bought, was 'Eloise' by the late Barry Ryan. This Briton was born in Leeds as Barry Sapherson on October 24, 1948. Unfortunately, he passed away on September 28, 2021. He was born together with his twin brother Paul.

Now, for the first time, a CD box has been released containing 5 CDs, covering the entire career of the underrated Barry. It contains no fewer than 95 songs, or his 5 albums that he recorded for Polydor Records, along with a CD of songs that were not released on an LP, plus a disc of songs from the late 1970s for other labels, including nine that were not released on LPs. previously released songs. More than half of the tracks here appear on CD for the first time.

'Eloise' went to No. 1 around the world, including the top in Britain, Australia, New Zealand, Belgium, France, Italy, Netherlands, Norway, Spain and Germany, plus the Top 5 in most other countries where records were purchased. Germany remained an important market for Barry and he scored hits including 'Love Is Love' (No. 4), 'The Hunt' (No. 22), 'Colour Of My Love' (No. 23), ' Magical Spiel ' (no. 22), 'Kitsch' (no. 10) and 'Sanctus, Sanctus Hallelujah' (no. 42), all of which appear in this collection.

Released with the full support of his estate, this box set is overseen by St. Etienne's Bob Stanley, a longtime fan who provided in-depth liner notes.

This is a wonderful overview of my first musical idol, and a must for fans of the sixties!

THE PARK AVENUE EXPERIENCE – WEST COAST PIER SUNSET

DETAIL ALBUM

Tracks:

A Moment of Serenity

Pacific Park

Lost in Your Gaze

Smooth Sailing

A Smiling Sun

 

Website Artiest

THE PARK AVENUE EXPERIENCE

https://www.facebook.com/theparkavenueexperience

Vanuit Italië bereikt mij het digitale album van de band The Park Avenue Experience. Dit trio maakt al enkele jaren smooth jazz onder leiding van Fabio Puglisi (Soul Basement). Ze creëren een sound die bestaat uit een coole cocktail van klassieke Bob James grooves, met een snuifje Shakatak en een laagje Ibiza chill-out. Op die manier willen ze een zachte, ontspannen ambiance creëren, die perfect klinkt op downtempo momenten.

Voor deze nieuwe EP componeerden ze 5 nieuwe tracks, waarbij ‘A Moment of Serenity’ begint met het geluid van de aanspoelende zee op het strand. ‘Pacific Park’ drijft het tempo op tot een aangename mid-tempo, waarna ‘Lost in Your Gaze’ lekker ontspannen klinkt. Op de tonen van ‘Smooth Sailing’ blijft die sfeer hangen, en de afsluiter ‘A Smiling Sun’ tovert een zonnige glimlach op je gezicht.

Leuke EP voor wie van smooth jazz houdt en ook niet wars is van een snuifje chill-out!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The digital album of the band The Park Avenue Experience reaches me from Italy. This trio has been making smooth jazz for several years under the direction of Fabio Puglisi (Soul Basement). They create a sound that consists of a cool cocktail of classic Bob James grooves, with a pinch of Shakatak and a layer of Ibiza chill-out. In this way they want to create a soft, relaxed ambiance that sounds perfect at downtempo moments.

For this new EP they composed 5 new tracks, where 'A Moment of Serenity' starts with the sound of the sea washing up on the beach. 'Pacific Park' increases the tempo to a pleasant mid-tempo, after which 'Lost in Your Gaze' sounds nice and relaxed. That atmosphere lingers on the sounds of 'Smooth Sailing', and the closing track 'A Smiling Sun' puts a sunny smile on your face.

Nice EP for those who like smooth jazz and are not averse to a pinch of chill-out!

C37 – BEAUTIFUL BEGINNINGS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Beautiful Beginning

The Mess of Misunderstanding

One Day

Let the Embers Fade away

The End Will Bring Realisation

Lifeline

The Fight within

We almost Made it

Break the Silence

The Hurt in Breaking Your Fall

When I Needed You most

I Wanted it to Be You

If this Feeling never Fades

 

Website Artiest

C37

https://www.sine-music.com/artists-archive/c37/

De Brit Paul Cudby, muzikant en producer uit het Lake District, creëert onder naam C37, chill-out en ambient. Muziek is een levenslange passie en creatieve uitlaatklep geweest voor Paul, die op jonge leeftijd met vrienden begon met het schrijven en opnemen van originele liedjes. Als tiener sloot hij zich in de jaren negentig aan bij een heavy rockband en ging optredens door het hele land doen, nadat hij een platencontract had getekend. Naarmate de band evolueerde, verschoof hun smaak van de rauwe kwaliteit van heavy rock naar meer ingewikkelde texturen, beïnvloed door iconische groepen als Pink Floyd, The Smiths en The Stone Roses. De rave cultuur van die tijd liet ook indruk op Paul achter en inspireerde zijn groeiende interesse in elektronische muziek.

Het duurde echter tot vijf jaar geleden voordat Paul elektronische muziek volledig omarmde als het optimale medium om zijn verhalen en emoties over te brengen. Hoewel autodidact, is Paul een ervaren multi-instrumentalist met vaardigheden op gitaar, piano en diverse elektronische instrumenten. In de loop van de tijd heeft hij zijn eigen kenmerkende C37-geluid aangescherpt, een samensmelting van ambient, elektronische en akoestische elementen met rijke, gelaagde texturen. De naam C37 werd bedacht toen Paul vier jaar geleden begon met het uitbrengen van liedjes die in wezen dienden als dagboekaantekeningen op muziek, die gevoelens.

Met dit muzikale project C37 wil Paul een emotionele band opbouwen met zijn luisteraars, hoop en troost bieden aan mensen in nood, en een muzikaal landschap bieden dat de spectaculaire uitzichten van zijn huis in het Lake District weerspiegelt (hij bezoekt graag favoriete schoonheidsplekken om leiden tot nieuwe instrumentale en lyrische ideeën). Met brede muzikale invloeden, variërend van bands als Motorpsycho tot het elektronische duo Two Lanes, komen de nummers van Paul voort uit emotionele pianoakkoordprogressies, gelaagd met gitaarmelodieën, etherische samples en een hypnotiserende, pulserende beat, om zijn kenmerkende C37-geluid te bereiken. van liefde, verdriet, verlies en meer overbrachten.

C37 belichaamt ambient chill-outmuziek “geschreven vanuit het hart en nooit geforceerd”, zoals Paul vermeldt – zowel ontspannend als aangrijpend, melodieus en oprecht, modern en innovatief.

Er staan 13 songs op zijn digitaal album, en 5 daarvan zijn al als singles uitgebracht. De titel- en openingstrack werd geschreven toen hij licht aan het einde van de tunnel zag. En dat gevoel geldt eigenlijk voor het gehele album.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Brit Paul Cudby, musician and producer from the Lake District, creates chill-out and ambient under the name C37. Music has been a lifelong passion and creative outlet for Paul, who began writing and recording original songs with friends at a young age. As a teenager in the 1990s, he joined a heavy rock band and started playing gigs across the country after signing a recording contract. As the band evolved, their tastes shifted from the raw quality of heavy rock to more intricate textures, influenced by iconic groups like Pink Floyd, The Smiths and The Stone Roses. The rave culture of the time also left an impression on Paul and inspired his growing interest in electronic music.

However, it wasn't until five years ago that Paul fully embraced electronic music as the optimal medium to convey his stories and emotions. Although self-taught, Paul is an accomplished multi-instrumentalist with skills on guitar, piano and various electronic instruments. Over time, he has honed his own signature C37 sound, a fusion of ambient, electronic and acoustic elements with rich, layered textures. The name C37 was coined when Paul started releasing songs four years ago that essentially served as diary entries set to music, those feelings.

With this musical project C37, Paul aims to build an emotional connection with his listeners, provide hope and comfort to those in need, and provide a musical landscape that reflects the spectacular views of his home in the Lake District (he enjoys visiting favorite beauty spots to lead new instrumental and lyrical ideas). With broad musical influences ranging from bands like Motorpsycho to electronic duo Two Lanes, Paul's songs draw on emotional piano chord progressions, layered with guitar melodies, ethereal samples and a hypnotic, pulsating beat, to achieve his signature C37 sound. of love, sadness, loss and more.

C37 embodies ambient chill-out music “written from the heart and never forced,” as Paul mentions – both relaxing and poignant, melodic and heartfelt, modern and innovative.

There are 13 songs on his digital album, and 5 of them have already been released as singles. The title and opening track were written when he saw light at the end of the tunnel. And that feeling actually applies to the entire album.

LEMONGRASS & ROBERTO BRONCO – FIVE GOALS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tropical

Reverie

Soothing Soul

Chillwave Chronicals

 

Website Label

LEMONGRASSMUSIC

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/five-goals

Ik heb hier al eerder samenwerkingen tussen de producers Roland Voss (alias Lemongrass) en Dennis Erbeck (alias Roberto Bronco) besproken. Op hun 5de collaboratie plaatsten ze 4 smooth en ultra coole chill hop/Lo-Fi tracks. Het duo komt opnieuw met warme en weelderige klanken, relaxte maar krachtige beats en een echte Lo-Fi spirit.

Volgers van het label Lemongrassmusic zullen zeker op de hoogte zijn van de veelzijdige releases van beide artiesten die erin geslaagd zijn hun kenmerkende geluiden samen te voegen tot dit prachtige en veelbelovende project met een duidelijke focus op rustige Lo-Fi, Chill Hop en instrumentale Lo-Fi Hiphop.

 

Patrick Van de Wiele (4)

I've previously discussed collaborations between producers Roland Voss (a.k.a. Lemongrass) and Dennis Erbeck (a.k.a. Roberto Bronco) here. On their 5th collaboration they released 4 smooth and ultra cool chill hop/Lo-Fi tracks. The duo once again delivers warm and lush sounds, relaxed but powerful beats and a true Lo-Fi spirit.

Followers of the Lemongrassmusic label will certainly be aware of the versatile releases from both artists who have managed to merge their signature sounds into this beautiful and promising project with a clear focus on quiet Lo-Fi, Chill Hop and instrumental Lo- Fi Hip Hop.

TAANA GARDNER – WHEN YOU TOUCH ME

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

TAANA GARDNER (Expanded Edition)

 1.  When You Touch Me
 2.  We Got to Work It Out
 3.  Just Be a Friend
 4.  Paradise Express
 5.  Work That Body

Bonus Tracks:

THE KENTON NIX EXTENDED MIXES

 1.  When You Touch Me
 2.  Just Be a Friend
 3.  Work That Body

 

DISC TWO

SINGLES AND REMIXES

 1.  That’s the Word (12” Club Version)
 2.  Heartbeat (12” Club Version)
 3.  No Frills (Larry Levan Club Mix)
 4.  I’m Comin’ (Radio Mix)
 5.  When You Touch Me (Special Disco Radio Version)
 6.  When You Touch Me (Special Radio Version)
 7.  When You Touch Me (MAW Re-edit)
 8.  Work That Body (MAW Re-edit)
 9.  Work That Body (Wing It For the A- Man Tom Moulton Edit)
 10.  Paradise Express (Gomi’s Tribute Vocal Mix)

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

https://www.cherryred.co.uk/taana-gardner-when-you-touch-me

De Amerikaanse discozangeres Taana Gardner is net zoals Whitney Houston, afkomstig uit Newark, New Jersey. Sinds 1979 kreeg ze succes via West End Records, en nu heeft SoulMusic Records (SMR) in samenwerking met The Second Disc een dubbel-cd uitgebracht waarop voor het eerst haar debuutalbum in zijn originele vorm staat, aangevuld met singles (tussen 1981 en 1986) en remixen. Voeg daarbij nog een aantal zeldzame bonustracks, waaronder twee alternatieve remixen van de titeltrack uit 1979, die voorheen nooit uitgebracht werden. De toptracks hier zijn uiteraard de titeltrack, haar Top 10 hit ‘Heartbeat’ en ‘Work that Body’.

De productie werd gedaan door Kenton Nix met mixen door superstar Dj Larry Levan, Nicky Siano, Masters at Work, Angel Moraes, Gomi en de wereldbekende Tom Moulton. Deze uitgave werd samengesteld en geproduceerd door muziekhistoricus Tim Dillinger, die een boekje van 24 pagina’s maakte met diepgaande “liner notes”, waarin quotes opgenomen zijn van Gardner en West End oprichter Mel Cheren. Die gaan over deze belangrijke en unieke periode van dansmuziek. Voeg daarbij artwork ontworpen door Paul Bevoir. Alle audio werd briljant geremasterd door Nick Robbins.

Interessant voor discofans en verzamelaars!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American disco singer Taana Gardner, like Whitney Houston, comes from Newark, New Jersey. Since 1979 she achieved success through West End Records, and now SoulMusic Records (SMR) in collaboration with The Second Disc has released a double CD containing her debut album in its original form for the first time, supplemented with singles (between 1981 and 1986) and remixing. Add to this a number of rare bonus tracks, including two alternative remixes of the 1979 title track, which were previously never released. The top tracks here are of course the title track, her Top 10 hit 'Heartbeat' and 'Work that Body'.
The production was done by Kenton Nix with mixing by superstar DJ Larry Levan, Nicky Siano, Masters at Work, Angel Moraes, Gomi and the world famous Tom Moulton. This release was compiled and produced by music historian Tim Dillinger, who created a 24-page booklet with in-depth liner notes, which include quotes from Gardner and West End founder Mel Cheren. They are about this important and unique period of dance music. Add to that artwork designed by Paul Bevoir. All audio was brilliantly remastered by Nick Robbins.
Interesting for disco fans and collectors!

BART RYAN – MESSENGER

DETAIL ALBUM

Tracks:

One World
Street Corner Angel
I Am a King
The Ballad of the Lizard and the Frog
Wanna Be
The Healer
Stronger Still
Working on a Dreamer
Who Do You Think You
All Go Home

 

Website Artiest

BART RYAN

https://bartryan.com/

De in LA geboren sessiegitarist & singer-songwriter Bart Ryan woont tegenwoordig in Nashville. Hij trad al op doorheen de USA, in Europa en zelfs in Japan. Bart groeide op in de schaduw van de Hollywood Hills, en was betoverd door gitaristen zoals Albert Collins, David Gilmour en Stevie Ray Vaughan. Tijdens zijn jeugd trad hij dan ook al op in nachtclubs. Vorig jaar verscheen zijn zesde album, en opnieuw vulde hij dat met een mengeling van soul, blues en rootsrock. Bart op gitaar, dobro en zang wordt hier bijgetreden door Jeff Legore op bas en zang, Jim Evans op drums & percussie en door achtergrondzangeressen Kacee Clanton en Lindsey Ellis.

Het krachtige ‘One World’ opent met leuke gitaarlicks, gevolgd door ‘Street Corner Angel’, dat een opgewekt, “feelgood” gevoel oproept. De ballade ‘I Am a King’ gaat meer de countryrichting uit, waarna ‘The Ballad of the Lizard and The Frog’ de swamprock uit de delta van de Mississippi oproept. En we blijven in die contreien met het relaxte ‘Wanna Be’, terwijl ‘The Healer’ mij doet terugdenken aan de band Stealers Wheel. Daarna keert ‘Stronger Still’ terug naar het diepe Zuiden, gevolgd door de rocksong ‘Working on a Dreamer’, die zeer stuwend voorbijkomt. ‘Who Do You Think You’ contrasteert ermee omdat het een blues song is met countryinvloeden. De afsluiter ‘All Go Home’ blijft in dat straatje keuvelen.

Een album dat vooral de blues liefhebbers zal aanspreken.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

LA-born session guitarist & singer-songwriter Bart Ryan currently lives in Nashville. He has already performed throughout the USA, in Europe and even in Japan. Bart grew up in the shadow of the Hollywood Hills, and was enchanted by guitarists such as Albert Collins, David Gilmour and Stevie Ray Vaughan. During his youth he performed in nightclubs. His sixth album was released last year, and he once again filled it with a mixture of soul, blues and roots rock. Bart on guitar, dobro and vocals is joined here by Jeff Legore on bass and vocals, Jim Evans on drums & percussion and by backing singers Kacee Clanton and Lindsey Ellis.

The powerful 'One World' opens with nice guitar licks, followed by 'Street Corner Angel', which evokes a cheerful, "feel-good" feeling. The ballad 'I Am a King' goes more in a country direction, after which 'The Ballad of the Lizard and The Frog' evokes the swamp rock from the Mississippi delta. And we stay in those parts with the relaxed 'Wanna Be', while 'The Healer' reminds me of the band Stealers Wheel. Then 'Stronger Still' returns to the deep South, followed by the rock song 'Working on a Dreamer', which passes by very drivingly. 'Who Do You Think You' contrasts with this because it is a blues song with country influences. The closing track 'All Go Home' continues to chatter in that vein.

An album that will especially appeal to blues fans.

JENNIFER PORTER – SUN COME AND SHINE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sun Come And Shine

Show Me Your Love

When It’s All Been Said And Done

Satin Shoes

Stop Your Talkin’

In And Out With You

Bitter New York Night

You’re So Easy To Be With

Something On Your Mind

I’ll Be Here

 

Website Artiest

JENNIFER PORTER

https://jenniferportermusic.com/

Hiervoor liet ik u al kennismaken met de nieuwste cd van de Amerikaanse singer-songwriter & pianiste Jennifer Porter, en hier is haar vorige (en achtste) cd, die dateert uit 2021.Die werd opgenomen met de legendarische drummer & muzikaal directeur Bernard Purdie, Grammy winnaars Christian McBride en Cindy Cashdollar, en Grammy genomineerde Rob Paparozzi en C.J. Chenier. Voeg daarbij nog musici zoals bassist Wilbur Bascombe, gitarist George Naha en Steve Jankowski & Tom Timko op blaasinstrumenten. Jennifer schreef alle songs zelf, en produceerde ze nog ook.

De titeltrack mocht dat jaar de We Are The Music Makers Award voor “Best Roots/Americana/Blues song” in ontvangst nemen. En Jennifer werd tegelijk genomineerd voor beste soulsong, beste Adult Contemporary song en Best Female Artist.

Die titeltrack is meteen de opener van de cd, een aangename blues/rock, en zeer mooi gezongen. ‘Show Me Your Love’ is zacht, ontspannen soulvol nummer dat me wat doet denken aan Norah Jones, waarna ‘When It’s All Been Said And Done’ al even relaxed klinkt. ‘Satin Shoes’ kan je een soulballade nomen, gevolgd door het bluesy ‘Stop Your Talkin’’. Dan volgt de swingende blues van ‘In And Out With You’, en daarop volgt de ballade ‘Bitter New York Night’. Het tempo gaat de lucht in op ‘You’re So Easy To Be With’, dat ondanks New Orleans invloeden toch wat de R&B richting opgaat. De zachte soulballade ‘Something On Your Mind’ vervolgt, waarna ‘I’ll Be Here’ afsluit met een trage blues.

Alles bij mekaar weerom een aanrader van de mij voorheen onbekende Jennifer Porter, alhoewel ik haar nieuwe cd toch nog beter vind. Maar zingen kan ze zeker en vast!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Before this, I already introduced you to the latest CD from the American singer-songwriter & pianist Jennifer Porter, and here is her previous (and eighth) CD, dating from 2021. It was recorded with the legendary drummer & musical director Bernard Purdie, Grammy winners Christian McBride and Cindy Cashdollar, and Grammy nominees Rob Paparozzi and C.J. Chenier. Add to this musicians such as bassist Wilbur Bascombe, guitarist George Naha and Steve Jankowski & Tom Timko on wind instruments. Jennifer wrote and produced all the songs herself.

The title track received the We Are The Music Makers Award for “Best Roots/Americana/Blues song” that year. And Jennifer was simultaneously nominated for best soul song, best Adult Contemporary song and Best Female Artist.

The title track is the opener of the CD, a pleasant blues/rock, and very beautifully sung. 'Show Me Your Love' is a soft, relaxed soulful song that reminds me a bit of Norah Jones, after which 'When It's All Been Said And Done' sounds just as relaxed. 'Satin Shoes' could be called a soul ballad, followed by the bluesy 'Stop Your Talkin''. Then follows the swinging blues of 'In And Out With You', followed by the ballad 'Bitter New York Night'. The tempo skyrockets on 'You're So Easy To Be With', which despite New Orleans influences moves somewhat in the R&B direction. The soft soul ballad 'Something On Your Mind' continues, after which 'I'll Be Here' closes with a slow blues.

All in all, highly recommended by the previously unknown Jennifer Porter, although I still like her new CD even better. But she can definitely sing!

JENNIFER PORTER - YES, I DO!

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Before We Call It A Day
 2. Yes, I Do
 3. Over You
 4. All I Needed Was You
 5. Don’t Worry No More
 6. How Long
 7. Lucky Dust (Shining Through)
 8. Good Ol’ Wagon

 

Website Artiest

JENNIFER PORTER

https://jenniferportermusic.com/

Het negende studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter & pianiste Jennifer Porter is een jubelende ode aan blues en rootsmuziek. Maar haar repertoire overspant niet enkel die genres maar ook jazz, country en zelfs opera. Jennifer begon al op haar vijfde met piano te spelen, en zong o.a. met het Glenn Miller Orchestra, maar beschouwt zichzelf als een “roots” muzikante.

Deze langverwachte collectie, waarvoor ze het merendeel van de songs zelf componeerde, toont Porters ongeëvenaarde vocale bekwaamheid en dynamische boogiewoogie pianovaardigheden in een ongebreidelde viering van haar diepgaande liefde voor blues- en rootsmuziek. Op deze nieuwe cd combineert ze haar kenmerkende stijl met door New Orleans geïnspireerde arrangementen en de soulvolle omhelzing van Memphis Soul-stijl hoorns en achtergrondzang. De uitbundige nummers van het album brengen een illuster ensemble van blues- en soul-sidemen samen, met onder meer George Naha (Wilson Pickett, Sam en Dave, Aretha Franklin) op gitaar, Damon Banks (The Neville Brothers, CJ Chenier) op bas, Steve Jankowski (Nile Rodgers en Chic, Blood Sweat and Tears, Chicago) op trompet, Doug DeHays (Labelle, Southside Johnny) op saxofoons en Randy Andos (Tony Bennet, The O'Jays) op trombone en tuba. Voeg daarbij nog gastoptredens van Grammy-winnaar Cindy Cashdollar op Pedal Steel en de veelgeprezen C.J. Chenier op accordeon. Jennifer produceerde deze cd samen met Jonathan Wyman, maar hij werd deels opgenomen in studio’s in Maine, New Jersey, New York en Texas.

Ze opent met de swingende jump blues van ‘Before We Call it a Day’, waarna de soulvolle, mid-tempo titeltrack volgt. Hierop bespeelt ze zelfs Wurlitzer en Hammond B3 orgel. De ballade ‘Over You’ klinkt lieflijk, gevolgd door het erg dansbare ‘All I Needed Was You’.  De funk/rockversie van ‘Don’t Worry no More’ rust op een rustig drumritme, waarna de cover ‘How Long’ weer die sfeer uit het zuiden van de USA oproept, lekker relaxed, maar top! New Orleans komt daarna aan bod op ‘Lucky Dust (Shining Through)’, en op de afsluiter & cover ‘Good Ol’ Wagon’ wordt ze enkel begeleid door de tuba.

Op deze cd bewijst Jennifer dan ook dat ze talent in huis heeft, en het is voor mij een aangename kennismaking geworden. Voor haar soulkant interesseert mij, maar ik kan u het gehele album aanraden. Hierna volgt nog een recensie van haar vorige cd.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The ninth studio album by American singer-songwriter & pianist Jennifer Porter is a jubilant ode to blues and roots music. But her repertoire not only spans those genres but also jazz, country and even opera. Jennifer started playing the piano at the age of five, and sang with the Glenn Miller Orchestra, among others, but considers herself a “roots” musician.

This highly anticipated collection, for which she composed the majority of the songs herself, showcases Porter's unparalleled vocal prowess and dynamic boogie-woogie piano skills in an unbridled celebration of her profound love of blues and roots music. On this new CD, she combines her signature style with New Orleans-inspired arrangements and the soulful embrace of Memphis Soul-style horns and backing vocals. The album's exuberant songs bring together an illustrious ensemble of blues and soul sidemen, including George Naha (Wilson Pickett, Sam and Dave, Aretha Franklin) on guitar, Damon Banks (The Neville Brothers, CJ Chenier) on bass , Steve Jankowski (Nile Rodgers and Chic, Blood Sweat and Tears, Chicago) on trumpet, Doug DeHays (Labelle, Southside Johnny) on saxophones and Randy Andos (Tony Bennet, The O'Jays) on trombone and tuba. Add to that guest appearances from Grammy winner Cindy Cashdollar on Pedal Steel and the critically acclaimed C.J. Chenier on accordion. Jennifer produced this CD together with Jonathan Wyman, but it was partly recorded in studios in Maine, New Jersey, New York and Texas.

She opens with the swinging jump blues of 'Before We Call it a Day', followed by the soulful, mid-tempo title track. She even plays the Wurlitzer and Hammond B3 organ on this. The ballad 'Over You' sounds sweet, followed by the very danceable 'All I Needed Was You'. The funk/rock version of 'Don't Worry no More' rests on a quiet drum rhythm, after which the cover 'How Long' again evokes that atmosphere from the south of the USA, nice and relaxed, but great! New Orleans is then discussed on 'Lucky Dust (Shining Through)', and on the closing track & cover 'Good Ol' Wagon' she is only accompanied by the tuba.

On this CD Jennifer proves that she has talent, and it has been a pleasant introduction for me. I am interested in her soul side, but I can recommend the entire album. This is followed by a review of her previous CD.

BERTRAND LOREAU – ECHO OF A DISTANT TIME

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. In The Dark
 2. Velvet Moon
 3. Up At Dawn
 4. Harmonic Romances
 5. Sound Of Sand
 6. Endless Run

 

Website Artiest

BERTRAND LOREAU

https://bertrandloreau.com/

Webshop

www.sphericmusic-shop.de

De Franse synthesizermuzikant Bertrand Loreau is hier al aan bod gekomen. In 1981 begon hij elektronische muziek te spelen met een Korg MS20 en de bijbehorende sequencer. Omdat hij onlangs een miniMS en de SQ1-module in huis had, nam hij in een paar dagen zes stukken op, gebaseerd op zeer eenvoudige analoge sequenties, die herinneren aan de geest waarin hij zich meer dan 40 jaar geleden bevond. Deze nieuwe nummers zijn als een echo van een verre tijd. En dat is de periode van de Berlijnse school, meer bepaald van Klaus Schulze, Tangerine Dream en Peter Baumann. Vooral Schulze is zijn inspiratiebron, en deze 6 songs klinken dan ook analoog alsof ze uit de seventies stammen. Het album werd maar op 222 kopijen geperst, dus bespreek ik het hier digitaal. Het zijn “spacey” geluiden, waarvan ‘In the Dark’ meer dan 21 minuten duurt. Ideaal voer dus voor wie zich op deze tonen in de ruimte waant.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The French synthesizer musician Bertrand Loreau has already been discussed here. In 1981 he started playing electronic music with a Korg MS20 and its sequencer. Having recently acquired a miniMS and the SQ1 module, he recorded six pieces in a few days, based on very simple analogue sequences, which recall the spirit he was in more than 40 years ago. These new songs are like an echo from a distant time. And that is the period of the Berlin school, more specifically of Klaus Schulze, Tangerine Dream and Peter Baumann. Schulze in particular is his source of inspiration, and these 6 songs sound analogue as if they date from the seventies. The album was only pressed on 222 copies, so I discuss it digitally here. They are “spacey” sounds, of which 'In the Dark' lasts more than 21 minutes. Ideal for those who imagine themselves in space on these tones.

NANCY ERICKSON LAMONT – THROUGH THE PASSAGES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tick Tock

Miles Between

Passages

Ghost

Leo

Rainy Season Love Affair

G ‘n’ K

Did it Did or Did it Didn’t

The Lighthouse

Haiku New Love

Home

Auf Wiedersehen, Goodnight

 

Website Artiest

NANCY ERICKSON LAMONT

www.nancyericksonlamont.com

https://www.facebook.com/NancyEricksonLamont/

De Amerikaanse jazzzangeres Nancy Erickson Lamont is al meer dan 3 decennia vertrouwd met de jazzscène in Seattle.  Nancy groeide op in Salem, Oregon, waar ze studeerde aan het Edmonds Community College. Samen de zanggroep van die school kon ze optreden op het Montreux Jazz Festival en het North Sea Jazz Festival. Ze startte haar carrière op het einde van eighties en zong in de Seattle band After Hours. Haar kerstalbum ‘Urban Christmas’ volgde in 1993 en daarnaast zong ze in het achtergrondkoor van verschillende R&B en rock bands, evenals bij soulzangeres Bernadette Bascom. Maar het jaar daarop besliste ze om voor haar gezin te zorgen. Pas 15 jaar later keerde ze weer tot de muziek en in 2012 won ze de Seattle Kobe Female Jazz Vocalist Competition.

Dit is haar vierde studioalbum en voor mij een eerste kennismaking. De songs erop zijn geïnspireerd door haar levenservaringen van de voorbije 30 jaar. Elk nummer is een vignet over moederschap, ouder worden, echtscheiding, het vinden van nieuwe liefde of de toestand van de wereld, geschreven in verschillende stijlen en doordrenkt met Lamont’s warme stem en oprechte verhalen. Nancy wordt bijgetreden door Johnaye Kendrick (zang, productie, viola, viool, harmonium), Shawn Schlogel (piano), Chris Symer (bas), Michael Glynn (bas), Stefan Schatz (drums), Sean Jones (trompet), Brent Jensen (sax), Jerome Smith (trombone), Derek Smith (klarinet), Jean Chaumont (gitaar) en Josh Nelson (piano, keyboard en Hammond). Het album opent met ‘Tick Tock’ een ietwat wisselvallig nummer, dat symbolisch staat voor de angst die de Covid pandemie veroorzaakte. Op ‘Miles Between’ bezingt ze het landschap in de staat Washington, waarna ze op ‘Passages’ een overleden vriend herdenkt. ‘Ghost’ gaat dan weer over haar huidige echtgenoot, terwijl ‘Leo’ gecomponeerd werd door Darin Clendenin over een vroegere vriendin. Het lichtvoetige ‘Rainy Season Love Affair’ gaat over een liefde tussen 2 vrouwen, waarna ‘G ‘n’ K’ staat voor initialen van haar dochter Kayla en schoonzoon Greg. En ‘Did it Did or Did it Didn’t’ is afkomstig van een zin die het schoolhoofd uitsprak. Het mysterieuze, geheimzinnige ‘The Lighthouse’ werd geïnspireerd door de film uit 2019 met Willem Dafoe en Robert Pattinson. Daarna volgt ‘Haiku New Love’, gebaseerd op gedichten van haar echtgenoot Dan. De intimistische ballade ‘Home’ gaat over de diepe band die ze met haar echtgenoot heeft, gevolgd door ‘Auf Wiedersehen, Goodnight’, dat ze schreef nadat haar moeder overleed.

Een album dat aldus haar diverse levenservaringen muzikaal op een rijtje zet.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

American jazz singer Nancy Erickson Lamont has been familiar with the Seattle jazz scene for more than 3 decades. Nancy grew up in Salem, Oregon, where she attended Edmonds Community College. Together with the singing group of that school she was able to perform at the Montreux Jazz Festival and the North Sea Jazz Festival. She started her career at the end of the eighties and sang in the Seattle band After Hours. Her Christmas album 'Urban Christmas' followed in 1993 and she also sang in the backing choir of various R&B and rock bands, as well as with soul singer Bernadette Bascom. But the following year she decided to take care of her family. It wasn't until 15 years later that she returned to music and in 2012 she won the Seattle Kobe Female Jazz Vocalist Competition.

This is her fourth studio album and for me a first introduction. The songs on it are inspired by her life experiences over the past 30 years. Each song is a vignette about motherhood, growing older, divorce, finding new love or the state of the world, written in different styles and infused with Lamont's warm voice and heartfelt storytelling. Nancy is joined by Johnaye Kendrick (vocals, production, viola, violin, harmonium), Shawn Schlogel (piano), Chris Symer (bass), Michael Glynn (bass), Stefan Schatz (drums), Sean Jones (trumpet), Brent Jensen (sax), Jerome Smith (trombone), Derek Smith (clarinet), Jean Chaumont (guitar) and Josh Nelson (piano, keyboard and Hammond). The album opens with 'Tick Tock', a somewhat changeable song, symbolic of the fear caused by the Covid pandemic. On 'Miles Between' she sings about the landscape in Washington state, after which she commemorates a deceased friend on 'Passages'. 'Ghost' is about her current husband, while 'Leo' was composed by Darin Clendenin about a former girlfriend. The light-hearted 'Rainy Season Love Affair' is about a love between 2 women, after which 'G 'n' K' stands for initials of her daughter Kayla and son-in-law Greg. And “Did it Did or Did it Didn't” comes from a sentence the school principal said. The mysterious, mysterious 'The Lighthouse' was inspired by the 2019 film starring Willem Dafoe and Robert Pattinson. This is followed by 'Haiku New Love', based on poems by her husband Dan. The intimate ballad 'Home' is about the deep bond she has with her husband, followed by 'Auf Wiedersehen, Goodnight', which she wrote after her mother died.

 An album that musically lists her various life experiences.

