JOE TAYLOR – WESTSIDE CHILL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Westside Chill

Jaco’s Court

Mr. Campbell

Menemsha Fog

Twenty-Two Rivers

She’s The Moon

Available Light

The Cooper and the Thief

The Cut

The Waterman

 

Website Artiest

JOE TAYLOR

http://www.joetaylormusic.com

De Amerikaanse gitarist Joe Taylor verdeelt zijn tijd tussen New York City en South Carolina, meer bepaald in de Lowcountry. Daar schreef hij het merendeel van het materiaal voor dit nieuwe album, zijn zesde overigens, waarin hij terugkeert naar contemporary jazz. De rest is beïnvloed oor NYC. Taylor wordt begeleid door jazzpianist Jeff Franzel, bassisten Woody Lingle en Brian Stanley (Bryan Adams), drummer Steve Holley (Paul McCartney & Wings), percussionist Blair Shotts, en fluitist John Ragusa.

De mooie en relaxte titeltrack opent en is geënt op een avondwandeling van Broadway naar de Westside van NYC, waarbij Joe de koude wind over de Hudsonrivier voelde en de straatverlichting in de sneeuw zag. In ‘Jaco’s Court’ haalt hij herinneringen op aan een optreden van bassist Jaco Pastorius in NYC. Daarna eert hij een ander icoon, nl. Glen Campbell op ‘Mr. Campbell’, en de ‘Menemsha Fog’ wordt gebracht als trio met Holley en Stanley. Menemsha verwijst naar de haven, waar de mist binnenrolt, en alles spookachtig maakt. Op de ballade ‘Twenty-Two Rivers’ maakt zangeres Jordan Trotter haar opwachting, en dit nummer gaat over een meisje in NYC die misbruikt werd, en ontsnapt. ‘She’s the Moon’ is opgedragen aan Taylors vrouw Stacey, waarna ‘Available Light’ rustig voorbij komt. ‘The Cooper and the Thief’ opent met een intro die doet denken aan Earth, Wind & Fire’s ‘Shining Star’, gevolgd door ‘The Cut’, da hij schreef naar aanleiding van een wilde bobcat die hij observeerde vanop zijn boot. De bluesy afsluiter ‘The Waterman’ is opgedragen aan zijin vriend kapitein Baldwin.

Het is sinds 2007 geleden dat Joe nog contemporary jazz bracht, maar in tussentijd speelde hij rock, pop, blues, country, klassiek en Keltische muziek in verschillende settingen .En ik moet bekennen dat zijn nieuw album me heel goed bevalt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American guitarist Joe Taylor divides his time between New York City and South Carolina, more specifically in the Lowcountry. There he wrote most of the material for this new album, his sixth by the way, in which he returns to contemporary jazz. The rest is influenced by NYC. Taylor is accompanied by jazz pianist Jeff Franzel, bassists Woody Lingle and Brian Stanley (Bryan Adams), drummer Steve Holley (Paul McCartney & Wings), percussionist Blair Shotts, and flautist John Ragusa.

The beautiful and relaxing title track opens and is based on an evening walk from Broadway to the Westside of NYC, where Joe felt the cold wind over the Hudson River and saw the street lights in the snow. In 'Jaco's Court' he reminisces about a performance by bassist Jaco Pastorius in NYC. He then honors another icon, Glen Campbell on 'Mr. Campbell', and the 'Menemsha Fog' is performed as a trio with Holley and Stanley. Menemsha refers to the harbor, where the fog rolls in, making everything spooky. Singer Jordan Trotter makes her appearance on the ballad 'Twenty-Two Rivers', and this song is about a girl in NYC who was abused and escaped. 'She's the Moon' is dedicated to Taylor's wife Stacey, after which 'Available Light' quietly passes by. 'The Cooper and the Thief' opens with an intro reminiscent of Earth, Wind & Fire's 'Shining Star', followed by 'The Cut', which he wrote in response to a wild bobcat he observed from his boat. The bluesy closing track 'The Waterman' is dedicated to his friend Captain Baldwin.

It has been since 2007 that Joe has performed contemporary jazz, but in the meantime he has played rock, pop, blues, country, classical and Celtic music in various settings. And I must admit that I really like his new album!

ROBERT SCHROEDER – D.MO VOL. 5

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Radio Active
  2. Lovely Guitar
  3. Smooth Relax
  4. Moments Of Love
  5. Session-1 with Daniel
  6. Session-2 with Daniel
  7. Between Day and Night
  8. Harmony of Emotion
  9. Optional Space

 

Website Artiest

ROBERT SCHROEDER

www.news-music.de Robert Schroeder

WEBSHOP RECORD LABEL

www.sphericmusic.de

De Duitse synthesizermuzikant Robert Schroeder heeft een nieuw album uitgebracht, waarop onuitgebracht archiefmateriaal staat, dat dateert van tussen 1979 en 1990. Dit album heet ‘D.MO’, en dat is de afkorting voor ‘DEMO’. De muziek paste niet op zijn geplande albums, en het is overigens al de vijfde cd in deze reeks. De eerste ervan werd uitgebracht in 1998 op CUE Records, maar sinds 2008 zet Robert dit verder op het Spheric Music label. Zijn muziek is veelzijdig. Van diepe sferische en kosmische dimensies tot ritmische en tegengestelde klankstructuren. Maar het bevat altijd pakkende melodieën en verrassende arrangementen die de muziek van Robert zo bijzonder en onvergelijkbaar onafhankelijk maken. Op vier van de tracks hier wordt hij bijgestaan op elektrische of akoestische gitaar. Maar Robert deed wat meer research, en vooral de twee ‘Session’ tracks zijn speciaal te noemen. Op deze cd kan je Robert dan ook horen van zijn vroegere kant, uiteraard volgens de Berlijnse school (à la Klaus Schulze). Een kans dus voor de nostalgische fan!

 

Patrick Van de Wiele (4)

German synthesizer musician Robert Schroeder has released a new album, containing unreleased archive material dating from between 1979 and 1990. This album is called 'D.MO', which is the abbreviation for 'DEMO'. The music did not fit on his planned albums, and it is already the fifth CD in this series. The first of these was released in 1998 on CUE Records, but since 2008 Robert has continued this on the Spheric Music label. His music is versatile. From deep spherical and cosmic dimensions to rhythmic and opposing sound structures. But it always contains catchy melodies and surprising arrangements that make Robert's music so special and incomparably independent. On four of the tracks here he is assisted on electric or acoustic guitar. But Robert did a little more research, and the two 'Session' tracks in particular are special. On this CD you can hear Robert from his former side, of course according to the Berlin school (à la Klaus Schulze). An opportunity for the nostalgic fan!

FROLIN & MAGNUS – STARGAZING

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aotearoa

Stargazing

The North Sea

 

Website Label

HEART DANCE RECORDS

https://www.heartdancerecords.com/

Twee Noorse artiesten hebben hun krachten gebundeld voor dit nieuwe digitale album. Frolin komt uit Haugesund, en is een opkomende artiest met een voorliefde voor het schrijven van aanstekelijke deuntjes en herkenbare verhalen. Geïnspireerd door internationaal befaamde artiesten als John Coltrane, begon Frolin's muziekreis op jonge leeftijd op de kleuterschool, waar hij speelde met het elektrische orgel van zijn oma en melodieën speelde die hij op de radio hoorde. Als fervent verhalenverteller wordt Frolin sterk beïnvloed door ervaringen uit het echte leven, waarbij hij voor zijn muziek inspiratie haalt uit persoonlijke gebeurtenissen en ontberingen, waardoor dit sterke emoties bij mensen kan oproepen. Naast het oproepen van emoties heeft Frolin een unieke aangeboren competentie om op ingenieuze wijze muziek in meerdere stijlen te presenteren, en dat allemaal met behoud van een consistent merk, een van de factoren die deze artiest iemand maken om in de gaten te houden. Met grote dromen en veel energie over, probeert Frolin de samenleving positief te beïnvloeden met zijn muziek, en is hij goed op weg om een van de meest fenomenale artiesten van onze generatie te worden.

Magnus groeide op het eiland Karmøy op, een eiland met uitzicht op de Noordzee dat bekend staat om het voortbrengen van getalenteerde pianospelers. Hij begon op 9-jarige leeftijd klassieke piano te spelen en vervolgde zijn muziekstudie aan de Universiteit van Oslo. Op 14-jarige leeftijd begon Magnus ook met drummen bij lokale bands. Door de jaren heen liet hij zich inspireren door artiesten als Keith Jarrett, Bugge Wesseltoft en Tord Gustavsen. Zijn tienerjaren werden gekenmerkt door een diepe duik in de jazzmuziek, waar hij zijn pianovaardigheden aanscherpte en een voorliefde ontwikkelde voor muzikaal minimalisme.

Samen componeerden ze 3 tracks voor deze ambient EP,  en het is een muzikale reis die luisteraars uitnodigt in een rijk van introspectie en sublieme schoonheid. De ingewikkelde geluidslagen in ‘Stargazing’ weerspiegelen de complexiteit en het wonder van de kosmos. Elke noot en melodie is zorgvuldig geplaatst, als sterren aan de nachtelijke hemel, waardoor een geluidstapijt ontstaat dat zowel ingewikkeld als harmonieus is. De EP is een bewijs van de vaardigheid van het duo in het creëren van soundscapes die niet alleen gehoord worden, maar ook diep gevoeld worden, en die de essentie belichamen van het staren naar de uitgestrektheid van de nachtelijke hemel.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Two Norwegian artists have joined forces for this new digital album. Hailing from Haugesund, Frolin is an emerging artist with a penchant for writing catchy tunes and relatable stories. Inspired by internationally acclaimed artists such as John Coltrane, Frolin's music journey began at an early age in kindergarten, where he played with his grandmother's electric organ and played melodies he heard on the radio. An avid storyteller, Frolin is heavily influenced by real-life experiences, drawing inspiration for his music from personal events and hardships, which can evoke strong emotions in people. In addition to evoking emotions, Frolin has a unique innate competency to ingeniously present music in multiple styles, all while maintaining a consistent brand, one of the factors that makes this artist one to watch. With big dreams and a lot of energy to spare, Frolin tries to positively impact society with his music, and is well on his way to becoming one of the most phenomenal artists of our generation.

