FUNKTASTIC PLAYERS – JAZZ ON THE FUNKY SIDE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Always

Coolin’ in My Ride

Daydreaming

Feeling Happy

Free Your Soul

I’m Changing

Late Nite Cruzin’

MJ’s Groove

Second Date

Sunset Groove

 

Website Artiest

FUNKTASTIC PLAYERS

https://www.facebook.com/funktasticplayers/

https://funktasticplayer.com/

De Afro-Amerikaan David Williams had vroeger een carrière als MC en Dj tijdens de begindagen van rap & hiphop (denk maar aan Sugar Hill Gang, Kurtis Blow en Grandmaster Flash) als componist, producer en muzikaal visionair. Hij samplede, zoals zoveel anderen, soul, jazz en funk uit de seventies. Jaren daarna kreeg hij het idee om de volgende Incognito of James Brown met een tikkeltje hiphop vibe te creëren. Maar in de plaats daarvan werd het de melodieuze, verfijnde en laid back funk van de Funktastic Players. Zes jaar geleden kwam hun debuutalbum ‘Generations’ uit, en nu zitten ze al aan hun zevende cd. Dit kwartet bestaat naast keyboardspeler David uit: saxofonist Marcus Mitchell, gitarist David Prince en keyboardspeler Kevin Croom. De muziek die ze brengen is instrumentaal, maar drijft op smooth & chique eclectische ritmes, die getuigen van een speelse vreugde. David zorgde voor de blazersarrangementen, mixte en produceerde de cd. Tracey Cutler springt bij op sax, en Markia Wilkerson levert vocalen aan. Je krijgt er zowaar een “feel good” gevoel van dat u kan bekijken en beluisteren in de videoclip van ‘Feeling Happy’. Een leuke ontdekking voor wie houdt van smooth jazz!

 

Patrick Van de Wiele (4)

African-American David Williams used to have a career as an MC and DJ during the early days of rap & hip-hop (think of Sugar Hill Gang, Kurtis Blow and Grandmaster Flash) as a composer, producer and musical visionary. Like so many others, he sampled soul, jazz and funk from the seventies. Years later he got the idea to create the next Incognito or James Brown with a touch of hip-hop vibe. But instead it became the melodic, sophisticated and laid back funk of the Funktastic Players. Their debut album 'Generations' was released six years ago, and now they are already on their seventh CD. In addition to keyboard player David, this quartet consists of: saxophonist Marcus Mitchell, guitarist David Prince and keyboard player Kevin Croom. The music they bring is instrumental, but floats on smooth & chic eclectic rhythms, which testify to a playful joy. David provided the horn arrangements, mixed and produced the CD. Tracey Cutler joins in on sax, and Markia Wilkerson provides vocals. You actually get a “feel good” feeling that you can watch and listen to in the video clip of ‘Feeling Happy’. A nice discovery for those who love smooth jazz!

REBECCA JADE – A SHADE OF JADE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Show Me

Please Come Home

My Reason

What’s It Gonna Be

Drift Away

Thankful

Beautiful Lies

Bottle Up Magic

Other Side of the Moon

Insane

 

Website Artiest

REBECCA JADE

www.rebeccajade.com

Neo soul zangeres Rebecca Jade uit San Diego treedt al jaren op met Sheila E. en Sir Elton John, maar ook overal ter wereld op jazzfestivals. Nochtans heeft ze nog nooit een cd met haar eigen songs uitgebracht. Daar is nu verandering ingekomen, want op 14 oktober kwam deze cd op de markt. Samen met keyboardspeler en veelvuldig songwriter partner Carnell Harrell (Boney James, Andra Day) coproduceerde ze 10 songs. Rebecca had al teksten en poëzie neergepend in een notaboekje sinds ze nog op school zat, maar ze had er verder nooit iets mee gedaan. Die werden nu omgezet in persoonlijke liedjesteksten op songs die R&B, jazz, hiphop en pop in zich hielden. Verder werkte ze samen met Kyle Bolden (gitaar), Raymond McKinley (bas) en Charles Streeter Sr. (drums). Haar album opent met de tweede single ‘Show Me’, een R&B song op een hiphopritme. ‘Please Come Home’ volgt in een mid-tempo, waarna op de ballade ‘My Reason’ saxofonist Dave Koz te gast is. Rebecca is immers te gast op Dave’s Christmas tournee, samen met Rick Braun, Peter White en Keiko Matsui. De eerste single ‘What’s It Gonna Be’ won al 2 beeldjes tijdens de San Diego Music Awards, voor “Best Music Video” & “Best R&B/Funk/Soul Song”. Op ‘Drift Away’ zingt ze over liefde, hoop en kracht, wat gevolgd wordt door ‘Thankful’. Bedrog is aan de orde op ‘Beautiful Lies’ en saxofonist Eric Darius komt een handje helpen op het mooie, gesofisticeerde ‘Bottle Up Magic’. ‘Other Side of the Moon’ gaat vooraf aan afsluiter ‘Insane’, dat een mengeling is van hiphop en poppy jazz.

Rebecca Jade is dus een veelzijdige zangeres, wiens neo-soul jou kan bekoren indien je houdt van Sade, Anita Baker enz.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Neo soul singer Rebecca Jade from San Diego has been performing with Sheila E. and Sir Elton John for years, as well as at jazz festivals around the world. However, she has never released a CD with her own songs. That has now changed, because this CD was released on October 14. She co-produced 10 songs with keyboard player and frequent songwriter partner Carnell Harrell (Boney James, Andra Day). Rebecca had been jotting down lyrics and poetry in a notebook since she was in school, but she'd never done anything else with it. These were now converted into personal lyrics to songs that contained R&B, jazz, hip-hop and pop. She also collaborated with Kyle Bolden (guitar), Raymond McKinley (bass) and Charles Streeter Sr. (drums). Her album opens with the second single 'Show Me', an R&B song on a hip-hop rhythm. 'Please Come Home' follows in a mid-tempo, after which saxophonist Dave Koz is a guest on the ballad 'My Reason'. After all, Rebecca is a guest on Dave's Christmas tour, along with Rick Braun, Peter White and Keiko Matsui. The first single 'What's It Gonna Be' already won 2 statuettes at the San Diego Music Awards, for "Best Music Video" & "Best R&B/Funk/Soul Song". On 'Drift Away' she sings about love, hope and strength, which is followed by 'Thankful'. Cheating is the order of the day on 'Beautiful Lies' and saxophonist Eric Darius lends a hand on the beautiful, sophisticated 'Bottle Up Magic'. 'Other Side of the Moon' precedes closing track 'Insane', which is a mixture of hip-hop and poppy jazz.

So Rebecca Jade is a versatile singer, whose neo-soul will appeal to you if you like Sade, Anita Baker, etc.

BILL EVANS, ROBBEN FORD, DARRYL JONES & KEITH CARLOCK – COMMON GROUND

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Ever Ready Sunday
 2. Crabshaw Don't Care
 3. Sentimental Mode
 4. Hearts Of Havana
 5. Common Ground
 6. Passaic
 7. Stanley
 8. Dennis The Menace
 9. The Little Boxer

 

Website Artiest

ROBBEN FORD

https://www.robbenford.com/
BILL EVANS

https://billevansofficial.com/

Op 30 september jl. verscheen dit nieuwste project van meervoudig Grammy genomineerde muzikanten (gitarist) Robben Ford en (saxofonist) Bill Evans. In 2019 brachten ze, na een gezamenlijke wereldtournee, al de samenwerking ‘The Sun Room’ uit, en is deze jazzrock aan de beurt. Evans vertelt erover: “Zo nu en dan kunnen gelijkgestemde muzikanten samenkomen in de studio of op hetzelfde podium en samen interessante muziek maken. Het is de vermenging van elkaars invloeden en stijlen, en de wil om iets nieuws en fris te creëren dat deze 'creatieve ontmoeting' tot iets bijzonders kan maken. Ik geloof dat Robben en ik diezelfde ideologie delen. We houden allebei van alle soorten muziek, of het nu klassieke blues is, soul, rock and roll, noem maar op. Deze openheid om verschillende soorten muziek te combineren en iets muzikaals en bijzonders te creëren is wat mij en Robben in de eerste plaats bij elkaar bracht. Robben componeerde enkele van de meest inspirerende muziek die ik in lange tijd heb gespeeld. Onze schrijfstijlen gaan naadloos in elkaar over.” Met de hulp van bassist Darryl Jones (The Rolling Stones) en drummer Keith Carlock (Steely Dan) is dit nieuwe project een feit geworden. Ford verzorgde de productie en de cd opent met de funky jazzrock van ‘Ever Ready Sunday’, waarna ‘Crabshaw Don’t Care’ op een rustige jazzfunk groove drijft. Het wordt nog meer “laidback” met ‘Sentimental Mode’, waarop de sax ietwat bluesy overkomt. ‘Hearts Of Havana’ verwijst uiteraard naar de hoofdstad van Cuba, en brengt een Latin gevoel op gang. De titeltrack is meteen de eerste single eruit, en die wordt gezongen door de Duitser Max Mutzke. Het thema is het vinden van een gemeenschappelijke basis, ondanks verschillen in levensvisie. ‘Passaic’ swingt daarna de pan uit, en zet aan tot dansen. ‘Stanley’ brengt een luchtige jazzballade met blues erbij. Vervolgens keren we terug naar jazzfunk met ‘. ‘Dennis The Menace’ is de voorlaatste track en op ‘The Little Boxer’ laat Ford zijn gitaar de vrije loop.

Een degelijke jazzrock cd, met uitstapjes naar funk, blues en Latin dus, die de fans van fusion zeker zal aanspreken.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On September 30, this latest project by multiple Grammy nominated musicians (guitarist) Robben Ford and (saxophonist) Bill Evans was released. In 2019, after a joint world tour, they released the collaboration 'The Sun Room', and it is now jazz rock's turn. Evans says: “Every now and then, like-minded musicians can get together in the studio or on the same stage and make interesting music together. It is the mixing of each other's influences and styles, and the will to create something new and fresh that can make this “creative encounter” something special. I believe that Robben and I share the same ideology. We both love all types of music, be it classic blues, soul, rock and roll, you name it. This openness to combining different types of music and creating something musical and special is what brought me and Robben together in the first place. Robben composed some of the most inspiring music I've played in a long time. Our writing styles blend seamlessly.” With the help of bassist Darryl Jones (The Rolling Stones) and drummer Keith Carlock (Steely Dan) this new project has become a fact. Ford took care of the production and the CD opens with the funky jazz rock of 'Ever Ready Sunday', after which 'Crabshaw Don't Care' floats on a quiet jazz funk groove. It gets even more laidback with 'Sentimental Mode', on which the sax comes across as somewhat bluesy. 'Hearts Of Havana' obviously refers to the capital of Cuba, and brings about a Latin feeling. The title track is immediately the first single out, and it is sung by the German Max Mutzke. The theme is to find common ground, despite differences in outlook on life. 'Passaic' then swings out of the pan, and encourages dancing. 'Stanley' brings a light jazz ballad with blues. Then we return to jazz funk with '. 'Dennis The Menace' is the penultimate track and on 'The Little Boxer' Ford gives free rein to his guitar.

A solid jazz rock CD, with trips to funk, blues and Latin, that will certainly appeal to fans of fusion.

CLAUDIA CAMPAGNOL - RIGHT NOW

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Right Now
  2. Love You All The Way
  3. You Are On My Mind
  4. Everything’s OK – album version
  5. Eya
  6. Make Me Believe It
  7. I Will Be Your Love
  8. Confused – album version
  9. Dance With Me
  10. The Only One

 

Website Artiest

CLAUDIA CAMPAGNOL

www.claudiacampagnol.com

In 1987 werd in Boedapest, Hongarije, Claudia Campagnol geboren. Ze kon al zingen voordat ze kon spreken, en op haar vierde begon ze piano te spelen. Haar familie verhuisde naar Zweden, en acht jaar later speelde ze mee met haar ouders, die professionele muzikanten waren. Nadat ze de fusionalbums van haar vader ontdekt had, zoals Chick Corea, John Patitucci, Mezzoforte enz. luisterde ze niet meer naar zangers. Luisterend naar Herbie Hancock en Wayne Shorter kreeg ze inspiratie voor een song en ‘Rainbow Dreams’ was geboren. Claudia studeerde af aan de universiteit in Malmö. In 2009 had ze de eer om in het achtergrondkoor van Stevie Wonder te zingen. Toen ze zich in Copenhagen vestigde ontmoette ze de Zweeds/Italiaanse drummer Niclas Campagnol, en al gauw waren ze onafscheidelijk. In 2019 verscheen haar debuutalbum ‘I’m Strong’ en die kreeg uitstekende kritieken. Nu is een nieuw album uitgebracht, waarvoor ze alle songs zelf schreef, en ook nog keyboard speelde. De titeltrack leidt de cd in, met een cross-over sound waarin pop, soul en jazz vertegenwoordigd zijn. ‘Love You All The Way’ volgt daarop, en het mooie ‘You Are On My Mind’ doet me denken aan West Coast soul. ‘Everything’s OK’ is de volgende opgewekte track, en ‘Eya’ is meer fusion. Daarna komt het leuke ‘Make Me Believe It’, weerom in de richting van West Coast soul, gevolgd door ‘I Will Be Your Love’. ‘Confused’ klinkt meer funky, en dat kan je ook zeggen van ‘Dance With Me’. Met ‘The Only One’ wordt het album afgesloten. Een leuke ontdekking, waarop verschillende muzikale genres vertegenwoordigd zijn.


Patrick Van de Wiele (4)

Claudia Campagnol was born in 1987 in Budapest, Hungary. She could sing before she could speak, and started playing the piano at the age of four. Her family moved to Sweden, and eight years later she played with her parents, who were professional musicians. After discovering her father's fusion albums like Chick Corea, John Patitucci, Mezzoforte etc. she stopped listening to singers. Listening to Herbie Hancock and Wayne Shorter, she got inspiration for a song and 'Rainbow Dreams' was born. Claudia graduated from the university in Malmö. In 2009 she had the honor of singing in Stevie Wonder's backing choir. When she settled in Copenhagen she met Swedish/Italian drummer Niclas Campagnol, and they soon became inseparable. Her debut album 'I'm Strong' was released in 2019 and received excellent reviews. Now a new album has been released, for which she wrote all the songs herself, and also played the keyboard. The title track introduces the CD, with a crossover sound in which pop, soul and jazz are represented. 'Love You All The Way' follows, and the beautiful 'You Are On My Mind' reminds me of West Coast soul. 'Everything's OK' is the next upbeat track, and 'Eya' is more fusion. Then comes the nice 'Make Me Believe It', again in the direction of West Coast soul, followed by 'I Will Be Your Love'. 'Confused' sounds more funky, and you can also say that of 'Dance With Me'. The album closes with 'The Only One'. A nice discovery, on which different musical genres are represented.

NATHAN JOHNSTON & THE ANGELS OF LIBRA - NATHAN JOHNSTON & THE ANGELS OF LIBRA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Curtis (Do You Wanna Be a Star?)

All Your Love

The Nine Angel Choirs

In a Different World

Curtis (Reprise)

Angel of Libra

Modern Times

Jericho

Icarus

Euphoria (Is Spreading on the Dancefloor)

 

Website Artiest

NATHAN JONHSTON & THE ANGELS OF LIBRA

https://angelsoflibra.bandcamp.com/album/nathan-johnston-the-angels-of-libra

https://angelsoflibra.com/

Het tienkoppige soulensemble Angels of Libra uit Hamburg is op hun eerste full album in zee gegaan met de Ierse singer-songwriter Nathan Johnston. Samen hebben ze voor een soulvolle en atmosferische reis gezorgd, waarbij old school soul een moderne, groovy draai kreeg. Denk maar aan funky zang, geruggensteund door een sterke ritmesectie met dito blazersarrangementen. Oorspronkelijk was dit project, dat geboren werd uit een opnamesessie in een huis in Denemarken, bedoeld als een soul revue met verschillende zangers. Producer & gitarist Dennis Rux, keyboardspeler Chris Haertel, bassist David Nesselhauf en drummer Lucas Kochlbeck spendeerden daar twee weken met componeren van instrumentale tracks op een TASCAM 388 8-track taperecorder uit de eighties. Maar Rux dacht aan Nathan Johnston, die hij kende van een eerdere opnamesessie, en vroeg hem of hij geïnteresseerd was om een song in te zingen. Nathan ging akkoord, stuurde een demo binnen, en de rest is geschiedenis. Een gans album volgde en de groep nam de nam van de track ‘Angels of Libra’ aan. Eigenaardig genoeg werd de Yeah! Yeah! Yeah! studio in Hamburg, waar het album opgenomen werd, later tijdens een explosie vernietigd, maar de tapes overleefden het gelukkig.

De openingstrack ‘Curtis (Do You Wanna Be a Star?)’ introduceert het idee om de keuzes in het leven in vraag te stellen, en zet meteen de toon voor de rest van het album.  Er zijn immers steeds verschillende paden te bewandelen, en kiezen is moeilijk. De titel verwijst naar de legendarische Griekse koning, maar tevens naar wijlen Curtis Mayfield. ‘All Your Love’ is een luchtige, opgewekte song, terwijl ‘The Nine Angel Choirs’ een old school ballade inhoudt. ‘In A Different World’ stelt de vraag hoe het voelt om in iemand anders zijn schoenen te staan, waarna ‘Curtis (Reprise)’ een knipoog naar de openingstrack is. ‘Angel of Libra’ was de eerste single die eruit getrokken werd, en ‘Modern Times’ werd vocaal en tekstueel geïnspireerd op het overlijden van Charles Bradley. In ‘Jericho’ verwijst men naar het Bijbelse verhaal, en tegelijk worden “fake news” en sociale media aangepakt. De enige instrumentale track is ‘Icarus’, een drijvende groovy track. Afsluiter ‘Euphoria (Is Spreading on the Dancefloor)’ gaat over de invloed van drugs op de jeugd.

Begin volgend jaar komt er een opvolger uit met zowel instrumentale als gezongen songs (met verschillende zangers). Tot die tijd luister je naar deze geslaagde “old school” soul!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The ten-piece soul ensemble Angels of Libra from Hamburg has teamed up with the Irish singer-songwriter Nathan Johnston on their first full album. Together they have provided a soulful and atmospheric journey, where old school soul has been given a modern, groovy twist. Just think of funky vocals, backed by a strong rhythm section with ditto horn arrangements. Originally this project, which was born out of a recording session in a house in Denmark, was intended as a soul revue with different singers. Producer & guitarist Dennis Rux, keyboard player Chris Haertel, bassist David Nesselhauf and drummer Lucas Kochlbeck spent two weeks there composing instrumental tracks on an eighties TASCAM 388 8-track tape recorder. But Rux thought of Nathan Johnston, whom he knew from an earlier recording session, and asked him if he'd be interested in singing a song. Nathan agreed, sent in a demo, and the rest is history. An entire album followed and the group took the name of the track 'Angels of Libra'. Oddly enough, the Yeah! Yeah! Yeah! studio in Hamburg, where the album was recorded, was later destroyed in an explosion, but fortunately the tapes survived.
The opening track 'Curtis (Do You Wanna Be a Star?)' introduces the idea of questioning life's choices, and immediately sets the tone for the rest of the album. After all, there are always different paths to follow, and choosing is difficult. The title refers to the legendary Greek king, but also to the late Curtis Mayfield. 'All Your Love' is a light-hearted, cheerful song, while 'The Nine Angel Choirs' is an old school ballad. 'In A Different World' asks how it feels to be in someone else's shoes, after which 'Curtis (Reprise)' is a nod to the opening track. 'Angel of Libra' was the first single to be pulled out, and 'Modern Times' was vocally and lyrically inspired by the death of Charles Bradley. In 'Jericho' reference is made to the Biblical story, while "fake news" and social media are tackled at the same time. The only instrumental track is 'Icarus', a floating groovy track. Closing track 'Euphoria (Is Spreading on the Dancefloor)' is about the influence of drugs on youth.
A successor will be released early next year with both instrumental and sung songs (with different singers). Until then, listen to this successful “old school” soul!

CHRISTOPHE GOZE – SOUL TO SOUL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Soul To Soul
At The End Of The Street (Remastered)
The Nightfly (2022)
Lazy Sunday
Soul To Soul (2022)
Bossa Roma
You & I
Norwegian Wood (Remastered)
Passing Time
Visual Love
Ti Voglio Bene (Revisited)
We'll Meet Again (2022)
The Nightfly (Extended)
You & I (Instrumental)

 

Website Artiest

CHRISTOPHE GOZE

www.christophegoze.com

Van de Spaanse Multi-instrumentalist Christophe Goze besprak ik hier al eerder het album ‘T.I.M.E.’ Toen de Corona pandemie uitbrak verbleef Christophe in Marokko, dus maakte hij daar gebruik van een studio om deze smooth jazzopnames te maken. Hij componeerde alle songs, behalve één, voorzag ze van arrangementen en produceerde ze. Via het Internet had hij contact met andere muzikanten. De titeltrack is de eerste song, een echte “feel good” track, met de akoestische gitaar op de voorgrond. ‘At The End Of The Street’ opent met Indiase gezangen, en gitarist Marc Antoine is hier te gast. Vervolgens komen we bij het al even prachtige ‘The Nightfly’ (2022), met weerom de akoestische gitaar die centraal staat. ‘Lazy Sunday’ ademt dat ontspannen zondag gevoel uit, wanneer niks hoeft. Variaties op de titeltrack zijn te horen op ‘Soul To Soul (2022)’ en met ‘Bossa Roma’ begeeft Christophe zich op rustiger gebied. ‘You & I’ gaat op dezelfde basis verder, waarna op de Beatles cover ‘Norwegian Wood’ Skeb te horen is in flamencostijl. ‘Passing Time’ is weerom zo’n leuke “feel good” track, om lekker op te ontspannen, gevolgd door ‘Visual Love’ met romantische inslag. ‘Ti Voglio Bene (Revisited)’ neemt je mee op een wandeling met een lichte bries, en ‘We'll Meet Again (2022)’ drijft op een Mediterraan ritme.  Verder krijg je nog uitgebreide versies van ‘The Nightfly (Extended)’ en van ‘You & I (Instrumental)’. Christophe heeft hier een pareltje van een cd afgeleverd, die ik met vertraging te pakken kreeg. Een bewijs dat de Corona pandemie toch nog voor iets goed was. Laat uw ziel dus verbinding maken met de muzikale ziel van Christophe Goze!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I previously reviewed the album 'T.I.M.E.' by the Spanish multi-instrumentalist Christophe Goze. When the Corona pandemic broke out, Christophe was staying in Morocco, so he used a studio there to make these smooth jazz recordings. He composed all but one of the songs, arranged them and produced them. Through the Internet he had contact with other musicians. The title track is the first song, a real “feel good” track, with the acoustic guitar in the foreground. 'At The End Of The Street' opens with Indian chants, and guitarist Marc Antoine is a guest here. Then we come to the equally beautiful 'The Nightfly' (2022), with the acoustic guitar again taking center stage. 'Lazy Sunday' exudes that relaxed Sunday feeling, when nothing has to be done. Variations on the title track can be heard on 'Soul To Soul (2022)' and with 'Bossa Roma' Christophe moves into quieter territory. 'You & I' continues on the same basis, after which the Beatles cover 'Norwegian Wood' features Skeb in flamenco style. 'Passing Time' is another nice "feel good" track to relax on, followed by 'Visual Love' with a romantic touch. 'Ti Voglio Bene (Revisited)' takes you on a walk with a light breeze, and 'We'll Meet Again (2022)' floats on a Mediterranean rhythm. You also get extended versions of 'The Nightfly (Extended)' and of 'You & I (Instrumental)'. Christophe delivered a gem of a CD here, which I received with a delay. Proof that the Corona pandemic was still good for something. So let your soul connect with the musical soul of Christophe Goze!

MEG BOWLES – VOICES FROM THE ETHEREAL FOREST

DETAIL ALBUM

Tracks:

Voices from the Ethereal Forest

Ode to a Fragile Sea

Grove of Light

Slow Dance Under a Red Moon

Woodland of Sorrows

Winter Fog

Evening Chorus

 

Website Artiest

MEG BOWLES

www.megbowlesmusic.com

De klassiek geschoolde componist en synthesizerspeelster Meg Bowles staat al bijna 30 jaar bekend om haar ambient orkestrale soundscapes. Meg's eerste twee cd's, ‘Inner Space’ en ‘Solstice Dreams’, werden uitgebracht in 1993, gevolgd door de veelgeprezen ‘Blue Cosmos’ in 1996. Als pionier van de ambient kamermuziekstijl bracht ze in 1999 ‘From the Dark Earth’ uit, met David Bilger, voornaamste trompetspeler van het Philadelphia Orchestra. Meg's vijfde cd, ‘A Quiet Light’ (2011) werd gevolgd door twee bekroonde releases in 2013 en 2018, ‘The Shimmering Land’ en ‘Evensong: Canticles for the Earth’. Beide albums werden door Zone Music Reporter uitgeroepen tot Best Ambient Album. ‘Pilgrimage’ (2022), verkent een meer filmische ambient-orkeststijl die ruimtelijke atmosferische texturen bevat die meteorologische fenomenen en andere poëtische elementen oproepen die een begeleidend droomlandschap vormen langs het pad van een levensreis. Dit is haar nieuwste en negende release, een reeks contemplatieve ambient-koorgeluiden, geïnspireerd door de leven ondersteunende schoonheid en het mysterie van bossen van vroeger en nu. Naast het ontvangen van Airplay gedurende vele jaren op gesyndiceerde programma's zoals ‘Music from the Hearts of Space’, is Meg's werk verschenen op verschillende verzamelalbums, en twee albums uitgebracht door de Mindful Muziekvereniging. Meg is ook gediplomeerd psychoanalyticus, koorzangeres en fervent tuinier. Ze woont in Connecticut met haar man Richard Price, een met een Grammy bekroonde klassieke producer, ingenieur en president van Candlewood Digital, een klassieke platenmaatschappij.

‘Voices from the Ethereal Forest’, dat digitaal uitgebracht is op 2 december jl., nodigt de luisteraar uit in een groene, ambient oase, waar lagen van subtiele vocale texturen glinsterende patronen creëren die langzaam opduiken en verdwijnen, en een constant verschuivend tapijt vormen dat de levendigheid en magie van bossen uit het verleden weerspiegelt. Dit album is impressionistisch en introspectief en is een eerbetoon aan de schoonheid en het leven dat in stand wordt gehouden en wordt waargenomen door bossen die - hetzij door natuurlijke veroudering, klimaatverandering of destructieve menselijke interactie - niet langer bestaan in dit rijk.

Mooi en indrukwekkend!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Classically trained composer and synthesizer player Meg Bowles has been known for her ambient orchestral soundscapes for nearly 30 years. Meg's first two CDs, 'Inner Space' and 'Solstice Dreams', were released in 1993, followed by the critically acclaimed 'Blue Cosmos' in 1996. A pioneer of the ambient chamber music style, she released 'From the Dark Earth' in 1999, featuring David Bilger, principal trumpeter of the Philadelphia Orchestra. Meg's fifth CD, 'A Quiet Light' (2011) was followed by two award-winning releases in 2013 and 2018, 'The Shimmering Land' and 'Evensong: Canticles for the Earth'. Both albums were named Best Ambient Album by Zone Music Reporter. Pilgrimage (2022), explores a more cinematic ambient-orchestral style that incorporates spatial atmospheric textures that evoke meteorological phenomena and other poetic elements that form an accompanying dreamscape along the path of a life's journey. This is her latest and ninth release, a series of contemplative ambient choral sounds inspired by the life-sustaining beauty and mystery of forests past and present. In addition to receiving airplay over many years on syndicated programs such as Music from the Hearts of Space, Meg's work has appeared on several compilation albums, and two albums released by the Mindful Music Society. Meg is also a licensed psychoanalyst, chorister and avid gardener. She lives in Connecticut with her husband Richard Price, a Grammy award winning classical producer, engineer and president of Candlewood Digital, a classical record company.

Released digitally on Dec. 2, ‘Voices from the Ethereal Forest’ invites the listener into a verdant, ambient oasis, where layers of subtle vocal textures create shimmering patterns that slowly emerge and disappear, forming a constantly shifting tapestry. that reflects the vibrancy and magic of forests of the past. Impressionistic and introspective, this album pays homage to the beauty and life sustained and perceived by forests that - whether through natural aging, climate change or destructive human interaction - no longer exist in this realm.

Beautiful and impressive!

JONATHAN E. BLAKE – OLD SOULS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Shades of Life

The Awakening of Spring

Old Souls

My Dear Friend

Above and Beyond

Autumn

Another Life

Last of These Days

The Ravages of Time

Eternity

 

Website Artiest

JONATHAN E. BLAKE

https://www.sine-music.com/shop/artist-album/jonathan-e-blake-old-souls/

Eerder dit jaar besprak ik al het album ‘Rèverie’ van deze Zwitserse artiest. Nu is zijn nieuwste digitale album uitgebracht, en dat bevat 10 tracks. ‘Shades of Life’ opent het, en dit is een track die langzaam opbouwt via piano, strijkers enz. ‘The Awakening of Spring’ is opgedragen aan het ontwaken, wanneer je het zonnelicht binnenvalt en de vogels beginnen te zingen. Het staat tevens symbolisch voor het koesteren van de hoogtepunten in je leven. De titeltrack neemt je mee naar een wereld van bedachtzaamheid, waarna ‘My Dear Friend’ opgedragen is aan een vriendin die pas 37 was toen ze overleed. Zoiets maakte Jonathan wee moedig en melancholisch. Hij zegt: “For all my life I’ve been an old soul. I’ve always been ahead of my age: more reflective, thoughtful, melancholic and rich in life experience“. ‘Above and Beyond’ vangt aan met gitaarmuziek i.p.v. piano, gevolgd door het seizoen waarin we nu zijn, nl. ‘Autumn’. ‘Another Life’ laat een rijk klanktapijt horen, en ‘Last of These Days’ klinkt zeer melancholisch. ‘The Ravages of Time’ klinkt rustig en ‘Eternity’ sluit af met een mengeling van orkestrale en elektronische elementen. Dit is een soundtrack die de gebeurtenissen in ons leven vertolkt. Perfect voor dit jaargetijde.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Earlier this year I already reviewed the album 'Rèverie' by this Swiss artist. Now his latest digital album has been released, and it contains 10 tracks. 'Shades of Life' opens it, and this is a track that slowly builds up through piano, strings etc. 'The Awakening of Spring' is dedicated to the awakening, when the sunlight enters and the birds begin to sing. It is also symbolic of cherishing the high points in your life. The title track takes you to a world of thoughtfulness, after which 'My Dear Friend' is dedicated to a friend who was only 37 when she passed away. That made Jonathan woe courageous and melancholy. He says: “For all my life I've been an old soul. I've always been ahead of my age: more reflective, thoughtful, melancholic and rich in life experience“. 'Above and Beyond' starts with guitar music instead of piano, followed by the season we are in now, namely 'Autumn'. 'Another Life' shows a rich tapestry of sounds, and 'Last of These Days' sounds very melancholy. 'The Ravages of Time' sounds calm and 'Eternity' closes with a mixture of orchestral and electronic elements. This is a soundtrack that interprets the events of our lives. Perfect for this time of year.

PAPIK PRESENTS ALFREDO BOCHICCHIO – COCKTAIL GUITAR 2

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 Breezin'

2 Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)

3 For The Love Of You

4 Flor d'Luna (Moonflower)

5 Love In Portofino

6 In Alto Mare

7 I Just Called To Say I Love You

8 I’m not in Love

9 You're The First The Last My Everything

10 Samba Pa Ti

11 Feelings

12 If I Can't Have You

13 Voglia 'e Turnà

14 Love Exists

 

Website Label

IRMA RECORDS

https://www.irmagroup.com/

Mijn Italiaanse vriend, de muzikant & producer Nerio “Papik” Poggi, is hier al meermaals ter sprake gekomen. Op deze nieuwe cd presenteert hij de gitarist Alfredo Bochicchio, eveneens uit Rome, die zijn ‘Cocktail Guitar 2’ uitbrengt. De eerste cd ‘Cocktail Guitar’ verscheen immers 2 jaar geleden. Uiteraard verzorgde Papik hier en daar de arrangementen en bespeelt hij synthesizers. Daarnaast nam pianist Peter De Girolamo de andere arrangementen voor zijn rekening, en hielp Alfredo er ook aan mee. Alfredo koos voor een reeks bekende songs, en covert deze op prachtige wijze. George Benson’s ‘Breezin’’ opent de schijf, gebracht op akoestische gitaar, waarna de klassieker ‘Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)’ volgt op een rustig heupwiegend tempo. De ballade ‘For The Love Of You’ was een hit voor The Isley Brothers, en hier glijdt die soulvol voorbij met sax op de achtergrond. ‘Flor d'Luna (Moonflower)’ is mij onbekend, maar niet minder mooi, waarna romantiek op de voorgrond komt met ‘Love In Portofino’. ‘In Alto Mare’ is de volgende track, gevolgd door Stevie Wonder’s hit ‘I Just Called To Say I Love You’. 10 cc’s ‘I’m not in Love’ volgt daarna, en mijn favoriet Barry White komt ook aan bod met zijn bekendste hit ‘You're The First The Last My Everything’, maar het tempo ligt hier wat lager dan bij het origineel. Carlos Santana’s ‘Samba Pa Ti’ mocht niet ontbreken, en waarschijnlijk kent u nog de slow ‘Feelings’ van Morris Albert. Vervolgens klinkt ‘If I Can't Have You’ van Yvonne Elliman uit de boxen, overigens een song geschreven door de Bee Gees. ‘Voglia 'e Turnà’ ken ik niet, en met het originele ‘Love Exists’ sluit Alfredo af.

Een zeer leuke en rustige cd, die het aangename gitaargeluid van Alfredo Bochicchio volledig tot zijn recht laat komen. Deze zal ik nog dikwijls beluisteren!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

My Italian friend, the musician & producer Nerio “Papik” Poggi, has been mentioned here several times. On this new CD he presents the guitarist Alfredo Bochicchio, also from Rome, who releases his 'Cocktail Guitar 2'. After all, the first CD 'Cocktail Guitar' was released 2 years ago. Of course Papik took care of the arrangements here and there and he plays synthesizers. In addition, pianist Peter De Girolamo took care of the other arrangements, and Alfredo also helped with them. Alfredo chose a series of well-known songs and covers them beautifully. George Benson's 'Breezin'' opens the disc, performed on acoustic guitar, after which the classic 'Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)' follows at a relaxed hip-swaying tempo. The ballad 'For The Love Of You' was a hit for The Isley Brothers, and here it glides soulfully with sax in the background. 'Flor d'Luna (Moonflower)' is unknown to me, but no less beautiful, after which romance comes to the fore with 'Love In Portofino'. 'In Alto Mare' is the next track, followed by Stevie Wonder's hit 'I Just Called To Say I Love You'. 10 cc's 'I'm not in Love' follows next, and my favorite Barry White is also featured with his most famous hit 'You're The First The Last My Everything', but the tempo is a bit slower here than with the original. Carlos Santana's 'Samba Pa Ti' could not be missed, and you probably remember Morris Albert's slow 'Feelings'. Then 'If I Can't Have You' by Yvonne Elliman sounds from the speakers, incidentally a song written by the Bee Gees. I don't know 'Voglia 'e Turnà', and Alfredo closes with the original 'Love Exists'.

A very nice and quiet CD, which does full justice to the pleasant guitar sound of Alfredo Bochicchio. I will listen to this often!