TOCO – RIVIERA

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Clube
 2. As Vezes
 3. Carnaval Primeiro
 4. Coragem
 5. Noite Secreta
 6. Luz Da Bahia
 7. Golpe Fatal
 8. Mar
 9. Alma de Turista
 10. Guajiru
 11. Leão Leonardo
 12. Lágrima
 13. Vento Doce
 14. Domingo
 15. Canção dos Pescadores

 

Website Artiest

TOCO

https://toco.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/tocodc/

De Braziliaanse singer-songwriter, muzikant en producer Toco (echte naam Tomaz Di Cunto) volg ik al heel wat jaren sinds ik hem ontdekt met de song ‘Litoral’. En ik was onmiddellijk fan van hem. Ik ontdekte nu zijn nieuwste album dat al op 19 april uitgebracht werd op Schema Records. Toco woont dezer dagen in Florence, en dit is zijn vierde album met daarop samba, bossa, Nu-Brazilian enz. Nadat hij tien jaar diverse samenwerkingen aanging met verschillende artiesten, keert Toco terug met een project dat zijn opmerkelijke talent als componist en performer bevestigt. ‘Riviera’ is de esthetische synthese van de vele facetten van de kunstenaar, die in staat is echte muzikale mozaïeken te creëren die poplichtheid, poëtische lyriek, verlangen, vreugde en pijn vermengen. De licht-donkerbalans, al duidelijk zichtbaar op zijn vorige albums 'Instalação do Samba', 'Outro Lugar' en 'Memoria', wordt zoals altijd verrijkt dankzij de productie van vriend en muzikale partner Stefano Tirone, bekend als S-Tone. Inc. Deze samenwerking versterkt verder de gemeenschap van het duo dat in staat is magische geluiden te maken op de verschillende voorgestelde thema's. De albumtitel is een passend eerbetoon aan twee plaatsen die Toco zeer dierbaar zijn: Riviera is de wijk in São Paulo waar Toco zijn jeugd doorbracht, terwijl de Ligurische Riviera de plek is waar Toco lange tijd in Italië heeft gewoond. Twee tegengestelde oevers en culturen die fundamenteel zullen blijken in de vorming van de kunstenaar.

Toco werd in 1976 in São Paulo geboren en begon als jongen gitaar te spelen. Tijdens zijn studie Communicatiewetenschappen zette hij zijn eerste stappen in de muziekscene door te werken voor het TV Cultura-programma genaamd ‘Ensaio’, gewijd aan Braziliaanse muziek en geregisseerd door Fernando Faro, dankzij wie Toco onder meer Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque en vele anderen ontmoette. In 1999 verhuisde Toco eerst naar Ligurië, waar hij begon samen te werken met een lokaal radiostation (Radio Levanto) en later naar Milaan, waar hij werkte bij Radio Popolare. In de tussentijd ontmoette hij Stefano “S-Tone Inc.” Tirone, die zijn eerste album ‘Instalação do Samba’ coproduceerde: die ontmoeting markeerde het begin van een lange vriendschap en professionele samenwerking tussen de twee artiesten en met het in Milaan gevestigde label Schema Records. ‘Instalação do Samba’, verrijkt met het typisch Europese geluid, boekte zowel in Europa als Japan aanzienlijk succes en moet worden beschouwd als een springplank voor het tweede album van de Braziliaanse kunstenaar, ‘Outro Lugar’. Het tweede album werd opgenomen in Rio de Janeiro, met de Braziliaanse band onder leiding van Roberto Menescal, die de tracks verfraaide met zijn elegante gitaren. Het werd in Italië afgemaakt door S-Tone Inc. en vanaf de eerste luisterbeurt is er een ongelooflijke volwassenheid in schrijven en uitvoering. Het album verscheen in 2008 en kreeg opmerkelijke recensies van critici. In 2013 werd het nummer ‘Guarapiranga’ opgenomen in de soundtrack van de film ‘Silver Linings Playbook’, die 7 nominaties en een prijs ontving tijdens de uitreiking van de Academy Awards in 2013. In 2014 presenteerde Toco het album ‘Memoria’, wat zijn talent bevestigde. Toco laat zich inspireren door traditie en zijn grote passie voor Braziliaanse muziek met zijn kleurrijke muzikanten als Edu Lobo, Milton Nascimento, Arthur Verocai, Geraldo Vandré, Sergio Ricardo en Dorival Caymmi. De geluiden van het album variëren van folk traditie tot funk, van bossa nova tot pop.

Op dit nieuwe album, waarvoor Toco zelf het merendeel van de songs schreef, en andere in samenwerkingen, wordt hij bijgestaan door de volgende musici: Ramiro Levy: gitaren, ukelele, cavaquinho, achtergrondzang; piano, fluit en zang op 9; Mauro Martins: drums; Edu Hebling: bas, piano op 15; Eduardo Taufic: keyboards; Donatinho: keyboards op 6, 10, 11, 12 en 14; Marquinho Baboo: percussie; Tuca Milan: percussie op 11; Stefano Tirone: Wurlitzer , accordeon, extra elektrische gitaar, vibrafoon op 13; Priscila Ribas: achtergrondzang; Luzia Dvorek: achtergrondzang op 6; Gianluca Petrella: hoornarrangementen en trombone; Mirco Rubegni: trompet op 10 en 12; Felipe Pacheco Ventura: strijkersarrangementen, viool en altviool op 1, 7 en 8; Daniel Plentz: berimbau op 6, 12 en 13, achtergrondzang op 9; Eduardo Stein Dechtiar: achtergrondzang op 9; Luciano Cantone: vibrafoon op 6 en 12; Francesco Borrelli: vibrafoon op 13; Dario Bracaloni: akoestische gitaar op 4; Barbara Piperno: fluit op 1, 9 en 13; Danilo Moraes: viola dinâmica op 4 en Edu Moreno: fluit op 15.

Toco opent met het mooie ‘Clube’, gevolgd door het aanstekelijke uptempo van ‘As Vezes’. ‘Carnaval Primeiro’ is weer zo’n aangename samba, waarna ‘Coragem’ eerder mid-tempo is. ‘Noite Secreta’ klinkt ook weer opgewekt, en ‘Luz Da Bahia’ verwijst naar de stad Bahia. ‘Golpe Fatal’ is eerder traag, waarna ‘Mar’ komt nog trager over, gevolgd door ‘Alma de Turista’ weer de opgewekte richting opgaat met een levendige samba. En het aanstekelijke ‘Guajiru’ doet daar nog een schepje bovenop. ‘Leão Leonardo’ swingt ook aardig, terwijl ‘Lágrima’ leuk klinkt. ‘Vento Doce’ is als een zachte wind die voorbij vliegt, waarna ‘Domingo’ weer de pan uit swingt. Afsluiter ‘Canção dos Pescadores’ een lied ter ere van de vissers is.

Een zeer aangenaam en leuk album, dat ik als liefhebber van Braziliaanse muziek ten zeerste apprecieer!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following the Brazilian singer-songwriter, musician and producer Toco (real name Tomaz Di Cunto) for many years since I discovered him with the song 'Litoral'. And I immediately fell in love with him. I now discovered his latest album which was released on April 19th on Schema Records. Toco currently lives in Florence, and this is his fourth album featuring samba, bossa, Nu-Brazilian, etc. After ten years of collaborations with various artists, Toco returns with a project that confirms his remarkable talent as a composer and performer . 'Riviera' is the aesthetic synthesis of the many facets of the artist, who is able to create real musical mosaics that mix pop lightness, poetic lyricism, longing, joy and pain. The light-dark balance, already clearly visible on his previous albums 'Instalação do Samba', 'Outro Lugar' and 'Memoria', is as always enriched thanks to the production of friend and musical partner Stefano Tirone, known as S-Tone. Inc. This collaboration further strengthens the community of the duo that is able to create magical sounds on the different themes proposed. The album title is a fitting tribute to two places that are very dear to Toco: Riviera is the neighborhood in São Paulo where Toco spent his childhood, while the Ligurian Riviera is where Toco lived for a long time in Italy. Two opposing shores and cultures that will prove fundamental in the formation of the artist.

Toco was born in São Paulo in 1976 and started playing guitar as a boy. During his studies in Communication Sciences, he took his first steps in the music scene by working for the TV Cultura program called 'Ensaio', dedicated to Brazilian music and directed by Fernando Faro, thanks to whom Toco included Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque and met many others. In 1999, Toco moved first to Liguria, where he started working with a local radio station (Radio Levanto) and later to Milan, where he worked at Radio Popolare. In the meantime he met Stefano “S-Tone Inc.” Tirone, who co-produced his first album 'Instalação do Samba': that meeting marked the beginning of a long friendship and professional collaboration between the two artists and with the Milan-based label Schema Records. 'Instalação do Samba', enriched with the typical European sound, achieved considerable success in both Europe and Japan and should be considered as a springboard for the Brazilian artist's second album, 'Outro Lugar'. The second album was recorded in Rio de Janeiro, with the Brazilian band led by Roberto Menescal, who embellished the tracks with his elegant guitars. It was finished in Italy by S-Tone Inc. and from the first listen there is an incredible maturity in the writing and performance. The album was released in 2008 and received notable reviews from critics. In 2013, the song 'Guarapiranga' was included in the soundtrack of the film 'Silver Linings Playbook', which received 7 nominations and an award at the 2013 Academy Awards. In 2014, Toco presented the album 'Memoria', which was his talent confirmed. Toco is inspired by tradition and his great passion for Brazilian music with his colorful musicians such as Edu Lobo, Milton Nascimento, Arthur Verocai, Geraldo Vandré, Sergio Ricardo and Dorival Caymmi. The sounds of the album range from folk tradition to funk, from bossa nova to pop.

On this new album, for which Toco wrote the majority of the songs himself and others in collaborations, he is assisted by the following musicians: Ramiro Levy: guitars, ukulele, cavaquinho, background vocals; piano, flute and voice at 9; Mauro Martins: drums; Edu Hebling: bass, piano op 15; Eduardo Taufic: keyboards; Donatinho: keyboards on 6, 10, 11, 12 and 14; Marquinho Baboo: percussion; Tuca Milan: percussion on 11; Stefano Tirone: Wurlitzer, accordion, additional electric guitar, vibraphone on 13; Priscila Ribas: background vocals; Luzia Dvorek: background vocals on 6; Gianluca Petrella: horn arrangements and trombone; Mirco Rubegni: trumpet on 10 and 12; Felipe Pacheco Ventura: string arrangements, violin and viola on 1, 7 and 8; Daniel Plentz: berimbau on 6, 12 and 13, background vocals on 9; Eduardo Stein Dechtiar: background vocals on 9; Luciano Cantone: vibraphone on 6 and 12; Francesco Borrelli: vibraphone on 13; Dario Bracaloni: acoustic guitar on 4; Barbara Piperno: flute on 1, 9 and 13; Danilo Moraes: viola dinâmica on 4 and Edu Moreno: flute on 15.

Toco opens with the beautiful 'Clube', followed by the infectious up-tempo of 'As Vezes'. 'Carnaval Primeiro' is another pleasant samba, after which 'Coragem' is more mid-tempo. 'Noite Secreta' also sounds cheerful again, and 'Luz Da Bahia' refers to the city of Bahia. 'Golpe Fatal' is rather slow, after which 'Mar' comes across even slower, followed by 'Alma de Turista' again in a cheerful direction with a lively samba. And the catchy 'Guajiru' goes even further. 'Leão Leonardo' also swings nicely, while 'Lágrima' sounds nice. 'Vento Doce' is like a soft wind that flies by, after which 'Domingo' swings out again. Closing track 'Canção dos Pescadores' is a song in honor of the fishermen.

A very pleasant and fun album, which I greatly appreciate as a lover of Brazilian music!

JC SMITH – THE COOL AND THE SMOOTH

DETAIL ALBUM

Tracks:

1) Callin' U

2) Ride Wit' Me

3) Take U Away

4) I Fall In Love

5) Fallin For U

6) All For U

7) Waiting For U

8) I Fall In Love (Smooth Saxophone Mix)

9) Your Light

10) Back Down Home

11) All For U (Smooth Guitar Mix)

12) Away (Our Journey Continues)

 

Website Artiest

JC SMITH

www.jaycsmithmusic.com

De Afro-Amerikaanse gitarist JC Smith kwam hier al aan bod met zijn vorig album ‘Smooth Nights’. Johnathan "JC" Smith werd sterk beïnvloed door de cultuur en geluiden van zijn gemeenschap. Al als kind voelde hij zich aangetrokken tot muziek en de muzikanten die deze speelden. En nu probeert JC muziek uit te voeren die fans uit het hele muzikale spectrum aanspreekt. Met echte instrumenten, echte stemmen... Zijn debuut ‘Smooth Nights’ kwam uit in 2021, en nu zet zijn nieuw album die reis verder. Daarop een verzameling van contemporary jazz, R&B (soul) en Southern soul. Hij schreef, arrangeerde, produceerde en voerde alles zelf uit. Voorop staat de mooie instrumentale single ‘Callin’ U’, waarna ‘Ride Wit’ Me’ volgt. ‘Take U Away’ klinkt wat meer funky, en ‘I Fall In Love’ is een romantische ballade. Het dansbare en funky ‘Fallin For U’ voert het tempo op, gevolgd door ‘All For U’ dat eerder mid-tempo is. Daarna komt de ballade ‘Waiting For U’ op de proppen, en de “smooth saxophone mix” van ‘I Fall in Love’ is de volgende track. Het instrumentale ‘Your Light’ komt daarna, terwijl ‘Back Down Home’ klinkt alsof er kermis in de stad is. De “smooth guitar mix” van ‘All For U’ is de voorlaatste track, gevolgd door de afsluiter ‘Away (Our Journey Continues).

Een leuk album voor fans van smooth jazz. Misschien iets voor u?

 

Patrick Van de Wiele (4)

The African-American guitarist JC Smith was already featured here with his previous album 'Smooth Nights'. Johnathan "JC" Smith was deeply influenced by the culture and sounds of his community. Even as a child he was attracted to music and the musicians who played it. And now JC seeks to perform music that appeals to fans across the musical spectrum. With real instruments, real voices... His debut 'Smooth Nights' was released in 2021, and now his new album continues that journey. It contains a collection of contemporary jazz, R&B (soul) and Southern soul. He wrote, arranged, produced and performed everything himself. At the forefront is the beautiful instrumental single 'Callin' U', followed by 'Ride Wit' Me'. 'Take U Away' sounds a bit more funky, and 'I Fall In Love' is a romantic ballad. The danceable and funky 'Fallin For U' picks up the pace, followed by 'All For U', which is more mid-tempo. The ballad 'Waiting For U' comes next, and the "smooth saxophone mix" of 'I Fall in Love' is the next track. The instrumental 'Your Light' comes next, while 'Back Down Home' sounds like there is a fair in town. The “smooth guitar mix” of 'All For U' is the penultimate track, followed by the closing track 'Away (Our Journey Continues).

A nice album for fans of smooth jazz. Maybe something for you?

JEFF LOGAN – INDIGO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Lemonade

Chill Factor

Tears of Hope

Bread and Wine

Let it Go

I Love You

Fall in Love

If Only

Indigo

A Soul's River

 

Website Artiest

JEFF LOGAN

https://www.jeffloganindigo.com/

De Afro-Amerikaanse componist en multi-instrumentalist Jeff Logan is afkomstig uit de DMV regio, ofwel Washington, DC, Maryland en Noord Virginia. Hij bespeelt bas, gitaar, percussie en keyboards. Hij heeft al verschillende albums op zijn actief, en componeert in verscheidene genres zoals contemporary gospel, R&B, smooth jazz en soundtrack. Nu is zijn nieuwste album verschenen, en daarop staan 10 originele smooth jazzcomposities. Jeff heeft echter elementen uit gospel, R&B en andere muzikale invloeden hierin verwerkt. Voorheen had Jeff alles zelf uitgevoerd en geproduceerd, maar nu was hij op zoek naar een producer. Die vond hij in de persoon van Paul Brown, de Quincy Jones van smooth jazzproducties. Paul verzorgde de productie voor alle songs, en speelde ook elektrische & nylongitaar en percussie. Daarnaast kwamen Shane Theriot (bas, drums, gitaar en keyboards), Roberto Vally (bas), Gorden Campbell (drums), Greg Vail (sax) en Ron King (trompet) een handje toesteken.

‘Lemonade’ opent het album in een relaxte sfeer die doet denken aan chill-out, waarna die ‘Chill Factor’, de eerste single eruit, nog meer die sfeer opbouwt, deze keer met Paul Brown op gitaar. ‘Tears of Hope’ drijft me in de intro richting de dansvloer met zijn aanstekelijk Latin ritme, dat echter overgaat in een mid-tempo. Daarna volgt ‘Bread and Wine’ waarmee Jeff ons zachtjes aan tafel uitnodigt, gevolgd door ‘Let it Go’ en het romantische ‘I Love You’. ‘Fall in Love’ gaat verder op die lieflijke toer, waarna ‘If Only’ zachte smooth jazz neerzet. De titeltrack refereert naar die kleur die zich situeert in het paarse deel van het spectrum, en neigt naar contemporary jazz. De rustige track ‘A Soul’s River’ sluit dit mooie album af.

Het is overduidelijk dat de samenwerking tussen Jeff en Paul zijn vruchten afgeworpen heeft. Laat u dus meedeinen op deze zachte melodieën, smooth jazz grooves!

 

Patrick Van de Wiele (4)

African-American composer and multi-instrumentalist Jeff Logan hails from the DMV region, i.e. Washington, DC, Maryland and Northern Virginia. He plays bass, guitar, percussion and keyboards. He has already released several albums and composes in various genres such as contemporary gospel, R&B, smooth jazz and soundtrack. Now his latest album has been released, and it contains 10 original smooth jazz compositions. However, Jeff has incorporated elements from gospel, R&B and other musical influences. Previously, Jeff had performed and produced everything himself, but now he was looking for a producer. He found that in the person of Paul Brown, the Quincy Jones of smooth jazz productions. Paul provided production for all songs, and also played electric & nylon guitar and percussion. In addition, Shane Theriot (bass, drums, guitar and keyboards), Roberto Vally (bass), Gorden Campbell (drums), Greg Vail (sax) and Ron King (trumpet) came to lend a hand.

'Lemonade' opens the album in a relaxed atmosphere reminiscent of chill-out, after which 'Chill Factor', the first single from it, builds up that atmosphere even more, this time with Paul Brown on guitar. 'Tears of Hope' drives me towards the dance floor in the intro with its catchy Latin rhythm, which turns into a mid-tempo. This is followed by 'Bread and Wine' with which Jeff gently invites us to the table, followed by ‘Let it Go’ and the romantic 'I Love You'. 'Fall in Love' continues on that sweet tour, after which 'If Only' delivers soft smooth jazz. The title track refers to that color that is located in the purple part of the spectrum, and tends towards contemporary jazz. The quiet track 'A Soul's River' closes this beautiful album.

It is clear that the collaboration between Jeff and Paul has paid off. So let yourself be swayed to these soft melodies, smooth jazz grooves!

DREAMW41KER – SIX FEET ABOVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. To The Stars
 2. Break The Silence
 3. Those Days Are Gone
 4. Do You Remember

 

Website Artiest

DREAMW41KER

https://lemongrassmusic.de/artists/Dreamw41ker/

https://lemongrassmusic.de/artists/Dreamw41ker/Six-Feet-Above/

Ongeveer een week geleden verscheen dit nieuwe digitale album van de in Sint-Petersburg wonende muzikant & producer Stepan Altukhov, ofwel Dreamw41ker. Hij startte dit project in 2015. Op 10-jarige leeftijd begon Stepan een opleiding tot gitarist aan de muziekschool. Aanvankelijk speelde hij klassieke muziek. Zijn grootste inspiratiebron was Andres Segovia. Enige tijd later raakte Stepan dol op jazz. Zijn interesses in muziek zijn voortdurend aan het veranderen, en dit resulteerde in de wens om iets te creëren dat het beste uit verschillende genres zou verenigen.

Zijn vroege werken zijn geschreven in genres als trap, witch house, post-rock, synthwave en downtempo. Later besloot hij muziek te maken op basis van melodieuze gitaarpartijen, begeleid door een verscheidenheid aan elektronische geluiden, waardoor een diep ontspannende muziek ontstond.

Deze nieuwe EP bevat 4 tracks, en ze zijn uitnodiging om boven het alledaagse uit te stijgen, om je geest te verheffen door de transformerende kracht van muziek. Ga met de artiest mee op deze muzikale reis terwijl we samen opstijgen, de aantrekkingskracht van het alledaagse achter ons laten en nieuwe hoogten van emotie, inspiratie en sonische transcendentie bereiken. Deze EP is dan ook een muzikale odyssee, een pelgrimstocht door de rijken van geluid, waarbij elke noot een stap is naar een hoger niveau van emotie en ervaring.


Patrick Van de Wiele (4)

About a week ago this new digital album by St. Petersburg-based musician & producer Stepan Altukhov, or Dreamw41ker, was released. He started this project in 2015. At the age of 10, Stepan started training as a guitarist at music school. Initially he played classical music. His greatest source of inspiration was Andres Segovia. Sometime later, Stepan became fond of jazz. His interests in music are constantly changing, and this resulted in the desire to create something that would unite the best of different genres.

His early works were written in genres such as trap, witch house, post-rock, synthwave and downtempo. Later he decided to make music based on melodic guitar parts, accompanied by a variety of electronic sounds, creating a deeply relaxing music.

This new EP contains 4 tracks, and they are an invitation to rise above the ordinary, to lift your spirit through the transformative power of music. Join the artist on this musical journey as we soar together, leaving the pull of the mundane behind and reaching new heights of emotion, inspiration and sonic transcendence. This EP is a musical odyssey, a pilgrimage through the realms of sound, where every note is a step to a higher level of emotion and experience.

DENNIS VAN AARSSEN & JEFF FRANZEL – JUST CALL IT LOVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Cloudy
 2. Cry For A Day
 3. Just Call It Love
 4. Waiting For Tonight
 5. Golden Days
 6. The Little Things
 7. Me And The Guy On The Piano
 8. Till I Drop
 9. How To Live
 10. She
 11. Do Some Good

 

Website Artiest

DENNIS VAN AARSSEN

www.dennisvanaarssen.com

De Nederlandse crooner, songwriter en entertainer Dennis van Aarssen volg ik al jaren. Hij won in 2019 ‘The Voice of Holland’ en heeft al 4 albums op zijn actief. Naast een gouden plaat en een Edison Award, toert hij door Nederland en binnenkort ook in Gent. Je kan Dennis zijn muziek onderbrengen bij Frank Sinatra, Michael Bublé en Yannick Bovy. Nu is zijn 4de studioalbum uitgebracht, en dat is een samenwerking geworden met de Amerikaanse componist & pianist Jeff Franzel (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. en Mel Tormé), en met songwriter Maria Christensen (Celine Dion, NSYNC, Jennifer Lopez). Daarop staan 11 tracks, waarvan er 2 covers zijn. En deze keer deed Dennis het zonder DvA bigband, waardoor de songs intiemer klinken. Dennis zegt er het volgende over: “Mijn stem is volwassener, waardoor ik meer controle heb. De liedjes zijn kleiner, dus het zit 'm niet in de power, maar juist in de nuances. Het is een intiem jazzy popalbum geworden.” De cd werd in de Sear Sound studio in NYC opgenomen.

De openingstrack ‘Cloudy’ is een liefdesballade, want het hele album staat in dat teken. Vanaf de eerste verliefdheid tot een gebroken hart, en alles daartussenin. ‘Cry for a Day’ volgt die richting, en gaat over liefdesverdriet. Op het eveneens intieme ‘Just Call it Love’ vraagt Dennis zich of de ware liefde een lotsbestemming is, toeval of chemie? De Cover ‘Waiting for Tonight’ kent u waarschijnlijk in de uptempoversie van Jennifer Lopez, maar hier wordt dat een lieflijke ballade. In ‘Golden Days’ bezingt hij het goede leven, waarna ‘The Little Things’ volgt. ‘Me and the Guy on the Piano’ is overduidelijk een eerbetoon aan Jeff Franzel. Op ‘Till I Drop’ gaat hij doorheen een moeilijke periode, maar swingt het uit om die hartenpijn te vergeten. ‘How to Live’ keert terug naar die intieme balladesfeer, gevolgd door de cover ‘She’ van Charles Aznavour. De afsluiter ‘Do Some Good’ klinkt opgewekt en smeekt om een tweede kans in een relatie.

Deze cd is een mengeling van pop en jazz, waardoor het liefhebbers van verschillende genres zal aanspreken. Ik heb er alleszins van genoten, en kijk uit naar Dennis zijn optreden op 28/5 in de Minard schouwburg in Gent!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following the Dutch crooner, songwriter and entertainer Dennis van Aarssen for years. He won 'The Voice of Holland' in 2019 and already has 4 albums to his name. In addition to a gold record and an Edison Award, he is touring the Netherlands and soon also in Ghent. You can compare Dennis's music to Frank Sinatra, Michael Bublé and Yannick Bovy. Now his 4th studio album has been released, which is a collaboration with American composer & pianist Jeff Franzel (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Mel Tormé), and with songwriter Maria Christensen (Celine Dion, NSYNC, Jennifer Lopez). It contains 11 tracks, 2 of which are covers. And this time Dennis did it without the DvA big band, which makes the songs sound more intimate. Dennis says the following: “My voice is more mature, which gives me more control. The songs are smaller, so it's not about the power, but rather about the nuances. It has become an intimate jazzy pop album.” The CD was recorded at the Sear Sound studio in NYC.

The opening track 'Cloudy' is a love ballad, because the entire album is based on that theme. From first love to heartbreak, and everything in between. 'Cry for a Day' follows that direction, and is about heartbreak. On the equally intimate 'Just Call it Love' Dennis asks whether true love is destiny, coincidence or chemistry? You probably know the cover 'Waiting for Tonight' in the up-tempo version by Jennifer Lopez, but here it becomes a sweet ballad. In 'Golden Days' he sings about the good life, followed by 'The Little Things'. 'Me and the Guy on the Piano' is clearly a tribute to Jeff Franzel. On 'Till I Drop' he goes through a difficult period, but swings it out to forget that heartache. 'How to Live' returns to that intimate ballad atmosphere, followed by Charles Aznavour's cover 'She'. The closing track 'Do Some Good' sounds cheerful and begs for a second chance in a relationship.

This CD is a mixture of pop and jazz, which will appeal to fans of different genres. I thoroughly enjoyed it and am looking forward to Dennis' performance on 5/28 in the Minard theater in Ghent!

BLAKE AARON – LOVE AND RHYTHM

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dreamland

Feels So Right

She’s the One

Crush

Irresistible

Big Bounce

The Way You Sway

Diamond in the Sun

Rise

Alter Ego

 

Website Artiest

BLAKE AARON

https://www.blakeaaron.com

De Amerikaanse jazzgitarist Blake Aaron uit LA heeft een nieuw album uit, zijn zevende al, dat precies vandaag verschijnt. Het heeft ondertussen al 2 nummer 1 hits op Billboard opgeleverd! Blake is gepassioneerd door verschillende muziekgenres, en hij schreef de 10 tracks dan ook samen met Billboard hitmachines Adam Hawley en Greg Manning. Op die manier komen contemporary jazz, R&B, funk, pop en zelfs fusion en Braziliaanse jazz aan bod. “’Love and Rhythm’ is all about my musical journey and my love for all kinds of rhythm and music. I have spent my life in pursuit of exploring the beauty of every genre of music there is. I will probably never be bored and because of my vast experience in so many different genres, I will likely always be in demand as a musician. Even if I never retire and spend my entire life in music, I will not even scratch the surface of the depth and beauty of the performance, composition and production of all genres of music,” zei Aaron.

Het is zijn eerste release sinds ‘Color and Passion’ uit 2020, en op dit nieuwe album wordt hij bijgestaan door saxofonisten, trombonespelers en trompettisten David Mann, Trevor Neumann, Donald Hayes, Michael Stever, Bob Mintzer, Jimmy Reid, Andrew Neu en Nick Lane, door drummers Eric Valentine, Tony Moore en Will Kennedy, door bassisten Mel Brown, Alex Al en Hussain Jiffrey, door percussionist Ramon Yslas, door keyboardspelers/pianisten Greg Manning, Tateng Katindig en Carnell Harrell, en tenslotte door de strijkers van Tyries Rolfe.

‘Dreamland’ opent in een opgewekte feelgood stemming, en was een van de nummer 1 hits op Billboard. ‘Feels So Good’ is eveneens opgewekt en vol zonneschijn, met zang van Ken Turner. De actuele single ‘She’s the One’ is een romantische ballade, werd ook nummer  1 op Billboard, en vat het moment waarop je weet dat jouw partner de ware is. ‘Crush’, de tweede hit, verwijst dan weer naar dat zonnige gevoel, waarna ‘Irresistible’ sexy overkomt, en dat was ook de bedoeling. Het dansbare ‘Big Bounce’ is een song in de geest van acts met veel blazers zoals Tower of Power, Earth, Wind & Fire en David Sanborn. Blake gaat terug in de tijd met ‘The Way You Sway’ een R&B/soul groove uit de seventies, gevolgd door ‘Diamond in the Sun’ waarin Blake wijsheid doorgeeft aan zijn kinderen. Hij bespeelt elektrische en akoestische gitaren, en mandoline op de fusion van ‘Rise’ samen met Grammy winnaar Jiffry (Herb Albert) en Will Kennedy (Yellowjackets). Die song heeft ook een Braziliaanse tintje. De laatste track ‘Alter Ego’ gaat ook weer de fusion richting uit, deze keer met een Afrikaans tintje.

Een mooi album dat Blake’s voorliefde voor diverse muziekstijlen laat horen. Enkel die 2 fusion tracks zijn minder mijn ding. De overige tracks klinken super!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

American jazz guitarist Blake Aaron from LA has a new album out, his seventh, which will be released today. It has already yielded 2 number 1 hits on Billboard! Blake is passionate about different music genres, and he co-wrote the 10 tracks with Billboard hit machines Adam Hawley and Greg Manning. In this way, contemporary jazz, R&B, funk, pop and even fusion and Brazilian jazz are discussed. “'Love and Rhythm' is all about my musical journey and my love for all kinds of rhythm and music. I have spent my life in pursuit of exploring the beauty of every genre of music there is. I will probably never be bored and because of my vast experience in so many different genres, I will likely always be in demand as a musician. Even if I never retire and spend my entire life in music, I will not even scratch the surface of the depth and beauty of the performance, composition and production of all genres of music,” said Aaron.

It is his first release since 2020's 'Color and Passion', and on this new album he is joined by saxophonists, trombone players and trumpeters David Mann, Trevor Neumann, Donald Hayes, Michael Stever, Bob Mintzer, Jimmy Reid, Andrew Neu and Nick Lane, by drummers Eric Valentine, Tony Moore and Will Kennedy, by bassists Mel Brown, Alex Al and Hussain Jiffrey, by percussionist Ramon Yslas, by keyboard players/pianists Greg Manning, Tateng Katindig and Carnell Harrell, and finally by the string section of Tyries Rolfe .

'Dreamland' opens in an upbeat feel-good mood, and was one of the number 1 hits on Billboard. 'Feels So Good' is also cheerful and full of sunshine, with vocals by Ken Turner. The current single 'She's the One' is a romantic ballad, went also to number 1 on Billboard, and captures the moment when you know your partner is the one. 'Crush', the second hit, refers to that sunny feeling, after which 'Irresistible' comes across as sexy, and that was the intention. The danceable 'Big Bounce' is a song in the spirit of acts with many horn players such as Tower of Power, Earth, Wind & Fire and David Sanborn. Blake goes back in time with 'The Way You Sway', an R&B/soul groove from the seventies, followed by 'Diamond in the Sun' in which Blake passes on wisdom to his children. He plays electric and acoustic guitars, and mandolin on the fusion of 'Rise' together with Grammy winner Jiffry (Herb Albert) and Will Kennedy (Yellowjackets). That song also has a Brazilian touch. The last track 'Alter Ego' also goes in a fusion direction, this time with an African touch.

A beautiful album that shows Blake's preference for various music styles. Only those 2 fusion tracks are less my thing. The other tracks sound great!

MARE MYSTICA – FALLING IN LOVE WITH YOU

DETAIL ALBUM

Tracks:

Catch Me

Silky Skin

Falling in Love with You

African Love Song

Dreaming in the Forest

Light the Darkness

Ooh and Aah

Trace of Love

Lift Me to the Moon

Echoes

Floating Love

Island Song

Never Ending Love

Stay with Me

 

Website Artiest

MARE MYSTICA

www.baltrum-musik.de

https://www.facebook.com/rainerwinschermann/

Vanop het kleine Duitse eiland Baltrum (het "Doornroosje van de Oost-Friese eilanden") in de Oostzee bereikt mij de nieuwe cd van muzikant Rainer Winschermann. Hier in zijn eilandstudio componeerde en produceerde hij onder de naam Mare Mystica zijn muziek met behulp van de geluiden van het eiland, zijn saxofoon en talrijke orkestinstrumenten zoals keyboard, drums en strijkers. Zo werd “baltrum muziek” geboren. Deze cd bevat 14 tracks, en kan je onderbrengen bij smooth jazz. Ze klinkt zeer ontspannen.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The new CD by musician Rainer Winschermann reaches me from the small German island of Baltrum (the "Sleeping Beauty of the East Frisian Islands") in the Baltic Sea. Here in his island studio he composed and produced his music under the name Mare Mystica using the sounds of the island, his saxophone and numerous orchestral instruments such as keyboard, drums and strings. Thus, “baltrum music” was born. This CD contains 14 tracks and can be classified as smooth jazz. It sounds very relaxed.

HYEONSEON BAEK – LONGING

DETAIL ALBUM

Tracks:

Caravan

Black Narcissus

Duke Ellington’s Sound of Love

West 4th St (Kor)

Longing

My Temptation

Lush Life

A Timeless Place

Peace

West 4th St (Eng)

 

Website Artiest

HYEONSEON BAEK

www.hyeonseonmusic.com

De in Korea geboren zanger Hyeonseon Baek is mij totaal onbekend. Hij studeerde aan de universiteit van Maastricht en kreeg een studiebeurs om het prestigieuze New England Conservatory te bezoeken. Hij verhuisde naar NYC in januari 2020, ten tijde van de Covid pandemie, en pendelde dagelijks naar Boston om daar een Master of Music te behalen. Baek wil culturele en generatiegrenzen overstijgen, en combineert daarom traditionele jazz met een moderne aanpak. Daarvoor deed hij beroep op progressieve jazzmusici uit NYC zoals blazer Lucas Pino, pianist Kevin Hays, bassist Linda May Han Oh en drummer Joechen Rueckert.

Het album opent met een speelse versie van Duke Ellington’s ‘Caravan’, gevolgd door een dromerige versie van Joe Henderson’s ‘Black Narcissus’. Charles Mingus’ ‘Duke Ellington’s Sound of Love’ klinkt romantisch, gevolgd door ‘West 4th St’ (in Greenwich Village) in het Koreaans, die op het einde van deze cd in een Engelse versie terugkeert. De titeltrack is de volgende track, waarna ‘My Temptation’ sensueel overkomt. Nat King Cole’s ‘Lush Life’ is een overbekende cover en ‘A Timeless Place’ is Jimmy Rowles’ instrumental met tekst. Een bas solo opent ‘Peace’, waarna de Engelse versie -van ‘West 4th St’ afsluit.