Magnus grew up on the island of Karmøy, an island overlooking the North Sea known for producing talented piano players. He started playing classical piano at the age of 9 and continued his music studies at the University of Oslo. At the age of 14, Magnus also started playing drums with local bands. Over the years he was inspired by artists such as Keith Jarrett, Bugge Wesseltoft and Tord Gustavsen. His teenage years were marked by a deep dive into jazz music, where he honed his piano skills and developed a penchant for musical minimalism.

Together they composed 3 tracks for this ambient EP, and it is a musical journey that invites listeners into a realm of introspection and sublime beauty. The intricate layers of sound in 'Stargazing' reflect the complexity and wonder of the cosmos. Each note and melody is carefully placed, like stars in the night sky, creating a tapestry of sound that is both intricate and harmonious. The EP is a testament to the duo's skill in creating soundscapes that are not only heard, but deeply felt, embodying the essence of gazing into the vastness of the night sky.

SLOW WORLD – LEAVES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Covered With Leaves

Deva

Raindrops

Connected Souls

Far Away

Home Of The Sun

Shift

Stand Alone

 

Website Artiest

SLOW WORLD

https://lemongrassmusic.de/artists/Slow-World/

U kent waarschijnlijk Daniel Voss al, want hij is de Duitse muzikant & producer, die ook bekend is via Five Seasons, Green Empathy, Yin Yand Yang enz. Verder maakt hij deel uit van de muziekprojecten Weathertunes, Lemongrass en Jasmon in samenwerking met zijn broer Roland Voss. Beiden runnen ze uiteraard het Lemongrass label. In 2013 heeft Daniel het neoklassieke & ambient project Slow World opgezet, dat gewijd is aan de trage bewegingen in het leven. Maar ook aan het diepe en stille genieten van de schoonheid en pracht van onze wereld en het hele universum. De piano is een van de ruggengraat en belangrijkste instrumenten van zijn muziek, omringd door delicate pads, subtiele sferen en warme cello- en vioolarrangementen. Na het uitbrengen van 5 EP’s presenteerde Slow World in 2022 het eerste “full album” ‘Kanji’. Nu is dit nieuwe digitale album er met 8 tracks, en opnieuw kan je deze muziek beschouwen als een perfecte soundtrack voor escapisme en innerlijke reizen. Voel de zachte bries die zachtjes door de veelkleurige bladeren waait, de stemmen van de bomen... soms dansend en wenkend, soms cirkelend en bijna gewichtloos zwevend.

Patrick Van de Wiele (4)

You probably already know Daniel Voss, because he is the German musician & producer, who is also known through Five Seasons, Green Empathy, Yin Yand Yang, etc. He is also part of the music projects Weathertunes, Lemongrass and Jasmon in collaboration with his brother Roland Voss. They both run the Lemongrass label, of course. In 2013, Daniel set up the neoclassical & ambient project Slow World, which is dedicated to the slow movements in life. But also the deep and silent enjoyment of the beauty and splendor of our world and the entire universe. The piano is one of the backbone and most important instruments of his music, surrounded by delicate pads, subtle atmospheres and warm cello and violin arrangements. After releasing 5 EPs, Slow World presented the first full album 'Kanji' in 2022. Now this new digital album is here with 8 tracks, and once again you can consider this music as a perfect soundtrack for escapism and inner journeys. Feel the gentle breeze blowing gently through the multi-colored leaves, the voices of the trees... sometimes dancing and beckoning, sometimes circling and floating almost weightlessly.

THOMAS LEMMER & OINE – ONE VISION

DETAIL ALBUM

Tracks:

One Vision

Inner Force

Waiting for You

Confidence

1222 Miles

Maybe

Lost

Forever

Infinity

Drift

Calling

Faith

Drift (Acoustic Version)

Forever (Ambient Version)

Maybe (Instrumental Version)

 

Website Artiest

THOMAS LEMMER

https://www.sine-music.com/artists-archive/sine-artists-thomas-lemmer/

OINE

https://www.sine-music.com/artists-archive/oine/

In de lente van 2022 beslisten de Duitse artiest & producer Thomas Lemmer en zijn Spaanse collega Oine (pseudoniem voor Adrián Márquez) uit Madrid om samen een elektronisch album te maken. Het laat hun impressionante creativiteit horen, want het omspant verschillende elektronische muziekgenres zoals downtempo, ambient, IDM en elektronica. ‘One Vision’ had tot doel alle compositieregels te doorbreken en een directe verbinding tot stand te brengen tussen de meest intieme emoties van de artiesten en de muziek, vrij van de invloed van reguliere geluidspaletten. Ondanks dat ze 2.000 kilometer uit elkaar woonden, hebben de twee producers elkaar nooit persoonlijk ontmoet, waardoor het album volledig op afstand is gemaakt. Het dient als een bewijs van hoe muziek grenzen en afstanden overstijgt en mensen samenbrengt. Hun gedeelde visie voor het album was om grenzen te trotseren, stijlen samen te voegen en muziek opnieuw uit te vinden. Er werd bijna een jaar besteed aan de productie, met nauwgezette aandacht voor detail en het garanderen van hoogwaardige mastering. Maar ze kregen ook hulp van getalenteerde gastmusici zoals zanger ROO J, en gitarist Andreas Bach. Gezien het futuristische karakter van het album waren speciale formaten nodig. Daarom werd besloten om het album te laten mixen in Dolby Atmos, wat een meeslepende ervaring oplevert. Terwijl de stereoversie van het album al indrukwekkend is, opent het Dolby Atmos-formaat grenzeloze mogelijkheden in een driedimensionale ruimte. Deze versie van het album kan met een koptelefoon worden bekeken via platforms als Apple Music of Tidal. Het is een formaat dat grenzen overstijgt en het album perfect aanvult. De Dolby Atmos-mixing werd gedaan door Eric Horstmann, bekend van zijn werk met Moderat, Rodriguez JR en Robin Schulz.

Er staan maar liefst 15 tracks op dit album, waaronder 3 bonustracks. Daarop hebben beiden de grenzen van elektronische muziek verlegd. Voor liefhebbers ervan is dit dan een “must have”.

 

Patrick Van de Wiele (4)

In the spring of 2022, German artist & producer Thomas Lemmer and his Spanish colleague Oine (pseudonym for Adrián Márquez) from Madrid decided to make an electronic album together. It showcases their impressive creativity, as it spans various electronic music genres such as downtempo, ambient, IDM and electronica. 'One Vision' aimed to break all composition rules and create a direct connection between the artists' most intimate emotions and the music, free from the influence of regular sound palettes. Despite living 1,200 miles apart, the two producers never met in person, meaning the album was created entirely remotely. It serves as a testament to how music transcends boundaries and distances and brings people together. Their shared vision for the album was to defy boundaries, merge styles and reinvent music. Nearly a year was spent on production, with meticulous attention to detail and ensuring high-quality mastering. But they also received help from talented guest musicians such as singer ROO J and guitarist Andreas Bach. Given the futuristic nature of the album, special formats were necessary. It was therefore decided to have the album mixed in Dolby Atmos, which provides an immersive experience. While the stereo version of the album is already impressive, the Dolby Atmos format opens up limitless possibilities in three-dimensional space. This version of the album can be viewed with headphones via platforms such as Apple Music or Tidal. It is a format that transcends boundaries and complements the album perfectly. The Dolby Atmos mixing was done by Eric Horstmann, known for his work with Moderat, Rodriguez JR and Robin Schulz.

There are no fewer than 15 tracks on this album, including 3 bonus tracks. Both have subsequently pushed the boundaries of electronic music. For fans of it, this is a “must have”.

THE TIBBS – KEEP IT TO YOURSELF

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Ain’t It Funny
  02. Can’t Teach an Old Dog New Tricks
  03. For Lack of Better Words
  04. Give Me a Reason
  05 Keep It to Yourself
  06. Chicken Bones
  07. Guess I’m Guilty
  08. Rafaela
  09. Last Train
  10. Pyjama Party
  11. Rosie
  12. In Orbit

 

Website Artiest

THE TIBBS

www.thetibbs.nl

De Nederlandse band The Tibbs kan je gerust soulveteranen noemen. De leden ervan groeiden immers op met een dieet van R&B, funk, jazz, pop en ska. Hun garage soul doet terugdenken aan de muziek uit Detroit in de sixties, en de Phillysound uit de seventies.  De band werd opgericht in 2012, en bracht speciale soulklassiekers en instrumentale tracks. Twee jaar later verscheen hun EP ‘Cleaned Out’, en nog eens twee jaar later kwam de eerste LP ‘Takin’ Over’ eraan. Daardoor raakte de band internationaal bekend. Zangeres Elsa Bekman besliste in 2018 om solo te gaan, en zo kwam Roxanne Hartog haar vervangen. De verdere bezetting bestaat uit: Henk Kemkes (gitaar), Anton Titsing (Hammond, keys), Michael Willemsen (bas), Bas de Vries (drums), Frank Stolwijk (tenor sax), Berd Ruttenberg (bariton sax) en Siebe Posthuma de Boer (trompet).

Nu is hun derde studioalbum uitgebracht bij het Italiaanse label Records Kicks. Hierop staan 12 tracks, die geproduceerd werden door Paul Willemsen, en de pan uit swingen. Opener is meteen de eerste single, en dat is ‘Ain’t It Funny’, een uptempo track, die teruggrijpt naar de sixties. De New Orleans funk ‘Can’t Teach an Old Dog New Tricks’ klinkt inderdaad funky, waarna de ballade ‘For Lack of Better Words’ aansluit. De tweede single ‘Give Me a Reason’ klinkt ook niet mis, gevolgd door het ska-achtig swingende ‘Keep It To Yourself’. ‘Chicken Bones’, dat start met kakelende kippen, is een uptempo instrumentaal nummer, met een knipoog naar Booker T & The MG’s. Daarna volgt het trage, bluesy ‘Guess I’m Guilty’, terwijl ‘Rafaela’ eerder op een leuk ingehouden mid-tempo drijft. Daarentegen doen ‘Last Train’ en ‘Pyjama Party’ terugdenken aan de Stax sound uit Memphis, waarna ‘Rosie’ iets rustiger klinkt. Afsluiter ‘In Orbit’ is een rasechte soulballade, weerom in de stijl van de sixties.