SOLIS STRING QUARTET & SARAH JANE MORRIS – ALL YOU NEED IS LOVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

All You Need Is Love

Come Together

Helter Skelter

Hey Jude

Lennon medley

Lucy in the Sky with Diamonds

Norwegian Wood

Strawberry Fields Forever

The Fool on the Hill

The Long and Winding Road

Yesterday

 

Website Artiest

SARAH JANE MORRIS

https://www.facebook.com/SarahJaneMorrisMusic/

Onlangs werd deze nieuwe cd door het Italiaanse label Irma Records uitgebracht, en het is een samenwerking tussen het Solis String Quartet en zangeres Sarah Jane Morris. Dat strijkkwartet bestaat uit: Gerardo Morrone (altviool), Antonio di Francia (cello & gitaar), Luigi De Maio (viool) en Vincenzo di Donna (viool). Met dit project wilden ze de bekende Beatles’ songs nieuw leven inblazen, door middel van moderne arrangementen. Er staan 11 tracks op deze cd, en twee ervan werden als single uitgekozen. Dat zijn de titeltrack en ‘Come Together’. De muziek doet aan als kamermuziek, maar bezit invloeden uit funk en jazz. Er werd gekozen voor de bekendste Beatles’ songs, waardoor het componistenduo Lennon & McCartney weer “in the picture” staat. Het project is gebaseerd op de theatrale show ‘I Killed the Beatles’ gebaseerd op de morbide relatie die de moordenaar van John Lennon verbond met de Fab Four. Zo passeren ‘Helter Skelter’, ‘Hey Jude’, een instrumentale Lennon medley, ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Norwegian Wood’, ‘Strawberry Fields Forever’, ‘The Fool on the Hill’, ‘The Long and Winding Road’ en ‘Yesterday’ de revue. De cover van de cd is ook iets speciaals, en doet me denken aan die van ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’. De Schotse artiest Mark Pulsford wou immers deze cover van Peter Blake herbewerken, en er een Italiaanse toets aan geven. Leonardo’s ‘Laatste Avondmaal’ diende als achtergrond, en naast hemzelf staan de Beatles erop in Sgt. Peppers kostuum. Daarnaast bemerk ik Bob Dylan en Janis Joplin.

Een speciaal concept dat aldus het midden houdt tussen klassieke muziek en pop. Misschien iets voor u?

 

Patrick Van de Wiele (4)

Recently released by the Italian label Irma Records, this new CD is a collaboration between the Solis String Quartet and singer Sarah Jane Morris. That string quartet consists of: Gerardo Morrone (viola), Antonio di Francia (cello & guitar), Luigi De Maio (violin) and Vincenzo di Donna (violin). With this project they wanted to breathe new life into the famous Beatles' songs, through modern arrangements. There are 11 tracks on this CD, and two of them were selected as singles. Those are the title track and 'Come Together'. The music resembles chamber music, but has influences from funk and jazz. The most famous Beatles' songs were chosen, putting the composer duo Lennon & McCartney "in the picture" again. The project is based on the theatrical show 'I Killed the Beatles' based on the morbid relationship that linked John Lennon's killer with the Fab Four. For example, 'Helter Skelter', 'Hey Jude', an instrumental Lennon medley, 'Lucy in the Sky with Diamonds', 'Norwegian Wood', 'Strawberry Fields Forever', 'The Fool on the Hill', 'The Long and Winding' Road' and 'Yesterday' appear. The cover of the CD is also something special, and reminds me of 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". After all, the Scottish artist Mark Pulsford wanted to rework this Peter Blake cover and give it an Italian touch. Leonardo's ‘Last Supper’ served as the backdrop, and it features the Beatles alongside himself in Sgt. Pepper's costume. I also notice Bob Dylan and Janis Joplin.

A special concept that thus occupies a cross between classical music and pop. Maybe something for you?

HART RAMSEY – A DIFFERENT HEART

DETAIL ALBUM

Tracks:

The Main Thing

Torn

Heart Condition

Just Live Your Life

Alone with You

 

Website Artiest

HART RAMSEY

https://www.facebook.com/hart.ramsey

In 1996 begon de Afro-Amerikaan Hart Ramsey een nieuwe job als “senior pastor” bij de Northview Christian Church op 2 locaties, nl. in Dothan en in Montgomery, Alabama, die hij zelf oprichtte. Daarvoor zat hij in het leger. Hart studeerde pastoraat aan de Minnesota Graduate School of Theology. Maar Hart is tevens een muzikant, en op Facebook bemerkte ik zijn nieuwe cd. In 2010 kwam zijn debuut ‘Change it to My Heart’ uit, met daarop smooth jazz, en Hart speelt keyboards. Nu is er een nieuw album verschenen. ‘The Main Thing’ opent met een mooie mid-tempo track, waarna ‘Torn’ in diezelfde richting verdergaat. ‘Heart Condition’ baadt in een romantische sfeer, gevolgd door ‘Just Live Your Life’, dat rustiger klinkt. Het geluid van fluitende vogels opent de laatste track, en dat is het zalige ‘Alone with You’, waar door je jezelf op een exotisch strand waant.

Een zeer mooi album vanuit een onbekende hoek, dat ik ten zeerste aanraad!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

In 1996, African-American Hart Ramsey started a new job as a senior pastor at Northview Christian Church at 2 locations, in Dothan and in Montgomery, Alabama, which he founded himself. Before that he was in the army. Hart studied pastoral ministry at the Minnesota Graduate School of Theology. But Hart is also a musician, and on Facebook I noticed his new CD. His debut 'Change it to My Heart' was released in 2010, featuring smooth jazz, and Hart played keyboards. Now a new album has been released. 'The Main Thing' opens with a nice mid-tempo track, after which 'Torn' continues in the same direction. 'Heart Condition' is bathed in a romantic atmosphere, followed by 'Just Live Your Life', which sounds calmer. The sound of birdsong opens the last track, which is the blissful 'Alone with You', where you imagine yourself on an exotic beach.

A very nice album from an unknown angle, which I highly recommend!

LEMONGRASS – GOLDEN SUN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Naima

My Heart Dance

Lightful

Flying Eagle

Without You

Spiral Dance

Ocean of Love

Night Blossom

Moments

I Miss You

Blue Skies in Your Eyes

Amoureuse

Take a Walk

In My Mind

Lighthouse

Ryul

Smooth Moments

Les jeunes

Ambrosia

Mystique

Femme fatale

Whisper in My Ears

Sunny Days

Endless Circle

Ananda

Flowers for You

Birds of Passage

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

Enkele dagen geleden kwam dit dubbelalbum digitaal uit. Het is het laatste album dat het Duitse label Lemongrassmusic dit jaar zal uitbrengen. Het staat bol met 27 essentiële tracks van de laatste 5 jaar, uitgebracht om de 25ste verjaardag van het project te vieren. Lemongrass ofwel Roland Voss koos zijn persoonlijke hoogtepunten uit 16 verschillende releases, plus het onuitgebrachte ‘My Heart Dance’. Het zijn nummers waarmee hij een speciale emotionele band heeft ontwikkeld, en die de beste feedback kregen. De titel van het album verwijst naar de zon en haar enorme invloed op lichaam, geest en ziel. Rolands tweede huis op La Palma zal daar ook wel voor iets tussen zitten. Het is zeer mooie chill-out en downtempo muziek, met eclectische, soepele grooves, sensuele ritmes, suggestieve melodieën en beklijvende sferen. Sommige tracks bevatten gezongen passages, zeker ‘I Miss You’ waarop Jane Maximova te horen is. Met deze muziek kan je dromen van een plek waar licht en warmte om je heen stroomt.

Trouwens, “Golden Sun” is ook verkrijgbaar in fysiek formaat – op dubbel-cd. Voor degenen die de voorkeur geven aan het haptische genot van een "echte" geluidsdrager.

 

Patrick Van de Wiele (4)

A few days ago this double album was released digitally. It is the last album that the German label Lemongrassmusic will release this year. It's packed with 27 essential tracks from the last 5 years, released to celebrate the project's 25th anniversary. Lemongrass aka Roland Voss chose his personal highlights from 16 different releases, plus the unreleased 'My Heart Dance'. These are songs with which he developed a special emotional connection, and which received the best feedback. The title of the album refers to the sun and its enormous influence on body, mind and soul. Roland's second home on La Palma will also have something to do with it. It is very beautiful chill-out and downtempo music, with eclectic, smooth grooves, sensual rhythms, evocative melodies and captivating atmospheres. Some tracks contain sung passages, especially 'I Miss You' on which Jane Maximova can be heard. With this music you can dream of a place where light and warmth flows around you.

By the way, “Golden Sun” is also available in physical format – on double CD. For those who prefer the haptic pleasure of a "real" sound carrier.

DENNIS VAN AARSSEN – CHRISTMAS WHEN YOU’RE HERE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Kris P. (The Christmas Elf)

Everytime When Christmas Comes Around            

(Will You Be) Gone By Christmas Night

Hang Your Lights

The Old Songs

Stay For Christmas

Driving Home For Christmas

Santa’s Crazy North Pole Orchestra

The Joy That’s In Your Heart

Christmas When You’re Here

 

Website Artiest

DENNIS VAN AARSSEN

https://www.dennisvanaarssen.com/

Al enkele jaren volg ik de carrière van de Nederlandse crooner Dennis van Aarssen. Eerder dit jaar besprak ik hier zijn cd ‘How to Live’, en was daar zeer enthousiast over. Nu is zijn derde album er, en het is een Kerst-cd geworden. Dennis vindt immers dat crooners en Kerstmis een gouden combinatie zijn, en hij droomde er al 3 jaar van om zo’n album op te nemen. Hij heeft de afgelopen jaren dan ook verschillende Kerstsongs geschreven, en 2 ervan werden als single uitgebracht. Dat zijn 8 originele Kerstsongs die hij samen met Jeff Franzel (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Mel Tormé) en Maria Christensen (Celine Dion, Jennifer Lopez) of met Simon Gitsels en Karel Schepers schreef, plus 2 covers. Opener ‘Kris P. (The Christmas Elf)’ gaat over een ijverige elf, een helper van de Kerstman, die zelf nooit iets krijgt. Dennis verhelpt daar aan met deze track. ‘Everytime When Christmas Comes Around’ swingt de pan uit, en gaat over de essentie van Kerstmis. En op ‘(Will You Be) Gone By Christmas Night’ vraagt hij zich af of een liefde uit november zal standhouden tot Kerstmis. Jamie Cullum’s ‘Hang Your Lights’ kreeg een nieuw arrangement, waarna ‘The Old Songs’ een hommage vertegenwoordigt van bekende Kerstsongs. Zangeres Lucy Woodward is te gast op het duet ‘Stay For Christmas’, en vraagt zich af of ze zou blijven overnachten met Kerstmis. Chris Rea’s ‘Driving Home For Christmas’ is een favoriete track van Dennis, en kreeg een discoachtig arrangement. De Kerstman zou zelf een fan zijn van bigbandmuziek en houdt er zijn eigen big band op na op de Noordpool. Dat is het thema van het jazzy ‘Santa’s Crazy North Pole Orchestra’, gevolgd door het opgewekte ‘The Joy That’s In Your Heart’. Dit nummer werd afgelopen in New York City geschreven toen het daar 38°C was! De titeltrack is een ballade , en die sluit het album af.

Momenteel toert Dennis rond in Nederland met een uitverkochte show, en volgende maand is ie te gast in ons land tijdens het Radio 2 Rat Pack concert. Spijtig genoeg zal ik daar niet aanwezig zijn! Misschien lukt het later nog eens om deze echte crooner live aan het werk te zien. In tussentijd beluister ik dit mooie Kerstalbum en vier ik dat net zoals Dennis met diegenen waarvan ik hou!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following the career of Dutch crooner Dennis van Aarssen for several years now. Earlier this year I reviewed his CD 'How to Live' here, and was very enthusiastic about it. Now his third album is here, and it has become a Christmas CD. After all, Dennis thinks that crooners and Christmas are a golden combination, and he had been dreaming of recording such an album for 3 years. He has therefore written several Christmas songs in recent years, and 2 of them were released as singles. There are 8 original Christmas songs that he wrote together with Jeff Franzel (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Mel Tormé) and Maria Christensen (Celine Dion, Jennifer Lopez) or with Simon Gitsels and Karel Schepers, plus 2 covers. Opener 'Kris P. (The Christmas Elf)' is about a diligent elf, a helper of Santa Claus, who never gets anything himself. Dennis fixes that with this track. 'Everytime When Christmas Comes Around' swings the pan, and is about the essence of Christmas. And on ‘(Will You Be) Gone By Christmas Night’, he wonders if a November love will last until Christmas. Jamie Cullum's 'Hang Your Lights' got a new arrangement, after which 'The Old Songs' represents a homage to well-known Christmas songs. Singer Lucy Woodward is a guest on the duet 'Stay For Christmas', and wonders if she should stay the night for Christmas. Chris Rea's 'Driving Home For Christmas' is a favorite track of Dennis, and it was given a disco-like arrangement. Santa himself is said to be a fan of big band music and has his own big band at the North Pole. That is the theme of the jazzy 'Santa's Crazy North Pole Orchestra', followed by the cheerful 'The Joy That's In Your Heart'. This song was written in New York City last year when it was 38°C! The title track is a ballad, and it closes the album.

Dennis is currently touring the Netherlands with a sold-out show, and next month he will be a guest in our country during the Radio 2 Rat Pack concert. Unfortunately I won't be there! Maybe later we will be able to see this real crooner live at work. In the meantime I'm listening to this beautiful Christmas album and celebrating just like Dennis with the ones I love!

VARIOUS ARTISTS – SANTA’S FUNK & SOUL CHRISTMAS PARTY VOL. 4

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sharon Jones & The Dap-Kings - Ain't No Chimneys In The Project

Wayne Champion - It's Xmas Time

Bey Ireland - All I Want For Christmas Is A Go-Go Girl

Hot & Sassy - Christmas Strutt

Bill Deal with Pure Pleasure - It Feels Like Christmas

Major Handy - I Won't Be Home For Christmas

Sam Applebaum - The Year Around Christmas

Ray Williams & The Space Men - Santa Claus

Bobby Peterson - Christmas Presents

Tiny Powell - Christmas Time Again

Eddie & The De-Havelons - Xmas Party

Fred Sabastian - Everybody Is A Santa Claus

Ruth Harley - Christmas Is

Ruth Harley - Santa Baby

 

Website Label

TRAMP RECORDS

www.tramprecords.com

Kerstmis nadert met rasse schreden, en de kerst-cd’s duiken op. Het Duitse label Tramp Records heeft al 3 volumes van ‘Santa's Funk & Soul Christmas Party’ uitgebracht, en is nu toe aan volume 4. Opnieuw een album met obscure en zeldzame funk en soultunes in Kerstsfeer. Toen men in 2015 het derde volume uitbracht, dat iedereen dat dit het laatste zou zijn, maar niks is dus minder waar. Na 7 jaar gezocht te hebben op het Internet, kwamen de samenstellers op de proppen met een verscheidenheid aan obscure Kerstsongs. Sharon Jones & The Dap-Kings zetten in met ‘Ain't No Chimneys In The Project’, waarna Wayne Champion met ‘It's Xmas Time’ volgt. Daarna is het de beurt aan Bey Ireland's garage-mod-rocker ‘All I Want For Christmas Is A Go-Go Girl’, en Hot & Sassy het funky ‘Christmas Strutt’ neerzetten. Bill Deal with Pure Pleasure brengen het snelle ‘It Feels Like Christmas’ en Major Handy bekent op het melancholische ‘I Won't Be Home For Christmas’. Sam Applebaum zingt ‘The Year Around Christmas’ en Ray Williams & The Space Men bezingen ‘Santa Claus’. Bobby Peterson komt op de proppen met ‘Christmas Presents’ terwijl Tiny Powell’s ‘Christmas Time Again’ funky klinkt. Eddie & The De-Havelons hopen op een ‘Xmas Party’ en Fred Sabastian betekent ‘Everybody Is A Santa Claus’. Twee bonustracks van Ruth Harley completeren, nl. ‘Christmas Is’ en ‘Santa Baby’.

Een werk van lange adem dus, 7 jaar om deze zeldzame en obscure kerstsongs tot bij u te brengen. Maar het resultaat is het wachten waard geweest! Prettig Kerstfeest iedereen !

 

Patrick Van de Wiele (4)

Christmas is fast approaching, and the Christmas CDs are popping up. The German label Tramp Records has already released 3 volumes of 'Santa's Funk & Soul Christmas Party', and is now up to volume 4. Another album with obscure and rare funk and soul tunes in Christmas spirit. When the third volume was released in 2015, everyone thought this would be the last, but nothing could be further from the truth. After searching the Internet for 7 years, the compilers came up with a variety of obscure Christmas songs. Sharon Jones & The Dap-Kings start with 'Ain't No Chimneys In The Project', followed by Wayne Champion with 'It's Xmas Time'. Then it's the turn of Bey Ireland's garage mod rocker 'All I Want For Christmas Is A Go-Go Girl', and Hot & Sassy play the funky 'Christmas Strutt'. Bill Deal with Pure Pleasure bring the fast 'It Feels Like Christmas' and Major Handy confesses on the melancholy 'I Won't Be Home For Christmas'. Sam Applebaum sings ‘The Year Around Christmas’ and Ray Williams & The Space Men sing ‘Santa Claus’. Bobby Peterson comes up with 'Christmas Presents' while Tiny Powell's 'Christmas Time Again' sounds funky. Eddie & The De-Havelons hope for a 'Xmas Party' and Fred Sabastian means 'Everybody Is A Santa Claus'. Completing are two Ruth Harley bonus tracks, namely 'Christmas Is' and 'Santa Baby'.

A long-term effort, 7 years to bring these rare and obscure Christmas songs to you. But the result has been worth the wait! Merry Christmas everyone!

ADRIAN CRUTCHFIELD – LOVER

DETAIL ALBUM

Tracks:

Love Letter

Speechless

Lover

Softest Place on Earth

Hold My Hand

You Smile I Smile

Butterfly

Say it

Go Girl

Know Your Heart

When We Dance

All My Love

 

Website Artiest

ADRIAN CRUTCHFIELD

https://adriancrutchfield.com/

De Afro-Amerikaanse saxofonist Adrian Crutchfield is overal in de wereld bekend voor muziek in verschillende genres, zoals jazz, funk, hiphop, rock enz. Op zijn vierde kreeg hij zijn eerste sax uit de handen van grootmeester Kenny G, die zijn interesse in het publiek opmerkte. Kenny G stopte het optreden, nodigde hem uit op het podium, speelde een kinderliedje en overhandigde Adrian de sax. Adrian staat bekend als de laatste saxman die opgetreden heeft met Prince and the New Power Generation. Zo kan je hem horen op diens laatste album ‘Hit-N-Run Phase 2’. Daarnaast trad Adrian al op met Lionel Richie, Bette Midler, Ceelo Green, Anthony Hamilton, Fantasia Barrino, KC and JoJo, en hiphop superstar Young Jeezy. Op jazzgebied waren dat Brian Culbertson, Kim Waters, Mike Philips, Alex Bugnon, Jeff Lorber, Branford Marsalis, en legendarische bands zoals Fourplay en The Gap Band featuring Charlie Wilson. Collega Dave Koz prees hem ook al als een aankomende topper. Adrian schreef bijna alle tracks of schreef eraan mee, en speelt niet enkel sax, maar ook keyboards, bas en programmeerde de drums.

Dit nieuwe album, dat ik hier digitaal beluister, vangt aan met ‘Love Letter’ waarop de dichter Tramere Monroe het woord voert. ‘Speechless’ volgt daarna, en de titeltrack is een “feel good” track. De cover ‘Softest Place on Earth’ van Xscape, wordt gezongen door Kayla Waters. ‘Hold My Hand’ is een rustige ballade, gevolgd door het uptemponummer ‘You Smile I Smile’. Op ‘Butterfly’ is vocalist J. Stylz te horen, waarna het relaxte ‘Say it’ aan de beurt komt. ‘Go Girl’ laat je dansen en ‘Know Your Heart’ is weerom een romantische ballade, en ‘When We Dance’ gaat de Latintoer op. En ‘All My Love’ is een funky afsluiter, met R&B sfeer. Dit album is voor mij een uiterst leuke kennismaking met Adrian. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van hem zullen horen! Aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The African-American saxophonist Adrian Crutchfield is known all over the world for music in different genres, such as jazz, funk, hip-hop, rock, etc. At the age of four he received his first sax from grandmaster Kenny G, who noticed his interest in the audience. Kenny G stopped the performance, invited him on stage, played a nursery rhyme and handed Adrian the sax. Adrian is known as the last saxman to have performed with Prince and the New Power Generation. You can hear him on his latest album 'Hit-N-Run Phase 2'. Adrian has also performed with Lionel Richie, Bette Midler, Ceelo Green, Anthony Hamilton, Fantasia Barrino, KC and JoJo, and hip-hop superstar Young Jeezy. In the jazz field, they were Brian Culbertson, Kim Waters, Mike Philips, Alex Bugnon, Jeff Lorber, Branford Marsalis, and legendary bands such as Fourplay and The Gap Band featuring Charlie Wilson. Colleague Dave Koz also praised him as an upcoming topper. Adrian wrote or co-wrote almost all tracks, and not only plays sax, but also keyboards, bass and programmed the drums.

This new album, which I listen to digitally here, starts with 'Love Letter' on which the poet Tramere Monroe speaks. 'Speechless' follows next, and the title track is a "feel good" track. The cover of 'Softest Place on Earth' by Xscape, is sung by Kayla Waters. 'Hold My Hand' is a quiet ballad, followed by the up-tempo song 'You Smile I Smile'. Vocalist J. Stylz can be heard on 'Butterfly', followed by the relaxed 'Say it'. 'Go Girl' makes you dance and 'Know Your Heart' is another romantic ballad, and 'When We Dance' takes on the Latin tour. And 'All My Love' is a funky closer, with an R&B atmosphere. This album is a very nice introduction to Adrian for me. I'm sure we'll be hearing a lot more from him! Recommended!

FIVE SEASONS – EVENING

DETAIL ALBUM

Tracks:

City Sadness

Juice

Stimulus

Watching The Waves

Cycles

Sea Breeze

 

Website Artiest

FIVE SEASONS (DANIEL VOSS)

https://lemongrassmusic.de/about/daniel-voss/

De Duitse producer, muzikant en manager van het label Lemongrassmusic Daniel Voss heeft hier al verscheidene malen “in the picture” gestaan. Hij neemt tevens op onder de namen Five Seasons en Slow World. Zijn nieuwste EP bevat chill-out, lounge, Lo-fi en IDM, en elke track lijkt wel ondergedompeld te zijn in zonneschijn. Net goed om te beluisteren met een cocktail in de strandbar, of tijdens een dinertje op het balkon of in de “rooftop garden”. Daniel koos voor piano en akoestische gitaren, die hij vermengde met warme pads en synthesizerarrangementen. Zo bekwam hij een chill-out EP die je meeneemt naar warmere oorden, waar je zicht op zee hebt, maar ook impressies krijgt van mooie landschappen, die baadden in dat speciale, magische licht, op het moment dat het daglicht stilaan verdwijnt en plaats maakt voor een warme zomernacht. Leuke muziek om bij te relaxen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German producer, musician and manager of the Lemongrassmusic label Daniel Voss has been “in the picture” here several times. He also records under the names Five Seasons and Slow World. His latest EP features chill-out, lounge, Lo-fi and IDM, and every track seems to be bathed in sunshine. Just right to listen to with a cocktail in the beach bar, or during a dinner on the balcony or in the "rooftop garden". Daniel opted for piano and acoustic guitars, which he mixed with warm pads and synthesizer arrangements. This is how he obtained a chill-out EP that takes you to warmer places, where you have a view of the sea, but also gives impressions of beautiful landscapes, which were bathed in that special, magical light, at the moment when daylight gradually disappears and makes way for a warm summer night. Nice music to relax to!

JOYCE COOLING – THE HOLIDAY'S ON!

DETAIL ALBUM

Tracks:

It’s a Brand New Year with You

It’s Feeling Like Christmas

Christmas Truce of 1914

The Holiday’s On!

Winter Waltz

Christmas, Christmas

Snow Is Falling

 

Website Artiest

JOYCE COOLING

www.joycecooling.com

Ik denk niet dat de Amerikaanse contemporary jazzgitariste, zangeres en componiste Joyce Cooling hier op mijn site al aan bod gekomen is, maar dat is hierbij goedgemaakt. In 1997 bracht ze samen met keyboardspeler & producer Jay Wagner haar debuut-cd ‘Playing it Cool’ uit, en werd ze door de wereld opgemerkt. Door de jaren heen heeft ze al 9 albums opgenomen, waarvan er 6 de Billboard charts haalden. Daarnaast stegen 3 van haar singles naar de top. Joyce is een “selfmade guitarist” en leerde op het gehoor spelen. Nu is haar eerste originele Kerst-cd digitaal uitgebracht, en die herinnert ons aan alle dingen die dat seizoen zo speciaal maken. Joyce componeerde alle songs samen met Jay Wagner, die ze voorzag van arrangementen en de schijf produceerde. Drummers Billy Johnson en Danny Montgomery, en percussionist/drummer Peter Michael Escovedo vervolledigen het plaatje. ‘It’s a Brand New Year with You’ opent in een jazzy sfeer, waarna de eerste single ‘It’s Feeling Like Christmas’ volgt. Daarover zei Joyce: “The holiday season is so cool when it’s the real deal.  Jay and I wanted to write a song that reflected that – something warm, something sweet.  It¹s Feeling Like Christmas came tumbling out spontaneously with no agenda except, “Happy Holidays.”  The song is a simple, heartfelt message of good will and cheer to all – hopefully a song that people will want to hear year after year.” Het klinkt inderdaad als een warme sfeerschepping, en de helft van de opbrengst ervan gaat naar N.A.M.I. (National Alliance on Mental Illness). Tijdens de oorlog in 1914 was er een bestand met Kerstmis, en de song ‘Christmas Truce of 1914’ gaat daarover. Je hoort invloeden van een militaire mars in. De titeltrack is meteen de tweede single, en herinnert ons alle dingen om van dit seizoen te genieten. Ze is geschreven in een de stijl van de forties, dus “let’s swing”. ‘Winter Waltz’ is een instrumentale track, en het dansbare, eigentijdse ‘Christmas, Christmas’ volgt daarop. ‘Snow Is Falling’ sluit af. Een leuke Kerst-cd, die me al doet verlangen naar het seizoen dat het warmste gevoel in ons oproept. En Joyce roept die sfeer nu al op!

 

Patrick Van de Wiele (4)

I don't think that the American contemporary jazz guitarist, singer and composer Joyce Cooling has already been mentioned here on my site, but that has been made up for here. In 1997 she released her debut CD 'Playing it Cool' together with keyboard player & producer Jay Wagner and was noticed by the world. Over the years, she has already recorded 9 albums, 6 of which made it to the Billboard charts. In addition, 3 of her singles rose to the top. Joyce is a self-made guitarist and learned to play by ear. Now her first original Christmas CD has been released digitally, reminding us of all the things that make that season so special. Joyce composed all songs with Jay Wagner, who arranged them and produced the disc. Drummers Billy Johnson and Danny Montgomery, and percussionist/drummer Peter Michael Escovedo complete the picture. 'It's a Brand New Year with You' opens in a jazzy atmosphere, followed by the first single 'It's Feeling Like Christmas'. Joyce said: “The holiday season is so cool when it's the real deal. Jay and I wanted to write a song that reflected that – something warm, something sweet. It¹s Feeling Like Christmas came tumbling out spontaneously with no agenda except, “Happy Holidays.” The song is a simple, heartfelt message of good will and cheer to all – hopefully a song that people will want to hear year after year.” It does indeed sound like a warm atmosphere creation, and half of the proceeds from it go to N.A.M.I. (National Alliance on Mental Illness). During the war in 1914 there was a truce at Christmas, and the song 'Christmas Truce of 1914' is about that. You hear influences of a military march. The title track is the second single right away, reminding us of all the things to enjoy this season. It is written in the style of the forties, so "let's swing". 'Winter Waltz' is an instrumental track, followed by the danceable, contemporary 'Christmas, Christmas'. ‘Snow Is Falling’ closes. A nice Christmas CD, which already makes me long for the season that evokes the warmest feeling in us. And Joyce is already evoking that atmosphere!

THOMAS LEMMER – HOPE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Proem

Arise

Focus

Never Lose Hope

Hope

Diversity

Take it Back

Love Me Now

Serenity

Immersed

I Could

Your Soul

The Power of Love

Drifted

The World Belongs to Us

Faith

Never Lose Hope (instrumental)

I Could (instrumental)

Love Me Now (instrumental)

The Power of Love (instrumental)

 

Website Artiest

THOMAS LEMMER

https://www.thomas-lemmer.com/

Op 25 november as. brengt de Duitse artiest Thomas Lemmer zijn nieuwste album uit. Het zal op alle bekende download sites en streamingdiensten beschikbaar zijn, tevens in Dolby Atmos en HR Audio formaat. Thomas houdt van samenwerkingen en werkte met een brede scala aan artiesten samen op dit album. Onder hen de vocalisten Valeska Rautenberg, Ester Esrah en Tina Sona. Daarnaast produceerden producers Christoph Sebastian Pabst (met wie hij al eerder de 2 albums ‘Meerblick’ en ‘Bergblick’ produceerde) en Tauon verschillende remixen. Nochtans was Thomas’ laatste album ‘Ambient Nights’ eerder ambient gericht, maar nu gebruikt hij verschillende stijlen zoals chill-hop, chill-step, downtempo, popballades, ambient met neoklassieke invloeden tot deep house. En toch loopt er een rode draad doorheen. Alle tracks werden geproduceerd tijdens de pandemie. De muziek helpt om opnieuw moed te scheppen en door te gaan. Naast die nieuwe tracks coverde hij voor het eerst een track, en dat is ‘The Power of Love’ van Frankie Goes to Hollywood. Thomas koos voor een bijna akoestische versie ervan, en het emotionele nummer wordt gezongen door Tina Sona. Thomas wil met dit album de afgrond tussen alle sub genres in het elektronische genre overbruggen, en creativiteit, en positieve kracht waren zijn geleides.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On November 25th. German artist Thomas Lemmer releases his latest album. It will be available on all major download sites and streaming services, including in Dolby Atmos and HR Audio format. Thomas loves collaborations and worked with a wide variety of artists on this album. Among them are the vocalists Valeska Rautenberg, Ester Esrah and Tina Sona. In addition, producers Christoph Sebastian Pabst (with whom he previously produced the 2 albums 'Meerblick' and 'Bergblick') and Tauon produced various remixes. However, Thomas' last album 'Ambient Nights' was rather ambient oriented, but now he uses different styles such as chill-hop, chill-step, downtempo, pop ballads, ambient with neoclassical influences to deep house. And yet there is a common thread running through it. All tracks were produced during the pandemic. The music helps to regain courage and carry on. In addition to those new tracks, he covered a track for the first time, and that is 'The Power of Love' by Frankie Goes to Hollywood. Thomas chose an almost acoustic version of it, and the emotional song is sung by Tina Sona. Thomas wants to bridge the abyss between all sub genres in the electronic genre with this album, and creativity and positive power were his guides.

JESSY J – CALIFORNIA CHRISTMAS VOL. 2

DETAIL ALBUM

Tracks:

Jolly Old St. Nicholas

Up on the Housetop

Oh Holy Night

Angels We Have Heard on High

Go Tell it on the Mountain

What Child Is This

We Wish You a Merry Christmas

Auld Lang Syne

Dance of the Sugar Plum Fairy

 

Website Artiest

JESSY J

www.jessyj.com

In 2016 bracht de Amerikaanse saxofoniste Jessy J haar eerste Kerst-cd uit, ‘California Christmas’. Nu is daar een vervolg op gekomen op haar eigen, onafhankelijke Changi Records label. Jessy werd geboren in Oregon, maar groeide op in Zuid-California met een Spaanse achtergrond. Ze gradueerde aan het USC, nam al op met Michael Buble en toerde rond met Jessica Simpson, The Temptations en Michael Bolton.

Ze opent met de ballade ‘Jolly Old St. Nicholas’, waarin Jay Rowe een jazzy pianosolo speelt. Vervolgens brengt ze een dromerige versie van ‘Up on the Housetop’, waarna het funky ‘Oh Holy Night’ volgt met begeleiding van een gospelkoor. Op ‘Angels We Have Heard on High’ hoor je Mark Lettieri (Snarky Puppy) rockgitaar spelen, gevolgd door ‘Go Tell it on the Mountain’ in een bluesy funk sfeer. Jessy koos voor een jazzy swing benadering van ‘What Child Is This’, terwijl ze op ‘We Wish You a Merry Christmas’ fluit speelt. De Nieuwjaarsklassieker ‘Auld Lang Syne’ mocht niet ontbreken, waarna het mij onbekende ‘Dance of the Sugar Plum Fairy’ afsluit. Deze track brengt flamencogitaar en percussie op een licht Latin ritme.

Jessy kreeg hulp van haar vaste vrienden Paul Brown, Euge Groove en Jeff Lorber, maar ook van pianist Jay Rowe, bassist Dave Anderson, drummer Trevor Somerville, gitarist Andy Aubel en percussionist Richie Gaiate Garcia. Daarnaast spelen gastartiesten zoals Norman Jackson (keyboards), Frank Abraham (bas), Iajhi Hampden (drums), Kayta Matsuno en Ash Jenga (gitaren) mee. Vocalisten van dienst zijn dan weer soulzanger Maurice Smith en Brandon Wattz.

Je ziet dus dat Jessy hier voor een veelzijdige aanpak koos, dus geen typisch contemporary jazzalbum, maar eentje dat ze zal vieren onder de Californische zon.

 

Patrick Van de Wiele (4)

In 2016, American saxophonist Jessy J released her first Christmas CD, California Christmas. Now that has been followed up on her own independent Changi Records label. Jessy was born in Oregon but grew up in Southern California with a Hispanic background. She graduated from USC, has already recorded with Michael Buble and has toured with Jessica Simpson, The Temptations and Michael Bolton.

She opens with the ballad 'Jolly Old St. Nicholas', in which Jay Rowe plays a jazzy piano solo. She then performs a dreamy version of 'Up on the Housetop', followed by funky 'Oh Holy Night' accompanied by a gospel choir. On 'Angels We Have Heard on High' you can hear Mark Lettieri (Snarky Puppy) playing rock guitar, followed by 'Go Tell it on the Mountain' in a bluesy funk atmosphere. Jessy took a jazzy swing approach to 'What Child Is This', playing the flute on 'We Wish You a Merry Christmas'. The New Year's classic 'Auld Lang Syne' could not be missed, after which the unknown to me 'Dance of the Sugar Plum Fairy' closes. This track brings flamenco guitar and percussion to a light Latin rhythm.

Jessy got help from her longtime friends Paul Brown, Euge Groove and Jeff Lorber, as well as pianist Jay Rowe, bassist Dave Anderson, drummer Trevor Somerville, guitarist Andy Aubel and percussionist Richie Gaiate Garcia. In addition, guest artists such as Norman Jackson (keyboards), Frank Abraham (bass), Iajhi Hampden (drums), Kayta Matsuno and Ash Jenga (guitars) will play along. Vocalists on the other hand are soul singer Maurice Smith and Brandon Wattz.

So you can see that Jessy opted for a versatile approach here, so not a typical contemporary jazz album, but one that she will celebrate under the Californian sun.

GLORIA SCOTT – SO WONDERFUL

DETAIL ALBUM

Tracks:

All of the Time You’re on My Mind

Come Back Baby

So Wonderful

I’ve Got to Have All of You

Real

Running Away

Show Me

I Found Love

There’s no Cure for Me

Promised Land

 

Website Artiest

GLORIA SCOTT

https://www.facebook.com/scottgloria

In 1974 leerde ik de Amerikaanse soulzangeres Gloria Scott kennen via haar elpee ‘What Am I Gonna Do’, in een productie van mijn idool Barry White. Ik hoorde echter verder niks meer van haar. Gloria werd geboren in Port Arthur, Texas op 26/2/1946. In 1964 kwam haar debuutsingle ‘I Taught Him’ door Gloria Scott and the Tonettes uit, geschreven en geproduceerd door Sly Stone. Jaren later kwam ze onder contract bij Barry White en de single ‘Just as Long as We're Together (In My Life There Will Never Be Another)’ bereikte de top 20. De titeltrack ‘What Am I Gonna Do’ en ‘(A Case Of) Too Much Love Makin’ zijn nochtans even goed. Een tweede album opgenomen met arrangeur H.B. Barnum werd echter niet uitgebracht. Gloria maakte deel uit van The Ikettes, en was achtergrondzangeres voor Mary Wilson. Daarna verdween ze in de vergetelheid. Nu, 48 jaar later, heeft ze haar tweede album opgenomen voor Acid Jazz. De single ‘Promised Land’ daaruit, een cover van Joe Simon kreeg veel positieve reacties. Een tweede single ‘All of the Time You’re on My Mind’ opent dit album, dat ik digitaal aangereikt kreeg. Dit is een van 3 tracks die dateren uit haar tijd met Barry White. Gloria kreeg hulp van de Britse percussionist Snowboy en van producer en drummer Andrew McGuinness. Ik moet bekennen dat ze op haar 76ste nog steeds toffe soft soul weet te brengen. De ballade ‘Come Back baby’ is een duet met keyboardspeler Paul Jobson. De mooie titeltrack voert je qua sound regelrecht terug naar de tijd van The Love Unlimited Orchestra. De ballade ‘I’ve Got to Have All of You’ dateert ook uit de tijd met Barry White, waarna ‘Real’ volgt. En ‘Running Away’ heeft ook weer die seventiessfeer. ‘Show Me’ is ritmischer, gevolgd door de prachtige mid-tempo van ‘I Found Love’. Daarna komen we bij de uptempo track ‘There’s no Cure for Me’, de derde Barry White track. ‘Promised Land’ sluit dit album af met ook een uptempo track. Een opgewekte, positieve tune!