Baek’s muzikale stijl ligt me niet zo. Ik hou nu eenmaal meer van contemporary en smooth jazz. Meer voer dus voor traditionele jazzliefhebbers.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The Korean-born singer Hyeonseon Baek is completely unknown to me. He studied at Maastricht University and received a scholarship to attend the prestigious New England Conservatory. He moved to NYC in January 2020, during the Covid pandemic, and commuted daily to Boston to pursue a Master of Music degree. Baek wants to transcend cultural and generational boundaries, and therefore combines traditional jazz with a modern approach. For this he called on progressive jazz musicians from NYC such as horn player Lucas Pino, pianist Kevin Hays, bassist Linda May Han Oh and drummer Joechen Rueckert.

The album opens with a playful version of Duke Ellington's 'Caravan', followed by a dreamy version of Joe Henderson's 'Black Narcissus'. Charles Mingus' 'Duke Ellington's Sound of Love' sounds romantic, followed by 'West 4th St' (in Greenwich Village) in Korean, which returns in an English version at the end of this CD. The title track is the next track, after which 'My Temptation' comes across as sensual. Nat King Cole's 'Lush Life' is a well-known cover and 'A Timeless Place' is Jimmy Rowles' instrumental with lyrics. A bass solo opens 'Peace', after which the English version of 'West 4th St' closes.

I don't really like Baek's musical style. I just prefer contemporary and smooth jazz. So more fodder for traditional jazz lovers.

DAVE BASS – TRIO NUEVO

DETAIL ALBUM

Tracks:

These Times

As Time Goes By

augustus One Look

Baby Melon

December

Three Views of Bach

Sandino

Offshore Breeze

Duplicity

Gone

 

Website Artiest

DAVE BASS

www.davebassmusic.com

In 2010 begon pianist, componist en arrangeur Dave Bass albums op te nemen. Hij werkte met blazers en zangers, waaronder enkele van de topnamen in de jazz, waaronder Phil Woods, Conrad Herwig, Ernie Watts, Ted Nash en Ignacio Berroa. Zijn albums werden zeer goed ontvangen en vonden hun weg naar de top van de JazzWeek-radiolijsten. Hij kreeg geweldige recensies vanaf zijn eerste optreden, ‘Gone’, met zangeres Mary Stallings. Bass volgde ‘Gone’ met ‘No Boundaries’ (2019) en ‘NYC Sessions’ (2015). Maar drie jaar geleden besloot hij om het roer om te gooien en naar een trio te evolueren. Daaruit vloeiden ‘The Trio, Vol. 1’, ‘The Trio, Vol. 2’ en ‘The Trio, Vol. 3’ voort. Nochtans was hij sedert de jaren ’70 al muzikaal actief, maar een polsbreuk besliste daar anders over. Hij werd dan maar advocaat. Voor zijn nieuwste project zocht hij een nieuwe configuratie, en dat werden Tyler Miles (dubbele bas) en Steve Helfans (drums).

Hij opent deze cd met ‘These Times’, een eigen compositie, waarin de chaos en onzekerheid van onze tijd aan bod komt. Uiteraard gebeurt dit met free jazz en improvisaties. Het bluesachtige, maar soulvolle ‘As Time Goes By’ dateert al uit 1931, en is te horen in de film ‘Casablanca’ uit 1942. ‘August’ is weer een originele track, waarna hij op ‘One Look’ Gershwin ’s ‘Embraceable You’ als beginpunt nam, en er een romantische ballade van maakte. En ‘Baby Melon’ is een swingende bewerking van ‘My Melancholy Baby’. ‘December’ is nog een originele compositie, waarna ‘Three Views of Bach’ beïnvloed werd door Bach’s ‘Partita #2’ voor piano. Charlie Haden’s ‘Sandino’ is de volgende track, gevolgd door ‘Offshore Breeze’ van Denny Zeitlin. ‘Duplicity’ is ook een cover, en de afsluiter ‘Gone’ is een herneming uit zijn debuutalbum.

Een waaier aan muziek dus, van free jazz, via swing naar klassiek en terug. Echter niet zozeer mijn smaak.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

In 2010, pianist, composer and arranger Dave Bass began recording albums. He worked with horn players and singers including some of the top names in jazz, including Phil Woods, Conrad Herwig, Ernie Watts, Ted Nash and Ignacio Berroa. His albums were very well received and found their way to the top of the JazzWeek radio charts. He received great reviews from his first performance, 'Gone', with singer Mary Stallings. Bass followed 'Gone' with 'No Boundaries' (2019) and 'NYC Sessions' (2015). But three years ago he decided to change course and evolve into a trio. This resulted in 'The Trio, Vol. 1', 'The Trio, Vol. 2' and 'The Trio, Vol. 3' on. However, he had been musically active since the 1970s, but a broken wrist decided otherwise. He then became a lawyer. For his latest project he was looking for a new configuration, and that was Tyler Miles (double bass) and Steve Helfans (drums).

He opens this CD with 'These Times', his own composition, which addresses the chaos and uncertainty of our time. Naturally this happens with free jazz and improvisations. The bluesy, yet soulful 'As Time Goes By' dates back to 1931, and can be heard in the 1942 film 'Casablanca'. 'August' is another original track, after which appears on 'One Look' Gershwin's 'Embraceable You' as a starting point and he turned it into a romantic ballad. And 'Baby Melon' is a swinging arrangement of 'My Melancholy Baby'. 'December' is another original composition, after which 'Three Views of Bach' was influenced by Bach's 'Partita #2' for piano. Charlie Haden's 'Sandino' is the next track, followed by 'Offshore Breeze' by Denny Zeitlin. 'Duplicity' is also a cover, and the closing track 'Gone' is a revival of his debut album.

A range of music, from free jazz, via swing to classical and back. However, not so much to my taste.

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE – ESENGO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Topesa Esengo Na Motema

My Way

Take Me To The Sea

Freedom

El Ritmo De Londres

De Kinshasa A Sono Bata

 

Website Artiest

LONDON AFROBEAT COLLECTIVE

https://www.lacband.co.uk/

https://londonafrobeatcollective.bandcamp.com/album/esengo

Het London Afrobeat Collective is een multicultureel ensemble, bestaande uit 8 personen, die vanuit 6 verschillende landen afkomstig zijn. Zo komen er musici uit Engeland, Italië, Frankrijk, Congo, Argentinië en Nieuw Zeeland. Ze krijgen hun inspiratie van de vader van de Afrobeat, Fela Kuti, evenals van Ebo Taylor, Parliament, Funkadelic en Havana d’Primera. Op die manier hebben ze overal in Europa en de UK al fans. Nu is hun vierde cd uitgebracht, met sterke songs die geproduceerd werden door Sonny Johns (Tony Allen & Hugh Masekela / Ali Farka Toure). Die songs combineren Afrobeat met funk, jazz, Latin en wereldmuziek. De band bestaat uit Juanita Euka (zangeres uit Congo), Klibens Michelet (bariton sax), Andy Watts (trompet), Giuliano Osella (drums), Richie Sweet (percussie), Alex Farrell (gitaar), Alex Szyjanowicz (gitaar), John Matthews en Luigi Casanova (bas).

De single ‘Topesa Esengo Na Motema’ opent de cd, en die song bruist van levenslust, waarna ‘My Way’ drijft op een strakke groove. ‘Take Me to the Sea’ klinkt ontspannen, en doet me verlangen naar een vakantie dichtbij het strand. Daarentegen straalt ‘Freedom’ rauwe, funky energie uit, terwijl ‘El Ritmo De Londres’ bijna 7 minuten duurt en vooral zich in de Latin sfeer situeert. De laatste track ‘De Kinshasa A Sono Bata’ is weerom soulvol, maar toch uiterst dansbaar.

Dit is dan ook een cd die zowel de fans van wereldmuziek, als die van soul, funk en Latin zal bevallen. Het is voor mij dan ook een aangename kennismaking geworden. Een aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The London Afrobeat Collective is a multicultural ensemble, consisting of 8 people from 6 different countries. Musicians come from England, Italy, France, Congo, Argentina and New Zealand. They get their inspiration from the father of Afrobeat, Fela Kuti, as well as from Ebo Taylor, Parliament, Funkadelic and Havana d'Primera. This way they already have fans all over Europe and the UK. Their fourth CD has now been released, with strong songs produced by Sonny Johns (Tony Allen & Hugh Masekela / Ali Farka Toure). These songs combine Afrobeat with funk, jazz, Latin and world music. The band consists of Juanita Euka (singer from Congo), Klibens Michelet (baritone sax), Andy Watts (trumpet), Giuliano Osella (drums), Richie Sweet (percussion), Alex Farrell (guitar), Alex Szyjanowicz (guitar), John Matthews and Luigi Casanova (bass).

The single 'Topesa Esengo Na Motema' opens the CD, and that song bursts with zest for life, after which 'My Way' floats on a tight groove. 'Take Me to the Sea' sounds relaxed, and makes me long for a holiday near the beach. On the other hand, 'Freedom' radiates raw, funky energy, while 'El Ritmo De Londres' lasts almost 7 minutes and is mainly situated in the Latin atmosphere. The last track 'De Kinshasa A Sono Bata' is again soulful, yet extremely danceable.

This is a CD that will please fans of world music as well as fans of soul, funk and Latin. It has been a pleasant introduction for me. Recommended!

BELLA BROWN & THE JEALOUS LOVERS – SOUL CLAP

DETAIL ALBUM

Tracks:

Soul Clap

Lady Time

What Will You Leave Behind

Coming for You

Bang Bang Bang

Living Proof

I Found You

Fast as Lightning

There Is Love

Soul Clap (radio edit)

 

Website Artiest

BELLA BROWN & THE JEALOUS LOVERS – SOUL CLAP

https://bellabrownandthejealouslovers.com/

https://lrkrecords.bandcamp.com/album/soul-clap-2

Bella Brown is een funky zangeres uit LA en samen met haar band The Jealous Lovers heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. Daarop verbinden ze de punten tussen het verleden en het heden van funk & soul, terwijl individuele waarheden, gedeelde ervaringen en de tijdloze kracht van muziek worden gevierd. Deze retro soul/funksensatie zal de muziekscene in vuur en vlam zetten met dit langverwachte album. Bella Brown, geboren uit het creatieve genie van Grammy Award-winnende singer-songwriter Carol Hatchett, ontpopt zich als een diva met een vurige podiumpresentatie, geïnspireerd door artiesten als Tina Turner en Sharon Jones, en kanaliseert de krachtige vrouwelijke hoofdrolspelers uit Blaxploitation-films uit de jaren 70. De band The Jealous Lovers wordt geleid door producer/bassist/songwriter Daniel Pearson en bestaat uit een indrukwekkend ensemble van A-list musici die voorheen al met Mick Jagger, Elton John, Whitney Houston, Prince en Stevie Wonder speelden. De essentie van ‘Soul Clap’ is afgeleid van de culturele fenomenen waarnaar het is vernoemd: een gedeelde en geïmproviseerde ritmevorming door een collectief. Het album, dat 40 minuten pure muzikale gelukzaligheid beslaat, nodigt het publiek uit om zich onder te dompelen in de groove en hun individuele waarheden in de muziek te ontdekken.

De titeltrack is een funky danstrack, met jazzy improvisaties, die herinnert aan acts uit de seventies zoals Bohannon. ‘Lady Time’ neigt meer naar Afrobeat, terwijl ‘What Will You Leave Behind’ een bewerkte versie is van een uitverkochte single. Het is een oproep voor een betere toekomst, op basis van een Motown ritme. Vervolgens is ‘Coming for You’ Bella’s antwoord op de soul & funkklassieker ‘Apache’, waarna ‘Bang Bang Bang’ weerom de Motown sound oproept, en een verwijzing is naar de Amerikaanse wapencultuur. ‘Living Proof’ is ook een funky danstrack, met zijn roots in de seventies. ‘I Found You’ is dan weer een knipoog naar de Northern soulscène, herinnerend aan Gloria Jones, maar met een Amy Winehouse sound. Rockinvloeden steken de kop op in ‘Fast as Lightning’, denk maar aan de band van Ike & Tina Turner, versterkt met Jimi Hendrix. De soulballade ‘There Is Love’ doet daarna sterk denken aan groepen zoals The Stylistics en The Chi-Lites, waarna de radio edit van de titeltrack als bonustrack afsluit.

Bella Brown & The Jealous Lovers hebben een mooie cd afgeleverd, die soul & funkfans zeker zal kunnen boeien. Daarbij hebben ze muzikale grenzen binnen deze genres overschreden. En “remember, black is beautiful”!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Bella Brown is a funky singer from LA and she has released a new CD together with her band The Jealous Lovers. They connect the dots between the past and present of funk & soul, while celebrating individual truths, shared experiences and the timeless power of music. This retro soul/funk sensation will set the music scene on fire with this highly anticipated album. Born from the creative genius of Grammy Award-winning singer-songwriter Carol Hatchett, Bella Brown emerges as a diva with a fiery stage presence, inspired by artists like Tina Turner and Sharon Jones, and channels the powerful female leads of Blaxploitation films from the 1970s. The band The Jealous Lovers is led by producer/bassist/songwriter Daniel Pearson and consists of an impressive ensemble of A-list musicians who previously played with Mick Jagger, Elton John, Whitney Houston, Prince and Stevie Wonder. The essence of 'Soul Clap' is derived from the cultural phenomena after which it is named: a shared and improvised rhythm formation by a collective. Spanning 40 minutes of pure musical bliss, the album invites audiences to immerse themselves in the groove and discover their individual truths in the music.

The title track is a funky dance track, with jazzy improvisations, reminiscent of acts from the seventies such as Bohannon. 'Lady Time' leans more towards Afrobeat, while 'What Will You Leave Behind' is an edited version of a sold-out single. It is a call for a better future, based on a Motown rhythm. Then 'Coming for You' is Bella's answer to the soul & funk classic 'Apache', after which 'Bang Bang Bang' again evokes the Motown sound and is a reference to American gun culture. 'Living Proof' is also a funky dance track, with its roots in the seventies. 'I Found You' is a nod to the Northern soul scene, reminiscent of Gloria Jones, but with an Amy Winehouse sound. Rock influences emerge in 'Fast as Lightning', just think of the band of Ike & Tina Turner, reinforced with Jimi Hendrix. The soul ballad 'There Is Love' is then strongly reminiscent of groups such as The Stylistics and The Chi-Lites, after which the radio edit of the title track concludes as a bonus track.

Bella Brown & The Jealous Lovers have delivered a beautiful CD that will certainly fascinate soul & funk fans. In doing so, they have crossed musical boundaries within these genres. And “remember, black is beautiful”!

THE NEW MASTERSOUNDS – OLD SCHOOL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Down on the Farm

Boogaloo Is Dead

Breakfast T

Smoothie

Two Fat Ladies (88)

Do the Sausage Roll

In da Club

Buggin’

Scrappy Doo

Till the Cows Come Home

 

Website Artiest

THE NEW MASTERSOUNDS

https://newmastersounds.bandcamp.com/album/old-school

The New Mastersounds (NMS) is een Britse jazz fusion en blues/funkband die bestaat uit 4 musici. Leden ervan zijn: Eddie Roberts (gitaar & tamboerijn), Simon Allen (drums), Pete Shand (basgitaar) en Joe Tatton (orgel & piano). De voorbije 25 jaar hebben ze al 18 albums uitgebracht en de wereld rondgetoerd. Hun nieuwste cd is een bewijs van hun nalatenschap. Ze brengen retro-soul-funk in de traditie van The Meters. Daarop staan 10 instrumentale tracks die in juli 2023 gecomponeerd werden in de studio van Joe Tatton.

Opener ‘Down on the Farm’ drijft op mid-tempo funk, en buiten de zin “What You Say, What You Do” is dit een duet tussen de funky gitaar en het Hammond orgel. ‘Boogaloo Is Dead’, wel eigenlijk niet, en dat bewijst deze track. Daarna volgt ‘Breakfast T’, dat teruggrijpt naar de Stax sound van Booker T. & The MG’s, terwijl ‘Smoothie’ de pan uit swingt. Deze uptempo groove is echte old school souljazz. Op ‘Two Fat Ladies (88)’ gaat het er trager aan toe, en die titel refereert naar het tempo van 88 bpm. ‘Do the Sausage Roll’ was de eerste funky single hieruit en nodigt zeker uit tot dansen. ‘In da Club’ doet denken aan de gitaar van James Brown, waarna ‘Buggin’ het op de reggaetoer gooit. ‘Scrappy Doo’ heeft ook weer wat weg van Booker T. & The MG’s, maar ook van The Blues Brothers, en de afsluiter ‘Till the Cows Come Home’ is gebaseerd op de sound van The Meters.

Alles bij mekaar een zeer leuke cd, eentje die vooral de souljazz fans zal aanspreken. “Funky as hell”!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The New Mastersounds (NMS) is a British jazz fusion and blues/funk band consisting of 4 musicians. Its members include: Eddie Roberts (guitar & tambourine), Simon Allen (drums), Pete Shand (bass guitar) and Joe Tatton (organ & piano). Over the past 25 years they have released 18 albums and toured the world. Their latest CD is a testament to their legacy. They bring retro-soul-funk in the tradition of The Meters. It contains 10 instrumental tracks that were composed in July 2023 in Joe Tatton's studio.

Opener 'Down on the Farm' floats on mid-tempo funk, and apart from the phrase "What You Say, What You Do" this is a duet between the funky guitar and the Hammond organ. 'Boogaloo Is Dead' is actually not, and this track proves that. This is followed by 'Breakfast T', which harkens back to the Stax sound of Booker T. & The MG's, while 'Smoothie' swings like crazy. This up-tempo groove is real old school soul jazz. Things are slower on 'Two Fat Ladies (88)', and the title refers to the tempo of 88 bpm. 'Do the Sausage Roll' was the first funky single from this and certainly invites you to dance. 'In da Club' is reminiscent of James Brown's guitar, after which 'Buggin' takes the reggae route. 'Scrappy Doo' also resembles Booker T. & The MG's, but also The Blues Brothers, and the closing track 'Till the Cows Come Home' is based on the sound of The Meters.

All in all a very nice CD, one that will especially appeal to soul jazz fans. “Funky as hell”!

SOUL SUGAR – JUST A LITTLE TALK

DETAIL ALBUM

Tracks:

The Makings of You

Happy Riddim

The End of Your World

Blackbyrd

Top of My List

Fly Away

Just a Little Talk

Tubby’s Ghost

 

Website Artiest

SOUL SUGAR

https://soulsugar.bandcamp.com/album/just-a-little-talk-2

https://www.facebook.com/guillaumemetenier63/?fref=ts

Het Soul Sugar-project van de Fransman Guillaume Metenier straalt authenticiteit uit. Het begon eind jaren 2000 als uitlaatklep voor de vernieuwde versie van de virtuoze organist en producer van souljazz en Hammond-funk uit de jaren 60 en 70, maar is in de loop der jaren geëvolueerd naar iets heel anders. Het is een voertuig voor klassieke dub en reggae-geïnspireerde muziek, muzikale fusies gemaakt in samenwerking met vrienden en gelijkgestemde muzikanten. Het resultaat is dat Soul Sugar-albums indrukwekkend muzikaal vakmanschap combineren met geweldige grooves en onnoemelijke knipoogjes naar de geluiden en artiesten die Meteniers muzikale kijk hebben helpen vormgeven. Deze authentieke aanpak en zielverrijkende sound zijn uiteraard terug te vinden op zijn eerste studioset ‘Just a Little Talk’, die in maart 2024 werd uitgebracht door Metenier's eigen Gee Recordings-label. Hijzelf bespeelt Hammond orgel, Fender Rhodes, klavinet, Mini Moog, Elka Rhapsody, Matrix 1000. Als muzikale medewerkers noteren we Blundetto (drums & ritmegitaar), Samuel Isoard (lead gitaar), Yvo Abadi (drums & percussie), Jolly Joseph (ritmegitaar), Jahno (drums), Shniece (zang), Slikk Tim en Leo Carmichael (zang). Deze vertrouwde maar ook frisse aanpak wordt weerspiegeld in de mix van nummers die op ‘Just a Little Talk’ worden aangeboden. Nieuwe en instrumentale nummers worden naast een kleine selectie van treffende coverversies geplaatst, iets wat Metenier doet sinds de opname van covers van Jimmy Smith en Dr. Lonnie Smith op het debuutalbum ‘Nothing But The Truth’ uit 2009. Memorabele covers sindsdien zijn onder meer ‘Why Can’t We Live Together’, ‘I Want You’ en ‘Never Too Much’, allemaal met de honingzoete stem van Leo Carmichael. De vocalen hier worden verzorgd door laatstgenoemde, maar ook door Jolly Joseph en Shniece McMenamin.

Een roots reggaecover van ‘The Makings of You’ van wijlen Curtis Mayfield opent de cd, gevolgd door de leuke instrumental ‘Happy Riddim’. Het originele ‘The End of Your World’ vermengt reggae met soul, waarna ‘Blackbyrd’, een instrumentale cover van Donald Byrd, doet terugdenken aan Blaxploitation. De single ‘Top of My List’ werd soulvol ingezongen door Shniece, en het leuke instrumentale ‘Fly Away’ volgt daarna. Op 'Just a Little Talk' neemt Jolly Joseph over, waarna de instrumentale afsluiter ‘Tubby’s Ghost’ stamt uit 1998,  toen Metenier samenwerkte met bassist Patrick Bylebyl in een project Seven Dub genaamd.

Een mooi en authentiek album, dat Metenier produceerde, opnam en mixte in Parijs.

Patrick Van de Wiele (4)

The Soul Sugar project by Frenchman Guillaume Metenier radiates authenticity. It started in the late 2000s as an outlet for the virtuoso organist and producer's updated version of soul jazz and Hammond funk from the 60s and 70s, but has evolved over the years into something completely different. It is a vehicle for classic dub and reggae-inspired music, musical fusions created in collaboration with friends and like-minded musicians. As a result, Soul Sugar albums combine impressive musicianship, great grooves and untold nods to the sounds and artists who helped shape Metenier's musical outlook. This authentic approach and soul-enriching sound can of course be found on his first studio set 'Just a Little Talk', which was released in March 2024 by Metenier's own Gee Recordings label. He himself plays the Hammond organ, Fender Rhodes, clavinet, Mini Moog, Elka Rhapsody, Matrix 1000. Our musical collaborators include Blundetto (drums & rhythm guitar), Samuel Isoard (lead guitar), Yvo Abadi (drums & percussion), Jolly Joseph (rhythm guitar), Jahno (drums), Shniece (vocals), Slikk Tim and Leo Carmichael (vocals). This familiar yet fresh approach is reflected in the mix of songs offered on 'Just a Little Talk'. New and instrumental songs are placed next to a small selection of striking cover versions, something Metenier has been doing since recording covers of Jimmy Smith and Dr. Lonnie Smith on 2009 debut album 'Nothing But The Truth'. Memorable covers since include 'Why Can't We Live Together', 'I Want You' and 'Never Too Much', all featuring the honeyed voice of Leo Carmichael . Vocals here are provided by the latter, as well as Jolly Joseph and Shniece McMenamin.

A roots reggae cover of 'The Makings of You' by the late Curtis Mayfield opens the CD, followed by the nice instrumental 'Happy Riddim'. The original 'The End of Your World' mixes reggae with soul, after which 'Blackbyrd', an instrumental cover of Donald Byrd, is reminiscent of Blaxploitation. The single 'Top of My List' was soulfully sung by Shniece, and the fun instrumental 'Fly Away' follows. Jolly Joseph takes over on 'Just a Little Talk', after which the instrumental closing track 'Tubby's Ghost' dates from 1998, when Metenier collaborated with bassist Patrick Bylebyl in a project called Seven Dub.

A beautiful and authentic album, which Metenier produced, recorded and mixed in Paris.

GO.SOUL.MAP – PEACEFUL SOUND FOR BROKEN MINDS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Back in the Underwater

Pushing

Fall into the Flame

Right on Me (On My Dance Side version)

I Am Believe

Don’t You Worry

Are U Ready

Walkin’ a Dream

Hold the Line

Cat with Camera

Watergate

I Am Believe (Dreamy Vibe)

 

Website Artiest

GO.SOUL.MAP

https://www.facebook.com/p/GoSoulMap-100087246963226/

https://gosoulmap.bandcamp.com/album/peaceful-sound-for-broken-minds

Vanop het Mediterrane eiland Sicilië komt het debuutalbum van muzikant en producer Go.Soul.Map ofwel Salvo ‘Dub’ Bruno. Hij werd geboren in Catania, en groeide op op de flanken van de vulkaan Etna in Nicolosi. Van kleins af aan leerde hij piano spelen, veranderde dan naar bas en dubbele bas. Halverwege de jaren negentig ontdekte hij een passie voor muziek gespeeld met synthesizers, samplers en drummachines, wat hem leidde tot talloze ervaringen en activiteiten op het gebied van elektronische muziek. Zijn debuut is een sexy en peinzende nachtelijke reis in dertien nummers, bewegend tussen zachte bassen, ruimtelijke synths en soepele productie, met de stem van de in Londen gevestigde zanger van Nigeriaanse afkomst Derane Obika (Living Sounds) op 9 van de 11 tracks.

Derane en Salvo kwamen bij toeval bij elkaar en werden geïnspireerd om een album te maken dat een balans vond tussen teksten, melodieën en stemming, iets dat echt “tot het hart sprak”. Het resultaat is ‘Peaceful Sound For Broken Minds’, een album met popgevoeligheid en soulvolle klanken, over de noodzaak om je rust te vinden, terwijl je een beeld schetst van de val, niet van de landing. Bijna als een vorm van therapie door middel van muziek, met liedjes doordrenkt van verlangen.

Zangeres Reiwa Pia zingt de dromerige openingstrack ‘Back In The Underwater’, downtempo op een bedje van synthesizers. Derane Obika neemt het dan over op ‘Pushing’, meteen de eerste single, die doet denken aan “space disco”. ‘Fall into the Flame’ klinkt ook weer dromerig op een bedje van warme synthesizers, waarna ‘Right on Me (On My Dance Side version)’ meer uptempo, en de tweede single is. ‘I Am Believe’ keert terug naar die warmere sound, en ‘Don’t You Worry’ gaat de kant van neo-soul op. Nog meer soul op ‘Are U Ready’, gevolgd door ‘Walkin’ a Dream’. Op ‘Hold the Line’ slaan we de richting van triphop in, en ‘Cat with Camera’ is de enige instrumentale track hier, die me aan James Bond op een jazzy dag doet denken. Op ‘Watergate’ hoor je de Italiaanse zangeres Manuela Amalfitano, en ‘I Am Believe (Dreamy Vibe)’ sluit in een dromerigere sfeer af.

Een heel speciaal album, dat duidelijk muzikale grenzen verlegt. Voer voor “spacey” luisteraars!


Patrick Van de Wiele (4)

The debut album of musician and producer Go.Soul.Map, also known as Salvo 'Dub' Bruno, comes from the Mediterranean island of Sicily. He was born in Catania, and grew up on the slopes of the volcano Etna in Nicolosi. He learned to play piano from an early age, then switched to bass and double bass. In the mid-1990s he discovered a passion for music played with synthesizers, samplers and drum machines, which led him to numerous experiences and activities in the field of electronic music. His debut is a sexy and pensive nocturnal journey in thirteen songs, moving between soft bass, spacious synths and smooth production, featuring the voice of London-based singer of Nigerian descent Derane Obika (Living Sounds) on 9 of the 11 tracks.

Derane and Salvo came together by chance and were inspired to create an album that found a balance between lyrics, melodies and mood, something that truly “spoke to the heart”. The result is 'Peaceful Sound For Broken Minds', an album with pop sensibility and soulful sounds, about the need to find your peace, while painting a picture of the fall, not the landing. Almost like a form of therapy through music, with songs imbued with longing.

Singer Reiwa Pia sings the dreamy opening track 'Back In The Underwater', downtempo on a bed of synthesizers. Derane Obika then takes over on 'Pushing', the first single, which is reminiscent of "space disco". 'Fall into the Flame' also sounds dreamy on a bed of warm synthesizers, after which 'Right on Me (On My Dance Side version)' is more up-tempo and the second single. 'I Am Believe' returns to that warmer sound, and 'Don't You Worry' goes in the direction of neo-soul. Even more soul on 'Are U Ready', followed by 'Walkin' a Dream'. On 'Hold the Line' we move in the direction of trip hop, and 'Cat with Camera' is the only instrumental track here, which reminds me of James Bond on a jazzy day. On 'Watergate' you hear the Italian singer Manuela Amalfitano, and 'I Am Believe (Dreamy Vibe)' closes in a more dreamy atmosphere.

A very special album that clearly pushes musical boundaries. Food for “spacey” listeners!

KERANI – SILENT HEART

DETAIL ALBUM

Tracks:

Silent Heart

The Gift

Colour the World

Watching Clouds

Passion

Solitude

Is this a Dream

Tides of Emotion

Nocturne

Anthem

 

Website Artiest

KERANI

https://kerani-official.com

https://linktr.ee/keraniofficia

Vroeger heb ik al cd’s van de Nederlands/Belgische New Age artieste Kerani besproken voor een andere site. Nu heeft ze vanuit haar thuisbasis Stein, haar 11de album digitaal uitgebracht, en dit te midden van de turbulentie die onze wereld kenmerkt. Door middel van weelderige orkestratie en aangrijpende pianomelodieën dient elke compositie als een sereen toevluchtsoord, dat luisteraars uitnodigt om naar binnen te reizen te midden van die chaos. Gebaseerd op klassieke, new Age- en wereldmuziekinvloeden bieden Kerani's symfonische soundscapes troost en introspectie. Met live-opnames met orkestinstrumenten brengen haar composities authenticiteit en diepgang over, en resoneren ze in verschillende gezondheidszorg- en therapeutische omgevingen. Met een productieve output van elf albums en zestien singles sinds 2011, blijft Kerani's wereldwijde invloed groeien, met haar composities die te zien zijn in uitzendingen en Europese tv-programma's. Nu ‘Silent Heart’ zich op 1 april 2024 bij haar vooraanstaande oeuvre voegt, belooft het een baken van schoonheid en rust te worden in tumultueuze tijden. Ze dacht immers dat na de Covid pandemie, de mensheid zou leren van zijn fouten, maar dat was buiten de Russische invasie in Oekraïne, het conflict in het Midden Oosten, en de wereldwijde onrust gerekend.

Dit album bestaat uit tien betoverende orkeststukken begeleid door de rustgevende tonen van de piano en is een oprechte verkenning van de betekenis van stilte en de zoektocht naar innerlijke vrede in een tumultueuze en soms lelijke wereld. Te midden van een mondiaal landschap vol oorlogen, conflicten en de kakofonie van talloze meningen die via verschillende mediakanalen resoneren, komt ‘Silent Heart’ naar voren als een muzikaal toevluchtsoord. Elke compositie binnen deze collectie fungeert als een sereen toevluchtsoord en nodigt luisteraars uit om zich onder te dompelen in een wereld van schoonheid en introspectie. Het delicate samenspel tussen orkestrale arrangementen en de resonerende pianomelodieën creëert een symfonie die de chaos van de buitenwereld overstijgt. Met elke noot moedigt ‘Silent Heart’ een reis naar binnen aan, en biedt troost aan degenen die op zoek zijn naar rust in het lawaai dat ons omringt.

Ze componeerde alle tracks zelf, en voerde ze uit op piano en synthesizers. Daarnaast kreeg ze hulp van Michel Awouters, Veronique Henderix, Bérénice Awouters, Jeroen Beckers (violen & altviolen), Willem Awouters (cello), Max Jeschek en Luc Op den Camp (gitaren). De sound design & engineering werd verzorgd door haar echtgenoot Arno Op den Camp.

De titeltrack nodigt al uit om de innerlijke stilte te omarmen, te luisteren naar de echo’s van ons eigen hart en troost te vinden in de zachte ritmische diepten van ons wezen. ‘The Gift’ verwijst naar de weerspiegeling van de diepgaande verbinding tussen haar muziek en de luisteraars ervan. Geïnspireerd door de suggestie van een toegewijde fan die haar composities zag als een kostbaar geschenk aan de wereld, heeft dit stuk voor haar een zeer persoonlijke betekenis. ‘The Gift’ belichaamt de essentie van vrijgevigheid en dankbaarheid. Door zijn zachte frasering en emotionele expressie dient dit stuk als een herinnering aan de transformerende kracht van muziek om te verheffen, inspireren en genezen. Voor haar is ‘The Gift’ een bewijs van de diepgaande impact van kunst en de onmetelijke waarde van menselijke verbinding. Het staat symbool voor de gedeelde reis tussen kunstenaar en publiek, een geschenk dat door tijd en ruimte wordt uitgewisseld tussen harten en zielen. ‘Colour the World viert de caleidoscoop van levenservaringen. Dit stuk neemt de luisteraar mee door landschappen van verwondering en ontzag. De noten zijn de penseelstreken, zorgvuldig vervaardigd om het canvas van de ziel te verlichten met tinten van vreugde, verdriet, hoop en liefde. ‘Watching Clouds’ is een compositie die doet denken aan de betoverende stijl van Debussy. Alsof je omhoog staart naar het steeds veranderende tapijt van de lucht, vangt dit stuk de delicate dans van wolken terwijl ze lui langs de horizon drijven. Met zijn zachte en impressionistische melodie nodigt het luisteraars uit om mee te gaan op een reis van stille contemplatie en mijmering. ‘Passion’ is een meeslepende klassieke compositie die de zintuigen prikkelt en de harten in vuur en vlam zet. Door zijn dynamische melodie en tegenmelodieën vangt dit stuk de intensiteit en hartstocht van emotie, verlangen en vastberadenheid. ‘Solitude’ nodigt luisteraars uit om de kwetsbaarheid te onderzoeken die ontstaat als je in de stilte van eenzaamheid met je gedachten geconfronteerd wordt. In ’Is this a Dream’ betreed je een wereld waar de werkelijkheid vervaagt met het surrealistische. Het is een meeslepende wals die de luisteraar meevoert naar een rijk van betovering en verwondering. Het nodigt je uit om jezelf te verliezen in de betoverende wals van de geest, waar de werkelijkheid vervaagt en de grenzen tussen dromen en het wakende leven vervagen tot een betoverende dans. ‘Tides of Emotion’ is een klassieke compositie die de tumultueuze maar prachtige essentie van de menselijke ervaring samenvat. Het nummer navigeert door de diepten van passie, sereniteit, verlangen en triomf en weerspiegelt de steeds veranderende stromingen van onze diepste gevoelens. De beklijvende melodie van ‘Nocturne’ neemt de luisteraar mee naar een rijk van etherische schoonheid en contemplatie. Elke noot en elk akkoord draagt het gewicht van de nachtelijke stilte, terwijl het delicate samenspel van melodie en harmonie een portret van eenzaamheid en introspectie schetst. En de afsluiter ‘Anthem’ is een bewijs van de kracht van vrede en eenheid. Deze epische klassieke compositie belichaamt de geest van harmonie en solidariteit en roept luisteraars op om samen te komen in een gedeelde visie van vrede en welvaart. ‘Anthem’ nodigt ons uit om één te zijn, onze stem te verheffen in solidariteit en onze niet-aflatende toewijding te verkondigen aan het bouwen van een betere toekomst voor de komende generaties. Voor mij is dit stuk mijn volkslied voor vrede, begrip en verzoening in een wereld die te vaak verscheurd wordt door strijd en onenigheid.

