VELVET DREAMER – UNDER THE MEDITERRANEAN SUN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Summer In The Air (Album Mix)

Just A Morning Kiss (feat. Tim Gelo)

Two Pearls Of Your Eyes (Album Mix)

Under The Mediterranean Sun (feat. Tim Gelo)

City Of Memories (feat. Tim Gelo)

Coffee For Two (feat. Tim Gelo)

Warm Summer Nigths (Album Mix) – feat. Tim Gelo

Blue Sea Games (feat. Tim Gelo)

Kisses Under The Moon (feat. Tim Gelo)

Beautiful Dreamer (feat. Tim Gelo)

Unforgettable Cruise (feat. Tim Gelo)

Midnight Stars

Lazy Monday (feat. Tim Gelo)

Warm Tea On A Cold Evening (Album Mix)

 

Website Artiest

VELVET DREAMER

https://www.facebook.com/velvetdreamermusic/

In het verleden heb ik al meerdere albums van Tim Gelo en zijn chill-out & lounge project Velvet Dreamer besproken. Deze trompettist en producer uit Berlijn fusioneert elementen uit chill-out, lounge, wereldmuziek (zoals bossa & Latin) en smooth jazz tot een geheel. Maar zijn trompet staat steeds centraal op groovy elektronische beats. Tim studeerde jazz aan de Hanns Eisler muziekschool in Berlijn, speelt in de optredens van de Staatsoper Berlin en in de band Mariachi International El Dorado mee. Daarnaast heeft hij samen met Paul Wiebe het duo Jazzá-vu opgericht, en ook het soloproject Digeltown.

Dit jaar bestaat Velvet Dreamer echter een decennium, en hier is tere ere daarvan zijn zevende album bij Lemongrassmusic. Het is een echt zomeralbum geworden, dat gevoelens van zonneschijn, vakantie, de zee en zandstranden oproept, om de lijsteraars te doen ontspannen en de dagelijkse problemen te vergeten.

Echt zalig relaxte muziek! Proficiat Tim voor dit zomers album!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

In the past I have already reviewed several albums by Tim Gelo and his chill-out & lounge project Velvet Dreamer. This trumpet player and producer from Berlin fuses elements from chill-out, lounge, world music (such as bossa & Latin) and smooth jazz into a whole. But his trumpet always takes center stage on groovy electronic beats. Tim studied jazz at the Hanns Eisler music school in Berlin, plays in performances at the Staatsoper Berlin and in the band Mariachi International El Dorado. He also founded the duo Jazzá-vu together with Paul Wiebe, as well as the solo project Digeltown.

This year, however, Velvet Dreamer has been celebrating a decade, and in honor of that, here is his seventh album on Lemongrassmusic. It has become a real summer album, which evokes feelings of sunshine, holidays, the sea and sandy beaches, to make the thrushes relax and forget about everyday problems.

Really wonderful relaxing music! Congratulations Tim for this summer album!

MENAGERIE – THE SHORES OF INFINITY

DETAIL ALBUM

Tracks:

The Shores of Infinity

Kingdom

Earthrise

Arrival

Of

Danieda’s Dance

 

Website artiest

LANCE FERGUSON

www.lanceferguson.com.au

FREESTYLE RECORDS

www.freestylerecords.co.uk

https://freestylerecords.bandcamp.com/album/the-shores-of-infinity

De Australische negenkoppige band Menagerie uit Melbourne werd destijds opgericht door songwriter, gitarist, producer en Dj Lance Ferguson. Hij is tevens de drijvende kracht achter The Bamboos, Lanu, Rare Groove Spectrum en Machines Always Win. Dit is hun vierde cd, die 2 jaar na de vorige ‘Many Worlds’ uitkomt. Hun debuut kwam er al in 2012, waarna ‘The Arrow of Time’ volgde in 2018. Ze werden genomineerd in de categorie “Best Jazz Act” van de Music Victoria Awards 2021 en traden in 2022 op als onderdeel van het gewaardeerde Melbourne International Jazz Festival. Hun sound kan je omschrijven als een vooruitkijkend, ritmische expressie van contemporary jazz. Maar ze zijn moeilijk in een hokje te stoppen, en extrapoleren volop op spirituele jazz. De titeltrack klinkt ietwat funky, met een onophoudende, hypnotische drum van Felix Bloxsom, maar daarover laat woordalchemist Three Cosmic Poet zijn wijsheid weerklinken. Dat bouwt verder naar een epische climax met een tenorsaxsolo van Phil Noy. De single ‘Kingdom’ drijft op een fusion groove, met in tweede deel de trompet van Ross Irwin. Jazzfunk die vergelijkbaar is met Roy Ayers of Donald Byrd. Daarna weerklinkt het opgewekte ‘Earthrise’, terwijl ‘Arrival’ meer de richting van Afro jazz opgaat. Hierop brengt Lance Ferguson een uitgebreide gitaarsolo. ‘Of’ trekt je mee in een betoverende muzikale Maelstrom. Afsluiter ‘Danieda’s Dance’ weerklinkt in een ¾ jazz modaliteit met opnieuw een sax solo van Phil Noy.

Alles bij mekaar een heel speciaal album dus, dat in mijn oren toch weerklinkt voor geoefende oren.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Australian nine-piece band Menagerie from Melbourne was founded at the time by songwriter, guitarist, producer and DJ Lance Ferguson. He is also the driving force behind The Bamboos, Lanu, Rare Groove Spectrum and Machines Always Win. This is their fourth CD, released 2 years after the previous 'Many Worlds'. Their debut came in 2012, followed by 'The Arrow of Time' in 2018. They were nominated in the “Best Jazz Act” category of the Music Victoria Awards 2021 and performed in 2022 as part of the esteemed Melbourne International Jazz Festival. Their sound can be described as a forward-looking, rhythmic expression of contemporary jazz. But they are difficult to categorize, and extrapolate heavily on spiritual jazz. The title track sounds somewhat funky, with an incessant, hypnotic drum from Felix Bloxsom, but word alchemist Three Cosmic Poet expresses his wisdom on this. This builds to an epic climax with a tenor sax solo by Phil Noy. The single 'Kingdom' floats on a fusion groove, with Ross Irwin's trumpet in the second part. Jazz funk that is comparable to Roy Ayers or Donald Byrd. Then comes the cheerful 'Earthrise', while 'Arrival' moves more in the direction of Afro jazz. Lance Ferguson performs an extensive guitar solo on this. 'Or' draws you into an enchanting musical Maelstrom. Closing track 'Danieda's Dance' resounds in a ¾ jazz modality with another sax solo by Phil Noy.

All in all a very special album, which in my opinion still resonates with trained ears.

DAVID YOUNG & CLIFFORD CARTER – IN THE STARS

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Floating
 2. An Open Door Within
 3. Love Eterna
 4. In The Stars
 5. Soliloquy
 6. Healing Solitude

 

Website Artiest

DAVID YOUNG

www.facebook.com/DavidYoungMusicAndArt

CLIFFORD CARTER

https://www.facebook.com/clifford.carter.733

's Werelds bekendste blokfluitspeler, David Young, met 70 geproduceerde en opgenomen albums, meer dan 1.000.000 verkochte cd's, 25.000.000 streams/downloads en 2 Grammy-nominaties is David Young. Zijn eerste groep, Celestial Winds, verkocht 100.000 cd's en werd in 1993 het best verkopende onafhankelijke album in de Canadese geschiedenis, evenals de nummer 1 import van het land. Young heeft vier boeken over spiritualiteit geschreven, heeft veertig jaar lang gemediteerd, heeft 500 evenementen gepresenteerd onder de naam ‘A Portal Between Heaven and Earth’, en reist nog steeds veel. Het eerste seizoen van Youngs aankomende tv-serie ‘Soul Sessions’ wordt in 2024 uitgezonden.

Dit digitale album ‘In the Stars’ met speciale gast Clifford Carter is muziek die je moet beleven! Verbeterd met Monroe Sound ScienceTM, een combinatie van geluidstechnieken die bin aurale beats omvatten, evenals frequentie-, amplitude- en fasemodulatie. Deze innovatieve muziekverbetering maakt gebruik van meer dan 50 verschillende technieken voor het creëren van geluidsfrequenties die zijn ontworpen om luisteraars te helpen snel naar gerichte, gunstige staten van verruimd bewustzijn te gaan. Vanaf de eerste tot de laatste noten van dit album wordt de vertrouwde handeling van het luisteren naar muziek overstegen. Deze muziek verkent een enorm soundscape gemaakt van poëtische blokfluitmelodieën, fascinerende pianotexturen en ritme, en weelderige 12-snarige gitaarharmonieën die een caleidoscoop van gevoelens en verwondering oproepen.

David Young bespeelt tevens alt en tenor recorders, 12 snaren gitaar, elektrische gitaar, percussie en Clifford Carter vult aan met piano en keyboards. Kartikeva Ayul zorgt op track 4 voor de wave drum.

Deze muziek is uiterst geschikt om op te mediteren!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The world's most famous recorder player, David Young, with 70 albums produced and recorded, over 1,000,000 CDs sold, 25,000,000 streams/downloads and 2 Grammy nominations is David Young. His first group, Celestial Winds, sold 100,000 CDs and became the best-selling independent album in Canadian history in 1993, as well as the country's No. 1 import. Young has written four books on spirituality, has meditated for forty years, has presented 500 events called ‘A Portal Between Heaven and Earth’, and continues to travel extensively. The first season of Young's upcoming TV series 'Soul Sessions' will air in 2024.

This digital album 'In the Stars' with special guest Clifford Carter is music that you must experience! Enhanced with Monroe Sound ScienceTM, a combination of sound techniques that include binaural beats, as well as frequency, amplitude and phase modulation. This innovative music enhancement uses more than 50 different sound frequency creation techniques designed to help listeners quickly move into focused, beneficial states of expanded consciousness. From the first to the last notes of this album, the familiar act of listening to music is transcended. This music explores a vast soundscape made of poetic recorder melodies, fascinating piano textures and rhythm, and lush 12-string guitar harmonies that evoke a kaleidoscope of feelings and wonder.

David Young also plays alto and tenor recorders, 12 string guitar, electric guitar, percussion and Clifford Carter adds piano and keyboards. Kartikeva Ayul provides the wave drum on track 4.

This music is ideal for meditating!

ANDREA BACCI – MYSTIC

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Mystic

02 Land of Little Bells

03 Silky River

04 After Darkness

05 Nostalgia

06 Lightness

07 Magical Forest

08 Suddenly

09 Slow Movements

10 Sweet Noise

 

Website Artiest

ANDREA BACCI

https://www.heartdancerecords.com/andrea-bacci

Andrea Bacci werd geboren in Italië in 1972. Hij erfde het vermogen om artistieke werken van kristal te maken van zijn vader, terwijl hij tegelijkertijd zijn eigen intense passie voor muziek cultiveerde. Op jonge leeftijd speelde Andrea al in een rockband, maar naarmate hij ouder werd, breidde zijn muzikale smaak zich uit naar andere genres zoals fusion, jazzrock en later ambient en chill-out. Zijn muzikale stem is zeer innerlijk, en Andrea voelt de behoefte om te componeren om datgene naar buiten te brengen wat zijn innerlijke zelf niet met woorden kan uitdrukken. Luisteren naar zijn muziek is als luisteren naar de geheimen van je beste vriend, met alle emotionele betrokkenheid die dat met zich meebrengt. In zekere zin kan het ons helpen een belangrijke stap te zetten naar het openstellen voor anderen, naar empathie. Het is een pad dat weinigen bereid zijn te volgen, omdat het verre van radiovriendelijke muziek is, maar zijn muziek zal je verrijken en je meer afstemmen op de schoonheid van authenticiteit. Andrea componeerde alle tracks zelf, en produceerde ze nog ook.

Hijzelf zegt erover: "It is a personal and spontaneous project, a suggestion to give up our traumas, all the demons and obsessions haunting us and to go back to our original peace simply by getting rid of the useless shells hiding us, by turning towards infinity to be finally able to enjoy the freedom of being our true selves."

Zijn muziek klinkt majestueus en is zowel onder te brengen bij ambient als bij New Age.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Andrea Bacci was born in Italy in 1972. He inherited the ability to create artistic works of crystal from his father, while at the same time cultivating his own intense passion for music. At a young age Andrea played in a rock band, but as he grew older his musical taste expanded to other genres such as fusion, jazz rock and later ambient and chill-out. His musical voice is very inner, and Andrea feels the need to compose to bring out what his inner self cannot express with words. Listening to his music is like listening to your best friend's secrets, with all the emotional involvement that entails. In a way, it can help us take an important step towards opening up to others, towards empathy. It's a path that few are willing to follow because it's far from radio-friendly music, but his music will enrich you and make you more attuned to the beauty of authenticity. Andrea composed and produced all the tracks herself.

He himself says: "It is a personal and spontaneous project, a suggestion to give up our traumas, all the demons and obsessions haunting us and to go back to our original peace simply by getting rid of the useless shells hiding us, by turning towards infinity to be finally able to enjoy the freedom of being our true selves."

His music sounds majestic and can be classified as ambient as well as New Age.

BRANNAN LANE, JOHN GREGORIUS & SEAN O’BRYAN SMITH – EMERGENCE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Emergence

The Gate

Dawn

Poetry of Light

The Rising (Wayfarer Cut)

Ride

Shadows in Motion

Cool Down Ouverture

 

Website Artiest

BRANNAN LANE

https://brannanlane.bandcamp.com/

JOHN GERGORIUS

www.johngregorius.com

SEAN O’BRYAN SMITH

www.wayfarerrecords.com

Ambient-icoon Brannan Lane, Spotted Pecarry-artiest John Gregorius en de wereldberoemde bassist Sean O’Bryan Smith zijn samengekomen om hun eerste volledige samenwerking uit te brengen, getiteld ‘Emergence’. Dit nieuw album laat Lane op keyboards en geluidsontwerp, Gregorius op elektrische/akoestische gitaren en Smith op bassen/loopprogrammering horen. ‘Emergence’ vangt de geest van de uiteenlopende carrières van elk van deze artiesten, die beginnen met een sfeervol landschap dat meerdere genres overstijgt en je meeneemt naar een immense mix van ritme en sonische verkenning.

Brannan Lane is een bekroonde componist en producer die 28 albums heeft uitgebracht in de muziekgenres Ambient, World en New Age. Zijn werk is te horen op Dateline NBC, Spike TV, Univision, Outdoor Channel en Sony Play Station. De warme sonische texturen van Brannan stralen een ontspannende energie uit die zich een weg baant naar je zintuigen, waardoor je in een hemelse droomgevulde coma terechtkomt.

John Gregorius is een bekroonde componist en artiest met meerdere releases op Spotted Pecarry Music. Zijn liefde voor gitaar komt duidelijk tot uiting in zijn composities waarin akoestische, ambient en elektrische gitaar worden gevierd, terwijl hij een reeks alternatieve stemmingen en sonische landschappen bevat. Als componist ontving John in 2022 de Intercontinental Music Award voor ambient muziek. Zijn opnames zijn regelmatig te horen op SiriusXM’s Spa-kanaal en hij werkt momenteel samen met artiesten in de ambient-, New Age- en postrockgenres.

Sean O’Bryan Smith is een internationaal geprezen multi-instrumentalist, bekroonde filmcomponist, platenproducent en wereldberoemde soloartiest. Seans carrière als professionele opname-/touringbassist bestrijkt meer dan drie decennia en hij werkte voor meer dan 100 grote en onafhankelijke labels, variërend van Kenny Rogers tot Larry Carlton. Naast Lane en Gregorius was Sean te horen op recente New Age opnames voor ELEON, Ambiente Solstice en Chinmaya Dunster. Daarnaast is hij directeur Artist Development & Relations voor Wayfarer Records.

Hun muziek klinkt ambient, maar hierbij kan je jezelf gerust beelden voorstellen die te zien in de bijbehorende, onderstaande videoclip. Als een astronaut of een ruimtevaarder voor het eerst buitenaardse landschappen aanschouwt. Mooi n dromerig!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Ambient icon Brannan Lane, Spotted Pecarry artist John Gregorius and world-renowned bassist Sean O'Bryan Smith have come together to release their first full-length collaboration, titled 'Emergence'. This new album features Lane on keyboards and sound design, Gregorius on electric/acoustic guitars and Smith on bass/loop programming. 'Emergence' captures the spirit of each of these artists' diverse careers, which begin with an atmospheric landscape that transcends multiple genres and takes you into an immense blend of rhythm and sonic exploration.

Brannan Lane is an award-winning composer and producer who has released 28 albums in the Ambient, World and New Age music genres. His work can be heard on Dateline NBC, Spike TV, Univision, Outdoor Channel and Sony Play Station. Brannan's warm sonic textures radiate a relaxing energy that works its way into your senses, sending you into a heavenly dream-filled coma.

John Gregorius is an award-winning composer and recording artist with multiple releases on Spotted Pecarry Music. His love of guitar is evident in his compositions that celebrate acoustic, ambient and electric guitar, while incorporating a range of alternative moods and sonic landscapes. As a composer, John received the Intercontinental Music Award for ambient music in 2022. His recordings are regularly heard on SiriusXM's Spa channel and he currently collaborates with artists in the ambient, New Age and post-rock genres.

Sean O'Bryan Smith is an internationally acclaimed multi-instrumentalist, award-winning film composer, record producer and world-renowned solo artist. Sean's career as a professional recording/touring bassist has spanned more than three decades and he has worked for more than 100 major and independent labels, ranging from Kenny Rogers to Larry Carlton. In addition to Lane and Gregorius, Sean has appeared on recent New Age recordings for ELEON, Ambiente Solstice and Chinmaya Dunster. He is also Director of Artist Development & Relations for Wayfarer Records.

Their music sounds ambient, but you can feel free to imagine images that can be seen in the accompanying video clip below. When an astronaut or space traveler sees alien landscapes for the first time. Beautiful n dreamy!

OPENZONE BAR – OCEAN 6AM

DETAIL ALBUM

Tracks:

Coastline Chill

Bay Breeze

Aqua Velva

Sunshine Lemon Drop

Ocean 6AM

Closer To The Sand

All Day In July

French 77

Away Tomorrow

Lunch Break

 

Website Artiest

OPENZONE BAR

https://lemongrassmusic.de/artists/Openzone-Bar/

Na twee albums uitgebracht onder het label Lemongrassmusic presenteert de Roemeense producer Openzone Bar nu zijn derde album ‘Ocean 6AM’. Na de albums ‘Lifestyle’ (2012) en ‘Limestone’ (2015) waren er tot nu toe geen releases van Openzone Bar. ‘Ocean 6AM’ is een album dat is gemaakt met warme en nostalgische watergeluiden in gedachten – geluiden van aan de zee en oceanen waar de wind het meest aanwezig is tijdens de ochtenduren. Met behoud van de wortels van zijn laatste albums, die relaxte beats, ontspannen grooves, cocktails en rust hadden, heeft dit huidige album aan de ene kant een vergelijkbare geest, maar aan de andere kant bevat het wat meer elektronische sfeer, reprise-geluiden en nieuwe verrassende beats, die we kunnen horen op de track ‘Aqua Velva’.

Het album begint met het Ambient-nummer ‘Coastline Chill’ – een nummer dat perfect aanvoelt voor elke intro van een set of gewoon om gewoon te luisteren waar er behoefte is aan een pauze of een ontspannen tijd. De tweede track ‘Bay Breeze’ laat de typische Openzone Bar breakbeat-stijl horen – met een beetje pianotoets uit het midden van het nummer. ‘Aqua Velva’ is dé track voor de perfecte zomerse sfeer en relaxte sound. Een nummer dat het beste tot zijn recht komt als je ernaar luistert op warme zomerdagen. ‘Sunshine Lemon Drop’ heeft opnieuw een breakbeat en een vleugje nostalgische sfeer. De titeltrack ontspant je nog langzamer met aanhoudende ritmische strandgeluiden op de achtergrond en warme zang. ‘Closer To The Sand’ heeft een perfecte deep house en chill-out sfeer. Daarna volgt ‘All Day In July’ met een vergelijkbare sfeer als ‘Coastline Chill’ maar op een andere toon, terwijl ‘French 77’ hetzelfde breakbeat-geluid bezit als ‘Bay Breeze’ en ‘Sunshine Lemon Drop’. De laatste twee nummers ‘Away Tomorrow’ en ‘Lunch Break’ eindigen het album met een beetje een Electronica-geluid en een reprise-stijl, waarmee het album wordt afgesloten dat een compleet pakket is van het eerste nummer tot de laatste noot, perfect voor ontspannende zomerdagen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

After two albums released under the Lemongrassmusic label, Romanian producer Openzone Bar now presents his third album 'Ocean 6AM'. After the albums 'Lifestyle' (2012) and 'Limestone' (2015), there have been no releases from Openzone Bar until now. 'Ocean 6AM' is an album created with warm and nostalgic water sounds in mind - sounds of the sea and oceans where the wind is most present during the morning hours. Keeping the roots of his last albums, which had laid back beats, relaxed grooves, cocktails and tranquility, this current album on the one hand has a similar spirit, but on the other hand it contains a bit more electronic atmosphere, reprise sounds and new surprising beats, which we can hear on the track 'Aqua Velva'.

The album starts with the Ambient track 'Coastline Chill' – a song that feels perfect for any intro to a set or just for casual listening where there is a need for a break or some relaxing time. The second track 'Bay Breeze' shows the typical Openzone Bar breakbeat style - with a bit of piano key from the middle of the song. 'Aqua Velva' is the track for the perfect summer atmosphere and relaxed sound. A song that comes into its own when you listen to it on warm summer days. 'Sunshine Lemon Drop' again has a breakbeat and a touch of nostalgic atmosphere. The title track relaxes you even slower with persistent rhythmic beach sounds in the background and warm vocals. 'Closer To The Sand' has a perfect deep house and chill-out atmosphere. This is followed by 'All Day In July' with a similar vibe to 'Coastline Chill' but in a different tone, while 'French 77' has the same breakbeat sound as 'Bay Breeze' and 'Sunshine Lemon Drop'. The last two tracks 'Away Tomorrow' and 'Lunch Break' end the album with a bit of an Electronica sound and a reprise style, closing out the album which is a complete package from the first song to the last note, perfect for relaxing summer days.

CHRISTOPHE GOZE – REMINISCENCE

DETAIL ALBUM

Tracks:

A New Beginning - Revised version

Cielo - Revised version

I will Always love You - Revised version

Jardin d'hivers - Revised version

Memory of You - Revised version

Mourir d'aimer - Revised version

Someday I Will - Revised version

Waiting For You - Revised version

 

Website Artiest

CHRISTOPHE GOZE

www.christophegoze.com

De Franse gitarist Christophe Goze, die nu in Barcelona woont, is hier al verscheidene malen aan bod gekomen. Nu stuurde hij me dit album, dat eigenlijk al dateert uit 2018. Hij wordt hierop bijgestaan door Frederic Langlais op accordeon & bandoneon, Matthieu Rabatte & Laurent Faucheux op drums en Roberto Briot op bas. Het album bevat 8 tracks, die allemaal het etiket “revised version” meedragen, d.w.z. dat ze voorheen al op andere albums uitgebracht zijn. Christophe zegt zelf: “As this summer is ending allow me to take you on a journey to revisit a chapter of my musical evolution with an album that has stood the test of time. ‘Reminiscence’ stands as a pinnacle among my released albums. At its heart lies the unmistakable essence of the “Jazzy Lounge” sound that has shaped my musical journey.”

Centraal hier staat de topsingle ‘I Will Always Love You’, die niet minder dan 4 miljoen maal gestreamd werd op Spotify. Maar de overige tracks mogen er best wezen! Het mooie ‘A New Beginning’ bezit een synthesizersound, die ondersteund wordt door gitaar, fluit en percussie. Het ontspannen ‘Cielo’ volgt daarna met gitaar en accordeon. De single ‘I Will Always Love You’ heeft niks te maken met gelijknamige hit van wijlen Whitney Houston, maar is een romantische ballade. En ‘Jardin d’hivers’ is een cover van de bekende hit van Henri Salvador. Op ‘Memory of You’ schetst Christophe een beeld van een herinnering aan een geliefde, in een Parijse sfeer. Daarna brengt ‘Mourir d’aimer’ het gevoel van liefdespijn, waardoor je gaat denken dat je eraan zal doodgaan. Hierin zit wat Oosterse sfeer verweven. ‘Someday I Will’ klinkt melancholisch, waarna ‘Waiting for You’ afsluit op een jazzy en relaxte wijze.

Een mooi album dus, met hints van lounge, jazz en wereldmuziek. Om rustig van te smullen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The French guitarist Christophe Goze, who now lives in Barcelona, has been featured here several times. Now he sent me this album, which actually dates from 2018. He is assisted by Frederic Langlais on accordion & bandoneon, Matthieu Rabatte & Laurent Faucheux on drums and Roberto Briot on bass. The album contains 8 tracks, all of which are labeled “revised version”, i.e. they have previously been released on other albums. Christophe himself says: “As this summer is ending allow me to take you on a journey to revisit a chapter of my musical evolution with an album that has stood the test of time. 'Reminiscence' stands as a pinnacle among my released albums. At its heart lies the unmistakable essence of the “Jazzy Lounge” sound that has shaped my musical journey.”

Central here is the top single 'I Will Always Love You', which was streamed no fewer than 4 million times on Spotify. But the other tracks are great! The beautiful 'A New Beginning' has a synthesizer sound, supported by guitar, flute and percussion. The relaxed 'Cielo' follows with guitar and accordion. The single 'I Will Always Love You' has nothing to do with the hit of the late Whitney Houston of the same name, but is a romantic ballad. And 'Jardin d'hivers' is a cover of the famous hit by Henri Salvador. On 'Memory of You' Christophe paints a picture of a memory of a loved one, in a Parisian atmosphere. Then 'Mourir d'aimer' brings the feeling of love pain, which makes you think that it will kill you. There is some Eastern atmosphere woven into this. 'Someday I Will' sounds melancholic, after which 'Waiting for You' closes in a jazzy and relaxed way.

A beautiful album, with hints of lounge, jazz and world music. To enjoy in peace!

ROSS CHRISTOPHER – THE ETERNAL NATURE OF TEMPORARY THINGS

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 North

02 Delphi

03 The Eternal Nature of Temporary Things

04 Fever Dreams

05 Scarbo

06 Hive

07 Unfurl

 

Website Artiest

ROSS CHRISTOPHER

https://www.heartdancerecords.com/rosschristopher

De Amerikaanse ambient & orkestrale songwriter, violist, componist en producer Ross Christopher is een vooruitstrevend man. Zijn minimalistische benadering van songwriting en componeren is zowel mooi als aangrijpend: hij verweeft strijkers en elektronische sfeer ingewikkeld tot levendige filmische soundscapes. Hij componeerde en nam 'The Eternal Nature of Temporary Things' op als een verkenning van alle dingen, zowel kortstondig als tijdloos. Ross Christopher is gefascineerd door de uitbreidende en onderling verbonden realiteiten, die in elk nummer voelbaar zijn. Geniet, ontspan en herontdek (jezelf en zijn plaats in het uitdijende universum) terwijl je luistert naar dit album.

Zijn nieuwste album bewijst eens te meer dat Christopher niet gebonden is aan een uniek geluid. Zijn muziek blijft eerlijk, bloot, volwassen en "intens origineel... en creëert gruizige texturen en beklijvende filmische soundscapes, gebracht met vertrouwen en ijver." Zijn muziek zal resoneren met fans van artiesten als Hammock, Sleeping At Last, Explosions in the Sky, Bonobo, Eluvium en Olafur Arnalds. De muziek van Ross is te horen op het SXM Spa-kanaal en op vele terrestrische en niet-terrestrische radiostations.

De muziek erop past best onder het etiket New Age of ambient.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American ambient & orchestral songwriter, violinist, composer and producer Ross Christopher is a progressive man. His minimalist approach to songwriting and composing is both beautiful and poignant: he intricately weaves strings and electronic atmosphere into vibrant cinematic soundscapes. He composed and recorded 'The Eternal Nature of Temporary Things' as an exploration of all things both ephemeral and timeless. Ross Christopher is fascinated by the expanding and interconnected realities that are palpable in every song. Enjoy, relax and rediscover (yourself and its place in the expanding universe) while listening to this album.

His latest album proves once again that Christopher is not limited to a unique sound. His music remains honest, exposed, mature and "intensely original... creating gritty textures and haunting cinematic soundscapes, delivered with confidence and zeal." His music will resonate with fans of artists such as Hammock, Sleeping At Last, Explosions in the Sky, Bonobo, Eluvium and Olafur Arnalds. Ross's music can be heard on the SXM Spa channel and on many terrestrial and non-terrestrial radio stations.

The music on it fits best under the label New Age or ambient.

LUCKY BROWN & THE FUNK REVOLUTION – DON’T GO AWAY & SPACE DREAM

De term “deepfunk” ontstond tijdens de nineties wanneer Dj’s zoals Keb Darge, Mark “Snowboy” Cotgrove e.a. obscure en wilde funk singles begonnen te draaien, afkomstig van lokale Amerikaanse bands. Zo werd ogenschijnlijk een nieuwe subcategorie van de machtige Northern Soul-boom gegenereerd. Het fenomeen van de dansclubs sloeg onvermijdelijk over op hedendaagse groepen in de funkscene, die onmiddellijk probeerden hun muziek op te nemen zoals hun idolen dat deden. De “rare groove”- en “acid jazz” bewegingen waren op hun beloop en er werd een gezamenlijke inspanning geleverd om primitieve idiomatische stijlen en technieken in de muziek te herstellen, met name door het funkcollectief The Poets of Rhythm uit de jaren ‘90. Naarmate er meer jaren verstreken, nam het aantal bands gestaag toe (hoewel in kleine aantallen, vergeleken met de reguliere markt). Bijna elk land had een vertegenwoordiger, waarvan de meerderheid uit Groot-Brittannië kwam. Het deepfunk-geluid was nog steeds een niche, maar een paar bands haalden de mainstream-hitlijsten, met name Sharon Jones & the Dap Kings.

Op het hoogtepunt van de retro-soulbeweging vond een twijfelachtige ontwikkeling plaats. Naarmate er meer bands op het toneel verschenen, werd de productie steeds gepolijster en popachtiger. Een deel van die piepkleine netheid begon in de opnames te sluipen, deels aangemoedigd door de kenmerkende geluiden van de digitale opnametechnologie die op dat moment beschikbaar was. Sommige bands probeerden zelfs gebruik te maken van de mogelijkheid om hun muziek te promoten als 'deepfunk', ook al speelden ze gelikte, funky popmuziek. Op deze manier voelden sommige mensen die dachten dat ze naar rauwe, energieke funk luisterden, zich behoorlijk in de val gelokt wanneer ze met echte deepfunk werden geraakt. Sterker nog, een bepaald percentage van de funkmuziek die de afgelopen twintig jaar is geproduceerd, verdient het helemaal niet om als “deepfunk” te worden omschreven. Gelukkig waren (en zijn) er enkele aangename uitzonderingen die niet alleen geweldige funkmuziek imiteerden, maar ook daadwerkelijk produceerden, net als enkele van de beste funkcombo's uit de jaren zestig en zeventig.

Eén van die creatieve geesten is zonder twijfel Joel Ricci, ook bekend als Lucky Brown. Oorspronkelijk afkomstig uit Seattle, Washington, VS, heeft hij sinds het midden van de jaren 2000 de deepfunk gemeenschap verrijkt met zijn geweldige capaciteiten. Hij is niet alleen een geweldige muzikant die meerdere instrumenten bespeelt, maar ook een briljante componist, arrangeur en producer. Maar voor ons hier bij Tramp is hij veel meer: een goede vriend en een opmerkelijk mens. Wanneer we het moeilijk hadden, of het nu met het label was of in het privéleven, hielpen Joel en zijn muzikale werk ons om alles te overwinnen en ons pad te blijven volgen.

En nu in 2023 hoor je de complete ‘Space Dream’ collectie, opgesplitst in twee delen, die de twee huiskameropnamesessies vertegenwoordigen waaruit zijn Tramp Records debuut uit 2011 werd samengesteld. Elk volledig geremasterd album bevat niet eerder uitgebracht materiaal en wordt geleverd met gloednieuw, prachtig opnieuw ontworpen artwork van Ricci zelf, gehuisvest in een authentieke tip-on-cover uit de jaren 60. Een eersteklas product van een eersteklas muzikant voor de veeleisende funkliefhebber.

Er staan in totaal 15 instrumentale & gezongen tracks op deze twee albums, die de echte “deepfunk” sound weergeven! Voor de echte funkateer dus een must!

 

Patrick Van de Wiele (4)

DETAIL ALBUM

Tracks:

DON’T GO AWAY

Lucky Seven

Potatocakes

Izzy Come, Izzy Go

Scatterbrain

Deal With it

Don’t Go Away

The Fresh One

 

SPACE DREAM

Jesse’s Party

Redbeard

Fireball

Steamed Greens

She’s a Hard Workin’ Woman

Space Dream

Scarlet Runner

Forever

 

Website Artiest

LUCKY BROWN & THE FUNK REVOLUTION

https://tramprecords.bandcamp.com/album/dont-go-away

https://tramprecords.bandcamp.com/album/space-dream

Website Label

TRAMP RECORDS

https://www.facebook.com/tramprecords/

https://tramprecords.bandcamp.com/

The term “deepfunk” emerged during the nineties when DJs such as Keb Darge, Mark “Snowboy” Cotgrove and others started playing obscure and wild funk singles from local American bands. Thus, a new subcategory of the mighty Northern Soul tree was ostensibly generated. The dance club phenomenon inevitably spread to contemporary groups in the funk scene, who immediately attempted to record their music as their idols did. The “weird groove” and “acid jazz” movements had run their course and there was a concerted effort to restore primitive idiomatic styles and techniques to the music, most notably by the 1990s funk collective The Poets of Rhythm. As more years passed, the number of bands steadily increased (although in small numbers, compared to the mainstream market). Almost every country had a representative, the majority of whom were from Great Britain. The deep funk sound was still niche, but a few bands made it onto the mainstream charts, most notably Sharon Jones & the Dap Kings.

At the height of the retro-soul movement, a questionable development took place. As more bands entered the scene, the production became increasingly polished and pop-like. Some of that tiny neatness began to creep into the recordings, partly encouraged by the distinctive sounds of the digital recording technology available at the time. Some bands even tried to take advantage of the opportunity to promote their music as "deepfunk," even though they played slick, funky pop music. In this way, some people who thought they were listening to raw, energetic funk felt quite trapped when they were hit with real deepfunk. In fact, a certain percentage of the funk music produced over the last twenty years doesn't deserve to be described as "deepfunk" at all. Fortunately, there were (and are) some pleasant exceptions that not only imitated great funk music, but actually produced it, as well as some of the best funk combos of the 1960s and 1970s.

One of those creative minds is without a doubt Joel Ricci, also known as Lucky Brown. Originally from Seattle, Washington, USA, he has been enriching the deepfunk community with his amazing abilities since the mid-2000s. He is not only a great musician who plays multiple instruments, but also a brilliant composer, arranger and producer. But for us here at Tramp he is much more: a good friend and a remarkable human being. Whenever we were going through hard times, whether it was with the label or in personal life, Joel and his musical work helped us to overcome everything and continue on our path.

And now in 2023 you will hear the complete 'Space Dream' collection, split into two parts, representing the two living room recording sessions from which his 2011 Tramp Records debut was composed. Each fully remastered album features previously unreleased material and comes with brand new, beautifully redesigned artwork from Ricci himself, housed in an authentic '60s tip-on cover. A premium product from a premium musician for the discerning funk enthusiast.

 

There are a total of 15 instrumental & sung tracks on these two albums, representing the true “deep funk” sound! A must for the real funkateer!

REGGIE HINES – TIME TRAVEL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Still Can’t Stop it Intro

Still Can’t Stop it

Might as Well

Secret Admirer

We Meet Again

I Got You

Red Light Green Light

Hot Steel

Tomorrow’s Yesterday

Night Breeze

What Goes Around

More Special Moments

I’m Back

 

Website Artiest

REGGIE HINES

https://www.reggiehines.com/

https://www.facebook.com/reggiehinesmusic/

Of hij nu optreedt op internationale jazzfestivals in Stockholm, Montreux, Bermuda of St. Lucia, of nabij zijn thuisstad Atlanta, veteraan saxofonist Reggie Hines stelt aan zijn publiek steeds dezelfde vraag: “How many of you want to go on a musical journey?” Reggie brengt in zijn muziek een eclectische mix van salsa, hiphop, jazz, trap, bebop, gospel, funk en zelfs klassieke muziek. In het verleden maakte hij 8 jaar deel uit van Angie Stone’s band. Daarnaast maakte hij ook deel uit van de U.S. Army Band, behaalde aan ASCAP Award en een Best R&B Song Grammy nominatie voor Phyllis Hyman’s ‘Get Right Down to it’, schreef songs voor Chaka Khan en Bell Biv Devoe, kwam op in verschillende Tv-show en trad aan met stand-up Comedyshows. Het is 9 jaar geleden sinds zijn derde soloalbum ‘How I Feel’, en in die tussentijd speelde hij met Chapelle, Earth, Wind & Fire, John Mayer, Gloria Gaynor, Post Malone, en The Muppets. 

Zijn  nieuwste album is stilistisch gevarieerd en zeer autobiografisch. In ‘Still Can’t Stop it Intro’ hoor je een verwijzing naar reizen in de tijd, een concept uit sciencefiction. Op ‘Might as Well’ komt vocaliste Alyson Williams aantreden, en fluitiste Ragan Whiteside is te gast op ‘Secret Admirer’. ‘We Meet Again’ klinkt rustig, waarna violiste Karen Briggs opduikt op ‘I Got You’. ‘Red Light Green Light’ drijft op een hiphopritme, terwijl gitarist Steve Cunningham aantreedt op ‘Hot Steel’. Zanger Tony Hightower is dan weer van dienst op ‘Tomorrow’s Yesterday', gevolgd door ‘Night Breeze’. Singer-songwriter Reci Reign is te horen op ‘What Goes Around’, en ‘More Special Moments’ is een romantisch intermezzo. ‘I’m Back’ sluit het album af.

Dit album laat Reggie zijn gevarieerd talent horen. Probeer het aldus eens!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Whether performing at international jazz festivals in Stockholm, Montreux, Bermuda or St. Lucia, or near his hometown of Atlanta, veteran saxophonist Reggie Hines always asks his audience the same question: “How many of you want to go on a musical journey?” Reggie brings an eclectic mix of salsa, hip-hop, jazz, trap, bebop, gospel, funk and even classical music to his music. In the past he was part of Angie Stone's band for 8 years. He was also part of the U.S. Army Band, received an ASCAP Award and a Best R&B Song Grammy nomination for Phyllis Hyman's 'Get Right Down to it', wrote songs for Chaka Khan and Bell Biv Devoe, appeared on several TV shows and performed stand-up comedy shows . It's been 9 years since his third solo album 'How I Feel', and in that time he has played with Chapelle, Earth, Wind & Fire, John Mayer, Gloria Gaynor, Post Malone, and The Muppets.

His latest album is stylistically varied and highly autobiographical. In 'Still Can't Stop it Intro' you hear a reference to time travel, a concept from science fiction. Vocalist Alyson Williams appears on 'Might as Well', and flautist Ragan Whiteside is a guest on 'Secret Admirer'. 'We Meet Again' sounds calm, after which violinist Karen Briggs appears on 'I Got You'. 'Red Light Green Light' floats on a hip-hop rhythm, while guitarist Steve Cunningham joins in on 'Hot Steel'. Singer Tony Hightower is on duty again on 'Tomorrow's Yesterday', followed by 'Night Breeze'. Singer-songwriter Reci Reign can be heard on 'What Goes Around', and 'More Special Moments' is a romantic intermezzo. 'I'm Back' closes the album.

This album shows Reggie's varied talent. Try it like this!