Dit is een topalbum, en ik ben blij dat ik het hier kan bespreken. The Tibbs “I want More”!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

You can safely call the Dutch band The Tibbs soul veterans. After all, its members grew up on a diet of R&B, funk, jazz, pop and ska. Their garage soul is reminiscent of the music from Detroit in the sixties and the Philly sound from the seventies. The band was founded in 2012, and released special soul classics and instrumental tracks. Two years later their EP 'Cleaned Out' was released, and another two years later the first LP 'Takin' Over' was released. As a result, the band became internationally known. Singer Elsa Bekman decided to go solo in 2018, and Roxanne Hartog replaced her. The rest of the line-up consists of: Henk Kemkes (guitar), Anton Titsing (Hammond, keys), Michael Willemsen (bass), Bas de Vries (drums), Frank Stolwijk (tenor sax), Berd Ruttenberg (baritone sax) and Siebe Posthuma de Farmer (trumpet).

Now their third studio album has been released on the Italian label Records Kicks. It contains 12 tracks, which were produced by Paul Willemsen, and swing like crazy. The opener is the first single, which is 'Ain't It Funny', an up-tempo track that harkens back to the sixties. The New Orleans funk 'Can't Teach an Old Dog New Tricks' indeed sounds funky, followed by the ballad 'For Lack of Better Words'. The second single 'Give Me a Reason' also sounds great, followed by the ska-like swinging 'Keep It To Yourself'. 'Chicken Bones', which starts with clucking chickens, is an up-tempo instrumental song, with a nod to Booker T & The MG's. This is followed by the slow, bluesy 'Guess I'm Guilty', while 'Rafaela' floats at a nice restrained mid-tempo. On the other hand, 'Last Train' and 'Pajama Party' are reminiscent of the Stax sound from Memphis, after which 'Rosie' sounds a bit calmer. Closing track 'In Orbit' is a true soul ballad, again in the style of the sixties.

This is a great album, and I'm glad I can review it here. The Tibbs “I want More”!

LEMONGRASS & ROBERTO BRONCO – THREE CLOUDS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Downtempo Drift

Neon

Haze

Dusk Till Dawn

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

ROBERTO BRONCO

https://lemongrassmusic.de/artists/Roberto-Bronco/

De producers Roland Voss (alias Lemongrass) en Dennis Erbeck (alias Roberto Bronco) hebben de handen ineengeslagen om een aantal soepele en ultracoole Lo-Fi-tracks te creëren. Het duo komt opnieuw met warme en weelderige klanken, ontspannen maar krachtige beats en een echte Lo-Fi-spirit op elk van de 4 nummers van hun derde joint venture EP ‘Three Clouds’.

Volgers van het Lemongrassmusic label zullen zich zeker bewust zijn van de veelzijdige releases van beide artiesten die er met succes in zijn geslaagd hun kenmerkende geluiden samen te voegen tot dit prachtige en veelbelovende project met een duidelijke focus op rustige Lo-Fi, Chill Hop en Lo-Fi Hip Hop.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Producers Roland Voss (aka Lemongrass) and Dennis Erbeck (aka Roberto Bronco) have teamed up to create some smooth and ultra-cool Lo-Fi tracks. The duo once again delivers warm and lush sounds, relaxed yet powerful beats and a true Lo-Fi spirit on each of the 4 tracks from their third joint venture EP 'Three Clouds'.

Followers of the Lemongrassmusic label will certainly be aware of the versatile releases from both artists who have successfully managed to merge their signature sounds into this beautiful and promising project with a clear focus on quiet Lo-Fi, Chill Hop and Lo -Fi Hip Hop.

MICHAEL WHALEN – BROKENHEARTED LOPSIDED BLUES

DETAIL ALBUM

Tracks:

So Far From Home

Shorty's In Love

Brokenhearted Lopsided Blues

First Light 

The Sweet, Sweet Rain

My Autumn Heart

Cairo Blues

Dance Of The Morning

All That You Dream

A Million Miles From My Heart

 

Website Artiest

MICHAEL WHALEN

www.michaelwhalen.com

De Amerikaanse componist en producer Michael Whalen is tweevoudig Emmy award winnaar, en bekend zowel voor zijn werk als contemporary instrumentaal als Tv-muziek. Hij werd geboren op 2/12/1965 in New York City, en speelde op zijn vijfde al percussie. Michael studeerde compositie en productie/geluidstechniek aan het Berklee College of Music in Boston. In 1987 verkaste hij naar NYC, en speelt sedertdien eigentijds klassiek, elektronica, ambient en New Age. Daarnaast componeerde hij muziek voor dozijnen films, honderden Tv-shows, en duizenden commercials. Michael heeft 44 soloalbums uitgebracht, en hier is zijn nieuwste productie. En hij componeerde, arrangeerde, speelde op synthesizers, keyboards, piano, elektronische en akoestische drums & percussie, programmeerde de drums, ritmegitaar, stem, vocoder, orgel & sound effecten, produceerde alles zelf, en nam het nog zelf op ook. Michael draagt dit album op aan zijn vader en kreeg de ondertitel “One Man Jazz”.

Hij opent met het levendige ‘So Far from Home’, dat me onmiddellijk aan de Cariben doet denken! Het dansbare ‘Shorty’s in Love’ klinkt licht funky, en de titeltrack gaat wat meer de rocktoer op. ‘First Light’ pakt het rustiger aan, ietwat New Age-achtig, waarna ‘The Sweet, Sweet Rain’ verlossing brengt. ‘My Autumn Heart’ voelt wat aan als fusion, gevolgd door het Midden-Oosten beïnvloede ‘Cairo Blues’. Daarna gaan we lekker onderuit voor het zalige ‘Dance of the Morning’, waarna ‘All that You Dream’ een groovy ritme neerzet. ‘A Million Miles From My Heart’ sluit af met een romantische ballade.

Een gevarieerd album dus, dat best wel de moeite loont om beluisterd te worden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American composer and producer Michael Whalen is a two-time Emmy award winner, and known for his work in as well contemporary instrumental as TV music. He was born on 2/12/1965 in New York City, and started playing percussion at the age of five. Michael studied composition and production/sound engineering at Berklee College of Music in Boston. In 1987 he moved to NYC, and has since played contemporary classical, electronic, ambient and New Age. He also composed music for dozens of films, hundreds of TV shows, and thousands of commercials. Michael has released 44 solo albums, and here is his latest production. And he composed, arranged, played synthesizers, keyboards, piano, electronic and acoustic drums & percussion, programmed the drums, rhythm guitar, voice, vocoder, organ & sound effects, produced everything himself, and recorded it himself too. Michael dedicated this album to his father and was given the subtitle “One Man Jazz”.

He opens with the lively 'So Far from Home', which immediately reminds me of the Caribbean! The danceable 'Shorty's in Love' sounds slightly funky, and the title track takes a more rock approach. 'First Light' takes a calmer, somewhat New Age-like approach, after which 'The Sweet, Sweet Rain' brings redemption. 'My Autumn Heart' feels a bit like fusion, followed by the Middle Eastern influenced 'Cairo Blues'. Then we relax for the wonderful 'Dance of the Morning', after which 'All that You Dream' sets a groovy rhythm. 'A Million Miles From My Heart' closes with a romantic ballad.

A varied album that is well worth listening to.

CLIFF BEACH – YOU SHOWED ME THE WAY

DETAIL ALBUM

Tracks:

That Old Black Magic

Round Midnight

Love You Madly

How Long Has This Been Going On?

Alright, OK You Win

Honeysuckle Rose

How High the Moon

Spring Can Really Hang You Up the Most

I’m Beginning to See the Light

It’s Alright with Me

You Showed Me the Way

A-Tisket, A-Tasket

The Gift of the Blues

 

Website Artiest

CLIFF BEACH

www.cliffbeachmusic.com

Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van de Afro-Amerikaanse artiest Cliff Beach gehoord he, maar dat is bij deze goedgemaakt. Deze zanger, pianist en componist zou wel eens kunnen doorgaan voor het liefdeskind van Ella Fitzgerald en Stevie Wonder. Op zijn nieuwste cd, die volgende maand verschijnt, zet hij Ella in de schijnwerper. Cliff werd geboren in Washington, D.C., en zong al gauw in de kerk. Daarna leerde hij piano spelen en studeerde aan het Berklee College of Music, waar hij een BM in Music Business/management behaalde. In 2003 ging zijn professionele carrière van start, en vervolgde zijn studies aan Pepperdine University, waar hij een MBA in marketing behaalde. De voorbije tien jaar bracht hij ieder jaar een album uit, aanvangend met zijn debuut ‘Who the Funk is Cliff Beach?’ uit 2013. Hij vervolgde met radio, Tv, licenties, publiceren en een platenlabel. Cliff absorbeerde diverse muziekgenres zoals jazz, soul, gospel, country en pop.

Deze keer koos hij voor een compleet album met jazzstandaards, plus een originele track. Hij draagt het album op aan Ella, omwille van de inspiratie die zij hem bezorgde. Cliff speelt nu echter geen piano, en wordt bijgestaan door Munenori “Moon” Kishi (keyboards), Evan Mackey (trombone), Rubén Salinas (sax), Sam Williams (sax), Luis Cárdena-Casillas (trompet), Satoshi Kirisawa (drums), Andy Moresi (gitaar), Leah Concialdi (sax) en Joe Ferruzzo (trompet).

Zo hoor je hier funky covers van ‘That Old Black Magic’, ‘Round Midnight’, ‘Love You Madly’, ‘Alright, OK You Win’, ‘Honeysuckle Rose’, ‘How High the Moon’, ‘I’m Beginning to See the Light’, ‘It’s Alright with Me’ en ‘A-Tisket, A-Tasket’. Maar ook ballades zoals ‘How Long Has This Been Going On?’, ‘Spring Can Really Hang You Up the Most’ en ‘You Showed Me the Way’. Hij sluit af met zijn eigen compositie ‘The Gift of the Blues’, die uit een eerder tijdperk lijkt te komen.

Op die manier drukt Cliff zijn eigen tempel op zijn songs, die fans van Ella zeker moeten beluisteren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

I must honestly admit that I have never heard of the African-American artist Cliff Beach, but this one makes up for that. This singer, pianist and composer could well pass for the love child of Ella Fitzgerald and Stevie Wonder. On his latest CD, which will be released next month, he puts Ella in the spotlight. Cliff was born in Washington, D.C., and soon sang in church. He then learned to play the piano and attended Berklee College of Music, where he earned a BM in Music Business/Management. Launching his professional career in 2003, he continued his studies at Pepperdine University, where he obtained an MBA in Marketing. He has released an album every year for the past ten years, starting with his 2013 debut 'Who the Funk is Cliff Beach?'. He continued with radio, TV, licensing, publishing and a record label. Cliff absorbed various music genres such as jazz, soul, gospel, country and pop.