Dit is dan ook een album dat staat voor een smeekbede voor een betere wereld. Een wereld waarin we ons inzetten voor creatieve en nuttige zaken, i.p.v. steeds maar oorlog te voeren, of te discussiëren over pietluttigheden. En muziek kan daarbij inderdaad een positieve invloed hebben, denk maar aan het spreekwoord “muziek verzacht de zeden”. Daarin is Kerani dan ook compleet geslaagd, met dit klanktapijt dat een geschenk is aan de wereld!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have previously reviewed CDs by the Dutch/Belgian New Age artist Kerani for another site. Now she has released her 11th album digitally from her home base of Stein, amid the turbulence that characterizes our world. Through lush orchestration and poignant piano melodies, each composition serves as a serene sanctuary, inviting listeners to journey inward amidst that chaos. Drawing on classical, new age and world music influences, Kerani's symphonic soundscapes offer comfort and introspection. Featuring live recordings with orchestral instruments, her compositions convey authenticity and depth, resonating in a variety of healthcare and therapeutic settings. With a prolific output of eleven albums and sixteen singles since 2011, Kerani's global influence continues to grow, with her compositions featured on broadcasts and European TV programs. Now that 'Silent Heart' will join her distinguished oeuvre on April 1, 2024, it promises to become a beacon of beauty and tranquility in tumultuous times. After all, she thought that after the Covid pandemic, humanity would learn from its mistakes, but that was without counting the Russian invasion of Ukraine, the conflict in the Middle East, and the global unrest.

Consisting of ten enchanting orchestral pieces accompanied by the soothing tones of the piano, this album is a heartfelt exploration of the meaning of silence and the search for inner peace in a tumultuous and sometimes ugly world. Amid a global landscape full of wars, conflicts and the cacophony of countless opinions resonating through various media channels, 'Silent Heart' emerges as a musical refuge. Each composition within this collection acts as a serene retreat, inviting listeners to immerse themselves in a world of beauty and introspection. The delicate interplay between orchestral arrangements and the resonant piano melodies creates a symphony that transcends the chaos of the outside world. With every note, “Silent Heart” encourages a journey inward, offering comfort to those seeking peace from the noise that surrounds us.

She composed all the tracks herself, and performed them on piano and synthesizers. She also received help from Michel Awouters, Veronique Henderix, Bérénice Awouters, Jeroen Beckers (violins & violas), Willem Awouters (cello), Max Jeschek and Luc Op den Camp (guitars). The sound design & engineering was provided by her husband Arno Op den Camp.

The title track already invites us to embrace the inner silence, listen to the echoes of our own hearts and find comfort in the gentle rhythmic depths of our being. ‘The Gift’ refers to the reflection of the profound connection between her music and its listeners. Inspired by the suggestion of a devoted fan who saw her compositions as a precious gift to the world, this piece has a deeply personal meaning for her. 'The Gift' embodies the essence of generosity and gratitude. Through its gentle phrasing and emotional expression, this piece serves as a reminder of the transformative power of music to uplift, inspire and heal. For her, ‘The Gift’ is a testament to the profound impact of art and the immeasurable value of human connection. It symbolizes the shared journey between artist and audience, a gift exchanged between hearts and souls across time and space. 'Colour the World celebrates the kaleidoscope of life experiences. This piece takes the listener through landscapes of wonder and awe. The notes are the brushstrokes, carefully crafted to illuminate the canvas of the soul with shades of joy, sadness, hope and love. 'Watching Clouds' is a composition reminiscent of the enchanting style of Debussy. As if gazing up at the ever-changing tapestry of the sky, this piece captures the delicate dance of clouds as they drift lazily across the horizon. With its gentle and impressionistic melody, it invites listeners to join in on a journey of silent contemplation and reverie. 'Passion' is a compelling classical composition that stimulates the senses and sets the hearts on fire. Through its dynamic melody and countermelodies, this piece captures the intensity and passion of emotion, longing and determination. 'Solitude' invites listeners to explore the vulnerability that arises when you are confronted with your thoughts in the silence of solitude. In 'Is this a Dream' you enter a world where reality blurs with the surreal. It is a compelling waltz that transports the listener to a realm of enchantment and wonder. It invites you to lose yourself in the enchanting waltz of the mind, where reality blurs and the boundaries between dreams and waking life blur into an enchanting dance. ‘Tides of Emotion’ is a classic composition that captures the tumultuous yet beautiful essence of the human experience. The song navigates the depths of passion, serenity, longing and triumph, reflecting the ever-changing currents of our deepest feelings. The haunting melody of 'Nocturne' transports the listener to a realm of ethereal beauty and contemplation. Every note and chord carries the weight of the night's silence, while the delicate interplay of melody and harmony paints a portrait of loneliness and introspection. And the closing track 'Anthem' is proof of the power of peace and unity. This epic classical composition embodies the spirit of harmony and solidarity, calling listeners to come together in a shared vision of peace and prosperity. 'Anthem' invites us to stand as one, raise our voices in solidarity and proclaim our unwavering commitment to building a better future for generations to come. For me, this piece is my anthem for peace, understanding and reconciliation in a world too often torn by strife and disagreement.

This is an album that represents a plea for a better world. A world in which we commit ourselves to creative and useful things, instead of always waging war or discussing trivialities. And music can indeed have a positive influence, just think of the proverb “music softens morals”. Kerani has completely succeeded in this, with this sound carpet that is a gift to the world!

CHRISTIAN DE MESONES – YOU ONLY LIVE TWICE

DETAIL ALBUM

Tracks:

You Only Live Twice

Sexy Beast

Throb!” (Bass Godz Remix)

Arrival

Stay (Big New York Remix)

Sweetnight

Capsule In Space

In His Vision

Hispanica

Don Pedro

 

Website Artiest

CHRISTIAN DE MESONES

https://bignybassworld.com

Uit Orange County, Virginia (USA) komt het nieuws dat bassist Christian de Mesones een nieuw album gaat uitbrengen. Hij was een heel leven geleden een taxichauffeur en heavy metal-bassist uit New York City, die een vraatzuchtige honger had naar de louche decadentie waar de muziekscene van Big Apple in de jaren tachtig om bekend stond. Vastbesloten om zijn leven te veranderen, deed De Mesones een volledige ommekeer, werd clean en veranderde zijn muzikale muze in jazzfunk. De Mesones wijdt zijn “tweede leven” aan het nastreven van zijn hernieuwde passie voor hedendaagse jazz en diepe soulgrooves gekruid met Latijnse ritmes en zal op 12 april zijn tweede album ‘You Only Live Twice’ uitbrengen op het That 555 Lyfe-label. Christopher Valentine produceerde negen van de tien nummers van het album, op één na allemaal originele nummers geschreven of mede geschreven door de Mesones.

De Mesones’ ommekeer begon decennia geleden, maar pas in maart 2020 bracht hij eindelijk zijn solodebuutalbum ‘They Call Me Big New York’ uit, net toen Covid-19 de wereld op slot zette. Drie singles van de set, ‘Big Tall Wish’, ‘Spirit’ en ‘Latin Jive Redux’, kwamen in drie nationale hitlijsten terecht. Pandemische beperkingen beperkten echter de mogelijkheden van De Mesones om het project te promoten en zijn merk te laten groeien.

Een jaar later bracht de Mesones een zwoele, Latijns-getinte versie uit met de titel 'Hispanica'. Een Britse DJ stuurde het nummer naar de tweevoudig Grammy-winnende toetsenist Bob James, die ermee instemde piano op het nummer te spelen. De single ging naar nummer 1 in de Billboard-hitlijst, de eerste van De Mesones. Hij zegt daarover: “Ik heb altijd geloofd in de kracht van compositie. Eén liedje kan de wereld veranderen. In mijn geval heeft een van mijn eigen composities de mijne voor altijd veranderd. Voordat ik ‘Hispanica’ als single uitbracht, vond ik dat dit mijn sterkste compositie tot nu toe was. Het stond op mijn vorige album als vocaal nummer, en op advies van mijn radiopromotor werd het opnieuw vormgegeven als een instrumentaal nummer. Ik wist meteen dat ik een piano wilde voor de melodie. Toen de legendarische Bob James erop speelde, was het een sprookje dat werkelijkheid werd. Het is een van de meest betekenisvolle ervaringen uit mijn carrière geworden”, aldus de Mesones. In 2022 volgde de opvolger ‘In His Vision’, met sax van Eddie Baccus Jr.

Het nieuwe album vangt aan met de titeltrack, omdat Christian een grote fan is van James Bond, en die aanwezigheid bemerk je tweemaal hier. “The album’s title track holds multiple meanings for me. Putting aside my love for the classic James Bond film with this title, it perfectly represents my second album release as a solo artist as well as the album artwork featuring my custom double neck bass. This song was composed many years ago and has come to fruition at a time when I have found true love and real purpose in my life. I believe in second chances, and love is definitely sweeter the second time around” zei hij. Daarna de zwoele verleiding van het jazzfunknummer ‘Sexy Beast’, met hulp van trompettist Bill McGee & saxofonist Rob Maletick. ‘Throb! (Bass Godz Remix)’ is een Multi bastrack, want naast Christian spelen hier 4 andere bassisten mee: Bill Dickens, Brendan Rothwell, Andrew Gouche en Vail Johnson mee. Vervolgens komt ‘Arrival’ aan de beurt, een “space jam”, die Christian wil gebruiken als opener bij zijn concerten. ‘Stay (Big New York Remix)’ is een sensuele R&B song, gezongen door Nes Powers, waarna het lieflijke ‘Sweetnight’ eerst gezongen was, maar hier opduikt als een instrumentaal met Rob Zinn op trompet. De tweede Bond song is ‘Capsule in Space’, van componist John Barry, maar hier op een funky Latin basis. ‘In His Vision’ volgt daarna, opnieuw met Bill McGee en gitarist Drew Davidsen. Op de single ‘Hispanica’ speelt de grote Bob James keyboards, waarna Jaared Arosemena op sax en David Blamires vocaal te horen zijn op de aflsuiter en ballade ‘Don Pedro’.

Christian bewijst hiermee dat hij op verschillende vlakken actief is, en hijzelf zich als herboren voelt. Een zeer leuk album waarbij de basgitaar ondersteund wordt door tal van bevriende artiesten. Een aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The news comes from Orange County, Virginia (USA) that bassist Christian the Mesones will release a new album. A lifetime ago, he was a New York City cab driver and heavy metal bassist who had a voracious appetite for the seedy decadence that the Big Apple music scene was known for in the 1980s. Determined to change his life, De Mesones made a complete turnaround, got clean and changed his musical muse to jazz funk. Dedicating his “second life” to pursuing his newfound passion for contemporary jazz and deep soul grooves spiced with Latin rhythms, De Mesones will release his second album ‘You Only Live Twice’ on April 12 on the That 555 Lyfe label. Christopher Valentine produced nine of the album's ten songs, all but one of which were original songs written or co-written by the Mesones.

The Mesones' turnaround began decades ago, but it wasn't until March 2020 that he finally released his solo debut album 'They Call Me Big New York', just as Covid-19 put the world on lockdown. Three singles from the set, 'Big Tall Wish', 'Spirit' and 'Latin Jive Redux', charted on three national charts. However, pandemic restrictions limited De Mesones' ability to promote the project and grow its brand.

A year later, the Mesones released a sultry, Latin-tinged version titled 'Hispanica'. A British DJ sent the song to two-time Grammy-winning keyboardist Bob James, who agreed to play piano on the track. The single went to No. 1 on the Billboard charts, The Mesones' first. He says: “I have always believed in the power of composition. One song can change the world. In my case, one of my own compositions changed mine forever. Before I released 'Hispanica' as a single, I thought it was my strongest composition yet. It was on my previous album as a vocal track, and on the advice of my radio promoter it was reimagined as an instrumental. I knew immediately that I wanted a piano for the melody. When the legendary Bob James played it, it was a fairy tale come true. It has become one of the most meaningful experiences of my career,” said the Mesones. The successor 'In His Vision' followed in 2022, with sax by Eddie Baccus Jr.

The new album starts with the title track, because Christian is a big fan of James Bond, and you notice that presence twice here. “The album's title track holds multiple meanings for me. Putting aside my love for the classic James Bond film with this title, it perfectly represents my second album release as a solo artist as well as the album artwork featuring my custom double neck bass. This song was composed many years ago and has come to fruition at a time when I have found true love and real purpose in my life. I believe in second chances, and love is definitely sweeter the second time around,” he said. Then the sultry seduction of the jazz funk number 'Sexy Beast', with the help of trumpeter Bill McGee & saxophonist Rob Maletick. “Throb! (Bass Godz Remix)' is a Multi bass track, because in addition to Christian, 4 other bass players participate: Bill Dickens, Brendan Rothwell, Andrew Gouche and Vail Johnson. Next comes 'Arrival', a “space jam”, which Christian wants to use as an opener at his concerts. 'Stay (Big New York Remix)' is a sensual R&B song, sung by Nes Powers, after which the lovely 'Sweetnight' was first sung, but appears here as an instrumental with Rob Zinn on trumpet. The second Bond song is 'Capsule in Space', by composer John Barry, but here on a funky Latin basis. 'In His Vision' follows next, again with Bill McGee and guitarist Drew Davidsen. On the single 'Hispanica' the great Bob James plays keyboards, after which Jaared Arosemena on sax and David Blamires can be heard vocally on the closing track and ballad 'Don Pedro'.

Christian proves that he is active in various areas and that he feels reborn. A very nice album where the bass guitar is supported by many artist friends. Recommended!

KLANGSTEIN - … &ME

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dancemachine

Ganz Leise (Viela Edit)

Snowdrops

If I Don’t Care

My Cathedral (extended version)

Care

Let it Go

Riding the Hoover

Within You

Nothing You Could Do

 

Website Artiest

KLANGSTEIN

https://www.sine-music.com/artists-archive/sine-artists-klangstein/

De Duitse artiest, producer en Dj Klangstein kwam hier over de vloer. Hij is bedrijving in chill-out, downtempo en elektronische muziek. Daarnaast maakt hij ook remixen. Op 29 maart kwam dit nieuwe album digitaal uit, waarop 10 tracks staan. Sinds de release van de song ‘Ganz Leise (Viela Edit)’ op zijn album ‘Viela’ uit 2021, liep hij rond het idee om een compleet gezongen album te produceren, met een variëteit aan internationale gastartiesten. Dat heeft hij hiermee gerealiseerd. Vocale artiesten uit de VS, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland zoals Hannah Magenta, hitauteur Nosie Katzmann, Nekane, rapduo Almighty Misfitz, de Duitse artiest Inken en nog veel meer droegen bij aan ‘...&me’. Bovendien is hij zelf voor het eerst op de microfoon te horen in zijn dansnummer ‘Care’.

Nekane opent op ‘Dancemachine’, gevolgd door ‘Ganz Leise (Viela Edit)’ met Sylvia Gerlach. Op ‘Snowdrops’ hoor je Inken, waarna ‘If I Don’t Care’ volgt. Hannah Magenta zingt het zachte ‘My Cathedral’, en Klangstein kan je zelf horen op ‘Care’. Het rapduo Almighty Misfitz komt aan bod op ‘Let it Go’, waarna RamsayGee het uitzingt op ‘Riding the Hoover’. Nosie Katzmann reflecteert op ‘Within You’ en Carter Voss sluit af met ‘Nothing You Could Do’.

Een mengeling dus van elektronische dancetracks, maar ook van kalme en ambient songs. Voor elk iets.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German artist, producer and DJ Klangstein came here before. He is active in chill-out, downtempo and electronic music. He also makes remixes. This new album was released digitally on March 29, containing 10 tracks. Since the release of the song 'Ganz Leise (Viela Edit)' on his 2021 album 'Viela', he has been thinking about the idea of producing a completely vocal album, with a variety of international guest artists. He has achieved that with this. Vocal artists from the US, Spain, Great Britain and Germany such as Hannah Magenta, hit author Nosie Katzmann, Nekane, rap duo Almighty Misfitz, German artist Inken and many more contributed to '...&me'. Moreover, he can be heard on the microphone for the first time in his dance song 'Care'.

Nekane opens on 'Dancemachine', followed by 'Ganz Leise (Viela Edit)' with Sylvia Gerlach. On 'Snowdrops' you hear Inken, followed by 'If I Don't Care'. Hannah Magenta sings the soft 'My Cathedral', and you can hear Klangstein himself on 'Care'. The rap duo Almighty Misfitz is featured on 'Let it Go', after which RamsayGee sings it out on 'Riding the Hoover'. Nosie Katzmann reflects on 'Within You' and Carter Voss closes with 'Nothing You Could Do'.

A mixture of electronic dance tracks, but also of calm and ambient songs. Something for everyone.

PAULA ATHERTON – DANCIN’ SHOES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Baila

Inside Out & Backwards

Keep it Comin’

Give Me a Reason

Dancin’ Shoes

Soul Picnic

Ready or not

Move On Up

Time Out

Don’t Look Back

Open Road

 

Website Artiest

PAULA ATHERTON

https://paulaatherton.com/

Het zevende album, ‘Dancin’ Shoes’, van de Amerikaanse saxofoniste & fluitiste Paula Atherton bevat 11 tracks uit de smooth & contemporary jazzgenres. Daarvoor deed ze beroep op producers zoals Greg Manning, Adam Hawley, Jacob Webb, Curtis Harmon, en Lou Gimenez. En er staan niet minder dan 4 indrukwekkende Top10 hits te wachten.

De opener ‘Baila’ is een leuk Latin uptemponummer, waarop Paula fluit speelt, en dat je zowaar onmiddellijk zaan het dansen zet. Op ‘Inside Out & Backwards’ is het al funk wat de klok slaat, waarop Paula’s sax naast een gitaarsolo van Lou Gimenez komt. ‘Keep it Comin’’ (een van de vooropgestelde singles) laat swingende smooth jazz horen, gevolgd door de soulvolle ballade, ‘Give Me A Reason’, die Paula zelf inzong. De titeltrack (een tweede single) swingt weerom de pan uit, met een opgewekte smooth jazzbeat. Hier moet je zeker op dansen! Daarna volgt het ontspannen ‘Soul Picnic’ en de volgende smooth jazzsingle ‘Ready or not’. Curtis Mayfield’s ‘Move On Up’ is de enige cover hier, die Paula ook weer inzong. En die klinkt best leuk! Op ‘Time Out’ gaan we weer de funky richting uit, waarna ‘Don’t Look Back’ eigenlijk meer contemporary jazz is. Afsluiter en vierde single ‘Open Road’ drijft op een aanstekelijke groove, die uitnodigt tot “cruisin’”.

Dit is echt een heel leuk album, eentje dat het muzikaal talent van Paul laat horen in diverse facetten. Ik nodig u dan ook uit om dit te beluisteren. En Paula bewijst hiermee dat smooth jazz nog niet dood is!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The seventh album, 'Dancin' Shoes', by American saxophonist & flautist Paula Atherton contains 11 tracks from the smooth & contemporary jazz genres. To achieve this, she called on producers such as Greg Manning, Adam Hawley, Jacob Webb, Curtis Harmon, and Lou Gimenez. And no fewer than 4 impressive Top 10 hits await.

The opener 'Baila' is a nice Latin up-tempo number, on which Paula plays the flute, and which immediately makes you want to dance. On 'Inside Out & Backwards' it is all funk, on which Paula's sax comes next to a guitar solo by Lou Gimenez. 'Keep it Comin'' (one of the proposed singles) shows swinging smooth jazz, followed by the soulful ballad, 'Give Me A Reason', which Paula sang herself. The title track (a second single) swings like crazy again, with a cheerful smooth jazz beat. You should definitely dance to this! This is followed by the relaxed 'Soul Picnic' and the next smooth jazz single 'Ready or not'. Curtis Mayfield's 'Move On Up' is the only cover here, which Paula also sang. And that sounds quite nice! On 'Time Out' we go in a funky direction again, after which 'Don't Look Back' is actually more contemporary jazz. Closing track and fourth single 'Open Road' floats on an infectious groove, which invites you to cruising.

This is really a very nice album, one that shows Paul's musical talent in various facets. I invite you to listen to this. And Paula proves that smooth jazz is not dead yet!

TINA CHARLES – THE CBS YEARS 1975-1980

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
I LOVE TO LOVE + DANCE LITTLE LADY


1 I LOVE TO LOVE
2 YOU SET MY HEART ON FIRE (PART 1)
3 HEY BOY
4 TAKE ALL OF ME
5 LOVE ME LIKE A LOVER
6 WHY
7 HOLD ME
8 DISCO FEVER
9 YOU SET MY HEART ON FIRE (PART 2)
10 DISCO LOVE
11 IT’S TIME FOR A CHANGE OF HEART
12 DR. LOVE
13 ALL COMES BACK TO YOU
14 FALLIN’ IN LOVE WITH A BOY
15 DANCE LITTLE LADY
16 AMAZING GRACE
17 WHEN YOU GOT LOVE
18 BOOGIETHON
19 HALFWAY TO PARADISE

DISC TWO
HEART ‘N’ SOUL + JUST ONE SMILE


1 A. LOVE BUG B. SWEETS FOR MY SWEET
2 I’LL GO WHERE YOUR MUSIC TAKES ME
3 STOP WHAT YOU’RE DOING TO ME +
4 RENDEZVOUS
5 FALLIN’ IN LOVE IN SUMMERTIME
6 I GOTTA DANCE WITH YOU +
7 I’LL BE YOUR LIGHT (IN YOUR MOMENT OF DARKNESS) +
8 AIN’T GONNA HIDE MY LOVE
9 GO +
10 JUST ONE SMILE +
11 I’M JUST AS BAD AS YOU +
12 LOVER BOY +
13 DANCE WITH ME +
14 MAKIN’ ALL THE RIGHT MOVES +
15 YOU SET MY HEART ON FIRE +
16 AFTER ALL THAT WE’VE BEEN THROUGH +
17 SOMEWHERE +
18 LOVE IS A MANY SPLENDORED THING +
19 SECRET LOVE +
20 FIRE DOWN BELOW +
21 BOOGIE ROUND THE CLOCK
+ voor het eerst op CD

 

Website Artiest

TINA CHARLES

https://www.facebook.com/TinaCharlesMusic/?locale=nl_NL

Op 19 april as. verschijnt nog een speciale editie die belangrijk is voor disco en soulfans. Een digipak met 2 cd’s, waarop de 4 studioalbums van de Britse zangeres Tina Charles staan. Tijdens de periode 1975 tot 1980 was ze zeer succesvol op CBS Records. Aldus kan je luisteren naar de 4 albums ‘I Love to Love’ (1976), ‘Dance Little Lady’ (1976), ‘Heart ‘N’ Soul’ (1977) en ‘Just One Smile’ (1980). Tina Charles scoorde in 1976 vier Britse single hits, waaronder de #1 hit ‘I Love To Love’ en twee Top 10’s met ‘Dance Little Lady Dance’ en ‘Dr. Love’. Ze bracht in hetzelfde jaar ook twee albums uit en werd een grote artiest in Europa. In 1977 en 1980 werden nog twee albums uitgebracht op CBS. Altijd aanwezig was de producer & schrijver Biddu, die haar geluid gedurende de vier albums begeleidde en ontwikkelde. Tina Charles scoorde in 2006 ook haar hoogste hit in de VS met een nationale Billboard top vijf, ‘Higher’ van Sanny met Tina Charles, waardoor haar profiel nog verder werd vergroot.

De eerste cd staat in het teken van haar debuutelpee ‘I Love to Love’ en de opvolger ‘Dance Little Lady’, beiden uit 1976. Tracks hierop zijn o.a. de hits ‘I Love to Love’, ‘Dance Little Lady Dance’ en ‘Dr. Love’. De tweede cd bevat het ‘Heart ‘N’ Soul’ album uit 1977 en ‘Just One Smile’ uit 1980. Met uiteraard de singles ‘Fallin’ In Love in Summertime’, ‘Love Bug Sweets For My Sweet’, ‘I’ll Go Where Your Music Takes Me’, ‘Fire Down Below’ en ‘Makin’ All The Right Moves’. Daarnaast hoor je ook Sondheim & Bernstein’s klassieker ‘Somewhere’ uit ‘West Side Story’.

Niet minder dan 15 tracks verschijnen hiermee voor het eerst op cd. Ze zijn afkomstig van de gerestaureerde originele productiemasters, gepresenteerd in de volgorde waarin ze oorspronkelijk zijn uitgebracht. De Digipak-editie bevat een boekje van 20 pagina's met een Britse discografie en aantekeningen op de hoes, geschreven door Lois Wilson.

Opnieuw een must voor de disco en soulfans! En dans naar hartenlust!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

On April 19th. another special edition will be released that is important for disco and soul fans. A digipak with 2 CDs, containing the 4 studio albums of British singer Tina Charles. During the period 1975 to 1980 she was very successful on CBS Records. Thus you can listen to the 4 albums 'I Love to Love' (1976), 'Dance Little Lady' (1976), 'Heart 'N' Soul' (1977) and 'Just One Smile' (1980). Tina Charles scored four British single hits in 1976, including the #1 hit 'I Love To Love' and two Top 10s with 'Dance Little Lady Dance' and 'Dr. Love'. She also released two albums the same year and became a major artist in Europe. Two more albums were released on CBS in 1977 and 1980. Always present was the producer & writer Biddu, who guided and developed her sound throughout the four albums. Tina Charles also scored her highest hit in the US in 2006 with a national Billboard top five, 'Higher' by Sanny featuring Tina Charles, which further increased her profile.

The first CD focuses on her debut LP 'I Love to Love' and its successor 'Dance Little Lady', both from 1976. Tracks include the hits 'I Love to Love', 'Dance Little Lady Dance' and ' Dr. Love'. The second CD contains the 'Heart 'N' Soul' album from 1977 and 'Just One Smile' from 1980. With of course the singles 'Fallin' In Love in Summertime', 'Love Bug Sweets For My Sweet', 'I'll Go Where Your Music Takes Me', 'Fire Down Below' and 'Makin' All The Right Moves'. You will also hear Sondheim & Bernstein's classic 'Somewhere' from 'West Side Story'.

No fewer than 15 tracks appear on CD for the first time. They are taken from the restored original production masters, presented in the order in which they were originally released. The Digipak edition includes a 20-page booklet with a UK discography and sleeve notes written by Lois Wilson.

Once again a must for disco and soul fans! And dance to your heart's content!

SMOKEY ROBINSON & THE MIRACLES – WHAT LOVE HAS JOINED TOGETHER / A POCKET FULL OF MIRACLES / ONE DOZEN ROSES / FLYING HIGH TOGETHER

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

WHAT LOVE HAS JOINED TOGETHER(Expanded Edition) / A POCKET FULL OF MIRACLES

What Love Has Joined Together

My Cherie Amour

If This World Were Mine

You’ve Made Me So Very Happy

This Guy’s In Love With You

And I Love Her

(You’ve Got Me) Looking Through The Eyes Of Love

Paper People

Flower Girl

Who’s Gonna Take The Blame

Darling Dear

You’ve Got The Love I Need

Get Ready

Bridge Over Troubled Water

Something/Something You Got

Point It Out

Don’t Take It So Hard

Backfire The Reel Of Time

Wishful Thinking

 

DISC TWO

ONE DOZEN ROSES / FLYING HIGH TOGETHER

When Sundown Comes

No Wonder Love’s A Wonder

The Tears Of A Clown

Satisfaction

Crazy About The La La La

Cecilia

I Don’t Blame You At All

That Girl

Faces

I Love You Dear

Oh Baby Baby I Love You

The Hunter Gets Captured By the Game

I Can’t Stand To See You Cry

Theme From Love Story

We’ve Come Too Far To End It Now

Flying High Together

With Your Love Came

It Will Be Alright

Oh Girl (Album Version)

You Ain’t Livin’ Till You’re Lovin’

We Had A Love So Strong

Got To Be There

Betcha By Golly Wow

 

Website Artiest

SMOKEY ROBINSON

https://smokeyrobinson.com/home/

Op 19 april aanstaande komt bij SoulMusic Records, onder de vleugels van Cherry Red Records, de definitieve geremasterde editie van 4 zeldzame albums van Smokey Robinson & The Miracles op twee cd’s uit. Het gaat hier over 4 albums uit 1970 tot 1972, ‘A Pocket full of Miracles’ (1970), ‘What Love Has Joined Together’ (1970), ‘One Dozen Roses’ (1971) en ‘Flying High Together’ (1972), aangevuld met bonustracks. Twee bonustracks, '(You've Got Me) Looking Through the Eyes of Love' en 'Paper People' maken hier hun cd-debuut. Belangrijke nummers zijn onder meer de internationale hit 'The Tears of a Clown', de hitsingles 'Who's Gonna Take the Blame', 'Crazy About the La La La ' en 'We've Come Too Far to End It Now', en prachtige herinterpretaties van 'My Cherie Amour', 'Got to Be There', 'Bridge Over Troubled Water' en 'Betcha by Golly Wow'. Alle vier de albums bevatten de klassieke Miracles-line-up van Smokey Robinson, Claudette Robinson, Bobby Rogers, Ronnie White, Pete Moore en gitarist Marv Tarplin, opgenomen door de groep tijdens de creatief vruchtbare, muzikaal rijke periode voordat Smokey begon aan zijn buitengewone solocarrière. Schitterende remastering door Nick Robbins en prachtig artwork door Roger Williams met een luxe boekje van 24 pagina's met een uitgebreid essay van Joe Marchese van The Second Disc, gebaseerd op nieuwe en archiefcitaten van Smokey Robinson, Claudette Robinson, Motown Tape Librarian Pat Cosby en Motown-historicus Sharon Davis, evenals gedetailleerde annotaties van Motown-historicus Andrew Skurow.

Daarnaast staan er originele Robinson songs op, samenwerkingen met Stevie Wonder en Syreeta Wright, Henry Cosby, Nick Ashford & Valerie Simpson en Johnny Bristol, en mooi heruitgevonden covers van klassieke hits van Bacharach & David, Thom Bell & Linda Creed, Paul Simon, George Harrison, en Smokey zelf.

Deze vier albums laten de harmonieën van The Miracles horen, en het is dan ook een muzikaal festijn voor Motown fans.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

On April 19, SoulMusic Records, under the wings of Cherry Red Records, will release the definitive remastered edition of 4 rare albums by Smokey Robinson & The Miracles on two CDs. This concerns 4 albums from 1970 to 1972, 'A Pocket full of Miracles' (1970), 'What Love Has Joined Together' (1970), 'One Dozen Roses' (1971) and 'Flying High Together' (1972) , supplemented with bonus tracks. Two bonus tracks, '(You've Got Me) Looking Through the Eyes of Love' and 'Paper People' make their CD debut here. Key songs include the international hit 'The Tears of a Clown', the hit singles 'Who's Gonna Take the Blame', 'Crazy About the La La La' and 'We've Come Too Far to End It Now', and beautiful reinterpretations of  'My Cherie Amour', 'Got to Be There', 'Bridge Over Troubled Water' and 'Betcha by Golly Wow'. All four albums feature the classic Miracles lineup of Smokey Robinson, Claudette Robinson, Bobby Rogers, Ronnie White, Pete Moore and guitarist Marv Tarplin, recorded by the group during the creatively prolific, musically rich period before Smokey embarked on his extraordinary solo career. Superb remastering by Nick Robbins and beautiful artwork by Roger Williams with a deluxe 24-page booklet featuring an extensive essay by The Second Disc's Joe Marchese, based on new and archival quotes from Smokey Robinson, Claudette Robinson, Motown Tape Librarian Pat Cosby and Motown- historian Sharon Davis, as well as detailed annotations from Motown historian Andrew Skurow.

In addition, there are original Robinson songs, collaborations with Stevie Wonder and Syreeta Wright, Henry Cosby, Nick Ashford & Valerie Simpson and Johnny Bristol, and beautifully reinvented covers of classic hits by Bacharach & David, Thom Bell & Linda Creed, Paul Simon, George Harrison, and Smokey himself.

These four albums showcase the harmonies of The Miracles, making them a musical treat for Motown fans.

THE BAMBOOS – THIS IS HOW YOU DO IT

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 This Is How You Do It
2 Ex-Files
3 Safe from Harm
4 Everything's Gonna Be OK
5 The Main Event
6 Caicos Dawn
7 The Space Between
8 For the Record
9 Afterglow
10 Bored
11 Midlife Glow
12 Better than that

 

Website Artiest

THE BAMBOOS

https://www.thebamboos.com/

https://thebamboos.bandcamp.com/album/this-is-how-you-do-it

Nadat ze al 23 jaar meedraaien aan de top van funk & soulscène in Melbourne klinkt de formatie The Bamboos vitaler dan ooit.  Ze werd immers opgericht in 2000 en is de eerste Australische band die bij een overzees label terecht kon, en tevens de eerste die de UK en Europa doorkruiste. Ze zijn ondertussen al aan hun 11de studioalbum toe, en opvolger tot ‘Hard Up’ uit 2021. De negenkoppige band draait rond de Multi getalenteerde singer-songwriter & producer Lance Ferguson, met vocalen van Kylie Auldist, samen met gastartiesten zoals Aloe Blacc, Durand Jones, Joey Dosik, Daniel Merriweather, Alice Russell en Tim Rogers.