THE SPINNERS – AIN’T NO PRICE ON HAPPINESS - THE THOM BELL STUDIO RECORDINGS (1972-1979)

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
SPINNERS (Expanded Edition)
1 Just Can’t Get You Out Of My Mind
2 Just You And Me Baby
3 Don’t Let The Green Grass Fool You
4 I Could Never (Repay Your Love)
5 I’ll Be Around
6 One Of A Kind (Love Affair)
7 We Belong Together
8 Ghetto Child
9 How Could I Let You Get Away
10 Could It Be I’m Falling In Love
Bonus Tracks
11 (Oh Lord) I Wish I Could Sleep
12 I Just Gotta Make It Happen
13 Mr. Big Man
14 You Sure Are Nasty
15 One Of A Kind (Love Affair) (New Version)
16 I’ll Be Around (Mike Maurro Remix)
17 Could It Be I’m Falling In Love (A Tom Moulton Mix)
18 One Of A Kind (Love Affair) (A Tom Moulton Mix)

 

DISC TWO
MIGHTY LOVE (Expanded Edition)
1 Since I Been Gone
2 Ain’t No Price On Happiness
3 I’m Glad You Walked Into My Life
4 I’m Coming Home
5 He’ll Never Love You Like I Do
6 Love Has Gone Away
7 Love Don’t Love Nobody
8 Mighty Love
Bonus Tracks
9 I’m Coming Home (Single Version)
10 Love Don’t Love Nobody – Pt. I (Single Version)
11 Love Don’t Love Nobody – Pt. II (Single Version)
12 Mighty Love – Pt. I (Single Version)
13 Mighty Love – Pt. II (Single Version)

 

DISC THREE
NEW & IMPROVED (Expanded Edition)
1 Sitting On Top Of The World
2 Smile, We Have Each Other
3 Then Came You (with Dionne Warwick)
4 There’s No One Like You
5 Living A Little, Laughing A Little
6 Sadie
7 Lazy Susan
8 I’ve Got To Make It On My Own
Bonus Tracks
9 Living Just A Little, Laughing Just A Little (Single Version)
10 Sadie (Single Version)

 

DISC FOUR
PICK OF THE LITTER/ HAPPINESS IS BEING WITH THE SPINNERS (Expanded Editions)
1 Honest I Do
2 I Don’t Want To Lose You
3 Love Or Leave
4 Sweet Love Of Mine
5 All That Glitters Ain’t Gold
6 You Made A Promise To Me
7 They Just Can’t Stop It The (Games People Play)
8 Just As Long As We Have Love
Bonus Tracks
9 They Just Can’t Stop It The (Games People Play) (Single Version)
10 Love Or Leave (Single Version)
Happiness Is Being With The Spinners
11 Now That We’re Together
12 You’re All I Need In Life
13 If You Can’t Be In Love
14 The Rubberband Man
15 Toni My Love
16 Four Hands In The Fire
17 The Clown
18 Wake Up Susan
Bonus Track
19 Rubberband Man (Single Version)

 

DISC FIVE
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW (Expanded Edition)
1 Me And My Music
2 I Found Love (When I Found You)
3 I’m Riding Your Shadow (Down To Love)
4 You’re The Love Of My Life
5 I Must Be Living For A Broken Heart
6 Honey, I’m In With You
7 Just To Be With You
8 You’re Throwing A Good Love Away
Bonus Tracks:
9 Me And My Music (Single Version)
10 You’re Throwing A Good Love Away (Single Version)

 

DISC SIX
SPINNERS/8 (Expanded Edition)
1 I’m Gonna Getcha
2 I’m Tired Of Giving
3 Painted Magic
4 You Got The Love That I Need
5 Heaven On Earth (So Fine)
6 Back In The Arms Of Love
7 (Love Is) One Step Away
8 Easy Come, Easy Go
9 Baby I Need Your Love (You’re The Only One) Bonus Tracks:
10 Heaven On Earth (So Fine) (Single Version)
11 Easy Come, Easy Go (Single Version)

 

DISC SEVEN
FROM HERE TO ETERNALLY (Expanded Edition)
1 It’s A Natural Affair
2 Don’t Let The Man Get You
3 (A) Plain And Simple Love Song
4 Are You Ready For Love
5 I Love The Music
6 One Man Wonderful Band
7 If You Wanna Do A Dance (All Night)
8 Once You Fall In Love
Bonus Tracks
9 If You Wanna Do A Dance (Single Version)
10 Once In A Life Proposal (Single Version)
11 If You Wanna Do A Dance (12” Single)

 

Website Artiest

THE SPINNERS

https://www.thespinners.com/

Website Label

https://soulmusic.com/the-spinners-7cds/

www.cherryred.co.uk

The Spinners is een Amerikaanse R&B zanggroep die in 1954 opgericht werd in Ferndale, Michigan. Ze genoten in de jaren zestig en zeventig van een reeks hitsingles en albums, vooral met producer Thom Bell. De groep blijft toeren, zonder originele leden, nadat Henry Fambrough in 2023 met pensioen ging. De groep is tevens gekend als de Detroit Spinners en de Motown Spinners, vanwege hun opnames uit de jaren zestig bij het Motown-label. Deze andere namen werden in Groot-Brittannië gebruikt om verwarring met een Britse folkgroep, ook wel de Spinners genoemd, te voorkomen. Op 30 juni 1976 ontvingen ze een ster op de Hollywood Walk of Fame. De Spinners werden in 2023 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.

Later deze maand wordt deze definitieve boxset van 7 cd's, inclusief alle originele Atlantic studioalbums van The Spinners, geproduceerd door de legendarische Thom Bell, uitgebracht. Met daarop maar liefst 92 nummers (inclusief 25 bonustracks bestaande uit single bewerkingen, niet-LP-kanten en de allereerste Atlantic Records-sessie van The Spinners) op deze uitgebreide edities van 'Spinners' (1973), 'Mighty Love' (1974), 'New and Improved’ (1974), Pick of the Litter' (1975), ‘Happiness is Being with The Spinners’ (1976), ‘Yesterday, Today and Tomorrow' (1977), 'Spinners 8' (1977), en ' From Here to Eternally' (1979). De luxe collectie van 7 cd's (met artwork van Roger Williams) bevat uitgebreide edities van alle studioalbums van The Spinners, geproduceerd door Thom Bell, opnieuw geremasterd met geweldig werk van Nick Robbins en met bonus singleversies, de niet-LP-kant 'Once in a Life Proposal', de 12-inch mix van 'If You Wanna Do a Dance', en de volledige sessie van vier nummers onder leiding van Jimmy Roach, die de weg vrijmaakte voor de groep om met Thom Bell samen te werken.

Geproduceerd door David Nathan van SoulMusic Records en Joe Marchese van de populaire heruitgavesite The Second Disc, en geannoteerd door Marchese op basis van nieuwe en ongepubliceerde interviews, is dit het ultieme boxset-eerbetoon aan de buitengewone – en buitengewoon soulvolle – groep die over de hele wereld bekend is als The Spinners.

Op deze ultieme viering van de soulgrootheden uit Philadelphia wordt elk album geproduceerd door Thom Bell, en veel nummers bevatten de originele MFSB, waaronder Norman Harris, Ronnie Baker, Earl Young van The Trammps, Bobby Eli en The Sweethearts of Sigma!

Belangrijke nummers zijn onder meer de Grammy-genomineerde hits 'I'll Be Around', 'Could It Be I'm Falling in Love', 'Then Came You' met Dionne Warwick, 'Mighty Love' en 'The Rubberband Man' , evenals hits als 'They Just Can't Stop It (The Games People Play)', 'One of a Kind (Love Affair)', 'Sadie' en 'Are You Ready for Love'.

Het luxe cd-boekje bevat een uitgebreid essay van Joe Marchese van The Second Disc, gebaseerd op nieuwe en niet eerder gepubliceerde citaten van Henry Fambrough van The Spinners, Steve Allen, roadmanager van The Spinners, Barbara J. Harris, directeur Artist Relations van Atlantic Records, en de overleden, geweldige Thom Bell.

 

Patrick Van de Wiele (5)

The Spinners are an American R&B singing group formed in 1954 in Ferndale, Michigan. They enjoyed a string of hit singles and albums in the 1960s and 1970s, especially with producer Thom Bell. The group continues to tour, without original members, after Henry Fambrough retired in 2023. The group is also known as the Detroit Spinners and the Motown Spinners, because of their recordings from the 1960s on the Motown label. These other names were used in Britain to avoid confusion with a British folk group also called the Spinners. On June 30, 1976, they received a star on the Hollywood Walk of Fame. The Spinners were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2023.
This definitive 7-CD box set, including all of The Spinners' original Atlantic studio albums, produced by the legendary Thom Bell, will be released later this month. Featuring a whopping 92 songs (including 25 bonus tracks consisting of single edits, non-LP sides and The Spinners' very first Atlantic Records session) on these expanded editions of 'Spinners' (1973), 'Mighty Love' (1974) , 'New and Improved' (1974), Pick of the Litter' (1975), 'Happiness is Being with The Spinners' (1976), 'Yesterday, Today and Tomorrow' (1977), 'Spinners 8' (1977), and 'From Here to Eternally' (1979). The deluxe 7-CD collection (featuring artwork by Roger Williams) includes expanded editions of all of The Spinners' studio albums, produced by Thom Bell, remastered with stellar work from Nick Robbins and including bonus single versions, the non-LP side 'Once in a Life Proposal,” the 12-inch mix of “If You Wanna Do a Dance,” and the full four-song session led by Jimmy Roach, which paved the way for the group to collaborate with Thom Bell.
Produced by David Nathan of SoulMusic Records and Joe Marchese of the popular reissue site The Second Disc, and annotated by Marchese based on new and unpublished interviews, this is the ultimate box set tribute to the extraordinary – and extraordinarily soulful – group that spans the globe. known around the world as The Spinners.
In this ultimate celebration of Philadelphia soul greats, each album is produced by Thom Bell, and many songs feature the original MFSB, including Norman Harris, Ronnie Baker, Earl Young of The Trammps, Bobby Eli and The Sweethearts of Sigma!
Key songs include the Grammy-nominated hits 'I'll Be Around', 'Could It Be I'm Falling in Love', 'Then Came You' featuring Dionne Warwick, 'Mighty Love' and 'The Rubberband Man', as well as hits such as 'They Just Can't Stop It (The Games People Play)', 'One of a Kind (Love Affair)', 'Sadie' and 'Are You Ready for Love'.
The deluxe CD booklet includes an extensive essay by Joe Marchese of The Second Disc, based on new and previously unpublished quotes from Henry Fambrough of The Spinners, Steve Allen, road manager of The Spinners, Barbara J. Harris, Director of Artist Relations of Atlantic Records, and the late, great Thom Bell.

FAHRENHEIT 702 – GETTIN’ IN THE GAME VOL. 1

DETAIL ALBUM

Tracks:

Can’t Step Away

The Big Parlay

Papa’s Piece

Gettin’ in the Game

Suite 2069

Funk-N-Tha 702

I Wanna Get Closer

No More Money Blues

Let It Ride

Badu Aay (Keepin’ it Rio)

Two for One

 

Website Artiest

https://fahrenheit702.bandcamp.com/album/gettin-in-the-game-vol-1

De Afro-Amerikaanse producer, componist, bassist, keyboardspeler Greg “GR” Radford ligt aan de oorsprong van de band Fahrenheit 702. Hij was tevens lid en schrijver voor The Fantasy Band met Chuck Loeb, Marion Meadows en John Lee. Daarnaast componeerde Greg songs voor Jon Lucien, Kanye West, LaToya Jackson en Curtis Hairston, en voorzag ze van arrangementen. Nu is het debuutalbum van Fahrenheit 702 hier aangekomen, een smooth jazz album rond Las Vegas, en dit collectief band bestaat uit: Keith Marlo (saxofoons & lead vocal), Michael Hennigan (gitaar), James “JD” Davis (gitaar), John Wedemeyer (gitaar, akoestische gitaar), Ronnie Foster (orgel), Walter Jones (bas), Greg Radford (keyboards, piano, bas, synth bas, drumprogrammatie, percussie en achtergrondzang), Mike Clark (akoestische piano), Sennie “Skip” Martin (gedempte trompet), Diane Spann - Radford (keyboards, piano, synth bas, drumprogrammatie en achtergrondzang), Serena Henry (lead vocals, achtergrondzang), Princetta Saray (lead vocals), Ines Zak (achtergrondzang), Tyriq Johnson (achtergrondzang), Andrew Burnett (achtergrondzang) en Tristan Bindner (intro zang). Greg Radford componeerde alle tracks, behalve twee, en produceerde het album.

De single ‘Can’t Step Away’ opent in een opgewekte, funky sfeer, waarna ‘The Big Parlay’ volgt. ‘Papa’s Piece’ klinkt zacht, en de titeltrack drijft op een mid-tempo. In ‘Suite 2069’ gaan we lekker relax onderuit, terwijl je de funk kan dansen op ‘Funk-N-Tha 702’. ‘I Wanna Get Closer’ is mooie en aangename track, waarna de blues de kop opsteekt met ‘No More Money Blues’. Vervolgens komt de funk weer de kop opsteken op het ontspannen ‘Let It Ride’, waarna we even overwippen naar Brazilië op de tonen van ‘Badu Aay (Keepin’ it Rio)’. ‘Two for One’ sluit af met een romantische ballade.

Een uitstekend debuutalbum dat zeker meer aandacht verdient!

 

Patrick Van de Wiele (4)

African American producer, composer, bassist, keyboard player Greg “GR” Radford is the originator of the band Fahrenheit 702. He was also a member and writer for The Fantasy Band with Chuck Loeb, Marion Meadows and John Lee. Greg also composed and arranged songs for Jon Lucien, Kanye West, LaToya Jackson and Curtis Hairston. Now the debut album from Fahrenheit 702 has arrived here, a smooth jazz album centered around Las Vegas, and this collective band consists of: Keith Marlo (saxophones & lead vocal), Michael Hennigan (guitar), James “JD” Davis (guitar), John Wedemeyer (guitar, acoustic guitar), Ronnie Foster (organ), Walter Jones (bass), Greg Radford (keyboards, piano, bass, synth bass, drum programming, percussion and backing vocals), Mike Clark (acoustic piano), Sennie “Skip” Martin (muted trumpet), Diane Spann - Radford (keyboards, piano, synth bass, drum programming and backing vocals), Serena Henry (lead vocals, backing vocals), Princetta Saray (lead vocals), Ines Zak (backing vocals), Tyriq Johnson (backing vocals) , Andrew Burnett (backing vocals) and Tristan Bindner (intro vocals). Greg Radford composed all but two tracks and produced the album.

The single 'Can't Step Away' opens in a cheerful, funky atmosphere, followed by 'The Big Parlay'. 'Papa's Piece' sounds soft, and the title track floats on a mid-tempo. In 'Suite 2069' we relax, while you can dance the funk to 'Funk-N-Tha 702'. 'I Wanna Get Closer' is a beautiful and pleasant track, after which the blues rears its head with 'No More Money Blues'. Then the funk resurfaces on the relaxed 'Let It Ride', after which we hop over to Brazil to the sounds of 'Badu Aay (Keepin' it Rio)'. "Two for One" closes with a romantic ballad.

An excellent debut album that certainly deserves more attention!

ELLIOT LEVINE – SUGAR HONEY ICED TEA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sugar Honey Iced Tea

Damaged Samich

Summer Madness

Downtown Funk

Guava Cake

I’ll Be Around

Love You Down

Mashup

Love You Down (instr.)

 

Website Artiest

ELLIOT LEVINE

https://www.elliotlevine.com/

De Amerikaan Elliot Levine uit Myrtle Beach, Zuid Carolina, heeft al opgetreden met Wilson Pickett en was sinds 1999 lid van de band Heatwave. Hij stond tevens al in het voorprogramma van Brian McKnight, Freddie Jackson, McCoy Tyner en Gerald Albright. Elliot heeft al 3 cd’s internationaal uitgebracht, en de nr. 1 song op mp3.com, die meer dan 1 miljoen keer gedownload werd. In 2003 maakte hij de score voor de voor een Emmy genomineerde documentaire ‘Teens in Between’. Daarnaast werd zijn muziek gebruikt in ‘Inside the NBA’ (2001) en in de onafhankelijke film ‘Friends With Benefits’ uit 2003. Vorig jaar kwam deze zesde cd uit, die ik nu pas te pakken kreeg. Daarop speelt Elliot keyboards en wordt hij bijgetreden door Bryson Grove (gitaar), Eric Mauldin (bas), Jim Carney (percussie), Leroy Harper, Jr. (sax bij James Brown), Nelson Ortiz (percussie bij Santana), Jaron Bradley (zang), William Bostic Jr. (zang) en Malcolm “Mac” Howard (zang).

Die vangt aan met de catchy titeltrack, die tevens de single eruit was. Ze wordt gezongen door Jaron Bradley, en is geïnspireerd op het schilderij van Nia Kitura uit Washington D.C. De overige tracks klinken bijna allemaal even smooth, zoals bijvoorbeeld de covers ‘Summer Madness’ (Kool & the Gang) en ‘I’ll Be Around’ (The Spinners). ‘Downtown Funk’ is de tegenhanger van ‘Uptown Funk’. ‘Guava Cake’ is zwaarder en meer rock georiënteerd. Als extraatje krijg je de instrumentale versie van ‘Love You Down’.

Een album waarop Elliot aldus zijn kunsten demonstreert in een mengeling van smooth jazz en neo-soul.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American Elliot Levine from Myrtle Beach, South Carolina, has already performed with Wilson Pickett and was a member of the band Heatwave since 1999. He has also opened for Brian McKnight, Freddie Jackson, McCoy Tyner and Gerald Albright. Elliot has already released 3 CDs internationally, and the No. 1 song on mp3.com, which has been downloaded over 1 million times. In 2003, he created the score for the Emmy-nominated documentary ‘Teens in Between’. In addition, his music was used in 'Inside the NBA' (2001) and in the independent film 'Friends With Benefits' from 2003. Last year this sixth CD was released, which I only just got hold of. Elliot plays keyboards and is joined by Bryson Grove (guitar), Eric Mauldin (bass), Jim Carney (percussion), Leroy Harper, Jr. (sax with James Brown), Nelson Ortiz (percussion with Santana), Jaron Bradley (vocals), William Bostic Jr. (vocals) and Malcolm “Mac” Howard (vocals).

It starts with the catchy title track, which was also the single out. This track is sung by Jaron Bradley, and is inspired by the painting by Nia Kitura from Washington D.C. The other tracks almost all sound equally smooth, such as the covers 'Summer Madness' (Kool & the Gang) and 'I'll Be Around' (The Spinners). 'Downtown Funk' is the counterpart of 'Uptown Funk'. 'Guava Cake' is heavier and more rock oriented. As an extra you get the instrumental version of 'Love You Down'.

An album on which Elliot demonstrates his skills in a mixture of smooth jazz and neo-soul.

OLIVIA PÉREZ-COLLELLMIR – OLIVIA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Promenade 1

Cançó i Dansa VI

Promenade 2

Angelico (Tangos a Mompou)

Promenade 3

Combat del Somni

Promenade 4

Le Tombeau de Couperin

Together

Promenade 5

Granada

Promenade 6

Barcelona

 

Website Artiest

OLIVIA PÉREZ-COLLELLMIR

www.oliviaperezcollellmir.com

Er is hier nog een debuutalbum aangekomen, en dat is afkomstig van de Pianiste & componiste Olivia Pérez-Collellmir uit Boston. Dit genuanceerd en divers album bevat tal van Olivia’s eigen muzikale interesses, onder de vlag van flamenco en Latin jazz met Spaanse folk tradities en klassieke muziek. Olivia vat hier het Catalaanse geluid van haar thuisstad Barcelona. Ze groeide op met flamenco, en studeerde klassieke piano, maar houdt ervan om die stijlen met jazz te fusioneren. Ze maakt tevens exotische uitstapjes naar India en het Midden-Oosten. Momenteel is ze Assistant Professor aan het Berklee College of Music, waar ze Summa Cum Laude afstudeerde. Ze wordt o.a. bijgestaan door bassist John Lockwood, cellist Naseem Alatrash, Catalaanse vocaliste Judit Neddermann, flamenco artiesten Ismael Fernández en Sonia Olla. Het album bestaat uit een handvol eigen songs, en arrangementen van stukken van Maurice Ravel en Frederic Mompou. De klassieke stukken werden uitgevoerd door een klein kamerorkest. ‘Promenade 1’ tot 6 zijn korte instrumentale intermezzo’s, en de single eruit is ‘Barcelona’ een eerbetoon aan haar geboortestad en ‘Granada’. Iets te klassiek naar mijn smaak.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Another debut album has arrived here, and that comes from Boston Pianist & Composer Olivia Pérez-Collellmir. This nuanced and diverse album features many of Olivia's own musical interests, under the banner of flamenco and Latin jazz with Spanish folk traditions and classical music. Olivia captures the Catalan sound of her hometown Barcelona here. She grew up with flamenco and studied classical piano, but likes to fuse those styles with jazz. She also makes exotic trips to India and the Middle East. She is currently Assistant Professor at Berklee College of Music, where she graduated Summa Cum Laude. She is assisted by bassist John Lockwood, cellist Naseem Alatrash, Catalan vocalist Judit Neddermann, flamenco artists Ismael Fernández and Sonia Olla, among others. The album consists of a handful of own songs, and arrangements of pieces by Maurice Ravel and Frederic Mompou. The classical pieces were performed by a small chamber orchestra. 'Promenade 1' to 6 are short instrumental interludes, and the single from it is 'Barcelona', a tribute to her hometown and 'Granada'. A little too classic for my taste.

THE HOT TODDIES JAZZ BAND – THE HOT TODDIES JAZZ BAND

DETAIL ALBUM

Tracks:

Digga Digga Do

Love Me or Leave Me

I Wan’na Be Like You (The Monkey Song)

Kansas City

Gee Baby, Ain’t I Good to You

Kilowatt Stomp

Saint Louis Blues

Blue Drag

When I Get Low I Get High

Mean to Me

I’m in the Mood for Love

 

Website Artiest

THE HOT TODDIES JAZZ BAND

www.Hottoddies.band

Uit NYC komt het debuutalbum van Th Hot Toddies Jazz Band, met een eclectische mix van muziekstijlen, die perfect zijn om op te dansen, en je goed te voelen. De band werd opgericht in 2018. In 2021 brachten ze hun debuut EP uit, die met de muziekclips voor ‘Dunkin Bagel’ en ‘Five O’clock Coffee’ meer dan 100K maal bekeken werd. De band treedt soms op als een sextet en soms als een septet, afhankelijk of er een of twee vocalisten zijn. De groep bestaat uit: de voor een Grammy genomineerde Gabe Terracciano (Turtle Island String Quartet, Avalon Jazz Band) en componist & producer Patrick Soluri (Prohibition Productions) beiden leiders; Justin Poindexter (Jazz at Lincoln Center), Dan Levinson (Mel Torme, Woody Allen, The Aviator, Boardwalk Empire), Ron Wilkins (Ray Charles, Aretha Franklin, Dizzy Gilespie), zangeressen Queen Esther (James “Blood” Ulmer), en Hannah Gill (Postmodern Jukebox, Company XIV), en gastpianist Gordon Webster. Ze hebben zich alras opgeworpen tot een van de top bands op de New Yorkse swingscène.

Op hun debuutalbum staan 11 tracks, die Geïnspireerd werden door legendarische zangers en componisten uit dat tijdperk, zoals Duke Ellington, Billy Holiday, Count Basie enz. Dat album opent met de swingende Duke Ellington klassieker ‘Digga Digga Doo’ uit 1928. Uit datzelfde jaar stamt ‘Love Me or Leave Me’, en ‘I Wan’na Be Like You (The Monkey Song)’ is recenter uit 1967, want dit nummer komt uit ‘Jungle Book’. ‘Kansas City’ uit 1952 kent u waarschijnlijk ook wel, gevolgd door ‘Gee Baby, Ain’t I Good to You’ uit 1929. ‘Kilowatt Stomp’ is de enige eigen, instrumentale track, waarna het oudste nummer hier aan de beurt komt, en dat is ‘Saint Louis Blues’ van W.C. Handy uit 1914. ‘Blue Drag’ is een instrumentale track, afkomstig uit 1932, en ‘When I Get Low I Get High’ uit 1936 volgt daarop. Uit 1929 komt ‘Mean to Me’, terwijl de afsluiter ‘I’m in the Mood for Love’ uit 1935 stamt.

Swingende dansmuziek dus, met hints van bluegrass, Western swing, Americana, klassieke rock en zelfs klassieke muziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

From NYC comes the debut album of Th Hot Toddies Jazz Band, with an eclectic mix of music styles that are perfect for dancing and feeling good. The band was founded in 2018. In 2021 they released their debut EP, which received more than 100K views with the music videos for 'Dunkin Bagel' and 'Five O'clock Coffee'. The band sometimes performs as a sextet and sometimes as a septet, depending on whether there are one or two vocalists. The group consists of: Grammy-nominated Gabe Terracciano (Turtle Island String Quartet, Avalon Jazz Band) and composer & producer Patrick Soluri (Prohibition Productions) both leaders; Justin Poindexter (Jazz at Lincoln Center), Dan Levinson (Mel Torme, Woody Allen, The Aviator, Boardwalk Empire), Ron Wilkins (Ray Charles, Aretha Franklin, Dizzy Gilespie), singers Queen Esther (James “Blood” Ulmer), and Hannah Gill (Postmodern Jukebox, Company XIV), and guest pianist Gordon Webster. They have quickly established themselves as one of the top bands on the New York swing scene.

Their debut album contains 11 tracks, which were inspired by legendary singers and composers of that era, such as Duke Ellington, Billy Holiday, Count Basie, etc. The album opens with the swinging Duke Ellington classic 'Digga Digga Doo' from 1928. From the same year dates from 'Love Me or Leave Me', and 'I Wan'na Be Like You (The Monkey Song)' is more recent from 1967, because this song comes from 'Jungle Book'. You probably also know 'Kansas City' from 1952, followed by 'Gee Baby, Ain't I Good to You' from 1929. 'Kilowatt Stomp' is the only original instrumental track, after which the oldest song is featured here. , and that's 'Saint Louis Blues' by W.C. Handy from 1914. 'Blue Drag' is an instrumental track from 1932, and 'When I Get Low I Get High' from 1936 follows. 'Mean to Me' comes from 1929, while the closing track 'I'm in the Mood for Love' dates from 1935.

Swinging dance music, with hints of bluegrass, Western swing, Americana, classic rock and even classical music.

BRIAN FECHINO – REFLECTION SPACES VOL 1 & 2

Brian Fechino is een Amerikaanse gitarist, producer en mixer. Als producer werkt hij zowel met soloartiesten die complete tracks bouwen, als met volledige bands om hun geluid vorm te geven, te regisseren en vast te leggen. Daarbij speelt hij vaak gitaar, bas en toetsen. Brian is de studiomanager van The Holler in Nashville, eigendom van Chuck Cannon. Hij heeft veel nummers op Tv geproduceerd, waaronder recente shows als ‘All Rise’ van CBS en ‘Stumptown’ van ABC. Brian is de producer van het jaarlijkse album ‘The Sixthman Sessions’ en het album ‘The Write by the Sea’. Tevens werkt hij nauw samen met The Rock Boat Music Cruise en Rock by the Sea Charity Festival.

Als gitarist (voormalig leadgitarist bij The Pat McGee Band) legt hij een hogere prioriteit op smaak en toon dan op technische gymnastiek. Zijn kracht ligt in zijn kennis van de gitaargeschiedenis, techniek en uitrusting, evenals in zijn jarenlange podium- en studio-ervaring. Van moment tot moment kan hij tijdens zijn spel uit deze kennis putten, waardoor hij elk denkbaar (en vele voorheen onvoorstelbaar) geluid uit zijn gitaar kan halen. Zijn stijl kan zich aanpassen aan veel verschillende genres, terwijl hij toch zijn gevoel voor smaak en toewijding behoudt om het juiste geluid te krijgen en de juiste rol te spelen.

Brian is ook het derde lid van de Heart Dance Records Chill/Groove band Majestica. Zijn nummer ‘Perfect Night’ is momenteel in hoge rotatie op het SXM Spa Channel.

Zijn nieuw dubbelalbum bevat een verbluffende verzameling opnames. Als multi-instrumentalist gebruikt Brian bas, toetsen en verweven ambient-gitaarlijnen en -ruimte om een evoluerende soundscape te creëren. Daarbij neemt hij de luisteraar mee op een nostalgische innerlijke reis naar zijn eigen gevoel van ruimte, denken en reflectie. Brian heeft op beide volumes samengewerkt met een aantal van zijn favoriete muzikanten en het is de bedoeling dat de muziek geschikt is voor iedereen die op een innerlijke reis is, of gewoon thee drinkt en een moment voor zichzelf neemt om na te denken. Muziek om bij tot rust te komen dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

DETAIL ALBUM

Tracks:

Vol. 1

01 Candy Drops

02 Looking Up

03 Gobi Moon

04 Two Trees

05 Sidra

06 Space to Breathe

07 Inside Time

 

Vol. 2

01 A Place Unknown

02 Road to Hapi

03 Flying Low

04 Guided Paths

05 From Above

06 Quiet Steps

 

Website Artiest

BRIAN FECHINO

https://www.heartdancerecords.com/brianfechino

Brian Fechino is an American guitarist, producer and mixer. As a producer, he works with solo artists building complete tracks as well as full bands to shape, direct and capture their sound. He often plays guitar, bass and keyboards. Brian is the studio manager of The Holler in Nashville, owned by Chuck Cannon. He has produced many songs on TV including recent shows like CBS's 'All Rise' and ABC's 'Stumptown'. Brian is the producer of the annual album 'The Sixthman Sessions' and the album 'The Write by the Sea'. He also works closely with The Rock Boat Music Cruise and Rock by the Sea Charity Festival.

As a guitarist (former lead guitarist with The Pat McGee Band), he places a higher priority on taste and tone than on technical gymnastics. His strength lies in his knowledge of guitar history, technique and equipment, as well as years of stage and studio experience. From moment to moment he is able to draw on this knowledge as he plays, allowing him to extract every conceivable (and many previously unimaginable) sound from his guitar. His style can adapt to many different genres while still maintaining his sense of taste and dedication to getting the right sound and playing the right part.

Brian is also the third member of the Heart Dance Records Chill/Groove band Majestica. His song 'Perfect Night' is currently in high rotation on the SXM Spa Channel.

His new double album contains a stunning collection of recordings. A multi-instrumentalist, Brian uses bass, keyboards and interwoven ambient guitar lines and space to create an evolving soundscape. In doing so, he takes the listener on a nostalgic inner journey to his own sense of space, thinking and reflection. Brian has collaborated with some of his favorite musicians on both volumes, and the music is intended to be suitable for anyone who is on an inner journey, or simply sipping tea and taking a moment to reflect. Music to relax to!

DREAMW41KER – FLOWERS IN MY GARDEN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Medicine

Estella

Corrupted Angel

Glitch Box

 

Website Artiest

DREAMW41KER

https://lemongrassmusic.de/artists/Dreamw41ker/

Het Duitse label Lemongrassmusic presenteert de nieuwe EP van de in St. Petersburg wonende muzikant en producer Stepan Altukhov, alias Dreamw41ker. Dit project werd opgestart in 2015. Op 10-jarige leeftijd begon Stepan een opleiding tot gitarist aan de muziekschool. Aanvankelijk speelde hij klassieke muziek. Zijn grootste inspiratiebron was Andres Segovia. Enige tijd later raakte Stepan dol op jazz. Zijn interesses in muziek zijn voortdurend aan het veranderen, en dit resulteerde in de wens om iets te creëren dat het beste uit verschillende genres zou verenigen. Zijn vroege werken zijn geschreven in genres als trap, witch house, post-rock, synthwave en downtempo. Later besloot hij muziek te maken op basis van melodieuze gitaarpartijen, begeleid door een verscheidenheid aan elektronische geluiden, waardoor een diep ontspannende muziek ontstond.

Na zijn mooi debuut ‘Reminiscence’ uit 2016 beschouwt Stepan deze nieuwe EP als zijn terugkeer naar de muziek. Hij heeft dit album gemaakt als een weerspiegeling van zijn diepste passies, inspiraties en de diepgaande verbinding die hij heeft met de kunst van het maken van muziek. Het is een uitnodiging om op een muzikale reis te gaan, jezelf onder te dompelen in de melodieën en de transformerende effecten van harmonie te ervaren. Elke noot is doordrenkt met zijn persoonlijke essentie, zijn emoties en zijn verlangen om verbinding te maken met anderen door de kracht van muziek.

Het is inderdaad zeer rustige muziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

German label Lemongrassmusic presents the new EP by St. Petersburg-based musician and producer Stepan Altukhov, aka Dreamw41ker. This project was started in 2015. At the age of 10, Stepan started training as a guitarist at the music school. Initially he played classical music. His greatest source of inspiration was Andres Segovia. Sometime later, Stepan became fond of jazz. His interests in music are constantly changing, and this resulted in a desire to create something that would unite the best of different genres. His early works are written in genres such as trap, witch house, post-rock, synthwave and downtempo. He later decided to make music based on melodic guitar parts, accompanied by a variety of electronic sounds, creating a deeply relaxing music.

After his beautiful debut 'Reminiscence' from 2016, Stepan considers this new EP as his return to music. He has created this album as a reflection of his deepest passions, inspirations and the profound connection he has with the art of making music. It is an invitation to embark on a musical journey, immerse yourself in the melodies and experience the transformative effects of harmony. Each note is imbued with his personal essence, his emotions and his desire to connect with others through the power of music.

It is indeed very calm music.

LEMONGRASS & ROBERTO BRONCO – ONE ELEMENT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Lazy Lagoon

Nostalgia Lane

Seeds

Coastal Chill

 

Website Label

LEMONGRASSMUSIC

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass-And-Roberto-Bronco/One-Element/

De producers Roland Voss (Lemongrass) en Dennis Erbeck (Roberto Bronco) zijn samen gegaan om enkele zachte en ultra coole Lo-Fi tracks te creëren. Dit pasgeboren duo verrast met warme en weelderige klanken, ontspannen maar krachtige beats en een echte Lo-Fi-spirit op elk van de 4 nummers van deze eerste samenwerkings-EP. In feite zou deze EP de eerste release zijn in een rij van verschillende EP's die al in de maak zijn.

Volgers van het label Lemongrassmusic zullen zeker op de hoogte zijn van de veelzijdige releases van beide artiesten. Ze zijn erin geslaagd hun kenmerkende geluiden samen te voegen tot dit prachtige en veelbelovende project met een duidelijke focus op rustige Lo-Fi, Chill Hop en Lo-Fi Hip Hop. Ook weer excellent om bij te ontspannen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The producers Roland Voss (Lemongrass) and Dennis Erbeck (Roberto Bronco) have teamed up to create some soft and ultra cool Lo-Fi tracks. This newborn duo surprises with warm and lush sounds, relaxed yet powerful beats and a true Lo-Fi spirit on each of the 4 tracks of this first collaboration EP. In fact, this EP would be the first release in a line of several EPs already in the works.

Followers of the Lemongrassmusic label will certainly be aware of the versatile releases of both artists. They managed to merge their signature sounds into this beautiful and promising project with a clear focus on quiet Lo-Fi, Chill Hop and Lo-Fi Hip Hop. Also excellent for relaxing!

SHERRY FINZER – THE GRATITUDE PROJECT

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Genesis

02 Ghost Stories

03 The Extraction of Innocence

04 Flying Dreams

05 Introspective

06 Hidden Emotions

07 Undercurrent

08 A Whole New World

09 A Mother's Love

10 Unconditional

11 Heart Space

12 Finding Purpose

13 Strength

14 Sassafras

15 The Warrior

16 Exploratory Pathways

17 Raven Song

18 The Empress Within

19 Sacred Trees

20 Invoking the Spirit

21 Spirit's Grace

22 Winds of Change

23 Divergence

24 Lovely Lovely Day

 

Website Artiest

SHERRY FINZER

www.sherryfinzer.com

https://www.heartdancerecords.com/sherryfinzer

De Amerikaanse fluitiste Sherry Finzer komt hier regelmatig aan bod. Ze gelooft dat muziek gebruikt kan worden als een middel om te helen. Haar muzikale reis bracht haar van klassiek naar jazz, pop, wereldmuziek en flamenco tot waar ze nu staat. Ze vindt dat haar muziek het beste tot zijn recht komt om mensen te laten kalmeren, te verzachten en in een staat te brengen vanwaar ze zichzelf via haar meditatieve muziek kunnen helen. En dat geldt voor stress, depressie en fysieke klachten zoals tinnitus, beroerte en kanker. Ze runt het label Heart Dance Records, waarop ze zelf opneemt, en laat enkel artiesten toe die zich daarop focussen. Sherry specialiseert zich in alt, bas en contrabasfluiten, evenals die van de Native Indianen. Sherry trad al op en toerde met Darin Mahoney, Cass Anawaty, Scott Cossu, Fiona Joy Hawkins, 7 keer voor Grammy award genomineerde Will Clipman en Mark Holland. Verder werkte ze al samen met New Age artiesten zoals Cass Anawaty (Majestica), Lynn Tredeau, Joseph Akins, Greg Maroney, Mark Holland, Cathy Oakes, Darin Mahoney, Will Clipman, VeeRonna Ragone en Michael Martinez.

Haar nieuwste album beschrijft ze zelf: “Life is a journey, no two the same. The Gratitude Project is the story of my journey, which includes five peaceful and meditational solo flute EPs and an album recorded at The Tank in Rangely, CO, an incredible space creating otherworldly reverb. This series celebrates each of my decades, including the good and the bad (The Beginning, The Undercurrent, The Heart Space, The Warrior and The Empress, and The Gratitude Project). All songs recorded in this series were improvised, with several created for specific supporters of this project. I am grateful for all that has happened, for without it, I would not have been able to learn and grow and arrive to the place where I am today. Thank you to everyone who has been a part of my life, whether our time together has been long or short, favorable or unpleasant -I have become a better person for it all. The Gratitude Project symbolizes acceptance, love, and compassion, and is my heartfelt gift to you.”

Ze componeerde dus alle 24 tracks zelf, en je kan haar muziek aldus onderbrengen bij New Age, met de nadruk op meditatie en relaxatie. Mooi om bij tot rust te komen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American flautist Sherry Finzer is regularly featured here. She believes music can be used as a healing tool. Her musical journey took her from classical to jazz, pop, world music and flamenco to where she is today. She believes her music is best used to help people calm down, soften and put them in a state where they can heal themselves through her meditative music. And that applies to stress, depression and physical complaints such as tinnitus, stroke and cancer. She runs the Heart Dance Records label, on which she records herself, and only admits artists who focus on that. Sherry specializes in alto, bass and contrabass flutes, as well as those of the Native Indians. Sherry has performed and toured with Darin Mahoney, Cass Anawaty, Scott Cossu, Fiona Joy Hawkins, 7-time Grammy award nominee Will Clipman and Mark Holland. She has also collaborated with New Age artists such as Cass Anawaty (Majestica), Lynn Tredeau, Joseph Akins, Greg Maroney, Mark Holland, Cathy Oakes, Darin Mahoney, Will Clipman, VeeRonna Ragone and Michael Martinez.

She describes her latest album herself: “Life is a journey, no two the same. The Gratitude Project is the story of my journey, which includes five peaceful and meditational solo flute EPs and an album recorded at The Tank in Rangely, CO, an incredible space creating otherworldly reverb. This series celebrates each of my decades, including the good and the bad (The Beginning, The Undercurrent, The Heart Space, The Warrior and The Empress, and The Gratitude Project). All songs recorded in this series were improvised, with several created for specific supporters of this project. I am grateful for all that has happened, for without it, I would not have been able to learn and grow and arrive to the place where I am today. Thank you to everyone who has been a part of my life, whether our time together has been long or short, favorable or unpleasant -I have become a better person for it all. The Gratitude Project symbolizes acceptance, love, and compassion, and is my heartfelt gift to you.”