This time he opted for a complete album of jazz standards, plus an original track. He dedicates the album to Ella, because of the inspiration she gave him. However, Cliff does not play piano now, and is assisted by Munenori “Moon” Kishi (keyboards), Evan Mackey (trombone), Rubén Salinas (sax), Sam Williams (sax), Luis Cárdena-Casillas (trumpet), Satoshi Kirisawa (drums). ), Andy Moresi (guitar), Leah Concialdi (sax) and Joe Ferruzzo (trumpet).

Here you can hear funky covers of 'That Old Black Magic', 'Round Midnight', 'Love You Madly', 'Alright, OK You Win', 'Honeysuckle Rose', 'How High the Moon', 'I'm Beginning to See the Light', 'It's Alright with Me' and 'A-Tisket, A-Tasket'. But also ballads such as 'How Long Has This Been Going On?', 'Spring Can Really Hang You Up the Most' and 'You Showed Me the Way'. He concludes with his own composition 'The Gift of the Blues', which seems to come from an earlier era.

In this way, Cliff imprints his own temple on his songs, which fans of Ella should definitely listen to.

BETTY BRYANT – LOTTA LIVIN’

DETAIL ALBUM

Tracks:

Between the Devil and the Deep Blue Sea

Put a Lid on It

Baby, Baby All the Time

Blues to Get Started

Chicken Wings

Stormy Monday

Katydid

The Very Thought of You

A Lot of Livin’ to Do

 

Website Artiest

BETTY BRYANT

www.bettybryant.com

Het is ongelooflijk maar de 94-jarige Amerikaanse pianiste, componiste en zangeres Betty Bryant leeft nog volop. Ze heeft vorige maand haar 14de album uitgebracht, en dat 5 jaar na ‘Project 88’. Daarvoor bracht ze een band bijeen, bestaande uit Robert Kyle (sax, fluit, harmonica), Richard Simon (bas), Kenny Elliott (drums), plus gastmuzikanten Tony Guerrero (trompet), Hussain Jiffry (bas), Kleber Jorge (gitaar), Yu “Big Poppa” Ooka (gitaar) en Kevin Winard (percussie). Betty’s carrière begon in haar thuisstad Kansas City op vierjarige leeftijd. Daarna studeerde ze tijdens de Depressie piano, wat niet makkelijk was, maar haar carrière loopt dus nog steeds. Haar bijnaam is “Cool Miss B”, en in 1987 riep de stad Kansas City “Betty Bryant Day” uit. Daarna verhuisde ze naar de Westkust. Voor haar nieuwe cd schreef ze zelf 4 songs, en voorzag de rest van arrangementen. Ze opent met de klassieker ‘Between the Devil and the Deep Blue Sea’, en haar stem klinkt nog verrassend goed. In ‘Put a Lid on it’ klaagt ze over haar man, waarna Bobby Troup’s ‘Baby, Baby All the Time’ volgt. Het opgewekte instrumentale ‘Blues to Get Started’ swingt de pan uit. Vervolgens komt haar eigen song ‘Chicken Wings’ aan de beurt, en hierop vertelt ze over haar voorliefde voor kippenvleugels, en het is duet met de harmonica. De klassieker ‘Stormy Monday’ is een trage blues, waarna ‘Katydid’ ook opgewekt klinkt. De standaard ‘The Very Thought of You’ geeft ze een licht Braziliaans arrangement, gevolgd door de afsluiter ‘A Lot of Livin’ to Do’ uit een Broadway musical.

Een opmerkelijke prestatie van een artieste, die nog niet aan stoppen denkt. “Music gets me out of bed in the morning” zegt ze. Een leuke ontdekking!

 

Patrick Van de Wiele (4)

It is unbelievable but the 94-year-old American pianist, composer and singer Betty Bryant is still very much alive. She released her 14th album last month, 5 years after 'Project 88'. To that end, she assembled a band consisting of Robert Kyle (sax, flute, harmonica), Richard Simon (bass), Kenny Elliott (drums), plus guest musicians Tony Guerrero (trumpet), Hussain Jiffry (bass), Kleber Jorge (guitar) , Yu “Big Poppa” Ooka (guitar) and Kevin Winard (percussion). Betty's career began in her hometown of Kansas City at the age of four. She then studied piano during the Depression, which was not easy, but her career is still going strong. Her nickname is “Cool Miss B,” and in 1987 the city of Kansas City proclaimed “Betty Bryant Day.” Then she moved to the West Coast. For her new CD she wrote 4 songs herself and provided the rest with arrangements. She opens with the classic 'Between the Devil and the Deep Blue Sea', and her voice still sounds surprisingly good. In 'Put a Lid on it' she complains about her husband, followed by Bobby Troup's 'Baby, Baby All the Time'. The cheerful instrumental 'Blues to Get Started' swings like crazy. Next comes her own song 'Chicken Wings', on which she talks about her love for chicken wings, and it is a duet with the harmonica. The classic 'Stormy Monday' is a slow blues, after which 'Katydid' also sounds cheerful. She gives the standard 'The Very Thought of You' a light Brazilian arrangement, followed by the closing track 'A Lot of Livin' to Do' from a Broadway musical.

A remarkable achievement by an artist who is not yet thinking about quitting. “Music gets me out of bed in the morning,” she says. A nice discovery!

VARIOUS ARTISTS – WAYFARER RECORDS ARTIST SAMPLER VOLUME ONE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Richard Theisen – Twilight

ELEON – Serenity

Ian Crawford – I’m Alive

Ambiente Solstice - In the Key of Rain

Echohalo - Pale Blue Light

Keith Medley - Emperor’s Tear

Dave Luxton - Ascendant Sign

Christopher Caouette - The Heiress

Lane, Gregorius & Smith - Lost Desert Highway

Jason Blake - The Duality of Breath

Daren Keck - Passengers in the Dark

Sean O’Bryan Smith - Return of the Majestic

The Qureshi-Smith Experiment – Moonrise

Boreal Taiga – Gullesfjord

Billy Denk - We Are the Constellations

Brannan Lane & Ambiente Solstice - Calm Sonoran Rain

Andrew Schoen - OTHERness (Reprise)

Liminal States - Space Dust

 

Website Label

WAYFARER RECORDS

https://www.wayfarerrecords.com

https://wayfarerrecords.bandcamp.com/album/wayfarer-records-sampler-volume-one

Het onafhankelijke label Wayfarer Records uit de USA is gespecialiseerd in elektronische en ambient muziekgenres. Muzikant Dave Luxton richtte het in 2007 op. Nu runt de Award winnende filmcomponist, auteur, producer en artiest Sean O’Bryan Smith “Artist Development and Relations”. Daarnaast brengt het tevens chill-out, filmische en virtuoze instrumentale muziekgenres uit. Ze willen een muziek community van innovatieve sonische artiesten stichten die de wereld rondgaat. Nu hebben ze hun eerste sampler digitaal uitgebracht, met daarop 18 tracks. Opener Richard Theisen is een Grammy Award winnaar, en speelt de mooie track ‘Twilight’. Daarna volgt de elektronische artiest ELEON (die hier al aan bod kwam) samen met John Gregorius en de engelachtige gezangen van Nacre op ‘Serenity’. De chill-out track ‘I’m Alive’ van Ian Crawford is de volgende. Ambiente Solstice (met Jeff Oster & Billy Denk) gaat meer de mooie smooth jazztoer op met ‘In the Key of Rain’. Het rustige ‘Pale Blue Light’ komt van Echohalo, en Keith Medley brengt ook rust met ‘Emperor’s Tear’. Labeleigenaar Dave Luxton vervolgt met het atmosferische en ruimtelijke ‘Ascendant Sign’, waarna Christopher Caouette het filmische ‘The Heiress’ neerzet. Lane, Gregorius & Smith begeven zich daarna op de eenzame ‘Lost Desert Highway’, gevolgd door Jason Blake die meditatieve muziek brengt met ‘The Duality of Breath’. We zijn als ‘Passengers in the Dark’ met Daren Keck, waarna Sean O’Bryan Smith weerkeert in gezelschap van Christopher Caouette en zangeres Nacre op het zweverige ‘Return of the Majestic’. ‘Moonrise’ komt aan de orde met The Qureshi-Smith Experiment, en we komen aan in het meditatieve ‘Gullesfjord’ met Boreal Taiga. Vervolgens gaan we de diepe ruimte in met ‘We Are the Constellations’ van Billy Denk, en Brannan Lane en Ambiente Solstice doen het kalm aan met de chill-out van ‘Calm Sonoran Rain’. In datzelfde straatje situeert zich ‘OTHERness (Reprise)’ van Andrew Schoen. En tenslotte vangen we sterrenstof op in ‘Space Dust’ van Liminal States, een mooi atmosferisch en ruimtelijk nummer, waardoor je jezelf in “deep space” waant.

Alles bij mekaar dus een mooi album, om de verschillende artiesten te leren kennen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The independent label Wayfarer Records from the USA specializes in electronic and ambient music genres. Musician Dave Luxton founded it in 2007. Now Award winning film composer, author, producer and artist Sean O'Bryan Smith runs “Artist Development and Relations”. In addition, it also releases chill-out, cinematic and virtuoso instrumental music genres. They want to build a music community of innovative sonic artists that travels the world. Now they have released their first sampler digitally, containing 18 tracks. Opener Richard Theisen is a Grammy Award winner, and plays the beautiful track 'Twilight'. This is followed by electronic artist ELEON (already featured here) together with John Gregorius and the angelic chants of Nacre on 'Serenity'. Ian Crawford's chill-out track 'I'm Alive' is next. Ambiente Solstice (with Jeff Oster & Billy Denk) takes a more beautiful smooth jazz tour with 'In the Key of Rain'. The quiet 'Pale Blue Light' comes from Echohalo, and Keith Medley also brings peace with 'Emperor's Tear'. Label owner Dave Luxton continues with the atmospheric and spacious 'Ascendant Sign', after which Christopher Caouette delivers the cinematic 'The Heiress'. Lane, Gregorius & Smith then take to the lonely 'Lost Desert Highway', followed by Jason Blake who brings meditative music with 'The Duality of Breath'. We are like 'Passengers in the Dark' with Daren Keck, after which Sean O'Bryan Smith returns in the company of Christopher Caouette and singer Nacre on the ethereal 'Return of the Majestic'. 'Moonrise' is discussed with The Qureshi-Smith Experiment, and we arrive in the meditative 'Gullesfjord' with Boreal Taiga. Then we go into deep space with Billy Denk's 'We Are the Constellations', and Brannan Lane and Ambiente Solstice take it easy with the chill-out of 'Calm Sonoran Rain'. 'OTHERness (Reprise)' by Andrew Schoen is located in the same street. And finally we catch stardust in 'Space Dust' by Liminal States, a beautiful atmospheric and spacious song that makes you imagine yourself in "deep space".