De opener ‘This Is How You Do it’ lokt je onmiddellijk naar de dansvloer, op de tonen van een leuke discobeat. ‘Ex-Files’ is meteen de eerste single eruit, waarna Kylie’s zoon Reginald AK present is op de neo-soul van ‘Safe from Harm’. Kings uit Nieuw-Zeeland is dan weer te gast op ‘Everything's Gonna Be OK’, een feelgood song. ‘The Main Event’ verwijst naar de jaren ’80, gevolgd door het psychedelische ‘Caicos Dawn’ met zijn Indische sitarklanken. ‘The Space Between’ volgt daarop, waarna rappers Ohmega Watts (uit Brooklyn) & Ozay Moore(uit Michigan) hun ding doen op ‘For the Record’. Daarentegen is ‘Afterglow’ een verademing, want deze soulballade bevalt me best. Reginald AK keert weer voor het erg dansbare ‘Bored’, terwijl ‘Midlife Glow’ opgeluisterd wordt door rapper Ozay Moore. Afsluiter ‘Better than that’ drijft op een mooie dans groove.

Dit is zonder twijfel een van de beter albums, dat eigenlijk al eind vorig jaar verscheen. Dit is inderdaad “hoe het moet”. Top!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

After being at the top of the funk & soul scene in Melbourne for 23 years, The Bamboos formation sounds more vital than ever. After all, it was founded in 2000 and is the first Australian band to be signed to an overseas label, and also the first to tour the UK and Europe. They are now on their 11th studio album, and successor to 'Hard Up' from 2021. The nine-piece band revolves around the multi-talented singer-songwriter & producer Lance Ferguson, with vocals from Kylie Auldist, together with guest artists such as Aloe Blacc, Durand Jones, Joey Dosik, Daniel Merriweather, Alice Russell and Tim Rogers.

The opener 'This Is How You Do it' immediately lures you to the dance floor, to the sounds of a nice disco beat. 'Ex-Files' is the first single, after which Kylie's son Reginald AK is present on the neo-soul of 'Safe from Harm'. Kings from New Zealand are guests on 'Everything's Gonna Be OK', a feel-good song. 'The Main Event' refers to the 80s, followed by the psychedelic 'Caicos Dawn' with its Indian sitar sounds. 'The Space Between' follows, after which rappers Ohmega Watts (from Brooklyn) & Ozay Moore (from Michigan) do their thing on 'For the Record'. On the other hand, 'Afterglow' is a relief, because I quite like this soul ballad. Reginald AK returns again for the very danceable 'Bored', while 'Midlife Glow' is graced by rapper Ozay Moore. Closing track 'Better than that' floats on a beautiful dance groove.

This is without a doubt one of the better albums, which was actually released at the end of last year. This is indeed “how it should be done”. Top!

THE EES – TEMPTATIONS OF SOUND

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mother Earth

Slight & Small

Con Sentimiento

I Mean Soul

Temptation of the Sound

The Feel

Stand Up

Indian Summer

True Love

If Only

Open Up

 

Website Artiest

THE EES

www.theees.de

https://theeesmusic.bandcamp.com/merch

Het debuutalbum ‘Temptations of Sound’ van de Duitse band The Ees is uit. Die naam staat voor The Eclectic Experiences, en dat is het muzikale project van componisten & producers Claus Hartisch en Andre Neundorf (Bahama Soul Club, Kojato). Hun stijl is een mengeling uit de seventies van  soul, Latin, Afrobeat, reggae, psychedelisch en acid jazz, maar met een eigentijdse tintje.

De groovy opener ‘Mother Earth’ wordt ingeluid met gesproken woord en verder ingezongen door Juliet Ada met Duitse/Nigeriaanse roots. Dit is een mengeling van acid jazz met Afrobeat. ‘Slight & Small’, de tweede single eruit, is gebaseerd op een gedicht van de Amerikaanse Emily Dickinson, en deze soulballade wordt gezongen door Maike Jacobs. De eerste single is het Latin klinkende psychedelische soulnummer ‘Con Sentimiento’ met de stem van de Cubaanse Arena Arega. ‘I Mean Soul’ is een acid jazzduet tussen Reggie Worthy en Cappuccino, gevolgd door Juliet Ada die weerkeert in ‘Temptation of the Sound’. Deze track vertoont een jazzy piano op een bedje van triphop en acid jazz. De reggaetrack ‘The Feel’ wordt opgeluisterd door rapper Cappuccino, waarna ‘Stand Up’ psychedelische soul brengt, weerom met Juliet Ada. Een tweede gedicht van Emily Dickinson is de inspiratiebron voor het relaxte ‘Indian Summer’, met zang van Maike Jacobs. ‘True Love’ met de ex-bassist Reggie Worthy (Ike and Tina Turner), klinkt ook psychedelisch en ietsje raar. Juliet Ada is terug met ‘If Only’, geënt op Rudyard Kiplings gedicht ‘If, waarna ‘Open Up’ afsluit met Arena Arega, op de tonen van triphop.

Een leuk debuut waarvan we hopelijk meer mogen verwachten!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The debut album 'Temptations of Sound' by the German band The Ees is out. That name stands for The Eclectic Experiences, and that is the musical project of composers & producers Claus Hartisch and Andre Neundorf (Bahama Soul Club, Kojato). Their style is a mixture of soul, Latin, Afrobeat, reggae, psychedelic and acid jazz from the seventies, but with a contemporary touch.

The groovy opener 'Mother Earth' is introduced with spoken word and further sung by Juliet Ada with German/Nigerian roots. This is a mixture of acid jazz with Afrobeat. 'Slight & Small', the second single from it, is based on a poem by the American Emily Dickinson, and this soul ballad is sung by Maike Jacobs. The first single is the Latin-sounding psychedelic soul song 'Con Sentimiento' with the voice of the Cuban Arena Arega. 'I Mean Soul' is an acid jazz duet between Reggie Worthy and Cappuccino, followed by Juliet Ada who returns in 'Temptation of the Sound'. This track features jazzy piano on a bed of trip hop and acid jazz. The reggae track 'The Feel' is enhanced by rapper Cappuccino, after which 'Stand Up' brings psychedelic soul, again with Juliet Ada. A second poem by Emily Dickinson is the source of inspiration for the relaxed 'Indian Summer', with vocals by Maike Jacobs. 'True Love' with ex-bassist Reggie Worthy (Ike and Tina Turner), also sounds psychedelic and a bit strange. Juliet Ada returns with 'If Only', based on Rudyard Kipling's poem 'If', after which 'Open Up' closes with Arena Arega, to the sounds of trip hop.

A nice debut from which we can hopefully expect more!

GOLDEN RULES – THE ORIGINALS 3

DETAIL ALBUM

Tracks:

Kerbside Collection – Fleet Streak

Carlton Jumes Smith – It’s Gonna Be Alright

Great Revivers – Seek & Destroy

Cole Williams – A Better Woman

Brother Lee – Winter Sky

Ray James - Enough

Cookin’ on 3 Burners – Wind Up

Alogte Oho & His Sounds of Joy – Mam Da’Ana

Fernanda Valdivia – Since You Been Gone

The Oscillators – The Scoop

Glenn Fallows feat. Michelle David - Saved

Misha Panfilov – On the Hook

Mike Bandoni – Something Wonderful

Gentle Nature - Auras

 

Website Artiest

GOLDEN RULES LABEL

www.goldenrules.de

https://goldenrulessoul.bandcamp.com/album/golden-rules-the-originals-3

Het Duitse label Golden Rules uit Leipzig werd opgericht door soul & funk vinylfans Johannes Riedel en Fabian Schuetzes. In hun ‘Originals’ reeks proberen ze wereldwijd het beste uit de underground funk en soulscène bijeen te brengen. Voortbordurend op de vorige 2 volumes, brengt deze nieuwe compilatie maar liefst 14 tracks samen. Deze is uitgebracht op LP en digitaal. Zo krijg je meer dan 50 minuten muziek, die varieert van overal ter wereld. Frafra afro grooves afkomstig van Alogte Oho & His Sounds Of Joy, via psych funk van de maestro Misha Panfilov uit Estland, van filmische soul door Gentle Nature uit LA, langs uptempo funk van de Russian outfit The Great Revivers, van de funky breaks van UK drummer & producer Mike Bandoni, tot de traditionele classic soul van New Yorker Carlton Jumel Smith, via de Hammond funk van Aussie trio Cookin’ on 3 Burners tot de instrumentale deep funk van Seattle band The Oscillators, enz. Nog meer van dat moois komt van Kerbside Collection, Cole Williams, Fernanda Divia, Ray James, Glenn Fallows feat. Michele David en Brother Lee. En dat soms op instrumentale als op gezongen versie.

Oorspronkelijk wou Golden Rules een tweewekelijkse reeks singles van enkele exclusieve, internationale opnames uitbrengen. De hedendaagse scène van contemporary funk, soul en positieve vibes. Deze singles zijn aldus met succes gebundeld op verschillende elpees.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German label Golden Rules from Leipzig was founded by soul & funk vinyl fans Johannes Riedel and Fabian Schuetzes. In their 'Originals' series they try to bring together the best from the underground funk and soul scene worldwide. Building on the previous 2 volumes, this new compilation brings together no fewer than 14 tracks. This was released on LP and digitally. This way you get more than 50 minutes of music, which varies from all over the world. Frafra afro grooves from Alogte Oho & His Sounds Of Joy, via psych funk from the maestro Misha Panfilov from Estonia, from cinematic soul by Gentle Nature from LA, through up-tempo funk from the Russian outfit The Great Revivers, from the funky breaks from UK drummer & producer Mike Bandoni, to the traditional classic soul of New Yorker Carlton Jumel Smith, via the Hammond funk of Aussie trio Cookin' on 3 Burners to the instrumental deep funk of Seattle band The Oscillators, etc. Even more of that beauty comes from Kerbside Collection, Cole Williams, Fernanda Divia, Ray James, Glenn Fallows feat. Michele David and Brother Lee. And sometimes in instrumental and sung versions.

Originally, Golden Rules wanted to release a biweekly series of singles from some exclusive, international recordings. The contemporary scene of contemporary funk, soul and positive vibes. These singles have been successfully bundled on various LPs.

MAIIAH & THE ANGELS OF LIBRA - MAIIAH & THE ANGELS OF LIBRA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Can’t Get Over Loving You

Obey

Please Come Home

Kava

Turn the Page!

No No No (I’m so Broke)

Plenty of Life

I Wanna Go

I’m a Good Woman

Infinity

 

Website Artiest

MAIIAH & THE ANGELS OF LIBRA

https://angelsoflibra.bandcamp.com/album/maiiah-the-angels-of-libra

ANGELS OF LIBRA

https://angelsoflibra.com/

Dit is het debuutalbum van soulzangeres Maiiah, maar tevens het derde full album van het Hamburgse collectief Angels of Libra, na het succes van hun samenwerking met de Ierse zanger Nathan Johnston. Maiiah is een zangeres met roots in de Balkan maar opgegroeid in Düsseldorf, de stad van de legendarische Unique Club en het gelijknamige label. Soul drukte al vroeg zijn stempel op haar, en toen ze tijdens de pandemie de Hamburgse producer, muzikant en componist Dennis Rux (Hamburg Spinners/Yeah! Yeah! Yeah! Studio’s) ontmoette, beseften de twee dat ze een vergelijkbare muzikale visie deelden. Hun gemeenschappelijke liefde voor soulmuziek en oude R&B bracht hen bij elkaar, en ze begonnen samen muziek op te nemen in Hamburg met de Angels of Libra. Er werd een eerste single ‘Obey’ getrokken en met succes.

Maar de opener is ‘Can’t Get Over Loving You’ met dewelke meteen de toon gezet wordt, en dat is old school soul. Daarna volgt ‘Obey’ dus en begrijpelijk dat dit een radio hit werd. ‘Please Come Home’ neemt ons terug in de tijd naar de sixties, waarna ‘Kava’ me doet denken aan dansbare Latinmuziek à la Santana. ‘Turn the Page!’ verwijst duidelijk naar Booker T. & The MG’s, gevolgd door de tweede single ‘No No No (I'm so Broke)’ met een knipoog naar Motown. ‘Plenty of Life’ is een ode aan het leven waarna ‘I Wanna Go’ opent met slangenmuziek, maar evolueert naar old school soul. De cover ‘I’m a Good Woman’ reikt ook weer terug naar de sixties soul, waarna het symbool voor ‘Infinity’ afsluit met mijmeren over levensfases en de ups en downs.

Een authentiek soulalbum dus, aangeraden an fans van Stax, Motown enz. opgenomen in die tijdsgeest. Een ontdekking!

Patrick Van de Wiele (4)

This is the debut album of soul singer Maiiah, but also the third full album of the Hamburg collective Angels of Libra, after the success of their collaboration with the Irish singer Nathan Johnston. Maiiah is a singer with roots in the Balkans but raised in Düsseldorf, the city of the legendary Unique Club and the label of the same name. Soul left its mark on her early on, and when she met Hamburg producer, musician and composer Dennis Rux (Hamburg Spinners/Yeah! Yeah! Yeah! Studios) during the pandemic, the two realized they shared a similar musical vision. Their shared love of soul music and old R&B brought them together, and they began recording music together in Hamburg with the Angels of Libra. The first single 'Obey' was released and was successful.

But the opener is 'Can't Get Over Loving You', which immediately sets the tone, and that is old school soul. This is followed by 'Obey' and it is understandable that this became a radio hit. 'Please Come Home' takes us back in time to the sixties, after which 'Kava' reminds me of danceable Latin music à la Santana. 'Turn the Page!' clearly refers to Booker T. & The MG's, followed by the second single 'No No No (I'm so Broke)' with a nod to Motown. 'Plenty of Life' is an ode to life, after which 'I Wanna Go' opens with snake music, but evolves into old school soul. The cover 'I'm a Good Woman' also reaches back to sixties soul, after which the symbol for 'Infinity' concludes with musings on life stages and the ups and downs.

An authentic soul album, recommended to fans of Stax, Motown, etc., recorded in that spirit of the times. A discovery!

APHROSE – ROSES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Roses

YaYa

Heavenly Father

In the Time of Sorrow

Honey (Don’t) Come Back

What You Don’t See

Weapons

Chop the Cake

Soft Nuclear

Good Love

Higher

Zag

 

Website Artiest

APHROSE

https://lrkrecords.bandcamp.com/album/roses-2

De Canadese zangeres Aphrose is afkomstig uit Toronto, en staat ook bekend als Joanna Mohammed. Deze getalenteerde songwriter en zangeres staat bekend om haar indrukwekkende vocale bekwaamheid in haar geboortestad en krijgt snel wereldwijde bekendheid en lofbetuigingen van zowel fans als muziekcritici. Dit is haar tweede album en ‘Roses’, getekend bij het onafhankelijke soullabel LRK Records, blijft stevig geworteld in de kenmerkende stijl van Aphrose, gekenmerkt door klinkende R&B-zang. Het omarmt echter ook een zachtere, meer introspectieve uitstraling die op briljante wijze haar opmerkelijke veelzijdigheid laat zien in het navigeren door diverse genres, stemmingen en muzikale benaderingen met opmerkelijke finesse.

Het album biedt soul, neo-soul, hiphop en R&B, en werd geproduceerd door haar vrienden bij SafeSpaceship Music (Scott McCannell, Chino De Villa, Ben Macdonald). Het album is erg biografisch, en staat symbolisch voor haar pad doorheen de geschiedenis. Daarbij put ze inspiratie uit haar muzikale voorbeelden zoals Jill Scott, Erykah Badu, Aretha Franklin, maar ook van eigentijdse artiesten zoals Frank Ocean, SiR, en SZA.

Ze opent met de neo-soul van de titeltrack, en gaat daarna dansen op ‘YaYa’. ‘Heavenly Father’ is een kort intermezzo (een opname van haar grootmoeder die bid), gevolgd door de neo-soul van ‘In the Time of Sorrow’. Funk en neo-soul worden vermengd op ‘Honey (Don’t) Come Back’, waarna ‘What You Don’t See’ een ballade is, waarop ze enkel door een gitarist ondersteund wordt. ‘Weapons’ vind ik minder geslaagd, en het korte ‘Chop the Cake’ komt chaotisch over. ‘Soft Nuclear’ klinkt beter, meer traditionele R&B, gevolgd door de mid-tempo, soulvolle track ‘Good Love’. ‘Higher’ is weerom ietwat vreemd, en afsluiter ‘Zag’ start met de hartklop van haar dochter, toen Aphrose nog in verwachting was. Het is dan ook een ballade over die opgedragen is aan die dochter.

Minder geslaagd naar mijn mening.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Canadian singer Aphrose hails from Toronto, and is also known as Joanna Mohammed. Known for her impressive vocal prowess in her hometown, this talented songwriter and singer is quickly gaining worldwide fame and accolades from fans and music critics alike. This is her second album and 'Roses', signed to independent soul label LRK Records, remains firmly rooted in Aphrose's signature style, characterized by ringing R&B vocals. However, it also embraces a softer, more introspective look that brilliantly showcases her remarkable versatility in navigating diverse genres, moods and musical approaches with remarkable finesse.

The album features soul, neo-soul, hip-hop and R&B, and was produced by her friends at SafeSpaceship Music (Scott McCannell, Chino De Villa, Ben Macdonald). The album is very biographical, and is symbolic of her path through history. She draws inspiration from her musical examples such as Jill Scott, Erykah Badu, Aretha Franklin, but also from contemporary artists such as Frank Ocean, SiR, and SZA.

She opens with the neo-soul of the title track, and then starts dancing to 'YaYa'. 'Heavenly Father' is a short intermezzo (a recording of her grandmother praying), followed by the neo-soul of 'In the Time of Sorrow'. Funk and neo-soul are mixed on 'Honey (Don't) Come Back', after which 'What You Don't See' is a ballad, on which she is supported only by a guitarist. I think 'Weapons' is less successful, and the short 'Chop the Cake' seems chaotic. 'Soft Nuclear' sounds better, more traditional R&B, followed by the mid-tempo, soulful track 'Good Love'. 'Higher' is again somewhat strange, and closing track 'Zag' starts with her daughter's heartbeat, when Aphrose was still pregnant. It is therefore a ballad dedicated to that daughter.

Less successful in my opinion.

ALPACAS COLLECTIVE – BIG WORDS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Gunkali

Boyoma

Big Words

Movéfèzè

Bhimpalasi

Surrounded

What Could I Do

 

Website Artiest

ALPACAS COLLECTIVE

www.alpacascollective.be

Als recensent en journalist doe ik nog alle dagen nieuwe ontdekkingen. Neem nu de funkband Alpacas Collective uit ons eigen Belgenlandje, meer bepaald uit Leuven. Die kende ik voorheen niet. De band draait op zijn favoriete muziek van Lagos tot Addis Abeba, van Augusta, Georgia tot New Orleans, en brengt het allemaal terug naar huis op een manier die geen enkele andere band zou doen. Funk vormt de basis, op smaak gebracht met afro, jazz, boogaloo, soul en oosterse klanken. Ze bestaat uit niet minder dan 11 personen, en dat zijn: Frederik Kühn (percussie), Stan Hennes (drums), Steve Vandervoort (bas), Robby Swiggers (gitaar), Joël Van Roode (sitar, bas), Jérome Swevers (fluit, trompet, sax), Marc Jans (trombone, sax), Alexander Dingens (sax), Jeroen Ollevier (keyboard), Sander Vos (percussie) en Hans van Scharen (sax). In oktober 2022 kwam hun debuutalbum ‘Seven Wisdoms of Plutonia’ uit, en nu heb ik de opvolger daarvan te pakken gekregen. Daarop nemen ze je mee op een muzikale reis doorheen afrobeat, deep funk, hindoestaanse raga gemixt met psycho-dub en creoolse rap.

De uptempo opener ‘Gunkali’ laat onmiddellijk sitarklanken uit India horen, waarna het erg dansbare ‘Boyoma’ een ietwat Afrikaanse sfeer neerzet. De titeltrack duurt maar liefst 10 minuten, met zang van Alain Louie, en doet terugdenken aan Fela Kuti, gevolgd door ‘Movéfèzè’ met Franstalige tekst door Nèg Madnick in een Creoolse sfeer. Daarna maken we de oversteek naar India, op de tonen van 'Bhimpalasi' en dat is een mengeling van sitar, jazz en Afrikaanse ritmes. Funk geeft de aanzet op ‘Surrounded’, waarna de slottrack ‘What Could I Do’ evenzeer funk centraal zet, compleet met blazers zo weggelopen uit de seventies.

Alles bij mekaar toch een hele, maar positieve verrassing voor mij. De band kan je zowel bij funk als bij wereldmuziek onderbrengen. Enkel spijtig dat ze niet bekender is!

 

Patrick Van de Wiele (4)

As a reviewer and journalist, I still make new discoveries every day. Take the funk band Alpacas Collective from our own Belgian country, more specifically from Leuven. I didn't knew them before. The band spins their favorite music from Lagos to Addis Ababa, from Augusta, Georgia to New Orleans, and brings it all back home in a way no other band would. Funk forms the basis, flavored with afro, jazz, boogaloo, soul and oriental sounds. It consists of no fewer than 11 people, and they are: Frederik Kühn (percussion), Stan Hennes (drums), Steve Vandervoort (bass), Robby Swiggers (guitar), Joël Van Roode (sitar, bass), Jérome Swevers (flute, trumpet, sax), Marc Jans (trombone, sax), Alexander Dingens (sax), Jeroen Ollevier (keyboard), Sander Vos (percussion) and Hans van Scharen (sax). Their debut album 'Seven Wisdoms of Plutonia' was released in October 2022, and now I have received its successor. They take you on a musical journey through afrobeat, deep funk, Hindustani raga mixed with psycho-dub and creole rap.

The up-tempo opener 'Gunkali' immediately shows sitar sounds from India, after which the very danceable 'Boyoma' creates a somewhat African atmosphere. The title track lasts no less than 10 minutes, with vocals by Alain Louie, and is reminiscent of Fela Kuti, followed by 'Movéfèzè' with French lyrics by Nèg Madnick in a Creole atmosphere. Then we cross over to India, to the sounds of 'Bhimpalasi', a mixture of sitar, jazz and African rhythms. Funk takes the lead on 'Surrounded', after which the closing track 'What Could I Do' also puts funk center stage, complete with horns straight out of the seventies.

All in all, quite a positive surprise for me. The band can be classified as both funk and world music. It's just a shame she isn't more famous!

NEW VISIONARIES – ROADMAPS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Giallo Days

The Sunshine

Scandinavian Railways

Firecracker

Summer Rain

Desert Disco Nights

Interstellar Bachelor Pad

Brasiliance

Shore Leave

Spiritual World

 

Website Artiest

NEW VISIONARIES

https://newvisionaries.bandcamp.com/album/roadmaps

De band New Visionaries is eigenlijk een duo dat bestaat uit de in de UK gevestigde Australische artiest Joel Sarakula en de Nederlandse muzikant Phil Martin. Hun verhaal begint met een onverwachte ontmoeting in de zomer van 2019, toen Phil op het allerlaatste moment meedeed als congaspeler voor een Joel-show. Vanaf dat moment wordt spontaniteit de hoeksteen van hun muzikale relatie: geïmproviseerde opnamesessies die slechts een paar dagen van tevoren worden gepland, optredens die een paar weken van tevoren worden gepland, en songconcepten die voortkomen uit jamsessies.

Een jaar later ontvouwt het verhaal van New Visionaries zich pas echt in juli 2020, toen Joel in Nederland strandde na het spelen van een paar shows in Amsterdam, zijn eerste optredens na de vroege pandemische lockdowns. Hij wachtte tot de Britse grenzen weer open gingen voor degenen die vanuit Nederland reisden, zodat hij naar huis kon terugkeren. Omdat hij besefte dat hij wat tijd over had en al een band met Phil had, sloeg hij zijn kamp op in Dordrecht voor een onvoorspelbare periode en begonnen ze samen met het opnemen van nieuw materiaal.

Ondanks Phil's betrokkenheid bij de Europese funk- en soulscene en Joel's neiging tot soulvolle pop, is wat hen ertoe bracht nieuwe muziek te creëren hun gedeelde affiniteit met hedendaagse instrumentale bands als Khruangbin, Calibro 35, Air of El Michels Affair, evenals klassieke invloeden zoals David Axelrod en de klassieke KPM-bibliotheekserie.

Ze begonnen met het maken van tracks voor wat hun debuutalbum ‘Roadmaps’ zouden worden. Het idee was om beknopte sfeerstukken te construeren die de luisteraar mee kunnen nemen op een drie minuten durende odyssee, waarbij vaak verre en verschillende muziekculturen worden doorkruist. Terwijl Phil de drums, percussie, toetsen, bas en gitaar voor zijn rekening nam, en Joel een bijdrage leverde op toetsen, bas en gitaar, slaagden ze erin om de meeste arrangementen in Phil's studio uit te werken, vol met vintage instrumenten, waaronder oude elektrische piano's van Fender Rhodes en Wurlitzer, synths , Hammondorgels en iconische Gibson-gitaren. Alleen als het echt nodig was werden gastartiesten ingeschakeld: Hannah Williams leende haar zang op 'Summer Rain', Peter Broekhuizen speelde fluit op 'Firecracker' en 'Spiritual World', Cees Trappenburg voegde zijn vleugje blazers toe voor 'Scandinavian Railways' en ' Interstellar Bachelor Pad', terwijl Yolande Kalb en Margriet Groenhof als achtergrondzangers op verschillende nummers een bijdrage leverden.

Opener ‘Giallo Days’ klinkt funky maar is uptempo, waarna bij ‘The Sunshine’ het jazzy aspect uit de seventies voorop staat. ‘Scandinavian Railways’ gaat weerom de funky toer op, en ‘Firecracker’ doet denken aan blaxploitation soundtracks uit de sixties. Op ‘Summer Rain’ komt Hannah Williams een soulvolle downtempo track inzingen, gevolgd door ‘Desert Disco Nights’ die een opgewekte party in de woestijn moet voorstellen. ‘Interstellar Bachelor Pad’ neemt ons mee op een zachte, maar soulvolle interstellaire reis. En dan vliegen we naar Brazilië met ‘Brasiliance’, dat drijft op een leuke percussie. Met ‘Shore Leave’ gaan we aan land op een downtempo ritme, terwijl de afsluiter ‘Spiritual World’ wat New Age-achtig aandoet.

Een mooi en verrassend album, vol van soulachtige soundscapes die verschillende beelden oproepen. Heel origineel en best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The band New Visionaries is actually a duo consisting of UK-based Australian artist Joel Sarakula and Dutch musician Phil Martin. Their story begins with an unexpected meeting in the summer of 2019, when Phil joined at the last minute as a conga player for a Joel show. From then on, spontaneity becomes the cornerstone of their musical relationship: impromptu recording sessions planned just a few days in advance, performances planned a few weeks in advance, and song concepts emerging from jam sessions.

A year later, the story of New Visionaries really unfolded in July 2020, when Joel found himself stranded in the Netherlands after playing a few shows in Amsterdam, his first gigs after the early pandemic lockdowns. He waited for British borders to reopen to those traveling from the Netherlands so he could return home. Realizing he had some time on his hands and already had a bond with Phil, he set up camp in Dordrecht for an unpredictable period and they started recording new material together.

Despite Phil's involvement in the European funk and soul scene and Joel's inclination towards soulful pop, what led them to create new music is their shared affinity with contemporary instrumental bands such as Khruangbin, Calibro 35, Air or El Michels Affair, as well as classical influences such as David Axelrod and the classic KPM library series.

They started making tracks for what would become their debut album 'Roadmaps'. The idea was to construct concise atmospheric pieces that can take the listener on a three-minute odyssey, often crossing distant and different musical cultures. With Phil handling drums, percussion, keys, bass and guitar, and Joel contributing on keys, bass and guitar, they managed to work out most of the arrangements in Phil's studio, full of vintage instruments, including old electric pianos from Fender Rhodes and Wurlitzer, synths, Hammond organs and iconic Gibson guitars. Guest artists were only called in when absolutely necessary: Hannah Williams lent her vocals on 'Summer Rain', Peter Broekhuizen played flute on 'Firecracker' and 'Spiritual World', Cees Trappenburg added his touch of horns for 'Scandinavian Railways' and 'Interstellar Bachelor Pad', while Yolande Kalb and Margriet Groenhof contributed as background singers on several songs.

Opener 'Giallo Days' sounds funky but up-tempo, after which 'The Sunshine' focuses on the jazzy aspect from the seventies. 'Scandinavian Railways' goes funky again, and 'Firecracker' is reminiscent of blaxploitation soundtracks from the sixties. On 'Summer Rain', Hannah Williams sings a soulful downtempo track, followed by 'Desert Disco Nights', which is intended to represent a cheerful party in the desert. 'Interstellar Bachelor Pad' takes us on a gentle, yet soulful interstellar journey. And then we fly to Brazil with 'Brasiliance', which floats on a nice percussion. With 'Shore Leave' we go ashore to a downtempo rhythm, while the closing track 'Spiritual World' has a New Age-like feel.

A beautiful and surprising album, full of soul-like soundscapes that evoke different images. Very original and quite fun!

LEMONGRASS – BIRDY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Like A Bird

Sunday Morning

Jardin Magique

Glory

Shinjuku

Spring Scent

Wagtail

Haruki’s Birthday

Way To Paradise

Forest Walk

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/Birdy/

Vrij als een vogel komt het nieuwe Lemongrass-album ‘Birdy’. Een muzikaal eerbetoon aan de schoonheid van de natuur en positieve luchthartigheid. Roland Voss presenteert 10 chill-out Lo-Fi-tracks die ons meenemen naar weelderige, magische tuinen, heilige plaatsen, bloeiende bossen en plekken van stilte en vrede. Als een zacht briesje dat door de boomtoppen waait, doordringt de muziek een gevoel van gewichtloosheid, dat een gevoel van het oneindige oproept.

Lemongrass is een van de vroege pioniers van de Downtempo- en Lounge-scene en heeft zijn muzikale visie de laatste tijd uitgebreid naar de magie van Lo-Fi en Chill Hop-muziek.

Roland is een smaakmaker, die veel lof kreeg vanwege zijn studiomeesterschap met een uitgesproken intuïtie over hoe moderne elektronische muziek zou moeten klinken. Met zijn recente Lo-Fi-releases in samenwerking met Roberto Bronco en deze nieuwe albumrelease (‘Birdy’ is het 34e Lemongrass-album) bewijst hij dat hij zelfs na 25 jaar trendsettende muziek uit te brengen, zichzelf nog steeds toestaat zijn muziek succesvol opnieuw uit te vinden en te verfijnen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Free as a bird comes the new Lemongrass album 'Birdy'. A musical tribute to the beauty of nature and positive lightheartedness. Roland Voss presents 10 chill-out Lo-Fi tracks that take us to lush, magical gardens, sacred places, blooming forests and places of silence and peace. Like a gentle breeze blowing through the treetops, a sense of weightlessness permeates the music, evoking a sense of the infinite.

Lemongrass is one of the early pioneers of the Downtempo and Lounge scene and has recently expanded his musical vision into the magic of Lo-Fi and Chill Hop music.

Roland is a tastemaker who has won acclaim for his studio mastery with a distinct intuition about what modern electronic music should sound like. With his recent Lo-Fi releases in collaboration with Roberto Bronco and this new album release ('Birdy' is the 34th Lemongrass album), he proves that even after 25 years of releasing trendsetting music, he still allows himself to successfully recreate his music to invent and refine.

TAUON – TISNE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tisno

Croc Mountain

Just Let it Go

Pirovac

Olive Trees

 

Website Artiest

TAUON

https://www.sine-music.com/artists-archive/tauon/

https://www.facebook.com/Tauon.music/

Achter de artiestennaam Tauon gaat de Duitse elektronische artiest Olaf Gretzmacher uit Stuttgart schuil. Hij werkte meer dan 20 jaar als producer, DJ en live act, in de genres ambient, chill-out, Trance, Deep Tech House, downtempo en soundtracks. Maar sinds hij bij het Sine Music label tekende ging hij muzikaal aan het experimenteren. Op deze nieuwe digitale EP keert hij terug naar zijn muzikale roots, denk maar aan de muziek van Jean-Michel Jarre en Kraftwerk. Olaf kreeg als kind pianolessen, componeerde zijn eerste songs op zijn zestiende, en begon 4 jaar later te produceren.

Op deze EP staan 5 tracks, die ons dichter bij chill-out en downbeat brengen. Tauon’s werk reflecteert een tijdloze kwaliteit. Het begon allemaal met een Sunset Chill-sampler die Tauon en zijn oude vriend vergezelde op hun jaarlijkse vakantie in Kroatië. Sindsdien is deze sampler elk jaar bij hen en is hij grotendeels verantwoordelijk voor Tauon’s inspiratie voor deze EP. Het titelnummer opent, en is vol euforie. Het is als het ware het begin van een heerlijke vakantie en tegelijkertijd een eerbetoon aan de “thuisbasis” van de twee vrienden: de gezellige bungalow, gelegen in een rustige baai omringd door olijfgaarden, zeer dichtbij het dorp Tisno. ‘Croc Mountain’ is een korte terugblik op de reis zelf. Tauon legt uit: "Zodra we de grens met Kroatië zijn overgestoken, is er op een gegeven moment aan de rechterkant een heel groene berg, die van een afstand op een krokodil lijkt. Als we hem zien, weten we dat we dat zullen zijn daar binnenkort." Daarna komt de eerste single ‘Just Let it Go’, en die herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om stress en zorgen echt achter je te laten tijdens een vakantie. Met een minimalistische beat, soulvolle zang en langzaam bewegende strijkersarrangementen biedt het nummer de perfecte sfeer om in het hier en nu te zijn. De route ‘Pirovac’ is gewijd aan het gelijknamige vissersdorpje, dat altijd de eerste "aanloophaven" is na een lange reis. Een cappuccino en een biertje zijn ieder jaar de eerste drankjes in een klein café aan het strand. Een ritueel dat nu een geheel eigen soundtrack heeft gekregen in de vorm van deze minimalistische, groovy track. Het nummer ‘Olive Trees’ sluit af. De bungalow waar de twee vrienden elk jaar hun vakantie doorbrengen, is omgeven door vele olijfbomen, die het Kroatische landschap verrijken met hun prachtige uitstraling. ‘Olive Trees’ is de perfecte housetrack om 's avonds onder te dansen, de geur van de bomen en de zee in te ademen en van elke seconde te genieten.