So she composed all 24 tracks herself, and you can classify her music as New Age, with an emphasis on meditation and relaxation. Nice to relax.

SILKY STEPS – UNIVERSAL LANGUAGE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Music

Treasure

Haven

Falling for You

Interlude

Alone Together

Boytoy

I Like it, I Love it

Universal Language

Fly, Goodbye

 

Website Artiest

SILKY STEPS

https://www.facebook.com/silkystepss/

https://funkembassy.eu/silky-steps/

Silky Steps is een kwintet uit de hoofdstad Pernau van Estland. Met hun unieke mengeling van neo-soul, nu-disco en funky pop zijn ze voorafgegaan door Nile Rodgers en momenteel geliked door Jungle, L’imperatrice en Parcels. Aan het roer staat een combo van mannelijke en vrouwelijke leadvocalisten, die zongen over de volwassen (X) factor van het leven. Heel wat synthesizers en zachte baslijnen trekken de boel op gang. Soms duikt een muzikale gast op met een sax solo en of wat rap.

Nu is hun nieuwste album hier aanbeland, met daarop 10 tracks, en twee singles daaruit, de titeltrack en ‘Fly, Goodbye’. ‘Music’ vangt aan met een knipoog naar Daft Punk, en een sterke invloed van Herbie Hancock. ‘Treasure’ is volop dansbare nu-disco, gevolgd door de mid-tempo klanken van ‘Haven’. Op ‘Falling for You’ komt MC Roki rappen, waarna ‘Interlude’ een kort tussenstukje vormt. ‘Alone Together’ is weer mid-tempo, gevolgd door ‘Boytoy’ doet denken aan Prince, en ‘I Like it, I Love it’ drijft op funky synthesizer. De titeltrack is een samenwerking met Rahel, met een funky inslag en op de leuke afsluiter ‘Fly, Goodbye’ hoor je Robert Linna van Lexsoul Dancemachine als gastvocalist. Best een leuk album dus, vanuit een onbekende hoek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Silky Steps is a quintet from Estonia's capital Pernau. With their unique blend of neo-soul, nu-disco and funky pop, they were preceded by Nile Rodgers and currently liked by Jungle, L'imperatrice and Parcels. At the helm is a combo of male and female lead vocalists, who sing about the adult (X) factor of life. A lot of synthesizers and soft bass lines get things going. Sometimes a musical guest shows up with a sax solo and or some rap.

Now their latest album has arrived here, containing 10 tracks, and two singles from it, the title track and 'Fly, Goodbye'. 'Music' starts with a nod to Daft Punk, and a strong influence from Herbie Hancock. 'Treasure' is fully danceable nu-disco, followed by the mid-tempo sounds of 'Haven'. MC Roki raps on 'Falling for You', after which 'Interlude' forms a short interlude. 'Alone Together' is mid-tempo again, followed by 'Boytoy' reminiscent of Prince, and 'I Like it, I Love it' floats on funky synthesizer. The title track is a collaboration with Rahel, with a funky slant and on the nice closing track 'Fly, Goodbye' you can hear Robert Linna from Lexsoul Dancemachine as a guest vocalist. Quite a nice album, from an unknown angle!

BAHAMA SOUL CLUB – SUNDUB SOCIETY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Surfing Zavial

Hangout

The Rooster Calls

Zambujeira

Porto de Abrigo

Till I Landed

Ganja Day

Just Dancing

Land of the Healers and Dealers

Rui’s Garage

Hangout Radio Cut

Blue Tides

 

Website Artiest

BAHAMA SOUL CLUB

https://www.facebook.com/bahamasoulclub/

De Bahama Soul Club volg ik al jaren met hun tropische souljazz sound. Bezieler Oliver Belz, die in Duitsland geboren werd, maar nu in de Algarve in Portugal woont, produceerde hun nieuwste cd, die ik in de bus kreeg. Het is meteen hun zesde album en een inzet tot een kleurvolle gemeenschap, geïnspireerd door de zalige energieën van de zonovergoten Algarve kust en de multiculturele geest van getatoeëerde golf ruiters, spirituele zoekers, regenboog genezers, mystieke meiden en dreadlock schoonheden. Voeg daarbij de funky geur van zandigere flip flops, en je bekomt deze tropische souljazz, roots reggae en exotische grooves. Die coole vibes en hintjes van reggae zijn vermengd met rots uit de seventies, traditionele ritmes en beats en sounds uit het zuidwesten van de Algarve. Het album werd grotendeels opgenomen met lokale legendes. Gedrogeerde troubadours, poëtische piraten en taaie rebellen. De songs zijn geboren uit een vaag idee na de release van ‘Bohemia After Dawn’, het laatste album waarin enkele bevriende artiesten uit de Algarve al deelnamen. Wanneer een zonnige namiddag en jam veranderd in een sessie bij zonsondergang die duurt de morgen aanbreekt, heerst er een special magie in de buurt. Die jams worden dan opgenomen, en hoor je hoor. Op dit album komen Josephine Nightingale, Tiago Saga, Ally Garrido, Naomi Falcon, Cutty Wren, Hedvig Larsson, Chicks on Beer enz. aan bod. En Oliver zorgde voor bijna alle songs, en produceerde ze nog ook.

En van bij de eerste noten van ‘Surfing Zavial’ wordt je opgenomen in die swingende Cubaans/Afro sound. Daarna neemt ‘Hangout je mee naar reggaeklanken, maar ‘The Rooster Calls’ swingt weer de pan uit. ‘Zambujeira’ is zo’n heerlijk, losweg heupwiegende instrumental, waarna ‘Porto de Abrigo’ het zachtjes aan doet. Reggae steekt weer de kop met ‘Till I Landed’ gevolgd door nog meer van die zon doordrongen sound op ‘Ganja Day’. Ietwat funkier klinkt ‘Just Dancing’ en ‘Land of the Healers and Dealers’ beschrijft de “couleur locale”. De instrumentale track ‘Rui’s Garage’ sluit af, maar geen nood want je krijgt nog 2 bonustracks. Dat zijn de ‘Hangout Radio Cut’ in die zalig ontspannende reggaesfeer, en ‘Blue Tides’, dat eigenlijk de instrumentale versie van ‘Porto de Abrigo’ is.

Een absolute must om zomerse sferen vast te houden! Dein dus mee op die ontspannen mengeling van souljazz, Cubaanse, reggae en Afro ritmes. Dik aangeraden!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I have been following the Bahama Soul Club for years with their tropical soul jazz sound. Inspirer Oliver Belz, who was born in Germany, but now lives in the Algarve in Portugal, produced their latest CD, which I received. It is their sixth album and a commitment to a colorful community, inspired by the blissful energies of the sun-drenched Algarve coast and the multicultural spirit of tattooed wave riders, spiritual seekers, rainbow healers, mystical girls and dreadlocked beauties. Add to that the funky smell of sandier flip flops, and you get this tropical soul jazz, roots reggae and exotic grooves. Those cool vibes and hints of reggae are mixed with 70s rock, traditional rhythms and beats and sounds from the south west of the Algarve. The album was largely recorded with local legends. Drugged troubadours, poetic pirates and tough rebels. The songs were born from a vague idea after the release of 'Bohemia After Dawn', the last album in which some befriended artists from the Algarve already participated. When a sunny afternoon and jam turns into a sunset session that lasts into the morning, a special magic reigns nearby. Those jams are then recorded, and you can hear them. This album features Josephine Nightingale, Tiago Saga, Ally Garrido, Naomi Falcon, Cutty Wren, Hedvig Larsson, Chicks on Beer, etc. And Oliver took care of almost all the songs, and produced them too.

And from the first notes of 'Surfing Zavial' you are absorbed in that swinging Cuban/Afro sound. Then 'Hangout takes you to reggae sounds, but 'The Rooster Calls' swings again. 'Zambujeira' is such a wonderful, loosely hip-swaying instrumental, after which 'Porto de Abrigo' takes it easy. Reggae rears its head again with 'Till I Landed' followed by even more of that sun drenched sound on 'Ganja Day'. Somewhat funkier sounds 'Just Dancing' and 'Land of the Healers and Dealers' describes the "couleur locale". The instrumental track 'Rui's Garage' closes, but don't worry because you get 2 more bonus tracks. Those are the 'Hangout Radio Cut' in that blissfully relaxing reggae atmosphere, and 'Blue Tides', which is actually the instrumental version of 'Porto de Abrigo'.

An absolute must to capture that summery atmosphere! So dance along to that relaxed mix of soul jazz, Cuban, reggae and Afro rhythms. Strongly recommended!

LENORA ZENZALAI HELM & TRIBE JAZZ ORCHESTRA NONET – JOURNEYWOMAN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Earth Transitions I

Beauty

Tears are a River (That Take You Someplace)

Huntress Too

Sweet Sixteen

Stay Out

Baby Knows a Secret

Sister Joy

Divine One

Full Knowing

Earth Transitions II

Journeywoman

 

Website Artiest

LENORA HELM

www.LenoraHelm.com

Vanuit Durham, North Carolina bereikt mij het nieuwe album van jazzzangeres Dr. Lenora Zenzalai Helm. Helm werd geboren in Chicago, en is tevens componiste, tekstschrijfster, bandleider en lesgeefster aan de North Carolina Central University (NCCU). Op dit nieuwe album bekijkt ze alle uitvindingen en dimensies van jazz en de Afrikaanse diaspora. Op haar achtste cd als leider kreeg ze steun van haar Tribe Jazz Orchestra Nonet, dat bestaat uit 9 muzikanten. Dat zijn: pianist Ernest A. Turner, II, gitarist Baron Tymas, bassist Natalie Boeyink, drummer Thomas E. Taylor, Jr., tenor saxofonist/stem Salome Serena Wiley Bey, sopraan/alt saxofonist/fluitist Dexter Moses, trompettist Al Strong, trombonist Robert Trowers en cellist Timothy Holley. Er staan 12 tracks op, die Helm zelf componeerde en arrangeerde, en tien ervan voorzag van tekst. Het thema van de cd is een allegorische vrouw Journey, die het moeilijk heeft met misbruik, geboorte, dood, zelfbevestiging en haar overwinningen d.m.v. eigenliefde, doorzettingsvermogen en bevestiging. Helm componeerde de tracks al in 2003, en gedurende de twee volgende decennia schaafde ze die bij. “It took me 20 years to really sing all the music,” zei ze, “because when I first wrote it, it was fresh off the plate. But [being] the woman that I am now, I’m able to really express and sing the music.”

Op de opener ‘Earth Transitions I’ hoor je haar woordeloze vocalen zingen, en dat is tevens het geval verderop met ‘Earth Transitions II’. ‘Beauty’ gaat over haar grootmoeder, waarna het autobiografische ‘Tears are a River (That Take You Someplace)’ volgt. ‘Huntress Too’ is net zoals de voorgaande tracks afkomstig uit haar cd ‘I Love Myself When I’m Laughing’ (2003), gevolgd door ‘Sweet Sixteen’ waarin seksuele schending en wraak aan bod komen op een Caribisch ritme. Op ‘Stay Out’ hoor je haar een tekst citeren van de veertienjarige Nerfertiti Ashanti Martin uit Harlem. ‘Baby Knows a Secret’ baadt in een heupwiegend laatavond sfeertje, waarna het swingende ‘Sister Joy’ volgt. ‘Divine One’ is wat geïmproviseerd, en ‘Full Knowing’ is een vredige, pastorale, instrumentale track. De titeltrack sluit af, waarin elementen zitten uit bossa nova.

Minder mijn smaak.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

From Durham, North Carolina, comes the new album by jazz singer Dr. Lenora Zenzalai Helm. Helm was born in Chicago, and is also a composer, lyricist, bandleader and teacher at North Carolina Central University (NCCU). On this new album she looks at all the inventions and dimensions of jazz and the African diaspora. On her eighth CD as a leader, she received support from her Tribe Jazz Orchestra Nonet, which consists of 9 musicians. They are: pianist Ernest A. Turner, II, guitarist Baron Tymas, bassist Natalie Boeyink, drummer Thomas E. Taylor, Jr., tenor saxophonist/voice Salome Serena Wiley Bey, soprano/alto saxophonist/flautist Dexter Moses, trumpeter Al Strong, trombonist Robert Trowers and cellist Timothy Holley. It contains 12 tracks, which Helm composed and arranged herself, and provided ten with lyrics. The theme of the CD is an allegorical woman Journey, who has a hard time with abuse, birth, death, self-affirmation and her victories by means of self-love, perseverance and affirmation. Helm composed the tracks back in 2003, and over the next two decades she refined them. “It took me 20 years to really sing all the music,” she said, “because when I first wrote it, it was fresh off the plate. But [being] the woman that I am now, I'm able to really express and sing the music.”

On the opener 'Earth Transitions I' you can hear her singing wordless vocals, and that is also the case further on with 'Earth Transitions II'. 'Beauty' is about her grandmother, followed by the autobiographical 'Tears are a River (That Take You Someplace)'. Just like the previous tracks, 'Huntress Too' comes from her CD 'I Love Myself When I'm Laughing' (2003), followed by 'Sweet Sixteen' in which sexual violation and revenge are discussed on a Caribbean rhythm. On 'Stay Out' you can hear her quoting a text by fourteen-year-old Nerfertiti Ashanti Martin from Harlem. 'Baby Knows a Secret' is bathed in a hip-swaying late-night atmosphere, followed by the swinging 'Sister Joy'. 'Divine One' is a bit improvised, and 'Full Knowing' is a peaceful, pastoral, instrumental track. The title track closes, containing elements from bossa nova.

Less my taste.

PATRICK YANDALL – DANCE IN THE RAIN

DETAIL ALBUM

Tracks:

City Boy
Find Your Purpose
Dance In the Rain
House Party
Poly Funk
Seascape
Cool That
East of Nathans
Just Dance
Backstage
Sabishi
Sol Food
The Joy In You
Summer Sky

 

Website Artiest

PATRICK YANDALL

https://www.patrickyandall.com/

Vroeger heb ik heel wat albums van de Amerikaanse gitarist Patrick Yandall besproken. Dit is echter pas de eerste maal dat hij op mijn site aan bod komt. Patrick groeide op in een militair gezin, maar speelde al in trompet in het vierde leerjaar. Op die manier wou hij het nomadische leven ontvluchten. Via een sportongeval in Bay City, Michigan, dat voor een gebroken heup zorgde, verlegde Patrick zijn focus naar de gitaar. De voorliefde van zijn vader voor jazz leidde hem in naar levenslange fascinatie. Toen het gezin zich daar vestigde ontwikkelde Patrick een voorkeur voor de progressieve stijlen van Jimi Hendrix, Yes, Steely Dan en George Benson. Maar hij werd tevens beïnvloed door R&B en soulartiesten zoals Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder en Rufus. Een openbaring was een concert van Jeff Lorber met een jonge Kenny G op sax en Roy Ayers. Patrick ging op zijn dertiende spelen in nachtclubs en leerde jazz met rock en R&B te vermengen. In het begin van de eighties verkaste hij naar San Diego, en speelde er in coverbands. Dat leidde tot studiowerk in LA voor Kevin Flournoy, Gene-O Cole,   Under The Lake, Will Donato, Rocco Ventrella, Nathan Brown, Rod Best, The Ghost Trio enz. Daarnaast trad hij ook op met o.a. J. Michael Verta, Michael Paulo, Scott Wilkie, Carl Evans, Jr. (Fattburger), Hollies Gentry III, Greg Vail (Kilauea), Tommy Emmanuel, Tom Braxton.

Nu heeft hij een nieuw album uitgebracht, met daarop zowel smooth jazz, als R&B en contemporary jazz. ‘City Boy’ opent met een leuk, opgewekt gitaarspel, waarna ‘Find Your Purpose’ in diezelfde sfeer verdergaat. Op de titeltrack is vocalist Gene-O Cole te gast. De partysfeer zit er duidelijk in op ‘House Party’, gevolgd door het erg funky klinkende ‘Poly Funk’. Daarna kan je de rust ervaren van ‘Seascape’, die verdergaat in het mid-tempo van ‘Cool That’. ‘East of Nathans’ blijft die ontspannen sfeer vasthouden, terwijl ‘Just Dance’ je ertoe aanzet om mee te wiegen. Daarna wippen we even binnen ‘Backstage’ om nader kennis te maken. Het Japanse geïnspireerde ‘Sabishi’ klinkt wat melancholisch, gevolgd door ‘Sol Food’. Vreugde en opgewektheid zijn de thema’s van ‘The Joy in You’, waarna ‘Summer Sky’ afsluit met een zomers gevoel.

Weerom dus een leuk album doorspekt met Patricks gitaarkunsten. Aan u om dit te ontdekken!

 

Patrick Van de Wiele (4)

I used to review a lot of albums by the American guitarist Patrick Yandall. However, this is only the first time that he is discussed on my site. Patrick grew up in a military family, but was already playing trumpet in fourth grade. In this way he wanted to escape the nomadic life. After a sports accident in Bay City, Michigan, which resulted in a broken hip, Patrick shifted his focus to the guitar. His father's fondness for jazz led him to a lifelong fascination. When the family settled there, Patrick developed a preference for the progressive styles of Jimi Hendrix, Yes, Steely Dan and George Benson. But he was also influenced by R&B and soul artists such as Earth, Wind & Fire, Stevie Wonder and Rufus. A revelation was a concert by Jeff Lorber with a young Kenny G on sax and Roy Ayers. Patrick started playing nightclubs when he was thirteen and learned to mix jazz with rock and R&B. In the early eighties he moved to San Diego and played in cover bands. That led to studio work in LA for Kevin Flournoy, Gene-O Cole, Under The Lake, Will Donato, Rocco Ventrella, Nathan Brown, Rod Best, The Ghost Trio, etc. He also performed with J. Michael Verta, Michael Paulo, among others , Scott Wilkie, Carl Evans, Jr. (Fattburger), Hollies Gentry III, Greg Vail (Kilauea), Tommy Emmanuel, Tom Braxton.

Now he has released a new album, containing smooth jazz, R&B and contemporary jazz. 'City Boy' opens with a nice, cheerful guitar playing, after which 'Find Your Purpose' continues in the same atmosphere. Vocalist Gene-O Cole is a guest on the title track. The party atmosphere is clearly there on 'House Party', followed by the very funky sounding 'Poly Funk'. After that you can experience the tranquility of 'Seascape', which continues in the mid-tempo of 'Cool That'. 'East of Nathans' maintains that relaxed vibe, while 'Just Dance' encourages you to sway along. Then we pop into 'Backstage' to get acquainted. The Japanese inspired 'Sabishi' sounds a bit melancholic, followed by 'Sol Food'. Joy and cheerfulness are the themes of 'The Joy in You', after which 'Summer Sky' closes with a summer feeling.

Again a nice album interspersed with Patrick's guitar skills. It's up to you to discover this!

TED FALCON – TÔ CHEGANDO (ALMOST THERE)

DETAIL ALBUM

Tracks:

Quebra Calho

Salsa Samba

Caindo de Cara

Tô Chegando

Dance of the Fadolin

Into the Chorosphere

Tres Coyotes

Eaton Canyon

Kip no Planalto

Sadie’s Waltz

Up the Mountain

San Telmo

Frevo de Aniversário

Memories of Home

 

Website Artiest

TED FALCON

www.tedfalcon.com

www.facebook.com/tedinbrazil

Wanneer mensen aan Braziliaanse muziek denken, dan is het eerste dat in hun gedachten komt, de bossa nova, en dat is bij mij ook het geval. Maar jazzviolist, mandolinespeler en componist Ted Falcon, verkiest de “choro” muziek. Ted is een professioneel muzikant en muziekleraar met meer dan 20 jaar ervaring. Hij woonde tussen 2008 en 2016 in Brazilië, waar hij die muziek uitvoerig bestudeerde. Ted heeft 10 albums uitgebracht en op honderden projecten meegespeeld. In 2016 keerde hij terug naar LA en werd er Adjunct Professor of Music aan het Whittier College, waar hij wereldmuziek, Latin en Caribische muziek gaf. Momenteel geeft hij les aan het Silverlake Conservatory of Music. Ted trad al op met o.a. Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Armandinho Macedo, Dominguinhos en Hamilton de Holanda.

Zijn elfde album staat uiteraard in het teken van die Braziliaanse sound, die ontsprong in het Rio van de negentiende eeuw. Er staan 4 originele tracks op, en dat zijn ‘Quebra Galho’, de titeltrack, ‘Kip no Planalto’ en ‘San Telmo’. Zijn vriend Kip Hargrove bezat een cd met die tracks, en gaf die aan hem terug. Ted ging onmiddellijk aan de slag om ze te remasteren, en weefde de overige songs errond. Zo is het opgewekte  ‘Salsa Samba’ een Cubaanse fusion dans, terwijl ‘Sadie’s Waltz’ en ‘Memories of Home’ zijn voorliefde voor choro in de verf zetten.

Een hybride cd dus, met Braziliaanse jazz en choro, wat eigenlijk een mix is van Afrikaanse, Europese en Amerikaanse muziekstijlen. Best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

When people think of Brazilian music, the first thing that comes to mind is the bossa nova, and that's the case with me too. But jazz violinist, mandolin player and composer Ted Falcon prefers the "choro" music. Ted is a professional musician and music teacher with over 20 years of experience. He lived in Brazil between 2008 and 2016, where he extensively studied that music. Ted has released 10 albums and played on hundreds of projects. In 2016, he returned to LA to become Adjunct Professor of Music at Whittier College, teaching world, Latin and Caribbean music. He currently teaches at the Silverlake Conservatory of Music. Ted has already performed with Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, Armandinho Macedo, Dominguinhos and Hamilton de Holanda, among others.

His eleventh album is of course all about that Brazilian sound, which originated in the Rio of the nineteenth century. There are 4 original tracks on it, and those are 'Quebra Galho', the title track, 'Kip no Planalto' and 'San Telmo'. His friend Kip Hargrove owned a CD of those tracks and returned it to him. Ted immediately got to work remastering them, weaving the rest of the songs around them. For example, the cheerful 'Salsa Samba' is a Cuban fusion dance, while 'Sadie's Waltz' and 'Memories of Home' highlight his predilection for choro.

So a hybrid CD, with Brazilian jazz and choro, which is actually a mix of African, European and American music styles. Quite fun!

EUNMI LEE – INTROSPECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Gimmick

Suspicion

5.19

Narcissism

Mr. Weird

Wavelength

Azure

 

Website Artiest

EUNMI LEE

www.eunmileemusic.com

www.facebook.com/eunmi.lee.music

De Koreaanse componiste, pianiste en opvoedster Eunmi Lee woont in New York. Op jonge leeftijd ontdekte ze al haar voorliefde voor muziek. Ze behaalde een “associate degree” aan het Seoul Institute of Arts in haar thuisland. Daarna werkte ze in Korea in verschillende hoedanigheden als professioneel muzikant zoals in het theater, bandstand en mediamuziek. In 2016 ging ze verder studeren in Nederland, en ging daar voor een Bachelor in muziek met een Holland National Excellence beurs voor piano. Drie jaar later rondde ze die studies af, en in 2020 verkaste ze naar New York City. Daar verkreeg ze haar Master van de New York University op piano. Eunmi is niet bang om haar culturele achtergrond te vermengen met contemporary jazz. En nu is haar debuutalbum uitgekomen, maar daarop 7 eigen composities, die ze sedert 2017 schreef. Eunmi wordt bijgestaan door Tony Kadlec (trompet), Alan Ferber (trombone), Jon Gordon (alt & sopraan sax), Remy LeBeuef (alt & bariton sax), John Ellis (tenor sax, klarinet, bas klarinet), Joyce Hammann en Meg Okura (viool), Lois Martin (viola), Jody Redhage & Maria Jeffers (cello), Matt Clohesy (bas) en Ari Hoenig (drums).

De naam van het album verwijst naar haar innerlijke observaties, d.w.z. emoties en beelden die in haar onderbewustzijn opborrelen, die ze omzet in muziek. Opener ‘Gimmick’ is post bebop, waarna ‘Suspicion’ kamermuziek is met een cinefiel, lethargisch gevoel in zich. ‘5.19’ refereert naar 19 mei, de datum waarop ze dit stuk in Nederland schreef. Hierin ontmoet klassieke muziek jazz. ‘Narcissism’ gaat over de online wereld van het Internet en sociale media, gevolgd door ‘Mr. Weird’ dat ons meeneemt naar de tijd van de big bands. ‘Wavelength’ verwijst dan weer naar ieders eigen persoonlijkheid, en vertoont sensitief pianospel. Met ‘Azure’ refereert Eunmi naar de kleur van de hemel, en verwijst ze naar de hoop.

Een debuut dat vooral beïnvloed is door klassieke muziek, met improvisaties. Niet zozeer mijn smaak.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Korean composer, pianist and educator Eunmi Lee lives in New York. She discovered her love for music at a young age. She earned an associate degree from the Seoul Institute of Arts in her home country. She then worked in Korea in various capacities as a professional musician such as in theater, bandstand and media music. In 2016 she continued her studies in the Netherlands, and went there for a Bachelor of Music with a Holland National Excellence scholarship for piano. Three years later she completed those studies, and in 2020 she moved to New York City. There she received her Master's degree in piano from New York University. Eunmi is not afraid to mix her cultural background with contemporary jazz. And now her debut album has been released, with 7 own compositions, which she wrote since 2017. Eunmi is joined by Tony Kadlec (trumpet), Alan Ferber (trombone), Jon Gordon (alto & soprano sax), Remy LeBeuef (alto & baritone sax), John Ellis (tenor sax, clarinet, bass clarinet), Joyce Hammann and Meg Okura (violin), Lois Martin (viola), Jody Redhage & Maria Jeffers (cello), Matt Clohesy (bass) and Ari Hoenig (drums).

The name of the album refers to her inner observations, i.e. emotions and images that bubble up in her subconscious, which she transforms into music. Opener 'Gimmick' is post bebop, after which 'Suspicion' is chamber music with a cinephile, lethargic feeling. '5.19' refers to May 19, the date on which she wrote this piece in the Netherlands. In this, classical music meets jazz. 'Narcissism' is about the online world of the Internet and social media, followed by 'Mr. Weird' that takes us to the time of the big bands. 'Wavelength' refers to everyone's own personality, and shows sensitive piano playing. With 'Azure' Eunmi refers to the color of the sky, and she refers to hope.

A debut that is mainly influenced by classical music, with improvisations. Not so much my taste.

KIRSTEN AGRESTA COPELY – AQUAMARINE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Aquamarine

I Am Water

Glass Octopus

Deep Blue World

Surfacing

Sea Idyll

Naiads

Coralline

Into the Mist

 

Website Artiest

KIRSTEN AGRESTA COPELY

https://www.kirstencopelymusic.com/

www.facebook.com/kirstencopelymusic

De internationaal Award winnende harpiste, componiste en arrangeur Kirsten Agresta Copely heeft al muziek gemaakt voor staatshoofden, voor soundtracks van blockbusters, voor Billboard artiesten enz. Naast haar klassieke training, begon ze op haar veertiende aan een solotournee langs de Britse eilanden. Daarnaast won ze de bronzen medaille in de eerste USA International Harp Competition, debuteerde ze als concertsoliste in Carnegie Hall en Lincoln Center. Ze is de voornaamste harpiste in het Mostly Mozart Festival Orchestra en treedt regelmatig op met de Nashville Symphony. Maar ze stond naast Beyoncé in het Witte Huis voor president Obama. Kirsten trad ook al op met Lionel Richie en was Associate Professor of Harp aan de Vanderbilt University Blair School of Music (2017- 2021) en Sarah Lawrence College (2003-2014).

In dit persoonlijke en oprechte eerbetoon aan haar moeder en aan hun wederzijdse liefde voor de zee, brengt Kirsten Agresta Copely ons prachtige en ongeëvenaarde muzikale creaties, die allemaal tegelijkertijd transformerend en inspirerend zijn. Kirsten stuwt ons onze verbeelding binnen, terwijl ze ons meeneemt in haar verblijf naar de zee en terug, en dat op de meest levendige en meeslepende manier. Te midden van haar schuimstralen en lichtstralen dwarrelen we de oceaan in op haar majestueuze melodieën, onuitwisbaar veranderd, zoals ze was door de liefde en steun van haar moeder.

Op ‘Surfacing’ speelt Tess Remy-Schumacher mee, en op ‘Into the Mist’ zijn dat Dave Eggar en Maggie Gould Wilson.

Een feest voor waterliefhebbers!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Internationally Award-winning harpist, composer and arranger Kirsten Agresta Copely has made music for heads of state, for blockbuster soundtracks, for Billboard artists, etc. In addition to her classical training, she embarked on a solo tour of the British Isles at the age of fourteen. In addition, she won the bronze medal in the first USA International Harp Competition, debuted as a concert soloist at Carnegie Hall and Lincoln Center. She is principal harpist in the Mostly Mozart Festival Orchestra and performs regularly with the Nashville Symphony. But she stood next to Beyoncé in the White House for President Obama. Kirsten also performed with Lionel Richie and was Associate Professor of Harp at Vanderbilt University Blair School of Music (2017-2021) and Sarah Lawrence College (2003-2014).

In this personal and heartfelt tribute to her mother and to their mutual love of the sea, Kirsten Agresta Copely brings us beautiful and unparalleled musical creations, all of which are transformative and inspiring at the same time. Kirsten propels us into our imaginations as she takes us through her abode to the sea and back in the most vivid and compelling way. Amidst her foam and beams of light, we whirl into the ocean to her majestic melodies, indelibly changed, as she was by her mother's love and support.

Tess Remy-Schumacher plays on 'Surfacing', and on 'Into the Mist' they are Dave Eggar and Maggie Gould Wilson.

A feast for water lovers!

SLOW WORLD – GINKO

DETAIL ALBUM

Tracks:

House Of Tao

Buddha’s Lore

Heart Of Asia

Ai

 

Website Artiest

SLOW WORLD

https://www.facebook.com/slowworld/

Lemongrassmusic presenteert de EP ‘Ginko’ van Slow World, met daarop 4 tracks. Dit is een muziekproject van de Duitse muzikant en producer Daniel Voss (alias Five Seasons), gewijd aan de langzame bewegingen van het leven, het diepe en stille genieten van de schoonheid en grootsheid van onze wereld en het hele bestaan. De muziek van Slow World wordt vaak beschouwd als een perfecte soundtrack voor escapisme en innerlijke reizen.

De muziek op ‘Ginko’ bestaat voornamelijk uit traditionele Japanse en Chinese instrumenten (Koto, Erhu, Shakuhachi, Yangqin e.a.) die torenhoog uittorenen op subtiele Electronic Ambient-tapijten en warme cello- en vioolarrangementen. De muziek is gemaakt om een staat van diepe ontspanning, vreugde en geluk te bereiken. Ze roept beelden op van oude, natuurlijke plaatsen, heiligdommen van de religies uit het Verre Oosten en de oude en moderne culturen van Japan, China en India.

Maak een kopje groene thee of pittige Chai en duik in een lange, lichte en soms meditatieve droom met muziek van Slow World

 

Patrick Van de Wiele (4)

Lemongrassmusic presents Slow World's EP 'Ginko', containing 4 tracks. This is a music project by German musician and producer Daniel Voss (alias Five Seasons), dedicated to the slow movements of life, the deep and silent enjoyment of the beauty and grandeur of our world and all of existence. Slow World's music is often regarded as a perfect soundtrack for escapism and inner journeys.

The music on 'Ginko' consists mainly of traditional Japanese and Chinese instruments (Koto, Erhu, Shakuhachi, Yangqin and others) that tower high on subtle Electronic Ambient tapestries and warm cello and violin arrangements. The music is made to achieve a state of deep relaxation, joy and happiness. It evokes images of ancient natural places, shrines of Far Eastern religions and the ancient and modern cultures of Japan, China and India.

Make a cup of green tea or spicy Chai and dive into a long, light and sometimes meditative dream with music from Slow World.

BENNETT BRANDEIS – NOUVEAU

DETAIL ALBUM

Tracks:

The River

Nouveau

Makin’ Love

One Good Love

Moonlight

Om Namo Bhagavate Amor

Kiwano

Java Flower

Orchid

Another Chance

Hope, Audrey

 

Website Artiest

BENNETT BRANDEIS

https://www.facebook.com/BennettBMusic/

https://www.bennettbrandeis.com/

De Amerikaan Bennett B(randeis) is hier niet bekend, maar hij is een gitaarvirtuoos, die bekend staat om zijn soulvolle melodieën, opwindende optredens en een rijkgevulde carrière als artiest op de Billboard charts. Bennett won al 5 ASCAP Awards, en heeft zeven albums uitgebracht. Zo maakte hij ooit een tournee doorheen zijn thuisland samen met Marilyn McCoo & de heropgerichte zanggroep Fifth Dimension. Maar Bennett stond ook al op podia in Europa en Zuid-Amerika. Voor zijn nieuwste album componeerde hij alle tracks zelf, en behalve ‘Hope, Audrey’ mixte hij zelf ook. De songs variëren van gospel met een tikkeltje funk, over smooth jazz, contemporary jazz, Neo-soul, wereldmuziek tot een jazzballade en gevoelige akoestische ballades. Opener ‘The River’ start alvast zeer funky, met daarop een ontspannen smooth jazzpiano. De titeltrack is een relaxte smooth jazztrack, waarna ‘Makin’ Love’ een romantische ballade vormt. De ballade ‘One Good Love’ werd ingezongen door Amelia Ong, terwijl het akoestische 'Moonlight’ een romantisch intermezzo is. ‘Om Namo Bhagavate Amor’ brengt mij naar India, in gezelschap van Archita Prasad en Ben Macrory, evolueert later naar EDM, gevolgd door een party met een gospelkoor! Contemporary jazz is dan weer het thema van ‘Kiwano’, gevolgd door ‘Java Flower’ dat mij een Indonesië transporteert met een New Age-achtige track. Syafril Firdeus bespeelt de fluit. De jazzballade ‘Orchid’ kreeg woordeloze vocalen mee van Archita Prasad. Op ‘Another Chance’ kan je Bennett horen nylongitaar bespelen tegenover een orkestrale achtergrond. Afsluiter ‘Hope, Audrey’ is een eerbetoon aan zijn moeder, met hulp van Joe Porcaro op percussie, Andy Suzuki op sax en Louis Durra op piano en synthesizer.

Een gevarieerd album dus, dat voor elk wat biedt. Dit bewijst meteen Bennett’s veelzijdig talent. Best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American Bennett B(randeis) is not known here, but he is a guitar virtuoso, known for his soulful melodies, exciting performances and a rich career as an artist on the Billboard charts. Bennett has already won 5 ASCAP Awards, and has released seven albums. He once toured his homeland with Marilyn McCoo & the re-established vocal group Fifth Dimension. But Bennett has also performed on stages in Europe and South America. For his latest album he composed all the tracks himself, and besides 'Hope, Audrey' he also mixed them himself. The songs vary from gospel with a touch of funk, over smooth jazz, contemporary jazz, Neo-soul, world music to a jazz ballad and sensitive acoustic ballads. Opener 'The River' starts very funky, with a relaxed smooth jazz piano on top of it. The title track is a relaxed smooth jazz track, after which 'Makin' Love' forms a romantic ballad. The ballad 'One Good Love' was sung by Amelia Ong, while the acoustic 'Moonlight' is a romantic interlude. 'Om Namo Bhagavate Amor' takes me to India, accompanied by Archita Prasad and Ben Macrory, later evolves into EDM, followed by a party with a gospel choir! Contemporary jazz, on the other hand, is the theme of 'Kiwano', followed by 'Java Flower' that transports me to Indonesia with a New Age-like track. Syafril Firdeus plays the flute. The jazz ballad 'Orchid' received wordless vocals from Archita Prasad. On 'Another Chance' you can hear Bennett playing nylon guitar against an orchestral background. Closing track 'Hope, Audrey' is a tribute to his mother, with the help of Joe Porcaro on percussion, Andy Suzuki on sax and Louis Durra on piano and synthesizer.

A varied album that offers something for everyone. This immediately proves Bennett's versatile talent. Quite fun!

SOFTWAVER – RETROSPECTIVE

DETAIL ALBUM

Tracks:

The Underworld

View into the Distance

Silent Room

 

Website Artiest

SOFTWAVER

https://sine-music.bandcamp.com/album/retrospective

Enkele dagen geleden heeft het Duitse label Sine Music de nieuwe ambient EP ‘Retrospective’ van de artiest Softwaver uit Berlijn (echte naam Alex Houser) uitgebracht. Hierop staan 3 tracks. De inspiratie voor deze EP kwam door de levensgebeurtenissen van Softwaver ’s laatste jaren, toen hij afscheid nam van geliefden en de geboorte van zijn kinderen. Alex heeft dit allemaal in zijn nieuwe tracks gegoten en laat hiermee uw ziel smelten. De kern van zijn muziek blijft melancholisch klinken met “spacy” pad sounds, maar ze is kalmer. Zijn vorige single ‘The Underworld’ was zijn eerste release na 10 jaar. Hiermee start de EP en het brengt je in een droomachtige toestand. ‘View into the Distance’ begint met gitaar, op een bedje van analoge synthesizers. Daarna volgt het zachte ‘Silent Room’.

Uitstekende ambient muziek, om bij weg te dromen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

A few days ago, the German label Sine Music released the new ambient EP 'Retrospective' by Berlin artist Softwaver (real name Alex Houser). It contains 3 tracks. The inspiration for this EP came from the life events of Softwaver's last years, as he said goodbye to loved ones and the birth of his children. Alex has poured all this into his new tracks and melts your soul with them. The core of his music continues to sound melancholic with "spacy" pad sounds, but it is calmer. His previous single 'The Underworld' was his first release after 10 years. This will start the EP and it will put you in a dream like state. 'View into the Distance' starts with guitar, on a bed of analog synthesizers. This is followed by the soft 'Silent Room'.

Excellent ambient music, to dream away to!

JIM OTTAWAY – INFINITE UNIVERSES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Beyond Heaven and Earth

Ancient Starlight

Hidden Universes

Until Eternity Passes Away

Divided Skies

An Infinity of Universes

Many Different Suns

Voices of Universal Infinity

Light from Perfect Darkness

 

Website Artiest

JIM OTTAWAY

www.jimottaway.com

www.facebook.com/JimOttawayMusic

Eerder besprak ik hier al het album ‘Somewhere In-Between’ van de Australische Award winnende componist en muzikant Jim Ottaway. Jim heeft een nieuw ambient elektronisch album digitaal uitgebracht, en hij zegt dat dit de volgende natuurlijke ontwikkeling in zijn serie space ambient/elektronische albums is, na ‘Threshold of the Universe’ (2021), ‘Beyond the Purple Sun’ (2019), ‘Deep Space Blue’ (2017) en ‘Southern Cross’ (2016). Jim's nieuwe album bestaat uit negen ambient elektronische tracks die zich allemaal focussen op de schoonheid, verwondering en complexiteit van het universum. Het album stelt ook de vraag "Zou het kunnen dat ons universum slechts een deel is van een veelheid van universums... een oneindigheid van universums... een multiversum?". Inderdaad een intrigerende vraag. Zoals bij alle albums van Jim, stelt hij dat de nummers op dit album zijn gekozen uit vele uren opgenomen muziek die hij in zijn muziekkluis heeft. Jim kiest daaruit de tracks die het best bij het thema van elk album passen. Het merendeel van die tracks hier zijn de afgelopen jaren gecomponeerd en opgenomen, maar sommige nummers dateren al uit 2008. Aan alle nummers op het album zijn in de afgelopen zes maanden echter extra opnames toegevoegd en de opname en productie zijn voltooid in mei van dit jaar. Jim componeert en neemt al zijn muziek op in zijn thuisstudio aan de voet van de prachtige Springbrook Mountain aan de Gold Coast in Australië. Elk van zijn laatste tien albums ontvingen nominaties in wereldwijde muziekprijzen. In juli 2021 werd Jim tijdens de 17de jaarlijkse Zone Music Reporter (ZMR) Awards in New Orleans bekroond met het beste elektronische album voor zijn album ‘When Eternity Touches Time’. Jim ontving ook in 2018 twee prijzen tijdens de 14de jaarlijkse ZMR Awards voor zijn albums ‘Deep Space Blue’ (Best Ambient Album) en ‘Timeless e-Motion’ (Best Electronic Album). Jim heeft ook nominaties voor ZMR Album of the Year ontvangen voor ‘When Eternity Touches Time’ en ‘Deep Space Blue’. Tevens ontving hij in februari 2023 tijdens de 15de jaarlijkse prijsuitreiking, een prestigieuze Schallwelle German Electronic Music Award. Jim is de eerste Australiër die genomineerd is en een Schallwelle Award wint.