All in all, a nice album to get to know the different artists!

RUSSELL THOMPKINS, JR. – RIDING SOLO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ready for Anything

Healing by the Hands of Time

Wouldn’t They Be Surprised

A Question only You Can Answer

Little Green Apples

Words Left Unsaid

Riding Solo

Window Shopping

Rain Will Fall

If Tonight Is all We Have

Putting More Love in the Proof

Magic of Our Love

Could it Be I’m Falling in Love

 

Website Artiest

RUSSELL THOMPKINS, JR.

https://www.russellthompkinsjr.com/

Als echte soulspecialist loop ik uiteraard hoog op met falsetzanger Russell Thompkins, Jr., de leadzanger van de groep The Stylistics. Zijn uniek stemgeluid zorgde voor talloze soft soul hits zoals ‘You Make Me Feel Brand New’, ‘Betcha By Golly Wow’, ‘You Are Everything’, ‘People Make the World Go Round’, ‘Rockin’ Roll Baby’ enz. In 2000 verliet Russell de groep, die echter met andere leadzangers nog steeds rondtoert. Hij werd door Rolling Stone vorig jaar op nummer 142 geplaatst van de 200 Beste zangers aller tijden! Russell koos voor een solocarrière, en heeft nu een nieuw digitaal album uit. Daarop staan 13 tracks, die geproduceerd werden door Preston Glass (een protegé van Thom Bell) en David Nathan. En uiteraard zijn het weer die tijdloze soft soulballades, waarvan we Russell kennen.

Opener ‘Ready for Anything’ zet onmiddellijk de juiste toon, en dat geldt eigenlijk voor het ganse album. Preston Glass schreef alle nummers, of werkte eraan mee, en speelt er bijna alle instrumenten op, zoals keyboards, bas, gitaar, drums en synthesizers en verzorgde de strijkers. De overige tracks zijn ‘Healing by the Hands of Time’, ‘Wouldn’t They Be Surprised’, ‘A Question only You Can Answer’, ‘Little Green Apples’ (een cover, geschreven door Bobby Russell), ‘Words Left Unsaid’ (geschreven door Steals-Jackson-Steals), de mooi en mid-tempo titeltrack, ‘Window Shopping’, het eighties aanvoelende ‘Rain Will Fall’, ‘If Tonight Is all We Have’ (geschreven door M. Steals & M. Steals), ‘Putting More Love in the Proof’ (een Motown-achtig duet met Chubby Tavares), ‘Magic of Our Love’ (geschreven door M. Steals & M. Steals), en een mooie cover van de klassieker ‘Could it Be I’m Falling in Love’ van The (Detroit) Spinners, en ook geschreven door M. Steals & M. Steals), met een gesproken intro.

Het lijdt geen twijfel dat dit een topalbum is, met echte soul, waarnaar ik al jaren snak! Een dikke aanrader voor al wie van (echte) soulmuziek houdt!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

As a true soul specialist, I naturally think highly of falsetto singer Russell Thompkins, Jr., the lead singer of the group The Stylistics. His unique voice provided countless soft soul hits such as 'You Make Me Feel Brand New', 'Betcha By Golly Wow', 'You Are Everything', 'People Make the World Go Round', 'Rockin' Roll Baby' etc. Russell left the group in 2000, which still tours with other lead singers. Last year Rolling Stone placed him at number 142 of the 200 Greatest Singers of All Time! Russell opted for a solo career and has now released a new digital album. It contains 13 tracks, which were produced by Preston Glass (a protégé of Thom Bell) and David Nathan. And of course it is again those timeless soft soul ballads from which we know Russell.

Opener 'Ready for Anything' immediately sets the right tone, and that actually applies to the entire album. Preston Glass wrote or contributed to all the songs, and plays almost all the instruments on them, such as keyboards, bass, guitar, drums and synthesizers, and provided the strings. The other tracks are 'Healing by the Hands of Time', 'Wouldn't They Be Surprised', 'A Question only You Can Answer', 'Little Green Apples' (a cover written by Bobby Russell), 'Words Left Unsaid ' (written by Steals-Jackson-Steals), the beautiful and mid-tempo title track, 'Window Shopping', the eighties-feeling 'Rain Will Fall', 'If Tonight Is all We Have' (written by M. Steals & M. Steals), 'Putting More Love in the Proof' (a Motown-esque duet with Chubby Tavares), 'Magic of Our Love' (written by M. Steals & M. Steals), and a beautiful cover of the classic 'Could it Be I'm Falling in Love' by The (Detroit) Spinners, and also written by M. Steals & M. Steals), with a spoken intro.

There is no doubt that this is a top album, with real soul, which I have been craving for years! Highly recommended for anyone who loves (real) soul music!

EVENFALL – CIRCULAR MOTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Winter Approaching

02 Flight of the Seven Sisters

03 Little Deschutes

04 Above the Treeline

 

Website Artiest

EVENFALL

https://heartdancerecords.com/evenfall

https://evenfallofficial.bandcamp.com/album/circular-motion

Het project Evenfall is eigenlijk een duo, en bestaat uit fluitiste Sherry Finzer (die hier regelmatig voorbijkomt) en multi-instrumentalist en geluidsingenieur Cass Anawaty. Ze componeerden samen 4 nieuwe tracks, en die vormen deze ‘Circular Motion’, een betoverende EP met vier nummers die luisteraars uitnodigt voor een contemplatieve reis door omringende landschappen en ritmische nuances. Dit elektronische/chill downtempo meesterwerk, pulserend met een subtiele percussie-hartslag, vangt de essentie van serene beweging en introspectie. Anawaty produceerde de EP ook nog.

Echt ontspannende muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Evenfall project is actually a duo, and consists of flutist Sherry Finzer (who appears regularly here) and multi-instrumentalist and sound engineer Cass Anawaty. Together they composed 4 new tracks, which form this 'Circular Motion', a mesmerizing four-song EP that invites listeners on a contemplative journey through surrounding landscapes and rhythmic nuances. Pulsing with a subtle percussive heartbeat, this electronic/chill downtempo masterpiece captures the essence of serene movement and introspection. Anawaty also produced the EP.

Really relaxing music!

M. CROSS DOUGHERTY – PARTICLES/WAVES

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 A Constant

02 Pure State

03 Uncertainty in Time

04 Coherence

 

Website Artiest

M. CROSS DOUGHERTY

www.heartdancerecords.com/m-cross-dougherty

'Particles/Waves' combineert synthese en organische monsters om de illustere thema's van experimentele omstandigheden en dualiteit zoals aanwezig in de kwantummechanica te kleuren. Hier vertegenwoordigen noten kleur en licht; buigend en circulerend in een sereen en sfeervol geheel.

M. Cross Dougherty is een multi-instrumentalist en ambient producer uit North Carolina. Sereen en boeiend aanwezig, schrijft Dougherty met een knipoog naar pioniers in de industrie, zoals Brian Eno, Boards of Canada, en Hiroshi Yoshimura, naar moderne beoefenaars zoals r beny, Jogging House en Chihei Hatakeyama.

Dougherty tekende eind 2022 bij het New Age muzieklabel Heart Dance Records, en vervolgde met zijn EP's ‘Turning Point’ en ‘Cosmic Engine’. Zijn etherische instrumentale nummers oogstten internationaal hoorspel en unaniem positieve bijval van New Age Music Guide, One World Music en Stolace Relay, om er maar een paar te noemen.

Hij gebruikt daarbij gitaren, synthesizer, Dirtywave M8. Tevens mixte en produceerde hij deze ambient EP.

Een echt speciale release dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

'Particles/Waves' combines synthesis and organic samples to color the illustrious themes of experimental conditions and duality present in quantum mechanics. Here notes represent color and light; bending and circulating in a serene and atmospheric whole.

M. Cross Dougherty is a multi-instrumentalist and ambient producer from North Carolina. Serene and captivatingly present, Dougherty writes with a nod to industry pioneers such as Brian Eno, Boards of Canada, and Hiroshi Yoshimura, to modern practitioners such as r beny, Jogging House, and Chihei Hatakeyama.

Dougherty signed with New Age music label Heart Dance Records in late 2022, and followed up with his EPs 'Turning Point' and 'Cosmic Engine'. His ethereal instrumentals garnered international radio play and unanimous acclaim from New Age Music Guide, One World Music and Stolace Relay, to name a few.

He uses guitars, synthesizer, Dirtywave M8. He also mixed and produced this ambient EP.

A truly special release!