Tauon vertelt: "Als we weer naar huis moeten, nemen we altijd voldoende olijfolie mee zodat we nog langer aan onze vakantie kunnen terugdenken". Voor iedereen die momenteel niet op vakantie kan, is er in plaats van olijfolie deze EP die je meeneemt naar een pulserende huisoase.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Behind the stage name Tauon lies the German electronic artist Olaf Gretzmacher from Stuttgart. He worked for more than 20 years as a producer, DJ and live act, in the genres of ambient, chill-out, Trance, Deep Tech House, downtempo and soundtracks. But since signing with the Sine Music label, he started experimenting musically. On this new digital EP he returns to his musical roots, such as the music of Jean-Michel Jarre and Kraftwerk. Olaf took piano lessons as a child, composed his first songs at the age of sixteen, and started producing 4 years later.

This EP contains 5 tracks that bring us closer to chill-out and downbeat. Tauon's work reflects a timeless quality. It all started with a Sunset Chill sampler that accompanied Tauon and his old friend on their annual vacation in Croatia. This sampler has been with them every year since and is largely responsible for Tauon's inspiration for this EP. The title track opens, and is full of euphoria. It is, as it were, the beginning of a wonderful holiday and at the same time a tribute to the “home base” of the two friends: the cozy bungalow, located in a quiet bay surrounded by olive groves, very close to the village of Tisno. 'Croc Mountain' is a short look back at the journey itself. Tauon explains: "Once we cross the border into Croatia, at one point there is a very green mountain on the right, which from a distance looks like a crocodile. When we see it, we know that we will be there shortly." This is followed by the first single 'Just Let it Go', which reminds us how important it is to really leave stress and worries behind during a holiday. With a minimalist beat, soulful vocals and slow-moving string arrangements, the song provides the perfect atmosphere for being in the here and now. The 'Pirovac' route is dedicated to the fishing village of the same name, which is always the first "port of call" after a long journey. A cappuccino and a beer are the first drinks every year in a small café on the beach. A ritual that has now been given its own soundtrack in the form of this minimalist, groovy track. The song 'Olive Trees' closes. The bungalow where the two friends spend their holidays every year is surrounded by many olive trees, which enrich the Croatian landscape with their beautiful appearance. 'Olive Trees' is the perfect house track to dance to at night, breathe in the scent of the trees and the sea and enjoy every second of it.

Tauon says: "When we have to go home again, we always take enough olive oil with us so that we can remember our holiday even longer." For anyone who can't go on holiday at the moment, instead of olive oil there is this EP that takes you to a pulsating home oasis.

ELEON – HIDDEN KINGDOM

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dawn’s Prelude

Circle of the Seasons

Euphoria

Dance of the Tree People

Impertubation

Serenity

Dreamfields

Treasures of Time

Close Your Eyes and Dream

Dreamcatcher

Colors

Slumberland

Hidden Kingdom

 

Website Artiest

ELEON

https://www.eleonsound.com/

De Amerikaanse elektronische artiest Eleon (ofwel Michael L. Rogers) kwam hier al verscheidene malen aan bod. Na zijn succesalbum ‘Daithi’ van vorig jaar is hij terug met dit nieuwe digitale album. Michael heeft hier bijna een jaar aan gewerkt, en zorgvuldig gemaakt met diepe emoties en gedachten, met behulp van een breed scala aan verbluffende software synths en samplingtechnieken.

Door nieuwe ideeën en werelden te bouwen, heeft Eleon in totaal dertien “dreamscape” tracks gecreëerd, die de luisteraars meenemen naar onbekende gebieden van de verbeelding. Bereid je voor op dit geweldige avontuur op de track, in gezelschap van de bekroonde vocalist Nacre samen met de bekende gitarist John Gregorius. De bekende gitariste Michelle Qureshi doet ook mee en is te horen op het nummer ‘Dreamfields’.

Wees dus voorbereid om met Eleon diep wortel te schieten in de bosrijke gebieden en fantasieën van ‘Hidden Kingdom’, waar je geest vrij kan zijn om nieuwe plaatsen te verkennen die alleen maar wachten om gevonden te worden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American electronic artist Eleon (aka Michael L. Rogers) has been featured here several times. After his successful album 'Daithi' last year, he is back with this new digital album. Michael has been working on this for almost a year, carefully crafting it with deep emotions and thoughts, using a wide range of stunning software synths and sampling techniques.

By building new ideas and worlds, Eleon has created a total of thirteen dreamscape tracks, which take listeners to unknown areas of the imagination. Prepare yourself for this amazing adventure on the track, in the company of award-winning vocalist Nacre together with renowned guitarist John Gregorius. Well-known guitarist Michelle Qureshi also participates and can be heard on the song 'Dreamfields'.

So be prepared to root deep with Eleon into the wooded areas and fantasies of 'Hidden Kingdom', where your mind can be free to explore new places just waiting to be found.

LEMONGRASS & ROBERTO BRONCO – FOUR CIRCLES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sleepy Bees

Breezy

Inner Peace

Sunshine Lullaby

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

ROBERTO BRONCO

https://lemongrassmusic.de/artists/Roberto-Bronco/

Op hun vierde samenwerking, deze digitale EP ‘Four Circles’, presenteren de producers Roland Voss (ofwel Lemongrass) en Dennis Erbeck (ofwel Roberto Bronco) 4 smooth en ultra coole Lo-Fi tracks. Eens te meer komt het duo op de proppen met warme en weelderige sounds, ontspannen maar krachtige beats en echte Lo-Fi spirit.

Volgers van het Lemongrass label zullen zich bewust zijn van de releases van beide artiesten die verschillende facetten vertonen, en die succesvol hun eigen handelsmerk in dit veelbelovend project vermengd hebben. De focus ligt daarbij op zachte Lo-Fi, chill hop en Lo-Fi hiphop. Echt muziek om onderuit te zakken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On their fourth collaboration, this digital EP 'Four Circles', producers Roland Voss (aka Lemongrass) and Dennis Erbeck (aka Roberto Bronco) present 4 smooth and ultra cool Lo-Fi tracks. Once again the duo comes up with warm and lush sounds, relaxed but powerful beats and true Lo-Fi spirit.

Followers of the Lemongrass label will be aware of the multi-faceted releases of both artists, who have successfully blended their own trademark into this promising project. The focus is on soft Lo-Fi, chill hop and Lo-Fi hip hop. Really music to relax by!

STEFFEN MORRISON – LEGACY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Stand Up 

Respect Yourself 

Deal with the Devil 

Crazy 

Days of Confusion 

Temptation 

Feels So Good 

Circles 

Can't Get Enough 

Self Made Man 

The Lean on In 

 

Website Artiest

STEFFEN MORRISON

www.steffenmorrison.com

De Amsterdamse soulzanger Steffen Morrison kwam hier al aan bod met een vorig album. Nu is hij terug met deze nieuwe (en derde) cd, die op 1 maart verscheen op zijn eigen label Demp Music & Tall Tree Records.

De 11 originele tracks vangen aan met de uptempo single ‘Stand Up’, waarna ‘Respect Yourself’ je uitnodigt om te dansen. Vervolgens sluit Steffen een opzwepende en uiterst dansbare ‘Deal with the Devil’, en gaat hij uit de bol op ‘Crazy’. Hij is in de war op ‘Days of Confusion’, en geraakt in de verleiding op het weerom dansbare ‘Temptation’. ‘Feels so Good’ klinkt wat meer funky, terwijl ‘Circles’ je meesleurt in zijn ban. Op ‘Can’t Get Enough’ grijpt hij terug naar de old school soul, waarna hij een doekje opendoet over zichzelf op ‘Self Made Man’, dat me doet denken aan Stax. Steffen sluit energiek af met ‘The Lean on in', waarop hij compleet uit zijn dak lijkt te gaan.

Steffen zei over dit album: “Elk nummer vertelt een verhaal, met een eigen ritme dat de ziel beroert. ‘Legacy’ is niet slechts een album, maar een emotionele ervaring die voelt als een reeks liveoptredens, bestemd om door de generaties heen te worden gekoesterd”.

Dat Steffen een echte soul man is, lijft geen twijfel. Dit album bevestigt zijn status en is een aanrader voor elke soul fan.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Amsterdam soul singer Steffen Morrison was already featured here with a previous album. Now he is back with this new (and third) CD, which was released on March 1 on his own label Demp Music & Tall Tree Records.

The 11 original tracks start with the up-tempo single 'Stand Up', after which 'Respect Yourself' invites you to dance. Steffen then closes an exciting and extremely danceable 'Deal with the Devil', and goes crazy on 'Crazy'. He is confused on 'Days of Confusion', and is tempted on the again danceable 'Temptation'. 'Feels so Good' sounds a bit more funky, while 'Circles' draws you under its spell. On 'Can't Get Enough' he goes back to old school soul, after which he opens up about himself on 'Self Made Man', which reminds me of Stax. Steffen concludes energetically with 'The Lean on in', on which he seems to go completely crazy.

Steffen said about this album: “Each song tells a story, with its own rhythm that touches the soul. 'Legacy' is not just an album, but an emotional experience that feels like a series of live performances, destined to be cherished through the generations.”

There is no doubt that Steffen is a real soul man. This album confirms his status and is recommended for every soul fan.

SHERRY FINZER – SPIRIT GUIDES

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 North Star

02 Brilliance

03 Secret of the Andes

04 Soliloquy

05 A Walk Through Quiet

06 Healing Hands

07 Over Clouds and Mountain Tops

08 The Seeker

09 With Open Arms

10 Safe Haven

 

Website Artiest

SHERRY FINZER

https://sherryfinzer.com

https://sherryfinzer.bandcamp.com/album/spirit-guides

De Amerikaanse fluitiste Sherry Finzer komt hier regelmatig aan bod met haar helende muziek. Die helpt namelijk bij stress, depressie en fysieke ziektes zoals tinnitus, beroerte en kanker. Zij runt de Heart Dance Records en Higher Level Media labels met artiesten die dezelfde stijl. Sherry is gespecialiseerd in de lage fluiten: alt, bas en contrabas, evenals inheemse fluiten. Ze heeft meer dan 40 New Age & Contemporary Instrumental albums en EP's opgenomen, evenals meerdere singles.

Begeef je op een betoverende reis door de hemelse sferen met 'Spirit Guides', haar nieuwste opus. Gemaakt en opgenomen in het legendarische akoestische wonder The Tank in Rangely, Colorado, waar de galm tot 45 seconden kan blijven hangen, overstijgt dit album grenzen. Het neemt de luisteraar mee op een meeslepend sonisch avontuur. Sluit je aan bij Sherry terwijl ze enkele van haar spirituele gidsen eert en degenen die enkele van haar toegewijde volgers hebben geïnspireerd. Elke noot resoneert met liefde en toewijding, waardoor een harmonieuze brug ontstaat tussen haarzelf en de luisteraar. Ze componeerde alle tracks zelf.

Opener ‘North Star’ is opgedragen aan Brad Butler, waarna ‘Brilliance’ opgedragen is aan Bretta. ‘Secret of the Andes’ werd gecreëerd voor Kevin, en ‘Soliloquy’ is voor de Vietnam veteraan Bobby, die Sherry’s muziek gebruikt tegen tinnitus. ‘A Walk Through Quiet’ staat dan weer in het teken van haar eigen “spirit guides”, die met haar contact maken tijdens meditatie. ‘Healing Hands’ daarentegen kwam er in opdracht van Bobby voor zijn massagetherapeute Gloria. ‘Over Clouds and Mountain Tops’ is ter ere van haar oud-lerares Mrs. Gould, die een voorliefde voor muziek in haar wakker maakte. ‘The Seeker’ werd gecomponeerd voor Gary, terwijl ‘With Open Arms’ opgedragen is aan haar leraar fluit Glennda Dove Pellito. Afsluiter ‘Safe Haven’ is ter ere van wijlen Howard Rowe, haar bandleraar op school.

Dit album is aldus een sonisch toevluchtsoord waar liefde, herinnering en verbinding samenkomen. In een ontroerend en inclusief gebaar breidt Sherry haar muzikale bereik uit om de spirituele gidsen van haar toegewijde fans te eren. Het resultaat is een diep persoonlijke en spiritueel verrijkende ervaring die de grenzen van tijd en ruimte overstijgt. Ga met Sherry Finzer mee op deze transformerende muzikale odyssee, waar haar fluit een vat wordt voor het etherische. De weergalmende sfeer van The Tank tilt elke noot naar een hoger niveau, waardoor een buitenaardse sfeer ontstaat die uitnodigt tot introspectie en contemplatie. ‘Spirit Guides’ is een bewijs van Sherry's ongeëvenaarde kunstenaarschap, een samensmelting van passie en verbinding die weerkaatst door de wandelgangen van zowel herinnering als eeuwigheid.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American flutist Sherry Finzer is regularly featured here with her healing music. It helps with stress, depression and physical illnesses such as tinnitus, stroke and cancer. She runs the Heart Dance Records and Higher Level Media labels with artists who share the same style. Sherry specializes in the low flutes: alto, bass and double bass, as well as native flutes. She has recorded over 40 New Age & Contemporary Instrumental albums and EPs, as well as multiple singles.

Embark on an enchanting journey through the heavenly realms with 'Spirit Guides', her latest opus. Created and recorded at the legendary acoustic wonder The Tank in Rangely, Colorado, where the reverb can linger for up to 45 seconds, this album transcends boundaries. It takes the listener on an immersive sonic adventure. Join Sherry as she honors some of her spirit guides and those who have inspired some of her devoted followers. Each note resonates with love and devotion, creating a harmonious bridge between herself and the listener. She composed all the tracks herself.

Opener 'North Star' is dedicated to Brad Butler, after which 'Brilliance' is dedicated to Bretta. 'Secret of the Andes' was created for Kevin, and 'Soliloquy' is for Vietnam veteran Bobby, who uses Sherry's music for tinnitus. 'A Walk Through Quiet' is all about her own "spirit guides", who make contact with her during meditation. 'Healing Hands', on the other hand, was commissioned by Bobby for his massage therapist Gloria. 'Over Clouds and Mountain Tops' is in honor of her former teacher Mrs. Gould, who awakened a love for music in her. 'The Seeker' was composed for Gary, while 'With Open Arms' is dedicated to her flute teacher Glennda Dove Pellito. Closing track 'Safe Haven' is in honor of the late Howard Rowe, her band teacher at school.

This album is thus a sonic refuge where love, memory and connection come together. In a moving and inclusive gesture, Sherry expands her musical reach to honor the spirit guides of her devoted fans. The result is a deeply personal and spiritually enriching experience that transcends the boundaries of time and space. Join Sherry Finzer on this transformative musical odyssey, where her flute becomes a vessel for the ethereal. The resonant atmosphere of The Tank elevates every note, creating an otherworldly atmosphere that invites introspection and contemplation. ‘Spirit Guides’ is a testament to Sherry's unparalleled artistry, a fusion of passion and connection that reverberates through the corridors of both memory and eternity.

LAUREN WHITE – MAKING IT UP AS WE GO ALONG

DETAIL ALBUM

Tracks:

I'm Not the Same Without You

I'm Glad There Is You

Unlikely Valentine

Our Game

Tin Tin Deo

Lowercase

Vrohoula

Making It Up As We Go Along

I Have the Feeling I've Been Here Before

Make Sure You're Sure

Turn Out the Stars

 

Website Artiest

LAUREN WHITE

www.laurenwhitejazz.com

Zangeres Lauren White uit LA heeft al 5 albums op haar actief, en binnen enkele dagen verschijnt dit nieuwe album. Ze werd geboren en groeide op in New York, en ze werd muzikaal beïnvloed door haar tante die operazangeres was, en door de musicals op Broadway. Na haar studies aan het NYU acteerde ze in soaps zoals ‘The Doctors’ en ‘How to Survive a Marriage’. Maar ook in andere shows zoals ‘Zorba’, ‘Guys & Dolls’ en ‘Company’. Vervolgens trad ze regelmatig op in het New Yorkse jazz en cabaretcircuit. Na haar verhuis naar Los Angeles acteerde ze op Tv in het theater, en fungeerde ze als producer voor de HBO show ‘Homeland’. Op haar nieuw album presenteert ze 11 songs, die uit verschillende stijlen komen. Daarvoor riep ze de hulp in van pianist Quinn Johnson, gitarist Larry Koonse, bassisten Kevin Axt en Trey Henry, trompettist Brian Swartz, saxofonist/fluitist Katisse Buckingham, drummers Chris Wabich, Dan Schnelle en Ray Brinker. Barbara Brighton overzag de productie.

Ze opent met een leuke cover van Steely Dan’s ‘I'm Not the Same Without You’, gevolgd door de trage, heupwiegende bossa nova van de klassieker ‘I’m Glad There Is You’. ‘Unlikely Valentine’ is een swingende jazztrack, waarna het melancholische ‘Our Game’ volgt. Daarna komt Latin aan de beurt met de opgewekte chachacha ‘Tin Tin Deo’ en ‘Lowercase’. ‘Vrohoula’ is een duet met zanger en scatter Paul Jost. De titeltrack komt zachtjes wiegend voorbij, en vertelt ons dat we eigenlijk niet goed weten wat te doen wanneer we verliefd zijn. De ballade ‘I Have the Feeling I've Been Here Before’ is een cover uit het Great American Songbook, waarna Stevie Wonder’s ‘Make Sure You’re Sure’ uit de film ‘Jungle Fever’ aan de beurt is. De trage ballade ‘Turn Out the Stars’ sluit af.

Een cd dus die de diverse facetten van Lauren White tentoon spreidt. En brengt haar songs met verve!


Patrick Van de Wiele (4)

Singer Lauren White from LA already has 5 albums to her name, and this new album will be released within a few days. Born and raised in New York, she was musically influenced by her opera singer aunt and by Broadway musicals. After studying at NYU, she acted in soap operas such as 'The Doctors' and 'How to Survive a Marriage'. But also in other shows such as 'Zorba', 'Guys & Dolls' and 'Company'. She subsequently performed regularly on the New York jazz and cabaret circuit. After moving to Los Angeles, she acted on TV in the theater, and served as a producer for the HBO show 'Homeland'. On her new album she presents 11 songs that come from different styles. For this she enlisted the help of pianist Quinn Johnson, guitarist Larry Koonse, bassists Kevin Axt and Trey Henry, trumpeter Brian Swartz, saxophonist/flutist Katisse Buckingham, drummers Chris Wabich, Dan Schnelle and Ray Brinker. Barbara Brighton oversaw production.

She opens with a nice cover of Steely Dan's 'I'm Not the Same Without You', followed by the slow, hip-swaying bossa nova of the classic 'I'm Glad There Is You'. 'Unlikely Valentine' is a swinging jazz track, followed by the melancholic 'Our Game'. Then comes Latin's turn with the cheerful cha-cha-cha 'Tin Tin Deo' and 'Lowercase'. 'Vrohoula' is a duet with singer and scatter Paul Jost. The title track passes by, gently swaying, and tells us that we don't really know what to do when we are in love. The ballad 'I Have the Feeling I've Been Here Before' is a cover from the Great American Songbook, followed by Stevie Wonder's 'Make Sure You're Sure' from the film 'Jungle Fever'. The slow ballad 'Turn Out the Stars' closes.

A CD that showcases the various facets of Lauren White. And performs her songs with verve!

KEVIN KELLER – EVENSONG

DETAIL ALBUM

Tracks:

Evensong 1

Evensong 2

Evensong 3

Evensong 4

Evensong 5

Evensong 6

Evensong 7

Evensong 8

 

Website Artiest

KEVIN KELLER

www.kevinkeller.com

Er zijn twee dingen waar je op kunt rekenen: albums van Kevin Keller uit Manhattan vertellen altijd een verhaal, en een nieuw album van Kevin Keller zal altijd anders klinken dan zijn vorige. Terwijl de opnamecarrière van de in New York gevestigde componist bijna drie decennia nadert (zijn debuut ‘The Mask of Memory’ verscheen in 1994), neemt ‘Evensong’ hem mee naar een gebied dat tegelijkertijd nieuw en eeuwenoud is. Het is zijn eerste album dat gebaseerd is op vocale muziek, waarbij de helft van die melodieën in de 12e eeuw is geschreven door Hildegard uit Bingen. Vier van de acht nummers gebruiken haar gretige melodieën, inclusief haar Latijnse teksten, en in combinatie met de productie van Keller is het resulterende geluid tijdloos. Conceptueel gezien neemt Keller het vroegchristelijke idee van canonieke uren (dagdelen worden gemarkeerd door muziek) en interpreteert dit als een microkosmos van het leven en zijn processie van begin tot eind – en verder. De processie neemt ons ook mee door de kerkelijke modi, de toonladders (gebaseerd op die van de oude Grieken) die werden gebruikt voordat majeur en mineur de overhand kregen in de barokperiode: Frygisch, Lydisch, Mixolydisch, Eolisch, Locrisch, Ionisch, Dorisch, en terugkerend naar Frygisch. Elk nummer heeft een eigen karakter gebaseerd op de variërende volgorde van halve en hele stappen in de gekozen modus, waarbij ‘Evensong 5’ het meest intens is. We worden meegenomen op een reis, beginnend bij de conceptie en geboorte, overgaand naar de speelse onschuld van de vroege kinderjaren, gevolgd door het opgroeien, vervolgens de onzekerheid van de volwassenheid, de verwarring en de worsteling om je weg te vinden in de wereld, de vrede die (met geluk) komt in volwassenheid, de overgang van de dood en het mysterie van wat daarna komt. Bij elke stap combineert Keller op suggestieve wijze klassieke texturen (strijkers, orgel, piano) en moderne timbres en ritmes, vaak bekroond door de schoonheid van de vier unisono vrouwenstemmen. Het diepgaande gevoel van contemplatie dat het diepst gevoelde werk van Keller heeft gekenmerkt, is opnieuw aanwezig en begeleidt ons zachtjes op de reis naar de buitenaardse finale, met een eenvoudige melodie geschreven door Keller als eerbetoon aan Hildegards stijl.

Kevin is sedert zijn tiende geobsedeerd door bewustzijn, herinneringen en dromen. Films zoals ‘2001: A Space Odyssey’ en ‘Altered States’ hebben daarvoor gezorgd. Je kan deze muziek een mengeling noemen van elektronische muziek (Tangerine Dream, Klaus Schulze) en de ambient soundscapes van Brian Eno met neoklassiek. Kevin componeerde en produceerde alle tracks zelf, maar wordt bijgestaan door sopranen Danya Katok, Elisa    Singer Strom, Katherine Wessinger en Wendy Baker. En ook door Sarah Zun op viool, Angela Pickett op viola en Laura Metcalf op cello. Het klinkt een beetje als Gregoriaanse muziek, en als je van Enigma of Enya houdt, zal dit je zeker bevallen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

There are two things you can count on: albums from Manhattan's Kevin Keller always tell a story, and a new Kevin Keller album will always sound different than his last. As the New York-based composer's recording career approaches three decades (his debut ‘The Mask of Memory’ was released in 1994), ‘Evensong’ takes him into territory that is at once new and ancient. It is his first album based on vocal music, with half of those melodies written in the 12th century by Hildegard from Bingen. Four of the eight songs use her eager melodies, including her Latin lyrics, and when combined with Keller's production, the resulting sound is timeless. Conceptually, Keller takes the early Christian idea of canonical hours (parts of the day marked by music) and interprets it as a microcosm of life and its procession from beginning to end – and beyond. The procession also takes us through the ecclesiastical modes, the scales (based on those of the ancient Greeks) used before major and minor became predominant in the Baroque period: Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian, Ionian, Doric, and returning to Phrygian. Each song has its own character based on the varying order of half and whole steps in the selected mode, with 'Evensong 5' being the most intense. We are taken on a journey starting from conception and birth, moving to the playful innocence of early childhood, followed by growing up, then the uncertainty of adulthood, the confusion and struggle to find your way in the world, the peace that comes (with happiness) in adulthood, the passage of death and the mystery of what comes next. At every step, Keller suggestively combines classical textures (strings, organ, piano) and modern timbres and rhythms, often crowned by the beauty of the four unison female voices. The profound sense of contemplation that has characterized Keller's most deeply felt work is once again present, gently guiding us on the journey to the otherworldly finale, with a simple melody written by Keller in tribute to Hildegard's style.

Kevin has been obsessed with consciousness, memories and dreams since he was ten. Films such as '2001: A Space Odyssey' and 'Altered States' have ensured that. You can call this music a mixture of electronic music (Tangerine Dream, Klaus Schulze) and the ambient soundscapes of Brian Eno with neoclassical. Kevin composed and produced all tracks himself, but is assisted by sopranos Danya Katok, Elisa Singer Strom, Katherine Wessinger and Wendy Baker. And also by Sarah Zun on violin, Angela Pickett on viola and Laura Metcalf on cello. It sounds a bit like Gregorian music, and if you like Enigma or Enya, you will definitely like this.

REZA KHAN – MYSTICAL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Falcon

Mystical

Language of Love

Catalina’s Dream

Bahia Mama

Rising

Look at the Bright Side

Strum

Positivity

Whispering Trees

 

Website Artiest

REZA KHAN

https://rezakhanmusic.com

Ik volg de wereldjazzgitarist Reza Khan al jaren. Hij werd geboren in Bangladesh, maar woont al jaren in New York City. Voor zijn nieuwste album, dat op 8 maart verschijnt, deed hij beroep op verscheidene collega musici. Het element van het onbekende is daarbij inherent wanneer kunstenaars samenkomen om samen te werken. Wereldjazzgitarist Reza Khan is geïntrigeerd door dat mysterie. Hij ziet magie in het creatieve proces en vindt de resultaten mystiek. Hij bracht zijn gretige nieuwsgierigheid en verlangen om te experimenteren in de praktijk en nodigde een handvol Grammy-erkende muzikanten en Billboard-hitmakers uit om samen met hem en producer, songwriter en hoornspeler David Mann op een gezamenlijk opname-avontuur te gaan. Khan heeft een lange geschiedenis van samenwerking met Mann, die als saxofonist, fluitist en houtblazersspeler met supersterren heeft gewerkt - van Tony Bennett en Lady Gaga tot Sting, James Taylor, Paul Simon, Madonna, Billy Joel, The Eagles en Tower of Power samen met baanbrekende jazzgrootheden zoals Jeff Lorber, Chuck Loeb, Michael Franks, Dave Koz en The Rippingtons. Mann was Khan's eerste oproep om mee te schrijven en het album te produceren toen hij het project bedacht. Op de zes albums van Khan had hij nog nooit eerder de taken van de producer volledig aan iemand overgedragen, maar hij vertrouwde Mann aan het roer van ‘Mystical’ nadat hij een heel positieve ervaring had gehad tijdens zijn vorige uitje, ‘Imaginary Road’ uit 2021. Met Mann aan boord besloot Khan iets anders te doen wat hij nog nooit eerder deed: beginnen met het componeren van muziek voor het album met specifieke artiesten in gedachten – zelfs voordat hij vroeg of ze bereid waren een gast op het album te zijn. Khan's sprong in het diepe wierp zijn vruchten af toen ieder van hen - tweevoudig Grammy-winnaar Bob James, Grammy-winnaar Lorber, drievoudig Grammy-winnaar Jimmy Haslip, Grammy-genomineerden Keiko Matsui en Philippe Saisse, en Billboard-hitlijsttopper Nils Jiptner - gretig de uitnodiging accepteerden om met de gitarist samen te werken.

Het album bevat 10 originele songs die muzikale verscheidenheid en creativiteit weerspiegelen, 7 nieuwe tracks en 3 herwerkte songs uit zijn catalogus. Samen met Jeff Lorber op keyboards en mini-Moog opent hij met de fusion van ‘Falcon’, een symbool van vrijheid, moed en visie. David Mann zelf speelt sax op de mystieke en spirituele titeltrack, gevolgd door de eerste single ‘Language of Love’, en dit samen met de legendarische keyboardspeler Bob James en de funky bassist Brendan Rothwell. Dit is een bewerking van een track uit het album ‘Simple Plan’ uit 2011. Het mooie ‘Catalina’s Dream’ verwijst uiteraard naar dat jazzfestival, en Reza speelt het met exotische nylon gitaarriffs. Philippe Saisse is hier ook aan boord. Zangeres Jennifer Grimm zingt ‘Bahia Mama’, en deed dat ook al op het origineel uit 2009. Reza’s voorliefde voor Braziliaanse muziek treedt hier naar voren. David Mann leverde het originele idee voor ‘Rising’ en vroeg aan Reza om te af te maken. Mooie smooth jazz! Gitarist Nils Jiptner gaat in duet met Reza op het opgewekte ‘Look at the Bright Side’ en pianiste Keiko Matsui vermengt contemporary jazz met wereld fusion, klassiek en Aziatische muziek op ‘Strum’. Optimisme is troef op ‘Positivity’ samen met David Mann op sax en Mark Egan (Pat Metheny Group, Gil Evans Orchestra) op bas. Reza sluit af met akoestische gitaar op ‘Whispering Trees’, die symbolisch staan voor kalmte en heling.

Een prachtig album met even prachtige samenwerkingen! Het neemt je mee op een muzikale, mystieke reis, en laat je onderweg nadenken.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following world jazz guitarist Reza Khan for years. He was born in Bangladesh, but has lived in New York City for years. For his latest album, which will be released on March 8, he called on several fellow musicians. The element of the unknown is inherent when artists come together to collaborate. World jazz guitarist Reza Khan is intrigued by that mystery. He sees magic in the creative process and finds the results mystical. Putting his avid curiosity and desire to experiment into practice, he invited a handful of Grammy-recognized musicians and Billboard hitmakers to join him and producer, songwriter and horn player David Mann on a joint recording adventure. Khan has a long history of collaboration with Mann, who as a saxophonist, flautist and woodwind player has worked with superstars - from Tony Bennett and Lady Gaga to Sting, James Taylor, Paul Simon, Madonna, Billy Joel, The Eagles and Tower of Power along with groundbreaking jazz greats such as Jeff Lorber, Chuck Loeb, Michael Franks, Dave Koz and The Rippingtons. Mann was Khan's first call to co-write and produce the album when he conceived the project. He'd never completely handed over producer duties to anyone before across Khan's six albums, but he trusted Mann to helm 'Mystical' after having a very positive experience on his previous outing, 'Imaginary Road' 2021. With Mann on board, Khan decided to do something else he's never done before: start composing music for the album with specific artists in mind – even before asking if they would be willing to be a guest on the album. Khan's leap of faith paid off when each of them – two-time Grammy winner Bob James, Grammy winner Lorber, three-time Grammy winner Jimmy Haslip, Grammy nominees Keiko Matsui and Philippe Saisse, and Billboard chart-topper Nils Jiptner – eagerly accepted the invitation to work with the guitarist.

The album contains 10 original songs that reflect musical diversity and creativity, 7 new tracks and 3 reworked songs from his catalogue. Together with Jeff Lorber on keyboards and mini-Moog, he opens with the fusion of 'Falcon', a symbol of freedom, courage and vision. David Mann himself plays sax on the mystical and spiritual title track, followed by the first single 'Language of Love', together with legendary keyboard player Bob James and funky bassist Brendan Rothwell. This is an arrangement of a track from the 2011 album 'Simple Plan'. The beautiful 'Catalina's Dream' obviously refers to that jazz festival, and Reza plays it with exotic nylon guitar riffs. Philippe Saisse is also on board here. Singer Jennifer Grimm sings 'Bahia Mama', and also did so on the original from 2009. Reza's preference for Brazilian music comes to the fore here. David Mann provided the original idea for 'Rising' and asked Reza to finish it. Beautiful smooth jazz! Guitarist Nils Jiptner duets with Reza on the cheerful 'Look at the Bright Side' and pianist Keiko Matsui mixes contemporary jazz with world fusion, classical and Asian music on 'Strum'. Optimism is the trump card on 'Positivity' together with David Mann on sax and Mark Egan (Pat Metheny Group, Gil Evans Orchestra) on bass. Reza closes with acoustic guitar on 'Whispering Trees', which symbolize calm and healing.

A beautiful album with equally beautiful collaborations! It takes you on a musical, mystical journey, and makes you think along the way.

JOE TAYLOR – WESTSIDE CHILL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Westside Chill

Jaco’s Court

Mr. Campbell

Menemsha Fog

Twenty-Two Rivers

She’s The Moon

Available Light

The Cooper and the Thief

The Cut

The Waterman

 

Website Artiest

JOE TAYLOR

http://www.joetaylormusic.com

De Amerikaanse gitarist Joe Taylor verdeelt zijn tijd tussen New York City en South Carolina, meer bepaald in de Lowcountry. Daar schreef hij het merendeel van het materiaal voor dit nieuwe album, zijn zesde overigens, waarin hij terugkeert naar contemporary jazz. De rest is beïnvloed oor NYC. Taylor wordt begeleid door jazzpianist Jeff Franzel, bassisten Woody Lingle en Brian Stanley (Bryan Adams), drummer Steve Holley (Paul McCartney & Wings), percussionist Blair Shotts, en fluitist John Ragusa.

De mooie en relaxte titeltrack opent en is geënt op een avondwandeling van Broadway naar de Westside van NYC, waarbij Joe de koude wind over de Hudsonrivier voelde en de straatverlichting in de sneeuw zag. In ‘Jaco’s Court’ haalt hij herinneringen op aan een optreden van bassist Jaco Pastorius in NYC. Daarna eert hij een ander icoon, nl. Glen Campbell op ‘Mr. Campbell’, en de ‘Menemsha Fog’ wordt gebracht als trio met Holley en Stanley. Menemsha verwijst naar de haven, waar de mist binnenrolt, en alles spookachtig maakt. Op de ballade ‘Twenty-Two Rivers’ maakt zangeres Jordan Trotter haar opwachting, en dit nummer gaat over een meisje in NYC die misbruikt werd, en ontsnapt. ‘She’s the Moon’ is opgedragen aan Taylors vrouw Stacey, waarna ‘Available Light’ rustig voorbij komt. ‘The Cooper and the Thief’ opent met een intro die doet denken aan Earth, Wind & Fire’s ‘Shining Star’, gevolgd door ‘The Cut’, da hij schreef naar aanleiding van een wilde bobcat die hij observeerde vanop zijn boot. De bluesy afsluiter ‘The Waterman’ is opgedragen aan zijin vriend kapitein Baldwin.