Dit is zonder twijfel een van de beste soulalbums van 2022, vooral als je houdt van die soft soul uit de seventies. En reken maar dat ik daartoe behoor!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

In 1974 I got to know the American soul singer Gloria Scott through her album 'What Am I Gonna Do', in a production of my idol Barry White. However, I heard nothing more from her. Gloria was born in Port Arthur, Texas on 2/26/1946. In 1964 her debut single ‘I Taught Him’ ​​by Gloria Scott and the Tonettes was released, written and produced by Sly Stone. Years later she was signed to Barry White and the single 'Just as Long as We're Together (In My Life There Will Never Be Another)' reached the top 20. The title track 'What Am I Gonna Do' and '(A Case Of) Too Much Love Makin' are just as good. A second album recorded with arranger H.B. Barnum however was not released. Gloria was part of The Ikettes, and was a backup singer for Mary Wilson. Then she disappeared into obscurity. Now, 48 years later, she has recorded her second album for Acid Jazz. The single 'Promised Land' from it, a cover by Joe Simon, received a lot of positive reactions. A second single 'All of the Time You're on My Mind' opens this album, which I received digitally. This is one of 3 tracks dating back to her time with Barry White. Gloria was assisted by British percussionist Snowboy and by producer and drummer Andrew McGuinness. I must confess that at 76 she still knows how to bring cool soft soul. The ballad "Come Back Baby" is a duet with keyboard player Paul Jobson. The beautiful title track takes you straight back to the time of The Love Unlimited Orchestra in terms of sound. The ballad 'I've Got to Have All of You' also dates from the time with Barry White, followed by 'Real'. And 'Running Away' has that seventies atmosphere again. 'Show Me' is more rhythmic, followed by the beautiful mid-tempo of 'I Found Love'. Then we come to the up-tempo track 'There's no Cure for Me', the third Barry White track. 'Promised Land' closes this album with also an up-tempo track. An upbeat, positive tune!

This is without a doubt one of the best soul albums of 2022, especially if you like that soft soul from the seventies. And count on me being one of them!

STARPOINT – OBJECT OF MY DESIRE – THE ELEKTRA RECORDINGS 1983-1990

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
IT!S SO DELICIOUS (Expanded)
1. Don’t Be So Serious
2. Put Your Love On Me
3. Somethin’ In Your Eyes
4. It’s So Delicious
5. Behind Your Back
6. Give Real Love A Try
7. I’m So Crazy ‘Bout You
8. I Got The Love
9. Let Go
Bonus Tracks
10. Don’t Be So Serious (Short Version)
11. It’s So Delicious (Dance Mix Edit)
12. Let Go (Edited Version)
13. It’s So Delicious (Dance Mix)
14. It’s So Delicious (Instrumental Dub)

 

DISC TWO
IT!S ALL YOURS (Expanded Edition)
1. It’s All Yours
2. Am I Still The One
3. Satisfy Me Lover
4. Send Me A Letter
5. Breakout
6. This Is So Right
7. Use Me
8. Always On My Mind
Bonus Tracks
9. Breakout (Edit Version)
10. Am I Still The One (Edit Version)

 

DISC THREE
RESTLESS (Expanded)
1. Object Of My Desire
2. One More Night
3. Emotions
4. See The Light
5. Till The End Of Time
6. Don!t Take Your Love Away
7. Restless
8. What You Been Missin!
Bonus Tracks
9. Object Of My Desire (Vocal/ Edit)
10. What You Been Missin’ (Vocal / Edit)
11. Restless (Vocal / Edit Of Remixed Version)
12. Till The End Of Time (Vocal / Edit)
13. Object Of My Desire (Vocal / 12” Version)
14. What You Been Missin’ (Vocal / Male Version)
15. Restless (Vocal / Extended Remixed Version)
16. Object Of My Desire (Instr)
17. Restless (Dub Version)

 

DISC FOUR
SENSATIONAL (Expanded)
1. He Wants My Body
2. D.Y.B.O.
3. Prove It Tonight
4. Sensational
5. Another Night
6. The More We Love
7. Touch Of Your Love
8. Second Chance
Bonus Tracks
9. He Wants My Body (Vocal/ Edit)
10. D.Y.B.O. (Vocal / Edit)
11. The More We Love (Vocal/ Edited Version)
12. He Wants My Body (Vocal/ Extended Remix)
13. Another Night (Dub Version)
14. Touch Of Your Love (Vocal / Extended Remix)

 

DISC FIVE
HOT TO THE TOUCH (Expanded)
1. Fresh Start
2. One Step Closer To Your Love
3. Tough Act To Follow
4. Say You Will
5. Hot To The Touch
6. Swept Away
7. After All Is Said And Done
8. Heart Attack
9. Park It
Bonus Tracks
10. Say You Will (Edit Of LP Version)
11. Tough Act To Follow (Edit Of LP Version)
12. Say You Will (Extended Version)
13. Fresh Start (Extended Version)
14. One Step Closer To Your Love (Extended Version)
15. Say You Will (Instrumental)

 

DISC SIX
HAVE YOU GOT WHAT IT TAKES (Expanded)
1. I Want You – You Want Me
2. Your Lover
3. Midnight Love
4. Have You Got What It Takes
5. When They Love You Back
6. I Don’t Need Another
7. Step By Step
8. True Love
Bonus Tracks
9. I Want You – You Want Me (Edit Version)
10. Midnight Love (Edit Version)
11. I Want You – You Want Me (Extended Version)
12. I Want You – You Want Me (Teddy’s House Mix)
13. I Want You – You Want Me (Def House Mix)
14. I Want You – You Want Me (Red Zone Mix)

 

Website Artiest

STARPOINT

https://www.starpointmusic.com/

De ondergewaardeerde Amerikaanse R&B en funkband Starpoint uit Maryland werd opgericht in 1978 rond 4 Phillips broers: Ernesto (leadgitaar, trompet en zang), George (keyboards), Orlando (basgitaar, keyboards en sax) en Gregory (drums & percussie). Twee jaar later kwamen daar bassist Kayode Adeyemo uit Nigeria en zangeres Renée Diggs bij. Ze waren in die bezetting actief tussen 1983 en 1990, en namen 10 albums op. In 1980 kwam hun debuutalbum ‘Starpoint!’ uit, maar het succes begon met de singles ‘Don’t Be Serious’ (1983), waardoor ze bij Elektra tekenden, ‘Object of My Desire’ en ‘What You Been Missin’’(1985). Andere hits waren ‘He Wants My Body’ (1987, co geproduceerd door Preston Glass) en ‘I Want You – You Want Me’ (producer Teddy Riley). Tijdens een tournee werd bij zangeres Diggs MS vastgesteld. Zij bracht in 1990 haar soloalbum ‘Oasis’ uit, en overleed op 18/3/2005.

Op 25 november as. brengt het Britse label Cherry Red Records, in samenwerking met SoulMusic Records deze box uit met 6 cd’s. Dit omvat hun ganse oeuvre bij Elektra. Op die 6 cd’s staan maar liefst 84 tracks, waaronder 34 bonustracks met zeldzame edits, extended versions enz. Velen ervan komen voor het eerst op cd uit. De box werd samengesteld en geproduceerd door Adam Mattera, plus “liner notes” door de Britse muziekjournalist Charles Waring.

Een hoogtepunt dus voor verzamelaars, en R&B en funkfans!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The underrated American R&B and funk band Starpoint from Maryland was formed in 1978 around 4 Phillips brothers: Ernesto (lead guitar, trumpet and vocals), George (keyboards), Orlando (bass guitar, keyboards and sax) and Gregory (drums & percussion). Two years later, bassist Kayode Adeyemo from Nigeria and singer Renée Diggs joined them. They were active in that line-up between 1983 and 1990, and recorded 10 albums. Their debut album 'Starpoint!' was released in 1980, but success started with the singles 'Don't Be Serious' (1983), which led them to sign with Elektra, 'Object of My Desire' and 'What You Been Missin' 1985). Other hits included "He Wants My Body" (1987, co-produced by Preston Glass) and "I Want You - You Want Me" (producer Teddy Riley). During a tour, singer Diggs was diagnosed with MS. She released her solo album 'Oasis' in 1990, and died on 18/3/2005.

On November 25th. The British label Cherry Red Records, in collaboration with SoulMusic Records, releases this box with 6 CDs. This includes their entire oeuvre at Elektra. Those 6 CDs contain no fewer than 84 tracks, including 34 bonus tracks with rare edits, extended versions, etc. Many of them will be released on CD for the first time. The box set was composed and produced by Adam Mattera, plus liner notes by British music journalist Charles Waring.

A highlight for collectors, R&B and funk fans!

GORDON JAMES – SMOOTH SUNSHINE

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Smooth Sunshine
 2. Cafe Soul
 3. Warm Bodies
 4. Free Flow
 5. Brazilian Vibes
 6. On a Summer Day
 7. Day and Night
 8. Love for All Seasons
 9. Empress Rule
 10. Rainy Afternoon
 11. Everybody Loves to Complain
 12. Samba Majestuosa

 

Website Artiest

GORDON JAMES

www.gordonjamesmusic.com

Trompettist en beugelspeler Gordon James komt uit New Jersey en is een veel gezocht componist, arrangeur, producer en artiest, die tot een van de topnamen in smooth jazz gerekend wordt. Gordon wordt in het rijtje van groten zoals Chris Botti, Rick Braun & Greg Adams geplaatst. Qua stijl wordt hij vergeleken met Chet Baker, Miles Davis & Chuck Mangione. Gordon brengt zijn eigen muziekstijl met invloeden uit jazz, Latin, R&B, hiphop, soul en popmuziek. Tijdens de seventies en eighties speelde hij met Johnny Guitar Watson, Stax artiest Blue Aquarius, The Soul Survivors, saxofonisten Eric Kloss en Paul Winter en cellist David Darling. Tevens stond hij in het voorprogramma en of trad op met Phyllis Hyman, Gato Barbieri, Pieces of a Dream, Bob Baldwin, Chuck Loeb, Angela Bofill, Roy Ayers, Bobby Caldwell, Walter Beasley en Alex Bugnon.

In maart 2020, toen de pandemie alles tot stilstand bracht, merkte hij dat hij geen werk had en veel gratis tijd. Het was de aansporing die hem ertoe bracht zijn nieuwste album te maken, het perfect getitelde ‘Smooth Sunshine’, een gave combinatie van instrumentale tracks en zang, die afwisselend ontspannend, vrolijk en opbeurend zijn. Het album bevat Gordons warme toon op bugel, trompet en zang. Het ook zijn vrouw Carol Selick horen, die de teksten schreef voor alle vocale nummers en neemt de leiding met haar sensuele stem op ‘Warm Bodies’ en ‘Love for All Seasons’. Mark Minchello voegt heerlijke elektrische en akoestische piano toe, en Leo Huppert legt de funky bas- en synth baspartijen neer.

De titeltrack laat onmiddellijk een zonnig geluid horen, dat je terug doet denken aan de voorbije zomer, waarna het rustige ‘Cafe Soul’ volgt. ‘Warm Bodies’ wordt aldus gezongen door Carol Selick, en het luchtige ‘Free Flow’ komt daarna aan de beurt. Met ‘Brazilian Vibes’ begeven we ons heupwiegend naar Brazilië, gevolgd door het gezongen ‘On a Summer Day’. ‘Day and Night’ huppelt vrolijk rond, waarna ‘Love for All Seasons’ weerom zang krijgt van Carol Selick. En ‘Empress Rule’ is meer uptempo, gevolgd door het intieme en rustige ‘Rainy Afternoon’. Het vocale ‘Everybody Loves to Complain’ is de voorlaatste track, waarna de vrolijke ‘Samba Majestuosa’ afsluit.

Een zeer leuk album, dat zoals verwacht, voldoet aan de verwachtingen. Ontspannende smooth jazz van hoog niveau!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Trumpeter and flugelhorn player Gordon James is from New Jersey and a much sought after composer, arranger, producer and artist, who is considered one of the top names in smooth jazz. Gordon is placed in the ranks of greats such as Chris Botti, Rick Braun & Greg Adams. In terms of style, he has been compared to Chet Baker, Miles Davis & Chuck Mangione. Gordon brings his own style of music with influences from jazz, Latin, R&B, hip-hop, soul and pop music. During the seventies and eighties he played with Johnny Guitar Watson, Stax artist Blue Aquarius, The Soul Survivors, saxophonists Eric Kloss and Paul Winter and cellist David Darling. He also supported and performed with Phyllis Hyman, Gato Barbieri, Pieces of a Dream, Bob Baldwin, Chuck Loeb, Angela Bofill, Roy Ayers, Bobby Caldwell, Walter Beasley and Alex Bugnon.

In March 2020, when the pandemic brought everything to a standstill, he found himself out of work and a lot of free time. It was the impetus that led him to create his latest album, the perfectly titled 'Smooth Sunshine', a cool combination of instrumental tracks and vocals, which are alternately relaxing, cheerful and uplifting. The album features Gordon's warm tone on flugelhorn, trumpet and vocals. He also hears his wife Carol Selick, who wrote the lyrics for all vocal tracks and takes the lead with her sensual voice on ‘Warm Bodies’ and ‘Love for All Seasons’. Mark Minchello adds delicious electric and acoustic piano, and Leo Huppert lays down the funky bass and synth bass parts.

The title track immediately shows a sunny sound that reminds you of the past summer, followed by the quiet 'Cafe Soul'. 'Warm Bodies' is thus sung by Carol Selick, followed by the light-hearted 'Free Flow'. With 'Brazilian Vibes' we go to Brazil swaying hips, followed by the sung 'On a Summer Day'. 'Day and Night' skips around merrily, after which 'Love for All Seasons' again gets vocals from Carol Selick. And 'Empress Rule' is more up-tempo, followed by the intimate and quiet 'Rainy Afternoon'. The vocal 'Everybody Loves to Complain' is the penultimate track, after which the cheerful 'Samba Majestuosa' closes.

A very nice album, which, as expected, lives up to expectations. Relaxing smooth jazz of a high level!

TANGERINE DREAM – THE BOOTLEG BOX VOL. II

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
Nottingham Albert Hall – November 8th 1976
1 Nottingham 1976 Part One
2 Nottingham 1976 Part Two
3 Nottingham 1976 Part Three

 

DISC TWO
Washington Lisner Auditorium – April 4th 1977
1 Introduction
2 Cherokee Lane
3 Monolight
4 Monolith

 

DISC THREE
Washington Lisner Auditorium – April 4th 1977
1 Drywater Rush
2 Rain in Spain
3 Octogon

 

DISC FOUR
Hamburg Audimax – February 24th 1978
1 Hamburg 1978 – Part One
2 Hamburg 1978 – Part Two
3 Remote Viewing
4 Force Majeure
5 The Price
6 Kiew Mission
7 Choronzon

 

DISC FIVE
Newcastle City Hall – October 25th 1981
1 Logos Part 1
2 Sobornost (Edinburgh Castle)
3 Digital Times Suite
4 Bondy Paradise

 

DISC SIX
Newcastle City Hall – October 25th 1981
1 Mojave Plan
2 Thermal Inversion

 

DISC SEVEN
Frankfurt – The Fassbinder Memorial Concert – June 11th 1983
1 The Fassbinder Memorial Concert

 

Website Artiest

TANGERINE DREAM

https://www.tangerinedreammusic.com/

Op 25 november as. komt deze box uit met daarin liefst 7 cd’s. Het is een heruitgave van Esoteric Reactive en bevat geremasterde opnames van de Duitse supergroep Tangerine Dream. Het gaat hier om live opnames van 5 legendarische concerten, tussen november 1976 en juni 1983. De aard van de muziek van Tangerine Dream betekende dat improvisatie een sleutelfactor was in hun live optredens, waardoor elk optreden uniek was. Dat maakt deze opnames zo fascinerend. Deze Esoteric Reactive-editie is al vele jaren niet beschikbaar.

Tussen 1971 en 1977 bestond Tangerine Dream uit Berlijn uit toetsenisten Edgar Froese, Christoph Franke en Peter Baumann. Tijdens deze periode tekende de groep bij Virgin Records, bracht klassieke albums uit zoals ‘Phaedra’, ‘Rubycon’ en ‘Ricochet’, ging op tournee door Europa, Australië en de Verenigde Staten, en gebruikte een breed scala aan analoge synthesizers, sequencers en allerlei soorten effectapparatuur. in hun optredens. Het onderscheidende van hun concerten in die tijd was dat ze voornamelijk uit improvisaties bestonden – elk optreden omvatte een andere aanpak.

Toen ze in 1973 bij Virgin tekenden, kreeg de band de kans om hun muziek in de studio te verfijnen. Voorbij waren de wazige dagen van het Duitse underground label Ohr Records. Hun vierde album ‘Atem’ (1973) was al een enorme stap voorwaarts in het structureren van hun materiaal, met af en toe gekkigheid en experimenten. Het was John Peel die het “Album van het Jaar” classificeerde in zijn BBC-radioshow en dat maakte de weg vrij om meer aandacht te krijgen.

Na de release van ‘Phaedra’ (1974) nam hun populariteit een enorme stap, vooral in het Verenigd Koninkrijk. De pers noemde hun concerten “fascinerende ervaringen”, terwijl de poppoll van Melody Maker ze tot “de meest veelbelovende bands ter wereld” rangschikte.

Na het vertrek van Baumann in de herfst van 1977, experimenteerde de band een korte tijd met Steve Jolliffe (zang, synthesizers, blaasinstrumenten) en Klaus Krüger (drums), zoals gedocumenteerd op het in 1978 uitgebrachte ‘Cyclone’ album. De toevoeging van klassiek geschoolde pianist Johannes Schmoelling in het voorjaar van 1979 markeerde het begin van een derde belangrijke periode in de geschiedenis van de band. Tegelijkertijd dacht bandleider Edgar Froese aan een meer gestructureerde benadering van hun muziek. Improvisaties werden vervangen door compositorische elementen, terwijl om de klank van hun muziek te verdiepen de bandleden meer de nadruk legden op sounddesign en technische innovaties. Terwijl Franke nog steeds verantwoordelijk was voor zijn ritmische en harmonische accenten, bracht Schmoelling een kenmerkend melodisch element in de muziek van Tangerine Dream.

De eerste cd bevat het concert opgenomen in de Albert Hall Nottingham op 8/11/1976. Dit valt uiteen in 3 delen. Het was meteen hun derde Europese tournee, waarbij ze het ‘Stratosfear’ album promoten. Met Froese op vleugelpiano en elektrische gitaar, Baumann op Mellotron, Fender Rhodes en andere synthesizers en Franke op de Big Moog.

Cd 2 is dan de registratie van hun vijfde concert op 4/4/1977 in het Lisner Auditorium in Washington, tijdens hun eerste Noord-Amerikaanse tournee. Hierop staan naast een introductie, 3 tracks.

De derde cd is de voortzetting van datzelfde concert, dat ook weer uiteenvalt in 3 tracks. Samen met de voorgaande cd werd dit live uitgezonden op WGTB-FM, en dat zou later resulteren in het dubbelalbum ‘Encore’.

Op cd 4 hoor je het concert in de Audimax in Hamburg op 24/2/1978. Daarop werden Froese en Franke kortelings bijgestaan door zanger/fluitist Steve Jolliffe en drummer Klaus Krieger. Ook werd er samengewerkt met Laserium. Hier staan maar liefst 7 tracks op.

De vijfde cd laat het concert in de Newcastle City Hall op 25/10/1981 horen. Hiermee werd het album ‘Exit’ gepromoot. Daarop staan 4 tracks.

Cd 6 bevat de voortzetting van dat concert met 2 tracks.

De laatste en zevende cd is het Fassbinder Memorial Concert (ter ere van de overleden Duitse regisseur) opgenomen in de Alte Oper in Frankfurt op 11/6/1983. Hier hoor je een selectie uit het ‘Logos’ album, plus onuitgebrachte muziek.

De Nederlandse journalist Wouter Bessels, die deze opnames vanaf de originele master tapes remasterde, wordt beschouwd als een van de toonaangevende specialisten in de geschiedenis en muziek van Tangerine Dream. Naast geluidstechnicus, platenverzamelaar en biograaf/archivaris voor gitarist Jan Akkerman, heeft hij boeken geschreven over Pink Floyd en Porcupin. Een historisch tijdsdocument dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On November 25th. This box will be released with no less than 7 CDs. It is a reissue of Esoteric Reactive and features remastered recordings from German supergroup Tangerine Dream. These are live recordings of 5 legendary concerts, between November 1976 and June 1983. The nature of Tangerine Dream's music meant that improv was a key factor in their live performances, making each performance unique. That's what makes these recordings so fascinating. This Esoteric Reactive Edition has not been available for many years.

Dutch journalist Wouter Bessels, who remastered these recordings from the original master tapes, is considered one of the leading specialists in the history and music of Tangerine Dream. Besides being a sound engineer, record collector and biographer/archivist for guitarist Jan Akkerman, he has written books about Pink Floyd and Porcupin. A historical time document!

LIQUID MIND – LIQUID MIND XIV – SIMPLICITY

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Transcendence (10:50)

02 From My Heart to Yours (8:09)

03 Simplicity (7:34)

04 The Child in Me (12:09)

05 In the Moment (8:03)

06 Hymn for Peace (7:14)

07 A Gentle Rain in My Soul (9:56)

 

Website Artiest

LIQUID MIND

www.liquidmindmusic.com

Liquid Mind is de naam die Chuck Wild, componist, producer en songwriter uit Los Angeles, gebruikt. Zijn goedverkopende downtempo, chill-out albums hebben consequent in de Billboard charts gestaan en zelfs verschillende malen de top gehaald op de iTunes USA New Age chart. Er zijn maar weinig componisten met zoveel liefde voor traagheid in hun muziek als Wild. Chuck put uit klassieke en popinvloeden die zo uiteenlopend zijn als Beethoven en Brian Eno, Bartok en Rachmaninoff, Bach, Chopin en Fauré, Duruflé en Brahms.

Op dit nieuwe album, dat op 17 oktober digitaal verscheen, staan 7 tracks, die je dus kan onderbrengen bij New Age en ambient. In totaal voor 64 minuten met de meest kalmerende en ontspannende muziek op deze planeet. Dit is meteen het 18de album van Liquid Mind, en is ideaal voor meditatie, slaapstoornissen en andere therapeutische vormen.

In Chuck’s eigen woorden is dat: “The ultimate compliment to me is that people fall asleep to my music. Liquid Mind is functional music, assisting us to be tranquil at those times when that may not be easy.”

Tegelijk werd dit album op 10 oktober jl. door Pandora uitgekozen voor de première van World Mental Health Day.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Liquid Mind is the name used by Chuck Wild, composer, producer and songwriter from Los Angeles. His best-selling downtempo, chill-out albums have consistently charted on the Billboard charts, reaching the top of the iTunes USA New Age chart several times. There are few composers with as much love for slowness in their music as Wild. Chuck draws from classical and pop influences as diverse as Beethoven and Brian Eno, Bartok and Rachmaninoff, Bach, Chopin and Fauré, Duruflé and Brahms.

This new album, which was released digitally on October 17, contains 7 tracks, which you can classify as New Age and ambient. A total of 64 minutes of the most calming and relaxing music on the planet. This is also Liquid Mind's 18th album, and is ideal for meditation, sleep disorders and other therapeutic forms.

In Chuck's own words that is: “The ultimate compliment to me is that people fall asleep to my music. Liquid Mind is functional music, assisting us to be tranquil at those times when that may not be easy.”

At the same time, this album was selected by Pandora on October 10th for the World Mental Health Day premiere.

VARIOUS ARTISTS – AIN’T NOTHING BUT A HOUSE PARTY

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
1 The Show Stoppers – Ain’t Nothing But A House Party
2 Shirley Ellis – Soul Time
3 Bobby Sheen – Dr. Love
4 Marvin Gaye – Can I Get A Witness
5 The Soul Sisters – I Can’t Stand It
6 Edwin Starr – Agent Double O Soul
7 The Impressions – You’ve Been Cheatin’
8 The Temptations – Girl (Why You Wanna Make Me Blue)
9 The Marvelettes – I’ll Keep Holding On
10 Little Anthony & The Imperials – Gonna Fix You Good (Everytime You’re Bad)
11 The Contours – Just A Little Misunderstanding
12 Darrell Banks – Open The Door To Your Heart
13 Soul Brothers Six – Some Kind Of Wonderful
14 Sam & Dave – You Don’t Know Like I Know
15 Jr. Walker & The All Stars – Tune Up
16 Martha & The Vandellas – In My Lonely Room
17 Solomon Burke – Keep Looking
18 Aretha Franklin – Save Me
19 Ike & Tina Turner – Finger Poppin’
20 James & Bobby Purify – Shake A Tail Feather
21 Jackie Lee – The Duck
22 Darrow Fletcher – The Pain Gets A Little Deeper
23 The Astors – Candy
24 Tony Clarke – Landslide
25 Booker T. & The MG’s – Hip Hug- Her
26 The Miracles – Mickey’s Monkey
27 Rufus Thomas – The Memphis Train
28 Johnny Otis – Country Girl
29 Wilson Pickett – Baby Don’t You Weep
30 Mack Rice – Baby I’m Coming Home
31 Betty Lavette – Witch Craft In The Air

 

DISC TWO
1 Curtis Mayfield – Move On Up
2 Marlena Shaw – Let’s Wade In The Water
3 Ramsey Lewis Trio – The “In” Crowd
4 Dobie Gray – See You At The “Go-Go”
5 Little Carl Carlton – Competition Ain’t Nothin’
6 Four Tops – Something About You
7 Chuck Wood – Seven Days Too Long
8 The Olympics – The Same Old Thing
9 The World Column – So Is The Sun
10 Eddie Floyd – Big Bird
11 R. Dean Taylor – There’s A Ghost In My House
12 The Velvelettes – Needle In A Haystack
13 Kim Weston – Helpless
14 Bobby Bland – Shoes
15 The Drifters – One Way Love
16 The Capitols – Cool Jerk
17 Homer Banks – A Lot Of Love
18 The Falcons – Has It Happened To You Yet
19 Doris Willingham – You Can’t Do That
20 Robert Knight – Love On A Mountain Top
21 Willie Tee – Walkin’ Up A One Way Street
22 Otis Redding – Hard To Handle
23 Rex Garvin & The Mighty Cravers – Sock It To ’Em J.B. Part 1
24 The O’ Jays – Working On Your Case
25 Bobby Wells – Let’s Copp A Groove
26 Mr. Flood’s Party – Compared To What
27 Chairmen Of The Board – Give Me Just A Little More Time
28 Freda Payne – Band Of Gold
29 Fork In The Road – Skeletons In The Closet

 

DISC THREE
1 Garnet Mimms – As Long As I Have You
2 Little Richard – Get Down With It
3 Herbie Goins & The Night-Timers – Number One In Your Heart
4 Madeline Bell – I Really Got Carried Away
5 Jackie Edwards – I Feel So Bad
6 J.J. Jackson – Come See Me
7 Jimmy James & The Vagabonds – Hi Diddley Dee Dum Dum (It’s A Good Good Feelin’)
8 Geno Washington & The Ram Jam Band – I’ve Been Hurt By Love
9 Timebox – Beggin’
10 Kenny Bernard – Ain’t No Soul (Left In Those Old Shoes)
11 The Ferris Wheel – Number One Guy
12 Jason Knight – Love Is Getting Stronger
13 Lorraine Silver – Lost Summer Love
14 Paula Parfitt – Love Is Wonderful
15 Elmer Gantry – The Painter
16 Carl Douglas & The Big Stampede – Crazy Feeling
17 The Alan Bown Set – Emergency 999
18 The Foundations – Am I Groovin’ You
19 Lucas & The Mike Cotton Sound – Jack & The Beanstalk
20 The Soul Brothers – Good Lovin’ Never Hurt
21 Ronnie Jones – My Love
22 Bobby Johnson & The Atoms – Tramp
23 Sugar Simone – It’s Alright
24 Wynder K Frog – I’m A Man
25 Gene Latter – Sign On The Dotted Line
26 Val McKenna – Love Feeling
27 Major Lance – The Right Track
28 Jack Hammer – Swim
29 Tommy Hunt – Loving On The Losing Side

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Op 18 november as. verschijnt bij het Britse label Cherry Red Records deze compilatie met daarop soulklassiekers uit de sixties en het begin van de seventies, die bestaat uit 3 cd’s.

Toen in 1980 de groep Dexy’s Midnight Runners het had over een “new soul vision” refereerden ze zowel naar hun eigen muziek als die van andere bands zoals The Jam. Ze brachten immers covers van soulsongs zoals  ‘Seven Days Too Long’ (Dexy’s), ‘One Way Love’ (Dexy’s), ‘Big Bird’ (The Jam) en ‘Move On Up’ (The Jam). Op die manier inspireerden ze een nieuwe generatie van teenagers om op zoek te gaan naar de originele songs. Deze compilatie verschaft een soundtrack uit die tijd, met songs uit de sixties en seventies, die opnieuw populair werden tijdens de eighties.

Op cd 1 en 2 staat de soulmuziek uit de USA centraal, met tracks van soullegendes zoals Otis Redding, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, The Temptations, The Four Tops, Martha and The Vandellas, Chairmen Of The Board, Ike & Tina Turner, Wilson Pickett, Edwin Starr, Sam & Dave, Booker T. & The MG’s, enz., maar van minder bekende artiesten zoals The Show Stoppers, Shirley Ellis, Bobby Sheen enz.

Cd 3 richt zich op de soulmuziek uit Groot-Brittannië met Jimmy James and The Vagabonds, Geno Washington and the Ram Jam Band, Madeline Bell, The Foundations maar ook van bezoekende sterren uit de USA zoals Garnet Mimms, Little Richard en Major Lance.

U krijgt dus hier zowel juweeltjes uit de Motown stal (Detroit), als van Stax (Memphis), Chess Records (Chicago), Mirwood (LA) en Atlantic Records (NYC). Tevens staan er Northern soul favorieten tussen.

Soulmuziek fans (zoals ik) mogen deze dus absoluut niet missen!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

On November 18th. This compilation with soul classics from the sixties and the early seventies is released by the British label Cherry Red Records, which consists of 3 CDs.

When in 1980 the group Dexy's Midnight Runners talked about a "new soul vision" they referred to their own music as well as that of other bands such as The Jam. After all, they performed covers of soul songs such as ‘Seven Days Too Long’ (Dexy's), ‘One Way Love’ (Dexy's), ‘Big Bird’ (The Jam) and ‘Move On Up’ (The Jam). In this way they inspired a new generation of teenagers to look for the original songs. This compilation provides a soundtrack from that era, featuring songs from the sixties and seventies, which became popular again during the eighties.

On CD 1 and 2, soul music from the USA is central, with tracks by soul legends such as Otis Redding, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, The Temptations, The Four Tops, Martha and The Vandellas, Chairmen Of The Board, Ike & Tina Turner, Wilson Pickett, Edwin Starr, Sam & Dave, Booker T. & The MG's, etc, but from lesser known artists such as The Show Stoppers, Shirley Ellis, Bobby Sheen etc.

CD 3 focuses on soul music from Great Britain with Jimmy James and The Vagabonds, Geno Washington and the Ram Jam Band, Madeline Bell, The Foundations as well as visiting stars from the USA such as Garnet Mimms, Little Richard and Major Lance.

So you get gems from the Motown stable (Detroit), as well as from Stax (Memphis), Chess Records (Chicago), Mirwood (LA) and Atlantic Records (NYC). There are also Northern soul favorites among them.

Soul music fans (like me) should definitely not miss this one!

GOLD LOUNGE – COASTAL WALK

DETAIL ALBUM

Tracks:

Coastal Walk

Higher

I Just Can’t Get Enough of You

Like a Circle

Either Way

Higher (Cloud Mix)

 

Website Artiest

GOLD LOUNGE

https://www.sine-music.com/artists-archive/sine-artists-gold-lounge/

De Italiaanse producer en componist Michele Felloni, ofwel Michele Effe is het brein achter Gold Lounge. Hij is gespecialiseerd in chill-out, ambient en elektronische muziek. Michele begon al op jonge leeftijd naar muziek te luisteren, en zelf te spelen, en op zijn zesde leerde hij piano spelen. De seventies en eighties waren een belangrijke periode voor hem, maar tijdens de nineties begon hij een carrière als Dj. Dat viel samen met de opkomst van house muziek. In 2007 ontdekte hij op vakantie in Ibiza de chill-out en lounge muziek, en werd er op verliefd. Op 4 november zal hij deze nieuwe digitale EP uitbrengen. Daarop staan 6 tracks, en Michele opent met de titeltrack, waarop je wandelt langs de zee en kijkt naar de horizon, terwijl je terugdenkt aan jouw herinneringen. De eerder uitgebrachte gezongen single ‘Higher’ is echter dansbaar, terwijl ‘I Just Can’t Get Enough of You’ na een trage intro, dat ook is. ‘Like a Circle’ keert terug naar die ontspannen chill-outmuziek, maar ‘Either Way’ laat je weerom dansen. Afsluiter ‘Higher (Cloud Mix)’ brengt een dromerige sfeer.

Gold Lounge switcht dus tussen trage ritmes, ambient tracks en ritmische tunes. Toch is een aangeraden soundtrack voor die laatste dagen zonlicht, terwijl je terugdenkt aan de goeie herinneringen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Italian producer and composer Michele Felloni, or Michele Effe, is the brain behind Gold Lounge. He specializes in chill-out, ambient and electronic music. Michele started listening to music at an early age and playing himself, and at the age of six he learned to play the piano. The seventies and eighties were an important period for him, but during the nineties he started a career as a DJ. That coincided with the rise of house music. In 2007, while on holiday in Ibiza, he discovered chill-out and lounge music, and fell in love with it. He will release this new digital EP on November 4. It contains 6 tracks, and Michele opens with the title track, on which you walk along the sea and look at the horizon, while thinking back to your memories. However, the previously released sung single 'Higher' is danceable, while 'I Just Can't Get Enough of You' after a slow intro, it also like that. 'Like a Circle' returns to that relaxed chill-out music, but 'Either Way' has you dancing again. Closer 'Higher (Cloud Mix)' brings a dreamy atmosphere.

Gold Lounge switches between slow rhythms, ambient tracks and rhythmic tunes. Still, a recommended soundtrack for those last days of sunlight, while you think back to the good memories.

CHRIS STANDRING – SILENT NIGHT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Deck the Halls

The Christmas Song

God Rest Ye Merry Gentlemen

The First Noel

Silent Night

Hark The Herald Angels Sing

We Three Kings

Winter Wonderland

O Little Town Of Bethlehem

White Christmas

 

Website Artiest

CHRIS STANDRING

https://www.chrisstandring.com/

Gitarist Chris Standring is geen onbekende hier. Al jaren volg ik hem, en recenseer ik zijn albums. Nu heeft hij zijn Kerstalbum ‘Silent Night’ digitaal uitgebracht, waarop hij zijn unieke versie van die klassiekers laat horen. Daarbij liet Chris zich inspireren door de klassieke versies van Nelson Riddle en Vince Guaraldi om zijn eigen gitaarstempel erop te drukken. En dat hoor je onmiddellijk van bij ‘Deck the Halls’, dat eigentijds klinkt. Daarna volgt de mooie, jazzy klinkende ‘The Christmas Song’ ofwel ‘Chestnuts Roasting on an Open Fire’. ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’ klinkt alsof je erop kan gaan stappen, waarna ‘The First Noel’ je terugneemt in de tijd naar jouw eerste Kerstmis. De titeltrack brengt Chris op een traditionele manier, gevolgd door ‘Hark The Herald Angels Sing’ weer eerder jazzy overkomt. En ‘We Three Kings’ drijft op een rustig ritme. Swingen kan je dan weer op het hippe ‘Winter Wonderland’, waarna ‘O Little Town Of Bethlehem’ teruggrijpt naar de fifties. Een Kerst-cd kan niet compleet zijn zonder ‘White Christmas’, dat Chris naar nieuwe hoogten stuwt met zijn eigen interpretatie.