MARCIA GRIFFITHS & WILLIE LINDO – SWEET BITTER LOVE & FAR AND DISTANT

DETAIL ALBUM

Tracks:

CD1:

MARCIA GRIFFITHS – SWEET BITTER LOVE
1 The First Time Ever I Saw Your Face – Marcia Griffiths
2 Play Me – Marcia Griffiths
3 There’s No Me Without You – Marcia Griffiths
4 I Just Don’t Want To Be Lonely – Marcia Griffiths
5 Gypsy Man – Marcia Griffiths
6 Sweet Bitter Love – Marcia Griffiths
7 Here I Am (Come And Take Me) – Marcia Griffiths
8 Everything I Own – Marcia Griffiths
9 Green Grasshopper – Marcia Griffiths
10 Children At Play – Marcia Griffiths
11 Play Me – Marcia Griffiths & Lloyd Charmers


WILLIE LINDO – FAR & DISTANT
12 Drum Song – Willie Lindo
13 Darker Shade Of Black (Norwegian Wood) – Willie Lindo
14 Midnight (Train To Georgia) – Willie Lindo
15 Samba Pa Ti – Willie Lindo
16 Chopper – Willie Lindo
17 Here I Am Baby – Willie Lindo
18 Charmers Mood – Willie Lindo
19 Mystic Mood – Willie Lindo
20 Breezing – Willie Lindo
21 Holly Holy – Willie Lindo
22 Midnight (and You) – Willie Lindo

 

CD2:

MARCIA GRIFFITHS ‘SWEET BITTER LOVE’ – THE ALTERNATE MIXES
1 The First Time Ever I Saw Your Face (alt. mix) – Marcia Griffiths +
2 There’s No Me Without You (alt. mix) – Marcia Griffiths +
3 I Just Don’t Want To Be Lonely (alt. mix) – Marcia Griffiths +
4 Gypsy Man (alt.mix) – Marcia Griffiths +
5 Here I Am (Come And Take Me) (alt. mix)
– Marcia Griffiths +
6 Everything I Own (alt. mix) – Marcia Griffiths +
7 Green Grasshopper (alt. mix)- Marcia Griffiths +
8 Children At Play (alt. mix) – Marcia Griffiths +
9 Sweet Bitter Love (7” mix) – Marcia Griffiths
10 Play Me (7” mix) – Marcia Griffiths
BONUS TRACKS
11 Fire Burning – Bob Andy
12 Bone Yard Skank –The Bone Yard Belly Dancers
13 I’m A Changed Man – B.B. Seaton *
14 You Make Me Feel Brand New – Boris Gardiner
15 Oh Pa Pa – The Drifting Blenders *
16 Johnny Reggae – Big Youth
17 Hear Thy Children Cry – Errol Thomas *
18 Been Such A Long Time – B.B. Seaton *
19 Let’s Get It On (Version) – Lloyd Charmers
20 Fire Burning (alternate version) – Bob Andy +

+ previously unreleased
* New to CD

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Lloyd Charmers wordt algemeen erkend als een van de meest soulvolle operators van reggaemuziek en bevond zich in de jaren zeventig op het hoogtepunt van zijn creatieve krachten. Deze 2CD-viering van de productie van deze producer uit 1974 is een demonstratie van een ware meester in zijn vak.

De eerste schijf bevat een reeks bestverkochte reggae-langspelers, waarvan de populariteit ervoor zorgde dat ze jarenlang na hun oorspronkelijke releasedatum zelden niet beschikbaar waren voor het publiek. De collecties versterkten de reputatie van de twee uiterst begaafde artiesten wier respectievelijke vocale en instrumentale talenten effectief tot hun recht kwamen door de schijnbaar moeiteloze productievaardigheden van Charmers.

CD2 begint met een alternatieve versie van het debuutsoloalbum van Marcia Griffiths, waarop acht niet eerder uitgebrachte mixen worden gepresenteerd, gevolgd door de originele 7”mixen van het titelnummer en de populaire coverversie van Neil Diamond’s ‘Play Me’.

De collectie van superieure, soulvolle reggaegeluiden wordt afgerond met nog eens tien Charmers-producties uit 1974, waarvan het aantal grote werken bevat, B.B. Seatons fantastische versies van The Impressions' 'Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man)' en de New Birth-hit, 'Been Such A Long Time', het ultrazeldzame 'Her Thy Childen Cry' van Errol Thomas, 'Johnny Reggae' van DJ-legende Big Youth, Boris Gardiner's sublieme bewerking van 'You Make Me Feel Brand New' en twee opnames van Bob Andy's volkslied 'Fire Burning', waarvan de tweede versie tot nu toe niet is uitgebracht.

Op deze cd’s staan 9 voorheen onuitgebrachte tracks, en in totaal 17 songs die nooit op cd verschenen.

Luister naar mooie reggaeversies van bekende songs zoals ‘The First Time Ever I Saw Your Face’, ‘I Just Don’t Want To Be Lonely’, ‘Here I Am (Come And Take Me)’, ‘Everything I Own’, ‘Darker Shade Of Black (Norwegian Wood)’, ‘Midnight (Train To Georgia)’, ‘Samba Pa Ti’, ‘Midnight (and You)’, ‘You Make Me Feel Brand New’ enz.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Widely recognized as one of reggae music's most soulful operators, Lloyd Charmers was at the height of his creative powers in the 1970s. This 2CD celebration of this producer's 1974 output is a demonstration of a true master of his craft.

The first disc features a series of best-selling reggae LPs, whose popularity meant they were rarely unavailable to the public for years after their original release date. The collections cemented the reputations of the two supremely gifted artists whose respective vocal and instrumental talents were effectively showcased by Charmers' seemingly effortless production skills.

CD2 begins with an alternate version of Marcia Griffiths' debut solo album, presenting eight previously unreleased mixes, followed by the original 7" mixes of the title track and the popular cover version of Neil Diamond's 'Play Me'.

Rounding out the collection of superior, soulful reggae sounds are a further ten Charmers productions from 1974, the number of which includes major works, B.B. Seaton's fantastic versions of The Impressions' 'Finally Got Myself Together (I'm A Changed Man)' and the New Birth hit, 'Been Such A Long Time', Errol Thomas' ultra-rare 'Her Thy Childen Cry', 'Johnny Reggae' from DJ legend Big Youth, Boris Gardiner's sublime arrangement of 'You Make Me Feel Brand New' and two recordings of Bob Andy's anthem 'Fire Burning', the second version of which remains unreleased until now.

These CDs contain 9 previously unreleased tracks, and a total of 17 songs that were never released on CD.

Listen to beautiful reggae versions of well-known songs such as 'The First Time Ever I Saw Your Face', 'I Just Don't Want To Be Lonely', 'Here I Am (Come And Take Me)', 'Everything I Own', ' Darker Shade Of Black (Norwegian Wood)', 'Midnight (Train To Georgia)', 'Samba Pa Ti', 'Midnight (and You)', ‘You Make Me Feel Brand New’ etc.

MUSCLE SHOALS HORNS – BORN TO GET DOWN/DOIN’ IT TO THE BONE/SHINE ON

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

“Born To Get Down”
1 Open Up Your Heart
2 Break Down
3 Where I’m Coming From
4 Hustle To The Music
5 Who’s Gonna Love You
6 Bump De Bump Yo Boodie
7 Born To Get Down (Born To Mess Around)
8 Get It Up
9 Give It To Me
Bonus Tracks
10 Bump De Bump Yo Boodie (7″ Version)
11 Where I’m Coming From (7″ Version)
12 Born To Get Down (Born To Mess Around) (7” Version)
“Doin’ It To The Bone”
13 Dance To The Music
14 Addicted To Your Love
15 I Just Wanna Turn You On
16 A Love For You [And A Love For Me]
17 What’s Goin’ Down
18 Sexual Revolution
19 Can’t Break The Habit

 

DISC TWO

“Doin’ It To The Bone” (Continued)
1 Keep On Playin’ That Funky Music
2 Doin’ It To The Bone
3 Beware Of The Rip-Off
Bonus Track
4 I Just Wanna Turn You On (12” Version)
“Shine On”
5 Celebrate, Recreate, Participate
6 Don’t Bust Yo’ Bubbles
7 She Was Once My Woman
8 Get Down Tonight
9 We Can Work It Out
10 Shine On
11 Shoalin’ (Funky N’ Half-Hip)
12 More Than Ever Now
13 If You Don’t Want My Lovin’ (Give It Back)

 

Website Artiest

MUSCLE SHOALS HORNS

https://www.facebook.com/muscleshoalshorns/

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

De Amerikaanse blazerssectie Muscle Shoals Horns bestaat uit sessiemuzikanten, die tussen het einde van de sixties en de dag van vandaag op heel wat R&B platen meegespeeld hebben. Denk maar aan James Brown, Paul Simon, Bob Dylan, Robert Palmer, Elton John en Paul McCartney. Daarnaast hebben ze ook hun eigen albums opgenomen. In 2019 werden ze in Nashville’s Musicians Hall of Fame and Museum opgenomen.

Drie van hun eigen albums zijn hier terug te vinden op 2 cd’s. Daartussen vind je funky soulklassiekers zoals ‘Born To Get Down (Born To Mess Around)’, ‘Open Up Your Heart’, ‘Bump De Bump Yo Boodie’ en ‘Dance To The Music’ terug. Maar tevens staan er vier 7 inch bonustracks en de zeldzame 12 inch versie van ‘I Just Wanna Turn You On’ op, die meer dan 10 minuten duurt.

Groepslid Ronnie Eades zei: “We were a team, a well-oiled machine. We worked together, ate together, slept together, did everything together. We knew each other’s thoughts… We did well and really had a good run.”

Deze editie komt er met tekst door Charles Waring, die voor MOJO, Record Collector en uDiscover Music schrijft. Een aanrader voor wie houdt van funky muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American brass section Muscle Shoals Horns consists of session musicians who have played on many R&B records between the end of the sixties and the present day. Just think of James Brown, Paul Simon, Bob Dylan, Robert Palmer, Elton John and Paul McCartney. They have also recorded their own albums. In 2019, they were inducted into Nashville's Musicians Hall of Fame and Museum.

Three of their own albums can be found here on 2 CDs. In between you will find funky soul classics such as 'Born To Get Down (Born To Mess Around)', 'Open Up Your Heart', 'Bump De Bump Yo Boodie' and 'Dance To The Music'. But it also contains four 7-inch bonus tracks and the rare 12-inch version of 'I Just Wanna Turn You On', which lasts more than 10 minutes.

Group member Ronnie Eades said: “We were a team, a well-oiled machine. We worked together, ate together, slept together, did everything together. We knew each other's thoughts… We did well and really had a good run.”

This edition comes with text by Charles Waring, who writes for MOJO, Record Collector and uDiscover Music. Highly recommended for those who love funky music!

MARC HARTMAN – VOICES OF NATURE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aurora Borealis

Voices Of Nature

Solar Eclipse

Movin' Mountains

Bermuda Triangle

Ocean Of Love

Ko Lipe

Mother Nature

Amazon

Beautiful Beautiful Sunset

 

Website Artiest

MARC HARTMAN

https://lemongrassmusic.de/artists/Marc-Hartman/

Lemongrassmusic presenteert ‘Voices Of Nature’, het 16e full album van de Nederlandse muzikant en producer Marc Hartman. Net als zijn vorige werk ‘Cultures’ bevat dit album 10 chill House & Deep House-tracks.