Het is sinds 2007 geleden dat Joe nog contemporary jazz bracht, maar in tussentijd speelde hij rock, pop, blues, country, klassiek en Keltische muziek in verschillende settingen .En ik moet bekennen dat zijn nieuw album me heel goed bevalt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American guitarist Joe Taylor divides his time between New York City and South Carolina, more specifically in the Lowcountry. There he wrote most of the material for this new album, his sixth by the way, in which he returns to contemporary jazz. The rest is influenced by NYC. Taylor is accompanied by jazz pianist Jeff Franzel, bassists Woody Lingle and Brian Stanley (Bryan Adams), drummer Steve Holley (Paul McCartney & Wings), percussionist Blair Shotts, and flautist John Ragusa.

The beautiful and relaxing title track opens and is based on an evening walk from Broadway to the Westside of NYC, where Joe felt the cold wind over the Hudson River and saw the street lights in the snow. In 'Jaco's Court' he reminisces about a performance by bassist Jaco Pastorius in NYC. He then honors another icon, Glen Campbell on 'Mr. Campbell', and the 'Menemsha Fog' is performed as a trio with Holley and Stanley. Menemsha refers to the harbor, where the fog rolls in, making everything spooky. Singer Jordan Trotter makes her appearance on the ballad 'Twenty-Two Rivers', and this song is about a girl in NYC who was abused and escaped. 'She's the Moon' is dedicated to Taylor's wife Stacey, after which 'Available Light' quietly passes by. 'The Cooper and the Thief' opens with an intro reminiscent of Earth, Wind & Fire's 'Shining Star', followed by 'The Cut', which he wrote in response to a wild bobcat he observed from his boat. The bluesy closing track 'The Waterman' is dedicated to his friend Captain Baldwin.

It has been since 2007 that Joe has performed contemporary jazz, but in the meantime he has played rock, pop, blues, country, classical and Celtic music in various settings. And I must admit that I really like his new album!

ROBERT SCHROEDER – D.MO VOL. 5

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Radio Active
  2. Lovely Guitar
  3. Smooth Relax
  4. Moments Of Love
  5. Session-1 with Daniel
  6. Session-2 with Daniel
  7. Between Day and Night
  8. Harmony of Emotion
  9. Optional Space

 

Website Artiest

ROBERT SCHROEDER

www.news-music.de Robert Schroeder

WEBSHOP RECORD LABEL

www.sphericmusic.de

De Duitse synthesizermuzikant Robert Schroeder heeft een nieuw album uitgebracht, waarop onuitgebracht archiefmateriaal staat, dat dateert van tussen 1979 en 1990. Dit album heet ‘D.MO’, en dat is de afkorting voor ‘DEMO’. De muziek paste niet op zijn geplande albums, en het is overigens al de vijfde cd in deze reeks. De eerste ervan werd uitgebracht in 1998 op CUE Records, maar sinds 2008 zet Robert dit verder op het Spheric Music label. Zijn muziek is veelzijdig. Van diepe sferische en kosmische dimensies tot ritmische en tegengestelde klankstructuren. Maar het bevat altijd pakkende melodieën en verrassende arrangementen die de muziek van Robert zo bijzonder en onvergelijkbaar onafhankelijk maken. Op vier van de tracks hier wordt hij bijgestaan op elektrische of akoestische gitaar. Maar Robert deed wat meer research, en vooral de twee ‘Session’ tracks zijn speciaal te noemen. Op deze cd kan je Robert dan ook horen van zijn vroegere kant, uiteraard volgens de Berlijnse school (à la Klaus Schulze). Een kans dus voor de nostalgische fan!

 

Patrick Van de Wiele (4)

German synthesizer musician Robert Schroeder has released a new album, containing unreleased archive material dating from between 1979 and 1990. This album is called 'D.MO', which is the abbreviation for 'DEMO'. The music did not fit on his planned albums, and it is already the fifth CD in this series. The first of these was released in 1998 on CUE Records, but since 2008 Robert has continued this on the Spheric Music label. His music is versatile. From deep spherical and cosmic dimensions to rhythmic and opposing sound structures. But it always contains catchy melodies and surprising arrangements that make Robert's music so special and incomparably independent. On four of the tracks here he is assisted on electric or acoustic guitar. But Robert did a little more research, and the two 'Session' tracks in particular are special. On this CD you can hear Robert from his former side, of course according to the Berlin school (à la Klaus Schulze). An opportunity for the nostalgic fan!

FROLIN & MAGNUS – STARGAZING

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aotearoa

Stargazing

The North Sea

 

Website Label

HEART DANCE RECORDS

https://www.heartdancerecords.com/

Twee Noorse artiesten hebben hun krachten gebundeld voor dit nieuwe digitale album. Frolin komt uit Haugesund, en is een opkomende artiest met een voorliefde voor het schrijven van aanstekelijke deuntjes en herkenbare verhalen. Geïnspireerd door internationaal befaamde artiesten als John Coltrane, begon Frolin's muziekreis op jonge leeftijd op de kleuterschool, waar hij speelde met het elektrische orgel van zijn oma en melodieën speelde die hij op de radio hoorde. Als fervent verhalenverteller wordt Frolin sterk beïnvloed door ervaringen uit het echte leven, waarbij hij voor zijn muziek inspiratie haalt uit persoonlijke gebeurtenissen en ontberingen, waardoor dit sterke emoties bij mensen kan oproepen. Naast het oproepen van emoties heeft Frolin een unieke aangeboren competentie om op ingenieuze wijze muziek in meerdere stijlen te presenteren, en dat allemaal met behoud van een consistent merk, een van de factoren die deze artiest iemand maken om in de gaten te houden. Met grote dromen en veel energie over, probeert Frolin de samenleving positief te beïnvloeden met zijn muziek, en is hij goed op weg om een van de meest fenomenale artiesten van onze generatie te worden.

Magnus groeide op het eiland Karmøy op, een eiland met uitzicht op de Noordzee dat bekend staat om het voortbrengen van getalenteerde pianospelers. Hij begon op 9-jarige leeftijd klassieke piano te spelen en vervolgde zijn muziekstudie aan de Universiteit van Oslo. Op 14-jarige leeftijd begon Magnus ook met drummen bij lokale bands. Door de jaren heen liet hij zich inspireren door artiesten als Keith Jarrett, Bugge Wesseltoft en Tord Gustavsen. Zijn tienerjaren werden gekenmerkt door een diepe duik in de jazzmuziek, waar hij zijn pianovaardigheden aanscherpte en een voorliefde ontwikkelde voor muzikaal minimalisme.

Samen componeerden ze 3 tracks voor deze ambient EP,  en het is een muzikale reis die luisteraars uitnodigt in een rijk van introspectie en sublieme schoonheid. De ingewikkelde geluidslagen in ‘Stargazing’ weerspiegelen de complexiteit en het wonder van de kosmos. Elke noot en melodie is zorgvuldig geplaatst, als sterren aan de nachtelijke hemel, waardoor een geluidstapijt ontstaat dat zowel ingewikkeld als harmonieus is. De EP is een bewijs van de vaardigheid van het duo in het creëren van soundscapes die niet alleen gehoord worden, maar ook diep gevoeld worden, en die de essentie belichamen van het staren naar de uitgestrektheid van de nachtelijke hemel.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Two Norwegian artists have joined forces for this new digital album. Hailing from Haugesund, Frolin is an emerging artist with a penchant for writing catchy tunes and relatable stories. Inspired by internationally acclaimed artists such as John Coltrane, Frolin's music journey began at an early age in kindergarten, where he played with his grandmother's electric organ and played melodies he heard on the radio. An avid storyteller, Frolin is heavily influenced by real-life experiences, drawing inspiration for his music from personal events and hardships, which can evoke strong emotions in people. In addition to evoking emotions, Frolin has a unique innate competency to ingeniously present music in multiple styles, all while maintaining a consistent brand, one of the factors that makes this artist one to watch. With big dreams and a lot of energy to spare, Frolin tries to positively impact society with his music, and is well on his way to becoming one of the most phenomenal artists of our generation.

Magnus grew up on the island of Karmøy, an island overlooking the North Sea known for producing talented piano players. He started playing classical piano at the age of 9 and continued his music studies at the University of Oslo. At the age of 14, Magnus also started playing drums with local bands. Over the years he was inspired by artists such as Keith Jarrett, Bugge Wesseltoft and Tord Gustavsen. His teenage years were marked by a deep dive into jazz music, where he honed his piano skills and developed a penchant for musical minimalism.

Together they composed 3 tracks for this ambient EP, and it is a musical journey that invites listeners into a realm of introspection and sublime beauty. The intricate layers of sound in 'Stargazing' reflect the complexity and wonder of the cosmos. Each note and melody is carefully placed, like stars in the night sky, creating a tapestry of sound that is both intricate and harmonious. The EP is a testament to the duo's skill in creating soundscapes that are not only heard, but deeply felt, embodying the essence of gazing into the vastness of the night sky.

SLOW WORLD – LEAVES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Covered With Leaves

Deva

Raindrops

Connected Souls

Far Away

Home Of The Sun

Shift

Stand Alone

 

Website Artiest

SLOW WORLD

https://lemongrassmusic.de/artists/Slow-World/

U kent waarschijnlijk Daniel Voss al, want hij is de Duitse muzikant & producer, die ook bekend is via Five Seasons, Green Empathy, Yin Yand Yang enz. Verder maakt hij deel uit van de muziekprojecten Weathertunes, Lemongrass en Jasmon in samenwerking met zijn broer Roland Voss. Beiden runnen ze uiteraard het Lemongrass label. In 2013 heeft Daniel het neoklassieke & ambient project Slow World opgezet, dat gewijd is aan de trage bewegingen in het leven. Maar ook aan het diepe en stille genieten van de schoonheid en pracht van onze wereld en het hele universum. De piano is een van de ruggengraat en belangrijkste instrumenten van zijn muziek, omringd door delicate pads, subtiele sferen en warme cello- en vioolarrangementen. Na het uitbrengen van 5 EP’s presenteerde Slow World in 2022 het eerste “full album” ‘Kanji’. Nu is dit nieuwe digitale album er met 8 tracks, en opnieuw kan je deze muziek beschouwen als een perfecte soundtrack voor escapisme en innerlijke reizen. Voel de zachte bries die zachtjes door de veelkleurige bladeren waait, de stemmen van de bomen... soms dansend en wenkend, soms cirkelend en bijna gewichtloos zwevend.

Patrick Van de Wiele (4)

You probably already know Daniel Voss, because he is the German musician & producer, who is also known through Five Seasons, Green Empathy, Yin Yand Yang, etc. He is also part of the music projects Weathertunes, Lemongrass and Jasmon in collaboration with his brother Roland Voss. They both run the Lemongrass label, of course. In 2013, Daniel set up the neoclassical & ambient project Slow World, which is dedicated to the slow movements in life. But also the deep and silent enjoyment of the beauty and splendor of our world and the entire universe. The piano is one of the backbone and most important instruments of his music, surrounded by delicate pads, subtle atmospheres and warm cello and violin arrangements. After releasing 5 EPs, Slow World presented the first full album 'Kanji' in 2022. Now this new digital album is here with 8 tracks, and once again you can consider this music as a perfect soundtrack for escapism and inner journeys. Feel the gentle breeze blowing gently through the multi-colored leaves, the voices of the trees... sometimes dancing and beckoning, sometimes circling and floating almost weightlessly.

THOMAS LEMMER & OINE – ONE VISION

DETAIL ALBUM

Tracks:

One Vision

Inner Force

Waiting for You

Confidence

1222 Miles

Maybe

Lost

Forever

Infinity

Drift

Calling

Faith

Drift (Acoustic Version)

Forever (Ambient Version)

Maybe (Instrumental Version)

 

Website Artiest

THOMAS LEMMER

https://www.sine-music.com/artists-archive/sine-artists-thomas-lemmer/

OINE

https://www.sine-music.com/artists-archive/oine/

In de lente van 2022 beslisten de Duitse artiest & producer Thomas Lemmer en zijn Spaanse collega Oine (pseudoniem voor Adrián Márquez) uit Madrid om samen een elektronisch album te maken. Het laat hun impressionante creativiteit horen, want het omspant verschillende elektronische muziekgenres zoals downtempo, ambient, IDM en elektronica. ‘One Vision’ had tot doel alle compositieregels te doorbreken en een directe verbinding tot stand te brengen tussen de meest intieme emoties van de artiesten en de muziek, vrij van de invloed van reguliere geluidspaletten. Ondanks dat ze 2.000 kilometer uit elkaar woonden, hebben de twee producers elkaar nooit persoonlijk ontmoet, waardoor het album volledig op afstand is gemaakt. Het dient als een bewijs van hoe muziek grenzen en afstanden overstijgt en mensen samenbrengt. Hun gedeelde visie voor het album was om grenzen te trotseren, stijlen samen te voegen en muziek opnieuw uit te vinden. Er werd bijna een jaar besteed aan de productie, met nauwgezette aandacht voor detail en het garanderen van hoogwaardige mastering. Maar ze kregen ook hulp van getalenteerde gastmusici zoals zanger ROO J, en gitarist Andreas Bach. Gezien het futuristische karakter van het album waren speciale formaten nodig. Daarom werd besloten om het album te laten mixen in Dolby Atmos, wat een meeslepende ervaring oplevert. Terwijl de stereoversie van het album al indrukwekkend is, opent het Dolby Atmos-formaat grenzeloze mogelijkheden in een driedimensionale ruimte. Deze versie van het album kan met een koptelefoon worden bekeken via platforms als Apple Music of Tidal. Het is een formaat dat grenzen overstijgt en het album perfect aanvult. De Dolby Atmos-mixing werd gedaan door Eric Horstmann, bekend van zijn werk met Moderat, Rodriguez JR en Robin Schulz.

Er staan maar liefst 15 tracks op dit album, waaronder 3 bonustracks. Daarop hebben beiden de grenzen van elektronische muziek verlegd. Voor liefhebbers ervan is dit dan een “must have”.

 

Patrick Van de Wiele (4)

In the spring of 2022, German artist & producer Thomas Lemmer and his Spanish colleague Oine (pseudonym for Adrián Márquez) from Madrid decided to make an electronic album together. It showcases their impressive creativity, as it spans various electronic music genres such as downtempo, ambient, IDM and electronica. 'One Vision' aimed to break all composition rules and create a direct connection between the artists' most intimate emotions and the music, free from the influence of regular sound palettes. Despite living 1,200 miles apart, the two producers never met in person, meaning the album was created entirely remotely. It serves as a testament to how music transcends boundaries and distances and brings people together. Their shared vision for the album was to defy boundaries, merge styles and reinvent music. Nearly a year was spent on production, with meticulous attention to detail and ensuring high-quality mastering. But they also received help from talented guest musicians such as singer ROO J and guitarist Andreas Bach. Given the futuristic nature of the album, special formats were necessary. It was therefore decided to have the album mixed in Dolby Atmos, which provides an immersive experience. While the stereo version of the album is already impressive, the Dolby Atmos format opens up limitless possibilities in three-dimensional space. This version of the album can be viewed with headphones via platforms such as Apple Music or Tidal. It is a format that transcends boundaries and complements the album perfectly. The Dolby Atmos mixing was done by Eric Horstmann, known for his work with Moderat, Rodriguez JR and Robin Schulz.

There are no fewer than 15 tracks on this album, including 3 bonus tracks. Both have subsequently pushed the boundaries of electronic music. For fans of it, this is a “must have”.

THE TIBBS – KEEP IT TO YOURSELF

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Ain’t It Funny
  02. Can’t Teach an Old Dog New Tricks
  03. For Lack of Better Words
  04. Give Me a Reason
  05 Keep It to Yourself
  06. Chicken Bones
  07. Guess I’m Guilty
  08. Rafaela
  09. Last Train
  10. Pyjama Party
  11. Rosie
  12. In Orbit

 

Website Artiest

THE TIBBS

www.thetibbs.nl

De Nederlandse band The Tibbs kan je gerust soulveteranen noemen. De leden ervan groeiden immers op met een dieet van R&B, funk, jazz, pop en ska. Hun garage soul doet terugdenken aan de muziek uit Detroit in de sixties, en de Phillysound uit de seventies.  De band werd opgericht in 2012, en bracht speciale soulklassiekers en instrumentale tracks. Twee jaar later verscheen hun EP ‘Cleaned Out’, en nog eens twee jaar later kwam de eerste LP ‘Takin’ Over’ eraan. Daardoor raakte de band internationaal bekend. Zangeres Elsa Bekman besliste in 2018 om solo te gaan, en zo kwam Roxanne Hartog haar vervangen. De verdere bezetting bestaat uit: Henk Kemkes (gitaar), Anton Titsing (Hammond, keys), Michael Willemsen (bas), Bas de Vries (drums), Frank Stolwijk (tenor sax), Berd Ruttenberg (bariton sax) en Siebe Posthuma de Boer (trompet).

Nu is hun derde studioalbum uitgebracht bij het Italiaanse label Records Kicks. Hierop staan 12 tracks, die geproduceerd werden door Paul Willemsen, en de pan uit swingen. Opener is meteen de eerste single, en dat is ‘Ain’t It Funny’, een uptempo track, die teruggrijpt naar de sixties. De New Orleans funk ‘Can’t Teach an Old Dog New Tricks’ klinkt inderdaad funky, waarna de ballade ‘For Lack of Better Words’ aansluit. De tweede single ‘Give Me a Reason’ klinkt ook niet mis, gevolgd door het ska-achtig swingende ‘Keep It To Yourself’. ‘Chicken Bones’, dat start met kakelende kippen, is een uptempo instrumentaal nummer, met een knipoog naar Booker T & The MG’s. Daarna volgt het trage, bluesy ‘Guess I’m Guilty’, terwijl ‘Rafaela’ eerder op een leuk ingehouden mid-tempo drijft. Daarentegen doen ‘Last Train’ en ‘Pyjama Party’ terugdenken aan de Stax sound uit Memphis, waarna ‘Rosie’ iets rustiger klinkt. Afsluiter ‘In Orbit’ is een rasechte soulballade, weerom in de stijl van de sixties.

Dit is een topalbum, en ik ben blij dat ik het hier kan bespreken. The Tibbs “I want More”!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

You can safely call the Dutch band The Tibbs soul veterans. After all, its members grew up on a diet of R&B, funk, jazz, pop and ska. Their garage soul is reminiscent of the music from Detroit in the sixties and the Philly sound from the seventies. The band was founded in 2012, and released special soul classics and instrumental tracks. Two years later their EP 'Cleaned Out' was released, and another two years later the first LP 'Takin' Over' was released. As a result, the band became internationally known. Singer Elsa Bekman decided to go solo in 2018, and Roxanne Hartog replaced her. The rest of the line-up consists of: Henk Kemkes (guitar), Anton Titsing (Hammond, keys), Michael Willemsen (bass), Bas de Vries (drums), Frank Stolwijk (tenor sax), Berd Ruttenberg (baritone sax) and Siebe Posthuma de Farmer (trumpet).

Now their third studio album has been released on the Italian label Records Kicks. It contains 12 tracks, which were produced by Paul Willemsen, and swing like crazy. The opener is the first single, which is 'Ain't It Funny', an up-tempo track that harkens back to the sixties. The New Orleans funk 'Can't Teach an Old Dog New Tricks' indeed sounds funky, followed by the ballad 'For Lack of Better Words'. The second single 'Give Me a Reason' also sounds great, followed by the ska-like swinging 'Keep It To Yourself'. 'Chicken Bones', which starts with clucking chickens, is an up-tempo instrumental song, with a nod to Booker T & The MG's. This is followed by the slow, bluesy 'Guess I'm Guilty', while 'Rafaela' floats at a nice restrained mid-tempo. On the other hand, 'Last Train' and 'Pajama Party' are reminiscent of the Stax sound from Memphis, after which 'Rosie' sounds a bit calmer. Closing track 'In Orbit' is a true soul ballad, again in the style of the sixties.

This is a great album, and I'm glad I can review it here. The Tibbs “I want More”!

LEMONGRASS & ROBERTO BRONCO – THREE CLOUDS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Downtempo Drift

Neon

Haze

Dusk Till Dawn

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

ROBERTO BRONCO

https://lemongrassmusic.de/artists/Roberto-Bronco/

De producers Roland Voss (alias Lemongrass) en Dennis Erbeck (alias Roberto Bronco) hebben de handen ineengeslagen om een aantal soepele en ultracoole Lo-Fi-tracks te creëren. Het duo komt opnieuw met warme en weelderige klanken, ontspannen maar krachtige beats en een echte Lo-Fi-spirit op elk van de 4 nummers van hun derde joint venture EP ‘Three Clouds’.

Volgers van het Lemongrassmusic label zullen zich zeker bewust zijn van de veelzijdige releases van beide artiesten die er met succes in zijn geslaagd hun kenmerkende geluiden samen te voegen tot dit prachtige en veelbelovende project met een duidelijke focus op rustige Lo-Fi, Chill Hop en Lo-Fi Hip Hop.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Producers Roland Voss (aka Lemongrass) and Dennis Erbeck (aka Roberto Bronco) have teamed up to create some smooth and ultra-cool Lo-Fi tracks. The duo once again delivers warm and lush sounds, relaxed yet powerful beats and a true Lo-Fi spirit on each of the 4 tracks from their third joint venture EP 'Three Clouds'.

Followers of the Lemongrassmusic label will certainly be aware of the versatile releases from both artists who have successfully managed to merge their signature sounds into this beautiful and promising project with a clear focus on quiet Lo-Fi, Chill Hop and Lo -Fi Hip Hop.

MICHAEL WHALEN – BROKENHEARTED LOPSIDED BLUES

DETAIL ALBUM

Tracks:

So Far From Home

Shorty's In Love

Brokenhearted Lopsided Blues

First Light 

The Sweet, Sweet Rain

My Autumn Heart

Cairo Blues

Dance Of The Morning

All That You Dream

A Million Miles From My Heart

 

Website Artiest

MICHAEL WHALEN

www.michaelwhalen.com

De Amerikaanse componist en producer Michael Whalen is tweevoudig Emmy award winnaar, en bekend zowel voor zijn werk als contemporary instrumentaal als Tv-muziek. Hij werd geboren op 2/12/1965 in New York City, en speelde op zijn vijfde al percussie. Michael studeerde compositie en productie/geluidstechniek aan het Berklee College of Music in Boston. In 1987 verkaste hij naar NYC, en speelt sedertdien eigentijds klassiek, elektronica, ambient en New Age. Daarnaast componeerde hij muziek voor dozijnen films, honderden Tv-shows, en duizenden commercials. Michael heeft 44 soloalbums uitgebracht, en hier is zijn nieuwste productie. En hij componeerde, arrangeerde, speelde op synthesizers, keyboards, piano, elektronische en akoestische drums & percussie, programmeerde de drums, ritmegitaar, stem, vocoder, orgel & sound effecten, produceerde alles zelf, en nam het nog zelf op ook. Michael draagt dit album op aan zijn vader en kreeg de ondertitel “One Man Jazz”.

Hij opent met het levendige ‘So Far from Home’, dat me onmiddellijk aan de Cariben doet denken! Het dansbare ‘Shorty’s in Love’ klinkt licht funky, en de titeltrack gaat wat meer de rocktoer op. ‘First Light’ pakt het rustiger aan, ietwat New Age-achtig, waarna ‘The Sweet, Sweet Rain’ verlossing brengt. ‘My Autumn Heart’ voelt wat aan als fusion, gevolgd door het Midden-Oosten beïnvloede ‘Cairo Blues’. Daarna gaan we lekker onderuit voor het zalige ‘Dance of the Morning’, waarna ‘All that You Dream’ een groovy ritme neerzet. ‘A Million Miles From My Heart’ sluit af met een romantische ballade.

Een gevarieerd album dus, dat best wel de moeite loont om beluisterd te worden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American composer and producer Michael Whalen is a two-time Emmy award winner, and known for his work in as well contemporary instrumental as TV music. He was born on 2/12/1965 in New York City, and started playing percussion at the age of five. Michael studied composition and production/sound engineering at Berklee College of Music in Boston. In 1987 he moved to NYC, and has since played contemporary classical, electronic, ambient and New Age. He also composed music for dozens of films, hundreds of TV shows, and thousands of commercials. Michael has released 44 solo albums, and here is his latest production. And he composed, arranged, played synthesizers, keyboards, piano, electronic and acoustic drums & percussion, programmed the drums, rhythm guitar, voice, vocoder, organ & sound effects, produced everything himself, and recorded it himself too. Michael dedicated this album to his father and was given the subtitle “One Man Jazz”.

He opens with the lively 'So Far from Home', which immediately reminds me of the Caribbean! The danceable 'Shorty's in Love' sounds slightly funky, and the title track takes a more rock approach. 'First Light' takes a calmer, somewhat New Age-like approach, after which 'The Sweet, Sweet Rain' brings redemption. 'My Autumn Heart' feels a bit like fusion, followed by the Middle Eastern influenced 'Cairo Blues'. Then we relax for the wonderful 'Dance of the Morning', after which 'All that You Dream' sets a groovy rhythm. 'A Million Miles From My Heart' closes with a romantic ballad.

A varied album that is well worth listening to.

CLIFF BEACH – YOU SHOWED ME THE WAY

DETAIL ALBUM

Tracks:

That Old Black Magic

Round Midnight

Love You Madly

How Long Has This Been Going On?

Alright, OK You Win

Honeysuckle Rose

How High the Moon

Spring Can Really Hang You Up the Most

I’m Beginning to See the Light

It’s Alright with Me

You Showed Me the Way

A-Tisket, A-Tasket

The Gift of the Blues

 

Website Artiest

CLIFF BEACH

www.cliffbeachmusic.com

Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van de Afro-Amerikaanse artiest Cliff Beach gehoord he, maar dat is bij deze goedgemaakt. Deze zanger, pianist en componist zou wel eens kunnen doorgaan voor het liefdeskind van Ella Fitzgerald en Stevie Wonder. Op zijn nieuwste cd, die volgende maand verschijnt, zet hij Ella in de schijnwerper. Cliff werd geboren in Washington, D.C., en zong al gauw in de kerk. Daarna leerde hij piano spelen en studeerde aan het Berklee College of Music, waar hij een BM in Music Business/management behaalde. In 2003 ging zijn professionele carrière van start, en vervolgde zijn studies aan Pepperdine University, waar hij een MBA in marketing behaalde. De voorbije tien jaar bracht hij ieder jaar een album uit, aanvangend met zijn debuut ‘Who the Funk is Cliff Beach?’ uit 2013. Hij vervolgde met radio, Tv, licenties, publiceren en een platenlabel. Cliff absorbeerde diverse muziekgenres zoals jazz, soul, gospel, country en pop.

Deze keer koos hij voor een compleet album met jazzstandaards, plus een originele track. Hij draagt het album op aan Ella, omwille van de inspiratie die zij hem bezorgde. Cliff speelt nu echter geen piano, en wordt bijgestaan door Munenori “Moon” Kishi (keyboards), Evan Mackey (trombone), Rubén Salinas (sax), Sam Williams (sax), Luis Cárdena-Casillas (trompet), Satoshi Kirisawa (drums), Andy Moresi (gitaar), Leah Concialdi (sax) en Joe Ferruzzo (trompet).

Zo hoor je hier funky covers van ‘That Old Black Magic’, ‘Round Midnight’, ‘Love You Madly’, ‘Alright, OK You Win’, ‘Honeysuckle Rose’, ‘How High the Moon’, ‘I’m Beginning to See the Light’, ‘It’s Alright with Me’ en ‘A-Tisket, A-Tasket’. Maar ook ballades zoals ‘How Long Has This Been Going On?’, ‘Spring Can Really Hang You Up the Most’ en ‘You Showed Me the Way’. Hij sluit af met zijn eigen compositie ‘The Gift of the Blues’, die uit een eerder tijdperk lijkt te komen.

Op die manier drukt Cliff zijn eigen tempel op zijn songs, die fans van Ella zeker moeten beluisteren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

I must honestly admit that I have never heard of the African-American artist Cliff Beach, but this one makes up for that. This singer, pianist and composer could well pass for the love child of Ella Fitzgerald and Stevie Wonder. On his latest CD, which will be released next month, he puts Ella in the spotlight. Cliff was born in Washington, D.C., and soon sang in church. He then learned to play the piano and attended Berklee College of Music, where he earned a BM in Music Business/Management. Launching his professional career in 2003, he continued his studies at Pepperdine University, where he obtained an MBA in Marketing. He has released an album every year for the past ten years, starting with his 2013 debut 'Who the Funk is Cliff Beach?'. He continued with radio, TV, licensing, publishing and a record label. Cliff absorbed various music genres such as jazz, soul, gospel, country and pop.

This time he opted for a complete album of jazz standards, plus an original track. He dedicates the album to Ella, because of the inspiration she gave him. However, Cliff does not play piano now, and is assisted by Munenori “Moon” Kishi (keyboards), Evan Mackey (trombone), Rubén Salinas (sax), Sam Williams (sax), Luis Cárdena-Casillas (trumpet), Satoshi Kirisawa (drums). ), Andy Moresi (guitar), Leah Concialdi (sax) and Joe Ferruzzo (trumpet).

Here you can hear funky covers of 'That Old Black Magic', 'Round Midnight', 'Love You Madly', 'Alright, OK You Win', 'Honeysuckle Rose', 'How High the Moon', 'I'm Beginning to See the Light', 'It's Alright with Me' and 'A-Tisket, A-Tasket'. But also ballads such as 'How Long Has This Been Going On?', 'Spring Can Really Hang You Up the Most' and 'You Showed Me the Way'. He concludes with his own composition 'The Gift of the Blues', which seems to come from an earlier era.

In this way, Cliff imprints his own temple on his songs, which fans of Ella should definitely listen to.

BETTY BRYANT – LOTTA LIVIN’

DETAIL ALBUM

Tracks:

Between the Devil and the Deep Blue Sea

Put a Lid on It

Baby, Baby All the Time

Blues to Get Started

Chicken Wings

Stormy Monday

Katydid

The Very Thought of You

A Lot of Livin’ to Do

 

Website Artiest

BETTY BRYANT

www.bettybryant.com

Het is ongelooflijk maar de 94-jarige Amerikaanse pianiste, componiste en zangeres Betty Bryant leeft nog volop. Ze heeft vorige maand haar 14de album uitgebracht, en dat 5 jaar na ‘Project 88’. Daarvoor bracht ze een band bijeen, bestaande uit Robert Kyle (sax, fluit, harmonica), Richard Simon (bas), Kenny Elliott (drums), plus gastmuzikanten Tony Guerrero (trompet), Hussain Jiffry (bas), Kleber Jorge (gitaar), Yu “Big Poppa” Ooka (gitaar) en Kevin Winard (percussie). Betty’s carrière begon in haar thuisstad Kansas City op vierjarige leeftijd. Daarna studeerde ze tijdens de Depressie piano, wat niet makkelijk was, maar haar carrière loopt dus nog steeds. Haar bijnaam is “Cool Miss B”, en in 1987 riep de stad Kansas City “Betty Bryant Day” uit. Daarna verhuisde ze naar de Westkust. Voor haar nieuwe cd schreef ze zelf 4 songs, en voorzag de rest van arrangementen. Ze opent met de klassieker ‘Between the Devil and the Deep Blue Sea’, en haar stem klinkt nog verrassend goed. In ‘Put a Lid on it’ klaagt ze over haar man, waarna Bobby Troup’s ‘Baby, Baby All the Time’ volgt. Het opgewekte instrumentale ‘Blues to Get Started’ swingt de pan uit. Vervolgens komt haar eigen song ‘Chicken Wings’ aan de beurt, en hierop vertelt ze over haar voorliefde voor kippenvleugels, en het is duet met de harmonica. De klassieker ‘Stormy Monday’ is een trage blues, waarna ‘Katydid’ ook opgewekt klinkt. De standaard ‘The Very Thought of You’ geeft ze een licht Braziliaans arrangement, gevolgd door de afsluiter ‘A Lot of Livin’ to Do’ uit een Broadway musical.

Een opmerkelijke prestatie van een artieste, die nog niet aan stoppen denkt. “Music gets me out of bed in the morning” zegt ze. Een leuke ontdekking!

 

Patrick Van de Wiele (4)

It is unbelievable but the 94-year-old American pianist, composer and singer Betty Bryant is still very much alive. She released her 14th album last month, 5 years after 'Project 88'. To that end, she assembled a band consisting of Robert Kyle (sax, flute, harmonica), Richard Simon (bass), Kenny Elliott (drums), plus guest musicians Tony Guerrero (trumpet), Hussain Jiffry (bass), Kleber Jorge (guitar) , Yu “Big Poppa” Ooka (guitar) and Kevin Winard (percussion). Betty's career began in her hometown of Kansas City at the age of four. She then studied piano during the Depression, which was not easy, but her career is still going strong. Her nickname is “Cool Miss B,” and in 1987 the city of Kansas City proclaimed “Betty Bryant Day.” Then she moved to the West Coast. For her new CD she wrote 4 songs herself and provided the rest with arrangements. She opens with the classic 'Between the Devil and the Deep Blue Sea', and her voice still sounds surprisingly good. In 'Put a Lid on it' she complains about her husband, followed by Bobby Troup's 'Baby, Baby All the Time'. The cheerful instrumental 'Blues to Get Started' swings like crazy. Next comes her own song 'Chicken Wings', on which she talks about her love for chicken wings, and it is a duet with the harmonica. The classic 'Stormy Monday' is a slow blues, after which 'Katydid' also sounds cheerful. She gives the standard 'The Very Thought of You' a light Brazilian arrangement, followed by the closing track 'A Lot of Livin' to Do' from a Broadway musical.

A remarkable achievement by an artist who is not yet thinking about quitting. “Music gets me out of bed in the morning,” she says. A nice discovery!