Hij werd bijgestaan door drummer Dave Karasony en bassisten John Leftwich en Kevin Art, maar het is uiteraard Chris die de show steelt met zijn nieuwe versies van deze traditionele Kerstklassiekers. Om stil van te genieten bij het haardvuur!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Guitarist Chris Standring is no stranger here. I've been following him for years and reviewing his albums. Now he has digitally released his Christmas album 'Silent Night', on which he shows his unique version of those classics. Chris was inspired by the classical versions of Nelson Riddle and Vince Guaraldi to put his own guitar stamp on it. And you immediately hear that from 'Deck the Halls', which sounds contemporary. This is followed by the beautiful, jazzy sounding 'The Christmas Song' or 'Chestnuts Roasting on an Open Fire'. ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’ sounds like you can step on it, after which ‘The First Noel’ takes you back in time to your first Christmas. The title track brings Chris in a traditional way, followed by 'Hark The Herald Angels Sing' that sounds more jazzy. And 'We Three Kings' floats on a quiet rhythm. You can swing on the hip 'Winter Wonderland', after which 'O Little Town Of Bethlehem' harks back to the fifties. A Christmas CD cannot be complete without 'White Christmas', which pushes Chris to new heights with his own interpretation.

He was joined by drummer Dave Karasony and bassists John Leftwich and Kevin Art, but it is obviously Chris who steals the show with his new versions of these traditional Christmas classics. To enjoy quietly by the fire!

KLANGWELT – HERE AND WHY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Propaganda

Cold War Child

Corium

Futurist

Noir

Information

Escape

Attic

Wake up, Sleep, Repeat

Muse

Ago

An Explanation of Life

 

Website Artiest

KLANGWELT

www.klangwelt.info

WEBSHOP

http://www.sphericmusic-shop.de/neue/here-and-why.htm

Achter het pseudoniem Klangwelt gaat de Duitse audiotechnicus Gerald Arend schuil. Hij werkt meestal voor de multimedia en videogamesindustrie. Zijn sound is gebaseerd op de Europese elektronische muziek, waarin hij invloeden van artiesten zoals Jean-Michel Jarre, Vangelis, Tangerine Dream en Yello combineert met een unieke mix van rijke klankkleuren en soms onvoorspelbare harmonische ideeën. Verdere handelsmerken zijn pakkende, minimalistische melodieën, groovy ritmes en speelse samplegimmicks. Klangwelt behaalde al verschillende Duitse elektronische muziekprijzen. Op zijn nieuwste cd, en meer bepaald op ‘Cold War Child’ ontmoeten geluiden en stukjes spraak uit een duister verleden koude beats en sequencers. Koren van Mellotron komen op ‘Corium’ in contact met parelachtige piano arpeggio’s. Jean-Michel Jarre’s invloed is dan weer te horen op ‘Futurist’, vermengd met rijke bassen, terwijl vocoders weggelopen uit Kraftwerk en OMD te horen zijn op ‘Information’. Vocale “alien” samples kan je beluisteren op ‘Muse’ waarna een warme analoge sound à la Vangelis te horen is op ‘Ago’.

Klangwelt, alhoewel geïnspireerd door diverse Europese elektronische muziek, heeft duidelijk zijn eigen sound gevonden. Dit album is het dan ook waard om beluisterd te worden, steeds melodieus en ondanks experimenten toch toegankelijk.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Behind the pseudonym Klangwelt is the German audio engineer Gerald Arend. He usually works for the multimedia and video games industry. His sound is based on European electronic music, in which he combines influences from artists such as Jean-Michel Jarre, Vangelis, Tangerine Dream and Yello with a unique mix of rich timbres and sometimes unpredictable harmonic ideas. Further trademarks are catchy, minimalist melodies, groovy rhythms and playful sample gimmicks. Klangwelt has already won several German electronic music awards. On his latest CD, and more specifically on 'Cold War Child', sounds and fragments of speech from a dark past meet cold beats and sequencers. Mellotron's choirs come into contact with pearly piano arpeggios on 'Corium'. Jean-Michel Jarre's influence can be heard on 'Futurist', mixed with rich basses, while vocoders emanating from Kraftwerk and OMD can be heard on 'Information'. Vocal “alien” samples can be heard on 'Muse', after which a warm analog sound à la Vangelis can be heard on 'Ago'.

Klangwelt, although inspired by various European electronic music, has clearly found its own sound. This album is worth listening to, always melodic and, despite experiments, still accessible.

RICHARD WILLIAMS – HOLLYWOOD CHRISTMAS

DETAIL ALBUM

Tracks:

It’s the Most Wonderful Time of the Year

The Holiday Season

Happy Holiday

The Christmas Song

White Christmas

Santa Claus Is Coming to Town

Rockin’ Around the Christmas Tree

Here Comes Santa Claus

Jingle Bells

Frosty the Snowman

Jingle Bells

Have Yourself a Merry Little Christmas

Winter Wonderland

Let it Snow

Up on the Housetop

Let it Snow

Home for the Holidays

I’ll Be Home for Christmas

Coming Home

Somwhere in My Memory

Someway, Somehow

Somwehere in My Memory

 

Website Artiest

RICHARD WILLIAMS

www.richardmusic.com

Componist en multi-instrumentalist Richard Williams weeft op dit nieuwe Kerstalbum een rijk tapijt van big band swing, orkestrale tunes en rockarrangementen die samen in een nieuwe, geüpdatete sound van de Kerstklassiekers uitmonden. Williams is aangetrokken tot mainstream jazz en werkte al samen met Michael Bublé en The Carpenters voor hun Kerstcd’s. Hij wou diezelfde sound voor zijn eigen album, met zelfs nog een rijkere sound. Aldus bracht hij verschillende van zijn favoriete vocalisten aan boord, zoals Ales Stiles, Nate Bryant, Rebecca Lopez, Evon Collett, Connor Ross, Taylor Miranda, Hayley Kirkland, Company B, Dmitry Noskov, Benny Benack III, Chelsea Brooke Olson en Julie Seechuck. Voeg daarbij getalenteerde muzikanten zoals saxofonisten Eric Marienthal, Sal Lozano, Brandon Fields, Dan Kaneyuki en Will Vargas, trompettisten Wayne Bergeron, Rob Schaer, Kye Palmer, Mitchell Cooper en trombonisten Andy Martin, Joey Sellers, Erik Hughes en Robert Todd. Williams zelf speelde piano, en bassist Trey Henry, drummer Bernie Dresel rondden af. Tijdloze kerstliedjes dus in een big bandstijl, aangevuld met enkele orkestrale nummers. Ideaal voor wie houdt van Frank Sinatra, Michael Bublé en The Carpenters. En daar behoor ik ook bij!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Composer and multi-instrumentalist Richard Williams weaves on this new Christmas album a rich tapestry of big band swing, orchestral tunes and rock arrangements that together result in a new, updated sound of the Christmas classics. Williams is drawn to mainstream jazz and has already collaborated with Michael Bublé and The Carpenters on their Christmas CDs. He wanted that same sound for his own album, with an even richer sound. Thus, he brought on board several of his favorite vocalists such as Ales Stiles, Nate Bryant, Rebecca Lopez, Evon Collett, Connor Ross, Taylor Miranda, Hayley Kirkland, Company B, Dmitry Noskov, Benny Benack III, Chelsea Brooke Olson and Julie Seechuck. Add to this talented musicians such as saxophonists Eric Marienthal, Sal Lozano, Brandon Fields, Dan Kaneyuki and Will Vargas, trumpeters Wayne Bergeron, Rob Schaer, Kye Palmer, Mitchell Cooper and trombonists Andy Martin, Joey Sellers, Erik Hughes and Robert Todd. Williams himself played piano, and bassist Trey Henry, drummer Bernie Dresel rounded out. Timeless Christmas songs in a big band style, supplemented with a few orchestral songs. Ideal for those who love Frank Sinatra, Michael Bublé and The Carpenters. And that includes me!

ROBERTA DONNAY – BLOSSOM-ING!

DETAIL ALBUM

Tracks:

Roberta’s Blues

Peel Me a Grape

Just One of Those Things

Inside a Silent Tear

Plus je t’embrasse

Someone to Watch Over Me

Moonlight Savings Time

A Paris

The Party’s Over

If I Were a Bell

Spring in Manhattan

Unless It’s You

You Fascinate Me So

I Wish You Love

It Amazes Me

Put on a Happy Face

 

Website Artiest

ROBERTA DONNAY

www.robertadonnay.com

De Amerikaanse zangeres, componiste en producer Roberta Donnay is gedurende meer dan 30 jaar al aanwezig op de jazz en blues scène.  Ze heeft opgetreden en opgenomen met enkele van de grootste namen uit de muziekindustrie en toerde zowel rond in haar thuisland als internationaal, waarbij ze clubs, theaters, concerten en jazzfestivals aandeed. Voor haar song ‘One World’ mocht ze een prestigieuze ASCAP Composers Award ontvangen, en die werd geselecteerd als wereld vredessong voor de 50ste verjaardag van de UN. Je kan haar muziek dan ook beluisteren in film en op Tv. Haar eerdere albums met haar band The Prohibition Mob Band bevatten swingende, dansbare jazz uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Ze groeide op met jazz in de sixties, maar ontdekte Blossom Dearie pas na een optreden. In 2011 nam ze 5 songs op met Bob Dorough, een vriend die met Dearie samenwerkte. Daarna volgden ook nog verschillende duetten, en zo groeide Roberta’s appreciatie voor Dearie. Al dat leidde tot dit tiende album, dat eigenlijk een project van liefde geworden is. Roberta vat Dearie’s minimalistische stem en speelse stijl op deze hommage, maar voegt daar haar eigen bluesy interpretaties aan toe. Ze koos voor 16 tracks, geschreven door verschillende componisten, en huurde pianist Mike Greensill, bassist Ruth Davies, drummer Mark Lee, gitarist José Neto, harmonicaspeler David Sturdevant en percussionist MB Gordy in.

Ze opent met ‘Roberta’s Blues’, haar versie van Dearie’s ‘Blossom’s Blues’, en vervolgt met het flirterige ‘Peel Me a Grape’. Cole Porter’s ‘Just One of Those Things’ begint traag, maar gaat dan over in een snelle swinger. ‘Inside a Silent Tear’ brengt ze als een mooie, licht heupwiegende bossa nova, waarna ‘Plus je t’embrasse’ Dearie’s Franse periode in de verf zet. En het intieme ‘Someone to Watch Over Me’ ken u vast en zeker wel. Humor komt daarna aan bod met ‘Moonlight Savings Time’, gevolgd door het Franstalige, romantische sfeertje van ‘A Paris’. ‘The Party’s Over’ brengt swingende blues, waarna ‘If I Were a Bell’ volgt. Op ‘Spring in Manhattan’ bezingt ze eenzame harten, en ‘Unless It’s You’ klinkt al even introvert. Daarna komt ze weer op de proppen met het heupwiegende ‘You Fascinate Me So’, terwijl het gevoelige ‘I Wish You Love’ mij raakt. ‘It Amazes Me’ is ook intimistisch en afsluiter ‘Put on a Happy Face’ swingt de pan uit. Dit is duidelijk een perfecte manier om Blossom Dearie te herdenken met een lichte aanpak. Een eerbetoon dat Dearie’s essentie in 16 songs vat!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American singer, composer and producer Roberta Donnay has been present on the jazz and blues scene for over 30 years. She has performed and recorded with some of the music industry's biggest names and has toured both domestically and internationally, hitting clubs, theatres, concerts and jazz festivals. For her song 'One World' she received a prestigious ASCAP Composers Award, which was selected as the world peace song for the 50th anniversary of the UN. You can also listen to her music in film and on TV. Her previous albums with her band The Prohibition Mob Band contain swinging, danceable jazz from the 1920s and 1930s. She grew up with jazz in the sixties, but only discovered Blossom Dearie after a performance. In 2011, she recorded 5 songs with Bob Dorough, a friend who worked with Dearie. Several duets followed, and Roberta's appreciation for Dearie grew. All that led to this tenth album, which has actually become a project of love. Roberta captures Dearie's minimalist voice and playful style on this tribute, but adds her own bluesy interpretations. She chose 16 tracks, written by different composers, and hired pianist Mike Greensill, bassist Ruth Davies, drummer Mark Lee, guitarist José Neto, harmonica player David Sturdevant and percussionist MB Gordy.

She opens with "Roberta's Blues," her version of Dearie's "Blossom's Blues," and continues with the flirty "Peel Me a Grape." Cole Porter's "Just One of Those Things" starts off slow, but then turns into a fast swinger. She performs 'Inside a Silent Tear' as a beautiful, slightly hip-swaying bossa nova, after which 'Plus je t'embrasse' highlights Dearie's French period. And you are certainly familiar with the intimate 'Someone to Watch Over Me'. Humor is then discussed with 'Moonlight Savings Time', followed by the French-language, romantic atmosphere of 'A Paris'. 'The Party's Over' brings swinging blues, followed by 'If I Were a Bell'. On 'Spring in Manhattan' she sings of lonely hearts, and 'Unless It's You' sounds just as introverted. Then she comes up with the hip-swaying 'You Fascinate Me So', while the sensitive 'I Wish You Love' touches me. 'It Amazes Me' is also intimiste and the closing track 'Put on a Happy Face' swings through the roof. This is clearly a perfect way to commemorate Blossom Dearie with a light approach. A tribute that captures Dearie's essence in 16 songs!

SHERRY FINZER – SYNESTHESIA

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Pearlescent Floating Clouds (05:12)
 2. Beautiful Fields of Emerald Lights (03:36)
 3. Obsidian Shadows (03:38)
 4. Turquoise Shimmers Amidst Fairy Dust (4:31)
 5. Copper and Amber (3:11)
 6. Deep Within the Magenta Mist (4:34)
 7. Along the Sapphire Ridgeline (3:23)
 8. Desert Sand Passages (4:28)
 9. The Radiance of Gold (6:15)
 10. Crimson Evening Solitude (3:53)
 11. Rocky Shades of Gray (3:58)
 12. Lovely Saffron Rays (6:13)

 

Website Artiest

SHERRY FINZER

www.sherryfinzer.com

De Amerikaanse fluitiste Sherry Finzer is hier al dikwijls aan de beurt gekomen, zowel als soloartiest als in samenwerking met andere artiesten. Nu is haar vierde release in de ‘Naked Flute’ reeks op 21 oktober digitaal uitgebracht. In haar eigen woorden: “Synesthesia is dedicated to my late mother-in-law Judy and all who have suffered with, as well as those who have been caretakers for family members with dementia, Alzheimer's, and other diseases affecting memory. A message from Judy challenged me to explore the relationship between music and color. Recorded at The Tank in Rangely, CO, I invite you to explore this music with color in mind and I would love to hear about your experience!” Want Sherry gelooft er rotsvast in dat muziek kan helend werken. Via deze meditatieve muziek kom je tot rust, maar het helpt ook tegen stress, depressie, en fysieke kwalen zoals tinnitus, beroerte en zelfs kanker. Begin dus nu aan de zelfhelende ervaring!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American flautist Sherry Finzer has often been featured here, both as a solo artist and in collaboration with other artists. Now her fourth release in the 'Naked Flute' series has been released digitally on October 21. In her own words: “Synesthesia is dedicated to my late mother-in-law Judy and all who have suffered with, as well as those who have been caretakers for family members with dementia, Alzheimer's, and other diseases affecting memory. A message from Judy challenged me to explore the relationship between music and color. Recorded at The Tank in Rangely, CO, I invite you to explore this music with color in mind and I would love to hear about your experience!” Because Sherry firmly believes that music can be healing. Through this meditative music you can relax, but it also helps against stress, depression, and physical ailments such as tinnitus, stroke and even cancer. So start the self-healing experience now!

ANDREA BACCI – PERCEPTIONS VOL. 2

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Silent Dream
 2. Breath
 3. At Sunrise
 4. Desert Breeze
 5. Blue Hills

 

Website Artiest

ANDREA BACCI

https://www.heartdancerecords.com/andrea-bacci

In 1972 werd Andrea Bacci geboren in Italië. Hij erfde het vermogen om artistieke werken van kristal te maken van zijn vader, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen intense passie voor muziek cultiveerde. Andrea speelde al op jonge leeftijd in een rockband, maar toen hij ouder werd, breidde zijn muzikale smaak zich uit naar andere genres zoals fusion, jazzrock en later ambient en chill-out. Zijn muzikale stem is heel innerlijk, en Andrea voelt de behoefte om te componeren om datgene naar buiten te brengen wat zijn innerlijke zelf niet met woorden kan uitdrukken. Luisteren naar zijn muziek is als luisteren naar de geheimen van je beste vriend, met alle emotionele betrokkenheid die dit met zich meebrengt. In zekere zin kan het ons helpen een belangrijke stap te zetten naar openheid voor anderen, naar empathie. Het is een pad dat maar weinigen bereid zijn te volgen aangezien het verre van radiovriendelijke muziek is, maar zijn muziek zal je verrijken en je meer afstemmen op de schoonheid van authenticiteit.

Dit nieuwe digitale album kwam op 14 oktober uit, en is de opvolger van ‘Perceptions Vol. 1’. In Andrea’s eigen woorden: "Our eyes eagerly delve into the blue, where, evoked by the music, the night reveals a sky even richer in enchantment. A gentle breeze superimposes images to what we perceive. It is daytime again. A delicate ray of sunshine makes its way through the leaves: it is engaged in lighting up a colorful winged creature that plunges seeking the nectar of the most scented flowers. This is beauty: a gift offered by nature to regenerate our body and soul".

Laat het je wegvoeren naar een heiligdom van vrede en genezing!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Andrea Bacci was born in Italy in 1972. He inherited the ability to create artistic works of crystal from his father, while simultaneously cultivating his own intense passion for music. Andrea played in a rock band at a young age, but as he got older, his musical tastes expanded into other genres such as fusion, jazz rock and later ambient and chill-out. His musical voice is very inner, and Andrea feels the need to compose to bring out what his inner self cannot express with words. Listening to his music is like listening to your best friend's secrets, with all the emotional involvement that comes with it. In a way, it can help us take an important step towards openness to others, towards empathy. It is a path few are willing to take as it is far from radio-friendly music, but his music will enrich you and align you more with the beauty of authenticity.

This new digital album was released on October 14, and is the follow-up to 'Perceptions Vol. 1'. In Andrea's own words: "Our eyes eagerly delve into the blue, where, evoked by the music, the night reveals a sky even richer in enchantment. A gentle breeze superimposes images to what we perceive. It is daytime again. A delicate ray of sunshine makes its way through the leaves: it is engaged in lighting up a colorful winged creature that plunges seeking the nectar of the most scented flowers. This is beauty: a gift offered by nature to regenerate our body and soul".

Let it transport you to a sanctuary of peace and healing!

ARTUR BAYRAMGALIN – CLOSED SKY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Open Sky

Closed Sky

 

Website Artiest

ARTUR BAYRAMGALIN

https://bayramgalin.com/

Uit de Russische stad Ufa bereikt mij de nieuwe digitale EP van de multi-instrumentalist en producer Artur Bayramgalin. Hij werd geboren in 1974 en werd al vroeg naar muziek toe gedreven. Op zijn 22ste maakte hij naam op de Russische muziekscène, en recent werkt hij zowel aan soloprojecten als met andere artiesten. Artur focust zich op smooth & acid jazz, New Age & chill-out, elektronica en folk. Zijn debuut verscheen in 2009. Daarnaast is hij tevens lid van de etnische fusion groep Suraman en producer van het nieuwe elektronische project Breezz Studio. Op deze nieuwe EP staan slechts 2 tracks, waarin Artur zijn stemming wou weergeven voor en na 24/2/2022. ‘Open Sky’ is bijvoorbeeld vol met opgewekte herinneringen en een lichte vorm van droefheid die de voorbij gegane dagen reflecteert. De titeltrack daarentegen brengt gevoelens van pijn, angst en bitterheid die sedert die zwarte dag steeds in zijn gedachten zijn.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

From the Russian city of Ufa reaches me the new digital EP of the multi-instrumentalist and producer Artur Bayramgalin. Born in 1974, he was driven to music from an early age. He made a name for himself on the Russian music scene at the age of 22, and has recently been working on solo projects as well as with other artists. Artur focuses on smooth & acid jazz, New Age & chill-out, electronica and folk. His debut appeared in 2009. He is also a member of the ethnic fusion group Suraman and producer of the new electronic project Breezz Studio. This new EP contains only 2 tracks, in which Artur wanted to show his mood before and after 24/2/2022. For example, ‘Open Sky’ is full of cheerful memories and a slight form of sadness that reflects the days gone by. The title track, on the other hand, conveys feelings of pain, fear and bitterness that have been in his mind ever since that black day.

VARIOUS ARTISTS – TOKYO CHILLOUT VOL. 7

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Slow World – Tokyo Romance
 2. Sky Symbols – Calming The Sea
 3. Mirage Of Deep – A Thousand Nights
 4. Weathertunes – Trip To Japan
 5. Five Seasons – Self Esteem
 6. IËLO – Liquid Love
 7. Eskadet – Emprise
 8. Zaranka – Lynx Tail
 9. Emergency Kisses – Take Me Back
 10. Lemongrass – Ocean Of Love
 11. Castlebed – Green
 12. Velvet Dreamer – Eternal Beauty (Michael E Remix 2021) – feat. Tim Gelo
 13. Faro – Run Away With Me
 14. Aleyum – Firefly Lane
 15. Weber & Weber – Daydream (They Dream)
 16. Marc Hartman – Elemental
 17. Corrado Saija – Saahan
 18. Tigerforest & Eskadet – Karukera (Planesia Remix)
 19. Eskadet – Apparences
 20. Kevin Paczesny – Night Lights (Outro Mix)

 

Website Label

LEMONGRASSMUSIC

www.lemongrassmusic.de

Op 30 september jongstleden verscheen digitaal deze compilatie. Lemongrassmusic presenteert daarop een verse collectie van 20 fijne Lounge en Chill-out tracks, die allen opgedragen zijn aan de hoofdstad van Japan, de wereldstad Tokyo. Deze miljoenenstad is een pulserende en overweldigende metropolis in het land van de rijzende zon. Luister dus mee en laat jezelf onderdompelen in een mengeling van moderne en traditionele geluiden uit Azië. Kom tot rust op deze uitstekende Aziatisch klinkende lounge & chill-outcollectie!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This compilation was released digitally on September 30th. Lemongrassmusic then presents a fresh collection of 20 fine Lounge and Chill-out tracks, all of which are dedicated to the capital of Japan, the metropolis of Tokyo. This metropolis is a pulsating and overwhelming metropolis in the land of the rising sun. So listen in and immerse yourself in a mixture of modern and traditional sounds from Asia. Unwind on this excellent Asian-sounding lounge & chill-out collection!

MARI WILSON – THE NEASDEN QUEEN OF SOUL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Disc One

Showpeople + Bonus Tracks
1 Wonderful To Be With
2 The End Of The Affair
3 One Day Is A Lifetime
4 Dr Love
5 Remember Me
6 Cry Me A River
7 Just What I Always Wanted
8 This Time Tomorrow
9 Are You There (With Another Girl)
10 I May Be Wrong
11 Ecstasy
12 This Is It?
Bonus Tracks
13 Just What I Always Wanted (12” Mix)
14 Cry Me A River (Smooch Mix)
15 Baby It’s True (Discotheque Version) +
16 Ain’t That Peculiar (Extended Version) +

 

Disc Two

A-Sides, B-Sides & Rarities
1 Love Man
2 If That’s What You Want
3 Dance Card
4 She’s Had Enough Of You
5 Beat The Beat
6 Glamourpuss
7 Baby It’s True
8 You Look So Good
9 Woe, Woe, Woe +
10 (Beware) Boyfriend
11 It’s Happening
12 Rave
13 Ain’t That Peculiar
14 The Maximum Damage
15 Let’s Make This Last (De Lorean Style) +
16 Would You Dance With A Stranger
17 What’s Going On
18 Stop And Start
19 Love And Learn
20 I’m Just Happy To Dance With You
21 Let Me Dream

 

Disc Three

022 Remixes + Bonus Tracks

1 Baby It’s True (2022 Remix) +
2 Beat The Beat (2022 Remix) +
3 Glamourpuss (2022 Remix) +
4 Ecstasy (2022 Remix) +
5 Rave (2022 Remix) +
6 She’s Had Enough Of You (2022 Remix) +
7 You Look So Good (2022 Remix) +
8 Glamourpuss (Scenario) (2021 Remix) +
9 Just What I Always Wanted (U.S. Remix) +
10 Ecstasy (Alternative Version)
11 One Day Is A Lifetime (Alternate Version) +
12 Tu No Me Llores (Cry Me A River – Spanish Version)
13 Would You Dance With A Stranger (Instrumental) +
14 Wonderful (7” Dj Edit) +
15 Let’s Make This Last (Stereo Shift Mix Loop One) +
16 Let’s Make This Last (Stereo Shift Mix Loop Two) +

+ Denotes Appearing On Cd For The First Time

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Mari Wilson (The Neasden Queen Of Soul) verscheen voor het eerst op het toneel in de vroege jaren ‘80 met haar wolkenkrabber bijenkorf, een bizar gevoel voor mode en volledig gechoreografeerde 12-koppige band The Wilsations. De liveshows van Mari waren een evenement, puur entertainment. In 1982 kwamen de platen van Mari de hitparade binnen en al snel had ze 6 hitsingles, waarvan de grootste 'Just What Iʼve Always Wanted' en 'Cry Me A River' waren, beide afkomstig van haar album 'Showpeople'.

Op 25 november as. verschijnt een 3-delige, fantastische digipack-collectie met Mari Wilson's meest geliefde materiaal uit haar tijd, getekend bij de Compact Organization, verspreid over haar studioalbum en 10 single-releases in de periode 1980-85.

CD 1 is gecentreerd rond het 12-track debuutalbum 'Showpeople', oorspronkelijk uitgebracht in 1983 plus vier bonustracks, de 12-inch mixen van de singles, 'Just What I Always Wanted' haar 1982 top 10-hit, 'Cry Me A River ' een top 30-hit in 1983, 'Baby It's True' en de soulklassieker 'Ain't That Peculiar', beide voor het eerst hier op cd verkrijgbaar.

CD 2 bevat de singleversies van acht A-kantjes, negen B-kantjes en vijf rariteiten, waaronder zeven niet-album-singels, 'Love Man', 'Dance Card', 'Beat The Beat', 'Baby It's True', ' Ain't That Peculiar', Let's Make This Last' en het themalied van de film ‘Dance With A Stranger’ uit 1985 namelijk 'Would You Dance With A Stranger'.

CD 3 bevat acht nieuwe remixes van de originele schrijver/producer Tot Taylor, vakkundig bijgestaan ​​door Joe Dworniak met gebruikmaking van de originele multi-track tapes. De geremixte nummers zijn onder meer de A-kanten 'Beat The Beat' en 'Baby It's True' plus de B-kanten 'Glamourpuss', 'Ecstasy', 'Rave', 'She's Had Enough Of You' en 'You Look So Good'. Voor het eerst op cd verschenen, waaronder de Amerikaanse remix van 'Just What I Always Wanted', 'One Day Is A Lifetime - Alternate Version', een 7” DJ-editie van 'Wonderful' en twee versies van 'Let's Make This Last' .

Tevens bevat deze compilatie een 24-pagina's tellend boekje met aantekeningen geschreven door Mari Wilson en een Britse discografie, samen met niet eerder vertoonde foto's. De nieuw ontworpen voorkant maakt gebruik van een iconische foto gemaakt door Adrian Boot.

Een must voor fans van Northern Soul!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Mari Wilson (The Neasden Queen Of Soul) first appeared on the scene in the early 1980s with her skyscraper beehive, bizarre fashion sense and fully choreographed 12 piece band The Wilsations. Mari's live shows were an event, pure entertainment. In 1982 Mari's records entered the charts and soon she had 6 hit singles, the biggest of which were 'Just What Iʼve Always Wanted' and 'Cry Me A River', both from her album 'Showpeople'.

On November 25th. A fantastic 3-piece digipack collection of Mari Wilson's best-loved material from her time, signed to the Compact Organization, is released across her studio album and 10 single releases from 1980-85.

CD 1 is centered around the 12-track debut album 'Showpeople', originally released in 1983 plus four bonus tracks, the 12-inch mixes of the singles, 'Just What I Always Wanted' her 1982 top 10 hit, 'Cry Me A River ' a top 30 hit in 1983, 'Baby It's True' and the soul classic 'Ain't That Peculiar', both available here on CD for the first time.

CD 2 features the single versions of eight A-sides, nine B-sides and five rarities, including seven non-album singles, 'Love Man', 'Dance Card', 'Beat The Beat', 'Baby It's True',' Ain't That Peculiar', Let's Make This Last' and the theme song of the 1985 film 'Dance With A Stranger' namely 'Would You Dance With A Stranger'.

CD 3 features eight new remixes from original writer/producer Tot Taylor, expertly assisted by Joe Dworniak using the original multi-track tapes. The remixed tracks include A-sides "Beat The Beat" and "Baby It's True" plus B-sides "Glamourpuss", "Ecstasy", "Rave", "She's Had Enough Of You" and "You Look So Good'. First CD release, including the US remix of 'Just What I Always Wanted', 'One Day Is A Lifetime - Alternate Version', a 7” DJ edition of 'Wonderful' and two versions of 'Let's Make This Last' ' .

This compilation also includes a 24-page booklet with notes written by Mari Wilson and a UK discography, along with previously unseen photographs. The newly designed front uses an iconic photo taken by Adrian Boot.

A must for Northern Soul fans!

MARCIA AITKEN & JUNE LODGE – REGGAE IMPACT / FIRST TIME AROUND

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
ARCIA AITKEN ‘REGGAE IMPACT’
1 Can’t You Love Me – Marcia Aitken
2 Once In My Life – Marcia Aitken
3 Just One Look – Marcia Aitken
4 My Man – Marcia Aitken
5 Reggae Music – Marcia Aitken
6 Give Me Your Love – Marcia Aitken
7 (Singing) My Song – Marcia Aitken
8 I’m Still In Love With You – Marcia Aitken
BONUS TRACKS
9 When I Need Love – Marcia Aitken
10 Danger In Your Eyes – Marcia Aitken
11 The Closer I Get To You – Marcia Aitken & Ruddy Thomas
12 I’m Not A Queen / Duck Boy (12” mix) – Marcia Aitken & Trinity
13 She Don’t Love You (12” mix) – Marcia Aitken
14 Boy A Love You – Marcia Aitken
15 Emotion (12” mix) – Marcia Aitken & Ruddy Thomas
16 Narrow Minded Man (12” mix) – Marcia Aitken
17 I’m Still In Love With You / Three Piece Suit – Marcia Aitken & Trinity (12” mix)

 

DISC TWO
JUNE LODGE ‘SOMEONE LOVES YOU HONEY’
1 The Love You Never Had – June Lodge
2 Give Me Your Love – June Lodge
3 Baby I’m Yours – June Lodge
4 More Than Words Can Say – June Lodge
5 It’s Heaven To Me – June Lodge
6 Someone Loves You Honey – June Lodge
7 Push Over – June Lodge
8 Stay In Tonight – June Lodge
BONUS TRACKS
9 Do It To Me Just One More Time – June Lodge
10 Don’t Stop Me / Coming Into Me (12” mix) – June Lodge
11 Does My Ring Hurt Your Finger (12”mix) – June Lodge
12 Matrimony – Joe Gibbs & The Professionals
13 More Than Words Can Say / Lover Man Style (12” mix) – June Lodge & Shorty The President
14 Lover Man Skank– Joe Gibbs & The Professionals
15 Someone Loves You Honey / One Time Daughter (12” mix) – June Lodge & Prince Mohammed
16 Don’t Feel Left Out – Joe Gibbs & The Professionals

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Tegen het einde van de jaren ’70 had de wijdverbreide populariteit van rockliefhebbers in het UK een aanzienlijke invloed gehad op de Jamaicaanse muziek, waarbij veel van de grootste talenten van het eiland de soulvolle stijl omarmden. Hiervan bleken maar weinig vrouwelijke artiesten populairder dan Marcia Aitken en June Lodge, wiens opnames voor de toonaangevende producer uit Kingston, Joe Gibbs, enkele van de meest populaire romantische reggaesingles van die tijd bevatten. Om te profiteren van de populariteit van hun werk, bracht die producer de twee langspelers uit die de focus vormen van deze dubbele cd-collectie.

De eerste schijf bevat het cd-debuut van Marcia's nu enorm verzamelbare album, 'Reggae Impact', met de bestverkochte single 'I'm Still In Love With You', een opname die aanleiding gaf tot een reeks grote Jamaicaanse hits, met name Althea & Donna's UK-hitlijst, 'Uptown Top Ranking'. Ook staan de Leo Sayer cover ‘When I Need Love’, de Roberta Flack & Donny Hathaway cover ‘The Closer I Get To You’ en de Samantha Sang cover ‘Emotion’ ertussen.

Cd 2 toont de output van een andere van Jamaica's toonaangevende vrouwelijke artiesten, de immens populaire en getalenteerde June Lodge, wiens hitversie van Charlie Pride's countryklassieker 'Someone Loves You Honey' de titel leverde voor haar veelgeprezen debuutalbum. Met tevens de covers ‘Baby I’m Yours’, ‘More Than I Can Say’ en ‘Do That To Me One More Time’.

Op deze dubbel-cd zijn de tracklists van beide essentiële elpees versterkt door de rest van de output van deze twee zangeressen uit de late jaren ‘70 en vroege jaren ‘80, met 22 nummers in de collectie die niet beschikbaar zijn in elk formaat sinds hun originele uitgave.

Romantische reggae dus, die zowel geschikt voor de reggaefans als om op te dansen. Deze dubbel-cd is verkrijgbaar vanaf 18 november as.

 

Patrick Van de Wiele (4)

By the late 1970s, the widespread popularity of rock fans in the UK had had a significant impact on Jamaican music, with many of the island's greatest talents embracing the soulful style. Of these, few female performers proved more popular than Marcia Aitken and June Lodge, whose recordings for leading Kingston producer Joe Gibbs included some of the most popular romantic reggae singles of the time. To capitalize on the popularity of their work, that producer released the two long players that are the focus of this double CD collection.

The first disc features the CD debut of Marcia's now hugely collectible album, 'Reggae Impact', featuring the bestselling single 'I'm Still In Love With You', a recording that gave rise to a string of major Jamaican hits, most notably Althea & Donna's UK chart, 'Uptown Top Ranking'. The Leo Sayer cover 'When I Need Love', the Roberta Flack & Donny Hathaway cover 'The Closer I Get To You' and the Samantha Sang cover 'Emotion' are also included.

CD 2 features the output of another of Jamaica's leading female artists, the hugely popular and talented June Lodge, whose hit version of Charlie Pride's country classic 'Someone Loves You Honey' provided the title for her critically acclaimed debut album. Also featuring the covers 'Baby I'm Yours', 'More Than I Can Say' and ‘Do That To Me One More Time’.

On this double CD, the track listings of both essential LPs are enhanced by the rest of the output of these two singers from the late 1970s and early 1980s, with 22 tracks in the collection not available in any format since their release. original edition.

Romantic reggae, which is suitable for reggae fans as well as for dancing. This double CD will be available from November 18th.