Van de oceaan houden, je vrij voelen in de bergen, urenlang ronddwalen in het bos. Even weg van het stadsleven en terug naar de natuur… De natuur is prachtig – dit album is opgedragen aan Moeder Aarde. Bedankt moeder, voor de inspiratie!

Mooie muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Lemongrassmusic presents 'Voices Of Nature', the 16th full album by Dutch musician and producer Marc Hartman. Just like his previous work 'Cultures', this album contains 10 chill House & Deep House tracks.

Loving the ocean, feeling free in the mountains, wandering around in the forest for hours. Get away from city life and back to nature… Nature is beautiful – this album is dedicated to Mother Earth. Thanks mother, for the inspiration!

Beautiful music!

CITY OF DAWN, SHERRY FINZER, KARASVANA - THE JOURNEYING SUN

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Memory of Awakening

02 On Seashores of Endless Worlds

03 Resonant Wandering

04 Indefiniteness

05 Walking Within

 

Website Artiest

CITY OF DAWN

https://www.heartdancerecords.com/city-of-dawn

SHERRY FINZER

https://www.heartdancerecords.com/sherryfinzer

KARSVANA

https://www.heartdancerecords.com/karasvana

‘The Journeying Sun’ is een meeslepend trio-samenwerkingsalbum dat zorgvuldig is samengesteld door drie getalenteerde artiesten. Het album verweeft op elegante wijze de emotionele en delicate fluituitvoeringen van Sherry Finzer met de rijke, atmosferische texturen gegenereerd door City of Dawn met behulp van een plantwave-apparaat en een Neurofeedback Muse EEG-headset. Als aanvulling op dit ensemble is er Karasvana's gebruik van Tanpura, klankschalen en klokkenspel, naast weelderige zang. Elke kunstenaar brengt zijn unieke stijl en invloed samen en creëert een betoverend sonisch landschap dat spirituele transcendentie en meeslepende auditieve ervaringen omvat. Het geheel kan je dan ook zowel bij ambient als bij meditatief rangschikken.

Achter het ambient project City of Dawn zit Damien Duque uit McAllen, Texas. Met fluitiste Sherry Finzer zal de regelmatige lezer van mijn site al vertrouwd zijn. En achter Karasvana zit Mary Ella Hunt uit Nashville.

 

Patrick Van de Wiele (4)

'The Journeying Sun' is a compelling trio collaboration album carefully curated by three talented artists. The album elegantly interweaves Sherry Finzer's emotional and delicate flute performances with the rich, atmospheric textures generated by City of Dawn using a plantwave device and a Neurofeedback Muse EEG headset. Complementing this ensemble is Karasvana's use of Tanpura, singing bowls and chimes, in addition to lush singing. Each artist brings together their unique style and influence to create a mesmerizing sonic landscape that encompasses spiritual transcendence and immersive aural experiences. You can therefore categorize the whole as both ambient and meditative.
Behind the ambient project City of Dawn is Damien Duque from McAllen, Texas. Regular readers of my site will already be familiar with flutist Sherry Finzer. And behind Karasvana is Nashville's Mary Ella Hunt.

ORCHESTRA INDIGO – THE SMALL HOURS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Midnight (4:28)
 2. The Small Hours (4:16)
 3. Moments Of Uncertainty (5:48)
 4. Walking Dark Streets (3:42)
 5. After The Rain (6:22)
 6. Hour Of The Wolf (4:33)
 7. Meditation On Departed Friends (4:28)
 8. Sleepless Once More (5:13)
 9. 4:44 AM Blues (3:52)
 10. Dawn's Arrival (4:57)
 11. Day Spring (5:20)

 

Website Artiest

ORCHESTRA INDIGO

https://www.facebook.com/orchestraindigo

https://orchestraindigo.com

Het ambient muziekproject Orchestra Indigo werd opgezet door artiest Rick Randlett. Zoals veel nieuwe artistieke projecten was de aanzet hiervoor de Covid-pandemie, met zijn maandenlange isolatie en geen liveoptredens. Teruggrijpend op zijn universitaire studies in compositie, orkestratie en elektronische muziek, creëert Rick een unieke elektronische orkesthybride met neoklassieke boventonen die de luisteraar omhult met ontspannende geluidsgolven.

Nadat hij in februari 2020 zijn vijfde bluesrock-georiënteerd album ‘Night Songs’ had uitgebracht, was deze Multi-getalenteerde singer-songwriter, gitarist en toetsenist van plan om de weg op te gaan ter ondersteuning van het project. Dat was steeds zijn werkwijze geweest. Hij speelde gedurende bijna anderhalf decennium op 125 regionale club- en festivaldata in en rond zijn geadopteerde thuisstaat Florida, nadat hij zijn solocarrière in 1999 begon met ‘All Alone’. Drie van zijn releases bereikten de Top Tien van de Roots Music Report-hitlijsten, en in 2017 werkte hij samen met mede-blueszangeres Cassie Keenum aan het album ‘Hauntings’. Door zijn zorgen over de plotselinge werkonderbreking om te zetten in een nieuwe stroom van creativiteit, begon hij ambient, New Age te verkennen met composities in een thuisstudio-opstelling met een Mac Book Pro, Studio One voor DAW, Roland Juno-synthesizer en een Modal Cobalt 8-synthesizer. Zijn eerste idee was om korte instrumentale stukken voor muziekbibliotheken te maken, maar naast het leren over de hevige concurrentie op dat gebied, besefte hij dat er te veel beperkende regels waren. Rick omarmde de vrijheid van het componeren van langere stukken, waarbij pianomelodieën werden gecombineerd met een reeks dynamische kleuren die hij creëerde met behulp van gesynthetiseerde strijkers. Terwijl hij uitgebreid onderzoek deed naar het New Age genre, realiseerde hij zich niet alleen dat de stukken die hij aan het componeren was, perfect bij elkaar pasten, maar ook dat het publiek voor instrumentale muziek veel groter was dan dat in de blueswereld, die zo lang zijn thuis was. Bij het maken van zijn albums koos hij de artiestennaam Orchestra Indigo omdat hij, na verschillende woordcombinaties te hebben overwogen, vond dat het uniek en een beetje mysterieus klonk. Rick wilde fans van zijn werk in geen van beide genres in verwarring brengen door zijn voornaam te gebruiken voor het New Age materiaal.

Rick, geboren in Philadelphia, wiens vroegste muziekherinnering het kijken naar American Bandstand met zijn moeder was terwijl ze aan het strijken was, raakte op achtjarige leeftijd voor het eerst geïnteresseerd in muziek toen de vader van een klasgenoot klarinettist was in het Philadelphia Orchestra. Hij begon op negenjarige leeftijd met klarinetlessen en schakelde toen, toen de Beatlemania aanbrak, snel over op gitaar en speelde in lokale bands op dansfeesten op middelbare scholen en in tienerclubs. Tijdens zijn late tienerjaren begon hij piano te spelen en leerde over synthesizers en elektronische muziek terwijl hij muziek studeerde op de universiteit. Hij behaalde een Bachelor in muziek aan het Keene State College in New Hampshire en studeerde vervolgens af in theorie en compositie aan de Universiteit van Massachusetts.

Dit nieuw album is een soundtrack voor slapeloze nachten tussen middernacht en de ochtendstond. Met een glas in de hand overpeinst een man in een kleine, donkere kamer zijn leven. En de beslissingen die hem tot hier geleid hebben. Dat hebben we allemaal al een keer gedaan, denk ik…

Patrick Van de Wiele (4)

The ambient music project Orchestra Indigo was founded by artist Rick Randlett. Like many new artistic projects, the impetus for this was the Covid pandemic, with its months of isolation and no live performances. Harking back to his university studies in composition, orchestration and electronic music, Rick creates a unique electronic orchestral hybrid with neoclassical overtones that envelops the listener in relaxing sound waves.

After releasing his fifth blues-rock oriented album 'Night Songs' in February 2020, this multi-talented singer-songwriter, guitarist and keyboardist planned to hit the road in support of the project. That had always been his method. He played 125 regional club and festival dates in and around his adopted home state of Florida for nearly a decade and a half, after launching his solo career in 1999 with ‘All Alone’. Three of his releases reached the Top Ten on the Roots Music Report charts, and in 2017 he collaborated with fellow blues singer Cassie Keenum on the album 'Hauntings'. Turning his worries about the sudden work stoppage into a new flow of creativity, he began exploring ambient, New Age compositions in a home studio setup with a Mac Book Pro, Studio One for DAW, Roland Juno synthesizer and a Modal Cobalt 8 synthesizer. His first idea was to create short instrumental pieces for music libraries, but in addition to learning about the fierce competition in that field, he realized that there were too many restrictive rules. Rick embraced the freedom of composing longer pieces, combining piano melodies with a range of dynamic colors created using synthesized strings. As he conducted extensive research into the New Age genre, he realized not only that the pieces he was composing fit together perfectly, but also that the audience for instrumental music was much larger than that in the blues world, which was so was his home for a long time. When creating his albums, he chose the stage name Orchestra Indigo because, after considering different word combinations, he thought it sounded unique and a bit mysterious. Rick did not want to confuse fans of his work in either genre by using his first name for the New Age material.

A Philadelphia native whose earliest memory of music was watching American Bandstand with his mother while she ironed, Rick first became interested in music at the age of eight when a classmate's father was a clarinetist in the Philadelphia Orchestra. He started taking clarinet lessons at the age of nine and then, as Beatlemania dawned, quickly switched to guitar and played in local bands at high school dances and teen clubs. During his late teens he started playing the piano and learned about synthesizers and electronic music while studying music in college. He earned a bachelor's degree in music from Keene State College in New Hampshire and then graduated in theory and composition from the University of Massachusetts.

This new album is a soundtrack for sleepless nights between midnight and dawn. With a glass in hand, a man reflects on his life in a small, dark room. And the decisions that led him here. We've all done that, I think...