De mooie, sfeervolle muziek laat je zweven tussen sterren en nevels, en dat is precies wat zijn bedoeling is. Indien u het multiversum wil verkennen, dan is dit de gepaste muziek daarvoor! Uitstekend voor sciencefictionfans!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

Earlier I reviewed the album 'Somewhere In-Between' by the Australian Award winning composer and musician Jim Ottaway. Jim has released a new ambient electronic album digitally, and he says it's the next natural progression in his series of space ambient/electronic albums, following ‘Threshold of the Universe’ (2021), ‘Beyond the Purple Sun’ (2019), 'Deep Space Blue’ (2017) and 'Southern Cross' (2016). Jim's new album consists of nine ambient electronic tracks that all focus on the beauty, wonder and complexity of the universe. The album also poses the question "Could it be that our universe is just one part of a multitude of universes...an infinity of universes...a multiverse?". An intriguing question indeed. As with all of Jim's albums, he states that the songs on this album were chosen from many hours of recorded music that he has in his music vault. Jim chooses the tracks that best fit the theme of each album. The majority of those tracks here were composed and recorded over the past few years, but some tracks date back as far as 2008. However, all tracks on the album have additional recordings added to them in the past six months, and recording and production were completed in May of this year. Jim composes and records all his music in his home studio at the foot of the beautiful Springbrook Mountain on Australia's Gold Coast. Each of his last ten albums received nominations in worldwide music awards. In July 2021, Jim was awarded Best Electronic Album at the 17th Annual Zone Music Reporter (ZMR) Awards in New Orleans for his album ‘When Eternity Touches Time’. Jim also received two awards at the 14th Annual ZMR Awards in 2018 for his albums ‘Deep Space Blue’ (Best Ambient Album) and ‘Timeless e-Motion’ (Best Electronic Album). Jim has also received ZMR Album of the Year nominations for ˜When Eternity Touches Time' and ˜Deep Space Blue'. He also received a prestigious Schallwelle German Electronic Music Award in February 2023 at the 15th annual awards ceremony. Jim is the first Australian to be nominated and win a Schallwelle Award.

The beautiful, atmospheric music makes you float between stars and nebulae, and that is exactly what its intention is. If you want to explore the multiverse, this is the music for you! Excellent for science fiction fans!

TOM EATON – WEATHERING

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Prelude to the Lost Years
 2. The Lost Years
 3. Above the Mad River
 4. Instead I Said Goodbye
 5. The Empty Page
 6. Weathering
 7. The Beach, the Rain, and Hope
 8. The World with Her in it
 9. When Clouds Give Way to Stars

 

Website Artiest

TOM EATON

https://www.heartdancerecords.com/tom-eaton

https://tomeaton1.bandcamp.com/album/weathering

De Amerikaanse muzikant, producer en mastering ingenieur Tom Eaton is al voor een Grammy Award genomineerd. Hij gebruikt vintage en moderne synthesizers, gitaren, gefrette en fretloze bassen, talloze sonische beeldhouwapparatuur, veldopnames en zijn kenmerkende piano. Zo componeert Tom rustige ambient muziek, die door verschillende sites als rijk, complex en prachtig gestructureerd genoemd wordt.

Tom woont op het platteland van New Hampshire met zijn vrouw, twee katten en een wisselende cast van bijna volwassen kinderen. Zijn studio, Sounds & Substance, is een omgebouwde schuur van twee verdiepingen met een masteringstudio op de eerste verdieping en Tom's compositieruimte op de tweede verdieping, gevuld met instrumenten en natuurlijk licht. Hij haalt inspiratie uit de bossen en weilanden net buiten zijn deur en de nabijgelegen Atlantische kust. Sinds 1993 produceert, neemt hij op, mastert en speelt Tom op albums voor andere artiesten, en sinds 2009 werkt hij samen met Will Ackerman (GRAMMY®-winnende gitarist, producer en oprichter van Windham Hill Records). Tevens maakt hij albums voor enkele van de beste muzikanten die werkzaam zijn in de moderne instrumentale en New Age genres. Tom en Will produceerden en toerden met het bekroonde ensemble FLOW (met Will, Lawrence Blatt, Fiona Joy Hawkins en Jeff Oster), speelden meerdere keren in Weill Hall in Carnegie Hall, The Grammy Museum in LA en The Jazz Museum in New Orleans, naast vele andere locaties.

Dit nieuwe album, dat op 4 augustus digitaal uitkomt, bevat 9 tracks die hij zelf componeerde, uitvoerde, opnam, mixte en masterde. Tom speelde piano, bas, gitaren, synthesizers, accordeon en percussie. Huck Eaton voegde elektrische gitaar toe. De sound ervan is een ontspannende ambiente sfeer, die uitstekend bij een documentaire zou passen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American musician, producer and mastering engineer Tom Eaton has already been nominated for a Grammy Award. He uses vintage and modern synthesizers, guitars, fretted and fretless basses, numerous sonic sculpting equipment, field recordings, and his signature piano. For example, Tom composes quiet ambient music, which is described by various sites as rich, complex and beautifully structured.

Tom lives in rural New Hampshire with his wife, two cats, and a rotating cast of near-grown children. His studio, Sounds & Substance, is a converted two-story barn with a mastering studio on the first floor and Tom's composition room on the second floor, filled with instruments and natural light. He takes inspiration from the woods and meadows just outside his door and the nearby Atlantic coast. Since 1993 Tom has been producing, recording, mastering and playing on albums for other artists, and since 2009 he has collaborated with Will Ackerman (GRAMMY® winning guitarist, producer and founder of Windham Hill Records). He also produces albums for some of the best musicians working in the modern instrumental and New Age genres. Tom and Will produced and toured with the award-winning ensemble FLOW (featuring Will, Lawrence Blatt, Fiona Joy Hawkins and Jeff Oster), performed multiple times at Weill Hall at Carnegie Hall, The Grammy Museum in LA and The Jazz Museum in New Orleans, in addition to many other locations.

This new album, which will be released digitally on August 4, contains 9 tracks that he composed, performed, recorded, mixed and mastered himself. Tom played piano, bass, guitars, synthesizers, accordion and percussion. Huck Eaton added electric guitar. The sound of it is a relaxing ambient atmosphere, which would fit perfectly with a documentary.

ELEON – DAITHI

DETAIL ALBUM

Tracks:

Daithi

The Dream Collider

Kingdom Above Clouds

Child Like Hearts

Thunderclouds Ahead

On Wings of Hope

Angelic Realms

In Search of Memories

Sunrays Breaking Through

Clear Skies Ahead

Heavenly Beings

Forever the Horizon

Coming Home

 

Website Artiest

ELEON

https://www.eleonsound.com/

https://www.facebook.com/eleonsound

De Award winnende elektronische componist, geluidsdesigner en producer Eleon, pseudoniem voor de Amerikaan Michael L. Rogers, is de voorbije twee jaar bezig geweest met het voorbereiden van zijn nieuwste album. Het is het eerste voor het Wayfarer Records label. Eleon staat bekend voor zijn “chill-step groove” en brengt een mengeling van ambient en cinefiele soundtrackthema’s, vermengd met exotische grooves, die soms elementen uit de seventies en eighties in zich dragen. Eleon is al muzikaal bezig sedert die eighties, maar kwam pas in 2018 in de publieke belangstelling met zijn debuutalbum ‘Dreams Beyond Terra’. Sindsdien heeft hij meer dan 20 albums uitgebracht. Hij won in 2019 de ZMR Award voor “Best Electronic Album of the Year” met ‘Flight Lounge’.

‘Daithi’ werd zorgvuldig gecomponeerd en gemaakt met diepe emoties en gedachten met behulp van een breed scala aan verbluffende softwaresynths en samples. Door nieuwe verhalen en werelden te bouwen, heeft Eleon in totaal dertien edgy groove-tracks gemaakt die zijn luisteraars meenemen naar onbekende rijken van de verbeelding. Filmcomponist en wereldberoemde gitarist David Helpling kwam aan boord van dit geweldige project en coproduceerde samen met hem het nummer ‘The Dream Collider’, waaraan meer dan een half jaar werd gewerkt. Hier zijn ook de bekende gitarist John Gregorius en filmcomponist en basgitarist Sean O'Bryan Smith te horen, die beiden aan meer dan de helft van de albumtracks hebben gewerkt. Dus wees voorbereid om met Eleon naar de atmosferische rijken en hemelse dimensies van Daithi te vliegen, waar je hart vrij kan zijn van aardse zorgen, en begin je pad en reis naar plaatsen die wachten om ontdekt te worden. Want Eleon of beter gezegd Michael is net zoals ik bezeten van buitenaardse landschappen, aliens en sciencefiction.

De titeltrack opent rustig, om dan over te vloeien in een ambiente sfeer. ‘The Dream Collider’ volgt daarna, en klinkt ritmischer. ‘Kingdom Above Clouds’ drijft op een mysterieuze sfeer, waarna ‘Child Like Hearts’ terug rustiger overkomt. Maar ‘Thunderclouds Ahead’ weinig goeds belooft, maar toch ambient klinkt. Met ‘On Wings of Hope’ blijven we zoeken naar (gevleugelde) hoop, waarna we met ‘Angelic Realms’ ons in engelachtige sferen bevinden. In ‘In Search of Memories’ gaan Eleon op zoek naar herinneringen, gevolgd door doorbrekende zonnestralen in ‘Sunrays Breaking Through’. Daarna wordt de lucht helder op de tonen van ‘Clear Skies Ahead’ en we ontmoeten zowaar hemelse wezens met het zachte ‘Heavenly Beings’. ‘Forever the Horizon’ doet me wat denken aan Vangelis, waarna ‘Coming Home’ afsluit in een zacht klimaat.

Eleon heeft hiermee een muzikale trip gemakt naar een hemelse plek, waar het goed toeven is. Om uw aardse zorgen dus te vergeten!

Patrick Van de Wiele (4)

Award-winning electronic composer, sound designer and producer Eleon, pseudonym for the American Michael L. Rogers, has been preparing his latest album for the past two years. It is the first for the Wayfarer Records label. Eleon is known for his "chill-step groove" and brings a mixture of ambient and cinephile soundtrack themes, mixed with exotic grooves, sometimes with elements of the seventies and eighties. Eleon has been musically active since the eighties, but only came into the public eye in 2018 with his debut album 'Dreams Beyond Terra'. Since then he has released more than 20 albums. He won the 2019 ZMR Award for “Best Electronic Album of the Year” with ‘Flight Lounge’.

'Daithi' was carefully composed and crafted with deep emotions and thoughts using a wide variety of stunning software synths and samples. Building new stories and worlds, Eleon has created a total of thirteen edgy groove tracks that transport his listeners to unknown realms of the imagination. Film composer and world-renowned guitarist David Helpling came on board with this amazing project and co-produced the song 'The Dream Collider' with him, which took more than half a year to complete. Also featured here are renowned guitarist John Gregorius and film composer and bass guitarist Sean O'Bryan Smith, both of whom have worked on more than half of the album's tracks. So be prepared to fly with Eleon to the atmospheric realms and celestial dimensions of Daithi, where your heart can be free from earthly cares, and begin your path and journey to places waiting to be discovered. Because Eleon or rather Michael, just like me, is obsessed with alien landscapes, aliens and science fiction.

The title track opens quietly, and then flows into an ambient atmosphere. 'The Dream Collider' follows next, and sounds more rhythmic. 'Kingdom Above Clouds' floats on a mysterious atmosphere, after which 'Child Like Hearts' comes across as calmer again. But 'Thunderclouds Ahead' doesn't promise much good, but still sounds ambient. With 'On Wings of Hope' we continue to search for (winged) hope, after which we find ourselves in angelic spheres with 'Angelic Realms'. In 'In Search of Memories', Eleon goes in search of memories, followed by sunbeams breaking through in 'Sunrays Breaking Through'. Then the sky clears to the tones of 'Clear Skies Ahead' and we actually meet heavenly beings with the soft 'Heavenly Beings'. 'Forever the Horizon' reminds me a bit of Vangelis, after which 'Coming Home' closes in a soft climate.

Eleon has made a musical trip to a heavenly place, where life is good. So to forget your earthly cares!

BURT BACHARACH – DREAM BIG – THE FIRST DECADE OF SONGS

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

The First Book of Songs 1952-59
1 Nat King Cole – Once in a Blue Moon
2 Patti Page – Keep Me In Mind
3 Mel Torme – These Desperate Hours
4 Sherry Parsons – Peggy’s In The Pantry
5 The Gallahads – The Morning Mail
6 Alan Dale – I Cry More
7 June Valli – Beauty Isn’t Everything
8 Della Reese – How About?
9 Johnny Mathis – Warm And Tender
10 Jo Stafford – Underneath The Overpass
11 Marty Robbins – The Story Of My Life
12 Michael Holliday – The Story Of My Life
13 Jerry Lewis – Sad Sack
14 Gale Storm – Winter Warm
15 Peggy Lee – Uninvited Dream
16 Bob Manning – Love Bank
17 Perry Como – Magic Moments
18 The Four Preps – Humble Pie
19 Bernie Nee – Country Music Holiday
20 Patti Page – Another Time, Another Place
21 Margaret Whiting – Hot Spell
22 Mary Mayo – It Seemed So Right Last Night
23 Marty Robbins – Sitting in a Tree House
24 Tony Bennett – The Night That Heaven Fell
25 The Five Blobs – The Blob
26 The Four Coins – Wendy Wendy
27 Marty Robbins – The Last Time I Saw My Heart
28 Sonny James – Dream Big
29 Steve Lawrence – Loving Is A Way Of Giving
30 Jack Jones – Make Room For The Joy
31 Four Aces – Paradise Island
32 Burt Bacharach – Searching Wind
33 Burt Bacharach – Rosanne

 

DISC TWO

Long Ago Last Summer 1959-61
1 Gloria Lambert – Moon Man
2 John Ashley – The Hangman
3 Jane Morgan – With Open Arms
4 Johnny Mathis – Heavenly
5 The Eligibles – Faker Faker
6 Gene McDaniels – In Times Like These
7 Johnny Mathis – Faithfully
8 Larry Hall – A Girl Like You
9 Rosemary June – Your Lips Are Warmer Than Your Heart
10 Paul Hampton – Two Hour Honeymoon
11 Paul Hampton – Creams
12 The Avons – You’re Only Young Once (Yeh Yeh Yeh)
13 Keely Smith – Close
14 Charlie Gracie – I Looked for you
15 Diana Trask – Long Ago Last Summer
16 Everit Herter – Boys Were Made For Girls
17 Rusty Draper – Ten Thousand Years Ago
18 The Wanderers – I Could Make You Mine
19 Buddy Clinton – Joanie’s Forever
20 Dick Van Dyke – Three Wheels On My Wagon
21 Frankie Avalon – Gotta Get a Girl
22 Connie Stevens – And This Is Mine
23 The Turbans – Three Friends (Two Lovers)
24 The Rangoons – Moon Guitar
25 The Drifters – (Don’t Go) Please Stay
26 Tommy Sands – Love In A Goldfish Bowl
27 Chuck Jackson – I Wake Up Crying
28 Del Shannon – The Answer To Everything
29 The Shepherd Sisters – Deeply
30 Gloria Lynne – You Don’t Have To Be A Tower Of Strength
31 The Four Coins – The Miracle Of St. Marie
32 The Shirelles – Baby It’s You

 

DISC THREE

Make It Easy On Yourself 1962
1 Jerry Butler – Make It Easy On Yourself
2 Sophia Loren – Donne Moi Ma Chance
3 Jack Jones – Dreamin’ All The Time
4 Jack Jones – Pick Up The Pieces
5 The Four Coins –
The Windows Of Heaven
6 Gene McDaniels – Another Tear Falls
7 The Drifters – Mexican Divorce
8 Etta James – Waiting For Charlie To Come Home
9 Jane Morgan – Forever My Love
10 Gene Pitney – (The Man Who Shot) Liberty Valance
11 The Fairmount Singers – (The Man Who Shot) Liberty Valance
12 The Exotics – Manpower
13 Chuck Jackson – Any Day Now (My Wild And Beautiful Bird)
14 Babs Tino – Forgive Me (For Giving You Such A Bad Time)
15 Timi Yuro – The Love Of A Boy
16 Andy Williams – Don’t You Believe It
17 Gene Pitney – Only Love Can Break a Heart
18 Gene Pitney – Little Betty Falling Star
19 Tommy Hunt – I Just Don’t Know What To Do With Myself
20 Tommy Hunt – Don’t Make Me Over
21 The Shirelles – It’s Love That Really Counts (In The Long Run)
22 Jimmy Radcliffe-(There Goes)The Forgotten Man
23 Helen Shapiro – Keep Away From Other Girls
24 Dionne Warwick – Don’t Make Me Over
25 Dionne Warwick – I Smiled Yesterday
26 Joey Powers – Don’t Envy Me
27 Bobby Vee – Anonymous Phone Call
28 Paul Evans – The Bell That Couldn’t Jingle
29 Marlene Dietrich – Kleine Treue Nachtigall (Small True Nightingale)
30 Marlene Dietrich – Sag Mir Wo Die Blumen Sind (Where Have All The Flowers Gone)

 

DISC FOUR

Burt Bacharach / Influences and Inspirations
1 Mel Torme – The Christmas Song
2 Claude Debussy – Reflets dans l’eau from Images Pour Piano Book 1 – Marcelle Meyer (piano)
Maurice Ravel – Daphnis & Chloe – No
2 15.39
3 Lever Du Jour
4 Pantomime
5 Danse Générale – Detroit Symphony Orchestra / Paul Paray
Darius Milhaud – from Saudades do Brasil
6 Overture
7 Soracaba
8 Botafogo
9 Corcovado – Concert Arts Orchestra / Darius Milhaud
10 Bohuslav Martinů – Parable Of A Sculpture. Andante Pastorale from The Parables – Czech Philharmonic / Karel Ančerl
11 Henry Cowell – Intro to The Tides Of Manaunaun
12 Henry Cowell – Tides Of Manaunaun
13 Arnold Schoenberg – Mondestrunken (Moonstruck) from Pierrot Lunaire – Jeanne Héricard (soprano) / Hans Rosbaud
14 Alban Berg – Allegro misterioso from Lyric Suite Juilliard String Quartet
15 Anton Webern – Langsam, Marcia funebre (Funeral March) from 6 Pieces for Orchestra, Op 6
SWR Baden-Baden / Hans Rosbaud
16 Leonard Bernstein – Masque from The Age of Anxiety – Lukas Foss (piano) New York Philharmonic / Leonard Bernstein
17 Gil Evans Orchestra – La Nevada
18 Tadd Dameron – Fontainebleau
19 Charlie Parker & Dizzy Gillespie – An Oscar for Treadwell
20 Count Basie – April in Paris
21 Agostinho Dos Santos and Roberto Menescal – A Felicidade (from Black Orpheus)

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

De legendarische componist Burt Bacharach behoort tot mijn topfavorieten. Hij overleed in februari van dit jaar, en daarmee verloren we een muzikaal genie! Burt Bacharach bracht een revolutie teweeg in het schrijven van populaire liedjes, gebruikmakend van een voorheen onvoorstelbare technische verfijning, die volledig tot uitdrukking zou komen in de jaren zestig, toen hij en tekstschrijver Hal David met een verbazingwekkende reeks gedenkwaardige hits de pop-hitlijsten regeerden. Geïnspireerd door zijn liefde voor de Franse impressionistische componisten, Braziliaanse volksmuziek, bebop en modernistische jazz, won Bacharach het respect van iedereen, van Brian Wilson tot Bill Evans, tot Frank Zappa, maar zijn vroege jaren waren er een van strijd en frustrerende compromissen.

Deze collectie onthult een eclectische leertijd (een duizelingwekkende wereld van Frankie Avaloneske Amerikaanse tieneridolen, mannelijke en vrouwelijke soulzangers, doo-wop- en close-harmony-groepen, B-filmthemamelodieën, fakkelzangers, crooners en nieuwe platen) die culmineerde in de historische eerste hits: ‘Magic Moments’, ‘The Story of My Life’, ‘Make It Easy on Yourself’, ‘Baby It’s You’, ‘I Just Don’t Know What To Do With Myself’ en (met de opkomst van Bacharach & Davids grootste vertolkster Dionne Warwick) haar eerste hit ‘Don’t Make Me Over’.

De collectie bestaat uit 4 cd’s, met daarop 116 tracks. Hier vind u vintage tracks in de versies van o.a. Nat King Cole, Johnny Mathis, Tony Bennett, Frankie Avalon, Gene Pitney, Andy Williams enz. De vierde cd staat in het teken van zijn invloeden en inspiraties.

Een aanrader voor wie het prille begin van Burt’s carrière wil ontdekken!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The legendary composer Burt Bacharach is one of my top favourites. He passed away in February of this year, and we lost a musical genius! Burt Bacharach revolutionized popular songwriting, employing a previously unimaginable technical sophistication, which would come to full expression in the 1960s, when he and lyricist Hal David ruled the pop charts with an astonishing array of memorable hits. Inspired by his love of French Impressionist composers, Brazilian folk music, bebop and modernist jazz, Bacharach won the respect of everyone from Brian Wilson to Bill Evans to Frank Zappa, but his early years were one of struggles and frustrating compromises.

This collection reveals an eclectic apprenticeship (a dizzying world of Frankie Avalonesque American teen idols, male and female soul singers, doo-wop and close-harmony groups, B-movie theme tunes, torch singers, crooners and new records) that culminated in the landmark first hits: ‘Magic Moments’, ‘The Story of My Life’, ‘Make It Easy on Yourself’, ‘Baby It's You’, ‘I Just Don't Know What To Do With Myself' and (with the emergence of Bacharach & David's greatest interpreter Dionne Warwick) her first hit 'Don't Make Me Over'.

The collection consists of 4 CDs, containing 116 tracks. Here you will find vintage tracks in versions by Nat King Cole, Johnny Mathis, Tony Bennett, Frankie Avalon, Gene Pitney, Andy Williams, etc. The fourth CD is all about his influences and inspirations.

Highly recommended for those who want to discover the very beginning of Burt's career!

SAMIR BODHI – MEMORIES OF EMPATHY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Affinity

Compassion

Have and Have Nots

Heaven So High

Indifference

World of Empathy

 

Website Artiest

SAMIR BODHI

https://www.samirbodhi.com/ 

Nadat Samir Bodhi met zijn debuutalbum ‘Stairway to Nirvana’ de top bereikte van Amazon’s New Age New Release chart, en de vierde plek op de Zone Music Reporter’s Global Airplay charts is hij terug met een tweede New Age fusion album. Hij wil daarmee verschillende culturen en gemeenschappen samenbrengen om wederzijds begrip en menselijke empathie te versterken. Bodhi combineert traditionele Indische melodieën en instrumenten met ontspannende Westerse beats. Hij zei: “If we want to create a more peaceful world, we all must start with empathy, putting one in another person's situation. I hope that the six tracks we have created in the new album will bring peace and help people to have more empathy in their lives. I hope they take some time to understand someone else's situation, to be empathetic.” Samir werd geboren in India, maar woont nu in Zuid-Californië.

Er staan 6 tracks op dit digitaal album, waarvan er 3 co geproduceerd werden door gitarist & bassist Sanjoy Das, en 3 door de Amerikaanse multi-instrumentalist David Vito Gregoli. De muzikanten hier zijn: Samir Bodhi (nylongitaar, Ableton), Partha Paul (synthesizer, sax, ritmeprogrammering), Sanjoy Das (gitaar, bas), David Vito Gregoli (synthesizer, piano, 6 & 12 snaren gitaren, bas, fretless bas, Ierse bouzouki, mandoline, Dumbek, accordeon, cello, Sarangi samples, 808 drums, Gondola sounds), Sandip Chatterjee (Santoor), Subir Ray (Indische fluit), Joydeb Nandi (tabla) en Louis Banks (elektronische piano). Transcendente gezangen zijn afkomstig van de Bollywood zanger Madhumita Chatterjee, en Indische klassieke vocaliste Supriyo Dutta, bijvoorbeeld op ‘Have and Have Nots’.

Mensen moeten door deze muziek verder op hun spirituele pad gaan en het grote verschil tussen rijk en arm van Oosterse en Westerse werelden vergeten. Door middel van empathie moeten ze zichzelf in de positie van anderen plaatsen. En dat is vooral hoorbaar in de titeltrack, die afsluit, met de Indische jazzpeetvader Louis Banks. Mooi!

 

Patrick Van de Wiele (4)

After Samir Bodhi reached the top of Amazon's New Age New Release chart with his debut album 'Stairway to Nirvana' and reached the fourth spot on Zone Music Reporter's Global Airplay charts, he is back with a second New Age fusion album. He wants to bring together different cultures and communities to strengthen mutual understanding and human empathy. Bodhi combines traditional Indian melodies and instruments with relaxing Western beats. He said, “If we want to create a more peaceful world, we all must start with empathy, putting one in another person's situation. I hope that the six tracks we have created in the new album will bring peace and help people to have more empathy in their lives. I hope they take some time to understand someone else's situation, to be empathetic.” Samir was born in India, but now lives in Southern California.

There are 6 tracks on this digital album, 3 of which were co-produced by guitarist & bassist Sanjoy Das, and 3 by American multi-instrumentalist David Vito Gregoli. The musicians here are: Samir Bodhi (nylon guitar, Ableton), Partha Paul (synthesizer, sax, rhythm programming), Sanjoy Das (guitar, bass), David Vito Gregoli (synthesizer, piano, 6 & 12 string guitars, bass, fretless bass, Irish bouzouki, mandolin, Dumbek, accordion, cello, Sarangi samples, 808 drums, Gondola sounds), Sandip Chatterjee (Santoor), Subir Ray (Indian flute), Joydeb Nandi (tabla) and Louis Banks (electronic piano). Transcendental chants come from Bollywood singer Madhumita Chatterjee, and Indian classical vocalist Supriyo Dutta, for example on 'Have and Have Nots'.

People should continue on their spiritual path through this music and forget the big difference between rich and poor of Eastern and Western worlds. Through empathy, they must put themselves in the position of others. And that is especially audible in the title track, which closes, with the Indian jazz godfather Louis Banks. Nice!

VITO LALINGA (VI MODE INC PROJECT) – CASABLANCA

DETAIL ALBUM

Tracks:

Chips

State Police

Miami Police Department

FBI Investigations

S.W.A.T.

Blitz Mission

Special Section

Hunt for the Killer

Work that

Arms Trafficiking

Special Departement

Secret Mission

Violent City

Jazz Club

Nu Jazzid

Gaia Be One

Mission Impossible

Everytime

Reaction

 

Website Artiest

VITO LALINGA (VI MODE INC PROJECT)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032084276758

De Italiaanse Dj en producer Vito Lalinga begon zijn carrière tijdens de eighties als Dj in Puglia. Pas na het jaar 2000 ging die carrière werkelijk van start. Over de jaren heen is hij zeer productief geweest, en wordt hij gekenmerkt door een clubgeluid dat vooral geïnspireerd is door funk, jazz en afro. Dit album bevat 3 EP-volumes getiteld ‘Casablanca’, die hij wijdde aan het filmische geluid van de jaren '70, het meest bekend van de soundtracks van de Blaxploitation films. Daarnaast is er ook een EP gewijd aan Acid Jazz getiteld ‘Above and Below’, met een nog niet eerder uitgebracht nummer dat het album afsluit. Er staan maar liefst 19 tracks op dit album, die Vito allemaal zelf componeerde, behalve ‘Blitz Mission’ (samen met Silvan Squerzanti), maar hij produceerde ze allemaal zelf. Het merendeel is dus inderdaad de Blaxploitation sound uit de seventies, die we kennen van films zoals ‘Shaft’, ‘Superfly’, ‘Foxy Brown’ en ga zo maar door.

Iets gans anders is dus die Acid Jazz sectie, met Saskia Jonker, Zane Wayne Massey en Maxim Baghuis.  ‘Reaction’ is de afsluiter en de nog niet eerder uitgebrachte track.

Ik verkies echter de Blaxploitation sound!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Italian DJ and producer Vito Lalinga started his career during the eighties as a DJ in Puglia. Only after the year 2000 did that career really take off. Over the years he has been very prolific, and is characterized by a club sound that is mainly inspired by funk, jazz and afro. This album contains 3 EP volumes titled ‘Casablanca’, which he dedicated to the cinematic sound of the 1970s, most famous for the soundtracks of the Blaxploitation movies. In addition, there is also an EP dedicated to Acid Jazz titled 'Above and Below', featuring a previously unreleased song closing the album. There are no less than 19 tracks on this album, all of which Vito composed himself, except 'Blitz Mission' (together with Silvan Squerzanti), but he produced them all himself. The majority is indeed the Blaxploitation sound from the seventies, which we know from films such as 'Shaft', 'Superfly', 'Foxy Brown' and so on.

Something completely different is the Acid Jazz section, with Saskia Jonker, Zane Wayne Massey and Maxim Baghuis. 'Reaction' is the closing track and the previously unreleased track.

I prefer the Blaxploitation sound though!

PAPIK PRESENTS SEA BREEZE – WEST COAST RENDEZ VOUS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Chains of our Love

How Long

A Blur in a Morning Dew

I Shouldn’t Stay

Biggest Part of Me

Bottom Line

I’m Counting on You

Movin’ on

The Many Things I’ve Lost along the Way

Wait Another Day

Never too Late

Right or Wrong

Walkin’ by My Side

Miss Sun

My Favourite Song

 

Website Artiest

PAPIK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063576553242

De Romeinse muzikant, componist, arrangeur en producer Nerio “Papik” Poggi komt hier regelmatig aan bod, en behoort tot mijn favorieten. Ik was er dan ook als de kippen bij toen ik zag dat hij een nieuw project gerealiseerd had, en dat is deze Sea Breeze. Daarop staat de “yacht rock” uit de westkust van de USA centraal. Papik hielp mee aan het schrijven van het merendeel van de songs, en nam tevens enkele covers op. De opener ‘Chains of our Love’ werd ingezongen door Filippo Perbellini, en zet meteen de toon voor dit mooie album, dat uitkwam bij het Italiaanse label Irma Records Group. Die relaxte sfeer zorgt voor een echt vakantiegevoel. Daarna volgt de bekende cover ‘How Long’ van Paul Carrack, nu gezongen door Lo Van Gorp. De ballade ‘A Blur in a Morning Dew’ heeft vocalen van Dario Daneluz, waarna het ontspannen mid-tempo van ‘I Shouldn’t Stay’ ingezongen werd door Alan Scaffardi. ‘Biggest Part of Me’ is een song die geschreven werd door David Pack, toen hij lid was van de band Ambrosia. Mario Rosini zong het in. Aansluitend volgt de originele track ‘Bottom Line’, opnieuw met vocalen door Lo Van Gorp. De ballade ‘I’m Counting on You’ is de volgende track met zang van Dario Daneluz en sax van Carlo Maria Micheli. ‘Movin’ on’ klinkt wat meer funky, met zang door Filippo Perbellini, gevolgd door de ballade ‘The Many Things I’ve Lost along the Way’, dat gezongen werd door Alessandro Pitoni. ‘Wait Another Day’ is weer zo’n ontspannen track, met zang door Lo Van Gorp. ‘Never too Late’ is wat meer mid-tempo met vocalen van Dario Daneluz, waarna ‘Right or Wrong’ gezongen werd door Andrea “Satomi” Bertorelli. Alfredo Malabello zing dan weer ‘Walkin’ by My Side’, gevolgd door de David Paich cover ‘Miss Sun’, die zowel door Boz Scaggs als door Toto opgenomen werd. Hier zorgt David Florio voor de zang. Als bonustrack krijg je op deze cd ‘My Favourite Song’ cadeau. Kenneth Bailey zorgt voor de vocalen op deze ietwat funky track.

Weerom een echt toffe cd, met ontspannen West Coast muziek. Indien u houdt van de muziek van Toto, Boz Scaggs, en smooth soul, dan is deze echt iets voor u. Een dikke aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The Roman musician, composer, arranger and producer Nerio “Papik” Poggi is featured here regularly, and is one of my favourites. I was therefore very excited when I saw that he had realized a new project, and that is this Sea Breeze. The “yacht rock” from the west coast of the USA is central to this. Papik helped write most of the songs, and also recorded some covers. The opener 'Chains of our Love' was sung by Filippo Perbellini, and immediately sets the tone for this beautiful album, which was released by the Italian label Irma Records Group. The relaxed atmosphere creates a real holiday feeling. This is followed by the well-known cover 'How Long' by Paul Carrack, now sung by Lo Van Gorp. The ballad 'A Blur in a Morning Dew' has vocals from Dario Daneluz, after which the relaxed mid-tempo of 'I Shouldn't Stay' was sung by Alan Scaffardi. ‘Biggest Part of Me’ is a song written by David Pack when he was a member of the band Ambrosia. Mario Rosini sang it. This is followed by the original track 'Bottom Line', again with vocals by Lo Van Gorp. The ballad 'I'm Counting on You' is the next track with vocals by Dario Daneluz and sax by Carlo Maria Micheli. 'Movin' on' sounds a bit more funky, with vocals by Filippo Perbellini, followed by the ballad 'The Many Things I've Lost along the Way', which was sung by Alessandro Pitoni. 'Wait Another Day' is another relaxed track, with vocals by Lo Van Gorp. 'Never too Late' is a bit more mid-tempo with vocals by Dario Daneluz, after which 'Right or Wrong' was sung by Andrea “Satomi” Bertorelli. Alfredo Malabello then sings 'Walkin' by My Side', followed by the David Paich cover 'Miss Sun', which was recorded by both Boz Scaggs and Toto. Here David Florio takes care of the vocals. As a bonus track you will receive 'My Favorite Song' as a gift on this CD. Kenneth Bailey provides the vocals on this somewhat funky track.

Again a really cool CD, with relaxed West Coast music. If you like the music of Toto, Boz Scaggs, and smooth soul, this one is for you. Highly recommended!

MARC HARTMAN – VINTAGE WORLD

DETAIL ALBUM

Tracks:

Vintage World

Nostalgia

Fading Pictures

Yesterday’s Future

Universal Love

Shop Of Memories

In The End

One Step Back

Sparkles

Precious Life

Time Machine

 

Website Artiest

MARC HARTMAN

https://lemongrassmusic.de/artists/Marc-Hartman/

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/vintage-world

In februari recenseerde ik nog het veertiende album ‘There Is a Song for Everyone’ van de Nederlandse muzikant en producer Marc Hartman, en hier is nummer 15 al. Hierop gebruikte Marc de “old vintage” synthesizers, dus geen software. Dat is meteen het thema van dit digitaal album, waarop 11 tracks in een warme Lo-Fi en chill-out sfeer staan. Was het toen beter? Of is het enkel een sentimenteel gevoel? Hoe dan ook Marc gebruikte synthesizers uit jaren ’70, i.p.v. de digitale van nu. Aan u om te beslissen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

In February I reviewed the fourteenth album 'There Is a Song for Everyone' by the Dutch musician and producer Marc Hartman, and here is number 15 already. On this Marc used the "old vintage" synthesizers, so no software. That is immediately the theme of this digital album, which contains 11 tracks in a warm Lo-Fi and chill-out atmosphere. Was it better then? Or is it just a sentimental feeling? Anyway Marc used synthesizers from the 1970s, instead of the digital ones of today. Up to you to decide!

JEFF “SKUNK” BAXTER – SPEED OF HEAT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ladies from Hell

My Old School

Juliet

I Can Do Without

Do it Again

Apache

My Place in the Sun

The Rose

Bad Move

Giselle

Insecurity

Speed of Heat

 

Website Artiest

JEFF “SKUNK” BAXTER

https://www.jeffskunkbaxter.com/

Waarschijnlijk heeft u ooit al gitaarspel van Jeff “Skunk” Baxter gehoord, zonder echter zijn naam te (her)kennen. Denk maar aan de multi platina albums van de groep Steely Dan (die hij mee hielp stichten) en van The Doobie Brothers (met wie hij werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame). Bovendien is hij te horen op talloze hits en albums als studiomuzikant. Jeff heeft immers rock, via country tot R&B gespeeld. En nu is zijn soloalbum uitgebracht. Hij vond dat er geen haast bij was, en wachtte tot hij er klaar voor was. Er staat voor iedereen wat op. De twaalf songs variëren immers en sommige werden door Jeff en zijn co-producer CJ Vanston geschreven. Andere zijn dan weer covers, terwijl Jeff bijgetreden werd door gasten zoals Michael McDonald, Clint Black, Jonny Lang en Rick Livingstone. “There were so many incredible moments that went into the making of this record, it would be impossible to list them all,” zei Jeff. “For me, embarking on this album project was much akin to why I play the guitar – exploring and traveling the path to furthering and expanding my musical horizons and, ultimately, bettering myself as a musician. I’m proud of everything I’ve done so far, but I also learned years ago from my father that you cannot and should not dwell on your successes, and that an individual should move forward and strive for self-improvement and knowledge. That is the essence of my musical journey.”

Jeff werd geboren in Washington D.C., en verbleef tijdens zijn jeugd in Mexico City. Dankzij zijn moeder begon hij op zijn vijfde pianolessen te volgen, en te luisteren naar de muziekcollectie van zijn vader. Daarna speelde hij er mee in lokale bands, o.a. met bassist Abraham Laboriel. Zijn vader stuurde hem naar school in Connecticut, tijdens vakanties werkte Jeff in muziekshops in NYC, en ’s avonds trad hij op in verschillende clubs. Nadat hij aan de Boston University School of Public Communications gestudeerd had, en weerom in NYC en Boston in verschillende groepjes gespeeld had, vervoegde hij de psychedelische rockband Ultimate Spinach. Nadat de groep uiteen viel, verkaste Jeff naar LA. Daar ontmoette hij in 1972 gitarist & bassist Walter Becker, keyboardspeler & zanger Donald Fagen, gitarist Denny Dias, drummer Jim Hodder en zanger David Palmer. En zo werd Steely Dan geboren. Tegelijkertijd nam hij sessiewerk aan bij The Doobie Brothers, en toen Steely Dan ophield, maakte Jeff de overstap. Toen zanger Tom Johnson ziek werd, stelde hij voor om zijn vriend keyboardspeler & zanger Michael McDonald in te schakelen. Het Grammy winnende ‘Minute by Minute’ was er het gevolgd van. Daarna kreeg Jeff er echter genoeg van. Tijdens de volgende decennia speelde hij met Barbra Streisand, Dolly Parton, Rod Stewart, Bryan Adams, Ringo Starr, Glen Campbell, Carly Simon, Donna Summer, Joni Mitchell, Rick Nelson enz., en produceerde Nazareth, Carl Wilson, The Ventures, Nils Lofgren en The Stray Cats. In Chicago ontmoette hij Vanston, en het idee voor een soloalbum was geboren. Drummers Jo Pusateri en Toss Panos staken een handje toe.