CHRISTOPHE GOZE – T.I.M.E. (TRANS INTERCULTURAL MUSIC EXPERIENCE)

DETAIL ALBUM

Tracks:

Time Full Experience

Time Part 1

Time Part 2

Time Part 3

Time Part 4

 

Website Artiest

CHRISTOPHE GOZE

www.christophegoze.com

Van de Frans-Catalaanse artiest Christopher Goze kwamen hier al eerder 2 albums voorbij. Dat waren ‘Soul to Soul’ en ‘Slow World’. Dit nieuwe album, dat begin deze maand al digitaal te verkrijgen was, werd oorspronkelijk geproduceerd voor de afsluitingsceremonie van het UNESCO evenement “World Forum of Intercultural Dialogue”. Er werd aan Christophe gevraagd om een track van 16 minuten te produceren, waarin zoveel mogelijk instrumenten uit zoveel mogelijk verschillende landen aan bod kwamen. Dit met de bedoeling om aan te tonen hoe gemakkelijk muziek culturele verschillen kan overbruggen. Want we leven in een wereld van steeds groeiende en snel veranderende samenlevingen, culturen en markten waarin grenzen vervagen, maar muziek blijft als een constante. ‘T.I.M.E. (Trans Intercultural Music Experience)’ is een wereldfusietrack van 15 minuten met ongeveer 80 instrumenten uit ongeveer 45 verschillende landen. Christophe verdeelde dit project in 4 tracks van elk 4 minuten, die aldus makkelijker toegankelijk zijn voor de radio. Maar u kan het ook in zijn geheel beluisteren als ‘Full Experience’. Een aanrader voor liefhebbers van wereldmuziek dus!

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The French-Catalan artist Christopher Goze has already been reviewed twice here. Those albums were 'Soul to Soul' and 'Slow World'. This new album, already available digitally at the beginning of this month, was originally produced for the closing ceremony of the UNESCO event “World Forum of Intercultural Dialogue”. Christophe was asked to produce a 16-minute track, featuring as many instruments as possible from as many different countries as possible. This is intended to show how easily music can bridge cultural differences. Because we live in a world of ever-growing and rapidly changing societies, cultures and markets in which borders are blurring, but music remains a constant. ‘T.I.M.E. (Trans Intercultural Music Experience)’ is a 15-minute world fusion track with about 80 instruments from about 45 different countries. Christophe divided this project into 4 tracks of 4 minutes each, making it easier to access for the radio. But you can also listen to it in its entirety as 'Full Experience'. A must for lovers of world music!

BRIAN FECHINO – FORWARD MOVES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Water and Sun

That's Right

Dressed and Ready

Walk It Off

Stars Fall Forward

 

Website Artiest

BRIAN FECHINO

https://www.facebook.com/BrianFechinoMusic/

De Amerikaanse gitarist, producer en mixer Brian Fechino werkt zowel met soloartiesten als met complete bands, en voegt daar zijn eigen gitaar, bas en keyboards aan toe. Brian is studiomanager in The Holler in Nashville en produceerde al tal van songs voor Tv zoals voor CBS’s ‘All Rise’ & ABC’s ‘Stumptown’. Ook werkt hij nauw samen met The Rock Boat Music Cruise en Rock by the Sea Charity Festival. Als voormalig leadgitarist van The Pat McGee Band geeft hij meer prioriteit aan smaak en toon dan aan technische gymnastiek. Zijn kracht ligt in zijn begrip van gitaargeschiedenis, techniek en apparatuur, evenals zijn jarenlange podium- en studio-ervaring. Van moment tot moment, in zijn spel, is hij in staat om uit deze kennis te putten, waardoor hij elk denkbaar (en veel voorheen onvoorstelbaar) geluid uit zijn gitaar kan produceren. Zijn stijl kan zich aanpassen aan veel verschillende genres, terwijl hij toch zijn gevoel voor smaak en toewijding behoudt om het juiste geluid te krijgen en de juiste rol te spelen. Brian is ook het derde lid van de Heart Dance Records Chill/Groove-band Majestica. Dit nieuwe album klinkt opbeurend, groovy en levendig, en is een zonnige eindezomermix van smooth jazz, wereld, elektroakoestische en ambient soundscapes. Deze optimistische EP is een perfecte manier om je dag energie te geven, je humeur te verbeteren en te ontspannen. Opener ‘Water and Sun’ zet meteen de toon, met sax van Michael Ghegan, en trombone van Joel Mikulyak. ‘That’s Right’ gaat iets kalmer verder met Daniel Clarke op piano en orgel. Op ‘Dressed and Ready’ kan je lekker ontspannen, waarna we de hort op gaan met ‘Walk It Off’. ‘Stars Fall Forward’ sluit af met een leuke vibe. Het geheel werd gemastered door Cass Anawaty. Heel leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American guitarist, producer and mixer Brian Fechino works with solo artists as well as complete bands, adding his own guitar, bass and keyboards. Brian is a studio manager at The Holler in Nashville and has produced numerous songs for TV such as CBS's 'All Rise' & ABC's 'Stumptown'. He also works closely with The Rock Boat Music Cruise and Rock by the Sea Charity Festival. As a former lead guitarist for The Pat McGee Band, he prioritizes flavor and tone over technical gymnastics. His strength lies in his understanding of guitar history, technique and equipment, as well as his years of stage and studio experience. Moment by moment, in his playing, he is able to draw on this knowledge, producing every imaginable (and much previously unimaginable) sound from his guitar. His style can adapt to many different genres, while still maintaining his sense of taste and dedication to get the right sound and play the right role. Brian is also the third member of the Heart Dance Records Chill/Groove band Majestica. This new album sounds uplifting, groovy and lively, and is a sunny late summer mix of smooth jazz, world, electro-acoustic and ambient soundscapes. This optimistic EP is a perfect way to energize your day, elevate your mood and relax. Opener 'Water and Sun' immediately sets the tone, with sax by Michael Ghegan and trombone by Joel Mikulyak. 'That's Right' continues a little more calmly with Daniel Clarke on piano and organ. You can relax on 'Dressed and Ready', after which we hit the road with 'Walk It Off'. 'Stars Fall Forward' closes with a nice vibe. The whole thing was mastered by Cass Anawaty. Very nice!

CAPA - BIRDS OF PASSAGE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Bird Of Passage Part 1

Bird Of Passage Part 2

Bird Of Passage Part 3

Bird Of Passage Part 4

Bird Of Passage Part 5

 

Website Artiest

CAPA

https://lemongrassmusic.de/artists/Capa/

Achter het chill-outproject Capa gaat de Noorse componist Vidar Nord uit Holmestrand schuil. Dit is een producer met een uitgebreide achtergrond in songwriting voor artiesten en muzikale producties voor reclame, Tv en film. Dit project is vooral gebaseerd op stemmanipulatie, en gaat over het vinden van unieke zinnen of geluiden wanneer het berekende wordt verdraaid en gebogen naar het niet-berekende. Conventionele ideeën rond vorm en structuur veranderen in een synthetische soundscape. In de zomer van 2013 werd het album ‘Capa II’ voor het eerst op het Lemongrassmusic label uitgebracht. Vele andere volgden. Dit nieuwe album markeert een nieuwe koers met een andere manier van muziek maken en klanksignaturen door te componeren zonder een bepaald tempo, vrij van gekwantiseerde midi-programmering en click-recording, waardoor de luisteraar en componist de vrijheid krijgen om verder te experimenteren en te ervaren. het abstracte universum van klank en melodie. Op dit album staan 5 tracks die zijn dynamische en gevarieerde manier van leven reflecteren. Het werd op 14/10 jl. digitaal uitgebracht en situeert zich dus in het ambient en downtempo genre.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The Norwegian composer Vidar Nord from Holmestrand hides behind the chill-out project Capa. This is a producer with an extensive background in songwriting for artists and musical productions for advertising, TV and film. This project is mainly based on voice manipulation, and is about finding unique sentences or sounds when the calculated is twisted and bent towards the uncalculated. Conventional ideas about form and structure turn into a synthetic soundscape. In the summer of 2013, the album 'Capa II' was released for the first time on the Lemongrassmusic label. Many others followed. This new album marks a new course with a different way of making music and sound signatures by composing without a set tempo, free from quantized midi programming and click recording, giving the listener and composer the freedom to experiment and experience further. . the abstract universe of sound and melody. This album contains 5 tracks that reflect his dynamic and varied way of life. It was released digitally on October 14th and is thus situated in the ambient and downtempo genre. .

VARIOUS ARTISTS - MUSIC FOR NEW ROMANTICS

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
MOTT THE HOOPLE All The Young Dudes
THE LOUNGE LIZARDS Harlem Nocturne
ALICE COOPER I’m Eighteen
NEW YORK DOLLS Personality Crisis
ZAGER & EVANS In The Year 2525
IGGY POP Nightclubbing
ROXY MUSIC Do The Strand
KIM FOWLEY Motorboat
LOU REED Vicious
WAYNE COUNTY & THE ELECTRIC CHAIRS Berlin
NINA HAGEN TV-Glotzer (White Punks On Dope)
LA DÜSSELDORF Viva
MICK RONSON Only After Dark
RAH BAND The Crunch
FOX S-S-S-Single Bed
THE WARLORD The Ultimate Warlord
DONNA SUMMER Love To Love You Baby
GRACE JONES La Vie En Rose
GIORGIO MORODER Chase
THE SWEET The Ballroom Blitz
GARY MILLER With THE BARRY GRAY ORCHESTRA Stingray

 

DISC TWO
TUBEWAY ARMY Down In The Park
THE CURE A Forest
THE HUMAN LEAGUE Being Boiled
THE NORMAL Warm Leatherette
SUICIDE Ghost Rider
ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK Electricity
JOHN FOXX Underpass
THOMAS DOLBY She Blinded Me With Science
VISAGE Visage
SIMPLE MINDS Changeling
LANDSCAPE Einstein A Go Go
THE FLYING LIZARDS Money
TELEX Moskow Diskow
THROBBING GRISTLE Hot On The Heels Of Love
JAPAN Life In Tokyo
YELLO Bostich
NIGHTMARES IN WAX Black Leather
HEAVEN 17 (We Don’t Need This) Fascist Groove Thang
SPANDAU BALLET To Cut a Long Story Short
MAGAZINE Shot By Both Sides
SIOUXSIE AND THE BANSHEES Hong Kong Garden

 

DISC THREE
MARIANNE FAITHFULL Broken English
THE ASSOCIATES Club Country
ABC Tears Are Not Enough
M M Factor
TOM TOM CLUB Genius Of Love
BLUE RONDO À LA TURK Klactoveesedstein
A CERTAIN RATIO Shack Up
NEW ORDER Everything’s Gone Green
GLAXO BABIES Shake (The Foundations)
HEAT EXCHANGE Shake Down
CHAZ JANKEL Ai No Corrida
DON ARMANDO’S SECOND AVENUE RHUMBA BAND I’m An Indian Too
COATI MUNDI Me No Pop I
GINA X PERFORMANCE No G.D.M
SISTER SLEDGE Lost In Music
LIPPS INC Funky Town
THE BARRY GRAY ORCHESTRA Captain Scarlet

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

https://www.cherryred.co.uk/product/music-for-new-romantics-3cd-clamshell-box-set/

In de nasleep van de punkrock, en geïnspireerd door de glamour van David Bowie, gooiden jonge elites in de grote steden van Engeland de boeien van het grijze, vochtige en sombere Engeland van de jaren ‘80 van zich af, en zochten iets meer verfijnd en gecultiveerd dan het oergehuil van punk. Gewapend met kleerkasten vol kleurrijke en buitensporige tweedehands kleding, goedkope make-up, uitgebreide platencollecties, hun eigen extraverte verbeeldingskracht en een drang om te dansen, zou een verzameling dj's, dansers en junkshop fashionista’s clubs bezoeken zoals The Wag in Londen, Pips in Manchester en The Rum Runner in Birmingham. De resulterende scène zou ontelbare gezichten uit de popscene uit de jaren ‘80 voortbrengen en de New Romantic beweging op gang brengen. Deze driedelige box is samengesteld met hulp van de Londense “boy-over-town” en DJ Chris Sullivan (van Blue Rondo A La Turk), en met een smorgasbord van glamrock, proto-punk, electronica, disco, funk en camp 60s curiosa, vangt deze compilatie iets van de sfeer van een avondje uit op tijdens die opmerkelijke, unieke uitgaansgelegenheid. Van de pre-punk rock van Alice Cooper, Iggy en Lou Reed, via het futuristische geluid van The Normal, John Foxx, New Order en Visage, tot de geïmporteerde New Yorkse coolheid van Tom Tom Club, Coati Mundi en co, dit is een duik diep in de eclectische en excentrieke luistergewoonten van een groep mensen die vastbesloten zijn niet te worden opgeslokt door de sombere reflecties van punk op de Britse samenleving, en een eigen fantastische en onwaarschijnlijke wereld te creëren. Deze box komt pas uit op 11 november as. en bevat o.a. hits uit verschillende genres van Mott The Hoople, The Lounge Lizards, Zager & Evans, Roxy Music, Lou Reed, RAH Band, Donna Summer, Grace Jones, Giorgio Moroder, The Sweet, OMD, Visage, onze eigen Telex, Spandau Ballet, Marianne Faithfull, ABC, Tom Tom Club, Chaz Jankel, Kid Creole & The Coconuts, Sister Sledge en Lipps Inc. Een bont allegaartje dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This box of music from the New romantic period will not be released until November 11th. and includes hits from various genres by Mott The Hoople, The Lounge Lizards, Zager & Evans, Roxy Music, Lou Reed, RAH Band, Donna Summer, Grace Jones, Giorgio Moroder, The Sweet, OMD, Visage, our own Telex, Spandau Ballet, Marianne Faithfull, ABC, Tom Tom Club, Chaz Jankel, Kid Creole & The Coconuts, Sister Sledge and Lipps Inc. So a mixed bag!

VELVET DREAMER – BEYOND THE HORIZON

DETAIL ALBUM

Tracks:

Vanilla Twilight

Beyond the Horizon

Dripping Moon

Love Birds

Your Eyes Don’t Lie

Last Year With You

Shadows in the Sand

Happy Days

Lost Without You

Apple Juice

Promises

Seaside Walk

 

Website Artiest

VELVET DREAMER

https://www.facebook.com/velvetdreamermusic/

TIM GELO

https://www.facebook.com/timgelomusic

In het verleden heb ik al cd’s van trompettist Tim Gelo gerecenseerd. Onder het pseudoniem Velvet Dreamer brengt hij zijn negende album uit. Tim woont in Berlijn en studeerde daar jazzmuziek aan de Hanns Eisler muziekschool. Hij nam deel aan verschillende shows in de Staatsoper Berlin en met de band Mariachi International El Dorado. Verder speelt hij in het duo Jazzá-vu samen met Paul Wiebe, en runt hij het soloproject Digeltown. Zijn nieuwste album laat je terugdenken aan de voorbije (hete) zomer. Er zitten elementen van chill-out, loungemuziek, wereldmuziek (bossa en Latin), jazz en elektronische muziek in verwerkt. Opener ‘Vanilla Twilight’ brengt een up-tempo avondschemering, waarna de titeltrack volgt. ‘Dripping Moon’, evenals andere tracks zijn deels gezongen door een vrouw. Alle tracks bevatten “catchy” melodieën die dansen op “groovy” beats. Op die manier bekomt Tim van begin tot einde een levendige “flow”. Laat dus die warme herinneringen aan de voorbije zomer terugkeren in deze herfst! Een top cd!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

In the past I have already reviewed CDs by trumpeter Tim Gelo. He releases his ninth album under the pseudonym Velvet Dreamer. Tim lives in Berlin where he studied jazz music at the Hanns Eisler music school. He participated in several shows at the Staatsoper Berlin and with the band Mariachi International El Dorado. He also plays in the duo Jazzá-vu together with Paul Wiebe, and he runs the solo project Digeltown. His latest album makes you think back to the past (hot) summer. It contains elements of chill-out, lounge music, world music (bossa and Latin), jazz and electronic music. Opener 'Vanilla Twilight' brings an up-tempo twilight, followed by the title track. 'Dripping Moon', as well as other tracks, are partly sung by a woman. All tracks contain catchy melodies that dance to groovy beats. In this way, Tim gets a lively flow from start to finish. So let those warm memories of the past summer return this fall! A great CD!

ANDY FREE – BOOSTER BEATS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Casi Amor

Amor A Venda

Hamu YA

Oh Oh Oh

Capricorn '49

Megiddo

Sad Flute

 

Website Artiest

ANDY FREE

https://www.facebook.com/andy.defree.1

Het Nederlandse label Silver Angel Records brengt al vele jaren chill-out en lounge cd’s uit, die de sfeer van Ibiza oproepen. Ik heb er trouwens al veel van besproken. Nu heeft dat label een samenwerking opgezet met onze landgenoot Andy Free van Double Beat Productions. Andy Free is het pseudoniem voor Dré Van der Veken uit Ninove, een songwriter. Andy schreef en componeerde alle 7 tracks, en produceerde ze nog ook. De muziek is hoofdzakelijk instrumentale chill-out, met hier en daar een gezongen passage. Soms drijft de song ook op een stevigere beat, maar meestal staat een ontspannen sfeer voorop. Leuk dus om bij te relaxen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Dutch label Silver Angel Records has been releasing chill-out and lounge CDs for many years, which evoke the atmosphere of Ibiza. I've already discussed a lot about it. Now that label has set up a collaboration with our compatriot Andy Free from Double Beat Productions. Andy Free is the pseudonym for Dré Van der Veken from Ninove, a songwriter. Andy wrote, composed and produced all 7 tracks. The music is mainly instrumental chill-out, with a sung passage here and there. Sometimes the song also floats on a heavier beat, but usually a relaxed atmosphere is paramount. So nice to relax with!

DARLENE KOLDENHOVEN - TRAVELING THE BLISSFUL HIGHWAY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Cheerful Mohana

Time Traveler

Jade Dreams

Gentle Soul

Birds in Paradise

Dot Calm

Tropical Chill

Sweet Peace

Osmium Glow

Native Star

Highland Mist

Blissful Highway

 

Website Artiest

DARLENE KOLDENHOVEN

www.darlenekoldenhoven.com

Sopraanzangeres en pianiste Darlene Koldenhoven is afkomstig uit de “South Side” van Chicago, won al een Grammy Award en werd al 3 keer genomineerd voor een Grammy Award. Daarnaast won ze tal van andere Awards. Ze was door 1,5 biljoen mensen op PBS te zien als soliste in ‘Yanni: Live at the Acropolis’. Daarnaast coachte ze musici en zangers in Sierra Leone, stond in voor de vocale coaching van Whoopie Goldberg in ‘Sister Act’ films,  en trad samen met Ricky Kei op in India voor de UNO om bewustzijn te kweken voor de klimaatsverandering. Darlene is dan ook op meer dan duizend opnames te horen, in films, Tv, reclamespots enz. Ze werkte al samen met Barbra Streisand, Whitney Houston, Celine Dion, Rod Stewart, wijlen jazzlegende Ramsey Lewis, Pink Floyd, rockers Neil Young & Kenny Loggins, David Byrne enz. Darlene heeft ondertussen al 13 albums geproduceerd op haar eigen label TimeArt® Recordings. Ze kon op haar derde al in de kerk zingen, en kreeg vanaf haar negende een klassieke opleiding op piano. Door haar strenge Christelijke opvoeding mocht ze enkel naar religieuze muziek luisteren, en het was pas op de universiteit dat ze The Beatles en jazz ontdekte. Daarna verkaste ze naar Los Angeles, waar haar carrière begon. Haar nieuwste, instrumentale New Age album bevat 12 songs, die ze zelf componeerde, voorzag van arrangementen, keyboards op speelde, haar stem aan verleende en produceerde. Ze kreeg hulp van Grammy Award winnaar Charlie Bisharat (viool), Grammy Award winnaar M.B. Gordy (percussie), Ron Korb (shakuhachi, bansari fluit, Ierse en andere fluiten), Harry Kim (beugel), Catherine Del Russo (oboe), Mike Miller (gitaar), Venugopala Raju (tabla’s & Indiase percussie), Gayle Levant (harp), Lyn Bertles (viool), Joanne Lazzaro & Courtney Jacob (diverse fluiten). Die muziek moet de ziel rust brengen, en is ideaal voor relaxatie, massage, yoga, psychische pijn enz. Ze helpt ook om gefocust en in balans te blijven.

 

​Patrick Van de Wiele (4)

Soprano singer & pianoplayer Darlene Koldenhoven has released her newest album in the realm of instrumental New Age. She composed the 12 tracks herself, arranged them, played keyboards, lent her voice and produced them. That music should calm the soul, and is ideal for relaxation, massage, yoga, psychological pain, etc. It also helps to stay focused and balanced.

CITY OF DAWN & ROSS CHRISTOPHER – WIDER THAN THE SKY

DETAIL ALBUM

Tracks:

To Love or Die Together

A Silent Tear

Heavy Stones

Scattered Like Sparks

Wider than the Sky

In the Time of Calamity

Silence Befalls Tragedy

 

Website Label

CITY OF DAWN & ROSS CHRISTOPHER

https://heartdancerecords.bandcamp.com/album/wider-than-the-sky

City of Dawn (het pseudoniem van Damien Duque) en Ross Christopher sloegen de handen ineen voor dit nieuwe album. Ze schreven alle muziek zelf, en creëerden zo hun eerste ambient, orkestrale album. De songs werden over de tijdspanne van enkele weken geschreven, en het album roept een emotioneel, inspirerend gevoel van emoties, verwondering en hoop op. Ambiente lagen worden gefuseerd met violen en cello’s. Dit werk werd ingezet tijdens het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Daardoor komen gevoelens zoals verdriet en vreugde, verlies en hoop, duisternis en licht aan bod. De minimalistische aanpak van Ross Christopher verweeft strijkers en elektronische ambiance tot cinefiele soundscapes. Voeg daarbij de melodische maar dromerige soundscapes van City of Dawn, die geschikt zijn voor mensen die lijden aan autisme en angstaanvallen, depressie en slapeloosheid. Zelf lijdt Damien aan het syndroom van Asperger. Daardoor bezit deze muziek toch een meditatief karakter, die leidt naar heling. Ideale muziek om bij tot rust te komen dus.

 

Patrick Van de Wiele (4)

This new album is a joint effort of City of Dawn (Damien Duque) and Ross Christopher. Together they created an ambient, orchestral album. Strings and electronic ambiance leads to cinematic soundscapes. This music contains a meditative element, that leads toward healing. Ideal to relax by.

ROGERIO TAVARES – RIO DOCE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Verde

No Tum Tum

Acqua

Quando o amor acaba

Sonhos de mar

Osso

Mais um gode de gin

Ima

Dudu

Pro dia nascer feliz

Rio doce

Quem é voce

Lua

 

Website Artiest

ROGERIO TAVARES

www.rogeriotavares.com

Muziek is steeds in het leven van de gitarist, componist en zanger Rogerio Tavares aanwezig geweest. Er was thuis echter geen platenspeler aanwezig, maar toch hoorde Rogerio muziek d.m.v. mensen die thuis en op straat zongen. Zelf zong hij voor het eerst toen hij 10 jaar oud was, en is hij sindsdien nooit meer gestopt. Zijn muzikale carrière begon rond 1986. Spelen en zingen is voor Rogerio voedsel voor de ziel, zonder zou niets logisch zijn. Hij houdt van de uitspraak van componist Fabrizio de André die zegt: "Ik dacht, het is mooi dat waar mijn vingers eindigen, een gitaar op de een of andere manier moet beginnen". Rogerio leverde al 2 cd’s af, ‘Galop’ (2004) en ‘Rond’ (2008), en nam aan diverse andere projecten als gast of componist deel. Voor deze cd componeerde hij alle tracks zelf, speelt akoestische gitaar en zingt behalve één ook alles zelf. Hij kreeg hulp van diverse andere musici. Zijn sound neigt naar Braziliaanse muziek, en ik denk dat hij uit Portugal komt.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Music has always been present in the life of the guitarist, composer and singer Rogerio Tavares. However, there was no record player at home, but Rogerio still heard music through people who sang at home and on the street. He himself sang for the first time when he was 10 years old, and has never stopped since. His musical career started around 1986. Playing and singing is food for the soul for Rogerio, without which nothing would make sense. He likes the quote of composer Fabrizio de André who says: "I thought, it's nice that where my fingers end, a guitar somehow has to start". Rogerio has already released 2 CDs, 'Galop' (2004) and 'Round' (2008), and has participated in several other projects as a guest or composer. For this CD he composed all tracks himself, plays acoustic guitar and sings everything except one. He got help from several other musicians. His sound leans towards Brazilian music, and I think he comes from Portugal.

C'AMMAFUNK – BOUNCING

DETAIL ALBUM

Tracks:

Bouncing

Pachyphytum

Dam – Intro

Dam

N.O.E.L. (No One Escapes the Loop)

Fly High

Funkshovit

This Is What You Got

Dundalk

 

Website Artiest

C’AMMAFUNK

https://www.facebook.com/CammafunkOfficial/

Nog vanuit Italië bereikt mij het debuutalbum van de band C’ammafunk. Die band uit Salerno bestaat uit: Matteo De Vito (drums & percussie), Alessandro Criscuolo (bas), Roberto Santoro (gitaar), Gianmarco Capece (keyboards, piano) en Michele Vassallo (sax). Matteo is steeds in muziek geïnteresseerd geweest, en vooral het ritme van de drums trok hem aan. Hij is nog maar pas 23, en balanceert tussen originaliteit en innovatie. De titeltrack opent de cd, en brengt een instrumentale mengeling van funk & fusion. ‘Pachyphytum’ is ritmischer en meer uptempo, waarna ‘Dam’ ingeleid wordt door een intro. ‘N.O.E.L. (No One Escapes the Loop)’ haalt het tempo naar beneden, en klinkt funkier met gesproken samples. Op de single ‘Fly High’ hoor je de Canadese rapper L. Teez samen met violiste Arcangelo Michele Caso. Dit is neo-soul verweven met rap tegen een achtergrond van strijkers. Trompettist Gianfranco Campagnoli komt ‘Funkshovit’ versterken, de uptempo funky tweede single, waarna ‘This Is What You Got’ iets trager maar even funky eraan komt. Met ‘Dundalk’ wordt afgesloten. De muziek klinkt meestal uptempo.

Patrick Van de Wiele (4)

From Italy, the debut album of the band C'ammafunk reaches me. This band from Salerno brings a mixture of funk & fusion. The music sounds mostly up-tempo.

PAPIK PRESENTS LE LUNE -  LIBERI

DETAIL ALBUM

Tracks:

Questa storia

Soffia il vento feat. Ely Bruna

Vado dove feat. Danny Losito

Trasparenza

Se tu vuoi feat. Ely Bruna

L’unica cosa feat. Letizia Liberati & Frankie Lovecchio

Sembra un giorno di sole feat. Daniele “Bengi” Benati

Liberi

Sei quello che sei feat. Alan Scaffardi

Non si sa

Solo lei

 

Website Label

IRMA RECORDS GROUP

www.irmagroup.com

Deze splinternieuwe cd bereikt mij vanuit Italië. Spijtig genoeg vind ik nergens enige info over Le Lune. Ik kan enkel opmaken dat Papik de keyboards voor zijn rekening nam, en dat Jura de zang leverde. Daarnaast stonden musici Peter De Girolamo (keyboards, Rhodes, piano, elektrische bas), Francesco Puglist (contrabas, elektrische bas), Luca Trolli (drums), Stefano Marazzi (drums), Simone ‘Federicuccio” Talone (percussie), Alfredo Bochicchio (gitaar), Massimo Satta (gitaar), Attilo Bovi (Gitaar), Marcello Strignano (strijkers), Fabio Tullio (sax), Massimo Guerra (trombone, trompet) en Cori Stefy Gamboni hen bij. Deze cd is opgedragen ter herinnering aan Antonio “Tonino” Ascona en bevat 11 Italiaanse tracks. Het is aangename muziek, in Papik’s bekende stijl, die het midden houdt tussen pop en nu-jazz, gecombineerd met soul en jazz. Op de ballade ‘Soffia il vento’ komt zangeres Ely Bruna Engelstalige zang toevoegen, zodat een duet ontstaat. De single ‘Vado dove’ wordt gezongen door Danny Losito en kan u hieronder bekijken. ‘Trasparenza’ klinkt nogal jazzy, en Letizia Liberati & Frankie Lovecchio zingen samen het duet ‘L’unica cosa’. Iets verderop brengt Alan Scaffardi de mooie ballade ‘Sei quello che sei’. En ‘Non si sa’ is een uptempo track. Toch een leuke cd, zeker wanneer je van Papik’s sound houdt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On this new CD Papik took care of the keyboards, and Jura sang. They got help from a number of other musicians, and the sound is typically Papik’s. A mixture of pop, nu-jazz, with soul and jazz. A nice CD!

DON CARLOS PRESENTS: VARIOUS ARTISTS - PARADISE HOUSE 2

DETAIL ALBUM

Tracks:

CD 1:

Don Carlos- Purple Day (Don Carlos Edit)

Deep Aural Penetration – Let Your Body Be Free

Be Noir – It’s Gonna Be Alright (Don Carlos Rimini 4.00 a.m. Mix)

Deep Aural Penetration – All I Want to Do (Josh Wink H.E.R.E. Mix)

Love Nation – Everything 4 U (remix)

More Heavy Soul – Magic Tonight (Irregular Dub)

Outdance – Pump the Jumping (Sexy No Ditry Mix)

F.I.T.Z. – The Reigh Forest (Fitzcarraldo)

Love Nation – Love Nation Theme

More Heavy Soul – Magic Tonight

 

CD 2:

Don Carlos – Purple Night (Don Carlos Edit)

S.Y.B. Crew presents Lust Unlimited – Back Together (Feel Good)

Subsonic Posse – Go Global (The A Side Mix)

T.M.V. feat. Tyra Lee – You’d Never Know (baby) (Love Instrumental)

Rasoir presents The Sweatbox Orchestra – Alright (The Fragile Mix)

Three-Bu – Seize the Day (Flavio Vecchi Freedom Mix)

Aritmya – Hey Man (Sei Sei Mix)

Obsession – Got that Feeling (Dub Mix)

Aritmya – My Sound (Down Mix)

Moz-Art & Angelino – Thunder Runner

 

Website Label

IRMA RECORDS

www.irmagroup.com

Zo’n 30 jaar geleden bracht het Italiaanse label Irma Records de eerste single ‘First Job’ door Kekkotronics & LTJ uit. Dertig jaar later introduceerde ze ons tot één van de voorlopers van de Italiaanse housescene, en dat is Carlo Troja ofwel Don Carlos. In 1991 kwam zijn eerste single ‘Alone’ uit, en die verkreeg een cultstatus bij Britse en Amerikaanse Dj’s. Door de zachte sound kreeg het de naam van “Paradise House”, en die term bleef hangen. En ja in 2018 bracht Irma Records het eerste volume van zo’n compilatie op de markt. Die compilatie kende een enorm succes, en zo besliste men om nu een tweede editie daarvan uit te brengen. Don Carlos selecteerde uiteraard alle tracks, en die compilatie bestaat uit twee cd’s, maar is ook verkrijgbaar op elpee (met slechts 8 van de 20 tracks) en digitaal. Hijzelf opent met ‘Purple Day’ en naast hem zijn tal van andere artiesten vertegenwoordigd. Ik som ze even op: Deep Aural Penetration, Be Noir, Love Nation, More Heavy Soul, Outdance, F.I.T.Z., S.Y.B. crew & Lust Unlimited, Subsonic Posse, T.M.V. feat. Tyra Lee, Rasoir & The Sweatbox Orchestra, Three-Bu, Aritmya, Obsession en Moz-Art & Angelino. Een waar festijn voor fans van housemuziek dus.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Irma Records introduced us to one of the forerunners of the Italian house scene, and that is Carlo Troja or Don Carlos. His first single 'Alone' was released in 1991, and it gained cult status with British and American DJs. Because of the soft sound it got the name of “Paradise House”, and that term stuck. Now, a second compilation has been released under that banner. A feast for fans of house music!

HOWARD HEWETT - I’M FOR REAL – THE ELEKTRA RECORDINGS 1986-1992

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE: I COMMIT TO LOVE (Expanded Edition)
Stay
I’m For Real
Last Forever
I Commit To Love
In A Crazy Way
Love Don’t Wanna Wait
I Got 2 Go
Eye On You
Let’s Try It All Over Again
Say Amen
Bonus Tracks
Roberta Flack/Howard Hewett: Let Me Be a Light to Shine
I’m For Real (Single Edit)
Stay (Before Midnight Mix)
Obsession (From The Heavenly Kid Original Motion Picture Soundtrack)

 

DISC TWO: FOREVER AND EVER (Expanded Edition)
Strange Relationship
Natural Love
Once, Twice, Three Times
You’ll Find Another Man
Forever And Ever
Shakin’ My Emotion
Share A Love
This Time
Challenge
Goodbye Good Friend
Ain’t No Mountain High Enough (with Stacey Lattisaw)
Say Amen (New Vocal Version)
Bonus Tracks
The Ten Commandments of Love
Strange Relationship (Extended Version)

 

DISC THREE: HOWARD HEWETT (Expanded Edition)
Howard Hewett/Anita Baker – When Will It Be
Show Me
If I Could Only Have That Day Back
Let Me Show You How To Fall In Love
I Do
The More I Get (The More I Want)
Let’s Get Deeper
Shadow
I Know You’ll Be Back
Don’t Give In
Jesus
Bonus Tracks
If I Could Only Have That Day Back (12″ Extended Vocal)
I Can’t Tell You Why

 

DISC FOUR: ALLEGIANCE (Expanded Edition)
To Thee I Pray: Intro
Save Your Sex For Me
Allegiance
Can We Try Again
How Fast Forever Goes
Can’t Get Over Your Love
To Thee I Pray: Interlude
Say You Will
Take It To the Highest
From This Day On
Ronnie-O
Masquerade
Just Like A Woman
To Thee I Pray
Bonus Tracks
David Sanborn ft. Howard Hewett: Got To Give It Up

 

Website Artiest

HOWARD HEWETT

https://www.howardhewettmusic.com/

CHERRY RED RECORDS

https://www.cherryred.co.uk/product/howard-hewett-im-for-real-the-elektra-recordings-1986-1992-4cd-box-set/

Op 14 oktober, dus volgende maand, verschijnt bij het Britse label Cherry Red Records, in samenwerking met SoulMusic Records, deze vierdelige box. Het is een luxe verzameling van “expanded editions” van de 4 bestverkopende albums van soulzanger Howard Hewett. Zoals u misschien weet begon deze zijn spectaculaire zangcarrière toen hij bij Shalamar zong. Daar vormde hij een trio met danser Jeffrey Daniels en danseres Jody Watley, beiden uit het Tv-programma ‘Soul Train’. Op die 4 cd’s staan maar liefst 56 tracks, en de box is vernoemd naar Howard’s grootste hit, ‘I’m for Real’, een top 5 R&B hitsingle uit zijn debuutelpee ‘I Commit to Love’. De box set bevat tevens 9 bonustracks, waaronder enkele rariteiten zoals zijn weinig bekend duet ‘Let Me Be a Light to Shine’ met Roberta Flack; het door George Duke geproduceerde ‘Obsession’ uit de soundtrack van ‘The Heavenly Kid’; en een cover van de doowop klassieker ‘The Ten Commandments of Love’ uit 1958.

Opener ‘Stay’ op de eerste cd is al meteen een top R&B track, gevolgd door de wondermooie ballade ‘I’m For Real’. De titeltrack ‘I Commit to Love’ is ook niet mis hoor, en Howard wierp zich hiermee op tot een “quiet storm” charmezanger. ‘Love Don’t Wanna Wait’ is een uptempo nummer, waarna de verborgen parel ‘I Got 2 Go’ volgt. ‘Let’s Try It All Over Again’ is overigens van hetzelfde gehalte, gevolgd door zijn handelsmerk ‘Say Amen’. Het mooie, maar miskende duet ‘‘Let Me Be a Light to Shine’ met Roberta Flack komt daarna aan de beurt. U krijgt ook nog de “Before Midnight Mix” van ‘Stay’ en het voornoemde ‘Obsession’.