EVENING OCEAN – THE GREAT LOVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Believe In Good Things (3:48)
 2. By Your Side (3:58)
 3. Book Of Vows (2:46)
 4. Midnight Slips Away (4:18)
 5. Touchstone Star (1:40)
 6. Keepsake (3:17)
 7. This Was Ours (4:33)
 8. When The Birds Returned (4:21)
 9. The Outside World (4:43)
 10. A Few Simple Words (1:25)
 11. The Great Love (1:21)
 12. Life Before Our Eyes (1:37)
 13. Before I Sleep (2:45)
 14. Into The Unknown Sea (1:34)
 15. Minutes For Lifetimes (1:48)
 16. What We Hear (2:08)
 17. Sepia (1:25)
 18. The Great Beauty (3:11)
 19. Now We Wait (2:37)
 20. Frozen In Amber (1:11)
 21. Treasures Past (1:26)
 22. Summer Of Light (2:44)
 23. Fires Burn Bright (2:47)
 24. To Remember (1:30)
 25. Letters Or Mirage (1:24)
 26. Boxes Of Light (2:44)
 27. In This Moment (2:11)
 28. Saves The Day (2:41)
 29. Love Alive (1:51)
 30. Through The Night (0:42)
 31. The Card For You (1:10)

 

Website Artiest

EVENING OCEAN

https://eveningocean.com/

www.facebook.com/eveningoceanband

Zeventien jaar geleden kwam het debuutalbum ‘The Attraction’ van Evening Ocean uit, en dat kreeg een opvolger in 2011 met ‘The Kiss’. Nu, na 12 jaar, is de band van Robert Shahidi terug met hun derde album, en het is er een met maar liefst 31 songs geworden. Dit contemporary instrumentaal New Age album is een liefdesbrief aan het adres van elektronica. Het album opent met ‘Believe in Good Things’, dat drijft op opgewekte synthesizers. Het zou beter kunnen omschreven worden als gepassioneerde ambient. En die omschrijving werkt voor het ganse album. De muziek zweeft over een Bermudadriehoek van hoopvolle melodieën genesteld in angstaanjagende snaren, terwijl gebroken ambient-piano's met de hand worden beschilderd met weelderige synth-texturen en buitenaardse effecten.

Er werd op zoek gegaan naar beelden die pasten bij het scala aan instrumenten en emoties van het album: synthesizers/strijkers, piano's, vrolijk, melancholisch en beklijvend. Robert bestudeerde AI media zoals MidJourney, Kaiber AI, Camtasia en Sound Forge Pro. Zijn video’s voor ‘Believe In Good Things’, ‘What We Hear’, ‘The Outside World’ en ‘Keepsake’ maakten hun debuut op VEVO en hielpen Evening Ocean een “Featured Artist” te worden op het nieuwe muziekvideoplatform GOGOPIX.TV.

Dit is dan ook een magisch, elektronisch instrumentaal album en visuele reis die Evening Ocean op hun creatieve hoogtepunt laat zien. Fans van elektronische muziek zullen het snel tot hun favoriete albums van 2024 rekenen. Het album werd gemastered door Zino Mikorey in Berlijn. Hij masterde ook al voor Ludovico Einaudi, Nils Frahm, Olafur Arnalds en Rival Consoles.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Seventeen years ago, Evening Ocean's debut album 'The Attraction' was released, and it was followed up in 2011 with 'The Kiss'. Now, after 12 years, Robert Shahidi's band is back with their third album, and it has become a 31-song album. This contemporary instrumental New Age album is a love letter to electronica. The album opens with 'Believe in Good Things', which floats on cheerful synthesizers. It could better be described as passionate ambient. And that description works for the entire album. The music floats over a Bermuda Triangle of hopeful melodies nestled within haunting strings, while fractured ambient pianos are hand-painted with lush synth textures and otherworldly effects.

Evening Ocean looked for images that matched the range of instruments and emotions of the album: synthesizers/strings, pianos, cheerful, melancholic and haunting. Robert studied AI media such as MidJourney, Kaiber AI, Camtasia and Sound Forge Pro. His videos for ‘Believe In Good Things’, ‘What We Hear’, ‘The Outside World’, and ‘Keepsake’ debuted on VEVO and helped Evening Ocean become a “Featured Artist” on the new music video platform GOGOPIX.TV.

This is a magical, electronic instrumental album and visual journey that shows Evening Ocean at their creative peak. Electronic music fans will quickly rank it among their favorite albums of 2024. The album was mastered by Zino Mikorey in Berlin. He has also mastered for Ludovico Einaudi, Nils Frahm, Olafur Arnalds and Rival Consoles.

MARK WINKLER – THE RULES DON’T APPLY

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 Sunday in LA
2 I.G.Y. (What a Beautiful World)
3 The Joy of Singing
4 In Love in New York
5 Got to Get You into My Life
6 The Rules Don't Apply
7 Something so Right
8 Just Around the Corner
9 If These Walls Could Talk (They'd Sing)
10 Jazz Swings
11 Mama Told Me Not to Come
12 Lessons I've Learned
13 Here's to Jazz

 

Website Artiest

MARK WINKLER

www.markwinklermusic.com

Zanger & songwriter Mark Winkler is een blijver op jazzscène in LA. Hij heeft al 20 albums geproduceerd, en nu komt zijn 21ste eraan. Winkler zijn songs werden al opgenomen door Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Steve Tyrell, Claire Martin, Jackie Ryan, Randy Crawford, Cheryl Bentyne, Kenny Rankin, Jane Monheit, Ben Vereen, en Liza Minnelli. Verder werkte hij al samen met David Benoit, Wayne Shorter, Joe Sample, Dexter Gordon, Dianne Reeves, Wes Montgomery, en Lorraine Feather. Voor zijn nieuwste album werkte hij samen met 16 van de beste musici in die stad. Dat zijn de Grammy winnende pianist John Beasley, blazer Katisse Buckingham, drummer Clayton Cameron, bassist Gabe Davis, gitarist George Doering, pianist Rich Eames, voor een Grammy genomineerde gitarist Grant Geissman, saxofonist Danny Janklow, bassist Dan Lutz, tubaspeler Errol Rhoden, drummer Dan Schnell, blazer Bob Sheppard, pianist Greg Gordon Smith, trompettist Brian Swartz, pianist Jamieson Trotter, percussionist Kevin Winard, trombonist Scott Whitfield, en baritonsaxofonist Scott Mayo. Voor de productie zorgde Barbara Brighton.

Winkler schreef tekst voor 8 van de 13 tracks, en voegde daar covers aan toe van Paul Simon, Lennon & McCartney, Eddie Arkin & Lorraine Feather, Donald Fagen en Randy Newman. Daarnaast werkte hij met maar liefst 4 arrangeurs. Hij opent met ‘Sunday in LA’, dat zijn voorliefde voor die stad uitdrukt. ’s Zondags is het immers minder druk op de baan. ‘I.G.Y. (What a Beautiful World)’ is een mooie song van Donald Fagen (Steely Dan), waarna ‘The Joy of Singing’ een swingende, originele tracks is, gewijd aan vrijdagen waarop hij samen met zijn familie rond de piano stond te zingen. Nog zo’n leuke swingende tune is ‘In Love in New York’, gevolgd door ‘Got to Get You into My Life’ van Lennon & McCartney, maar dan in een jazzy uitvoering. ‘The Rules Don’t Apply’ van Eddie Arkin & Lorraine Feather volgt,  Paul Simons’ ‘Something so Right’ eraan komt. ‘Just Around the Corner’ is Winkler’s visie om muziek naar het volgende tijdperk te brengen. ‘If These Walls Could Talk (They’d Sing)’ is opgedragen aan de legendarische Capitol Studio’s waar Sinatra en Nat “King” Cole opnamen. Dan steekt blues de kop op in ‘Jazz Swings’, Randy Newman’s ‘Mama Told Me Not to Come’ krijgt een New Orleans arrangement, waarna ‘Lessons I've Learned’ en ‘Here’s to Jazz’, waarin hij zijn eerbetonen aanhaalt, het album afsluiten.

Alsof je terug gekatapulteerd wordt naar een rokerige jazzclub uit de fifties!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Singer & songwriter Mark Winkler is a keeper on the LA jazz scene. He has already produced 20 albums, and now his 21st is on the way. Winkler's songs have been recorded by Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Steve Tyrell, Claire Martin, Jackie Ryan, Randy Crawford, Cheryl Bentyne, Kenny Rankin, Jane Monheit, Ben Vereen, and Liza Minnelli. He has also worked with David Benoit, Wayne Shorter, Joe Sample, Dexter Gordon, Dianne Reeves, Wes Montgomery, and Lorraine Feather. For his latest album he collaborated with 16 of the best musicians in that city. They are Grammy winning pianist John Beasley, horn player Katisse Buckingham, drummer Clayton Cameron, bassist Gabe Davis, guitarist George Doering, pianist Rich Eames, Grammy nominated guitarist Grant Geissman, saxophonist Danny Janklow, bassist Dan Lutz, tuba player Errol Rhoden, drummer Dan Schnell, horn player Bob Sheppard, pianist Greg Gordon Smith, trumpeter Brian Swartz, pianist Jamieson Trotter, percussionist Kevin Winard, trombonist Scott Whitfield, and baritone saxophonist Scott Mayo. Barbara Brighton took care of the production.

Winkler wrote lyrics for 8 of the 13 tracks, adding covers of Paul Simon, Lennon & McCartney, Eddie Arkin & Lorraine Feather, Donald Fagen and Randy Newman. He also worked with no fewer than 4 arrangers. He opens with 'Sunday in LA', which expresses his love for that city. After all, it is less busy on the track on Sundays. “I.G.Y. (What a Beautiful World)' is a beautiful song by Donald Fagen (Steely Dan), after which 'The Joy of Singing' is a swinging, original track, dedicated to Fridays when he stood around the piano singing with his family. Another nice swinging tune is 'In Love in New York', followed by 'Got to Get You into My Life' by Lennon & McCartney, but in a jazzy version. 'The Rules Don't Apply' by Eddie Arkin & Lorraine Feather follows, and Paul Simons' 'Something so Right' is coming. 'Just Around the Corner' is Winkler's vision to bring music into the next era. 'If These Walls Could Talk (They'd Sing)' is dedicated to the legendary Capitol Studios where Sinatra and Nat "King" Cole recorded. Then blues rears its head in 'Jazz Swings', Randy Newman's 'Mama Told Me Not to Come' gets a New Orleans arrangement, after which 'Lessons I've Learned' and 'Here's to Jazz', in which he quotes his tributes, are the close album.

As if you are catapulted back to a smoky jazz club from the fifties!