Het album opent met ‘Ladies from Hell’, een hard drijvende rocksong, waarna een door hem gezongen herwerkte rockversie van ‘My Old School’ (Steely Dan) uit 1973 volgt. ‘Juliet’ is een instrumentale contemporary jazztrack, terwijl de blues rocker ‘I Can Do Without’ aansluit. Iedere rechtgeaarde Steely Dan fan kent uiteraard ‘Do it Again’. Hier volgt die in een instrumentale R&B groove met jazzy kantjes. The Shadows’ ‘Apache’ is een krachtig en drijvend eerbetoon, gevolgd door de ballade ‘My Place in the Sun’, hier ingezongen door Michael McDonald. Op Bette Midler’s ‘The Rose’ speelt Jeff pedal steel gitaar, waarna ‘Bad Move’ weerom een drijvende popsong is, met countryzanger Clint Black. Het op smooth jazz geïnspireerde ‘Giselle’ brengt je in een droomtoestand, iets waar ik meer van wil, gevolgd door ‘Insecurity’, een stampende funk/rocktrack met zang van Rick Livingstone. De titeltrack sluit af in een uptempo rocksfeer.

Al bij al iets teveel rock voor mij, maar ja smaken verschillen nu eenmaal!

 

Patrick Van de Wiele (3½)

You've probably heard Jeff “Skunk” Baxter play guitar at some point, but you didn't recognize his name. Just think of the multi-platinum albums of the group Steely Dan (which he helped found) and The Doobie Brothers (with whom he was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame). In addition, he can be heard on countless hits and albums as a studio musician. After all, Jeff has played rock, through country to R&B. And now his solo album has been released. He thought there was no rush, and waited until he was ready. There's something for everyone. After all, the twelve songs vary and some were written by Jeff and his co-producer CJ Vanston. Others are covers, while Jeff has been joined by guests such as Michael McDonald, Clint Black, Jonny Lang and Rick Livingstone. “There were so many incredible moments that went into the making of this record, it would be impossible to list them all,” said Jeff. “For me, embarking on this album project was much akin to why I play the guitar – exploring and traveling the path to furthering and expanding my musical horizons and, ultimately, bettering myself as a musician. I'm proud of everything I've done so far, but I also learned years ago from my father that you cannot and should not dwell on your successes, and that an individual should move forward and strive for self-improvement and knowledge. That is the essence of my musical journey.”

Jeff was born in Washington D.C., and spent his childhood in Mexico City. Thanks to his mother, he started taking piano lessons at the age of five and listening to his father's music collection. He then played with it in local bands, including bassist Abraham Laboriel. His father sent him to school in Connecticut, during vacations Jeff worked in music shops in NYC, and at night he performed in various clubs. After studying at the Boston University School of Public Communications and playing in various groups in NYC and Boston, he joined the psychedelic rock band Ultimate Spinach. After the group fell apart, Jeff moved to LA. There he met in 1972 guitarist & bassist Walter Becker, keyboard player & singer Donald Fagen, guitarist Denny Dias, drummer Jim Hodder and singer David Palmer. And so Steely Dan was born. At the same time, he took on session work with The Doobie Brothers, and when Steely Dan folded, Jeff made the switch. When singer Tom Johnson fell ill, he suggested that his keyboard player & singer friend Michael McDonald be called in. The Grammy winning 'Minute by Minute' followed. After that, however, Jeff got fed up. During the following decades he played with Barbra Streisand, Dolly Parton, Rod Stewart, Bryan Adams, Ringo Starr, Glen Campbell, Carly Simon, Donna Summer, Joni Mitchell, Rick Nelson etc., and produced Nazareth, Carl Wilson, The Ventures, Nils Lofgren and The Stray Cats. In Chicago he met Vanston, and the idea for a solo album was born. Drummers Jo Pusateri and Toss Panos lend a hand.

The album opens with 'Ladies from Hell', a hard driving rock song, followed by a reworked rock version of 'My Old School' (Steely Dan) from 1973 sung by him. 'Juliet' is an instrumental contemporary jazz track, while the blues rocker 'I Can Do Without' connects. Every true Steely Dan fan obviously knows 'Do it Again'. Here it follows in an instrumental R&B groove with jazzy edges. The Shadows' ‘Apache’ is a powerful and buoyant tribute, followed by the ballad ‘My Place in the Sun’, sung here by Michael McDonald. Jeff plays pedal steel guitar on Bette Midler's 'The Rose', after which 'Bad Move' is another floating pop song, with country singer Clint Black. The smooth jazz inspired 'Giselle' puts you in a dream state, something I want more of, followed by 'Insecurity', a pounding funk/rock track with Rick Livingstone vocals. The title track closes in an up-tempo rock atmosphere.

All in all a bit too much rock for me, but tastes differ!

MEKIEL REUBEN – JUST LIKE THE RADIO

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sly Jungle

FB Maze

What A Life

Just Like The Radio

Time Piece

D Vaz

Last Sunday

Sunset Breezin

Groovin in V.I. Twin City

Cool Livin

Mellow Tuesday

Girl Dancer

 

Website Artiest

MEKIEL REUBEN

 

https://www.mekielreuben.com

Op 21 juli, onze Nationale Feestdag, verschijnt het nieuwe album van de R&B en jazzsaxofonist Mekiel Reuben. Op zijn negende album brengt hij een eerbetoon aan de hoogtijdagen van jazz, funk en soul.

Toen hij opgroeide in Chicago, luisterde Reuben naar veel funk-, jazz- en soulmuziek op de radio, en de nummers op dit album herinneren aan en vieren veel van de artiesten die zijn geluid hebben beïnvloed. Dat gaat van zijn debuutalbum uit 1994, ‘Miles Away’, naar Miles Davis, tot zijn nieuwste verzameling ritmes, grooves en melodieën dat een eerbetoon is aan het kunstenaarschap van Sly & The Family Stone, The Jazz Crusaders, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Frankie Beverly & Maze , Grover Washington Jr., Archie Bell en War. Reuben begon met het schrijven van de set tijdens de Covid-quarantaine. Hoewel hij nu op de Amerikaanse Maagdeneilanden woont, reisde hij in 2021 regelmatig naar Los Angeles om de tracks te spelen voor Vasquez, die begon met het maken van arrangementen voor de nummers. Een jaar later hadden ze achttien nummers om uit te kiezen. Vasquez zorgde voor keyboards, synth bas en percussie, terwijl Mekiel zelf tenor en altsax en percussie voor zijn rekening nam. Daarnaast riep hij de hulp in van drummer Phil Martin, en van gitarist Mauricio Guerrero Jr. Mekiel selecteerde dan 10 nieuwe tracks en besliste er 2 uit zijn eerste album te heruitvinden.

Hij opent met ‘Sly Jungle’ naar de funk van Sly Stone, dat zwaar op Afrikaanse percussie steunt. ‘FB Maze’ is een warm eerbetoon aan Frankie Beverly & Maze, waarna hij op ‘What a Life’ zijn dankbaarheid uitdrukt. De titeltrack verwijst naar Archie Bell & The Drells’ ‘Tighten Up’ , gevolgd door ‘Time Piece’ dat een herwerking is van een track uit zijn debuutalbum. Steeldrums vormen een nieuwe aanvulling op ‘D Vaz’ en ‘Last Sunday’ swingt de pan uit. Daarna staan we op het strand voor een ‘Sunset Breezin’. ‘Groovin in V.I. Twin City’ refereert dan weer naar de Maagdeneilanden waar Mekiel woonde als teenager, en naar waar (meer bepaald St. Croix) hij zeven jaar geleden terugkeerde. ‘Cool Livin’’ is de tweede herwerkte track uit zijn debuutalbum, die herinnert aan Kool & The Gang. Die wordt gevolgd door de zacht heupwiegende samba ‘Mellow Tuesday’, terwijl de inspiratie voor ‘Girl Dancer’ voortkwam uit de observatie van een jong Caribisch meisje. Dit is dan ook opgewekte tune.

Herinneringen uit zijn jeugd, toen hij naar de radio luisterde, liggen aan de basis van dit project. Ik heb er alleszins van genoten!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On July 21, our National Holiday, the new album by R&B and jazz saxophonist Mekiel Reuben will be released. On his ninth album he pays tribute to the heydays of jazz, funk and soul.

Growing up in Chicago, Reuben listened to a lot of funk, jazz, and soul music on the radio, and the songs on this album recall and celebrate many of the artists who influenced his sound. From his 1994 debut album, 'Miles Away' to Miles Davis, to his latest collection of rhythms, grooves and melodies that pay homage to the artistry of Sly & The Family Stone, The Jazz Crusaders, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Frankie Beverly & Maze, Grover Washington Jr., Archie Bell and War. Reuben started writing the set during the Covid quarantine. Although he now lives in the US Virgin Islands, he regularly traveled to Los Angeles in 2021 to play the tracks for Vasquez, who began making arrangements for the songs. A year later, they had eighteen songs to choose from. Vasquez provided keyboards, synth bass and percussion, while Mekiel himself took care of tenor and alto sax and percussion. He also enlisted the help of drummer Phil Martin, and guitarist Mauricio Guerrero Jr. Mekiel then selected 10 new tracks and decided to reinvent 2 from his first album.

He opens with ‘Sly Jungle’ after the funk of Sly Stone, which relies heavily on African percussion. 'FB Maze' is a warm tribute to Frankie Beverly & Maze, after which he expresses his gratitude on 'What a Life'. The title track references Archie Bell & The Drells' ‘Tighten Up’, followed by ‘Time Piece’ which is a reworking of a track from his debut album. Steel drums are a new addition to 'D Vaz' and 'Last Sunday' swings out. Then we are on the beach for a 'Sunset Breezin'. ‘Groovin in V.I. Twin City' refers to the Virgin Islands where Mekiel lived as a teenager, and to where (more specifically St. Croix) he returned seven years ago. ‘Cool Livin’' is the second reworked track from his debut album, reminiscent of Kool & The Gang. This is followed by the gently hip-swaying samba 'Mellow Tuesday', while the inspiration for 'Girl Dancer' came from the observation of a young Caribbean girl. This is therefore a cheerful tune.

Memories from his childhood, when he listened to the radio, form the basis of this project. I enjoyed it anyway!

KAYLA WATERS – PRESENCE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Abundance

Waterkisses

Acoustic Wind

Undulation

At the Well

Murky Moon

Pianissimos

Salt ’n’ Soak

Oceanz of Love

Presence

 

Website Artiest

KAYLA WATERS

www.iamkaylawaters.com

https://www.facebook.com/iamkaylawaters

De Afro-Amerikaanse keyboardspeelster Kayla Waters sloeg met 4 nummer 1 hits op Billboard in als een bom op de contemporary jazzscène. Haar vader Kim Waters begeleide haar en ze won al “The Rising Star In Jazz Award” vanwege The Black Women in Jazz and the Arts, evenals de prestigieuze Washington DC WAMMIE Award als “The Best Jazz Artist”. Kayla trad al op met Stevie Wonder en Gladys Knight, en hier is haar nieuwste album in digitale vorm. Daarvoor componeerde ze alle tracks zelf, met hulp van haar vader en veteraan Chris “Big Dog” Davis. Het mooie ‘Abundance’ leidt het album in, en dat is meteen de eerste single eruit. Daarna volgt het romantische en uptempo ‘Waterkisses’, waarna ‘Acoustic Wind’ eraan komt als een “feel good” track. ‘Undulation’ daarentegen pulseert op het ritme van ritmische golven, terwijl ‘At the Well’ eventjes tijd brengt om te ademhalen en terug te kijken. Op de uptempo tonen van ‘Murky Moon’ gooit Kayla alle remmen los, terwijl ze wacht op de zonsopgang. ‘Pianissimos’ drijft op een hiphop beat, gevolgd door ‘Salt ’n’ Soak’ waarin je jezelf kunt onderdompelen in een bad. ‘Oceanz of Love’ is dan weer opgedragen aan Gods oneindige liefde. De titeltrack sluit af met rivieren van levend water, en kan je gerust bij New Age onderbrengen. Dit album is een bewijs van Kayla’s talent, en kan gerust geslaagd genoemd worden.

 

Patrick Van de Wiele (4)

African-American keyboard player Kayla Waters hit the contemporary jazz scene like a bombshell with 4 number 1 hits on Billboard. Her father Kim Waters mentored her and she has already won “The Rising Star In Jazz Award” for The Black Women in Jazz and the Arts, as well as the prestigious Washington DC WAMMIE Award as “The Best Jazz Artist”. Kayla has already performed with Stevie Wonder and Gladys Knight, and here's her latest album in digital form. Before that, she composed all the tracks herself, with the help of her father and veteran Chris "Big Dog" Davis. The beautiful 'Abundance' introduces the album, and that is immediately the first single out. This is followed by the romantic and up-tempo 'Waterkisses', after which 'Acoustic Wind' arrives as a “feel good” track. 'Undulation', on the other hand, pulsates to the rhythm of rhythmic waves, while 'At the Well' brings a moment to breathe and look back. To the up-tempo tones of 'Murky Moon', Kayla releases all brakes as she waits for the sunrise. 'Pianissimos' floats on a hip-hop beat, followed by 'Salt 'n' Soak' in which you can immerse yourself in a bath. ‘Oceanz of Love’, on the other hand, is dedicated to God's infinite love. The title track closes with rivers of living water, and you can easily classify it as New Age. This album is proof of Kayla's talent, and can safely be called successful.

BRIAN SIMPSON – SOUL CONNECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Soul Connection

Out of the Blue

Barcelona

Meadow Breeze

See You Again

Stranger in Paradise

Midnight Mood

Until the Break of Dawn

Through the Tears

Going Home

 

Website Artiest

BRIAN SIMPSON

https://bsimpsonmusic.com/

De Amerikaanse pianist, keyboardspeler en componist Brian Simpson behoort al vele jaren tot mijn favorieten in het smooth en contemporary jazzgenre. Nu ben ik eindelijk digitaal aan zijn nieuwste album geraakt, dat al op 16 juni jl. uitkwam, en daarover zegt ie zelf: “Every performance and recording presents an opportunity to bring happiness to a world of listeners. Music has an unparalleled ability to make a difference in our lives. I continue to appreciate how it can inspire people through good and bad times and never take for granted the opportunity I have been given to play a small role in someone’s life.” Dit is meteen al zijn 11de album, en zijn 8ste bij Shanachie Entertainment. Brian vermengt in zijn muziek jazz, funk, blues en soul, maar steeds met wat optimisme. Hij opent met de titeltrack, een “feel good” track, die drijft op een aanstekelijk licht funky ritme, waarop ook gitarist Adam Hawley te horen is. Halverwege de track verandert dat ritme echter. Echt zalig klinkt het relaxed ‘Out of the Blue’ met sax van Steve Alaniz. Daarna vertrekken naar de Spaanse stad Barcelona, waar ik ook al geweest ben, voor het Latinachtige ‘Barcelona’, en we wandelen ontspannen op de Ramblas, in gezelschap van gitaristen Yaron Levy en Ray Fuller. En het houdt niet op, want ‘Meadow Breeze’ laat je volop genieten van een zacht briesje in een weide, zo zalig om de stress te ontvluchten. ‘See You Again’ klinkt meer groovy en op R&B geïnspireerd, met zang van Will Gaines. De enige cover hier is ‘Stranger in Paradise’ uit de musical ‘Kismet’ uit 1953. Ik dein mee op Brians zachte pianospel, en geniet. Vervolgens komen wij bij een middernachtelijke sfeer met ‘Midnight Mood’ in gezelschap van Adam Hawley en Steve Alaniz. En we gaan door tot ‘Until the Break of Dawn’, een groovy mid-tempo track, die je aanzet tot dansen. ‘Through the Tears’ is dan weer introverter, zalig klinkend en daarbij zorgend voor een melancholische sfeer. Uiteindelijk is het tijd voor de afsluiter, en dat is ‘Going Home’, dat wat gospeltintjes vertoont.

Een prachtig album, eentje dat ik koester naast Brians overige albums. Een must voor fans van smooth en contemporary jazz, want Brian is een grootmeester!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

The American pianist, keyboard player and composer Brian Simpson has been one of my favorites in the smooth and contemporary jazz genre for many years. Now I have finally got his latest digitally album, which was already released on June 16, and he says about it himself: “Every performance and recording presents an opportunity to bring happiness to a world of listeners. Music has an unparalleled ability to make a difference in our lives. I continue to appreciate how it can inspire people through good and bad times and never take for granted the opportunity I have been given to play a small role in someone's life.” This is his 11th album, and his 8th with Shanachie Entertainment. Brian mixes jazz, funk, blues and soul in his music, but always with some optimism. He opens with the title track, a “feel good” track that floats on an infectious light funky rhythm, which also features guitarist Adam Hawley. Halfway through the track, however, that rhythm changes. The relaxed 'Out of the Blue' with sax by Steve Alaniz sounds really great. Then we leave for the Spanish city of Barcelona, where I have already been, for the Latin-like 'Barcelona', and we take a leisurely stroll on the Ramblas, accompanied by guitarists Yaron Levy and Ray Fuller. And it doesn't stop, because 'Meadow Breeze' lets you fully enjoy a gentle breeze in a meadow, so wonderful to escape the stress. ‘See You Again’ sounds more groovy and R&B-inspired, with vocals by Will Gaines. The only cover here is ‘Stranger in Paradise’ from the 1953 musical ‘Kismet’. I sway along to Brian's soft piano playing, and enjoy. Then we come to a midnight atmosphere with 'Midnight Mood' in the company of Adam Hawley and Steve Alaniz. And we continue until 'Until the Break of Dawn', a groovy mid-tempo track that makes you dance. 'Through the Tears', on the other hand, is more introverted, wonderfully sounding and thereby creating a melancholy atmosphere. Finally it is time for the closing track, and that is 'Going Home', which has some gospel tinges.

A beautiful album, one that I cherish next to Brian's other albums. A must for fans of smooth and contemporary jazz, because Brian is a master!

DIANE WHEELER DUNN – ELFIN FOOTFALLS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Dawn’s Approach

Elfin Footfalls

Sundance

New Beginnings

Fleeting Love

Invisible Prayers

Unleashed

Wunderstanding

Sanctuary

Mystic Grace

Nightfall

 

Website Artiest

DIANE WHEELER DUNN

www.dianewheelerdunn.com

https://www.facebook.com/100067537446304

De Amerikaanse Diane Wheeler Dunn speelde haar hele schooltijd zilveren fluit en werd verliefd op muziek. Haar eerste fluit in Indiaanse stijl vond haar 12 jaar geleden tijdens een wandeling door het winkelcentrum. Pandemische jaarcoachingsessies met Jonny Lipford leidden haar op een reis naar het componeren, opnemen, mixen van haar eigen achtergrondtracks en het produceren van haar eerste album ‘Quiet Beauty’. Dat album bestaat uit 13 nummers op fluiten in Indiaanse stijl, waaronder “endblown”, “rimblown”, “transverse” en ocarina. Het heeft OWMR's 2021 Best Flute Album of the year 2021 gewonnen. Diane's single ‘Mystery in the Mist’ won ook OWMR's 2021 Best Flute Single of the year. Die song werd uitgezonden op Hawaiian Airlines. Haar tweede album ‘Peace in Our Hearts’, een fluitalbum met 10 nummers, behaalde de 2e plaats in OWMR's 2022 Best Flute Album Awards. Naast ‘Mystery in the Mist’ zijn er nog 9 single releases geweest. ‘Elfin Footfalls’ is haar nieuwste release, die op 14 juli verschijnt. Dit album bevat 11 nummers en neemt ons mee op een reis naar het vinden van betovering in een gewone dag. Het heeft inheemse, Ierse en ademfluiten. “The joy of creating and sharing music keeps me going, and I am excited to see how everything develops from here,” zei Diane. “I’ve carried the gift of music throughout my life and want it to be the vehicle for helping create a more beautiful world. And I’m having a great time in the process.”

Dit is dan ook een album dat grenzen overschrijdt, en Indiaanse, Ierse en “breath” fluiten fusioneert. De muziek bezorgt je een staat van rust, en stelt je in staat om getransformeerd aan de alledaagse reis te beginnen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

American Diane Wheeler Dunn played the silver flute throughout her school years and fell in love with music. Her first Native American style flute found her 12 years ago while walking through the mall. Pandemic year coaching sessions with Jonny Lipford led her on a journey to composing, recording, mixing her own backing tracks and producing her first album 'Quiet Beauty'. That album consists of 13 songs on Native American style flutes, including “endblown”, “rimblown”, “transverse” and ocarina. It won OWMR's 2021 Best Flute Album of the year 2021. Diane's single 'Mystery in the Mist' also won OWMR's 2021 Best Flute Single of the year. That song aired on Hawaiian Airlines. Her second album 'Peace in Our Hearts', a 10 track flute album, took 2nd place in OWMR's 2022 Best Flute Album Awards. Besides 'Mystery in the Mist' there have been 9 single releases. 'Elfin Footfalls' is her latest release, which will be released on July 14. This 11 track album takes us on a journey to find enchantment in an ordinary day. It has native, Irish and breath flutes. “The joy of creating and sharing music keeps me going, and I am excited to see how everything develops from here,” said Diane. “I've carried the gift of music throughout my life and want it to be the vehicle for helping create a more beautiful world. And I'm having a great time in the process.”
This is an album that transcends boundaries, fusing Native American, Irish and “breath” flutes. The music gives you a state of tranquility and allows you to start the everyday journey transformed.

FUTURE WORLD ORCHESTRA – MISSION COMPLETED XL & TURNING POINT XL

DETAIL ALBUM

Tracks:

MISSION COMPLETED XL

I’m not Afraid of the Future

Airborne

Desire

Happy Moments

Don’t Go Away

Lunar Eclipse

Miracles

Casablanca Nights

Hypnos

Just for You

Mission Completed

Desire (club edit)

Hypnos (van Putten demo)

Down on Mello Farm

Desire (classical version)

The Perfect Strom

All Over

 

TURNING POINT XL

Roulette

Just a Matter of Time

Theme from ET

Captain Coke

Walking on Clouds

Dawn

Tenderness

Mister Y

July 23

Sundown

Desire (Caribbean edit)

I Love You so

In a Lifetime

Is it Really True

Ordinary People

April Fool (extended version)

Sensuality

Reminiscence (piano only)

 

Website Artiest

FUTURE WORLD ORCHESTRA

www.futureworldorchestra.com

https://www.facebook.com/futureworldorchestra/

https://futureworldorchestra.bandcamp.com/music

Tijdens de jaren ’80 was ik een hevige fan van het Nederlandse Future World Orchestra. Die band bestond uit 2 synthesizermusici uit Twente, en dat waren Robert Pot en Gerto Heupink. Ze hadden de band opgericht in 1980, scoorden tijdens die periode enkele hits en brachten 2 elpees uit, Mission Completed (1982) en ‘Turning Point (1983), die ik ook op vinyl bezit. Eind vorig jaar bracht Robert Pot, die de naam veranderde in Futureworld Orchestra, beide albums in een XL-versie voor het eerst samen uit op dubbel-cd, en dat op zijn eigen label. Sedert 1986 is Robert immers het enige lid, en hij verkreeg toestemming van het label Dureco om dat te doen. Hij schreef er het volgende over: “Al jarenlang is het mijn wens geweest om het originele materiaal van FWO opnieuw uit te brengen. Ik was dan ook zeer blij met de Dureco licentie die ik gekregen heb. Het zijn vooral de aanhoudendheid van vragen door fans vanuit de hele wereld en de toenemende vraag naar vinyl, cd’s en zelfs compact cassettes, die mij hebben geïnspireerd om beide albums en nieuw materiaal uit te gaan brengen. Omdat release op CD de ruimte geeft om ook nieuwe werken te plaatsen heb ik 14 bonus tracks toegevoegd. Deze door mij geselecteerde tracks zijn in basis allemaal opnames uit de jaren-90 en recentelijk door mij geremixt, c.q. gemastered in mijn eigen studio. Als artiest vind ik het belangrijk technisch en creatieve gezien het beste te leveren wat mogelijk is. Fans verdienen dit nu eenmaal!” Robert woont in het rustige dorpje Nijverdal en is al sinds zijn veertiende ten zeerste geboeid door symfonische rock & pop. Hij werd dan ook geïnspireerd door groepen zoals Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Camel, Asia, UK en musici zoals Tony Banks, Rick Wakeman en Keith Emerson. Twee jaar later kocht hij zijn eerste keyboard en begon dat zelf aan te passen. Hij besefte dat voor synthesizers een mooie toekomst weggelegd was, en bouwde aan zijn eigen opnamestudio. Maar in 1987 kwam een einde aan Future World Orchestra en Robert ging alleen door. Zo werkte hij in de loop der jaren samen met Rob & Ferdi Bolland aan ‘Darwin – The Evolution’, en met Colin Blunstone (Zombies, Allan Parsons Project), Ian Gillan (Deep Purple), wijlen Falco (‘Rock Me Amadeus’) en Barclay James Harvest & Suzi Quattro. In 2000 volgde dan ‘The Hidden Files’ een instrumentaal synthesizeralbum.

Deze dubbel-cd bevat maar liefst 35 tracks, waarvan 14 bonustracks. En er staan enkele zeer mooie, melodieuze hits op zoals ‘I’m not Afraid of the Future’ (1982), ‘Desire’ (1981) , ‘Roulette’ (1983), ‘Theme from ET’ (1983), ‘Miracles (1983) en ‘Don’t Go Away’ (1983). Sommige tracks werden samen ingezongen met Bernard Oattes & Rob van Schaik van The Limit. Maar de instrumentale tracks zullen fans van Vangelis, Tangerine Dream enz. zeker kunnen boeien. Ondertussen zouden beide elpees ook weer op vinyl verkrijgbaar zijn. En eind dit jaar verschijnt er een gloednieuw album! Ik ben ook zeer verheugd over deze heruitgave en het aankondigde nieuwe album. Want als sciencefiction fan en decennialang bezig te zijn met “the future” voel ik me hier mee verbonden. Een dikke aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

During the 1980s I was a huge fan of the Dutch Future World Orchestra. That band consisted of 2 synthesizer musicians from Twente, and they were Robert Pot and Gerto Heupink. They had formed the band in 1980, scored a few hits during that period and released 2 LPs, ‘Mission Completed’ (1982) and 'Turning Point’ (1983), which I also own on vinyl. At the end of last year, Robert Pot, who changed the name to Futureworld Orchestra, released both albums together in an XL version on a double CD for the first time, on his own label. Robert has been the only member since 1986, and he obtained permission from the Dureco label to do so. He wrote the following about it: “For years it has been my wish to re-release the original material of FWO. I was therefore very happy with the Dureco license that I received. It is mainly the persistence of inquiries from fans around the world and the increasing demand for vinyl, CDs and even compact cassettes that have inspired me to release both albums and new material. Because release on CD gives room to place new works as well, I have added 14 bonus tracks. These tracks selected by me are basically all recordings from the 90s and have recently been remixed or mastered by me in my own studio. As an artist, I think it's important to deliver the best possible technically and creatively. Fans deserve this!” Robert lives in the quiet village of Nijverdal and has been fascinated by symphonic rock & pop since he was fourteen. He was therefore inspired by groups such as Genesis, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Camel, Asia, UK and musicians such as Tony Banks, Rick Wakeman and Keith Emerson. Two years later he bought his first keyboard and started modifying it himself. He realized that synthesizers had a bright future and built his own recording studio. But in 1987 Future World Orchestra came to an end and Robert continued alone. Over the years he has worked with Rob & Ferdi Bolland on 'Darwin – The Evolution', and with Colin Blunstone (Zombies, Allan Parsons Project), Ian Gillan (Deep Purple), the late Falco ('Rock Me Amadeus') and Barclay James Harvest & Suzi Quattro. In 2000, 'The Hidden Files' followed, an instrumental synthesizer album.

This double CD contains no less than 35 tracks, 14 of which are bonus tracks. And there are some very nice, melodic hits like 'I'm not Afraid of the Future' (1982), 'Desire' (1981) , 'Roulette' (1983), 'Theme from ET' (1983), 'Miracles’ (1983) and 'Don't Go Away' (1983). Some tracks were sung together with Bernard Oattes & Rob van Schaik from The Limit. But the instrumental tracks will certainly captivate fans of Vangelis, Tangerine Dream etc. In the meantime, both LPs would also be available on vinyl again. And a brand new album will be released at the end of this year! I am also very pleased with this re-release and the announced new album. Because as a science fiction fan and having been working on “the future” for decades, I feel connected to this. Highly recommended!

LEMONGRASS – MOSAIC

DETAIL ALBUM

Tracks:

Le Voyage

Compassion

Meet You In Budapest

Shalimar

Turn Down The Lights

Film Noir

Moulin Rouge

Street Life

Bombay Jazz

Big Hug

Deeply

To The Stars

 

Website Artiest

LEMONGRASS

https://lemongrassmusic.de/artists/Lemongrass/

Roland Voss, die achter het pseudoniem Lemongrass schuilgaat, komt hier regelmatig voorbij. Nu heeft hij een chill-out album gemaakt met de naam ‘Mosaic’. We weten allemaal dat een mozaïek is een veelzijdig patroon is, samengesteld door kleine stukjes van verschillende soorten bij elkaar te leggen. Dit album volgt hetzelfde principe, waarbij fragmenten van geluiden en creatieve ideeën uit verschillende bronnen vorm krijgen. Dit is meteen Roland’s 34ste album. Daarbij wordt een breed scala aan instrumentatie en stijlen voor ons uitgespreid, beïnvloed door inspiratiebronnen zoals herinneringen aan het bezoeken van adembenemende plekken, favoriete boeken en films, of door gewoon stil te zijn in een meditatief moment. Akoestische instrumenten kregen de hoofdrol, met daarover op ‘Turn Down the Lights’ jazzy vibes, op ‘Street Life’ een cool en makkelijk Jazz Hop jasje, of op ‘Le voyage’ en ‘Bombay Jazz’ een fabuleus tabla-ritme. Elk individueel facet heeft een verhaal te vertellen, waarbij het onafhankelijk een klein deel van het beeld draagt, om als iets nieuws te vormen. Het resultaat is een elegante suite van composities, doordrongen van een traceerbare geur van een creatief gerijpte, zomerse, levensbevestigende aard, die merkbaar is in alle Lemongrass-muziek.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Roland Voss, who hides behind the pseudonym Lemongrass, passes by here regularly. Now he has made an album called 'Mosaic'. We all know that a mosaic is a multifaceted pattern composed by putting together small pieces of different types. This album follows the same principle, where fragments of sounds and creative ideas from different sources take shape. This is also Roland's 34th album. In doing so, a wide variety of instrumentation and styles are laid out before us, influenced by sources of inspiration such as memories of visiting breathtaking places, favorite books and movies, or simply being still in a meditative moment. Acoustic instruments were given the leading role, with jazzy vibes on 'Turn Down the Lights', a cool and easy Jazz Hop jacket on 'Street Life', or a fabulous tabla rhythm on 'Le voyage' and 'Bombay Jazz'. Each individual facet has a story to tell, independently carrying a small part of the image, to form as something new. The result is an elegant suite of compositions, imbued with a traceable scent of a creatively matured, summery, life-affirming nature, evident in all Lemongrass music.

HELMUT LOTTI – ITALIAN SONGBOOK

DETAIL ALBUM

Tracks:

Io che non vivo

Uno dei tanti

La vita

Una lacrima sul viso

Bella ciao

Piccolissima serenata

Tarantella

La villanella

La spagnola

Grande, grande, grande

Al di la

‘O Marenariello

Torna a Surriento

Te voglio bene assaje

 

Website Artiest

HELMUT LOTTI

www.helmutlotti.com

Ik schreef het eerder al, onze landgenoot Helmut Lotti is van alle muzikale markten thuis. Eerder maakte hij al albums met songs in klassiek, Vlaamstalig, Engelstalig, popklassiekers, Russisch, Spaanstalig, soul enz. Tijdens de voorbije lockdown focuste hij zich op een nieuw project, het ‘Italian Songbook’, dat ik jammer genoeg nu pas onder oren kreeg. Ik maakte met twee daaruit al kennis tijdens één van zijn optredens. Mijn interesse was geprikkeld. Helmut zocht melodieuze, romantische Italiaanse songs uit, en voorzag ze van zijn warme stem. Ik nodig u hierna uit om mee te luisteren…

‘Io che non vivo’ doet onmiddellijk denken aan Dusty Springfield’s ‘You Don’t Have to Say You Love Me’, maar dit is de originele song, die daarop gebaseerd was. Met dit liedje opende Helmut overigens het optreden tijdens zijn theatertournee, en het blijft na 60 jaar nog steeds mooi. Vervolgens komt ‘Uno dei tanti’ aan de beurt, en dit ken je natuurlijk in de versie van Tom Jones’ ‘I Who Have Nothing’. Al even oud als zijn voorganger, maar tevens een prachtige ballade. ‘La vita’ klinkt u uiteraard ook bekend in de oren, want Dame Shirley Bassey scoorde met ‘This Is My Life’ tweemaal een hit, eenmaal als ballade, en eenmaal als discokraker. Bobby Solo nam in 1964 met ‘Una lacrima sul viso’ deel aan het San Remo festival, en een hit was geboren. En uit eigen land komt Rocco Granata’s ‘Bella ciao’, wat Helmut ook al op het podium vertolkte. ‘Piccolissima serenata’ is een romantische song, die Helmut deels in het Engels en deels in het Italiaans brengt. Een prachtige Italiaanse sfeer hangt hier! Uptempo en uitbundig zijn de termen om ‘Tarantella’ te beschrijven, en opnieuw is het een mix van Engels en Italiaans. Helmut schreef het zelf, en het gaat over een speciale dans. ‘La villanella’ grijpt terug naar een Zuid-Tiroolse wals, waarna ‘La spagnola’ teruggaat tot 1906 en in het Napolitaans gezongen wordt. Daarna komen we opnieuw bij Dame Shirley Bassey uit met de romantische ballade ‘Grande, grande, grande’ ofwel beter bekend als ‘Never, Never, Never’. De track ‘Al di la’ ligt Helmut zelf het meest aan het hart, gevolgd door ‘‘O Marenariello’, ook weer afkomstig uit Napels. En we blijven daar voor het bekende ‘Torna a Surriento’. Met ‘Te voglio bene assaje’ sluit Helmut af, opnieuw gesitueerd in Napels, en weerom deels in het Engels, en deels in het Italiaans.

Het lijdt geen twijfel dat deze cd een meesterwerkje is. Voer voor romantische zielen, en welke vrouw droomt er nu niet van een “Italian loverboy”? Helmut weet die romantische sfeer perfect te vatten op deze concept-cd. Je waant je zowaar in “Bella Italia”. Niet twijfelen, aanschaffen dus!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

As I wrote earlier, our compatriot Helmut Lotti is at home in all musical markets. He previously made albums with songs in classical, Flemish, English, pop classics, Russian, Spanish, soul, etc. During the past lockdown, he focused on a new project, the 'Italian Songbook', which unfortunately I only just heard about now . I already heard two of those songs during one of his performances. My interest was piqued. Helmut selected melodic, romantic Italian songs and provided them with his warm voice. I invite you to listen in…

"Io che non vivo" is immediately reminiscent of Dusty Springfield's "You Don't Have to Say You Love Me," but this is the original song, which was based on it. Helmut opened the performance with this song during his theater tour, and it still remains beautiful after 60 years. Next comes 'Uno dei tanti', and of course you know this in the version of Tom Jones' 'I Who Have Nothing'. Just as old as its predecessor, but also a beautiful ballad. Of course, 'La vita' also sounds familiar to you, because Dame Shirley Bassey scored twice a hit with 'This Is My Life', once as a ballad, and once as a disco hit. Bobby Solo took part in the San Remo festival in 1964 with 'Una lacrima sul viso', and a hit was born. And from our own country comes Rocco Granata's 'Bella ciao', which Helmut also performed on stage. 'Piccolissima serenata' is a romantic song, which Helmut performs partly in English and partly in Italian. A beautiful Italian atmosphere hangs here! Up-tempo and exuberant are the terms to describe 'Tarantella', and again it is a mix of English and Italian. Helmut wrote it himself, and it's about a special dance. 'La villanella' harks back to a South Tyrolean waltz, after which 'La spagnola' goes back to 1906 and is sung in Neapolitan. Then we come back to Dame Shirley Bassey with the romantic ballad 'Grande, grande, grande' or better known as 'Never, Never, Never'. The track 'Al di la' is closest to Helmut's heart, followed by 'O Marenariello', also from Naples. And we stay there for the famous 'Torna a Surriento'. Helmut closes with 'Te voglio bene assaje', again set in Naples, and again partly in English and partly in Italian.

There is no doubt that this CD is a masterpiece. Food for romantic souls, and which woman does not dream of an "Italian loverboy"? Helmut knows how to capture that romantic atmosphere perfectly on this concept CD. You actually imagine yourself in “Bella Italia”. So don't hesitate, buy it!

ROBERTO TOLA – UNDER THE LEO SIGN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Driving to Madrid - Radio Edit

Maraya

Says

Sun Kiss

Valle della Luna

Roof Garden

Men On Groove

Sunny Morning - Summer Party

A Christmas Ago

 

Website Artiest

ROBERTO TOLA

https://robertotola.com/

https://www.facebook.com/RobertoTolaMusic/

Nadat hij in mei 2017 debuteerde op de internationale jazzscène met zijn award winnend album ‘Bein Green’, waarop wereldbekende artiesten zoals Bob Mintzer en Najee te gast waren, is gitarist en componist Roberto Tola niet meer van de radar verdwenen. Die cd werd gevolgd door ‘Colors (2020) en ‘Kon Tiki (2021). Hierop kreeg Roberto steun van Billy Cobham, Michael Lington, Scott Wilkie en Andrea Tofanelli. Nu is zijn vierde album uitgebracht, en dat is gelinkt aan de vibrerende energie van zijn sterrenbeeld Leeuw. Daarop staan 9 tracks, en dat zijn feitelijk fragmenten van zijn leven, maar tevens portretten van intieme momenten, van een speciale reis, van plaatsen en mensen die hem aan het hart liggen. Het zijn allemaal songs die waar gebeurd zijn, omgezet naar muziek.

Voorop staat de “feel good” single ‘Driving to Madrid’, geïnspireerd door een speciale reis naar Spanje in 2019, waarop de Spaanse artiest Marco Rasa te gast is. Mijn vriend, de Amerikaanse trompettist Bill McGee kan je vervolgens horen op het zachte ‘Marya’, een eerbetoon aan Roberto’s moeder. ‘Says’ is een cover van al Jarreau, gevolgd door het zonnige ‘Sun Kiss’. De eenentwintigjaar oude Argentijnse pianist Luciano De La Rosa is gastmuzikant op ‘Valle della Luna’, een plek op zijn eiland Sardinië, die dierbaar is voor Roberto. Daarna covert hij Al Jarreau’s ‘Roof Garden’, omdat die artiest tot zijn favorieten behoort. Op de swingende jazzrock van ‘Men On Groove’ zijn saxofonist Eric Marienthal en de Poolse bassist Maciek Szczycinski te gast, waarna ‘Sunny Morning - Summer Party’ eraan komt. Deze zonnige track wordt gezongen door Zorina Andall. Afsluiten doet Roberto met ‘A Christmas Ago’, weerom ingezongen door Zorina Andall, en ter herinnering aan wijlen zijn zus Tiana, die op Kerstdag in 2021 overleed.

Een album dus met verschillende muziekstijlen, met jazz, funk, progressieve fusion, met wat jazzrock en Latin jazz. Allemaal facetten van Roberto’s persoonlijkheid. En zeker aangeraden voor wie houdt van smooth en contemporary jazz!

 

Patrick Van de Wiele (4)

After making his debut on the international jazz scene in May 2017 with his award-winning album 'Bein Green', which featured world-renowned artists such as Bob Mintzer and Najee, guitarist and composer Roberto Tola has not disappeared from the radar. That CD was followed by 'Colors (2020) and 'Kon Tiki (2021). Roberto received support from Billy Cobham, Michael Lington, Scott Wilkie and Andrea Tofanelli. Now his fourth album has been released, and it is linked to the vibrant energy of his zodiac sign Leo. It contains 9 tracks, which are actually fragments of his life, but also portraits of intimate moments, of a special journey, of places and people that are close to his heart. They are all songs that really happened, converted to music.