Cd 2 is de uitgebreide uitgave van de elpee ‘Forever and Ever’, en die klinkt wat meer uptempo dan zijn voorganger, zoals bijvoorbeeld ‘You’ll Find Another Man’ en ‘Challenge’. Toch staan er mooie ballades tussen zoals ‘Once, Twice, Three Times’ en ‘Goodbye Good Friend’. Dan volgt het Motown duet ‘Ain’t No Mountain High Enough’ met Stacy Lattisaw, plus nog enkele bonustracks.

Op de derde cd komen het mooie duet ‘When Will it Be’ met Anita Baker, de mid-tempo track ‘Show Me’, de jazzfunk van ‘Shadow’, de swingbeat van ‘I Know You’ll Be Back’, de gospelsong ‘Jesus’, de 12 inchversie van ‘If I Could Only Have That Day Back’ en de Eagles cover ‘I Can’t Tell You Why’.

Cd 4 is de uitgebreide versie van ‘Allegiance’ met daarop o.a. de single ‘Save Your Sex for Me’, de ballades ‘Can We Try Again’, ‘Take it to the Highest’, ‘From this Day on’ en ‘Just Like a Woman’, de mid-tempo track ‘Can’t Get Over Our Love’, en de samenwerking en Marvin Gaye cover ‘Got To Give It Up’ met saxofonist David Sanborn.

Deze box komt met een boekje waarin foto’s uit Howard’s persoonlijke collectie staan. Alles in een productie van Tim Dillinger en SoulMusic.com stichter David Nathan, die de “liner notes” afleverde, samen met “quotes” van Howard zelf.

Deze compilatie is dan ook ten zeerste aangeraden aan soulfans, zoals ik! Ik zou dus zeggen, kopen maar!

 

Patrick Van de Wiele (5)

On October 14, next month, the British label Cherry Red Records will release this four-part box set in collaboration with SoulMusic Records. It is a deluxe collection of expanded editions of soul singer Howard Hewett's 4 best-selling albums. Those 4 CDs contain no fewer than 56 tracks, and the box is named after Howard's biggest hit, 'I'm for Real', a top 5 R&B hit single from his debut album 'I Commit to Love'. This compilation is therefore highly recommended to soul fans like me! So I would say, buy it!

PAPIK PRESENTS: THE SOULTREND ORCHESTRA – LIVE FOR FUNK

DETAIL ALBUM

Tracks:

Get Down Saturday Night

Live for Funk

Your Love Keeps Me Groovin’

About Love

Speed Date

It’s Gonna Be Alright

Trying

3 of a Kind

Act Like You Know

Meant to Be

Riding the Wave

Spread Your Love Around

So Satisfied

Awakening Boogie

Outstanding

 

Website Artiest

THE SOULTREND ORCHESTRA

https://www.facebook.com/soultrendorchestra/

​The Soultrend Orchestra is een project van componist, arrangeur en producer Nerio “Papik” Poggi, die hier al eerder aan bod kwam. In 2011 kwam hun debuut ‘Groovy Nights’ uit, met daarop een mengeling van soul, funky, disco en acid jazz. In 2017 besprak ik ’84 King Street’, met disco uit NYC. Nu is er hier een nieuw project aanbeland, dat in teken van de funk staat. En weerom stond Papik in voor de productie en mixage. De band bestaat uit Frankie Lovecchio (zang), Peter De Girolamo (Rhodes & synthesizers en elektrische bas), Papik (synthesizers), Alfredo Bochicchio (gitaar), Fabio Tullio (sax), Massimo Guerra (trompet), Enzo De Rosa (trombone), Luca Trolli (drums), Simone “Federicuccio” Talone (percussie) en Claudia Arvati & Frankie Lovecchio (achtergrondzang). We vliegen er gelijk in met de funky opener ‘Get Down Saturday Night’, een cover van Oliver Cheatham, met zang van Alan Scaffardi, waarna de originele, en nog meer funky titeltrack volgt met rapper Sonny King. Op ‘Your Love Keeps Me Groovin’’ hoor je zanger Kenneth Bailey, gevolgd door Alan Scaffardi die terugkeert als zanger op de ballade ‘About Love’. Het instrumentale ‘Speed Date’ laat je swingen op de dansvloer, waarna Frankie Lovecchio als zanger naar voren komt op ‘It’s Gonna Be Alright’. Op de mid-tempo track ‘Trying’ hoor je zanger Danny Losito als gast, gevolgd door de instrumentale funk van ‘3 of a Kind’. ‘Act Like You Know’ wordt gezongen door Al Castellana, waarna het relaxte ‘Meant to Be’ opgeluisterd wordt door gastvocalist Dario Daneluz. Daarna is het weer tijd voor instrumentale funk met ‘Riding the Wave’ en Randy Roberts zingt ‘Spread Your Love Around’. Frankie Lovecchio komt nogmaals terug met ‘So Satisfied’ en daarna dansen we de ‘Awakening Boogie’. Alan Scaffardi sluit af met het mid-tempo van ‘Outstanding’. Weerom een heel leuk project, waarop geen enkele slechts track staat! Funk rules!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The Soultrend Orchestra is a project by composer, arranger and producer Nerio “Papik” Poggi, who has been featured here before. Now a new project has arrived here, which is all about funk. And again Papik was responsible for the production and mixing. Again a very nice project, on which there is not a single bad track! Funk rules!

SUGARPIE & THE CANDYMEN – SOMETHING’S COOKIN’

DETAIL ALBUM

Tracks:

Lo and Behold
Changing
A Thing Called Me
Sweet Boy
I Don't Know Why
Through The Night
Where Are You Going Tonight
If You Wanna Be
I Bleed
Are You Gonna Go My Way
Proud Mary
Otherside
Honky Tonk Women
Hand In My Pocket

 

Website Artiest

SUGARPIE & THE CANDYMEN

www.sugarpieandthecandymen.com

LARA FERRARI

https://www.facebook.com/lara.laraferrari?ref=py_c

De band Sugarpie & The Candymen werd opgericht in 2008, toen 5 muzikanten uit Piacenza en Cremona, kleine stadjes in het noorden van Italië, samen kwamen om hun gezamenlijke passie voor swing, manouche jazz, blues, soul ,pop en vocale harmonieën te delen. Er werd dan ook beslist om al deze muziekstijlen te vermengen. Die band bestaat uit: Miss Sugarpie, ofwel Lara Ferrari (zang), Jacopo Delfini (gipsy gitaar), Renato Podestá (elektrische gitaar, banjo), Roberto Lupo (drums) en Alessandro Cassani (dubbele bas). Tussen 2008 en 2016 zong Georgia Ciavatta echter de leadzang. Al gauw toerde de band in tal van jazzclubs in hun thuisland en doorheen Europa. Daarbij kwamen zowel inspiraties uit het werk van Led Zeppelin, Django Reinhardt, The Beatles, Bessie Smith, Van Halen, Benny Goodman, Guns 'n' Roses, Ray Charles, Queen en Peggy Lee. In 2010 begon de band hun eigen songs te componeren, zowel in het Italiaans als in het Engels., en stonden ze overal op festivals in Europa en maakten zelfs een tournee doorheen de USA. Tot nu toe hebben ze 3 albums uitgebracht, en dit is dus hun vierde. Daarop staan 14 tracks, waarvan ze het merendeel zelf schreven. ‘Lo and Behold’ is de opener, waarna de power ballade ‘Changing’ volgt. ‘A Thing Called Me’ was al een single, gevolgd door het luchtige ‘Sweet Boy’. ‘I Don't Know Why’ klinkt als een meezinger, waarna ‘Through The Night’ eraan komt. ‘Where Are You Going Tonight’ vraagt zangeres Lara zich af, gevolgd door het opgewekte ‘If You Wanna Be’. De bluesy ballad ‘I Bleed’ volgt daarna, waarna de Lenny Kravitz’ song ‘Are You Gonna Go My Way’ op blues/jazzwijze gecoverd wordt. Daarna volgt een manouche jazzcover van CCR’s ‘Proud Mary’, en op ‘Otherside’ wordt er lustig op los gerockt. ‘Honky Tonk Women’ van The Rolling Stones krijgt tevens een jazzy benadering, terwijl ‘Hand In My Pocket’ van Alanis Morisette afsluit. Een cd die dus een mix brengt van originele tracks en aangepaste covers. Misschien iets voor u?

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The band Sugarpie & The Candymen started in 2008 in the north of Italy. This is their fourth CD, with 14 tracks. It brings a mixture of original tracks, plus covers in a new, adapted way of blues and manouche jazz. Perhaps something for you?

OINE – NO RETURN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Origen

Event

No Return

 

Website Artiest

Niet gekend

Op 24 september jl. werd de nieuwe EP van Oine uitgebracht. Achter de naam Oine gaat de Spanjaard Adrián Márquez schuil, die hier al eerder aan bod kwam. Deze keer beweert hij dat hij bereikt heeft wat hij wilde. In zijn eigen woorden is dat: “I’m just trying to decode my internal truth and transcode it through the architectonic beauty of sound.” Deze digitale EP bevat ook maar 3 tracks, en vangt aan met het atmosferische ‘Origen’, waarop wijde soundscapes opgeluisterd worden door vocalen en het geluid van belletjes die rinkelen in de wind. ‘Event’ daarentegen klinkt nogal experimenteel, en varieert tussen natuurgeluiden en vogels die zingen met uptempo delen. De titeltrack die afsluit, neemt een jazzy piano en betoverende vocalen op de tonen van het alledaagse leven.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On this new EP from the Spanish musician Oine, he tried to decode his internal truth and transcode it through the architectonic beauty of sound.

YORK – DESTINATIONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Traveling Without Moving

The Harbour

For Me (feat. Anthony)

 

Website Artiest

YORK aka TORSTEN STENZEL

https://www.facebook.com/planetloverecords/

De Duitse Dj Torsten Stenzel is vooral bekend onder zijn pseudoniem York. Onder die naam staat hij synoniem voor zonnige vibes op de kusten van Ibiza. Sinds zijn eerste release ‘The Awakening’ is York een bekende naam op de internationale elektronische muziekscène. Hij is een van de meest gevraagde producers in zijn thuisland, en werkte al samen met Tina Turner, Nelly Furtado, Jennifer Paige, All Saints, Moby, Mike Oldfield, Tarja Turunen, Faithless, Vanessa Mae, Chris Rea, Rick Nowels, Rob Davis en Nadja Benaissa. Ondertussen heeft Torsten er meer dan 20 jaar ervaring opzitten en bezit hij verscheidene gouden & platina Awards, en verkocht hij 3 miljoen albums. Op deze nieuwe EP, waarop maar 3 tracks staan, bevinden we ons op een magische plek in een chill-out sfeer. Deze bestemming wordt ingeleid door de downtempo en chill-out track ‘Traveling Without Moving’. Ofwel reizen in je hoofd op de tonen van de relaxte track. ‘The Harbour’ daarentegen is een uptempo EDM track, die aanzet tot dansen en bewegen. ‘For Me (feat. Anthony)’ houdt het midden tussen die twee voorgaande. Alleszins tracks die een plek verdienen op een Ibiza compilatie.

 

Patrick Van de Wiele (4)

German DJ Torsten Stenzel is best known under his pseudonym York. Under that name, it is synonymous with sunny vibes on the coasts of Ibiza. His new EP contains only 3 tracks. In any case, tracks that deserve a place on an Ibiza compilation.

VARIOUS ARTISTS – COUNTDOWN TO …SOUL 2

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tenison Stephens - Don't Rip Me Off!

Leontine Dupree - Standing on His Word

Frankie Staton & Speckled Rainbow - Love One Another

Joe Washington & Wash - Blueberry Hill

Reno & the Chosen Three - Soul Bagg

Don Patterson Trio - Paddy Wagon

Bill Cole - Bring It On Back To Me

Unknown Organist – Untitled

Roy Long - Mercy Mercy

McKinley Edmonds - Hard Times

Marva Josie - I'm Satisfied

Shirley Wahls - Tell the Truth

The Echomen - Talk Is Cheap

Unknown Artist - Damn You Sheriff Black

Rick Bowen - Snake in the Grass

101 Gold Street Band - You Came A Long Way From St. Louis

Bobbie Lane - Black And White

Dave Stockwell - I Can't Get Enough

Delores Eiler - He Won't Love You

 

Website Label

TRAMP RECORDS

www.tramprecords.com

Vijf jaar geleden alweer recenseerde ik het eerste deel in deze compilatiereeks van het Duitse label Tramp Records, en ik schreef toen dat het interessant was voor verzamelaars van soul en funk. Nu wordt volgende week het tweede deel digitaal en op elpee uitgebracht, en ik kreeg alvast een voorsmaakje. Er staan niet minder dan 19 tracks op deze compilatie, en die vangt aan met zanger & pianist Tenison Stephens uit Hawaï met ‘Don’t Trip Me Off’, gevolgd door Leontine Dupree uit Chicago met  de gospel van ‘Standing on His Word’. Frankie Station uit Nashville volgt met de smeekbede ‘Love One Another’, waarna Joe Washington & Wash aan de beurt komt met de funk van ‘Blueberry Hill’. ‘Soul Bagg’ is een instrumentale track door Reno & The Chosen 3, gevolgd door het Don Patterson Trio met de door Hammond orgel gedomineerde intrumental ‘Paddy Wagon’. Daarna volgt Bill Cole met het swingende ‘Bring it on Back to Me’, en Roy Long gaat verder met een instrumentale versie van ‘Mercy, Mercy’. McKinley Edmonds uit Chicago volgt daarna met ‘Hard Times’, ‘I’m Satisfied’ zingt Marva Josie, waarna Shirley Wahls op de proppen komt met ‘Tell the Truth’. Het kwintet The Echomen beweert ‘Talk Is Cheap’, dat meteen hun enige single ooit was. Uit 1978 dateert ‘Snake in the Grass’ van Rick Bowen, gevolgd door 101 Gold Street Band met het funky ‘You Came a Long Way from St. Louis’. Bobbie Lane brengt ‘Black and White’, waarna Dave Stockwell nog langskomt met ‘I Can’t Get Enough’ en Delores Eiler afsluit met ‘He Won’t Love You’. Tussendoor bemerk ik ook nog twee tracks van onbekende artiesten. Dj Tobias Kirmayer zocht aldus de beste, onbekende  “proto soul” en “deep funk” voor u uit. Opnieuw is dit een aanrader voor verzamelaars en liefhebbers van “old school soul”. En daar hoor ik ook bij!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Five years ago I already reviewed the first part in this compilation series from the German label Tramp Records, and I wrote that it was interesting for collectors of soul and funk. Next week part two is release digitally and on LP. Again this is a must for collectors and lovers of “old school soul”. And that includes me!

MIKE MURRAY – DESTINATIONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

The City That Never Sleeps

The Beltline (Atlanta)

Freeport

Chi Town Step

The Bay

Yolo in Soho

Barcelona

Fremont Street (Old Vegas)

The Northern Lights

Ghana Bobobo Whine

 

Website Artiest

MIKE MURRAY

www.mikemurraymusic.com

De onafhankelijke smooth jazz en chill-out artiest Mike Murray volg ik al jaren. Hij ontdekte de piano als jongeman tijdens zomerkampen. Terwijl hij op school zat, maakte Mike als drummer deel uit van een funkband. Hij koos echter om tijdelijk met muziek te stoppen, maar werd beïnvloed door o.a. George Duke, Stanley Clarke, FourPlay, Santana, Hiroshima, Paul Hardcastle, Alex Bugnon, Earth Wind & Fire, Sly Stone, Mandrill. In 2005 besliste Mike om in de voetsporen van zijn vader te volgen als pianist. Twee jaar later verscheen zijn ‘Skyline’ cd. Nu heeft hij zijn nieuwste digitale album uitgebracht, dat ik jullie hierbij voorschotel. Die heeft als thema “bestemmingen”, en opent met onze aankomst in New York Central Station op de tonen van ‘The City That Never Sleeps’. Van daar stappen we over op ‘The Beltline (Atlanta)’ en brengen we een bezoek aan ‘Freeport’. ‘Chi Town Step’ is uiteraard een verwijzing naar Chicago “the windy city”, waarna we ‘The Bay’ aandoen. ‘Yolo in Soho’ doet ons belanden in Londen, gevolgd door de single ‘Barcelona’. Van daar vliegen we terug naar de USA met bestemming Las Vegas op de tonen van ‘Fremont Street (Old Vegas)’. Het noorderlicht pikken we even mee met ‘The Northern Lights’, waarna we afsluiten met een blits bezoek aan Ghana met ‘Ghana Bobobo Whine’. Een leuke manier dus om weer op reis te vertrekken, en dat ga ik zeker doen. In tussentijd kan je genieten van Mike Murray’s leuke muzikale indrukken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

I have been following the independent smooth jazz and chill-out artist Mike Murray for years. Now he has released his latest digital album, which I hereby present to you. Its theme is “destinations”, and it’s a nice way to start traveling again, and I will definitely do that. In the meantime you can enjoy Mike Murray's fun musical impressions!

MIRAGE OF DEEP – SIGNS OF HEAVEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Space Opera

Waves Of Mind

Soul's Kingdom (Remastered)

Lost Island

Behind the Door

 

Website Artiest

MIRAGE OF DEEP

https://www.facebook.com/MIRAGE.OF.DEEP/

Uit het zonnige Alicante in Spanje komt de nieuwe digitale cd van Mirage of Deep. Deze band is het resultaat van meer dan een decennium muziekproducties. In 1992 vermengde Dj Nacho succesvol techno en techno house onder de naam Nacho Division. Rond 2003 vervoegde hij zijn vriend Dj Juan P Miró, en samen maakte ze producties bestemd voor de dansvloer. Maar twee jaar besliste Nacho om een nieuw project op te starten. Nu lagen andere genres zoals acid jazz, klassiek, funky, deep house, lounge en ambient binnen bereik. Hij maakte een soundtrack voor de documentaire ‘Hispanic American Utopia’. Het debuut van Mirage of Deep was ‘Deep Flow’ uit 2009. In 2010 volgden 2 EP’s, waarna ‘Talking Earth’ en ‘Northern Lights’ het tweede en derde album, respectievelijk uit 2011 en 2014 vormden. ‘Subliminal Perception’ volgde dan in 2017. Nu is hun negende album hier aanbeland. Daarop staan 5 tracks, die zich situeren in het elektronische New Age genre. Dat album vangt zachtjes aan met ‘Space Opera’, waarbij we zowaar door de diepe ruimte zweven, waarna ‘Waves of Mind’ meer uitgesproken vibreert. ‘Soul's Kingdom (Remastered)’ volgt ietwat diezelfde trend, en ‘Lost Island’ is de enige gezongen track, die gebruikt maakt van etnische instrumenten en volkse gezangen. Met het zachte ‘Behind the Door’ wordt afgesloten. Alle songs gebruiken 432 Hz op de toonschaal. Alles samen vormen deze tracks, in een productie van Nacho Ferrer, een emotionele staat van vrijheid waarin je kan relaxen, ontsnappen en zelfs jouw ESP krachten vergroten. Om zowaar een transcendente ervaring op te beleven!

 

Patrick Van de Wiele (4)

From sunny Alicante in Spain comes the new digital CD of Mirage of Deep. This is their ninth album, situated in the electronic New Age genre. Altogether, produced by Nacho Ferrer, these tracks create an emotional state of freedom in which you can relax, escape and even increase your ESP powers. To actually live a transcendent experience!

RITA ROELANDT – AT LAST

DETAIL ALBUM

Tracks:

At Last

I Just Wanna Make Love to You

That Ol’ Devil Called Love

Only You

Unchained Melody

Crazy

Back to Black

Cry to Me

I’d rather Go Blind

Non, je ne regrette rien

Mad about the Boy

My Baby Just Cares for Me

This Is My Life

 

Website Artiest

RITA ROELANDT

https://www.facebook.com/rita.roelandt.750

Sedert ik in 2018 zangeres Rita Roelandt aan het werk zag in ‘The Voice Senior’ was ik in de ban van haar zangtalent. Ik ben haar dan ook blijven volgen, interviewde haar, en zag haar al verscheidene malen live aan het werk. Nu is er eindelijk, ja “at last”, een “full album” uitgebracht met daarop 13 covers van klassiekers. Iets waar ik al jaren zat op te wachten…

Rita vangt aan met haar handelsmerk, de titeltrack, een cover van haar idool Etta James. En ze doet dat prachtig, de song herleeft door haar versie. Ooit schreef ik over deze track en over ‘I’d rather Go Blind’ een artikel, of dit nu soul of blues was. Voor mij zijn het onvervalste soulsongs. Daarna volgt ‘I Just Wanna Make Love to You’, ook al van Etta James, een sexy song, waarna de klassieker ‘That Ol’ Devil Called Love’ aan de beurt is. Deze track is van Billie Holiday, maar wij kennen ze vooral door de jazzy versie van Alison Moyet, en Rita gaat ook die verleidelijke toer op. ‘Only You’ van The Platters kent uiteraard iedereen, en Rita doet ook deze klassieker eer aan. The Righteous Brothers werden wereldbekend door ‘Unchained Melody’, en Rita herneemt deze standaard met verve, waarna Patsy Cline’s mooie song ‘Crazy’ volgt, ook al talloze malen gecoverd. Niet zo oud als de overige tracks is Amy Winehouse’s ‘Back to Black’, gevolgd door Solomon Burke’s ‘Cry to Me’. Dan komt het eerder genoemde ‘I’d rather Go Blind’ aan bod, één van mijn lievelingsnummers hier. Rita maakt vervolgens een zijuitstapje naar het Frans met Edith Piaf’s ‘Non, je ne regrette rien’. En via Dinah Washington’s ‘Mad about the Boy’ komt weer een sexy song aan bod, die Rita mooi brengt. Met ‘My Baby Just Cares for Me’ van Nina Simone komt uptempo jazz aan de beurt, waarna de trage versie van Shirley Bassey’s ‘This Is My Life’ afsluit. Ik zeg traag, omdat deze song ook bestaat in een discoversie.

Alles bij mekaar is deze cover-cd van Rita een eerbetoon aan haar inspiratiebronnen, waarbij vooral vrouwelijke zangeressen centraal staan. Een album dat haar na al die jaren weer in de kijker zal brengen, en dat ik warm aanbeveel aan liefhebbers van klassiekers. Kopen dus!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Since I saw singer Rita Roelandt at work in 'The Voice Senior' in 2018, I was captivated by her singing talent. I continued to follow her, interviewed her, and saw her perform live several times. Now finally, yes “at last”, a “full album” has been released with 13 covers of classics. Something I've been waiting for for years... All in all, this cover CD by Rita is a tribute to her sources of inspiration, in which female singers are the main focus. An album that will bring her back into the spotlight after all these years, and that I warmly recommend to lovers of classics. So buy it!

KLANGSTEIN – LIGHTNING

DETAIL ALBUM

Tracks:

HouseMouse

Lightning

Comet

Iceberg

 

Website Artiest

KLANGSTEIN

https://www.schalldeluxe.de/

Eerder besprak ik al cd’s van de Duitse Dj, muzikant en producer Klangstein. Hij woont nabij Frankfurt en produceerde en bracht al enkele dozijnen tracks, re- & Dj-mixen uit, die terug te vinden zijn op verschillende internationale compilaties. Zo leverde hij ook al soundtracks voor bedrijven zoals Jaguar, Audi, en Marlino af. Klangstein is ondertussen al meer dan 20 jaar actief. Drie dagen geleden bracht Sine Music zijn nieuwste EP digitaal uit. Daarop staan 4 tracks, en hij opent met ‘HouseMouse’, een uptempo dansnummer, uiteraard in het house genre. De titeltrack combineert ook weer geluidselementen uit de eighties met eigentijdse arrangementen. ‘Comet’ is de derde track op deze EP, waarna ‘Iceberg’ afsluit in ietwat Scandinavische stijl. Leuk voor wie houdt van atmosferische, elektronische maar dansbare muziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Earlier I reviewed CDs by the German DJ, musician and producer Klangstein. He lives near Frankfurt and has already produced and released several dozen tracks, re- & DJ mixes, which can be found on various international compilations. Three days ago, Sine Music released its latest EP digitally. It contains 4 tracks, and is nice for those who like atmospheric, electronic but danceable music.

JENNIFER HARTSWICK – SOMETHING IN THE WATER

DETAIL ALBUM

Tracks:

Only Time Will Tell

Fairytale

Two Way Mirror

By The River

Guilty

For You

Innocence

Enamored

When I’m Weary

 

Website Artiest

JENNIFER HARTSWICK

www.jenniferhartswick.com

Zangeres, trompettiste en componiste Jennifer Hartswick, afkomstig uit Sheffield, Vermont, woont nu Nashville en laat hier haar vierde album op ons los. Ze is een origineel lid van de Trey Anastasio Band, en stond al op podia met o.a. Herbie Hancock, Phish, Christian McBride, Tom Petty, Aaron Neville, Carlos Santana, The Rolling Stones, Big Gigantic, Dave Matthews enz. Dit is echter haar eerste cd voor Christian McBride ’s Brother Mister Productions, een label van Mack Avenue Records. Hiervoor werkte ze samen met een groep musici bestaande uit Nicholas Cassarino (gitaar & zang), Christian McBride (bas), Conor Elmes (drums), Rob Marscher (keyboards), Celisse Henderson (zang), Daniel Sadownick (percussie), Natalie Cressman (trombone), Shira Elias (zang), Maureen Murphy (zang), Roy Acee (trombone) en Chris Chew (zang).

Het album vangt aan met ‘Only Time Will Tell’, een eigentijdse jazztrack, met een funky inbreng, waarop ze tevens gaat scatten. ‘Fairytale’ is een popballade, waarna ‘Two Way Mirror’ opnieuw de funk naar voren brengt. Vervolgens kom ik bij ‘By The River’ dat ons richting New Orleans voert langsheen de Mississippi rivier. En ‘Guilty’ is een cover van Randy Newman, hier als duet met Christian McBride ‘s bas. Verrassend is de R&B track ‘For You’, waarin ze als vrouw zingt dat ze haar onvolwassen geliefde achterlaat. Op ‘Innocence’ keert ze terug naar jazz, gevolgd door de mooie ballade ‘Enamored’. Afsluiter ‘When I’m Weary’ is ook weer een cover, ditmaal van Dave Matthews, dat ze zingt als een hymne.

Jennifer weet dus heen en weer te springen tussen verschillende muziekgenres, en doet dat op een leuke manier. Aldus weet ze haar veelzijdig talent ten gehore te brengen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Singer, trumpeter and composer Jennifer Hartswick, from Sheffield, Vermont, now lives in Nashville and releases her fourth album here. She knows how to jump back and forth between different music genres, and does so in a fun way. In this way she knows how to bring out her versatile talent.

NICA CARRINGTON – TIMES LIKE THESE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Skylark

Left Alone

When Sunny Gets Blue

Every Time We Say Goodbye

We'll Be Together Again

The Summer Knows

You Don't Know What Love Is

Angel Eyes

The Shadow of Your Smile

Here's to Life

 

Website Artiest

NICA CARRINGTON

www.nicacarrington.com

Op 23 september as. verschijnt dit debuutalbum van de Afro-Amerikaanse zangeres Nica Carrington. Door de voorbije Corona pandemie begon zij zich te realiseren dat morgen aan niemand beloofd is, en dat het aldus tijd was om haar stem aan de wereld kenbaar te maken. Nica werd geboren in New York, en hoorde als kind thuis volop jazzmuziek. Haar vader werkte als promo-agent, maar bespeelde tevens verschillende instrumenten. Via zijn platencollectie ontdekte ze Chet Baker, Miles Davis en Wes Montgomery. Maar vooral Frank Sinatra trok haar aan. Nica nam zanglessen, maar ontdekte tijdens de lockdown Jazzvoice.com, een forum waarop ze John Proulx leerde kennen. Deze zanger, pianist, componist uit LA wees haar de weg en bracht bassist Chuck Berghofer en drummer Joe LaBarbera aan boord van het project.

Voor dit debuut koos Nica voor songs uit het Great American Songbook, en brengt ze hier op soulvolle wijze. Tot deze verzameling standaards behoren ‘Skylark’, het minder bekende ‘Left Alone’, ‘When Sunny Gets Blue’, ‘Every Time We Say Goodbye’, ‘We'll Be Together Again’, ‘The Summer Knows’, ‘You Don't Know What Love Is’, ‘Angel Eyes’, ‘The Shadow of Your Smile’ en ‘Here's to Life’. Nica weet deze klassiekers mooi te brengen, en je zou niet zeggen dat dit haar debuut is. Het is tegelijk een eerbetoon aan wijlen haar vader. Een persoonlijke verklaring met een eigentijds kantje.

 

Patrick Van de Wiele (4)

On September 23. this debut album by African-American singer Nica Carrington will be released. Due to the past Corona pandemic, she began to realize that tomorrow is not promised to anyone, and that it was thus time to make her voice known to the world. Nica knows how to bring these classics beautifully, and you wouldn't say that this is her debut. It is also a tribute to her late father. A personal statement with a contemporary edge.

TRACYE EILEEN – YOU HIT THE SPOT

DETAIL ALBUM

Tracks:

I Love Being Here with You

You Hit the Spot

They Can’t Take That Away from Me

Almost Like Being in Love

The Very Thought of You

Just in Time

This Can’t Be Love

The End of a Love Affair

 

Website Artiest

TRACYE EILEEN

www.tracyeeileen.com

Op dit nieuwe album keert zangeres Tracye Eileen uit Chicago terug naar haar jazz roots. Ze koos voor een album met klassiekers uit het Great American Songbook, maar gebracht met een eigentijds tintje. Dit is haar vierde release, maar derde “full” album. Want het werd opgenomen in 2 sessies: de ene met een trio eb publiek, en de andere met een sextet. Tracye lanceerde haar professionele carrière in 2012 met haar debuutalbum ‘Love’s Journey’, geïnspireerd door haar vader, de jazzpercussionist Ed Smith. Enkele jaren later volgde ‘Why Did I Say Yes?’ waarop ze meer de R&B en soultoer opging. En in 2020 bracht ze ‘It’s Time’ uit, een smooth jazz EP. Tracye treedt al meer dan 6 jaar op in de blues en jazzclub Buddy Guy’s Legends in Chicago, en stond al in het voorprogramma van o.a. Babyface, The Stylistics, Mary Wilson, Chanté Moore, After 7 en Buddy Guy zelf.

Haar nieuwe album is aldus een terugkeer naar traditionele jazz, en opent met het snelle  ‘I Love Being Here with You’, waarna de swingende titeltrack volgt. ‘They Can't Take That Away from Me’ is de volgende track, gebracht in een verleidelijke sfeer, gevolgd door de bossa novaversie van ‘Almost Like Being in Love’. De standaard ‘The Very Thought of You’ krijgt een ingetogen arrangement, waarna ‘Just in Time’ volgt. Maar ‘This Can’t Be Love’ swingt weerom de pan uit, en ‘The End of a Love Affair’ doet denken aan haar grote voorbeelden Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald en Dinah Washington.

Alhoewel deze cd aldus met twee verschillende bands opgenomen werd, doet hij toch als een coherent geheel aan. Je mag dus gerust stellen dat Tracye “hit the spot”!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On this new album Chicago singer Tracye Eileen returns to her jazz roots. She chose an album with classics from the Great American Songbook, but brought with a contemporary touch. Although this CD was recorded with two different bands, it still feels like a coherent whole. So you can safely say that Tracye "hit the spot"!

NILS – COOL SHADES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Nine 2 Five

Tangie

Step Into the Beat

Hey Joe

Wind Surfer

Sweet Soul

Night in the Algarve

Cool Shades

Walkin' the Dog

Our Last Goodbye

Waiting on Hold

My Friends

The Fade

 

Website Artiest

NILS

https://www.nilsmusic.com/

Vanuit Los Angeles bereikt mij de nieuwste release van de Amerikaanse jazzgitarist Nils Jiptner. Ik besprak voorheen al verschillende albums van hem voor www.smoothjazz.eu. Dit nieuwe album werd door hem grotendeels in München geschreven, tijdens de zomer en herfst van vorig jaar, toen Nils daar verbleef bij wijlen zijn vader. Deze laatste overleed immers in oktober van dat jaar. Nils speelt niet alleen gitaar hier, maar tevens synthesizer, Rhodes en programmeerde de drumpartijen. Op de leuke opener ‘Nine 2 Five’ speelt Johnny Britt beugel en trompet, waarna ‘Tangie’ erop volgt. Het uptemponummer ‘Step Into the Beat’ werkt aanstekelijk, en zet aan tot dansen. Bij een songtitel zoals ‘Hey Joe’ denk je uiteraard terug aan wijlen Jimi Hendrix, en Nils brengt hier een eerbetoon aan die gitaar god. ‘Wind Surfer’ verwijst uiteraard naar de Californische stranden, denk maar aan de surfmuziek van The Beach Boys. Daarna komt het zachte ‘Sweet Soul’ aan de beurt, gevolgd door een nachtje in Portugal, meer bepaald met de mid-tempo van ‘Night in the Algarve’. Waarschijnlijk verwijst Nils hiermee naar het jaarlijkse Smooth Jazz Festival, wat ik ooit hoop eens mee te maken. De titeltrack is een aangename song, waarna het funky ‘Walkin' the Dog’ mij doet denken aan wijlen soulzanger Rufus Thomas. Met ‘Our Last Goodbye’ neemt hij afscheid van zijn vader, en Johnny Britt zingt hierop. ‘Waiting on Hold’ is een rustig, maar leuk kabbelende track, waarna ‘My Friends’ wordt gezongen door Clydene Jackson. Nils sluit af met ‘The Fade’, waarop hij enkel door Oliver C. Brown wordt bijgestaan op percussie. De rest deed Nils allemaal zelf. Opnieuw dus een leuk album, dat eens te meer zijn vakmanschap bewijst. Om van te genieten in de koele schaduw!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The latest release by American jazz guitarist Nils Jiptner reaches me from Los Angeles. This new album was largely written by him in Munich, during the summer and autumn of last year, when Nils was staying there with his late father. The latter died in October of that year. It’s again a nice album, which once again proves his craftsmanship. To enjoy in the cool shade!

KEVIN PACZESNY – DEEPER DREAMS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Deeper Dreams

I Always Believed In You

String Moments (Piano Melodic Version)

Breathe Of Aire

Spiritual Waterfall

Outside Of Life

Ambient Landscapes

Floating

String Moments (Ambient Melodic Version)

Night Lights (Outro Mix)

 

Website Artiest

KEVIN PACZESNY

https://www.facebook.com/theinfinitedreamer/

Uit Californië komt het eerste “full” album van muzikant en producer Kevin Paczesny. Nadat hij in 2017 en 2020 twee EP’s uitgebracht heeft, komt hij nu op de proppen met 10 tracks, die een combinatie van chill-out en ambient vormen. Deze nieuwe digitale release dateert van 2 september, en verscheen bij het Duitse label Lemongrass Music. De muzikale energie is etherisch van Leftfield tot melodieus met percussie elementen. Elk nummer presenteert een uniek element van buitenaardse droomvibes, met een melodieuze piano die het nummer tot een goed einde brengt. Dit album is perfect voor studie, werk of reflectieve meditatie. De inspiratie voor de geluiden is bedoeld om geest en ziel te verheffen. 

 

Patrick Van de Wiele (4)

From California comes the first "full" album by musician and producer Kevin Paczesny. After releasing two EPs in 2017 and 2020, he now comes up with 10 tracks, which are a combination of chill-out and ambient. This new digital release dates from September 2nd, and was released by the German label Lemongrass Music. The musical energy is ethereal from Leftfield to melodic with percussion elements. Each track presents a unique element of otherworldly dream vibes, with a melodic piano bringing the song to a close. This album is perfect for study, work or reflective meditation. The inspiration for the sounds is meant to elevate mind and soul.

THE RAH BAND – MESSAGES FROM THE STARS

“The RAH Band Story – Volume One”

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

The Crunch & Beyond

The Crunch

Electric Fling

Concrete

Is Anybody There?