VARIOUS ARTISTS – WAYFARER RECORDS ARTIST SAMPLER VOLUME ONE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Richard Theisen – Twilight

ELEON – Serenity

Ian Crawford – I’m Alive

Ambiente Solstice - In the Key of Rain

Echohalo - Pale Blue Light

Keith Medley - Emperor’s Tear

Dave Luxton - Ascendant Sign

Christopher Caouette - The Heiress

Lane, Gregorius & Smith - Lost Desert Highway

Jason Blake - The Duality of Breath

Daren Keck - Passengers in the Dark

Sean O’Bryan Smith - Return of the Majestic

The Qureshi-Smith Experiment – Moonrise

Boreal Taiga – Gullesfjord

Billy Denk - We Are the Constellations

Brannan Lane & Ambiente Solstice - Calm Sonoran Rain

Andrew Schoen - OTHERness (Reprise)

Liminal States - Space Dust

 

Website Label

WAYFARER RECORDS

https://www.wayfarerrecords.com

https://wayfarerrecords.bandcamp.com/album/wayfarer-records-sampler-volume-one

Het onafhankelijke label Wayfarer Records uit de USA is gespecialiseerd in elektronische en ambient muziekgenres. Muzikant Dave Luxton richtte het in 2007 op. Nu runt de Award winnende filmcomponist, auteur, producer en artiest Sean O’Bryan Smith “Artist Development and Relations”. Daarnaast brengt het tevens chill-out, filmische en virtuoze instrumentale muziekgenres uit. Ze willen een muziek community van innovatieve sonische artiesten stichten die de wereld rondgaat. Nu hebben ze hun eerste sampler digitaal uitgebracht, met daarop 18 tracks. Opener Richard Theisen is een Grammy Award winnaar, en speelt de mooie track ‘Twilight’. Daarna volgt de elektronische artiest ELEON (die hier al aan bod kwam) samen met John Gregorius en de engelachtige gezangen van Nacre op ‘Serenity’. De chill-out track ‘I’m Alive’ van Ian Crawford is de volgende. Ambiente Solstice (met Jeff Oster & Billy Denk) gaat meer de mooie smooth jazztoer op met ‘In the Key of Rain’. Het rustige ‘Pale Blue Light’ komt van Echohalo, en Keith Medley brengt ook rust met ‘Emperor’s Tear’. Labeleigenaar Dave Luxton vervolgt met het atmosferische en ruimtelijke ‘Ascendant Sign’, waarna Christopher Caouette het filmische ‘The Heiress’ neerzet. Lane, Gregorius & Smith begeven zich daarna op de eenzame ‘Lost Desert Highway’, gevolgd door Jason Blake die meditatieve muziek brengt met ‘The Duality of Breath’. We zijn als ‘Passengers in the Dark’ met Daren Keck, waarna Sean O’Bryan Smith weerkeert in gezelschap van Christopher Caouette en zangeres Nacre op het zweverige ‘Return of the Majestic’. ‘Moonrise’ komt aan de orde met The Qureshi-Smith Experiment, en we komen aan in het meditatieve ‘Gullesfjord’ met Boreal Taiga. Vervolgens gaan we de diepe ruimte in met ‘We Are the Constellations’ van Billy Denk, en Brannan Lane en Ambiente Solstice doen het kalm aan met de chill-out van ‘Calm Sonoran Rain’. In datzelfde straatje situeert zich ‘OTHERness (Reprise)’ van Andrew Schoen. En tenslotte vangen we sterrenstof op in ‘Space Dust’ van Liminal States, een mooi atmosferisch en ruimtelijk nummer, waardoor je jezelf in “deep space” waant.

Alles bij mekaar dus een mooi album, om de verschillende artiesten te leren kennen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The independent label Wayfarer Records from the USA specializes in electronic and ambient music genres. Musician Dave Luxton founded it in 2007. Now Award winning film composer, author, producer and artist Sean O'Bryan Smith runs “Artist Development and Relations”. In addition, it also releases chill-out, cinematic and virtuoso instrumental music genres. They want to build a music community of innovative sonic artists that travels the world. Now they have released their first sampler digitally, containing 18 tracks. Opener Richard Theisen is a Grammy Award winner, and plays the beautiful track 'Twilight'. This is followed by electronic artist ELEON (already featured here) together with John Gregorius and the angelic chants of Nacre on 'Serenity'. Ian Crawford's chill-out track 'I'm Alive' is next. Ambiente Solstice (with Jeff Oster & Billy Denk) takes a more beautiful smooth jazz tour with 'In the Key of Rain'. The quiet 'Pale Blue Light' comes from Echohalo, and Keith Medley also brings peace with 'Emperor's Tear'. Label owner Dave Luxton continues with the atmospheric and spacious 'Ascendant Sign', after which Christopher Caouette delivers the cinematic 'The Heiress'. Lane, Gregorius & Smith then take to the lonely 'Lost Desert Highway', followed by Jason Blake who brings meditative music with 'The Duality of Breath'. We are like 'Passengers in the Dark' with Daren Keck, after which Sean O'Bryan Smith returns in the company of Christopher Caouette and singer Nacre on the ethereal 'Return of the Majestic'. 'Moonrise' is discussed with The Qureshi-Smith Experiment, and we arrive in the meditative 'Gullesfjord' with Boreal Taiga. Then we go into deep space with Billy Denk's 'We Are the Constellations', and Brannan Lane and Ambiente Solstice take it easy with the chill-out of 'Calm Sonoran Rain'. 'OTHERness (Reprise)' by Andrew Schoen is located in the same street. And finally we catch stardust in 'Space Dust' by Liminal States, a beautiful atmospheric and spacious song that makes you imagine yourself in "deep space".

All in all, a nice album to get to know the different artists!

RUSSELL THOMPKINS, JR. – RIDING SOLO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ready for Anything

Healing by the Hands of Time

Wouldn’t They Be Surprised

A Question only You Can Answer

Little Green Apples

Words Left Unsaid

Riding Solo

Window Shopping

Rain Will Fall

If Tonight Is all We Have

Putting More Love in the Proof

Magic of Our Love

Could it Be I’m Falling in Love

 

Website Artiest

RUSSELL THOMPKINS, JR.

https://www.russellthompkinsjr.com/

Als echte soulspecialist loop ik uiteraard hoog op met falsetzanger Russell Thompkins, Jr., de leadzanger van de groep The Stylistics. Zijn uniek stemgeluid zorgde voor talloze soft soul hits zoals ‘You Make Me Feel Brand New’, ‘Betcha By Golly Wow’, ‘You Are Everything’, ‘People Make the World Go Round’, ‘Rockin’ Roll Baby’ enz. In 2000 verliet Russell de groep, die echter met andere leadzangers nog steeds rondtoert. Hij werd door Rolling Stone vorig jaar op nummer 142 geplaatst van de 200 Beste zangers aller tijden! Russell koos voor een solocarrière, en heeft nu een nieuw digitaal album uit. Daarop staan 13 tracks, die geproduceerd werden door Preston Glass (een protegé van Thom Bell) en David Nathan. En uiteraard zijn het weer die tijdloze soft soulballades, waarvan we Russell kennen.

Opener ‘Ready for Anything’ zet onmiddellijk de juiste toon, en dat geldt eigenlijk voor het ganse album. Preston Glass schreef alle nummers, of werkte eraan mee, en speelt er bijna alle instrumenten op, zoals keyboards, bas, gitaar, drums en synthesizers en verzorgde de strijkers. De overige tracks zijn ‘Healing by the Hands of Time’, ‘Wouldn’t They Be Surprised’, ‘A Question only You Can Answer’, ‘Little Green Apples’ (een cover, geschreven door Bobby Russell), ‘Words Left Unsaid’ (geschreven door Steals-Jackson-Steals), de mooi en mid-tempo titeltrack, ‘Window Shopping’, het eighties aanvoelende ‘Rain Will Fall’, ‘If Tonight Is all We Have’ (geschreven door M. Steals & M. Steals), ‘Putting More Love in the Proof’ (een Motown-achtig duet met Chubby Tavares), ‘Magic of Our Love’ (geschreven door M. Steals & M. Steals), en een mooie cover van de klassieker ‘Could it Be I’m Falling in Love’ van The (Detroit) Spinners, en ook geschreven door M. Steals & M. Steals), met een gesproken intro.

Het lijdt geen twijfel dat dit een topalbum is, met echte soul, waarnaar ik al jaren snak! Een dikke aanrader voor al wie van (echte) soulmuziek houdt!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

As a true soul specialist, I naturally think highly of falsetto singer Russell Thompkins, Jr., the lead singer of the group The Stylistics. His unique voice provided countless soft soul hits such as 'You Make Me Feel Brand New', 'Betcha By Golly Wow', 'You Are Everything', 'People Make the World Go Round', 'Rockin' Roll Baby' etc. Russell left the group in 2000, which still tours with other lead singers. Last year Rolling Stone placed him at number 142 of the 200 Greatest Singers of All Time! Russell opted for a solo career and has now released a new digital album. It contains 13 tracks, which were produced by Preston Glass (a protégé of Thom Bell) and David Nathan. And of course it is again those timeless soft soul ballads from which we know Russell.

Opener 'Ready for Anything' immediately sets the right tone, and that actually applies to the entire album. Preston Glass wrote or contributed to all the songs, and plays almost all the instruments on them, such as keyboards, bass, guitar, drums and synthesizers, and provided the strings. The other tracks are 'Healing by the Hands of Time', 'Wouldn't They Be Surprised', 'A Question only You Can Answer', 'Little Green Apples' (a cover written by Bobby Russell), 'Words Left Unsaid ' (written by Steals-Jackson-Steals), the beautiful and mid-tempo title track, 'Window Shopping', the eighties-feeling 'Rain Will Fall', 'If Tonight Is all We Have' (written by M. Steals & M. Steals), 'Putting More Love in the Proof' (a Motown-esque duet with Chubby Tavares), 'Magic of Our Love' (written by M. Steals & M. Steals), and a beautiful cover of the classic 'Could it Be I'm Falling in Love' by The (Detroit) Spinners, and also written by M. Steals & M. Steals), with a spoken intro.

There is no doubt that this is a top album, with real soul, which I have been craving for years! Highly recommended for anyone who loves (real) soul music!

EVENFALL – CIRCULAR MOTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Winter Approaching

02 Flight of the Seven Sisters

03 Little Deschutes

04 Above the Treeline

 

Website Artiest

EVENFALL

https://heartdancerecords.com/evenfall

https://evenfallofficial.bandcamp.com/album/circular-motion

Het project Evenfall is eigenlijk een duo, en bestaat uit fluitiste Sherry Finzer (die hier regelmatig voorbijkomt) en multi-instrumentalist en geluidsingenieur Cass Anawaty. Ze componeerden samen 4 nieuwe tracks, en die vormen deze ‘Circular Motion’, een betoverende EP met vier nummers die luisteraars uitnodigt voor een contemplatieve reis door omringende landschappen en ritmische nuances. Dit elektronische/chill downtempo meesterwerk, pulserend met een subtiele percussie-hartslag, vangt de essentie van serene beweging en introspectie. Anawaty produceerde de EP ook nog.

Echt ontspannende muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Evenfall project is actually a duo, and consists of flutist Sherry Finzer (who appears regularly here) and multi-instrumentalist and sound engineer Cass Anawaty. Together they composed 4 new tracks, which form this 'Circular Motion', a mesmerizing four-song EP that invites listeners on a contemplative journey through surrounding landscapes and rhythmic nuances. Pulsing with a subtle percussive heartbeat, this electronic/chill downtempo masterpiece captures the essence of serene movement and introspection. Anawaty also produced the EP.

Really relaxing music!

M. CROSS DOUGHERTY – PARTICLES/WAVES

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 A Constant

02 Pure State

03 Uncertainty in Time

04 Coherence

 

Website Artiest

M. CROSS DOUGHERTY

www.heartdancerecords.com/m-cross-dougherty

'Particles/Waves' combineert synthese en organische monsters om de illustere thema's van experimentele omstandigheden en dualiteit zoals aanwezig in de kwantummechanica te kleuren. Hier vertegenwoordigen noten kleur en licht; buigend en circulerend in een sereen en sfeervol geheel.

M. Cross Dougherty is een multi-instrumentalist en ambient producer uit North Carolina. Sereen en boeiend aanwezig, schrijft Dougherty met een knipoog naar pioniers in de industrie, zoals Brian Eno, Boards of Canada, en Hiroshi Yoshimura, naar moderne beoefenaars zoals r beny, Jogging House en Chihei Hatakeyama.

Dougherty tekende eind 2022 bij het New Age muzieklabel Heart Dance Records, en vervolgde met zijn EP's ‘Turning Point’ en ‘Cosmic Engine’. Zijn etherische instrumentale nummers oogstten internationaal hoorspel en unaniem positieve bijval van New Age Music Guide, One World Music en Stolace Relay, om er maar een paar te noemen.

Hij gebruikt daarbij gitaren, synthesizer, Dirtywave M8. Tevens mixte en produceerde hij deze ambient EP.

Een echt speciale release dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

'Particles/Waves' combines synthesis and organic samples to color the illustrious themes of experimental conditions and duality present in quantum mechanics. Here notes represent color and light; bending and circulating in a serene and atmospheric whole.

M. Cross Dougherty is a multi-instrumentalist and ambient producer from North Carolina. Serene and captivatingly present, Dougherty writes with a nod to industry pioneers such as Brian Eno, Boards of Canada, and Hiroshi Yoshimura, to modern practitioners such as r beny, Jogging House, and Chihei Hatakeyama.

Dougherty signed with New Age music label Heart Dance Records in late 2022, and followed up with his EPs 'Turning Point' and 'Cosmic Engine'. His ethereal instrumentals garnered international radio play and unanimous acclaim from New Age Music Guide, One World Music and Stolace Relay, to name a few.

He uses guitars, synthesizer, Dirtywave M8. He also mixed and produced this ambient EP.

A truly special release!

MARCIA GRIFFITHS & WILLIE LINDO – SWEET BITTER LOVE & FAR AND DISTANT

DETAIL ALBUM

Tracks:

CD1:

MARCIA GRIFFITHS – SWEET BITTER LOVE
1 The First Time Ever I Saw Your Face – Marcia Griffiths
2 Play Me – Marcia Griffiths
3 There’s No Me Without You – Marcia Griffiths
4 I Just Don’t Want To Be Lonely – Marcia Griffiths
5 Gypsy Man – Marcia Griffiths
6 Sweet Bitter Love – Marcia Griffiths
7 Here I Am (Come And Take Me) – Marcia Griffiths
8 Everything I Own – Marcia Griffiths
9 Green Grasshopper – Marcia Griffiths
10 Children At Play – Marcia Griffiths
11 Play Me – Marcia Griffiths & Lloyd Charmers


WILLIE LINDO – FAR & DISTANT
12 Drum Song – Willie Lindo
13 Darker Shade Of Black (Norwegian Wood) – Willie Lindo
14 Midnight (Train To Georgia) – Willie Lindo
15 Samba Pa Ti – Willie Lindo
16 Chopper – Willie Lindo
17 Here I Am Baby – Willie Lindo
18 Charmers Mood – Willie Lindo
19 Mystic Mood – Willie Lindo
20 Breezing – Willie Lindo
21 Holly Holy – Willie Lindo
22 Midnight (and You) – Willie Lindo

 

CD2:

MARCIA GRIFFITHS ‘SWEET BITTER LOVE’ – THE ALTERNATE MIXES
1 The First Time Ever I Saw Your Face (alt. mix) – Marcia Griffiths +
2 There’s No Me Without You (alt. mix) – Marcia Griffiths +
3 I Just Don’t Want To Be Lonely (alt. mix) – Marcia Griffiths +
4 Gypsy Man (alt.mix) – Marcia Griffiths +
5 Here I Am (Come And Take Me) (alt. mix)
– Marcia Griffiths +
6 Everything I Own (alt. mix) – Marcia Griffiths +
7 Green Grasshopper (alt. mix)- Marcia Griffiths +
8 Children At Play (alt. mix) – Marcia Griffiths +
9 Sweet Bitter Love (7” mix) – Marcia Griffiths
10 Play Me (7” mix) – Marcia Griffiths
BONUS TRACKS
11 Fire Burning – Bob Andy
12 Bone Yard Skank –The Bone Yard Belly Dancers
13 I’m A Changed Man – B.B. Seaton *
14 You Make Me Feel Brand New – Boris Gardiner
15 Oh Pa Pa – The Drifting Blenders *
16 Johnny Reggae – Big Youth
17 Hear Thy Children Cry – Errol Thomas *
18 Been Such A Long Time – B.B. Seaton *
19 Let’s Get It On (Version) – Lloyd Charmers
20 Fire Burning (alternate version) – Bob Andy +

+ previously unreleased
* New to CD

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Lloyd Charmers wordt algemeen erkend als een van de meest soulvolle operators van reggaemuziek en bevond zich in de jaren zeventig op het hoogtepunt van zijn creatieve krachten. Deze 2CD-viering van de productie van deze producer uit 1974 is een demonstratie van een ware meester in zijn vak.

De eerste schijf bevat een reeks bestverkochte reggae-langspelers, waarvan de populariteit ervoor zorgde dat ze jarenlang na hun oorspronkelijke releasedatum zelden niet beschikbaar waren voor het publiek. De collecties versterkten de reputatie van de twee uiterst begaafde artiesten wier respectievelijke vocale en instrumentale talenten effectief tot hun recht kwamen door de schijnbaar moeiteloze productievaardigheden van Charmers.

CD2 begint met een alternatieve versie van het debuutsoloalbum van Marcia Griffiths, waarop acht niet eerder uitgebrachte mixen worden gepresenteerd, gevolgd door de originele 7”mixen van het titelnummer en de populaire coverversie van Neil Diamond’s ‘Play Me’.

De collectie van superieure, soulvolle reggaegeluiden wordt afgerond met nog eens tien Charmers-producties uit 1974, waarvan het aantal grote werken bevat, B.B. Seatons fantastische versies van The Impressions' 'Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man)' en de New Birth-hit, 'Been Such A Long Time', het ultrazeldzame 'Her Thy Childen Cry' van Errol Thomas, 'Johnny Reggae' van DJ-legende Big Youth, Boris Gardiner's sublieme bewerking van 'You Make Me Feel Brand New' en twee opnames van Bob Andy's volkslied 'Fire Burning', waarvan de tweede versie tot nu toe niet is uitgebracht.

Op deze cd’s staan 9 voorheen onuitgebrachte tracks, en in totaal 17 songs die nooit op cd verschenen.

Luister naar mooie reggaeversies van bekende songs zoals ‘The First Time Ever I Saw Your Face’, ‘I Just Don’t Want To Be Lonely’, ‘Here I Am (Come And Take Me)’, ‘Everything I Own’, ‘Darker Shade Of Black (Norwegian Wood)’, ‘Midnight (Train To Georgia)’, ‘Samba Pa Ti’, ‘Midnight (and You)’, ‘You Make Me Feel Brand New’ enz.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Widely recognized as one of reggae music's most soulful operators, Lloyd Charmers was at the height of his creative powers in the 1970s. This 2CD celebration of this producer's 1974 output is a demonstration of a true master of his craft.

The first disc features a series of best-selling reggae LPs, whose popularity meant they were rarely unavailable to the public for years after their original release date. The collections cemented the reputations of the two supremely gifted artists whose respective vocal and instrumental talents were effectively showcased by Charmers' seemingly effortless production skills.

CD2 begins with an alternate version of Marcia Griffiths' debut solo album, presenting eight previously unreleased mixes, followed by the original 7" mixes of the title track and the popular cover version of Neil Diamond's 'Play Me'.

Rounding out the collection of superior, soulful reggae sounds are a further ten Charmers productions from 1974, the number of which includes major works, B.B. Seaton's fantastic versions of The Impressions' 'Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man)' and the New Birth hit, 'Been Such A Long Time', Errol Thomas' ultra-rare 'Her Thy Childen Cry', 'Johnny Reggae' from DJ legend Big Youth, Boris Gardiner's sublime arrangement of 'You Make Me Feel Brand New' and two recordings of Bob Andy's anthem 'Fire Burning', the second version of which remains unreleased until now.

These CDs contain 9 previously unreleased tracks, and a total of 17 songs that were never released on CD.

Listen to beautiful reggae versions of well-known songs such as 'The First Time Ever I Saw Your Face', 'I Just Don't Want To Be Lonely', 'Here I Am (Come And Take Me)', 'Everything I Own', ' Darker Shade Of Black (Norwegian Wood)', 'Midnight (Train To Georgia)', 'Samba Pa Ti', 'Midnight (and You)', ‘You Make Me Feel Brand New’ etc.

MUSCLE SHOALS HORNS – BORN TO GET DOWN/DOIN’ IT TO THE BONE/SHINE ON

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

“Born To Get Down”
1 Open Up Your Heart
2 Break Down
3 Where I’m Coming From
4 Hustle To The Music
5 Who’s Gonna Love You
6 Bump De Bump Yo Boodie
7 Born To Get Down (Born To Mess Around)
8 Get It Up
9 Give It To Me
Bonus Tracks
10 Bump De Bump Yo Boodie (7″ Version)
11 Where I’m Coming From (7″ Version)
12 Born To Get Down (Born To Mess Around) (7” Version)
“Doin’ It To The Bone”
13 Dance To The Music
14 Addicted To Your Love
15 I Just Wanna Turn You On
16 A Love For You [And A Love For Me]
17 What’s Goin’ Down
18 Sexual Revolution
19 Can’t Break The Habit

 

DISC TWO

“Doin’ It To The Bone” (Continued)
1 Keep On Playin’ That Funky Music
2 Doin’ It To The Bone
3 Beware Of The Rip-Off
Bonus Track
4 I Just Wanna Turn You On (12” Version)
“Shine On”
5 Celebrate, Recreate, Participate
6 Don’t Bust Yo’ Bubbles
7 She Was Once My Woman
8 Get Down Tonight
9 We Can Work It Out
10 Shine On
11 Shoalin’ (Funky N’ Half-Hip)
12 More Than Ever Now
13 If You Don’t Want My Lovin’ (Give It Back)

 

Website Artiest

MUSCLE SHOALS HORNS

https://www.facebook.com/muscleshoalshorns/

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

De Amerikaanse blazerssectie Muscle Shoals Horns bestaat uit sessiemuzikanten, die tussen het einde van de sixties en de dag van vandaag op heel wat R&B platen meegespeeld hebben. Denk maar aan James Brown, Paul Simon, Bob Dylan, Robert Palmer, Elton John en Paul McCartney. Daarnaast hebben ze ook hun eigen albums opgenomen. In 2019 werden ze in Nashville’s Musicians Hall of Fame and Museum opgenomen.

Drie van hun eigen albums zijn hier terug te vinden op 2 cd’s. Daartussen vind je funky soulklassiekers zoals ‘Born To Get Down (Born To Mess Around)’, ‘Open Up Your Heart’, ‘Bump De Bump Yo Boodie’ en ‘Dance To The Music’ terug. Maar tevens staan er vier 7 inch bonustracks en de zeldzame 12 inch versie van ‘I Just Wanna Turn You On’ op, die meer dan 10 minuten duurt.

Groepslid Ronnie Eades zei: “We were a team, a well-oiled machine. We worked together, ate together, slept together, did everything together. We knew each other’s thoughts… We did well and really had a good run.”

Deze editie komt er met tekst door Charles Waring, die voor MOJO, Record Collector en uDiscover Music schrijft. Een aanrader voor wie houdt van funky muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American brass section Muscle Shoals Horns consists of session musicians who have played on many R&B records between the end of the sixties and the present day. Just think of James Brown, Paul Simon, Bob Dylan, Robert Palmer, Elton John and Paul McCartney. They have also recorded their own albums. In 2019, they were inducted into Nashville's Musicians Hall of Fame and Museum.

Three of their own albums can be found here on 2 CDs. In between you will find funky soul classics such as 'Born To Get Down (Born To Mess Around)', 'Open Up Your Heart', 'Bump De Bump Yo Boodie' and 'Dance To The Music'. But it also contains four 7-inch bonus tracks and the rare 12-inch version of 'I Just Wanna Turn You On', which lasts more than 10 minutes.

Group member Ronnie Eades said: “We were a team, a well-oiled machine. We worked together, ate together, slept together, did everything together. We knew each other's thoughts… We did well and really had a good run.”

This edition comes with text by Charles Waring, who writes for MOJO, Record Collector and uDiscover Music. Highly recommended for those who love funky music!

MARC HARTMAN – VOICES OF NATURE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aurora Borealis

Voices Of Nature

Solar Eclipse

Movin' Mountains

Bermuda Triangle

Ocean Of Love

Ko Lipe

Mother Nature

Amazon

Beautiful Beautiful Sunset

 

Website Artiest

MARC HARTMAN

https://lemongrassmusic.de/artists/Marc-Hartman/

Lemongrassmusic presenteert ‘Voices Of Nature’, het 16e full album van de Nederlandse muzikant en producer Marc Hartman. Net als zijn vorige werk ‘Cultures’ bevat dit album 10 chill House & Deep House-tracks.

Van de oceaan houden, je vrij voelen in de bergen, urenlang ronddwalen in het bos. Even weg van het stadsleven en terug naar de natuur… De natuur is prachtig – dit album is opgedragen aan Moeder Aarde. Bedankt moeder, voor de inspiratie!

Mooie muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Lemongrassmusic presents 'Voices Of Nature', the 16th full album by Dutch musician and producer Marc Hartman. Just like his previous work 'Cultures', this album contains 10 chill House & Deep House tracks.

Loving the ocean, feeling free in the mountains, wandering around in the forest for hours. Get away from city life and back to nature… Nature is beautiful – this album is dedicated to Mother Earth. Thanks mother, for the inspiration!

Beautiful music!

CITY OF DAWN, SHERRY FINZER, KARASVANA - THE JOURNEYING SUN

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Memory of Awakening

02 On Seashores of Endless Worlds

03 Resonant Wandering

04 Indefiniteness

05 Walking Within

 

Website Artiest

CITY OF DAWN

https://www.heartdancerecords.com/city-of-dawn

SHERRY FINZER

https://www.heartdancerecords.com/sherryfinzer

KARSVANA

https://www.heartdancerecords.com/karasvana

‘The Journeying Sun’ is een meeslepend trio-samenwerkingsalbum dat zorgvuldig is samengesteld door drie getalenteerde artiesten. Het album verweeft op elegante wijze de emotionele en delicate fluituitvoeringen van Sherry Finzer met de rijke, atmosferische texturen gegenereerd door City of Dawn met behulp van een plantwave-apparaat en een Neurofeedback Muse EEG-headset. Als aanvulling op dit ensemble is er Karasvana's gebruik van Tanpura, klankschalen en klokkenspel, naast weelderige zang. Elke kunstenaar brengt zijn unieke stijl en invloed samen en creëert een betoverend sonisch landschap dat spirituele transcendentie en meeslepende auditieve ervaringen omvat. Het geheel kan je dan ook zowel bij ambient als bij meditatief rangschikken.

Achter het ambient project City of Dawn zit Damien Duque uit McAllen, Texas. Met fluitiste Sherry Finzer zal de regelmatige lezer van mijn site al vertrouwd zijn. En achter Karasvana zit Mary Ella Hunt uit Nashville.

 

Patrick Van de Wiele (4)

'The Journeying Sun' is a compelling trio collaboration album carefully curated by three talented artists. The album elegantly interweaves Sherry Finzer's emotional and delicate flute performances with the rich, atmospheric textures generated by City of Dawn using a plantwave device and a Neurofeedback Muse EEG headset. Complementing this ensemble is Karasvana's use of Tanpura, singing bowls and chimes, in addition to lush singing. Each artist brings together their unique style and influence to create a mesmerizing sonic landscape that encompasses spiritual transcendence and immersive aural experiences. You can therefore categorize the whole as both ambient and meditative.
Behind the ambient project City of Dawn is Damien Duque from McAllen, Texas. Regular readers of my site will already be familiar with flutist Sherry Finzer. And behind Karasvana is Nashville's Mary Ella Hunt.

ORCHESTRA INDIGO – THE SMALL HOURS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Midnight (4:28)
 2. The Small Hours (4:16)
 3. Moments Of Uncertainty (5:48)
 4. Walking Dark Streets (3:42)
 5. After The Rain (6:22)
 6. Hour Of The Wolf (4:33)
 7. Meditation On Departed Friends (4:28)
 8. Sleepless Once More (5:13)
 9. 4:44 AM Blues (3:52)
 10. Dawn's Arrival (4:57)
 11. Day Spring (5:20)

 

Website Artiest

ORCHESTRA INDIGO

https://www.facebook.com/orchestraindigo

https://orchestraindigo.com

Het ambient muziekproject Orchestra Indigo werd opgezet door artiest Rick Randlett. Zoals veel nieuwe artistieke projecten was de aanzet hiervoor de Covid-pandemie, met zijn maandenlange isolatie en geen liveoptredens. Teruggrijpend op zijn universitaire studies in compositie, orkestratie en elektronische muziek, creëert Rick een unieke elektronische orkesthybride met neoklassieke boventonen die de luisteraar omhult met ontspannende geluidsgolven.

Nadat hij in februari 2020 zijn vijfde bluesrock-georiënteerd album ‘Night Songs’ had uitgebracht, was deze Multi-getalenteerde singer-songwriter, gitarist en toetsenist van plan om de weg op te gaan ter ondersteuning van het project. Dat was steeds zijn werkwijze geweest. Hij speelde gedurende bijna anderhalf decennium op 125 regionale club- en festivaldata in en rond zijn geadopteerde thuisstaat Florida, nadat hij zijn solocarrière in 1999 begon met ‘All Alone’. Drie van zijn releases bereikten de Top Tien van de Roots Music Report-hitlijsten, en in 2017 werkte hij samen met mede-blueszangeres Cassie Keenum aan het album ‘Hauntings’. Door zijn zorgen over de plotselinge werkonderbreking om te zetten in een nieuwe stroom van creativiteit, begon hij ambient, New Age te verkennen met composities in een thuisstudio-opstelling met een Mac Book Pro, Studio One voor DAW, Roland Juno-synthesizer en een Modal Cobalt 8-synthesizer. Zijn eerste idee was om korte instrumentale stukken voor muziekbibliotheken te maken, maar naast het leren over de hevige concurrentie op dat gebied, besefte hij dat er te veel beperkende regels waren. Rick omarmde de vrijheid van het componeren van langere stukken, waarbij pianomelodieën werden gecombineerd met een reeks dynamische kleuren die hij creëerde met behulp van gesynthetiseerde strijkers. Terwijl hij uitgebreid onderzoek deed naar het New Age genre, realiseerde hij zich niet alleen dat de stukken die hij aan het componeren was, perfect bij elkaar pasten, maar ook dat het publiek voor instrumentale muziek veel groter was dan dat in de blueswereld, die zo lang zijn thuis was. Bij het maken van zijn albums koos hij de artiestennaam Orchestra Indigo omdat hij, na verschillende woordcombinaties te hebben overwogen, vond dat het uniek en een beetje mysterieus klonk. Rick wilde fans van zijn werk in geen van beide genres in verwarring brengen door zijn voornaam te gebruiken voor het New Age materiaal.

Rick, geboren in Philadelphia, wiens vroegste muziekherinnering het kijken naar American Bandstand met zijn moeder was terwijl ze aan het strijken was, raakte op achtjarige leeftijd voor het eerst geïnteresseerd in muziek toen de vader van een klasgenoot klarinettist was in het Philadelphia Orchestra. Hij begon op negenjarige leeftijd met klarinetlessen en schakelde toen, toen de Beatlemania aanbrak, snel over op gitaar en speelde in lokale bands op dansfeesten op middelbare scholen en in tienerclubs. Tijdens zijn late tienerjaren begon hij piano te spelen en leerde over synthesizers en elektronische muziek terwijl hij muziek studeerde op de universiteit. Hij behaalde een Bachelor in muziek aan het Keene State College in New Hampshire en studeerde vervolgens af in theorie en compositie aan de Universiteit van Massachusetts.

Dit nieuw album is een soundtrack voor slapeloze nachten tussen middernacht en de ochtendstond. Met een glas in de hand overpeinst een man in een kleine, donkere kamer zijn leven. En de beslissingen die hem tot hier geleid hebben. Dat hebben we allemaal al een keer gedaan, denk ik…

Patrick Van de Wiele (4)

The ambient music project Orchestra Indigo was founded by artist Rick Randlett. Like many new artistic projects, the impetus for this was the Covid pandemic, with its months of isolation and no live performances. Harking back to his university studies in composition, orchestration and electronic music, Rick creates a unique electronic orchestral hybrid with neoclassical overtones that envelops the listener in relaxing sound waves.

After releasing his fifth blues-rock oriented album 'Night Songs' in February 2020, this multi-talented singer-songwriter, guitarist and keyboardist planned to hit the road in support of the project. That had always been his method. He played 125 regional club and festival dates in and around his adopted home state of Florida for nearly a decade and a half, after launching his solo career in 1999 with ‘All Alone’. Three of his releases reached the Top Ten on the Roots Music Report charts, and in 2017 he collaborated with fellow blues singer Cassie Keenum on the album 'Hauntings'. Turning his worries about the sudden work stoppage into a new flow of creativity, he began exploring ambient, New Age compositions in a home studio setup with a Mac Book Pro, Studio One for DAW, Roland Juno synthesizer and a Modal Cobalt 8 synthesizer. His first idea was to create short instrumental pieces for music libraries, but in addition to learning about the fierce competition in that field, he realized that there were too many restrictive rules. Rick embraced the freedom of composing longer pieces, combining piano melodies with a range of dynamic colors created using synthesized strings. As he conducted extensive research into the New Age genre, he realized not only that the pieces he was composing fit together perfectly, but also that the audience for instrumental music was much larger than that in the blues world, which was so was his home for a long time. When creating his albums, he chose the stage name Orchestra Indigo because, after considering different word combinations, he thought it sounded unique and a bit mysterious. Rick did not want to confuse fans of his work in either genre by using his first name for the New Age material.

A Philadelphia native whose earliest memory of music was watching American Bandstand with his mother while she ironed, Rick first became interested in music at the age of eight when a classmate's father was a clarinetist in the Philadelphia Orchestra. He started taking clarinet lessons at the age of nine and then, as Beatlemania dawned, quickly switched to guitar and played in local bands at high school dances and teen clubs. During his late teens he started playing the piano and learned about synthesizers and electronic music while studying music in college. He earned a bachelor's degree in music from Keene State College in New Hampshire and then graduated in theory and composition from the University of Massachusetts.

This new album is a soundtrack for sleepless nights between midnight and dawn. With a glass in hand, a man reflects on his life in a small, dark room. And the decisions that led him here. We've all done that, I think...