At the forefront is the “feel good” single ‘Driving to Madrid’, inspired by a special trip to Spain in 2019, on which Spanish artist Marco Rasa is a guest. You can then hear my friend, the American trumpeter Bill McGee on the soft 'Marya', a tribute to Roberto's mother. 'Says' is a cover of al Jarreau, followed by the sunny 'Sun Kiss'. The twenty-one-year-old Argentinian pianist Luciano De La Rosa is a guest musician at 'Valle della Luna', a place on his island of Sardinia that is dear to Roberto. Then he covers Al Jarreau's 'Roof Garden', because that artist is one of his favorites. Saxophonist Eric Marienthal and Polish bassist Maciek Szczycinski are guests on the swinging jazz rock of 'Men On Groove', followed by 'Sunny Morning - Summer Party'. This sunny track is sung by Zorina Andall. Roberto closes with 'A Christmas Ago', again sung by Zorina Andall, and in memory of his late sister Tiana, who died on Christmas Day in 2021.

An album with different music styles, with jazz, funk, progressive fusion, with some jazz rock and Latin jazz. All facets of Roberto's personality. And definitely recommended for those who love smooth and contemporary jazz!

DOUYÉ – THE GOLDEN SÈKÈRÈ

DETAIL ALBUM

Tracks:

Cherokee

Speak Low

The Very Thought of You

My Funny Valentine

I’ve Got You Under My Skin

Fly Me to the Moon

Afro Blue

It Don’t Mean a Thing

Green Dolphin Street

I’m Confessing that I Love You

Key Largo

Azure

Devil May Care

I’ve Got You Under My Skin

 

Website Artiest

DOUYÉ

www.douyemusic.com

Vroeger heb ik enkele cd’s van de in Nigeria geboren jazzzangeres Douyé gerecenseerd voor een andere site. Douyé komt dus uit Lagos, Nigeria, maar woont in LA en kiest voor nieuw album nieuwe versies van songs uit het Great American Songbook. Daarbij vermengt ze haar Polyritmische Afrikaanse erfenis met die van de Westerse jazzwereld. Die songs zijn uiteraard voor haar al ontelbare malen opgenomen, maar nog steeds weten ze te boeien. Dit is Douyé’s 5de album, en het is vernoemd naar het kralenpercussie-instrument dat uniek is voor haar thuisland. In haar eigen woorden is dat: “I’ve seen thousands of people on YouTube sing these jazz standards, but so much of it feels inauthentic. Like my father taught me, I needed to connect with the spirit of each of the songs to understand them directly.”

Douyé liet zich inspireren door Fela Sowande, een Nigeriaanse muzikale virtuoos en erkend klassiek componist die Nigeriaanse muzikale klanken vermengde met klassieke muziek. Ze wordt bijgestaan door trompettist Sean Jones, gitarist Lionel Loueke en bassist Buster Williams. Met haar donkere stem vertolkte ze deze standaards zowel tegen een achtergrond van bigbands met blazers en percussie, als met meer intieme instellingen met pratende drums en sekèrès. Daarbij doorloopt ze de klassieke bebop van ‘Cherokee’, Kurt Weil’s ‘Speak Low’, ‘The Very Thought of You’, ‘My Funny Valentine’, Cole Porter’s ‘I’ve Got You Under My Skin’ (dat tweemaal hierop staat in een andere versie) en tegelijk de aanleiding voor dit album was, het traag gebrachte ‘Fly Me to the Moon’, ‘Afro Blue’, Duke Ellington’s swingende ‘It Don’t Mean a Thing’, ‘Green Dolphin Street’, ‘I’m Confessing that I Love You’, het tempo veranderende ‘Key Largo’, ‘Azure’ en ‘Devil May Care’.

Douyé maakte dit album om haar erfgoed in cultuur en geluiden te vieren. ‘The Golden Sèkèrè’ is ook een liefdevol eerbetoon aan Douyé's vader Landy Youduba. Hoewel ze haar carrière begon met het opnemen van R&B-muziek, vergat ze nooit dat haar vader erop stond dat ze jazz zou zingen. En ze doet dat met “verve”! Luister dus naar deze nieuwe interpretaties van de standaards!

Patrick Van de Wiele (4)

I used to review some CDs by the Nigerian-born jazz singer Douyé for another site. So Douyé is from Lagos, Nigeria, but lives in LA and chooses new versions of songs from the Great American Songbook for the new album. In doing so, she mixes her Polyrhythmic African heritage with that of the Western jazz world. Those songs have of course been recorded for her countless times, but they still manage to fascinate. This is Douyé's 5th album, and it is named after the beaded percussion instrument unique to her homeland. In her own words that is: “I've seen thousands of people on YouTube sing these jazz standards, but so much of it feels inauthentic. Like my father taught me, I needed to connect with the spirit of each of the songs to understand them directly.”

Douyé was inspired by Fela Sowande, a Nigerian musical virtuoso and recognized classical composer who mixed Nigerian musical sounds with classical music. She is assisted by trumpeter Sean Jones, guitarist Lionel Loueke and bassist Buster Williams. With her dark voice, she performed these standards against a background of big bands with horns and percussion, as well as more intimate settings with talking drums and sèkèrès. She goes through the classic bebop of ‘Cherokee’, Kurt Weil's ‘Speak Low’, ‘The Very Thought of You’, ‘My Funny Valentine’, Cole Porter's ‘I've Got You Under My Skin’ (featured twice in another version) and at the same time the reason for this album, the slow brought 'Fly Me to the Moon', 'Afro Blue', Duke Ellington's swinging 'It Don't Mean a Thing', 'Green Dolphin Street', 'I 'm Confessing that I Love You', the tempo-changing 'Key Largo', 'Azure' and 'Devil May Care'.

Douyé made this album to celebrate her heritage in culture and sounds. 'The Golden Sèkèrè' is also a loving tribute to Douyé's father Landy Youduba. Although she started her career recording R&B music, she never forgot that her father insisted that she sing jazz. And she does it with “verve”! So listen to these new interpretations of the standards!

CARTER FOX – LOST SIGNALS FROM OUTER SPACE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Cosmic Sunrise

Rise

Amy

Calm

Stampede

 

Website Artiest

CARTER FOX

www.carterfoxmusic.com

https://www.facebook.com/carterfoxmusic

https://www.youtube.com/carterfoxmusic

Carter Fox is een Multi getalenteerde muzikant, songwriter, producer en artiest die op vijftienjarige leeftijd aan zijn muzikale carrière begon. Met een diepe fascinatie voor astronomie en een diepe waardering voor videogames, is Carters’ kenmerkende stijl van 'chill-fi', muziek die naadloos elementen van jazz, blues en rock met downtempo en elektronische invloeden combineert. Dat resulteert in een werkelijk uniek en boeiend geluid dat erkenning heeft gekregen binnen de industrie. Nadat hij muziek heeft uitgebracht onder gerenommeerde labels zoals Biblioteka Records, het Acrylic Label en Mad Mad Dragon Music Group, blijft Carter Fox zijn stempel drukken via zijn onafhankelijke onderneming, Intrepid Fox Music, en verschillende samenwerkingen. Als beschermeling van de wereldberoemde bassist Gerald Veasley heeft Carter het voorrecht gehad om samen te werken met een illustere selectie van bekroonde artiesten en producers, waaronder Freddie Jackson, Leon Huff (van Gamble & Huff), Pablo Batista, David Ivory, Ori Rose, OddKidOut, Moses Mosima, Joe Kenney enz. Zijn ervaringen en samenwerkingen hebben zijn muzikale bekwaamheid verder verrijkt. Naast zijn muzikale inspanningen heeft Carter ook zijn expertise gedeeld als gastdocent, waarbij hij het publiek boeide met discussies over muziek, zaken, marketing en bas bij gerenommeerde instellingen zoals de University of Southern California, University of Louisiana in Lafayette, Drexel University, New York University en het in Philadelphia gevestigde naschoolse muziek-/educatieprogramma 'Rock to the Future'. Hij heeft artikelen geschreven die zijn verschenen op Hypebot en de Disc Makers Blog. Naast zijn openbare optredens heeft Carter privélessen aangeboden, waarbij hij zijn kennis en passie deelde met aspirant muzikanten.

Zijn nieuwe EP is een enigmatische reis van experimentele instrumentale elektronica. En daarbij stelt hij zichzelf vragen zoals: “What does the universe sound like?” en “What if aliens intercepted signals from our planet?” Die EP bevat 5 tracks, en het is een verzameling composities geïnspireerd door het concept van struikelen over een buitenaardse geluidsoverdracht diep in de kosmos. Elk nummer weeft een uniek verhaal, vertelt over de ontdekking van deze buitenaardse signalen door een radiotelescoop, vertaalt ze in bekende tonen en gaat in wederzijdse communicatie met deze raadselachtige entiteiten. Of ze in vrede komen of een bedreiging vormen, blijft open voor de interpretatie van de luisteraar.

Carter wil met zijn muziek een katalysator vormen voor inspiratie en motivatie, om de luisteraars aan te moedigen positiviteit te omarmen, en tegelijk hun dromen waar te maken. Zijn creaties zijn een eerbetoon aan belangrijke astronomische en wetenschappelijke ontdekkingen, evenals videogames, en pleiten voor vriendelijkheid en eenheid. Door zijn muziek neemt Carter Fox luisteraars moeiteloos mee naar de ruimte en verspreidt hij onderweg goede vibes.

Na de opener ‘Cosmic Sunrise’ bouwde hij met hulp van vrienden zijn eigen radiotelescoop op ‘Rise’, want er is zoveel meer te observeren, dan wat we kunnen zien. Hij richtte zijn radiotelescoop op de Laniakea Supercluster. Dat eerste signaal, opgevangen vanuit ergens in de diepe ruimte, was helder, percussief en inspirerend. Het was vertrouwd en toch vreemd. Er zat een positieve melodie in en het voelde als een “oproep tot wapens”, maar niet voor geweld, maar voor hoop en vrede en om beter voor elkaar te zijn. De frequenties waren zo gestapeld dat ze bij conversie via zijn software een uitzending kregen van iets dat ze niet hadden verwacht. Iets dat zijn vrienden en hij 'Rise' noemden. Daarna volgde een tweede signaal dat hij ‘Amy’ noemde, en dat frequenties van de aarde bevatte. Een meer ontspannen en hypnotische melodie, bijna een slaapliedje. Carter mixte delen ervan en stuurde die naar het universum. Hij ontving een nieuw signaal, dat hij ‘Calm’ noemde. Op basis van de effecten van het signaal en andere technische gegevens die door het systeem kwamen, stelde hij vast dat dit een soort buitenaards, kunstmatig gecreëerd fenomeen was. Op basis van wat hij kon waarnemen en vermoeden, leek het erop dat er geen vijandigheid kwam van waar deze signalen ook vandaan kwamen. Maar het leek erop dat ze uit hetzelfde epicentrum kwamen. Tenslotte bleek dat er directe communicatie was, en een nieuw anders klinkend signaal arriveerde. Het leek wel countrymuziek, met toch een onderliggende boodschap van hoop.. Dat wij mensen kunnen groeien en leren van onze fouten. Dat noemde hij ‘Stampede’.

​Nadat hij deze opnames gemaakt had en naar zijn beste vermogen geanalyseerd, en nadat zijn meest intelligente en slimme vrienden hadden geprobeerd ze voor zichzelf te begrijpen, hebben ze alleen maar veel hypothesen kunnen bedenken over de oorsprong van deze signalen. Zijn favoriete theorie is dat ze honderd miljoen jaar in de toekomst zijn verzonden wanneer de aarde zich aan de andere kant van het Melkwegstelsel bevindt. De zwaartekrachtafwijkingen die zich voordoen, hebben signalen door de ruimtetijd teruggeduwd naar de huidige positie van de aarde op dit moment en verzonden naar zijn radiotelescoop en opgenomen door zijn computer. Voorspelt dit toekomstig gevaar voor de mensheid? Betekent dit dat we de natuur en de natuurkunde zo zijn gaan begrijpen dat we de chaotische neigingen ervan kunnen temmen? Betekent het iets anders daarbuiten, iets dat we ons niet konden voorstellen, bestaat en interageert met het universum dat we nog moeten ontdekken? En is het een vriend of een vijand? De tijd zal het leren. Maar dit zijn Carters’ ‘Lost Signals from Outer Space’.

Een kosmisch en intrigerend audioavontuur dus. En voer voor sciencefictionfans zoals ik!


Patrick Van de Wiele (4)

Carter Fox is a multi-talented musician, songwriter, producer and recording artist who started his musical career at the age of fifteen. With a deep fascination for astronomy and a deep appreciation for video games, Carters' signature style of 'chill-fi' is music that seamlessly blends elements of jazz, blues and rock with downtempo and electronic influences. The result is a truly unique and captivating sound that has gained industry recognition. Having released music under renowned labels such as Biblioteka Records, the Acrylic Label and Mad Mad Dragon Music Group, Carter Fox continues to make his mark through his independent venture, Intrepid Fox Music, and various collaborations. A protege of world-renowned bassist Gerald Veasley, Carter has had the privilege of working with an illustrious roster of award-winning artists and producers, including Freddie Jackson, Leon Huff (of Gamble & Huff), Pablo Batista, David Ivory, Ori Rose, OddKidOut , Moses Mosima, Joe Kenney etc. His experiences and collaborations further enriched his musical prowess. In addition to his musical endeavors, Carter has also shared his expertise as a guest lecturer, engaging audiences with discussions on music, business, marketing and bass at renowned institutions such as the University of Southern California, University of Louisiana at Lafayette, Drexel University, New York University and the Philadelphia-based after-school music/educational program "Rock to the Future." He has written articles that have appeared on Hypebot and the Disc Makers Blog. In addition to his public performances, Carter has offered private lessons, sharing his knowledge and passion with aspiring musicians.

His new EP is an enigmatic journey of experimental instrumental electronics. And in doing so, he asks himself questions such as: “What does the universe sound like?” and “What if aliens intercepted signals from our planet?” That EP contains 5 tracks, and it is a collection of compositions inspired by the concept of stumbling upon an alien sound transmission deep in the cosmos. Each track weaves a unique story, telling of the discovery of these alien signals through a radio telescope, translating them into familiar tones and engaging in two-way communication with these enigmatic entities. Whether they come in peace or pose a threat remains open to the listener's interpretation.

Carter wants his music to be a catalyst for inspiration and motivation, to encourage listeners to embrace positivity while making their dreams come true. His creations pay homage to major astronomical and scientific discoveries, as well as video games, and advocate kindness and unity. Through his music, Carter Fox effortlessly takes listeners to outer space, spreading good vibes along the way.

After the opener 'Cosmic Sunrise' he built his own radio telescope on 'Rise' with the help of friends, because there is so much more to observe than what we can see. He aimed his radio telescope at the Laniakea Supercluster. That first signal, picked up from somewhere in deep space, was clear, percussive, and inspiring. It was familiar yet strange. It had a positive melody and it felt like a “call to arms”, but not for violence, but for hope and peace and to be better for each other. The frequencies were stacked in such a way that when converted through his software, they got a broadcast of something they didn't expect. Something he and his friends called ‘Rise’. This was followed by a second signal he called ‘Amy’, which contained frequencies from Earth. A more relaxed and hypnotic melody, almost a lullaby. Carter mixed parts of it and sent it out into the universe. He received a new signal, which he called ‘Calm’. Based on the effects of the signal and other technical data coming through the system, he determined that this was some kind of alien, artificially created phenomenon. From what he could observe and surmise, it seemed that there was no animosity coming from wherever these signals came from. But it seemed that they came from the same epicenter. Finally it turned out that there was direct communication, and a new different sounding signal arrived. It sounded like country music, but with an underlying message of hope. That we humans can grow and learn from our mistakes. He called it ‘Stampede’.

After he took these recordings and analyzed them to the best of his ability, and after his most intelligent and clever friends tried to understand them for themselves, they could only come up with many hypotheses about the origin of these signals. His favorite theory is that they were sent a hundred million years into the future when Earth is on the other side of the Milky Way galaxy. The gravitational anomalies that are occurring have pushed signals through spacetime back to Earth's current position at this time and sent to its radio telescope and recorded by its computer. Does this portend future danger to humanity? Does this mean that we have come to understand nature and physics in such a way that we can tame its chaotic tendencies? Does it mean something else out there, something we couldn't imagine, exists and interacts with the universe we have yet to discover? And is it friend or foe? Time will tell. But these are Carters' Lost Signals from Outer Space’.

A cosmic and intriguing audio adventure. And interesting for sci-fi fans like me!

CARL LORD – REST

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Nordic Seas

02 Day of Rest

03 Stained Glass

04 A Warm Feeling

 

Website Artiest

CARL LORD

www.carllord.com

De Amerikaanse artiest Carl Lord is hier al aan bod gekomen. Zijn nieuwste release, die op 7 juli digitaal uitkomt, bevat een verzameling ambient, chill-out en ontspannende instrumentals, met evoluerende pads, rustgevende elektronische texturen en oprechte pianoarrangementen. Carl begon op vijfjarige leeftijd aan zijn muzikale ontdekkingsreis, begeleid door een oudoom die een klassiek geschoolde concertpianist was. Kort daarna begon hij pianolessen te nemen en te zingen in het jeugdkoor van zijn plaatselijke kerk. Tijdens zijn puber- en middelbare schooltijd nam Carl deel aan verschillende talentenjachten en pianorecitals. Terwijl zijn liefde voor muziek bleef groeien, begon hij tijdens en na zijn afstuderen piano, orgel en keyboards te spelen in verschillende lokale en regionale R&B-, pop-, rock-, country- en gospelbands. Lord heeft op tal van albums, filmmuziek en commercials gespeeld terwijl hij optrad op de prestigieuze Kentucky Derby Winner's Party. Hij deelde het podium met bekende artiesten als Steve Warner, Reba McEntire, Louise Mandrel en John Anderson, en heeft ook opnames gemaakt met Grammy Award winnaar, wijlen Lynn Peterzell, die de techniek op zich nam voor Giant Records, Clint Black en de country-remake van de ‘Eagles Greatest Hits’.

Carl componeerde de 4 tracks zelf, en produceerde ze ook. Cass Anawaty zorgde voor de mastering.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The American artist Carl Lord has already been discussed here. His latest release, due out digitally on July 7, features a collection of ambient, chill-out, and relaxing instrumentals, featuring evolving pads, soothing electronic textures, and heartfelt piano arrangements. Carl began his musical journey of discovery at the age of five, guided by a great-uncle who was a classically trained concert pianist. Soon after, he began taking piano lessons and singing in the youth choir of his local church. During his teenage and high school years, Carl participated in various talent shows and piano recitals. As his love for music continued to grow, he began playing piano, organ, and keyboards in various local and regional R&B, pop, rock, country, and gospel bands during and after graduation. Lord has featured on numerous albums, film scores and commercials while performing at the prestigious Kentucky Derby Winner's Party. He has shared the stage with such well-known artists as Steve Warner, Reba McEntire, Louise Mandrel and John Anderson, and has also recorded with Grammy Award winner, the late Lynn Peterzell, who undertook engineering for Giant Records, Clint Black and the country music industry. remake of the 'Eagles Greatest Hits'.

Carl composed the 4 tracks himself, and also produced them. Cass Anawaty handled the mastering.

THE HARRY ALLEN ORCHESTRA – WITH ROSES

DETAIL ALBUM

Tracks:

It All Catches Up with You in the End

Be the One

The Maestro

Here in Rome

That Far Away Fella

Diamonds

That’s When the Fun Starts

With Roses

Takes a Moment

On My Way

 

Website Artiest

THE HARRY ALLEN ORCHESTRA

www.harryallenjazz.com

De Amerikaanse saxofonist Harry allen heeft al meer dan 70 albums opgenomen als bandleider, en was te gast op talloze andere projecten. Hij heeft opgetreden met Rosemary Clooney, Tony Bennett, Sheryl Crow en James Taylor. Harry nam al eerbetonen op aan Antonio Carlos Jobim, Benny Goodman, Duke Ellington, Zoot Sims, Cole Porter, Henry Mancini en Count Basie. Op zijn nieuwste release brengt hij 10 originele tracks, die gecomponeerd werden door Roger Frankham, Bruce Brown, Roger Schore en Mark Winkler. Hij wordt bijgestaan door een jazzblazerssectie, een klassieke blazerssectie, en een ritmesectie. Daarnaast is vocaliste Lucy Yeghiazaryan uit NYC te gast op het merendeel van de songs. ‘It All Catches Up with You in the End’ begint swingend en doet denken aan het Great American Songbook. ‘Be the One’ volgt daarop, waarna ‘The Maestro’ opnieuw de pan uit swingt. De ballade ‘Here in Rome’ klinkt melancholisch en gaat over een verloren liefde. ‘That Far Away Fella’ klinkt luchtig, waarna ‘Diamonds’ geïnspireerd werd door een koningin die zich ongelukkig voelt, en een normaal leven wenst. Een koning vind haar en verlaat zijn troon voor haar. ‘That’s When the Fun Starts’ is dan weer een sensuele, instrumentale bossa nova, gevolgd door de melancholische titeltrack. ‘Takes a Moment’ is een zachte bossa nova, zo weggelopen uit de sixties. Afsluiter ‘On My Way’ neemt je mee naar Broadway op een jazzy wals.

Harry Allen heeft hiermee nieuwe klassiekers neergezet, die zijn talent in de verf zetten. Best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American saxophonist Harry Allen has recorded more than 70 albums as a bandleader and has appeared on numerous other projects. He has performed with Rosemary Clooney, Tony Bennett, Sheryl Crow and James Taylor. Harry has already recorded tributes to Antonio Carlos Jobim, Benny Goodman, Duke Ellington, Zoot Sims, Cole Porter, Henry Mancini and Count Basie. His latest release features 10 original tracks composed by Roger Frankham, Bruce Brown, Roger Schore and Mark Winkler. He is assisted by a jazz horn section, a classical horn section, and a rhythm section. In addition, vocalist Lucy Yeghiazaryan from NYC is a guest on the majority of the songs. 'It All Catches Up with You in the End' starts swinging and is reminiscent of the Great American Songbook. 'Be the One' follows, after which 'The Maestro' swings again. The ballad 'Here in Rome' sounds melancholy and is about a lost love. 'That Far Away Fella' sounds airy, after which 'Diamonds' was inspired by a queen who feels unhappy and wishes for a normal life. A king finds her and leaves his throne for her. ‘That's When the Fun Starts’ is a sensual, instrumental bossa nova, followed by the melancholy title track. 'Takes a Moment' is a soft bossa nova, straight out of the sixties. Closing track 'On My Way' takes you to Broadway on a jazzy waltz.

Harry Allen has created new classics that highlight his talent. Quite fun!

VARIOUS ARTISTS – SPACE STATION VOL. 5

DETAIL ALBUM

Tracks:

Slow World – Golden Flower Of The Sky

Faro - A Gentle Plea

Kevin Paczesny - Breathe Of Aire

Lemongrass – Samsara

Corrado Saija – Izumi

Mirage Of Deep - Behind The Door (432 Hz) – Remastered 2023

Sky Symbols - Glimpse Of Eternity

Slow World - Breathe 

Lemongrass – Ananda

Corrado Saija – Vaskje

Slow World – Boreal

Kevin Paczesny - Ambient Landscapes

Corrado Saija – Anacatabasi

Lemongrass - Yellow Moon

Capa - Bird Of Passage Part 3

 

Website Label

LEMONGRASSMUSIC

www.lemongrassmusic.de

De compilatie ‘Space Station Vol. 5’ is een tijdloze selectie van deep ambient muziek, die gecreëerd werd voor meditatie en zielsreizen. Ze werd digitaal uitgebracht op 16 juni jl. Ze brengt je een grote stap dichter bij de sterren, zodat je de onuitsprekelijke schoonheid, euforie, diepe dankbaarheid en liefde kan ervaren voor het immense geschenk dat onze moederplaneet is. Op de cover zie onze zon, onze levensbrenger.

Bereid je voor op 15 tracks die je een gevoel van warm en licht zwevend door oneindigheid en gewichtloosheid geven. Alle tracks zijn geselecteerd door Lemongrass en gepresenteerd op het Lemongrassmusic label. Zo kan je dus echt in de ruimte wanen.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The compilation 'Space Station Vol. 5' is a timeless selection of deep ambient music created for meditation and soul travel. It was released digitally on June 16. It brings you one giant step closer to the stars, so that you can experience the unspeakable beauty, euphoria, deep gratitude and love for the immense gift that is our mother planet. On the cover see our sun, our life bringer.

Get ready for 15 tracks that will give you a feeling of warm and light floating through infinity and weightlessness. All tracks have been selected by Lemongrass and presented on the Lemongrassmusic label. So you can really imagine yourself in space.

ANTONIO ADOLFO – BOSSA 65 - CELEBRATING CARLOS LYRA AND ROBERTO MENESCAL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Coisa Mais Linda

Samba Do Carioca

Bye Bye Brasil

O Barquinho

Maria Moita

Tete

Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas

Rio

Nos E O Mar

Sabe Voce

 

Website Artiest

ANTONIO ADOLFO

www.antonioadolfomusic.com

Pianist, componist en arrangeur Antonio Adolfo volg ik al jaren. Zo heb ik reeds 5 cd’s van hem besproken voor een andere site. Zelf heeft hij er al meer dan 25 als leider opgenomen. Zo focuste hij zich in het verleden op componisten zoals Antonio Carlos Jobim (2021), Milton Nascimento (2020) enz. Dit jaar bestaat de bossa nova 65 jaar, maar nog steeds klinkt die sprankelend! Op deze nieuwe cd legt Antonio de focus op twee componisten van dat genre, nl. Carlos Lyra en Roberto Menescal. Antonio is al meer dan 60 jaar actief, heeft meermaals een Latin Grammy Award gewonnen, en is een internationaal erkend Braziliaans artiest. Meer dan 200 van zijn originele composities werden gecoverd door artiesten zoals Sergio Mendes, Earl Klugh, Herb Alpert, Stevie Wonder en Dionne Warwick. Antonio beschouwt zanger & componist Carlos Lyra als zijn muzikale mentor en peetvader. Hij ontmoette hem voor het eerst in 1963. Er staan dan ook 5 tracks van Lyra op deze cd. De overige 5 zijn afkomstig van Roberto Menescal, ook een pionier van dat genre. Deze cd werd opgenomen in Brazilië samen met musici Lula Galvao (gitaar), Jorge Helder (bas), Rafael Barata (drums & percussie), Dada Costa (percussie), Jesse Sadoc (trompet & beugel), Danilo Sinna (sax), Marcelo Martins (sax & fluit) en Rafael Rocha (trombone). De songs werden instrumentaal uitgevoerd en de cd opent met ‘Coisa Mais Linda’ van Lyra, waarna ‘Samba Do Carioca’ (ook van Lyra) volgt. ‘Bye Bye Brasil’ van Menescal werd ooit gecomponeerd voor de gelijknamige film uit 1980, gevolgd door zijn bekende ‘O Barquinho’, dat ook al duizenden keren moet gecoverd zijn. ‘Maria Moita’ is een samba van Lyra, en ‘Tete’ (Menescal) is een romantische samba-cançao, een Braziliaanse bolero. De ‘Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas’ (Lyra) reflecteert melancholie, waarna het opgewekte ‘Rio’ (Menescal) volgt. ‘Nos E O Mar’ is een romantische bossa van Menescal, en afsluiter ‘Sabe Voce’ van Lyra laat je weerom zachtjes mee wiegen. Antonio’s elegant pianowerk en complexe arrangementen zijn beïnvloed door bebop, soul en West Coast jazz. Dit is dan ook weerom een mooi eerbetoon aan twee legendarische componisten. Een aanrader!

 

Patrick Van de Wiele (4)

I have been following pianist, composer and arranger Antonio Adolfo for years. For example, I have already reviewed 5 of his CDs for another site. He himself has already recorded more than 25 as leader. In the past, he focused on composers such as Antonio Carlos Jobim (2021), Milton Nascimento (2020) etc. This year the bossa nova exists 65 years, but it still sounds sparkling! On this new CD, Antonio focuses on two composers of that genre, namely Carlos Lyra and Roberto Menescal. Antonio has been active for over 60 years, has won a Latin Grammy Award several times, and is an internationally recognized Brazilian artist. Over 200 of his original compositions have been covered by artists such as Sergio Mendes, Earl Klugh, Herb Alpert, Stevie Wonder and Dionne Warwick. Antonio considers singer & composer Carlos Lyra as his musical mentor and godfather. He first met him in 1963. There are 5 tracks from Lyra on this CD. The other 5 come from Roberto Menescal, also a pioneer of that genre. This CD was recorded in Brazil together with musicians Lula Galvao (guitar), Jorge Helder (bass), Rafael Barata (drums & percussion), Dada Costa (percussion), Jesse Sadoc (trumpet & bracket), Danilo Sinna (sax), Marcelo Martins (sax & flute) and Rafael Rocha (trombone). The songs were performed instrumentally and the CD opens with 'Coisa Mais Linda' by Lyra, followed by 'Samba Do Carioca' (also by Lyra). Menescal's 'Bye Bye Brasil' was once composed for the 1980 film of the same name, followed by his well-known 'O Barquinho', which must also have been covered thousands of times. 'Maria Moita' is a samba from Lyra, and 'Tete' (Menescal) is a romantic samba-cançao, a Brazilian bolero. The 'Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas' (Lyra) reflects melancholy, followed by the cheerful 'Rio' (Menescal). 'Nos E O Mar' is a romantic bossa by Menescal, and closing track 'Sabe Voce' by Lyra lets you gently rock along. Antonio's elegant piano work and complex arrangements are influenced by bebop, soul and West Coast jazz. This is again a nice tribute to two legendary composers. Recommended!

GAEA SCHELL – IN YOUR OWN SWEET WAY

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Cava dell'Isola
  2. Sweet & Lovely
  3. Forio Rain
  4. El Picacho
  5. It Had to Be You
  6. Summer Sea
  7. In Your Own Sweet Way
  8. Luna Plateada
  9. Danza Nocturna de Flores
  10. Un Sueño de la Noche
  11. Perplexity

 

Website Artiest

GAEA SCHELL

www.gaeaschell.com

www.facebook.com/pianistflutistGaeaSchell

Vanuit San Francisco bereikt mij de nieuwe cd van pianiste, fluitiste en zangeres Gaea Schell. Ze komt oorspronkelijk uit Alberta, maar heeft in Portland, NYC, San Diego en ook in LA gewoond. Terwijl de meeste mensen tijdens de pandemie thuis bleven, reisde Gaea naar Mexico, om daar Cubaanse muziek te spelen met een Son groep, er tevens Spaans leerde en zeeschildpadden losliet. Ze reisde ook naar Florence in Italië om daar opera te studeren, maakte haar Master in compositie af in Vermont, won een “Chamber Music America” beurs om met pianist Benny Green samen te werken en speelde met een groep in West Cuba. Een bezige bij dus! Gaea trad voorheen ook al op aan de zijde van Bobby Watson, Earl Palmer, Clare Fischer Big Band en wijlen Richie Cole. Al dat samen leidde tot deze nieuwe (en haar derde) cd, maar daarop voornamelijk Latin jazz. Daarnaast krijg je een originele track, en 3 nieuwe versies uit het Great American Songbook. Gaea wordt hier bijgetreden door Jordan Samuels op gitaar, John Wiitala op bas, Greg Wyser-Pratte op drums, Carlos Caro op percussie en Marco Diaz op trompet en piano.

De meeste van de tracks werden geïnspireerd door haar apprecitatie van de natuur en reflecteren haar voorliefde voor Latin, evenals haar klassieke training en bebop. ‘Cava dell'Isola’ opent in een Latin ritme, en is vernoemd naar een strand nabij Napels, waarna ‘Sweet & Lovely’ een herbewerking is van deze klassieker. ‘Forio Rain’ is een herinnering aan een zachte regenbui die op het eiland Ischia in Italië viel, terwijl ze met de opgewekte Latin jazz van ‘El Picacho’ in duet gaat met trompettist Marco Diaz. Vervolgens hoor je haar zingen op de romantische klassieker ‘It Had to Be You’, gevolgd door de zacht heupwiegende bossa nova ‘Summer Sea’. ‘In Your Own Sweet Way’ is een track van Dave Brubeck, waarop zij tekst schreef voor haar vriend. ‘Luna Plateada’ klinkt sensueel, waarna ‘Danza Nocturna de Flores’ een contemplatie op piano is. Terug dan naar Latin jazz met ‘Un Sueño de la Noche’, gevolgd door de traditionele en swingende jazzafsluiter ‘Perplexity’. Ik verkies echter haar Latin jazz. Misschien iets voor u?

 

Patrick Van de Wiele (4)

The new CD by pianist, flautist and singer Gaea Schell reaches me from San Francisco. She is originally from Alberta but has lived in Portland, NYC, San Diego and also LA. While most people stayed home during the pandemic, Gaea traveled to Mexico to play Cuban music with a Son group, learn Spanish and release sea turtles. She also traveled to Florence, Italy to study opera, completed her Masters in composition in Vermont, won a Chamber Music America scholarship to work with pianist Benny Green, and played with a group in West Cuba. A busy bee! Gaea also performed alongside Bobby Watson, Earl Palmer, Clare Fischer Big Band and the late Richie Cole. All that together led to this new (and her third) CD, with mainly Latin jazz on it. You also get an original track, and 3 new versions from the Great American Songbook. Gaea is joined here by Jordan Samuels on guitar, John Wiitala on bass, Greg Wyser-Pratte on drums, Carlos Caro on percussion and Marco Diaz on trumpet and piano.

Most of the tracks were inspired by her appreciation of nature and reflect her love of Latin as well as her classical training and bebop. 'Cava dell'Isola' opens in a Latin rhythm, and is named after a beach near Naples, after which 'Sweet & Lovely' is a reworking of this classic. ‘Forio Rain’ is a reminder of a gentle rain shower that fell on the island of Ischia in Italy, as she duets the cheerful Latin jazz of ‘El Picacho’ with trumpeter Marco Diaz. Then you can hear her sing to the romantic classic ‘It Had to Be You’, followed by the gently hip-swaying bossa nova ‘Summer Sea’. ‘In Your Own Sweet Way’ is a track by Dave Brubeck, on which she wrote lyrics for her boyfriend. 'Luna Plateada' sounds sensual, after which 'Danza Nocturna de Flores' is a contemplation on piano. Then back to Latin jazz with 'Un Sueño de la Noche', followed by the traditional and swinging jazz closer 'Perplexity'. However, I prefer her Latin jazz. Maybe something for you?

DALLAS DAVID OCHOA – SIRENS AND SIGILS

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Mirage

02 A Shadow in the Wake

03 The Blue Maiden

04 Adrift

05 Mirage (Reprise)

 

Website Artiest

DALLAS DAVID OCHOA

https://www.heartdancerecords.com/dallasdavidochoa

www.dallasdavidochoa.bandcamp.com

De Amerikaanse gitarist Dallas David Ochoa is mij totaal onbekend. Deze singer-songwriter & gitarist brengt atmosferische gitaarmelodieën en indie rock, maar delft tegelijk in muzikale genres zoals cineastische instrumentalen tot funkrock. Hij wordt vergeleken met de klanken van Prince, Chris Spheeris, Dave Matthews, Mike Patton en Frank Zappa. Dallas heeft al op heel wat festivalpodia in zijn thuisland gestaan, en zijn muziek was al te horen op NBC, SiriusXM enz. Hij speelt zowel solo als met zijn band, het Dallas David Ochoa Trio. Voor deze nieuwe digitale EP componeerde hij alle tracks zelf, en liet ze produceren door Cass Anawaty. Je kan zijn muziek onderbrengen bij akoestische en contemporary instrumentaal.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

The American guitarist Dallas David Ochoa is completely unknown to me. This singer-songwriter & guitarist brings atmospheric guitar melodies and indie rock, but at the same time explores musical genres such as cinematic instrumentals to funk rock. He has been compared to the sounds of Prince, Chris Spheeris, Dave Matthews, Mike Patton and Frank Zappa. Dallas has performed on many festival stages in his home country, and his music has been featured on NBC, SiriusXM, etc. He performs both solo and with his band, the Dallas David Ochoa Trio. For this new digital EP he composed all tracks himself, and had them produced by Cass Anawaty. You can classify his music with acoustic and contemporary instrumental.

CHRISTOPHE GOZE – INSTRUMENTALS

DETAIL ALBUM

Tracks:

At the End of the Street

Cielo

I Will Always Love You

Lazy Sunday

Love

Memory of You

Mourir d’aimer

Resolution

Take Me Home

Waiting for You

You & I

 

Website Artiest

CHRISTOPHE GOZE

www.christophegoze.com

De Franse artiest Christophe Goze, die nu in Barcelona leeft, is hier al verschillende malen de revue gepasseerd. Voor zijn nieuwste album, dat enkel digitaal verschijnt, had hij 2 ideeën. Ten eerste wou hij aan de luisteraars tonen hoe hij songs produceert. Wanneer hij de jazzy gitaar en de chill-out & lounge sound verwijderde, klonk de jazzy track echt lounge. Zo kwam hij op het idee om het instrumentaal uit te brengen. Ten tweede kreeg hij het idee om andere mensen uit te nodigen erop mee te spelen. In zijn eigen woorden was dat: "Enjoy some of my most known tracks as instrumental versions, featuring beats and sounds that complement and enhance the original track. The tracks have been remixed for that purpose exposing some of my lounge & downtempo producer secrets & skills. Without my lead guitars the music reveals even more of its chill & relaxing feel accompanied perfectly by candlelight and red wine.” En het beviel hem zo dat hij nu al denkt aan een opvolger!

Uiteraard speelde hij zelf gitaar, keyboards, en liet zich bijstaan door Curtis Lyons Jr., Matthieu Rabatte en Laurent Faucheux op drums, en door Roberto Briot op bas. Christophe componeerde alle tracks, behalve een, arrangeerde, produceerde en mixte alles zelf. ‘Mourir d’aimer’ is uiteraard een cover van Charles Aznavour.

Instrumentale chill-out die je een ontspannen gevoel bezorgt! Om van te genieten met een cocktail!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The French artist Christophe Goze, who now lives in Barcelona, has been reviewed here several times. He had 2 ideas for his latest album, which will only be released digitally. First, he wanted to show the listeners how he produces songs. When he removed the jazzy guitar and the chill-out & lounge sound, the jazzy track sounded really lounge. That's how he came up with the idea of releasing it instrumentally. Second, he got the idea to invite other people to play on it. In his own words it was: "Enjoy some of my most known tracks as instrumental versions, featuring beats and sounds that complement and enhance the original track. The tracks have been remixed for that purpose exposing some of my lounge & downtempo producer secrets & skills Without my lead guitars the music reveals even more of its chill & relaxing feel accompanied perfectly by candlelight and red wine.” And he liked it so much that he is already thinking about a successor!

Of course he played guitar and keyboards himself, and was assisted by Curtis Lyons Jr., Matthieu Rabatte and Laurent Faucheux on drums, and by Roberto Briot on bass. Christophe composed all but one track, arranged, produced and mixed everything himself. 'Mourir d'aimer' is of course a cover of Charles Aznavour.

Instrumental chill-out that makes you feel relaxed! To be enjoyed with a cocktail!