Beyond

Spacerace

Turkey Roll

Vampire Vamp

Woogie Boogie

The Crunch (Reprise)

Bonus Tracks:

Jiggery Pokery

Porridge

The Crunch (Part 2)*

Tokyo Flyer (7” Version)*

Tokyo Flyer (Instrumental Version)*

Falcon (Original 12” Mix)

Falcon 2*

* Previously unreleased on CD

 

DISC TWO

Rah Band

Falcon*

Downside Up

Dream On

Slide

Blue Horizon Drifter

Dancing On The Moon

Ride

Bonus Tracks:

Slide (12” Mix)

Drat That Cat (7” Mix)*

Drat That Cat (12” Mix)*

Downside Up (7” Mix)*

Riding On A Fantasy (Instrumental Mix)*

Ride (7” Edit)*

* Previously unreleased on CD

 

DISC THREE

Going Up

Messages From The Stars

Roll Me Down To Rio

Perfumed Garden (with Scented Strings)

Hunger For Your Jungle Love ’83

Sam The Samba Man

Winter Love

Tears And Rain

Two Bodies

Party Games

Riding On A Fantasy

Bonus Tracks:

Perfumed Garden (Original 12” Mix)*

Riding On A Fantasy (7” Single Vocal Mix)*

Rock Me Down To Rio (1981 Single Mix) *

Messages From The Stars (Short Wave Mix)*

Perfumed Garden (7” Single Mix)

* Previously unreleased on CD

 

DISC FOUR

Remixes & Rarities (Part One)

Messages From The Stars (Long Wave 12” Mix)

Tears & Rain (12” Mix)*

Riding On A Fantasy (12” Vocal Mix)*

Rock Me Down To Rio (1981 12” Mix)*

Sam The Samba Man (1983 12” Mix)*

Tears & Rain (7” Single Mix)*

Hunger For Your Jungle Love (7” Single Mix)*

Party Games (12” Mix )*

Sam The Samba Man (Hip Hop Music)*

Messages From The Stars (Astro Mix)

Funk Me Down To Rio ’82 (12” Mix)

Sam The Samba Man (Scratch Me If You Can)*

* Previously unreleased on CD

 

DISC FIVE

Remixes & Rarities (Part Two)

Funky Tokyo! (7” Mix)**

Funk Me Down To Rio ’82 (7” Mix)*

Funky Tokyo! (12” Mix)**

Rising Star (12” Mix) *

Winter Love ’84 (12” Mix)

Rising Star (Cosmix)*

Winter Love ’84 (7” Mix)

Dream Street (7” Mix)*

Rising Star (Remix Edit)*

Dream Street (Original 12” Mix)*

Sam The Samba Man ’84 (Summer Samba 12” Mix)

Sam The Samba Man ’84 (Summer Samba 7” Mix)*

Dream Street (Street Mix)*

Perfumed Garden (Remix)

* Previously unreleased on CD

** Previously unreleased

 

Website Artiest

THE RAH BAND

https://www.therahband.com/

Op 21 oktober as. verschijnt bij het Cherry Red Records label deze vijfdelige luxe box. Ik kreeg al een voorsmaakje, want dit belooft echt een knaller te worden!

Op de 5 cd’s in deze box staan maar liefst 71 tracks. Je krijgt aldus uitgebreide versies van de albums ‘The Crunch & Beyond’, ‘Rah Band ‘ en ‘Going Up’, maar tevens 2 cd’s met bijkomende mixen op maxiformaat, mixen op singleformaat en remixen. Daartussen staan maar liefst 31 voorheen nooit op cd uitgebrachte tracks, plus 2 tracks die nooit het daglicht gezien hebben.

‘Messages From The Stars – The Rah Band Story Volume One’ omvat de periode 1977 tot 1984, en is de eerste van twee sets die de ganse muzikale carrière van The RAH Band beslaat. Die band werd in 1977 door Richard Anthony Hewson (RAH) opgericht, en hun debuutsingle ‘The Crunch’  was meteen een vreemde, meeslepende instrumentale track, die een mengeling was van glamstomp, space age-jazz en futuristische pop, die in DIY-stijl in zijn slaapkamer werd opgenomen. De single steeg tot de zesde plek in de UK singles chart, en lanceerde op die manier zijn carrière, die 25 studio- en compilatiealbums omvat, en meer 40 singles. The RAH Band genoot van zowel binnen- als buitenlands succes. Vandaag de dag neemt Richard Hewson nog steeds op, en deze box brengt zijn illustere begin in kaart. Tegelijk laat het ons zijn uniek talent horen, dat in staat is om jazz en jazzfunk doorheen een poppy bril te brengen, en zo creatief en commercieel succes te oogsten.

Er staat inderdaad een pak leuke jazzfunk op, die mij steeds heeft weten te bekoren. Hun twee eerste elpees had ik nog nooit gehoord, dus dat is hierbij goedgemaakt! Ik leerde het Richard Hewson Orchestra wel al kennen via de single ‘Love for Hire’, maar werd verliefd op hun sound door ‘Messages from the Stars’. Ik genoot tevens van ‘Roll Me Down To Rio’, ‘Perfumed Garden (with Scented Strings)’ en ‘Sam The Samba Man’.

Deze box bevat tevens een geïllustreerd boekje met 20 pagina’s, waarop hoezen van albums staan door Record Collector en MOJO’s Lois Wilson, plus citaten uit het interview dat ze met Richard Hewson in april van dit jaar deed.

In een woord dus: een MUST!

 

Patrick Van de Wiele (5)

‘Messages From The Stars - The Rah Band Story Volume One’ spans the period from 1977 to 1984, and is the first of two sets spanning the entire musical career of The RAH Band. The 5 CDs in this box contain no fewer than 71 tracks. In between are no fewer than 31 tracks that have never been released on CD, plus 2 tracks that have never seen the light of day. In a word: a MUST!

ORCHESTRA INDIGO – FAREWELL TO MEMORIES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Farewell To Memories

Distant Worlds

In The Aftermath

A Time Of Solitude

Twilight Falls

Daybreak

Lights On A Distant Shore

A Perfect Summer Day

Mysteries

Hope Eternal

First Snow

One Last Look

 

Website Artiest

ORCHESTRA INDIGO

https://www.facebook.com/orchestraindigo

Rick Randlett werd geboren in Philadelphia, en raakte rond zijn achtste in muziek geïnteresseerd. Het jaar daarop nam hij klarinetlessen, maar schakelde tijdens de Beatlemania over op gitaar. Gedurende zijn tienerjaren leerde hij piano en synthesizer bespelen, behaalde later een Bachelor in muzikale opvoeding aan het Keene State College in New Hamsphire, en studeerde af met een graduaat in muziektheorie en compositie aan de universiteit van Massachusetts.

Het ontstaan van zijn New Age project Orchestra Indigo, en dit bijbehorend debuutalbum, ligt in de lockdown tijdens de Corona pandemie. Als singer-songwriter, gitarist en keyboardspeler had hij toen net zijn vijfde blues rock album uitgebracht, en wou de hort op. Hij begon echter in een creatieve bui in zijn thuisstudio, om ambient, New Age composities te verkennen. Rick wou echter geen beperkingen, en combineerde pianomelodieën met strijkers op een synthesizer. Hij koos voor de ietwat mysterieuze naam Orchestra Indigo, en nam aldus een mengeling van elektronica met neoklassiek. Rick componeerde alle tracks zelf, en liet zich inspireren door zijn jeugd in New England, maar tevens door zomers die hij als kind doorbracht aan een meer in Ayer, MA. Hij zei: “In all my music, I’m always trying to reach people emotionally. I hope they feel the same feelings I did when I was writing the music.” Dit album is een poging om via muziek op een periode in zijn familiegeschiedenis terug te kijken. Hij gelooft dat het idee van herinneringen aan een tijd en plek die volledig verloren gegaan is, echt universeel is. Symbolisch staat daarvoor de afsluiter ‘One Last Look‘, waarbij hij over een brug stapt en zich realiseert dat hij hier waarschijnlijk nooit zal terugkeren. Zijn muziek klinkt zeer ontspannend, ietwat mysterieus zelfs. Aangeraden aan wie houdt van ambient, New Age klanktapijten. En daar behoor ik ook toe!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Singer-songwriter, guitarist and keyboard player Rick Randlett chose the somewhat mysterious name Orchestra Indigo, and thus took a mixture of electronica with neoclassical. His music sounds very relaxing, somewhat mysterious even. Recommended to anyone who likes ambient, New Age soundscapes. And that includes me!

YOLA NASH – MANHATTAN WHISPERS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Manhattan Whispers

Lovers In Paris

Still Love You

World On Fire

Pray For Love  

Angel’s Tears

So In Love 

Truth Tango

Wonderful Life

 

Website Artiest

YOLA NASH

https://www.facebook.com/yolanashmusic

Het derde album van de jazzy singer-songwriter Yola Nash komt op 16 september as. uit. Yola schreef alle teksten zelf, behalve één. Daarnaast produceerde ze het album samen met het Grammy Award winnende duo Edsel Gomez en Lonnie Park. Yola liet zich muzikaal gezien, bijstaan door Fella Cederbaum (dichter componist, gesproken woord), Edsel Gomez (muzikaal directeur, pianist, arrangeur keyboardspeler), Alex Meixner (accordeonist, componist), Graham Keir (gitarist, componist), Luisito Quintero (percussionist, drummer), Dave Baron (bassist), Octavio Vazquez, Ryan C. McNally (componisten), Lonnie Park (achtergrondzang), Amadeusz Naklicki, Arian Naklicki, Andrzej Naklicki (gastartiesten). Yola werd geboren in Polen, en haar muziek draagt dikwijls de sporen van haar Oost-Europese erfenis in zich. Toch zit er tevens een Latin kantje aan. De titeltrack opent de schijf, en brengt een sensuele atmosfeer. ‘Lovers in Paris’ brengt de sfeer van een Parijse bistro met zich mee, waarop geliefden een dansje doen. Daarna is het tijd voor Latin met ‘Still Love You’ en ‘World on Fire’, gevolgd door het enthousiaste ‘Pray for Love’. De ballade ‘Angel’s Tears’ is de volgende track, waarna we met ‘So In Love’ terugkeren naar die Parijse sfeer met een vibrante accordeon. Het gedicht ‘Truth Tango’ is van de hand van Fella Cederbaum, en Yola paste het aan op tangomuziek. De uitbundige afsluiter ‘Wonderful Life’ staat bol met levenslust. Hierop hoor je Yola’s neven Amadeus en Arian Naklicki. Yola maakt hiermee een cross-over tussen jazz, pop, Latin en Oost-Europese muziek. Zo komt ze tot een persoonlijk stijl, die waarschijnlijk nieuwe luisteraars zal aantrekken.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Yola was born in Poland, and her music often bears traces of her Eastern European heritage. Yet there is also a Latin side to it. Thus she makes a crossover between jazz, pop, Latin and Eastern European music. In this way she arrives at a personal style, which will probably attract new listeners.

VARIOUS ARTISTS – RELAXING INSTRUMENTAL COVERS VOL. 1

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ivan Teixeira - Don't Know Why

Kristen Miller - Eleanor Rigby

Don Latarski - Every Breath You Take

Gary Schmidt - Here, There and Everywhere

Sherry Finzer & Brian Fechino - Hallelujah

Shoshana Michel - Princess Leia's Theme

Art Patience - Summertime

Lynn Tredeau - Time in a Bottle

William Thomson - Heroes

Cass Anawaty & Sherry Finzer - Magnet & Steel

Cass Anawaty & Dallas David Ochoa - When Doves Cry

 

Website Label

HEART DANCE RECORDS

www.heartdancerecords.com

Op het Purple Plate label, een onderdeel van Heart Dance Records in de USA, is eind vorige maand deze compilatie verschenen. Daarop staan ontspannende instrumentale covers van klassiekers. Dit is het eerste deel in een eclectische reeks van de beste klassiekers, opnieuw vormgegeven als ontspannende en opbeurende instrumentale werken. Maak dus plaats voor romantiek  in de nacht met een cover door Ivan Teixeira van Norah Jones' ‘Don't Know Why’, of ontspan met een glas wijn en de krant met The Beatles’ ‘Eleanor Rigby’ door Kristen Miller. ‘Every Breath You Take’ van The Police wordt hier uitgevoerd door Don Latarski, en ‘Here, There and Everywhere’ volgt door Gary Schmidt. Leonard Cohen’s ‘Hallelujah’ volgt in de uitvoering van Sherry Finzer & Brian Fechino, waarna ‘Princess Leia’s Theme’ uit ‘Star Wars’ aan de beurt is door Shoshana Michel. Het wereldbekende ‘Summertime’ volgt daarna door Art Patience, terwijl ‘Time in a Bottle’ door Lynn Tredeau de volgende track is. ‘Heroes’ door William Thomson volgt daarop, waarna Cass Anawaty & Sherry Finzer ‘Magnet & Steel’ brengen. Diezelfde Cass Anawaty doet het nog eens over met Dallas David Ochoa op afsluiter ‘When Doves Cry’ van Prince. De postproductie was in handen van Cass Anawaty uit Scottsdale, AZ. Dit digitale album is nu beschikbaar op alle streamingplatforms, inclusief iTunes, Amazon en Bandcamp. Voer voor ontspannende momenten, na uw dagelijkse sleur!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This compilation was released at the end of last month on the Purple Plate label, part of Heart Dance Records in the USA. It contains relaxing instrumental covers of classics. This is the first in an eclectic series of the best classics, reimagined as relaxing and uplifting instrumental works. Feed for relaxing moments, after your daily grind!

RUSS HEWITT – CHASING HORIZONS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Allende

Chasing Horizons

Vivir Libre

Amor Perdido

Luminous

Sunset Samba

Luna 

Cubalia Café

Serein 

Return to Simitai

 

Website Artiest

RUSS HEWITT

www.russhewittmusic.com

Gitarist Russ Hewitt brengt de Spaanse gitaar opnieuw tot leven met dit nieuwe album. En alhoewel hij niet uit Spanje, maar uit Dallas afkomstig is, weet hij die “Nuevo Flamenco” met hart en ziel te brengen. Veertien jaar geleden bracht hij zijn debuutalbum ‘Bajo El Sol’ uit, en nu beluister ik zijn nieuwste project. Daarop staan 10 tracks, die hij zelf componeerde, en waarop hij wordt bijgetreden door zijn muzikale vrienden. Het melodieuze ‘Allende’ opent de schijf, waarbij je jezelf zo in zuiderse contreien waant. Collega gitarist Nuno Bettencourt is te gast op de titeltrack, waarna Marty Friedman (Megadeth) het vrije leven op ‘Vivir Libre’ komt versterken. Voor ‘Amor Perdido’ kreeg Russ muzikale ondersteuning van het Bucharest All-Star Orchestra, zodat dit een symfonische klank krijgt. En ‘Luminous’ geeft je een zalig ontspannen gevoel. Jorge Strunz is dan weer te horen op het Braziliaans klinkende ‘Sunset Samba’, gevolgd door het zachte ‘Luna’, waarschijnlijk geïnspireerd door onze Aardwachter. ‘Cubalia Café’ brengt uiteraard de Cubaanse sfeer tot leven, met hulp van Ardeshir Farah. En ‘Serein’ baadt in een serene sfeer, waarna de Vietnamese zitarist Tri Nguyen samen met Russ een “east meets west” track brengt met ‘Return to Simitai’. Dit album is zonder twijfel een hoogtepunt in Russ’ muzikale carrière. Een absolute aanrader voor wie houdt van Spaanse gitaar, Nuevo Flamenco, of gewoonweg mooie muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Guitarist Russ Hewitt brings the Spanish guitar back to life with this new album. And although he is not from Spain, but from Dallas, he knows how to bring that “Nuevo Flamenco” with heart and soul. It’s an absolute must for those who love Spanish guitar, Nuevo Flamenco, or simply beautiful music!

ANDREA MILLER & ALEJANDRO FERNANDEZ LECCE – COLD CLOUD

DETAIL ALBUM

Tracks:

Don’t Go Away

Cold Cloud

Amazing Grace

 

Website Artiest

ANDREA MILLER & ALEJANDRO FERNANDEZ LECCE

https://lemonjazzrecords.bandcamp.com/album/cold-cloud

Op 19 augustus jl. verscheen de digitale EP op het Lemon Jazz Records label van dit duo. De Amerikaanse zangeres Andrea Miller ging samen met de Argentijnse producer en muzikant Alejandro Fernandez Lecce. Wijlen Al Jarreau noemde Andrea Miller nog “a brilliant young singer”. In 2020 en 2021 eindigde Andrea in de top 5 van de Sarah Vaughan International Jazz Voice Competition. Ondertussen heeft ze al 5 albums uitgebracht en internationaal rondgetoerd. Op deze nieuwe EP staan 3 tracks, die haar veelzijdig, cool en elegant werk laten horen. ‘Don’t Go Away’ opent in zeer leuke sfeer, ietwat loungy en jazzy, gevolgd door de ietwat intimistische titeltrack. Een cover van het wereldberoemde ‘Amazing Grace’ rondt af. Deze EP werd overigens in New York City door Fred Kevorkian gemastered. Ik had graag wat meer tracks gehoord, want dit klinkt best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This digital EP from this duo was released on Lemon Jazz Records label on August 19th. American singer Andrea Miller teamed up with Argentine producer and musician Alejandro Fernandez Lecce. The late Al Jarreau called Andrea Miller “a brilliant young singer”. In 2020 and 2021 Andrea finished in the top 5 of the Sarah Vaughan International Jazz Voice Competition. In the meantime she has already released 5 albums and toured internationally. This new EP contains 3 tracks, which show her versatile, cool and elegant work. 'Don't Go Away' opens in a very nice atmosphere, somewhat loungey and jazzy, followed by the somewhat intimate title track. A cover of the world famous 'Amazing Grace' rounds off. Incidentally, this EP was mastered in New York City by Fred Kevorkian. I would have liked to hear some more tracks, because this sounds pretty fun!

VARIOUS ARTISTS – SPACE STATION VOL. 4

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mirage of Deep - Explorer

Kevin Paczesny - Floating

Slow World - Serve Chilled

Lemongrass - Starlight

Eskadet - Jardin Secret

Tigerforest - Azure

Zaranka - Pelican Nebula

Mirage Of Deep - Happy Children

Marc Hartman - Salt Water (Ambient Mix)

Slow World - Ravine

Capa - The Best Kind of Love

Corrado Saija - Kura Kura

Lemongrass - Upwards

Kevin Paczesny - Shores of Meditation

 

Website Label

LEMONGRASSMUSIC

www.lemongrassmusic.de

Het Duitse Lemongrass selecteerde 15 “Deep Ambient” tracks voor deze nieuwe compilatie. Het is een tijdloze selectie geworden van “deep ambient” muziek, die gecreëerd werd voor meditatie en zielsreizen. Zo kom je een grote stap dichter bij de sterren, zodat je hun onuitsprekelijke schoonheid, euforie en tevens diepe dankbaarheid en liefde kan ervaren voor het immense geschenk dat onze moederplaneet is. Maak je dus klaar voor deze 15 warme en licht zwevende tracks, door oneindigheid en zonder zwaartekracht. Dit digitale album werd op 26 augustus jl. uitgebracht door Lemongrassmusic.


Patrick Van de Wiele (4)

Lemongrass selected 15 “Deep Ambient” tracks for this new compilation. It has become a timeless selection of “deep ambient” music, created for meditation and soul travel. This will bring you a big step closer to the stars, so that you can experience their unspeakable beauty, euphoria and also deep gratitude and love for the immense gift that is our mother planet. So get ready for these 15 warm and slightly soaring tracks, through infinity and zero gravity. This digital album was released on August 26 by Lemongrassmusic.

ART OF TIME ENSEMBLE – SONGS OF LEONARD COHEN LIVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dance Me To The End Of Love

Treaty

A Singer Must Die

Anthem

Come Healing

Closing Time

Boogie Street

The Partisan

Dress Rehearsal Rag

I’m Your Man

Who By Fire

Hallelujah

Coda/Reprise: Treaty

 

Website Artiest

ART OF TIME

https://artoftimeensemble.com

Het muzikale collectief Art of Time Ensemble uit Toronto brengt voorname muzikanten uit jazz en klassieke muziek samen. Het werd in 1997 door Andrew Burashko opgericht, en is ondertussen uitgegroeid tot een doel voor de meest getalenteerde artiesten van vandaag die werkzaam zijn in muziek, dans, theater, film en literatuur. De kunstenaars met wie het Ensemble heeft samengewerkt vertegenwoordigen de beste in hun disciplines, waaronder schrijvers Margaret Atwood en Michael Ondaatje; zangers Barbara Hannigan en Madeleine Peyroux; acteurs Brent Carver en Martha Burns; dansers Peggy Baker en Evelyn Hart; en filmmakers Peter Mettler en Bruce MacDonald enz. Voeg daarbij nog 5 vocalisten uit de popscene, zoals Steven Page (Barenaked Ladies), Sarah Harmer, Tom Wilson, Sarah Slean & Gregory Hoskins. De 13 tracks op dit album, dat pas op 29 september uitkomt, zijn live opgenomen in 2018  als onderdeel van een eerbetoon aan Leonard Cohen. Daarbij koos Burashko voor bekende en minder bekende songs, zodat het Cohen’s ganse carrière omvat. Sarah Harmer zingt opener ‘Dance Me To The End Of Love’, waarna Gregory Hoskins overneemt met ‘Treaty’. ‘A Singer Must Die’ wordt gezongen door Steven Page, gevolgd door het klassiek aandoende ‘Anthem’ met Sarah Slean in de hoofdrol. Sarah Harme herneemt met het helende nummer ‘Come Healing’, terwijl Tom Wilson ‘Closing Time’ inzong. Daarna gaan we richting ‘Boogie Street’ in gezelschap van Gregory Hoskins, waarna Sarah Harmer het heeft over ‘The Partisan’, waarin een deel tekst in het Frans voorkomt. ‘Dress Rehearsal Rag’ is dan weer een nummer door Sarah Slean, gevolgd door Steven Page die stelt ‘I’m Your Man’. Tom Wilson keert weer met ‘Who By Fire’, waarna het wereldbekende ‘Hallelujah’ gebracht wordt als duet door Gregory Hoskins & Steven Page. ‘Coda/Reprise: Treaty’ sluit af met Gregory Hoskins als lead.

Alle songs werden gebracht met passie en emotie. Een must dus voor wie fan is van Leonard Cohen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

This is a tribute to the late Leonard Cohen. Art of Time ensemble, under the direction of Andrew Burashko, invited 5 pop singers, who bring the songs with passion and emotion. A must for all fans of Cohen!

ALBARE & CO – FREEDOM

DETAIL ALBUM

Tracks:

Freedom 

Adeus

La Fiesta 

Lost Compass 

Randy Makes me Smile 

Shimmozle 

Sketches 

Love Is Always 

Sunny Samba 

New Expectations 

Website Artiest

ALBARE

www.albare.me/freedom

In het verleden heb ik al cd’s van de gitarist Albare besproken. Albert Dadon, zoals hij werkelijk heet, werd geboren in 1957 in Marokko. Hij groeide op in Israël en Frankrijk, vooraleer hij in 1983 naar Melbourne, Australië emigreerde. Van zijn moeder kreeg hij op zijn achtste een akoestische gitaar, en aldus werd hij één van de eerste studenten in het nieuwe muziekconservatorium in Dimona, Israël. Zijn voorliefde voor dit instrument werd merkbaar toen het gezin op zijn tiende verjaardag verhuisde naar Frankrijk. Toen hij Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Wes Montgomery, en later Antonio Carlos Jobim ontdekte, bracht hem dat tot een leven van studeren, componeren en gitaarspelen. De songs op dit nieuwe album zijn allemaal eigen composities, ofwel samenwerkingen met pianist Phil Turcio. Daarnaast wordt Albare bijgetreden door Randy Brecker (beugel & trompet), Ada Rovatti (sax), Phil Rex (bas) en Felix Blossom (drums). Dit album is een eerbetoon aan het symbool dat jazz overal vertegenwoordigt. Albare zegt daarover: “Jazz is the voice of freedom and it shall never be silenced”. De titeltrack opent overigens met een leuke bossa nova, gevolgd door het al even leuke ‘Adeus’. ‘La Fiesta’ klinkt zoals de naam al aanduidt, feestelijker en opgewekt. En ‘Lost Compass’ volgt die uitbundige trend. Randy Brecker treedt meer naar voren op ‘Randy Makes me Smile’, waarna ‘Shimmozle’ eerder meer naar improvisatie neigt. ‘Sketches’ klinkt dan weer meer ingehouden, gevolgd door het trage ‘Love Is Always’. De zonnige Braziliaanse ‘Sunny Samba’ is de volgende track, en ‘New Expectations’ sluit af. Weerom een leuk album van Albare, dat liefhebbers van moderne jazzgitaar zeker zal bevallen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Albare’s newest album contains only original compositions. He said: “Jazz is the voice of freedom and it shall never be silenced”. Again a nice album, which will certainly please fans of modern jazz guitar.

LOWELL HOPPER – ANOTHER HOT SUMMER NIGHT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Flow

Gentle Love

Changing Times

Abundantly Clear

One Day at a Time

Another Hot Summer Night

Touch and Go

 

Website Artiest

LOWELL HOPPER

www.lowellhopper.com

Drie jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met gitarist & multi-instrumentalist Lowell Hopper. Zijn smooth & contemporary jazz deed me toen denken aan het werk van George Benson. Van de 20 albums die hij vanaf het midden van nineties uitbracht, zou dit wel eens zijn beste werk kunnen zijn! Zijn indie smooth jazz is gebaseerd op een kleurrijke mengeling van scherpe elektrische gitaar, juichende baslijnen, beklijvende melodieën, funky grooves en frisse beats. Lowell groeide op in Virginia en maakte op jonge leeftijd kennis met muziek, omdat hij vaak naar zijn vader luisterde die akoestische gitaar speelde en in hun huis zong. Lowell begon zelf op 6-jarige leeftijd gitaar te spelen en negen jaar later speelde hij gitaar en bas in R&B- en bluesbands in nachtclubs. Na zijn studie ging Lowell bij de U.S. Air Force toen hij werd geïnspireerd om te beginnen met het schrijven en produceren van zijn eigen muziek. Gedurende de twintigjarige carrière van Lowell bij de luchtmacht trad hij met tal van jazzartiesten in Duitsland, het Panamakanaal en Florida op en nam tevens op. Zijn trouwe volgers overspannen generaties en hebben keer op keer genoten van zijn optredens. Nu is zijn nieuwste digitale album hier aangekomen, waarop 7 gloednieuwe tracks staan. Deze soulvolle, instrumentale “feel good” songs passen perfect om op een warme zomeravond bij te chillen en stress af te laten. Lowell componeerde alle tracks zelf, en bespeelt gitaar, gitaarsynthesizer, bas en keyboards. Hij wordt op de afsluiter enkel bijgestaan door J. Cirt Gill op elektrische bas. Opnieuw een leuk album dat fans van jazzy en smooth gitaarmuziek zal aanspreken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Guitarist & multi-instrumentalist Lowell Hopper’s smooth indie jazz is based on a colorful blend of sharp electric guitar, cheering basslines, haunting melodies, funky grooves and fresh beats. Another great album that will appeal to fans of jazzy and smooth guitar music!

THE CLARISSE SISTERS – FIRE AND ICE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Quietude

I Wish You Well

Fire and Ice

Hum & Haw

Impossible Love

I Carry You

Native Strangers

Breathe

I Hear a Melody

Cloud 9

Butterflies in June

Gravity

Je ne sais quoi

 

Website Artiest

THE CLARISSE SISTERS

www.theclarissesisters.com

Al op jonge leeftijd zongen de zussen Dominique, Annick en Véronique Clarisse vanop het kleine eiland Mauritius. Nu 30 jaar later doen ze dat nog steeds. Zo stonden ze reeds op het podium of in de studio met o.a. Erasure, Basia, Incognito, Howard Jones, Matt Bianco en Chris de Burgh. In december 1986 werden ze ingehuurd als zangeressen in het hotel Le St. Géran. Daar ontmoetten ze het duo Erasure, wat leidde tot een vlucht naar Londen, om op te treden op Top of the Pops, en mee te zingen op hun album. Ze kwamen er zelfs in contact met Lionel Richie. Verdere optredens en samenwerkingen met o.a. Basia, Incognito volgden, tot de Corona pandemie roet in het eten gooide. Maar dat leidde dan weer tot de opnames van dit album, met daarop 13 tracks. De zachte opener ‘Quietude’ schreven ze samen met saxofonist Paul Booth, waarna het mooie ‘I Wish You Well’ volgt. De bossa titeltrack schreven ze samen met manager & producer Jean-Luc Willequet, en hierop zingt Basia mee, gevolgd door het heupwiegende ‘Hum & Haw’. ‘Impossible Love’ is een akoestisch nummer, terwijl ‘I Carry You’ hun vocale harmonieën in de verf zet. Het uptemponummer ‘Native Strangers’ zet aan tot dansen, waarna ‘Breathe’ eerder funky overkomt. Op ‘I Hear a Melody’ is Bluey van Incognito te gast, gevolgd door ‘Cloud 9’. ‘Butterflies in June’ is een R&B compositie waarna Jean-Paul Maunick, ofwel Bluey meegeschreven heeft, waarna het opgewekte en dansbare ‘Gravity’ volgt. ‘Je ne sais quoi’ rondt af, en alhoewel de titel Franstalig is, is de tekst in het Engels. Indien u houdt van bossa nova, neo-soul, funk enz., dan is dit album iets voor u. Ik heb er alleszins van genoten!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The three sisters Clarisse from the isle of Mauritius bring their harmonies on this new album. If you like bossa nova, neo-soul, funk etc., this album is for you. I thoroughly enjoyed it! With guest appearances from Basia and Bluey.

ROGER UNIVERSE – EARTH EXPRESS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Arrival

Awakening

Electrogravity

Far Away

Mariana Trench

Under Ground Over Unity

Sacrifice

Infinite Potential

Memories of Past Futures

Epilogue: Far In

 

Website Artiest

ROGER UNIVERSE

https://rogeruniverse.bandcamp.com/album/earth-express

www.sphericmusic-shop.de

Is er een nieuwe Jean-Michel Jarre opgestaan? Wel, dat lijkt erop. Deze spiksplinternieuwe cd, die pas op 26 augustus verschijnt, lijkt wel tijdreis toen tracks zoals ‘Oxygène’ en ‘Equinoxe’ actueel waren. Ulrich Mühl, de man achter dit project Roger Universe, groeide immers met deze muziek op, en programmeerde tijdens de eighties, zijn eerste elektronische composities op zijn PC. Halverwege de nineties begon hij te werken aan zijn debuutalbum, met compleet nieuw materiaal. Maar Ulrich leefde niet lang genoeg om deze release mee te maken. Hij werkte 5 jaar aan deze cd, maar overleed in januari van dit jaar. Zijn goeie vriend Gerald Arend (Klangwelt) nam het heft in handen, en Spheric Music brengt deze cd nu uit. Er staan 10 tracks op, van de korte intro van ‘Arrival’, tot de langgerekte ‘Epilogue: Far In’. En allemaal vertonen ze die swingende en krachtige, wervelende beats en sequenties, met interessante harmoniewisselingen. Soms krijg je indrukwekkende kosmische klanktapijten die afgewisseld worden met stuwende elektronische grooves. En dat allemaal dankzij de dynamische mix van Klangwelt. ‘Electrogravity’ is een dansbare track, die verdient om een hit te worden. Een mooie cd, die de liefhebbers van synthesizerpop uit de eighties zeker zal aanspreken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

It looks like Ulrich Mühl, the man behind this project Roger Universe, followed in the footsteps of Jean-Michel Jarre. Impressive cosmic soundscapes that are alternated with driving electronic grooves. A beautiful CD, which will certainly appeal to lovers of synthesizer pop from the eighties!

YELLOWJACKETS – PARALLEL MOTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Intrigue

Challenging Times

Parallel Motion

Onyx Manor

Samaritan

Il Mio Amico

Resilience

If You Believe

Early

 

Website Artiest

YELLOWJACKETS

www.yellowjackets.com

De Amerikaanse jazz-fusion band Yellowjackets bestaat ondertussen al 43 jaar. In die periode hebben ze 25 albums opgenomen, zijn ze 17 maal genomineerd voor een Grammy Award, hebben er 2 binnengerijfd, en zijn ze wereldwijd opgetreden. De groep werd eind de jaren ’70 opgericht als back-up voor gitarist Robben Ford, en brachten hun debuut in 1980 uit. Kort daarna besliste Ford echter om zijn eigen weg te gaan. Zo werd de groep geboren, een trio met Russell Ferrante (keyboards), Jimmy Haslip (bas) en Ricky Lawson (drums). Later kwam daar Bob Mintzer op saxofoon bij, terwijl de band enige veranderingen in de line-up onderging. Momenteel bestaat de groep uit Ferrante, Mintzer, Will Kennedy (drums) en Dane Alderson (bas). Hun nieuwste cd, die volgende week zal uitkomen op Mack Avenue Records, is de 27ste in het rijtje. Die werd tijdens de Corona pandemie in 3 dagen tijd opgenomen na een korte Europese tournee. “We rehearsed the tunes on the album maybe three times,” zei Alderson. “I believe we’re only now on this tour performing these songs live, so what you’re hearing are about as fresh as they can be. Everything really came to life in the studio in those three days.” Mintzer’s ‘Intrigue’ opent de schijf, een track, die steeds verandert, gevolgd door ‘Challenging Times’. De titeltrack klinkt rustiger, waarna ‘Onyx Manor’ aan de beurt is. ‘Samaritan’ was oorspronkelijk een gezongen track, maar Kennedy transformeerde die tot wat ze nu is. ‘Il Mio Amico’ is een ode aan Ferrante nieuwe Fazioli piano, gevolgd door het ietwat funky ‘Resilience’. En op ‘If You Believe’ komt de soulvolle gastvocaliste Jean Baylor langs. ‘Early’ sluit af met een R&B tintje. Deze cd bewijst dat de band na al die jaren er nog steeds staat. En alhoewel hij in onzekere tijden opgenomen werd, kijkt men erop met hoop vooruit. De focus ligt daarbij nog steeds op de band, en de muziek blijft groeien.

 

Patrick Van de Wiele (4)

This new CD by jazz fusion group Yellowjackets proves that the band is still there after all these years. And although it was admitted in uncertain times, it is looked forward to with hope. The focus is still on the band, and the music continues to grow.

DEBBIE WILEMAN – I’M STILL HERE

DETAIL ALBUM

Tracks:

I'm Still Here

Beauty and the Beast

Yesterday/Into My Life

Crazy

Fifty Percent

Back to Black

Evergreen/Shallow

It's Today

If He Walked Into My Life

Optimistic Voices/ Defying Gravity

Rolling in the Deep

Over the Rainbow

Wish upon a star mix

 

Website Artiest

DEBBIE WILEMAN

https://debbiewileman.hearnow.com/

“A celebration of Judy Garland’s 100th birthday”

 

De 38-jarige Debbie Wileman is een moeder uit een buitenwijk van North Essex, UK. Tijdens de Corona pandemie is ze op sociale media een zangsensatie geworden, omdat ze in de rol kroop van wijlen Judy Garland. Als geboren en getogen Londenaar was ze enig kind. Haar vader was een professionele rockmuzikant en Debbie blonk al als jong meisje muzikaal en artistiek uit. Via haar oma, die zelf pianiste en zangeres was, maakte ze kennis met musicals en haar liefde voor Judy’s muziek. Vanaf haar twaalfde begon Debbie met het uitvoeren van Judy’s songs. Ze trok later naar de universiteit van Salford, Greater Manchester, en behaalde het diploma uitvoerende kunsten. Aanvankelijk trad ze professioneel op, maar van haar muziek kon ze niet leven, en dus was het tijd voor een echte baan. Tijdens de pandemie zag zij dat de wereld op zijn kop stond, en besloot haar zangtalent aan te wenden om familie en vrienden op te vrolijken. Debbie bracht aldus dagelijks songs op sociale media van o.a. Judy Garland, Dusty Springfield, Patsy Cline, Liza Minnelli, Shirley Bassey, Karen Carpenter enz. en geraakte op die manier wereldwijd aan meer dan een miljoen views. Muziekprofessionals loofden haar voor haar opmerkelijke stem en griezelig vermogen om Judy Garland te imiteren. Zo trok ze naar de USA om daar de 100ste verjaardag van Judy te vieren en op 10 juni bracht ze dit debuutalbum uit. Daarop volgde een tournee langs verschillende steden, o.a. in Fort Lauderdale, FL, Orlando, FL, de iconische Carnegie Hall in New York City, Provincetown, MA en Los Angeles, CA.