DAVID CAN – KIRKJUFELL

DETAIL ALBUM

Tracks:

Winter Memories

Dream Ahead

Kirkjufell

Thoughtful in Silence

 

Website Artiest

DAVID CAN

https://sine-music.bandcamp.com/album/kirkjufell-ep

https://www.facebook.com/sinemusiclabel

Enkele dagen geleden kwam het debuut ‘Kirkjufell’ van de nieuwe artiest David Can Erekul uit bij Sine Music. Deze Berlijnse componist & producer groeide op met de toetsen van de piano onder zijn vingers, en hij is verslaafd aan improvisatie, songwriting en het podium. Hij studeerde jazzpiano aan de Musikhochschule Köln, speelt voor verschillende artiesten in de pop- en jazzgenres en ontdekte pas een paar jaar geleden zijn interesse in elektronische muziek en productie. Kunstenaars die hem in het bijzonder hebben geïnspireerd zijn Ólafur Arnalds, Tom Ashbrook, Nils Frahm of Kiasmos. Bij het componeren is zijn belangrijkste focus het combineren van de diversiteit van akoestische instrumenten zoals piano of strijkers met elektronische invloeden en het creëren van een eigen geluid. Een dromerige wereld van soundscapes en pakkende melodieën op pulserende beats en “morphing sounds” ontmoeten elkaar in deze EP waarop 4 tracks staan. De muziek is dan ook een mengeling van ambient, deep house en filmmuziek. ‘Winter Memories’ schetst het majestueuze beeld van de bergen op IJsland en een trektocht door de sneeuw. ‘Dream Ahead’ klinkt melancholisch met piano, en evolueert naar een klassieke dans. De titeltrack is een tocht doorheen verschillende emoties, en symboliseert ook weer een berg op IJsland. Afsluiter ‘Thoughtful in Silence’ keert terug naar die melancholische sfeer met piano en brengt een klassiek sfeertje. David zoekt hier de grenzen van die genres op en brengt alzo een symbiose van klassieke instrumenten en elektronische muziek. Mooi om bij weg te dromen!

 

Patrick Van de Wiele (4)

A few days ago, the debut album 'Kirkjufell' by new artist David Can Erekul was released by Sine Music. This Berlin composer & producer grew up with the keys of the piano under his fingers, and is addicted to improvisation, songwriting and the stage. He studied jazz piano at the Musikhochschule Köln, plays for various artists in the pop and jazz genres and only discovered his interest in electronic music and production a few years ago. Artists who have particularly inspired him are Ólafur Arnalds, Tom Ashbrook, Nils Frahm or Kiasmos. When composing, his main focus is to combine the diversity of acoustic instruments such as piano or strings with electronic influences and create a sound of his own. A dreamy world of soundscapes and catchy melodies on pulsating beats and “morphing sounds” meet in this 4-track EP. The music is therefore a mixture of ambient, deep house and film music. ‘Winter Memories’ paints the majestic picture of Iceland's mountains and a trek through the snow. 'Dream Ahead' sounds melancholy with piano, and evolves into a classical dance. The title track is a journey through different emotions, and again symbolizes a mountain in Iceland. Closing track 'Thoughtful in Silence' returns to that melancholic atmosphere with piano and brings a classic atmosphere. David pushes the boundaries of those genres here and thus brings a symbiosis of classical instruments and electronic music. Nice to dream away with!

STEEN THOTTRUP - 5

DETAIL ALBUM

Tracks:

Seeking Theta (Part 1)
My Balearic Soul feat. SIGNE
Day Dreaming feat. Juliana Silveira
Seeking Theta (Part 2)
A Arte De Viver feat. Juliana Silveira
Summer of ’91
Gracias feat. Goyo Castillo

Website Artiest

STEEN THOTTRUP

https://www.facebook.com/steenthottrupmusic

https://www.instagram.com/steenthoettrupofficial/

https://candyboxmusic.com

Als het gaat om het vastleggen van de ware geest van de Balearen, schrijft de Deense producer Steen Thottrup al 30 jaar met succes magische soundtracks bij zonsondergang, eindeloos geïnspireerd door zijn prachtige omgeving op Ibiza en nu Mallorca. Klaar voor de zomer van 2023, heeft de wereldwijd geprezen chill-out producer zijn vijfde artiestenalbum getiteld '5' uitgebracht, versierd met zonovergoten grooves en meditatieve elektronica, sonisch beschilderd met alle prachtige kleuren van de Balearen. “After once again living in the Balearic, the sound of album ‘5’ is truly back to the roots of Balearic electronica, a downtempo journey through 10 new tracks featuring various vocalists in English, Spanish and Portuguese.” zei hij daarover. Wanneer het gaat over chill-out muziek, kan hij tot de pioniers ervan gerekend worden. Hij maakt vanaf het begin deel uit van 'Cafe del Mar' en later 'Buddha Bar'. De carrière van Steen Thottrup strekt zich uit van uptempo dansmuziek, voornamelijk als MIRO tot de jaren 90 en 2000, voordat hij later met enorm succes zijn talenten toepaste op het maken van downtempo producties. Hij viert nu 30 jaar carrière en wordt beschouwd als een van de pioniers van het chill-out genre. Hij werd een van de meest prominente artiesten op de ‘Cafe del Mar’ compilaties en ook verschillende malen op de ‘Buddha Bar’ albums, naast vele andere downtempo, lounge, chill-out compilaties. Steen heeft al 4 succesvolle albums uitgebracht, en dat zijn 'Sunset People', 'Firmatica', 'Balearic Bliss' en 'Diversities'. Aldus kan je volop van een zonsondergang genieten op de tonen van zijn chill-out, downtempo indietronica, meditatieve grooves en dramatische klassieke fusions. In een woord, gewoonweg prachtige muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4½)

When it comes to capturing the true spirit of the Balearic Islands, Danish producer Steen Thottrup has been successfully writing magical sunset soundtracks for 30 years, endlessly inspired by his beautiful surroundings in Ibiza and now Mallorca. Ready for the summer of 2023, the globally acclaimed chill-out producer has released his fifth artist album titled '5', adorned with sun-kissed grooves and meditative electronica, sonically painted with all the beautiful colors of the Balearic Islands. “After once again living in the Balearic, the sound of album ‘5’ is truly back to the roots of Balearic electronica, a downtempo journey through 10 new tracks featuring various vocalists in English, Spanish and Portuguese.” he said about that. When it comes to chill-out music, he can be counted among its pioneers. He has been a part of 'Cafe del Mar' and later 'Buddha Bar' from the beginning. Steen Thottrup's career spans from up-tempo dance music, mainly as MIRO to the 90's and 2000's before later applying his talents to making downtempo productions with enormous success. Now celebrating 30 years of career, he is considered one of the pioneers of the chill-out genre. He became one of the most prominent artists on the 'Cafe del Mar' compilations and also several times on the 'Buddha Bar' albums, among many other downtempo, lounge, chill-out compilations. Steen has already released 4 successful albums, which are 'Sunset People', 'Firmatica', 'Balearic Bliss' and 'Diversities'. So you can fully enjoy a sunset to the tones of his chill-out, downtempo indietronica, meditative grooves and dramatic classical fusions. In a word, simply beautiful music!

CHRIS STANDRING – THE LOVERS REMIX COLLECTION

DETAIL ALBUM

Tracks:

Sensual Overload

Liquid Soul

Kaleidoscope

Albatross

Moon Child

Contemplation

Yesterday’s Heaven

Another Train

Heart Of The Matter

Gentle Persuasion

Reflection

 

Website Artiest

CHRIS STANDRING

https://www.chrisstandring.com

Ik volg de contemporary jazzgitarist Chris Standring al vele jaren, en recenseerde heel wat van zijn werk voor www.smoothjazz.eu. Ondertussen heeft Chris al 11 maal de top van de Billboard charts gehaald, maar voor zijn 25ste verjaardag als soloartiest wou hij iets speciaals doen. Hoewel zijn op contemporary jazz gebaseerde catalogus bestaat uit een verscheidenheid aan tonen, tempo's en texturen - van instrumentale pop en improvisatiejazz tot door soul aangedreven funk en romantische ballads - tonen de verzoeken die hij het meest van fans ontvangt hun vurige genegenheid voor zijn chill grooves. Dat gegeven zaaide meteen het concept voor dit album. Dat album dat op 9 juni op de set van Ultimate Vibe Recordings arriveerde, herneemt Chris 10 nummers uit zijn originele songbook, samen met één nieuw nummer, een bluesachtige, country ontmoet elektronische jazzversie van Peter Green's ‘Albatross’, een persoonlijke favoriet van toen hij opgroeide op in Engeland. Standring speelt elektrische of nylonsnaargitaar op de collectie, waarbij hij blijk geeft van uitbundige behendigheid, gepassioneerde precisie en virtuoze techniek. Dat terwijl hij een aantal van zijn meest populaire selecties opnieuw vertolkt, een geheel andere draai geeft aan minder bekende nummers en nieuwe vernis aanbrengt op de mix op een paar selecties die, met tijd en afstand vanaf het moment waarop ze oorspronkelijk werden opgenomen, "een andere kijk verdienden". Bekend om het doordringen van een retro-nuance uit de jaren ‘70 in zijn opnames, klinkt ‘The Lovers Remix Collection’ futuristisch en state-of-the-art, heeft het een betoverende sfeer en een relaxte jazz-sfeer. En ja, het project heeft zeker een diepgewortelde sensuele allure. “When I conceived this project, I wanted it to be the ultimate make out music for a romantic occasion. But don't let me put ideas in your head. I just make the music,” zei Chris, die nu in LA woont en het project zelf remixte. De single ‘Liquid Soul’ werd toen al op de radio gelanceerd, een peinzende innerlijke verkenning die oorspronkelijk verscheen op Standring's album ‘Love & Paragraphs’ uit 2008. “This is probably my most popular song from my entire career and was never a single. I played all the instruments on the original version. This song has a very hypnotic, dreamy quality that people have responded to. I do like to take people on a journey through music and this song is a good example of that,” voegde hij daaraan toe.

Openen doet hij met ‘Sensual Overload’, een mooi en bekend nummer, waarna dus de hypnotische single volgt. ‘Kaleidoscope’ is ook een veelgevraagde track, die hij componeerde in 2006 voor het ‘Soul Express’ album. “I wanted to take people on a journey with this remix along the lines of Quincy Jones' ‘Secret Garden.’ This song is so simple but has a melody that sticks with you,” zei Chris. ‘Albatross’ neemt je mee terug naar de sixties, en ik heb steeds van die song gehouden. Chris laat ze nog relaxter klinken. De nieuwe versie van ‘Moon Child’ noemt hij een “redo”. “I got the most email about this song from people who heard it on the ‘Sunlight’ album. I always felt it didn't quite get the production love it deserved on the original, so I decided to remix it. It became the first song to inspire the whole ‘Lovers Remix’ album concept,” legt hij uit. ‘Contemplation’ stamt uit 2010 uit het ‘Bolero’ album, en vind ik prachtig. Chris zegt waarom hij dit koos: “I am a huge lover of space in music, and I think this song is a great example of that in my songwriting style. I'm also fond of harmonic surprises in a song that might seem different from other composers in this genre. This is one of those dreamy sequences that can take the listener through a range of emotions - from sadness and hope to evoking mystery and finally, beauty and resolution.” ‘Yesterday’s Heaven’ is de volgende ontspannen track, gevolgd door de langzaam rijdende ‘Another Train’. Dit zou wel eens de favoriete track van Chris zelf kunnen zijn. “It has a very melancholic sound that is snuggly, cozy and warm. It's a very romantic song with a lot of space between each musical phrase letting the music breathe nicely. I think the melody evokes such loneliness, which is strange as I'm not a lonely person. However, and perhaps this new collection confirms it, but I may be an old romantic,” geeft hij toe. En ‘Heart Of The Matter’ volgt daarop. Op ‘Gentle Persuasion’ wordt je zachtjes overtuigd van die chill sound, terwijl de afsluiter ‘Reflection’ een overdenking inhoudt.

Een machtig mooi en ontspannen album. Ideaal voor bij een romantisch diner, om daarna zachtjes op te mee te wiegen. Top werk Chris! “Keep up this good work!”

 

Patrick Van de Wiele (4½)

I've been following contemporary jazz guitarist Chris Standring for many years, and have reviewed quite a bit of his work for www.smoothjazz.eu. Chris has already topped the Billboard charts 11 times, but for his 25th anniversary as a solo artist he wanted to do something special. While his contemporary jazz-based catalog consists of a variety of tones, tempos and textures - from instrumental pop and improvisational jazz to soul-driven funk and romantic ballads - the requests he receives most from fans show their ardent affection for his chill grooves. That fact immediately sowed the concept for this album. That album, which arrived on the set of Ultimate Vibe Recordings on June 9, features Chris reprising 10 tracks from his original songbook, along with one new track, a bluesy, country meets electronic jazz version of Peter Green's ‘Albatross’, a personal favorite from when he was grew up in England. Standring plays electric or nylon string guitar on the collection, demonstrating exuberant dexterity, passionate precision and virtuoso technique. That as he reprises some of his most popular selections, puts an entirely different spin on lesser-known songs and puts new varnish on the mix on a few selections that, with time and distance from when they were originally recorded, have become "a deserved a different view". Known for infusing a 1970s retro nuance into his recordings, ‘The Lovers Remix Collection’ sounds futuristic and state-of-the-art, has an enchanting vibe and a laid-back jazz vibe. And yes, the project certainly has a deep-seated sensual allure. “When I conceived this project, I wanted it to be the ultimate make out music for a romantic occasion. But don't let me put ideas in your head. I just make the music,” said Chris, who now lives in LA and remixed the project himself. The single 'Liquid Soul' was already launched to radio at that time, a pensive inner exploration that originally appeared on Standring's 2008 album 'Love & Paragraphs'. “This is probably my most popular song from my entire career and was never a single. I played all the instruments on the original version. This song has a very hypnotic, dreamy quality that people have responded to. I do like to take people on a journey through music and this song is a good example of that,” he added.

He opens with 'Sensual Overload', a beautiful and well-known song, after which the hypnotic single follows. 'Kaleidoscope' is also a highly requested track, which he composed in 2006 for the 'Soul Express' album. “I wanted to take people on a journey with this remix along the lines of Quincy Jones' ‘Secret Garden’. This song is so simple but has a melody that sticks with you,” said Chris. ‘Albatross’ takes you back to the sixties, and I've always loved that song. Chris makes them sound even more relaxed. He calls the new version of 'Moon Child' a "redo". “I got the most email about this song from people who heard it on the ‘Sunlight’ album. I always felt it didn't quite get the production love it deserved on the original, so I decided to remix it. It became the first song to inspire the whole 'Lovers Remix' album concept,” he explains. 'Contemplation' is from 2010 from the 'Bolero' album, and I think it's beautiful. Chris says why he chose this: “I am a huge lover of space in music, and I think this song is a great example of that in my songwriting style. I'm also fond of harmonic surprises in a song that might seem different from other composers in this genre. This is one of those dreamy sequences that can take the listener through a range of emotions - from sadness and hope to evoking mystery and finally, beauty and resolution.” 'Yesterday's Heaven' is the next relaxed track, followed by the slow moving 'Another Train'. This might just be Chris's favorite track. “It has a very melancholic sound that is snuggly, cozy and warm. It's a very romantic song with a lot of space between each musical phrase letting the music breathe nicely. I think the melody evokes such loneliness, which is strange as I'm not a lonely person. However, and perhaps this new collection confirms it, but I may be an old romantic,” he admits. And 'Heart Of The Matter' follows. On 'Gentle Persuasion' you are gently convinced of that chill sound, while the closing track 'Reflection' contains a reflection.

A mighty beautiful and relaxing album. Ideal for a romantic dinner, to gently rock along afterwards. Top job Chris! “Keep up this good work!”

SEQUENTIA LEGENDA – ALCYONE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Around the Great Central Sun

The Ring of Golden Light

Bon Voyage

Bonustrack: Love Feeds Love

 

Website Artiest

SEQUENTIA LEGENDA

www.sequentia-legenda.com

https://www.facebook.com/sequentia.legenda

https://sequentia-legenda.bandcamp.com/album/alcyone

“Love feeds love”

 

Eerder besprak ik hier al verschillende cd’s van de Franse synthesizermuzikant Laurent Schieber, die muziek maakt onder het pseudoniem Sequentia Legenda. Hij deelt zijn eigen visie van de Berlijnse School met passie, gevoeligheid en oprechtheid. De klankwerelden zijn een uitnodiging om te dromen, een onderdompeling, een introspectie, een wakkere blik voorbij de horizon. Het is een terugkeer naar de bronnen, een trillingsenergie voor de luisteraars die zichzelf de tijd en vrijheid willen geven om in resonantie te treden. Laurent heeft een nieuwe cd uit, met daarop 4 tracks die hij zelf componeerde in 432 Hz, uitvoerde, mixte, masterde en produceerde. Een duivel-doet-al dus! Daarvoor bespeelde hij de volgende instrumenten: Arturia Moog Modular, Arturia Minimoog, Arturia Jupiter 8, Arturia Solina, ARP Odyssey by ElektroStudio, Steinberg Hypersonic, M-Tron Mellotron, Gravity-Vocalise by Heavyocity, Atomic Sequencing tool, KORG PS-3300 Emulation from Full Bucket Music.
De term Alcyone komt uit de Griekse mythologie, en die was een van 7 Plejaden. Maar tevens is Alcyone de naam van een ster in het sterrenbeeld Stier. Laurent zegt dat Alcyone voor hem de centrale zon betekent, het thema van dit album. Dat is overigens meteen de eerste track ‘Around the Great Central Sun’, die bijna 20 minuten duurt. Laurent: “Het is een boodschap van vrede, hoop en liefde. Een uitnodiging om vrij in een atmosfeer van goddelijk licht en creatieve welwillendheid te baden. Een kosmische dans als het ware die zorgt voor spirituele groei.” Daarna volgt ‘The Ring of Golden Light’, die je laat opstijgen via een transcendente spiraal. Deze track duurt nog langer, maar liefst meer dan 27 minuten. ‘Bon Voyage’ neemt je mee op reis naar je eigen fantasie, en duurt iets langer dan 20 minuten. De bonus- en titeltrack staat voor harmonie en licht, en is de kortste track op dit album.

Laurents tekst op de binnenkant van de cd leest als volgt: “ALCYONE is the expression of my Heart and my Soul, it is a sharing from Heart to Heart. I hope that this opus will nourish your dreams, your hopes and will allow you to travel and rise towards a celestial world bathed in a soft and radiant light.”

Een mooi en spiritueel album dat niet alleen de liefhebbers van de Berlijnse school, maar ook die van synthesizermuziek, zeker zal interesseren!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Earlier I discussed several CDs by the French synthesizer musician Laurent Schieber, who makes music under the pseudonym Sequentia Legenda. He shares his own vision of the Berlin School with passion, sensitivity and sincerity. The sound worlds are an invitation to dream, an immersion, an introspection, an awakened look beyond the horizon. It is a return to the sources, a vibrational energy for the listeners who want to give themselves the time and freedom to resonate. Laurent has released a new CD, containing 4 tracks that he composed himself in 432 Hz, performed, mixed, mastered and produced. So a devil-does-al! Before that he played the following instruments: Arturia Moog Modular, Arturia Minimoog, Arturia Jupiter 8, Arturia Solina, ARP Odyssey by ElektroStudio, Steinberg Hypersonic, M-Tron Mellotron, Gravity-Vocalise by Heavyocity, Atomic Sequencing tool, KORG PS-3300 Emulation from Full Bucket Music.

The term Alcyone comes from Greek mythology, which was one of 7 Pleiades. But Alcyone is also the name of a star in the Taurus constellation. Laurent says that for him Alcyone means the central sun, the theme of this album. That is also the first track 'Around the Great Central Sun', which lasts almost 20 minutes. Laurent: “It is a message of peace, hope and love. An invitation to bathe freely in an atmosphere of divine light and creative benevolence. A cosmic dance, as it were, that ensures spiritual growth.” This is followed by 'The Ring of Golden Light', which takes you up through a transcendental spiral. This track lasts even longer, no less than 27 minutes. 'Bon Voyage' takes you on a journey to your own fantasy, and lasts just over 20 minutes. The bonus and title track represents harmony and light, and is the shortest track on this album.

Laurent's text on the inside of the CD reads as follows: “ALCYONE is the expression of my Heart and my Soul, it is a sharing from Heart to Heart. I hope that this opus will nourish your dreams, your hopes and will allow you to travel and rise towards a celestial world bathed in a soft and radiant light.”

A beautiful and spiritual album that will certainly interest not only lovers of the Berlin school, but also those of synthesizer music!

FIVE SEASONS – PARIS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Le Chat

Good Fella

Love Song

You Make The Sun Shine

Dancing With Mum

Dans La Rue

Dancing With Mum (Piano Version)

 

Website Artiest

FIVE SEASONS

https://lemongrassmusic.de/artists/Five-Seasons/

https://www.facebook.com/fiveseasonslemongrassmusic

De Duitse muzikant en producer Daniel Voss, ofwel Five Seasons en Slow World, kwam hier al enkele malen voorbij. U wist dus ook al dat hij de manager is van het Lemongrassmusic label. Zijn nieuwste digitale album bestaat uit 7 tracks, die allen opgedragen zijn aan de lichtstad. Parijs staat dikwijls synoniem voor romantisch samenzijn, liefde en een kunstzinnige levensstijl. Nu verrast Five Seasons ons met een geheel nieuw Lofi-geluid dat elk nummer op het album kleurt. Variërend van langzame Lofi tot instrumentale Lofi hiphop, Study Beats en Chill-out Lounge, is het album als een reis door de afgelopen decennia, vakkundig het oude met het nieuwe verbindend. Met warme vibes, schattige geluiden en relaxte beats laat je je fantasie de vrije loop en waan je je in Parijs met een bos bloemen in je handen. Leuke, ontspannen muziek!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German musician and producer Daniel Voss, aka Five Seasons and Slow World, has passed by here several times. So you already knew that he is the manager of the Lemongrassmusic label. His latest digital album consists of 7 tracks, all dedicated to the city of light. Paris is often synonymous with romantic togetherness, love and an arty lifestyle. Now Five Seasons surprises us with an all new Lofi sound that colors every song on the album. Ranging from slow Lofi to instrumental Lofi hip-hop, Study Beats and Chill-out Lounge, the album is like a journey through decades past, skillfully connecting the old with the new. With warm vibes, cute sounds and relaxed beats you let your imagination run wild and imagine yourself in Paris with a bunch of flowers in your hands. Nice relaxing music!

THE JAZZ WARRIORS – THE JAZZ WARRIORS

DETAIL ALBUM

Tracks:

Pollo Picante

After the Rain

Tell Me in a Loving Way

River Quay

J.B.

A Wing and a Prayer

A Guy with a Tie

Don’t Talk to Me

Neo

The Haunting

Adam’s Ale

 

Website Artiest

THE JAZZ WARRIORS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067399599680

KEN SERIO

http://www.kenserio.com/

Het nieuwste project van de productieve drummer Ken Serio is de band The Jazz Warriors. Hij verzamelde een internationale line-up van musici, zoals de Japanse pianist Tomoko Ohno, de Griekse gitarist Sakis Zachariades, bassist Jedd Chlebowski, fluitist & zangeres Ali Ryerson en vocaliste Josi Davis. Hun gelijknamig album was enkele jaren in de maak, en misschien wel het beste van Ken Serio tot nu toe. Ze brengen een eclectische mix van stijlen, en componeerden bijna alle tracks zelf. ‘Pollo Picante’ opent met kakelende kippen en drijft op een leuk Braziliaans ritme. Daarna volgt het rustige ‘After the Rain’, waarin je echt water hoort stromen, gevolgd door de gezongen blues van ‘Tell Me in a Loving Way’. ‘River Quay’ klinkt als fusion, en is een cover van Pat Metheny, waarna ‘J.B.’ misschien staat voor een whiskymerk. Na de ballade ‘A Wing and a Prayer’, een cover van Mike Stern, volgt keiharde progrock met ‘A Guy with a Tie’. Dit is minder mijn ding! ‘Don’t Talk to Me’ is een relaxt swingnummer, terwijl ‘Neo’ weerom een ballade is. ‘The Haunting’ neigt opnieuw naar fusion, waarna ‘Adam’s Ale’ de laatste track is op het rustige tempo van een ballade. “The album is more of a group effort” zei Serio. “Tomoko and Sakis are really good writers so they came up with the goods”. Dit album is dan ook een combinatie van de twee vorige albums, die respectievelijk meer fusion en meer straight jazz waren. Over het algemeen klinkt dit best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Prolific drummer Ken Serio's latest project is the band The Jazz Warriors. He assembled an international line-up of musicians, such as Japanese pianist Tomoko Ohno, Greek guitarist Sakis Zachariades, bassist Jedd Chlebowski, flautist & singer Ali Ryerson and vocalist Josi Davis. Their eponymous album was several years in the making, and arguably Ken Serio's best to date. They bring an eclectic mix of styles, and composed almost all tracks themselves. 'Pollo Picante' opens with clucking chickens and floats on a nice Brazilian rhythm. This is followed by the quiet 'After the Rain', in which you really hear water flowing, followed by the sung blues of 'Tell Me in a Loving Way'. ‘River Quay’ sounds like fusion, and is a Pat Metheny cover, after which ‘J.B.’ may stand for a whiskey brand. After the ballad 'A Wing and a Prayer', a cover by Mike Stern, hard prog rock follows with 'A Guy with a Tie'. This is less my thing! 'Don't Talk to Me' is a relaxed swing song, while 'Neo' is again a ballad. 'The Haunting' again leans towards fusion, after which 'Adam's Ale' is the last track at the leisurely pace of a ballad. “The album is more of a group effort,” said Serio. “Tomoko and Sakis are really good writers so they came up with the goods”. This album is therefore a combination of the two previous albums, which were more fusion and more straight jazz respectively. Overall, this sounds pretty fun!

THE WEATHER GIRLS & MARTHA WASH – CARRY ON: THE DELUXE COLLECTION 1982-1992

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

SUCCESS (Expanded Edition)

 1. Success
  2. Hungry For Love
  3. Dear Santa (Bring Me A Man This Christmas)
  4. Hope
  5. It’s Raining Men
  6. I’m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair
  Bonus Tracks
  7. Ladies Hot Line
  8. Hope (Long Version)
  9. It’s Raining Men (12″ Vocal Version)
  10. Success (Larger Than Life Remix)
  11. I’m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair (12″ Vocal Version)
  12. It’s Raining Men (7” Vocal Version)
  13. Dear Santa (Bring Me A Man This Christmas) Pt. 1
  14. It’s Raining Men / I’m Gonna Wash That Man Right Outa My Hair (Special Version)

 

DISC TWO

BIG GIRLS DON’T CRY (Expanded Edition)

 1. Lock Me Up
  2. Big Girls Don’t Cry
  3. Well-A-Wiggy
  4. No One Can Love You More Than Me
  5. Down On The Corner
  6. March
  7. Laughter In The Rain
  8. You Can Do It
  Bonus Tracks
  9. Well-A-Wiggy (Extended Version)
  10. No One Can Love You More Than Me (Extended Mix)
  *11. Well-A-Wiggy (Dub Version)
  *12. No One Can Love You More Than Me (Single Version)

 

DISC THREE

THE WEATHER GIRLS (Expanded Edition)

 1. Land Of The Believer
  2. Love’s On The Way
  3. Why Can’t We Show Our Love
  4. Opposite Directions
  5. Love You Like A Train
  6. Worth My Weight In Love
  7. Burn Me!
  8. Something For Nothing
  Bonus Tracks
  *9. The Land Of … (F.F. Believe In Beats Mix)
  *10. Love You Like A Train (Choo-Choo Mix) (12″ Version)
  *11. Land Of The Believer (Single Version)
  *12. Love You Like A Train (7″ Version)
  *13. Love You Like A Train (7″ Instrumental)
  *14. Love You Like A Train (Dub Mix)

 

DISC FOUR

MARTHA WASH (Expanded Edition)

 1. Someone Who Believes In You (Prelude)
  2. So Whatcha Gonna Do
  3. Give It To You
  4. Runaround
  5. Now That You’re Gone
  6. Things We Do For Love
  7. Just Us (Dancin’)
  8 Leave A Light On
  9. Carry On
  10. Someone Who Believes In You
  11. Hold On (Part I)
  12. Hold On (Part II)
  13. When It’s My Heart
  14. Just Us (Singin’)
  Bonus Tracks
  15. Carry On (Masters At Work 12″ Dance Mix)
  16. Give It To You (Maurice’s 12″ Mix)
  17. Runaround (Tee’s 12″ Mix)
  18. Give It To You (Top 40 Version)

* first appearance on CD

 

Website Artiest

MARTHA WASH

https://www.marthawash.com/

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Jeugdvriendinnen Martha Wash en Izora Armstead begonnen voor het eerst samen op te treden in de gospelgroep News Of The World, voordat ze halverwege de jaren ‘70 met succes auditie deden voor homo-disco-icoon Sylvester, en aansluitend tekenden bij Fantasy Records. De dames, genaamd Two Tons Of Fun, toerden een aantal jaren de wereld rond met Sylvester, waarbij ze gospelvuur toevoegden aan zijn discogrooves voordat ze onvermijdelijk op eigen kracht verder gingen. Het wereldbekende 'It's Raining Men' maakte ze in 1982 op zichzelf al tot internationale sterren toen de waanzinnige hi-HRG disco-moloch bovenaan de hitlijsten over de hele wereld stond. Omgedoopt tot The Weather Girls, paste disco hitmaker Paul Jabara hun debuutalbum 'Success' aan hun buitenmaatse persoonlijkheden aan, door een mini-musical van zes nummers te maken met een mix van spetterende disco, extravagante orkestraties in Broadway-stijl en “campy” humor. De albums 'Big Girls Don't Cry' en 'The Weather Girls' volgden, waarbij het duo hun sound uitbreidde naar Electro funk, gospel-geregen ballads en dance-georiënteerde pop, in samenwerking met producers waaronder Full Force (Lisa Lisa, James Brown), Reggie Lucas (Madonna, Stephanie Mills) en Richard Scher (Jennifer Holliday). Nadat haar stem zonder vermelding berucht werd gebruikt op grote clubhits van onder meer C+C Music Factory en Black Box, besloot Martha om zich aan een solocarrière te wagen en aldus nam ze haar debuut op, simpelweg getiteld 'Martha Wash'.  In de vroege jaren ‘90 werd ze door clubland onmiddellijk omarmd. Martha's eerste twee solo-releases - de clubklassiekers 'Carry On' en 'Give It To You' stonden beide bovenaan de hitlijsten van Billboard, gevolgd door de Top 10 'Runaround', terwijl op het veelgeprezen album Wash de krachten bundelde met onder meer Todd Terry, The Basement Boys, Brian Alexander Morgan en Masters At Work.

Nu komt er een vierdelige cd-bos uit bij Cherry Red Records, waarop hun complete catalogus van disco & soul uit de eighties bij Columbia Records staat, plus Martha Wash’s glorieus solodebuut bij RCA. Je krijgt in totaal op deze totaal nieuwe box 58 tracks te horen, die de 3 Columbia albums omvatten, plus succesvolle solodebuut, plus 22 bonustracks, waaronder zeldzame single edits, uitgebreide versies, clubmixen enz. Velen ervan komen alzo voor de eerste maal op cd uit. Uiteraard staan daar de smash hit ‘It’s Raining Men’ en Martha’s solo nummer 1 hits ‘Carry On’ en ‘Give It To You’ tussen. Adam Mattera compileerde deze box voor SoulMusic Records. Je krijgt in het boekje “liner notes” door muziekhistoricus Tim Dillinger met interviews met Martha Wash, Full Force enz. Voeg daarbij nog artwork van Roger Williams met zeldzame foto’s en expert remastering door Nick Robbins.

Als dat geen must voor soul & discofans is, dan weet ik het ook niet meer!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Childhood friends Martha Wash and Izora Armstead first began performing together in the gospel group News Of The World before successfully auditioning for gay disco icon Sylvester in the mid-1970s and subsequently signing with Fantasy Records. Dubbed Two Tons Of Fun, the ladies toured the world with Sylvester for several years, adding gospel fire to his disco grooves before inevitably moving on on their own. The world famous 'It's Raining Men' made them international stars in their own right in 1982 when the bonkers hi-HRG disco juggernaut topped the charts around the world. Renamed The Weather Girls, disco hitmaker Paul Jabara adapted their debut album 'Success' to their outsized personalities, creating a six-song mini-musical that mixes rousing disco, extravagant Broadway-style orchestrations and "campy" humor . The albums 'Big Girls Don't Cry' and 'The Weather Girls' followed, with the duo expanding their sound to electro funk, gospel-laced ballads and dance-oriented pop, working with producers including Full Force (Lisa Lisa, James Brown), Reggie Lucas (Madonna, Stephanie Mills) and Richard Scher (Jennifer Holliday). After her uncredited voice was infamously used on major club hits from the likes of C+C Music Factory and Black Box, Martha decided to pursue a solo career and thus recorded her debut, simply titled 'Martha Wash'. In the early 1990s, clubland immediately embraced her. Martha's first two solo releases - the club classics ‘Carry On’ and ‘Give It To You’ both topped the Billboard charts, followed by the Top 10 ‘Runaround’, while the critically acclaimed album saw Wash joining forces with the likes of Todd Terry, The Basement Boys, Brian Alexander Morgan and Masters At Work.

Now a four-piece CD bunch is out on Cherry Red Records, featuring their complete catalog of eighties disco & soul on Columbia Records, plus Martha Wash's glorious solo debut on RCA. You will hear a total of 58 tracks on this brand new box set, spanning the 3 Columbia albums, plus successful solo debut, plus 22 bonus tracks including rare single edits, extended versions, club mixes, etc. Many of them are on CD for the first time. out. Of course there are the smash hit 'It's Raining Men' and Martha's solo number 1 hits 'Carry On' and 'Give It To You'. Adam Mattera compiled this box for SoulMusic Records. You get booklet liner notes by music historian Tim Dillinger with interviews with Martha Wash, Full Force etc. Add to that artwork by Roger Williams with rare photos and expert remastering by Nick Robbins.

If that isn't a must for soul & disco fans, then I don't know what is!

EMM GRYNER – BUSINESS & PLEASURE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Loose Wig

Jack

Valencia

Summertime

The Chance

Queen

The Second Coming

Strangers and Saints

Burn the Boats

Don’t Give in

Real Love

 

Website Artiest

EMM GRYNER

https://www.emmgryner.com/

https://www.facebook.com/emmgryner/

De bekroonde zangeres, songwriter, actrice en auteur Emm Gryner is mij totaal onbekend. Emm zong en speelde nochtans keyboards in de band van David Bowie en verscheen op tal van opnames, waaronder zijn kenmerkende optreden uit 1999, ‘Bowie at The Beeb’ en ‘Toy’. Radiostations uit Detroit vormden de soundtrack van Emm's leven en carrière, en haar gloednieuwe cd is een viering van die muziek. Emm is al meer dan 25 jaar een onafhankelijk artiest. In 2013 hielp ze bij het maken van de eerste videoclip in de ruimte toen ze hielp bij het arrangeren van een nieuwe versie van ‘Space Oddity’ voor astronaut Chris Hadfield. Het nummer is deels op aarde en deels aan boord van het internationale ruimtestation ISS opgenomen.

Van Motown, jazz en pop tot Steely Dan, Fleetwood Mac en de Doobie Brothers, is haar nieuw album doordrenkt met de zonnige soul en het geweldige spel van de late jaren ‘70 en vroege jaren '80. Op haar 23ste album spelen drummer Shannon Forrest (Toto), toetsenist Pat Coil (Michael McDonald), zangeres Catherine Russell (Steely Dan) en gitaristen Tom Bukovac (Taylor Swift) en Pat Buchanan (Hall & Oates, Dolly Parton) mee. De songs schreef ze samen met de dichter Michael Holmes. Ze belichamen een kijk op Yacht rock die tot diep in de jaren 2020 vaart en de wereld kennis laat maken met een gedurfd nieuw personage: een krachtige vrouw wiens passie, aanwezigheid, overtuiging, humor en gratie dienen om de wereld opnieuw te verenigen in muziek, vreugde en liefde. De songs roepen inderdaad een retrogevoel op, en kan je ook catalogeren als West Coast pop en soul. Een aanrader dus!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Award-winning singer, songwriter, actress and author Emm Gryner is completely unknown to me. Emm nevertheless sang and played keyboards in David Bowie's band and appeared on numerous recordings, including his signature 1999 performance, ‘Bowie at The Beeb’ and ‘Toy’. Detroit radio stations have been the soundtrack to Emm's life and career, and her brand new CD is a celebration of that music. Emm has been an independent artist for over 25 years. In 2013, she helped create the first music video in space when she helped arrange a new version of ‘Space Oddity’ for astronaut Chris Hadfield. The song was recorded partly on Earth and partly aboard the International Space Station.

From Motown, jazz and pop to Steely Dan, Fleetwood Mac and the Doobie Brothers, her new album is infused with the sunny soul and great playing of the late '70s and early '80s. Her 23rd album features drummer Shannon Forrest (Toto), keyboardist Pat Coil (Michael McDonald), singer Catherine Russell (Steely Dan) and guitarists Tom Bukovac (Taylor Swift) and Pat Buchanan (Hall & Oates, Dolly Parton). She wrote the songs together with the poet Michael Holmes. They embody a view of Yacht rock sailing deep into the 2020s, introducing the world to a bold new character: a powerful woman whose passion, presence, conviction, wit and grace serve to reunite the world in music, joy and love. The songs do indeed evoke a retro feel, and can also be classified as West Coast pop and soul. So highly recommended!

PETER CALANDRA – THE BLUE LIGHT

DETAIL ALBUM

Tracks:

01) The Gambit

02) The Highlands

03) The Blue Light

04) Lost Island

05) The Softest Touch

06) Morning Light

07) Bremen

08) Rainy Autumn

09) Dark Starlight

10) The Talking Poet

11) The Seance

 

Website Artiest

PETER CALANDRA

www.petecalandramusic.com

Peter Calandra is een productief componist en toetsenist wiens soloalbums wonderbaarlijk divers zijn: wereldmuziek, jazz, hedendaagse jazz, New Age, pop en neoklassiek. De rode draad door zijn muziek is de lyrische expressiviteit van de composities en de puurheid en doelgerichtheid van het musiceren. Drie van zijn recente albums met originele muziek: ‘First Light’ (2015), ‘The Road Home’ (2017) en ‘Carpe Noctem’ (2018) werden genomineerd voor ZMR Awards. Als film- en tv-componist scoorde Calandra meer dan 90 films en schreef hij meer dan 2.000 composities voor Tv. Hij heeft muziek gecomponeerd voor elk groot televisienetwerk, waaronder het FIFA World Cup-thema voor FOX Sports, de Special Olympics World Games en het Invictus Games-thema voor ESPN, evenals het schrijven van muziek voor de Kennedy Center Honours op CBS van 2015 tot 2019. Hij heeft ook kreeg veel lof voor het componeren van de muziek voor ‘Jellysmoke’, een film die het Los Angeles Film Festival won, en genomineerd werd voor een Independent Spirit Award, en ‘Unknown Soldier’, een film die de Los Angeles en Philadelphia Film Festivals won en ook werd genomineerd voor een Independent Spirit Prijs. Calandra is het grootste deel van zijn leven ondergedompeld in de muziekscene van New York City. Als toetsenist trad hij gedurende 10 jaar op in de Broadway-producties van ‘Miss Saigon’, ‘The Lion King’, ‘Les Miserables’, ‘The Phantom Of The Opera’ en ‘Little Shop Of Horrors’. Naast zijn Broadway-cv - met daarin de posities van eerste toetsenist voor veel van die producties - trad hij ook op met het Radio City Music Hall Orchestra, NY Pops Orchestra, Dee Dee Bridgewater, Don Cherry, Aretha Franklin, Allen Ginsberg, Annie Golden, Donna McKechnie, Lillianne Montevecchi, en hij was 16 jaar toetsenist in de in New York gevestigde Climax Band, het creatieve voertuig van artiest en muzikant Larry Rivers. Calandra's prismatische ervaring en kunstenaarschap stellen hem in staat om een veelheid aan genres te bewandelen, een gevarieerde selectie van stemmingen en emoties op te roepen en binnen een breed scala aan mediums te werken. "Ik probeer niets te definiëren, omdat ik merk dat als je als creatief persoon iets in een doos stopt, je de creatieve stroom beperkt", zegt Calandra. Naast zijn keyboard- en compositorische vaardigheden, is hij ook een ervaren gitarist en veelzijdige studio-engineer die bedreven is in de kunst van het volgen en mixen. Momenteel is Calandra docent aan de Aaron Copland School Of Music aan Queens College, CUNY, waar hij audio/MIDI, filmmuziek en muziekcompositie doceert aan zowel afgestudeerde als niet-gegradueerde studenten. Hij is ook een Yamaha Endorsed Artist.