Deze nieuwe cd, die ik hier digitaal toegestuurd kreeg, bevat veel klassiekers van Judy, maar tevens hedendaagse hits waarvan Debbie dacht dat Judy ze vandaag de dag zou brengen. Debbie wordt bijgetreden door een compleet orkest, o.l.v. Grammy Award winnaar Steve Orich (album ‘Jersey Boys’), en opent met de titeltrack, waarop ze laat horen welke stem ze in huis heeft. Daarna volgt een zeer mooie versie van de Disney klassieker ‘Beauty and the Beast’, terwijl ze van The Beatles hit ‘Yesterday’ een medley maakt met ‘Got to Get You into My Life’. Patsy Cline’s ‘Crazy’ is de volgende prachtige cover, en iets verderop staat Amy Winehouse’s ‘Back to Black’. Barbra Streisands klassieker ‘Evergreen’ koppelt ze aan ‘Shallow’, gevolgd door het uptempo ‘It’s Today’. ‘Over the Rainbow’ uit de filmklassieker ‘The Wizard of Oz’ mocht uiteraard niet ontbreken, en Debbie roept inderdaad herinneringen aan Judy op. Afsluiten doet ze met een mix van ‘Wish upon a Star’.

Een geweldige ontdekking waarvan ik jullie graag laat meegenieten! Mooi van begin tot einde en een prachtig eerbetoon aan wijlen Judy Garland. Ideaal voor nostalgische zielen!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

This album, made in celebration of the 100th birthday of Judy Garland, is a great discovery that I would like to share with you! Beautiful from start to finish and a wonderful tribute to the late Judy Garland. Ideal for nostalgic souls!

SLOW WORLD – NOIR

DETAIL ALBUM

Tracks:

Rain

Above

Boreal

Frugal

Phenomenon

Breathe

 

Website Artiest

SLOW WORLD

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/noir

Daniel Voss, de Duitse muzikant & producer die achter zijn label Lemongrassmusic zit, is ook bekend als Five Seasons. Deze nieuwe EP, die enkele dagen geleden digitaal uitgebracht werd, staat in het teken van de trage bewegingen van het leven, het diepe en stille genieten van de schoonheid en de pracht van onze wereld en het hele leven. Dit is meteen zijn zevende release al, en er staan 6 tracks op, die je ver weg voeren. Het is dan ook een perfecte soundtrack voor escapisme en innerlijke reizen geworden. Want de muziek erop kan je een neoklassieke aanpak noemen van ambient, waarin soms invloeden uit Nordic jazz te horen zijn. Verwacht u aan filmische koorarrangementen, die vergezeld zijn van subtiele elektronische ambient klanktapijten, met warme arrangementen van cello en viool. En soms worden die overheerst door etherale, zachte melodieën door sax en beugel. Maar zoals steeds is de piano de ruggengraat en het belangrijkste instrument op deze EP. Laat u dus meevoeren naar Scandinavië, waar de Aarde de hemel kust, en de schoonheid van de natuur puur overkomt…

 

Patrick Van de Wiele (4)

The music on this new EP can be called a neoclassical approach to ambient, in which influences from Nordic jazz can sometimes be heard. So let yourself be transported to Scandinavia, where the Earth kisses the sky, and the beauty of nature appears pure…

ROSS CHRISTOPHER – PHASES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Phase I

Phase III

Phase III

Phase IV

Phase V

Phase VI

Phase VII

Phase VIII

 

Website Artiest

ROSS CHRISTOPHER

https://www.rosschristopher.com/

Uit St. Louis, Missouri, USA bereikt mij het nieuwe, digitale album van cineastische, ambient en orkestrale componist Ross Christopher. Christopher’s muziek was voordien al te horen in heel wat Grammy Award winnende songs, films, documentaires en op Tv., zoals in ‘Grey’s Anatomy’, NPR, ‘Reign’, CNN, HUB Network, RAC, ‘Sleeping at Last’, ‘Jars of Clay’ enz. Maar hij wil niet gebonden zijn aan een bepaalde sound, en laat dat blijken op deze nieuwe productie. Ross componeerde alle tracks zelf in een minimalistische stijl, en nam ze zelf op ook. Chris Bethea zorgde voor de mastering in de befaamde Muscle Shoals studio in Alabama. Maar Ross leverde tevens de cover van dit album. Dit is overigens een conceptalbum, dat de verschillende maanfasen oproept. Het is zowel hoopgevend als opzwepend, en kenmerkt Ross Christopher's unieke vermogen om buitenaardse ambient gitaren te mengen met trapsgewijze violen en cello's. Elk nummer is een sonische weergave van zijn specifieke maanfase - van duisternis naar licht en weer vervagend naar duisternis. Dit is dan ook ambient muziek die zal in de smaak vallen van mensen die houden van artiesten zoals Hammock, Sleeping At Last, Explosions in the Sky, Bonobo, Eluvium en Olafur Arnalds. Maar ze kan tevens gebruikt worden op bij te ontspannen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American composer Ross Christopher’s new digital album is a concept album, which evokes the different phases of the moon. Each song is a sonic representation of its specific moon phase - from darkness to light and fading back to darkness. It’s ambient music, but it can also be used for relaxation.

JONATHAN E. BLAKE – RÈVERIE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Faithless

Morning Soul

Sidestep Fool

Sorrow Rain

Desert Swimmer

Shaka Brah

Neon Summer

Dance on a Tin Roof

Snowflake

Brooklyn Child

Endless Streets

Brazilian Fly

Broken Blue

Vintage Glass

 

Website Artiest

JONATHAN E. BLAKE

https://www.sine-music.com/product-tag/jonathan-e-blake/?product_view=list

De Zwitserse muzikant Jonathan E. Blake werd geboren tijdens de jaren ’70. Op zijn vierde speelde hij al accordeon en mondharmonica, maar enkele jaren later wisselde hij die in voor de piano. Na zo’n 20 jaar professionele opleiding, tijdens dewelke hij zich focuste op jazz, blues en klassiek, probeerde hij orgel, gitaar, bas en drums uit. Maar via artiesten zoals Depeche Mode en Jean-Michel Jarre ontdekte hij een verslaving aan elektronische muziek. Rond zijn veertiende begon hij zijn eigen tracks te componeren. Enkele jaren later werkte hij in een semiprofessionele opnamestudio, maar koos toch om zijn academische studies verder te zetten. In 2017 besliste hij om zijn eigen muziek uit te brengen, en releaste 3 albums, ‘The Fellowship of Jupiter, ‘Alaska’ en ‘Cosmic Blue’. Dat leidde hem weer naar zijn elektronische roots, met zachte, romantische en melancholische ambient. Nu is zijn nieuwste digitale album hier met daarop 14 tracks. Jonathan werd geïnspireerd door het jonge genre “lo-fi”, en zegt daarover: “Lo-fi chill captivates with a certain simplicity, acoustic imperfection, minimalism. Because unlike other genres, it's not about captivating the listener with driving beats, deep bass or complex vocals. Lo-fi chill is all about slowing down the listener, getting them to dream, to relax, to switch off.” Zijn muziek is dan ook een kleurrijke mengeling van klassieke lo-fi met geluiden van krakend vinyl, vuile snaren, piano en gitaarklanken of andere akoestische instrumenten. Trage, catchy melodieën nodigen je uit om te chillen bij een koffie, of met een cocktail op het strand.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Swiss musician Jonathan E. Blake’s music is a colorful mixture of classic lo-fi with sounds of crackling vinyl, dirty strings, piano and guitar sounds or other acoustic instruments. Slow, catchy melodies invite you to chill out over a coffee, or with a cocktail on the beach.

THE JONES FACTOR – THE TIME IS NOW

DETAIL ALBUM

Tracks:

Past Ports

Pools

When He Calls

Hall of Mirrors

Better Left a Memory

All that I Need

Summertime

Those City Ways

Chorale

 

Website Artiest

THE JONES FACTOR

https://johnfumasoliandthejonesfactor.com

In 1986 werd door trombonist en bandleider John Fumasoli, de kleine big band The Jones Factor opgericht in New York City. Hij was op zoek naar een band die iets kleiner was dan een big band, maar toch groter dan zijn trombone septet. Eerst speelden ze in clubs onder de naam The Jazz Collective, en ze waren een collectief voor muzikanten uit die streek. Daarna veranderde de naam in The Jones Factor en ze coverden heel wat muzikale genres zoals Bop, Hard Bop, Latin, Blues, Funk en hiphop. Ze hebben ondertussen, deze inbegrepen, 3 cd’s uitgebracht. Momenteel bestaat de tienkoppige band uit: Ken Gioffre (sopraan, alt, tenor sax, fluit), Bill Harris (tenor sax, fluit), Janet Lantz (Franse hoorn), Tony Kadleck (trompet, beugel), Scott Wendholt (trompet, beugel), John Fumasoli (trombone, bandleider), Don Hayward (bas trombone), Rob Aries (piano), Dave Anderson (bas), Joel Rosenblatt (drums). Door de Corona pandemie en de bijbehorende lockdown kwam dit derde album tot stand. Dit nieuwe album met 9 songs centreert zich vooral op de blazers, en brengt een assortiment van jazz, zoals contemporary, fusion, bop en hard bop, samen met hints van blues, funk, Latin en pop. En dat hoor je duidelijk op dit album, met een eigentijdse cover van de klassieker ‘Summertime’. Een leuk alternatief voor een gewone big band!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Jones Factor is a small band with 10 members, and forms a nice alternative to a regular big band! They bring together an assortment of jazz such as contemporary, fusion, bop and hard bop, along with hints of blues, funk, Latin and pop.

LEMONGRASS – AMBIENT LAND 8

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mystique

Flowers In My Soul

Shinrin Yoku

Emerald Beyond

Upwards

Yellow Moon

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

Het muzikale project Lemongrass werd opgezet door de Duitser Roland Voss. Eerder kwamen hier al zijn albums ‘Flow’ en ‘Trust In Love’ aan bod. Roland is tevens Dj en producer en runt daarnaast samen met zijn broer Daniel het gelijknamige label, dat opgericht werd in 2005. Hij maakt elektronische muziek die EDM, downtempo, drum-n-bass, lounge, jazz, soul, trip-hop, chill-out, wereldmuziek, meditatieve muziek, Deep ambient, New Age enz. vermengt. Nu is hij terug met het achtste deel uit zijn digitale ‘Ambient Land’ reeks. Daarop staan 6 ambient tracks, die zonder beats, een gekoesterde bron van troost, genezing en positief optimisme brengen. Met deze droomlandschappen nodigt hij de luisteraar uit om te ontspannen, te herbronnen en zijn geest te bevrijden. Met warme klanken, hypnotiserende arpeggio's en soms een subtiel Aziatisch gevoel is de muziek een uitnodiging om creatieve werken te maken of je lichaam te ervaren in yoga of massage, of gewoon weg te dromen en te genieten van de schoonheid van de klanken en de kalmerende energie van de muziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The eighth volume of ‘Ambient Land’ contains 6 beatless tracks, that bring a cherished source of comfort, healing and positive optimism. With these dreamscapes, Lemongrass invites the listener to relax, recharge and free his mind. So use it to make creative works, to relax with yoga or massage, or to simply dream away.

CITY OF DAWN & SHERRY FINZER – MOONWHEEL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Drift

Amity (3:45 / 6:05)

Solis Occasum (3:16 / 13:13)

Moonwheel (4:08 / 12:47)

 

Website Artiest

CITY OF DAWN

www.heartdancerecords.com/cityofdawn

SHERRY FINZER

www.sherryfinzer.com

Op deze fantasierijke samenwerking ‘Moonwheel’ komen rustgevende, meditatieve en ambient landschappen aan bod, die gecreëerd zijn door City of Dawn (Damien Duque uit McAllen, Texas), met behulp van de Muse EEG Headset die Neurofeedback (hersengolven) produceert. Later werden die vergezeld van de vredige melodieën van New Age fluitiste Sherry Finzer, die hier regelmatig aan bod komt. City of Dawn bracht eerder al het album ‘Anoesis’ uit, en Sherry was te gast met ‘Connections’. Deze nieuwe release vormt de perfecte introductie tot de uitgestrekte wereld van City of Dawn, Sherry Finzer en het label Heart Dance Records. City of Dawn creëert dromerige, atmosferische soundscapes, en richt zich ook tot mensen die lijden aan autisme, angstaanvallen, depressie en slapeloosheid. Genezing zit bij hem in zijn meditatieve muziek, die onze rommelige geest moet kalmeren. Sherry voegt daar hij kalmerende fluit aan toe. Deze nieuwe tracks zijn zowel beschikbaar als radiobewerkingen als volledige nummers. En 3 daarvan, ‘Drift’, ‘Solis Occasum’ en de titeltrack duren rond de dertien minuten. Deze ambient muziek is dan ook perfect geschikt om op te ontspannen na een drukke dag, of om op te mediteren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

This imaginative collaboration features soothing, meditative and ambient landscapes created by City of Dawn (Damien Duque of McAllen, Texas), using the Muse EEG Headset that produces Neurofeedback (brain waves). Later they were accompanied by the peaceful melodies of New Age flautist Sherry Finzer, who is regularly featured here. This ambient music is therefore perfectly suited to relax after a busy day, or to meditate on.

GLINT – FIVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Lake Loop

Lazy Tuesday

Philter Phun

U-turn

Ballad for Lenny

 

Website Artiest

GLINT

https://www.facebook.com/GlintMartinStehl

Het soloproject Glint is eigenlijk de Duitse muzikant en producer Martin Stehl, die zich focust op de creatie van originele tracks in Deep House, chill-out en ambient. Zijn vroege interesse lag meer dan een decennium in het maken en produceren van popsongs. Naar het einde van nineties koos hij voor productie van house muziek. In die tijd was hij ook betrokken bij Frank Farian’s acts zoals La Bouche en No Mercy, plus artiesten zoals Gloria Gaynor, Jocelyn Brown, Niki Haris, Tania Evans, Sabrina Johnson, Spike, Deskee enz. om house remixen te maken. Zijn werk uit het laatste decennium concentreert zich nu op de creatie van fluweelzachte en onberispelijke instrumentale muziek. Zijn debuutalbum ‘Estival Arvo’ werd in 2019 door Sine Music uitgebracht, en werd zelfs genomineerd voor de Duitse “Schallwelle Preis” voor elektronische muziek, waarin hij uiteindelijk tweede werd. Vorig jaar is de opvolger ‘Human’ daarvan verschenen, een mengeling van popmuziek uit de late eighties en de vroege nineties, maar tevens wat wereldmuziek. Vocalisten zoals Jessie Wagner en Fabrizio Levita hielpen hem daarbij. Recent produceerde hij samen met Andreas Bach de ambient track ‘A New Morning’. Nu is zijn nieuwe digitale EP uitgebracht, waarop hij in 5 tracks steeds meer de sonische mogelijkheden van elektronische muziek verkent. ‘Lake Loop’ neemt je mee op een groovy trip, met zomerse, melodieuze vibes uit de eighties. Op ‘Lazy Tuesday’ keert hij terug naar zijn chill-out roots, waarna ‘Philter Phun’ dringende en extravagante filterprogressies bevat, die je op een speelse manier van voor naar achter duwen. ‘U-turn’ was meteen de eerste single hieruit, een uptempo en ietwat dromerige track. De afsluiter ‘Ballad for Lenny’ brengt een jazzy en dromerige sfeer met zich mee. Glint verkent hiermee de sonische mogelijkheden van elektronische muziek, en lukt daar zeer goed in.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The solo project Glint is actually the German musician and producer Martin Stehl, who focuses on the creation of original tracks in Deep House, chill-out and ambient. On this new EP he explores the sonic possibilities of electronic music, and succeeds very well at it.

VICTOR TOWLE - THE SPACE IN BETWEEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tender Interplay

You and Me

Dust Light

Chromocumulus

Storm on the Horizon

Days Gone By

Heart Opener

Soft Submersion

Now and Then

Letting Go Again

The Space in Between

As We Close Our Eyes

 

Website Artiest

VICTOR TOWLE

www.victortowle.com

Overdag is de Amerikaan Victor Towle werkzaam als sociaal werker. Daarnaast is hij bedrijvig als songwriter en muzikant. Hij heeft al 6 albums uitgebracht, en dit is zijn derde in het New Age genre. Nochtans waren zijn eerste muzikale invloeden The Beatles, Bob Dylan, Cat Stevens, Jeff Beck, en The Grateful Dead. Victor bracht met zijn gitaar en mondharmonica een mengeling van jazz, rock ‘n’ roll, soul, gospel, en R&B. Daarbij werd hij vergeleken met John Hyatt en Jackson Brown. Maar zijn akoestische New Age muziek is gewijd aan yoga, mindfulness en meditatie. Die moet de luisteraar naar een ontspannen staat van welzijn leiden. Op dit nieuwe digitale album staan 12 tracks, waarop Victor dus 6 en 12 snarige akoestische gitaren bespeelt, bariton-, elektrische en basgitaren, evenals gitaarsynthesizers. Op die manier creëert hij een akoestische soundscape, die perfect werkt bij yoga, massage of simpelweg in een luie zetel met goed glas wijn in de hand. Victor componeerde dus alle songs zelf, en produceerde ze nog ook. Het centrale thema van dit album, ‘The Space In Between’, beschrijft zowel de fysieke afstanden tussen dingen als de tijd die verstrijkt tussen activiteiten. De afstand tussen onweerswolken aan de horizon, de tijd die de regen nodig heeft om je te bereiken, en nogmaals de ruimte tussen de regendruppels. Maar nog belangrijker, het is een commentaar op hoe we ervoor kiezen om deze momenten te ervaren. Uiteindelijk is het bewustzijn van de ruimte daartussen mindfulness en de acceptatie van onszelf in het hier en nu.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Victor Towle he creates an acoustic soundscape, which works perfectly for yoga, massage or simply sitting in a comfortable chair with a good glass of wine in hand. Victor composed all the songs himself, and also produced them. The central theme of this album, 'The Space In Between', describes both the physical distances between things and the time that elapses between activities.

DREAM CYCLE - PASSIVE IMAGINATION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Recurring

Day

Healing

Vivid

 

Website Artiest

DREAM CYCLE

www.dreamcycleofficial.bandcamp.com

Achter het pseudoniem Dream Cycle zit de Amerikaanse multi-instrumentalist, componist, producer en Award winnende audio ingenieur Cass Anawaty, die hier al aan bod kwam. Cass opereert vanuit Scottsdale, Arizona en begon zijn muzikale carrière als drummer. Al vlug adopteerde hij de akoestische gitaar als zijn voornaamste instrument en toen hij school liep, studeerde hij klassieke technieken. Hij was geïntrigeerd door de wereld van staalsnarige alternatieve stemmingen en volgde masterclasses bij Alex DeGrassi. Terwijl Cass in Noord Californië leefde, begon hij flamencogitaar te leren bij Mark Taylor en toen hij verkaste naar Portland, Oregon, ging hij jazztheorie studeren bij de bekende gitaarinstructeur Don Latarski. Maar als kind van de eighties werd hij aangetrokken door avontuurlijke synthesizergeluiden, en begon ermee te experimenteren. Cass treed ook op met de internationaal bekende New Age bands Majestica en 2002. Hij is eigenaar en runt Sonoran Music, waar hij diensten met betrekking tot audio en audioproductie levert. Zijn werk is in kaart gebracht op Billboard en talloze Indie-hitlijsten in verschillende genres. Deze EP is geïnspireerd op veelvoorkomende soorten dromen, die zowel bewust als onbewust voorkomen. De werken zijn bedoeld om een staat van ontspanning teweeg te brengen en een weg te bieden voor de luisteraar om zijn eigen toevluchtsoord te vinden voor actief of passief luisteren. Door akoestische instrumenten te verweven met serene texturen, zweeft het tussen kalmerende melodieën en boeiende resonanties. De muziek is ambient en elektronisch, en klinkt voor het grootste deel meditatief. Die werkt uiteraard helend. Een leuke introductie!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Dream Cycle is the pseudonym for Cass Anawaty. Weaving acoustic instruments with serene textures, his music floats between calming melodies and captivating resonances. The music is ambient and electronic, and for the most part sounds meditative. It is of course healing. A nice introduction!

ANDREA BACCI - PERCEPTIONS VOL. 1

DETAIL ALBUM

Tracks:

Mental Layers

Hypnosis

Close to Home

Parallels

Heavenly

 

Website Artiest

ANDREA BACCI

www.heartdancerecords.com/andrea-bacci

De Italiaan Andrea Bacci werd geboren in 1972. Hij erfde het talent om kristallen werken te maken van zijn vader, maar cultiveerde tegelijk zijn intense passie voor muziek. Op jonge leeftijd speelde hij al in een rockband, maar toen hij opgroeide begon zijn muzikale smaak andere genres, zoals fusion, jazzrock en later ambient en chill-out, te omvatten. Zijn muzikale stem klinkt heel innerlijk, en Andrea voelt de behoefte om via composities dat naar buiten te brengen, wat hij niet in woorden kan vatten. Luisteren naar zijn muziek is als luisteren naar de geheimen van je beste vriend, met alle emotionele betrokkenheid die dit met zich meebrengt. In zekere zin kan het ons helpen een belangrijke stap naar openheid voor anderen te zetten, naar empathie. Het is een pad dat maar weinigen bereid zijn te volgen, want het is verre van radiovriendelijke muziek, maar zijn muziek zal je verrijken en je meer afstemmen op de schoonheid van authenticiteit. Het is dan ook een ambient, elektronische soundscape, waarover hij zegt: "A delicate breath of life pulsing beyond our faces, nourishing our thoughts and our magic spells; a spark of hope connecting people’s souls in an afflatus of ethereal peace which, with eternal magnitude and pureness, perpetually propagate through time, skimming over cliff after cliff, like the sinuous wing flap of a soul exploring oneiric places." Op zijn EP staan 5 tracks, die zachtjes aan starten, maar uitgroeien tot sonische klanktapijten. Een ambient, elektronische geluidservaring!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Italian Andrea Bacci brings on this EP 5 tracks, that start softly, but grow into sonic soundscapes. Because Andrea feels the need to express through compositions, which he cannot put into words. An ambient, electronic sound experience!

MARK HARTMAN – CULTURES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Another 200 Miles

Signs

At The Horizon

Palm Springs Sunrise

Into Thin Air

Observing The Planet

Artificial Intelligence

How Long

El Ritmo De La Libertad

As Time Goes By

Who Are You

Licensed To Jam

In The Future

 

Website Artiest

MARC HARTMAN

https://lemongrassmusic.de/artists/Marc-Hartman/

Vorige week liet ik jullie hier kennismaken met het project Weber & Weber, waar de Nederlandse muzikant & producer Marc Hartman uit Utrecht achter zat. Nu is er een nieuw digitaal album onder zijn eigen naam uitgebracht, en dat is zijn dertiende al! Het album is eveneens op vinyl verkrijgbaar, maar hier staan maar 8 tracks op. Deze digitale release bevat echter 13 tracks, die je kan rangschikken bij Chill House en Deep House. Deze keer dus geen downtempo of chill-outmuziek. Toch is zijn sound herkenbaar via leuke, ontspannende vibes en catchy melodieën. Ga dus mee in Marc Hartman’s universum, waar de muziek leuk klinkt!

 

Patrick Van de Wiele (4)

This new digital release contains 13 tracks, which you can sort with Chill House and Deep House. So no downtempo or chill-out music this time. Yet Mark’s sound is recognizable through fun, relaxing vibes and catchy melodies. So join his universe, where the music sounds fun!

FROLIN - AFTER THE BATTLE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Improvisations

After the Battle

Lullaby

A New Horizon

 

Website Artiest

FROLIN

https://frolin.bandcamp.com/album/after-the-battle

Eerder besprak ik hier al de digitale release ‘Eventide’ van de Noorse componist & multi-instrumentalist Frolin. Frolin (echte naam Frode Lindanger) woont in Haugesund, en werd geïnspireerd door artiesten zoals John Coltrane. Zijn muzikale reis begon op jonge leeftijd in de kleutertuin, waar hij op het elektrische orgel van zijn grootmoeder liedjes van de radio naspeelde. Frolin is sterk beïnvloed door waargebeurde ervaringen, haalt zijn inspiratie uit persoonlijke gebeurtenissen, wat sterke emoties in mensen oproept. Met zijn ambiente en elektronische muziek hoopt hij de maatschappij op een positieve manier te beïnvloeden. Op deze nieuwe digitale EP, waarop slechts 4 tracks staan, creëert hij een vederlichte en ambiente soundscape. Op de titeltrack krijgt hij bovendien hulp van klassiek gitarist Torbjørn Økland. Deze track weerspiegelt het gevoel om van uit een plek van lijden gekomen te zijn, en nu met nieuwe kracht vooruit te kijken. Frolin hoopt dat mensen die dit doorstaan hierin troost zullen vinden. Uiterst geschikt om bij tot rust te komen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Norwegian composer & multi-instrumentalist Frolin hopes that people who go through a battle will find comfort in this. Extremely suitable for relaxing!

PAUL BROWN – PROMISED LAND

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sweet Sauce

Hey Dude

Wolfpack

Elegance

Promised Land

Don’t Stop

Yo Tengo

7 and 7

Da Spot

Round and Round

 

Website Artiest

PAUL BROWN

https://www.paulbrownjazz.com/

Wanneer je vertrouwd bent met smooth jazz, dan zal je de naam van veteraan Paul Brown wel kennen. Deze tweevoudig Grammy Award winnaar, zowel als gitarist als producer, heeft meer dan 60 nummer 1 hits op zijn actief, en werkte al samen met o.a. George Benson, Patti Austin, Boney James, Norman Brown, en Peter White. Op zijn nieuwste, en tegelijk 12de album, overtreft hij zichzelf. Daar staan 10 tracks op, waarvan de uptempo opener ‘Secret Sauce’ tegelijk de eerste single is. Dit wordt gegarandeerd weerom een nummer 1 hit! Daarna volgt het tragere ‘Hey Dude’, waarschijnlijk een verwijzing naar ‘Hey Jude’ van The Beatles. Met ‘Wolfpack’ belanden we bij een mid-tempo track, gevolgd door het lekker relaxte ‘Elegance’. De countryachtige titeltrack komt daarna aan de beurt, en wonder boven wonder, hierop zingt Paul zelf. Vervolgens hoor je saxofonist Marion Meadows aan het werk op het mooie ‘Don’t Stop’, waarna de bossa nova van ‘Yo Tengo’ ons richting Brazilië lokt. Op het “bluesy” ‘7 and 7’ komt Euge Groove een stukje sax blazen, gevolgd door het funky ‘Da Spot’. ‘Round and Round’ sluit af met een opgewekte blues. Paul heeft eens te meer bewezen dat hij weet hoe hij hit materiaal moet afleveren. En dat met zijn typische gitaarsound.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Veteran guitarist and producer Paul Brown has once again proved that he knows how to deliver hit material. And that with his typical guitar sound.

EVENFALL FEAT. WILLIAM CLIPMAN – UBIQUITY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Luminous Depths

Eye of the Storm

Terra Incognita

Ubiquity

 

Website Artiest

EVENFALL

https://evenfallofficial.bandcamp.com/album/ubiquity

Wanneer oerelementen op elkaar inwerken om die mystieke alchemie te bereiken, die bekend staat als leven, dan wordt een hele nieuwe wereld geboren. In het begin kan dat eenvoudig en verlegen lijken, maar daarna opent het zich in een sierlijke spiraalvormige dans, terwijl alle wezens harmoniseren op een universeel ritme. Een Melkweg van geluid komt tevoorschijn uit de uitgestrektheid van intergalactische stilte, waarin alles mogelijk wordt!

De band Evenfall is het elektronische ambient project van multi-instrumentalist en ingenieur Cass Anawaty en ambient/New Age fluitiste Sherry Finzer, hier aangevuld met gastartiest William Clipman. Deze laatste is bekend voor zijn werk met R Carlos Nakai en Canyon Records. Will werd maar liefst 7 maal genomineerd voor een Grammy Award en is een pan-globale percussionist. Op deze nieuwe digitale EP staan 4 tracks, die je kan categoriseren onder ambient, maar tevens onder chill-out. Cass Anawaty en vooral Sherry Finzer kwamen hier al aan bod. Op een basis van synthesizer komen de zijdeachtige klanken van fluit en percussie tot hun recht. Zo creëert Evenfall een ontsnappende en ontspannende trip.

 

 

Patrick Van de Wiele (4)

On a synthesizer base, the silky sounds of flute and percussion of Evenfall come into their own. In this way, the trio creates an escaping and relaxing trip.

THE ESSENTIAL MATT BIANCO - RE-IMAGINED, RE-LOVED

DETAIL ALBUM

Tracks:

CD 1

More Than I Can Bear (2022 Version)

Half A Minute (2022 Version)

Hifi Bossanova

Joyride

Whose Side Are You On (2022 Version)

Ordinary Day (2022 Version)

Always On My Mind

Could You Be

Say It's Not Too Late

Heart in Chains

Give Me Your Love

Flamenco Nights (2022 Version)

Golden Days (2022 Version)

Sneaking Out The Back Door (2022 Version)

What A Fool Believes (2022 Version)

 

CD 2

Get Out Of Your Lazy Bed (2022 Version)

Yeh Yeh (2022 Version)

Don't Blame It On That Girl

Lost In You (2022 Version)

Wap Bam Boogie (2022 Version)

Sunshine Day

Half A Minute (Joey Negro Remix)

River Of Dreams

The Things You Love

Natural (2022 Version)

We Should Be Dancing

Our Love (2022 Version)

Dancing In The Street

Good Times

Matt's Mood (2022 Version)

 

Website Artiest

MATT BIANCO

mattbianco.com

In 1982 werd de Britse band Matt Bianco opgericht door zanger Mark Reilly, keyboardspeler Danny White en wijlen bassist Kito Poncioni. Dat trio was eerder al lid geweest van de band Blue Rondo A La Turk. Voor hun bandnaam kozen ze voor een fictief personage, een soort geheim agent. Mark Reilly zei daarover: "We loved spy TV themes and film scores from the 50s/60s/70s”. Toen ze bij Warner tekenden huurden ze de toenmalig onbekende Poolse zangeres Basia Trzetrzelewska in en namen hun debuutalbum ‘Whose Side Are You On?’ op. Basia’s stem gaf de band een “jazzy touch” en dat resulteerde in hits zoals ‘Get Out of Your Lazy Bed’ en ‘Half a Minute’. Zo werd Matt Bianco een van de bekendste bands uit de eighties. Maar die bezetting bleef niet duren, Basia en White gingen hun eigen weg, en keyboardspeler Mark Fisher ging met Reilly samenwerken. Producer Emilio Estefan (de echtgenoot van Gloria) werd door het label ingehuurd om hun derde album op te nemen, wat resulteerde in de hits ‘Don’t Blame It On That Girl’ en ‘Good Times’. In 1191 kozen Reilly en Fisher ervoor om op eigen benen verder te gaan, wat hun een loyale fanbase in Japan en Azië opleverde. In 2013 kwamen Basia en White terug om de originele band terug op te richten en dat leidde tot het mooie album ‘Matt’s Mood’, en toen kon ik hen in Brussel zelfs interviewen! Maar dat bleef daarbij en 5 jaar later namen Reilly en Fisher ‘Hifi Bossanova’ op. Twee jaar daarna ging Reilly in zee met de Nederlandse jazzband New Cool Collective en nam het swingende ‘The Things You Love’ op. In 2016 overleed Fisher echter, maar Reilly ging door en nam het album ‘Gravity’ op, terwijl hij in 2020 zich opnieuw aan de zijde van New Cool Collective schaarde. Al die tijd ben ik hem blijven volgen, en zag ik hem tweemaal live aan het werk. Nu, 40 jaar na hun ontstaan heeft Reilly 30 songs uit zijn catalogus gehaald om die te remixen of opnieuw op te nemen. Zo ontstond deze splinternieuwe compilatie op 2 cd’s, waarop tal van klassiekers staan. Er staat nog een uitgebreide internationale tournee op stapel, maar eerst luister ik naar deze dubbel-cd.
De nieuwe versie en tegelijk de nieuwe hitsingle ‘More Than I Can Bear’ opent, en onmiddellijk ben ik “in the mood” voor hun poppy jazzy muziek. De nieuwe versie van de hit ‘Half A Minute’ volgt daarna, terwijl het heerlijke ‘Hifi Bossanova’ de Braziliaanse sfeer oproept. En met ‘Joyride’ gaan we de weg op in onze cabrio. De nieuwe versie van de hit ‘Whose Side Are You On’ is de volgende track, gevolgd door de nieuwe versie van de Braziliaanse klanken op ‘Ordinary Day’. ‘Always On My Mind’ is up-tempo, en ‘Could You Be’ volgt daarna. Met ‘Say It's Not Too Late’ komt een minder bekend nummer aan bod, en eveneens ‘Heart in Chains’ is minder bekend. ‘Give Me Your Love’ is een ballade, gevolgd door de nieuwe versie van ‘Flamenco Nights’. De 2022 versie van het mooie, uptempo ‘Golden Days’ volgt daarop, waarna we met de nieuwe versie van ‘Sneaking Out The Back Door’ vervolgen. En een 2022 versie van de funky cover van ‘What A Fool Believes’ (The Doobie Brothers) sluit de eerste cd af.

Met een nieuwe versie van de hit ‘Get Out Of Your Lazy Bed’ wippen we uit bed, gevolgd door een 2022 versie van de hit ‘Yeh Yeh’. En het houdt niet op! ‘Don't Blame It On That Girl’ swingt de pan uit, waarna de nieuwe versie van ‘Lost In You’ ons terug naar Brazilië voert. ‘Wap Bam Boogie’ kreeg ook een nieuwe versie, en ja, het is dezer dagen hier echt een ‘Sunshine Day’ op een reggaebeat. De Joey Negro remix van ‘Half A Minute’ begint met fluitende vogels en is trager dan het origineel, waarna ‘River Of Dreams’ volgt. ‘The Things You Love’ is uiteraard die swingende jazztrack met New Cool Collective, waarna de nieuwe versie van ‘Natural’ aan de beurt komt. ‘We Should Be Dancing’ is een Latinnummer, waarna de 2022 versie van ‘Our Love’ volgt. ‘Dancing In The Street’ swingt weerom de pan uit, en ‘Good Times’ gaat weerom de Latintoer op. De 2022 versie van het instrumentale spy-thema ‘Matt’s Mood’ sluit af.

Een prachtige compilatie die de fans zal doen likkebaarden! Eentje om te koesteren en de 40ste verjaardag mee te herdenken! Ik geef ze 5 sterren!


Patrick Van de Wiele (5)

The British band Matt Bianco exists 40 years. To celebrate that event, Mark Reilly compiled 2 cd’s with new versions of hits and other tracks. A wonderful compilation that will make the fans lick their lips! One to cherish and commemorate the 40th anniversary! A 5 star review!

WEBER & WEBER – BACKYARD MEMORIES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sentimental Journey

It's Called Love

Implicit Memories

Look Into the Future

Generations

Traces Of the Past

Unlocked

The Inner Child

Daydream (They Dream)

Mind Wandering

Past, Present & Future

Life’s Legacy

Backyard Memories

Looking Back

 

Website Artiest

WEBER & WEBER

https://lemongrassmusic.de/artists/Weber-And-Weber/Backyard-Memories/

Het Duitse label Lemongrassmusic presenteert ons het negende album van de Nederlandse producer en muzikant Marc Hartman, alias Weber & Weber. En het is een “trip down memorylane” geworden. Er gebeurt tegenwoordig zoveel ins ons leven, waarbij we toegang hebben tot een overvloed aan informatie van overal ter wereld. Maar wat 2 weken geleden gebeurd is, kunnen we ons niet meer herinneren. Het rare is echter, dat details uit onze jeugd wel sterk in ons geheugen aanwezig blijven. M.a.w. het lange en korte termijngeheugen. Dat is het thema van dit nieuwe digitale album, waarop 14 tracks staan. En die variëren van chill-out, via lounge en trip hop tot jazz en fusion. Een waaier aan muzikale stijlen dus.

 

Patrick Van de Wiele (4)

So much is happening in our lives these days, with access to an abundance of information from all over the world. But we can't remember wh