Zijn nieuwste album klinkt zowel introspectief als opbeurend. Er zijn prachtige ballads, uitvoeringen met vleugjes rootsy aardsheid en ambient composities die een rijke filmische kwaliteit hebben. Rustige pianomuziek voor een luide wereld.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Peter Calandra is a prolific composer and keyboardist whose solo albums are wonderfully diverse: world music, jazz, contemporary jazz, New Age, pop and neoclassical. The common thread through his music is the lyrical expressiveness of the compositions and the purity and purposefulness of the music-making. Three of his recent albums of original music: 'First Light' (2015), 'The Road Home' (2017) and 'Carpe Noctem' (2018) were nominated for ZMR Awards. As a film and TV composer, Calandra scored more than 90 films and wrote more than 2,000 compositions for TV. He has composed music for every major television network, including the FIFA World Cup theme for FOX Sports, the Special Olympics World Games, and the Invictus Games theme for ESPN, as well as writing music for the Kennedy Center Honors on CBS from 2015 to 2019 He has also received acclaim for composing the music for 'Jellysmoke', a film that won the Los Angeles Film Festival and was nominated for an Independent Spirit Award, and 'Unknown Soldier', a film that inspired the Los Angeles and Philadelphia Film Festivals won and was also nominated for an Independent Spirit Award. Calandra has been immersed in the New York City music scene for most of his life. As a keyboardist, he performed for 10 years in the Broadway productions of ˜Miss Saigon', ˜The Lion King', ˜Les Miserables', ˜The Phantom Of The Opera' and ˜Little Shop Of Horrors'. In addition to his Broadway resume - which includes principal keyboardist positions for many of those productions - he has also performed with the Radio City Music Hall Orchestra, NY Pops Orchestra, Dee Dee Bridgewater, Don Cherry, Aretha Franklin, Allen Ginsberg, Annie Golden , Donna McKechnie, Lillianne Montevecchi, and he was a keyboardist for 16 years in the New York-based Climax Band, the creative vehicle of artist and musician Larry Rivers. Calandra's prismatic experience and artistry enable him to traverse a multitude of genres, evoke a diverse selection of moods and emotions, and work within a wide variety of mediums. "I'm not trying to define anything because I find that as a creative person, if you put something in a box, you limit the creative flow," says Calandra. In addition to his keyboard and composition skills, he is also an accomplished guitarist and versatile studio engineer who is skilled in the art of tracking and mixing. Calandra currently teaches at the Aaron Copland School Of Music at Queens College, CUNY, where he teaches audio/MIDI, film scoring, and music composition to both graduate and undergraduate students. He is also a Yamaha Endorsed Artist.

His latest album sounds both introspective and uplifting. There are beautiful ballads, performances with hints of rootsy earthiness and ambient compositions that have a rich cinematic quality. Quiet piano music for a loud world.

PETER STERLING – MYSTIC VOYAGER

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Invocation
 2. Nightwind
 3. Cosmic Lover
 4. Across The Great Divide
 5. Bahia Del Sol
 6. The Long Cold Winter
 7. Light Of Your Love
 8. Angels Ascending
 9. Wings Of Light

 

Website Artiest

PETER STERLING

www.harpmagic.com

Het leven van de gevierde Amerikaanse harpist Peter Sterling is een herinnering aan iedereen die zichzelf aanbiedt als een open vat voor het goddelijke, dat er geen stopknop is zodra die geest creativiteit ontketent. Peters reactie op zijn hemelse roeping 25 jaar geleden, mondde uit in een eindeloos creatieve multimediacarrière, die 16 studioalbums omvatte, talrijke muziekprijzen, een boek genaamd ‘Hearing the Angels Sing’, en een indrukwekkende reeks met kristal gematteerde Mandala-kunstafdrukken genoeg om een galerij te vullen. Peter maakt ook heilige geometrie glas-in-loodkunst en geeft dynamische workshops over de wetenschap van geluidsgenezing en heilige geometrie. Het succes kwam snel voor Peter, toen het muzieklabel World Disc zijn debuutalbum ‘Harp Magic’ uitbracht, dat in 1994 werd genomineerd voor NAIRD's (nu A2IM) Best String Album Award. In 2004 stond Sterling‘s album ‘Hap Dreams’ 8 weken lang bovenaan de New Age Radio's Top 100 en werd het genomineerd voor Album van het Jaar. In 2005 tekende Peter bij het gerenommeerde New Age muzieklabel Real Music om zijn cd ‘Shadow, Mist and Light’ uit te brengen. Peters eigen album ‘The Sands of Time’ uit 2008 verdiende een nominatie voor een Hollywood Music Award voor Best New Age Album. Zijn release ‘Patterns of Reflection’ uit 2012 steeg naar nummer 1 op de ZMR 100 International Radio-hitlijst en sleepte ook een nominatie in de wacht voor Album van het jaar. Het jaar daarop klom zijn album ‘Twilight Serenade’ naar de #1-positie op de ZMR-hitlijst, terwijl het nummer getiteld ‘Isle of Light’ een bronzen medaille verdiende bij de Global Music Awards voor 2016. En zijn cd ‘Sacred Visions’ uit 2017 ging naar #3 op de ZMR en won een Silver Global Music Award. In 2021 won Peters album ‘Sanctuary of Light’ de Hollywood Music in Media Award voor beste New Age album en de COVR Silver Visionary Music Award. In 2022 won Peters album ‘The Winding Way’ goud bij de COVR Visionary Music Awards voor Best New Age Album. Peters engelachtige muziek heeft getuigenissen van over de hele wereld verzameld vanwege de wonderbaarlijke genezende effecten: het verzachten van de harten van stervenden op het moment van hun overgang, en wordt gebruikt door moeders op het moment van geboorte en om het lijden van hun autistische kinderen te verlichten. Voor velen is het de ultieme genezende soundtrack voor meditatie en massage geworden. "Mijn missie is om muziek te maken die een ervaring van transcendentie bij de luisteraar kan creëren; een snaar raken in hun hart en hen herinneren aan Thuis - een gevoel van Eenheid," merkte Peter op. Een favoriet op internetradio zoals Pandora, Sirius, XM Satellite en Soundscapes Radio, evenals bij United en American Airlines, zal Peters engelachtige muziek de massa blijven bereiken, levens genezen, hersenen in evenwicht brengen, harten openen en mensen verbinden met hun aangeboren spirituele essentie. Terwijl hij dagelijks de afgelegen ravijnen van Sedona verkent en leeft vanuit zijn trouwe busje, volgt Peter elke Goddelijke ingeving en inspiratie als een vrijgevochten zoeker. De Keltische Harp kwam toevallig zijn leven binnen op een noodlottige dag in Sedona als antwoord op een gebed over de beste manier om zijn unieke levensdoel te vervullen. Nu hij zijn harp overal met zich meedraagt, gaf Peter zich volledig over, waardoor Grace zich door hem heen kon ontvouwen te midden van Sedona's epische landschappen en energiewervelingen. Met slechts een paar lessen onder zijn riem van de verkoper van de Keltische Harp, nam de Angelst het over, begeleidde Peters handen en zorgde ervoor dat ze binnen een paar maanden meesterlijk bewogen. Niemand was meer verrast dan Peter, wiens vaardigheidsniveau aantoonde dat hij eerder een virtuoos dan een beginner was. Peter voelde zich geïnspireerd om zijn dieet en levensstijl drastisch te veranderen, over te schakelen op vegetarisch "levend" voedsel en zichzelf onder te dompelen in helende behandelingen om zijn fysieke en energetische lichaam te verbeteren door middel van sjamanisme, chiropractie, energiegenezing en kruidenbehandelingen. Met zijn hernieuwde innerlijke afstemming bleven de engelen Peters innerlijke oor bereiken met hemelse geluidstransmissies, een geluid dat door veel mystici “de muziek van de sferen” is genoemd. Peter had nauwelijks kunnen dromen dat zijn muziek een enorm wereldwijd publiek zou hebben toen hij zijn eerste 8 nummers op een cassettebandje aan het opnemen was in Byron Bay, Australië en het op de markt brengen in Sedona met zijn handgetekende albumhoezen. Hij is een favoriet op internetradio zoals Pandora, Sirius, XM Satellite en Soundscapes Radio, evenals United en American Airlines. Nu, via internetradio, cd, dvd, zijn website en talloze andere fora, zal Peters engelachtige muziek de massa blijven bereiken, levens genezen, hersenen in balans brengen, hart openen en mensen verbinden met hun aangeboren spirituele essentie. Een wandeling door zijn prachtige huis in West-Sedona zal tientallen van zijn op canvas en hout gemonteerde ‘Portals of Light’ Mandala-kunstafdrukken tonen, glanzend en glinsterend met fijngemalen kwartskristalspikkels. Peters gebrandschilderde stukken sieren ook een groot deel van het huis, wat de inspiratie is die werd gebruikt om het Mandala-ontwerp om de serie ‘Portals of Light’ te maken. Wanneer hij niet in de studio is om aan zijn volgende album te werken, is Peter vaak te vinden in zijn biologische groente- en kruidentuin, waar hij zorgt voor vers, energierijk voedsel voor zijn gezin, dat nu bestaat uit zijn partner Crystal, en hun 5-jarige zoon Micah. Peter geniet er ook van om mensen van buiten de stad te begeleiden op Sacred Land Journeys naar Sedona's spectaculaire draaikolklocaties die zijn hart hebben veroverd en zijn kunst en muziek hebben geïnspireerd.

Zijn nieuwste album bevat een mengeling van New Age, contemporary instrumentaal en wereld fusion, die je meeneemt op een helende reis en transformatie. Hij componeerde, produceerde en nam alle nummers zelf op, en werd hiervoor bijgestaan door: Richard Hardy op fluit en sopraansax, de engelachtige zanger Seay, Grammy-winnende pianiste Darlene Koldenhoven, Grammy-genomineerde renaissancefluitist David Young en 15-voudig nummer één Billboard-artiest gitarist Steve Oliver. Het is zijn meest ambitieuze project tot nu toe. Met elk nummer word je getransporteerd naar een ander niveau van bewustzijn, en er ontstaat een geluidstapijt dat zowel rustgevend als opbeurend is. De muziek klinkt inderdaad mooi en ietwat “hemels”. Ze werd opgenomen in het adembenemende landschap van Sedona, Arizona in Peter's Casa Tranquilo studio. Een “must have” dus voor iedere New Age fan.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The life of celebrated American harpist Peter Sterling is a reminder to all who offer themselves as an open vessel to the divine, that once that spirit unleashes creativity there is no stop button. Peter's response to his heavenly calling 25 years ago culminated in an endlessly creative multimedia career that has encompassed 16 studio albums, numerous music awards, a book called "Hearing the Angels Sing," and an impressive array of crystal-matted Mandala art prints enough to open a gallery. to fill. Peter also creates sacred geometry stained glass art and teaches dynamic workshops on the science of sound healing and sacred geometry. Success came quickly for Peter, when music label World Disc released his debut album Harp Magic, which was nominated for NAIRD's (now A2IM) Best String Album Award in 1994. In 2004, Sterling's album "Hap Dreams" topped New Age Radio's Top 100 for 8 weeks and was nominated for Album of the Year. In 2005 Peter signed with the renowned New Age music label Real Music to release his CD 'Shadow, Mist and Light'. Peter's own 2008 album 'The Sands of Time' earned a nomination for a Hollywood Music Award for Best New Age Album. His 2012 release 'Patterns of Reflection' rose to number 1 on the ZMR 100 International Radio chart and also garnered a nomination for Album of the Year. The following year, his album 'Twilight Serenade' climbed to #1 position on the ZMR chart, while the song titled 'Isle of Light' earned a bronze medal at the Global Music Awards for 2016. And his CD 'Sacred Visions' from 2017 went to #3 on the ZMR and won a Silver Global Music Award. In 2021, Peter's album 'Sanctuary of Light' won the Hollywood Music in Media Award for Best New Age Album and the COVR Silver Visionary Music Award. In 2022, Peter's album 'The Winding Way' won gold at the COVR Visionary Music Awards for Best New Age Album. Peter's angelic music has gathered testimonials from all over the world for its miraculous healing effects: softening the hearts of the dying at the time of their transition, and is used by mothers at the time of birth and to ease the suffering of their autistic children. light up. For many, it has become the ultimate healing soundtrack to meditation and massage. "My mission is to create music that can create an experience of transcendence in the listener; strike a chord in their heart and remind them of Home - a sense of Oneness," noted Peter. A favorite on internet radio such as Pandora, Sirius, XM Satellite and Soundscapes Radio, as well as United and American Airlines, Peter's angelic music will continue to reach the masses, healing lives, balancing brains, opening hearts and connecting people to their innate spiritual essence. As he daily explores the remote canyons of Sedona and lives out of his trusty van, Peter follows every divine prompting and inspiration like a free-spirited seeker. The Celtic Harp happened to enter his life one fateful day in Sedona in answer to a prayer about the best way to fulfill his unique life purpose. Now carrying his harp with him everywhere, Peter surrendered completely, allowing Grace to unfold through him amidst Sedona's epic landscapes and energy vortices. With just a few lessons under his belt from the seller of the Celtic Harp, de Angelst took over, guiding Peter's hands and making them move masterfully within a few months. No one was more surprised than Peter, whose skill level showed he was more of a virtuoso than a novice. Peter felt inspired to drastically change his diet and lifestyle, switching to vegetarian "living" foods and immersing himself in healing treatments to improve his physical and energetic body through shamanism, chiropractic, energy healing and herbal treatments. With his newfound inner attunement, the angels continued to reach Peter's inner ear with celestial sound transmissions, a sound that many mystics have called "the music of the spheres." Peter could hardly have dreamed that his music would have a huge worldwide audience when he was recording his first 8 songs on a cassette tape in Byron Bay, Australia and marketing it in Sedona with his hand-drawn album art. He is a favorite on Internet radio such as Pandora, Sirius, XM Satellite and Soundscapes Radio, as well as United and American Airlines. Now, through internet radio, CD, DVD, his website and countless other forums, Peter's angelic music will continue to reach the masses, healing lives, balancing brains, opening hearts and connecting people to their innate spiritual essence. A stroll through his beautiful home in West Sedona will reveal dozens of his canvas and wood-mounted "Portals of Light" Mandala art prints, gleaming and shimmering with finely ground quartz crystal speckles. Peter's stained glass pieces also adorn much of the house, which is the inspiration used to create the Mandala design to create the "Portals of Light" series. When he's not in the studio working on his next album, Peter can often be found in his organic vegetable and herb garden, providing fresh, energy-rich food for his family, which now consists of his partner Crystal, and their 5 year old son Micah. Peter also enjoys guiding people from out of town on Sacred Land Journeys to Sedona's spectacular whirlpool sites that have captured his heart and inspired his art and music.

His latest album features a blend of New Age, contemporary instrumental and world fusion, taking you on a healing journey and transformation. He composed, produced and recorded all songs himself, assisted by: Richard Hardy on flute and soprano saxophone, angelic vocalist Seay, Grammy-winning pianist Darlene Koldenhoven, Grammy-nominated renaissance flautist David Young and 15-time number one Billboard- artist guitarist Steve Oliver. It is his most ambitious project to date. Each track transports you to a different level of consciousness, creating a tapestry of sound that is both soothing and uplifting. The music indeed sounds beautiful and somewhat “heavenly”. It was shot in the breathtaking scenery of Sedona, Arizona in Peter's Casa Tranquilo studio. A “must have” for every New Age fan.

MATT MONRO – THE COMPLETE EMI RECORDINGS 1971-1984

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE

1 Singin’ In The Rain
2 First Of May
3 Michelle
4 Didn’t We
5 Speak Softly Love
6 Bridge Over Troubled Water
7 I Am
8 Curiouser And Curiouser
9 Ethel Baby (Mr Wonderful)
10 Till Then My Love
11 The Me I Never Knew
12 Sarah’s Coming Home
13 Time to Go
14 O My Child
15 Only Friends
16 Mama Packed A Picnic Tea
17 Isn’t It A Pity
18 Love Story – (NEW MIX)
19 This Way Mary
20 Wish Now Was Then
21 Didn’t We (Alt Arrangement)
22 How Can I Live Without Your Love
23 Historia De Amor (Love Story) – (NEW MIX)
24 Let The Train Take The Strain (Jingle)
Tracks 1 – 12 From the album For The Present

DISC TWO

1 Let There Be Love – (NEW MIX)
2 What A Wonderful World – (NEW MIX)
3 When You Wish Upon A Star – (NEW MIX)
4 Over The Rainbow – (NEW MIX)
5 For All We Know – (NEW MIX)
6 Let Me Sing And I’m Happy – (NEW MIX)
7 Be My Love – (NEW MIX)
8 Chattanooga Choo Choo – (NEW MIX)
9 I Love You Because – (NEW MIX)
10 No Regrets – (NEW MIX)
11 You’re Sensational – (NEW MIX)
12 I’m Glad I’m Not Young Anymore – (NEW MIX)
13 Yesterday When I Was Young – (NEW MIX)
14 It’s That Time Again – (NEW MIX)
15 I Am In Life
16 There Ya Go
17 What A Wonderful World (Take 2)
18 Let There Be Love (Take 2)
19 Let Me Sing And I’m Happy (Take 1)
20 Yesterday When I Was Young (Alternate Vocal)
21 I’m Glad I’m Not Young Anymore (Take 4)
22 Amour Habla Me Dulcemente
Tracks 1 – 12 From the album The Other Side of the Stars

DISC THREE

1 Happy
2 You And Me Against The World
3 Only Once
4 Did It Happen
5 Sunday Kind Of Woman
6 I Can’t Stop Loving You
7 I Close My Eyes And Count To Ten
8 All The Wishing In The World
9 The Auction
10 Ready Steady Go
11 Friend, Lover, Woman, Wife
12 The Long And Winding Road
13 I’ve So Much To Be Thankful For
14 Did It Happen (Early Version)
15 And You Smiled
16 How Could I Ever Leave You
17 Darling Come Home Soon
18 So Little Time
19 The Little Things
20 One Last Try
21 Darling Come Home Soon (Early Mix) *
22 And You Smiled (Spanish) *
23 The Wonder Of Woolworths (Jingle)
24 Zal (Jingle)
Tracks 1 – 12 From the album The Long And Winding Road

DISC FOUR

1 With These Hands
2 You Light Up My Life
3 Answer Me
4 I Think I’m Getting Over You
5 When A Child Is Born
6 If I Never Sing Another Song
7 May Each Day
8 Morning Has Broken
9 By Her Side
10 Mary’s Boy Child
11 The Last Farewell
12 The Touch Of Your Love
13 Alone Am I
14 The Precious Moments
15 Diana
16 Be My Lady
17 Memory
18 You Bring Out The Best In Me
19 I Don’t Want To Run Your Life
20 If They Could See Me Now (Live) *
21 You Are My Sunshine / You Are The Sunshine Of My Life (Live) *
Tracks 1 – 11 From the album If I Never Sing Another Song

 

Website Artiest

MATT MONRO

https://www.facebook.com/mattmonro/

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

De Britse zanger Matt Monro werd geboren als Terence Edward Parsons op 1 december 1930. Bekend als "The Man with the Golden Voice", trad hij internationaal op tijdens zijn 30-jarige carrière. AllMusic heeft Monro beschreven als "een van de meest onderschatte popvocalisten van de jaren '60", die "de gemakkelijkste, meest perfecte bariton in de branche bezat". Hij overleed op 7 februari 1985.

In 1971 verliet hij Capitol Records omdat hij niet tevreden was met de beslissingen die in de USA werden genomen. Hij tekende opnieuw bij EMI Records en bleef bij hen voor de rest van zijn carrière. Deze set verzamelt alle opnames die in die tijd voor EMI zijn gemaakt, inclusief zowel eerder uitgebrachte als niet-uitgebrachte out-takes en alternatieve versies. Als bonus zijn er ook jingles en een paar niet eerder gehoorde live-opnames uit Australië in 1981 met nummers die Matt nooit in de studio heeft opgenomen. Toen Matts tweede EMI elpee (uitgebracht op hun Columbia-label) 'The Other Side Of The Stars' uitkwam na twee jaar op de plank te hebben gelegen, hadden de banden voor het grootste deel slechts een ruwe mix gekregen en dit werd zo uitgebracht.

Deze release ziet het hele album (en twee andere nummers van dezelfde sessies) geremixt van de 16 track sessie-haspels. Eerdere nummers van de albums 'For The Present' en 'The Other Side Of The Stars' bevatten nummers van vinyldubs. Voor deze editie zijn ze afkomstig van de originele mixdown masters van de eerste generatie. Geremasterd van de originele mastertapes door Richard Moore van Mint Audio. Geautoriseerd door Michele Monro en de erfgenamen van Matt Monro.

Deze cd-box bevat 4 cd’s met daarop 15 singles, “out-take” en zeldzame opnames. Tevens voorheen nooit uitgebracht live opnames en alternatieve mixen. ‘The Long and Winding Road’ en ‘If I Never Sing Another Song’ komen hierbij voor het eerst op cd uit.

 

Patrick Van de Wiele (4)

British singer Matt Monro was born Terence Edward Parsons on December 1, 1930. Known as "The Man with the Golden Voice", he performed internationally during his 30-year career. AllMusic has described Monro as "one of the most underrated pop vocalists of the '60s", who "possessed the easiest, most perfect baritone in the business". He passed away on February 7, 1985.

In 1971 he left Capitol Records because he was not satisfied with the decisions made in the USA. He re-signed with EMI Records and remained with them for the rest of his career. This set collects all of the recordings made for EMI during that time, including both previously released and unreleased out-takes and alternate versions. As a bonus, there are also jingles and a few previously unheard live recordings from Australia in 1981 featuring songs Matt never recorded in the studio. When Matt's second EMI LP (released on their Columbia label) 'The Other Side Of The Stars' came out after being shelved for two years, the tapes had mostly just been given a rough mix and this was released.

This release sees the entire album (and two other tracks from the same sessions) remixed from the 16 track session reels. Earlier tracks from the albums 'For The Present' and 'The Other Side Of The Stars' contain songs from vinyl dubs. For this edition, they come from the original first-generation mixdown masters. Remastered from the original master tapes by Richard Moore of Mint Audio. Authorized by Michele Monro and Matt Monro's heirs.

This CD box contains 4 CDs with 15 singles, "out-take" and rare recordings. Also previously unreleased live recordings and alternative mixes. 'The Long and Winding Road' and 'If I Never Sing Another Song' are released on CD for the first time.

WEBER & WEBER – TALES OF THE SIREN

DETAIL ALBUM

Tracks:

Tales Of The Siren

Antemusia

Symbol Of Temptation

The Odyssey

Oceanus and Gaea

Atlantis

 

Website Artiest

WEBER & WEBER

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/track/tales-of-the-siren

Het Duitse label Lemongrassmusic presenteert de nieuwe EP van de Nederlandse muzikant & producer Marc Hartman, die dit als zijuitstapje ziet. Die EP kwam digitaal uit op 26 mei jl., en bevat 6 tracks. Iedere cultuur heeft verhalen, mythen uit een ver verleden. Deze sage werd vaak verteld door een verhalenverteller. De mythe van de sirene dateert uit de 3e eeuw voor Christus. Geïnspireerd door de verhalen en geluiden van de zee maakten Weber & Weber de EP ‘Tales Of The Siren’. Droom weg bij de mysterieuze klanken en betoverende melodieën. Ontdek de geheimen van de zee. Doe dit op de zachte tonen van deze digitale EP, en waan u op het water.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German label Lemongrassmusic presents the new EP by the Dutch musician & producer Marc Hartman, who sees this as a side trip. That EP was digitally released on May 26th, and contains 6 tracks. Every culture has stories, myths from a distant past. This saga was often told by a storyteller. The myth of the siren dates back to the 3rd century BC. Inspired by the stories and sounds of the sea, Weber & Weber made the EP 'Tales Of The Siren'. Dream away with the mysterious sounds and enchanting melodies. Discover the secrets of the sea. Do this to the soft tones of this digital EP, and imagine yourself on the water.

CHLOÉ JEAN – FAIRY TALE FAIL

DETAIL ALBUM

Tracks:

1 Black Sheep
2 Cry Me A River
3 Fairy Tale Fail
4 I Left My Heart In San Francisco
5 Don’t Know Why
6 Bad Guy
7 Free
8 Where Love Began
9 Crazy
10 First Time Ever I Saw Your Face
11 Blue Skies

 

Website Artiest

CHLOÉ JEAN

www.chloejean.net

De Award winnende artieste en songwriter Chloé Jean uit Mill Valley, Californië is mij onbekend. Nochtans stond ze al op het podium met Robert Cray, Jose Luis Rodriguez (ofwel El Puma), Tony Lindsay van Santana, Nelly McKay, en de groep La Oreja de Van Gogh. Chloé zong al vooraleer ze kon praten, en haar moeder moedigde haar aan. Ze koos voor het gospelkoor aan UC Berkeley en werd een van de lead vocalisten. Chloé haalt haar inspiratie uit jazziconen Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Nina Simone, evenals uit popdiva’s Roberta Flack, Whitney Houston, Mariah Carey, Lauryn Hill en Jill Scott. De voorbije jaren heeft ze gecompliceerd leven geleid met verschillende gezondheidsproblemen, zoals borstkanker. Ze kreeg die diagnose in 2016, maar voelt zich nu goed. Nu brengt ze een nieuw album uit, dat geproduceerd en gearrangeerd werd door de bekende gitarist Ray Obiedo, die uiteraard er ook op meespeelt. Het is Chloé’s eerste uitstapje in jazz, en daarnaast wordt ze bijgestaan door keyboardspeler David K. Mathews (Santana), bassist Marc Van Wageningen (Tower of Power) en percussionist Peter Michael Escovedo. Tevens kreeg ze hulp van keyboardspeler Peter Horvath, bassist Dan Feiszli, drummers Billy Johnson en Jason Lewis, beugelspeler Mike Olmos en saxofonisten Norbert Stachel en Charles McNeal.

Chloé’ combineert 5 originele tracks zoals opener ‘Black Sheep’, met covers zoals Julie London’s ‘Cry Me a River’. De titeltrack is weer een origineel, en laat uitschijnen dat de prins op het witte paard, niet altijd is wat hij lijkt. ‘I Left My Heart In San Francisco’ kennen we uiteraard van Tony Bennett, maar Chloé’s versie klinkt trager en sensueler. Norah Jones’ ‘Don’t Know Why’ volgt daarop, terwijl ‘Bad Guy’ als een Latinachtige versie van Billie Eilish overkomt. Het originele ‘Free’ gaat over een jeugdige reis met een vriend, waarna ‘Where Love Began’ terugkijkt op een eenvoudige tijd, toen liefde alles was wat ze hadden. ‘Crazy’ is een live opname, en gaat over het spreekwoord “liefde is blind”. Roberta Flack’s ‘First Time Ever I Saw Your Face’ is ook niet mis, waarna de Irving Berlin klassieker ‘Blue Skies’ afsluit.

Chloé stelde haar muziekcarrière soms in vraag, maar deze samenwerking bewijst dat ze op het juiste spoor zit. Best leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The Award winning artist and songwriter Chloé Jean from Mill Valley, California is unknown to me. However, she has already performed on stage with Robert Cray, Jose Luis Rodriguez (aka El Puma), Tony Lindsay van Santana, Nelly McKay, and the group La Oreja de Van Gogh. Chloé sang before she could speak, and her mother encouraged her. She chose the gospel choir at UC Berkeley and became one of the lead vocalists. Chloé draws inspiration from jazz icons Ella Fitzgerald, Billie Holiday and Nina Simone, as well as pop divas Roberta Flack, Whitney Houston, Mariah Carey, Lauryn Hill and Jill Scott. In recent years, she has led a complicated life with various health problems, such as breast cancer. She was diagnosed in 2016, but is now feeling well. Now she is releasing a new album, which was produced and arranged by the well-known guitarist Ray Obiedo, who of course also plays on it. It is Chloé's first foray into jazz, and she is also assisted by keyboard player David K. Mathews (Santana), bassist Marc Van Wageningen (Tower of Power) and percussionist Peter Michael Escovedo. She also received help from keyboard player Peter Horvath, bassist Dan Feiszli, drummers Billy Johnson and Jason Lewis, flugelhorn player Mike Olmos and saxophonists Norbert Stachel and Charles McNeal.

Chloé' combines 5 original tracks such as opener 'Black Sheep', with covers such as Julie London's 'Cry Me a River'. The title track is another original, and shows that the prince on the white horse is not always what he seems. Of course we know 'I Left My Heart In San Francisco' from Tony Bennett, but Chloé's version sounds slower and more sensual. Norah Jones' ‘Don't Know Why’ follows, while ‘Bad Guy’ comes across as a Latin version of Billie Eilish. The original ‘Free’ is about a childhood journey with a friend, then ‘Where Love Began’ looks back on a simple time when love was all they had. 'Crazy' is a live recording, and is about the proverb "love is blind". Roberta Flack's 'First Time Ever I Saw Your Face' is also not bad, after which the Irving Berlin classic 'Blue Skies' closes.

Chloé sometimes questioned her music career, but this collaboration proves she's on the right track. Quite fun!

TATIANA EVA-MARIE & JEREMY CORREN – TWO AT THE MOST

DETAIL ALBUM

Tracks:

The End of a Love Affair

Penthouse Serenade

Fly Me to the Moon

Sophisticated Lady

I Got it Bad (and that Ain’t Good)

You Go to My Head

They’ll Never Believe Me

The Nearness of You

You Are too Beautiful

I’ve Grown Accustomed to Her Face

 

Website Artiest

TATIANA EVA-MARIE

www.tatianaevamarie.com

Uit Brooklyn, NYC komt de nieuwste cd van de “Gypsy-jazz Warbler” Tatiana Eva-Marie tot mij. Tatiana is een Trans-Atlantische bandleidster, zangeres, auteur en actrice die geboren werd in Zwitserland, en normaal Franstalige pop brengt volgens de traditie van Django Reinhardt met Balkan gipsy en folk invloeden. Ze werd geboren in een familie van muzikanten, schilders en dichters en begon al op haar vierde haar carrière. Tatiana behaalde een Master in middeleeuwse studies aan de Parijse Sorbonne, maar koos in 2011 voor New York als haar basis. Daar richtte ze de Avalon Jazz Band op, en werd ambassadrice voor het Parijs uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Daarnaast is ze steeds geboeid geweest door het Great American Songbook. Op 30 juni as. komt haar zevende cd als leider uit, en dat in een samenwerking met pianist Jeremy Corren. Dit is een minimalistisch album, waarop de tracks gestript worden tot hun puurste melodie met een stem en één piano. ‘The End of a Love Affair’ is opgedragen aan een vriend, die daarna overleed. Minder bekend is ‘Penthouse Serenade’ waarna het overbekende ‘Fly Me to the Moon’ volgt. Het personage in ‘Sophisticated Lady’ zit met uitgelopen make-up tot sluitingstijd aan de bar, gevolgd door ‘I Got it Bad (and that Ain’t Good)’. Wat er na enkele drankjes gebeurt hoor je in ‘You Go to My Head’ terwijl ‘They’ll Never Believe Me’ een duet is met vocalist Mark Buchan. Het bekende ‘The Nearness of You’ is eerder een laatavond song, waarna ‘You Are too Beautiful’ de volgende track is. Mark Buchan keert terug voor het duet ‘I’ve Grown Accustomed to Her Face’ als afsluiter.

Een cd dus die baadt in een retrostijl, die niet zou misstaan in een nachtclub uit de jaren veertig.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

From Brooklyn, NYC comes to me the latest CD of the “Gypsy-jazz Warbler” Tatiana Eva-Marie. Tatiana is a Transatlantic bandleader, singer, author and actress who was born in Switzerland, and normally performs French-language pop in the tradition of Django Reinhardt with Balkan gypsy and folk influences. She was born into a family of musicians, painters and poets and started her career at the age of four. Tatiana holds a Masters in Medieval Studies from the Paris Sorbonne, but chose New York as her base in 2011. There she founded the Avalon Jazz Band and became an ambassador for 1930s Paris. In addition, she has always been fascinated by the Great American Songbook. On June 30th. her seventh CD as a leader will be released, in collaboration with pianist Jeremy Corren. This is a minimalist album, where the tracks are stripped down to their purest melody with one voice and one piano. 'The End of a Love Affair' is dedicated to a friend who died afterwards. Less well known is 'Penthouse Serenade', followed by the well-known 'Fly Me to the Moon'. The character in ‘Sophisticated Lady’ sits at the bar with her makeup on until closing time, followed by ‘I Got it Bad (and that Ain't Good)’. You can hear what happens after a few drinks in 'You Go to My Head' while 'They'll Never Believe Me' is a duet with vocalist Mark Buchan. The well-known 'The Nearness of You' is rather a late night song, after which 'You Are too Beautiful' is the next track. Mark Buchan returns for the closing duet 'I've Grown Accustomed to Her Face'.

So a CD that is bathed in a retro style, which would not be out of place in a nightclub from the forties.

PHIL WALKER – IN THE AIR TONIGHT

DETAIL ALBUM

Tracks:

In the Air Tonight

Summer Lovers

Passion Thing

Gotta Love it

Heart of Gold

Missing You

Tell Me Something Good

Raindance

Castles in the Mist

When Is Forever

Miami Amore

 

Website Artiest

PHIL WALKER

www.PhilWalkerJazz.com

https://www.facebook.com/PhilWalkerJazzCorner/

De Amerikaanse saxofonist Phil Walker is steeds aangetrokken geweest tot muziek. Er stond een piano in zijn ouderlijk huis, waarop hij tekeer ging en minioptredens voor familie en vrienden gaf. Zijn moeder deed hem pianolessen cadeau, maar dat was niet naar zijn zin. In de plaats daarvan koos hijzelf voor de saxofoon en nam privélessen. Op school speelde hij in de All-State Honor Bands en later in de Fullerton College Jazz Band. Phil werd geselecteerd als een van de 800 studenten om tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 1984 in LA op te treden. In 1997 richtte hij een band op, maar een zeldzame ziekte leidde tot volledig gehoorverlies in zijn rechteroor. Na een operatie besloot hij om zich een keyboard aan te schaffen en opnieuw te componeren. Een Kerstoptreden opende de deur naar de Guitars and Saxes Show met Richard Elliot, Peter White en Craig Chaquicco. Kort daarop bracht Phil zijn debuutalbum ‘Better Late Than Never’ uit, en zo ging het maar verder. Optredens op festivals, concerten en de cd ‘Passion Thing’.

De titel en titeltrack van zijn laatste cd is een eerbetoon aan de klassieke rocksong van Phil Collins, maar dan op smooth jazz gebracht. ‘Summer Lovers’ is een romantische “feel good” track, waarna ‘Passion Thing’ een sensueel relaxte sfeer schept. ‘Gotta Love it’ klinkt aangenaam, gevolgd door ‘Heart of Gold’. ‘Missing You’ is een mid-tempo track, terwijl de Rufus klassieker ‘Tell Me Something Good’ uit mijn boxen spettert. Daarna doen we een ‘Raindance’ en ‘Castles in the Mist’ klinkt ook weer zalig relaxed. Romantiek is troef op ‘When Is Forever’, waarna ‘Miami Amore’ afsluit in een opgewekte, dansbare Latin sfeer. Phil werkte op dit album samen met bekende smooth jazzgroten zoals Steve Oliver, Richard Smith, Chris Tedesco en ex-Rippingtons’ leden Kim Stone & Dave Hooper. Met een mooi resultaat als gevolg! Phil is dus vast en zeker “in the air tonight”!

 

Patrick Van de Wiele (4)

American saxophonist Phil Walker has always been drawn to music. There was a piano in his parents' house, on which he would rave and give mini-performances for family and friends. His mother gave him piano lessons as a gift, but he didn't like it. Instead, he chose the saxophone himself and took private lessons. In school he played in the All-State Honor Bands and later in the Fullerton College Jazz Band. Phil was selected as one of 800 students to perform at the opening ceremony of the 1984 LA Olympics. In 1997 he formed a band, but a rare disease led to complete hearing loss in his right ear. After an operation he decided to buy a keyboard and compose again. A Christmas performance opened the door to the Guitars and Saxes Show with Richard Elliot, Peter White and Craig Chaquicco. Soon after, Phil released his debut album ‘Better Late Than Never’, and it went on and on. Performances at festivals, concerts and the CD 'Passion Thing'.

The title and title track of his latest CD is a tribute to the classic rock song by Phil Collins, but brought to smooth jazz. 'Summer Lovers' is a romantic "feel good" track, after which 'Passion Thing' creates a sensually relaxed atmosphere. 'Gotta Love it' sounds pleasant, followed by 'Heart of Gold'. 'Missing You' is a mid-tempo track, while the Rufus classic 'Tell Me Something Good' splashes out of my speakers. Then we do a 'Raindance' and 'Castles in the Mist' also sounds wonderfully relaxed. Romance reigns supreme on 'When Is Forever', after which 'Miami Amore' closes in a cheerful, danceable Latin atmosphere. Phil collaborated on this album with well-known smooth jazz greats such as Steve Oliver, Richard Smith, Chris Tedesco and ex-Rippingtons' members Kim Stone & Dave Hooper. With a great result as a result! So Phil is definitely “in the air tonight”!

ANTHONY E. NELSON JR. – SWINGING SUNSET

DETAIL ALBUM

Tracks:

Canadian Sunset

One More Once

Girl Talk

Una Mas Por Roberto

These Foolish Things

Minor Chant

Mildew

Why Did I Choose You

On A Misty Night

Three Little Words

Walk With Me

Last Call (for Gryce)

 

Website Artiest

ANTHONY E. NELSON JR.

www.anthonynelsonjazz.com

Saxofonist Anthony E. Nelson Jr. woont in New Jersey, en brengt hierbij zijn vijfde album uit. Normaal neemt deze artiest meestal eigentijdse hardbop met een gospel-invloed op. Op zijn nieuwste album, ‘Swinging Sunset’, duikt hij in de muziek van zijn jeugd en brengt hij een ode aan de klassieke Hammond B3-trio's aan de oostkust in de jaren 50 en 60. B3-jazz maakt de laatste tijd een grote comeback, vaak met hedendaagse R&B en funk-invloeden. Voor dit speciaal eerbetoon laten Nelson en zijn trio doelbewust alles wat modern klinkt weg en gaan ze voor dat klassieke retrogeluid dat vroeger populair was in lounges in Harlem en grote steden in het nabijgelegen New Jersey. Anthony wordt hier begeleid door orgelist Kyle Koehler en drummer Cecil Brooks III. Wanneer ‘Canadian Sunset’ opent weet je onmiddellijk welk vlees je in de kuip hebt. Neal Hefti’s ‘Girl Talk’ doet het rustig aan, terwijl ‘Una Mas Por Roberto’ eerder Latin klinkt. ‘Minor Chant’ van Turrentine is bekend, en Johnny Griffin’s ‘Mildew’ raast in snel vaart voorbij. ‘Why Did I Choose You’ is een ballade, en ‘On a Misty Night’ is ietwat romantisch. ‘Three Little Words’ is weerom snelle bop, waarna ‘Walk With Me’ een bewerking is van gospelklassieker.

Leuk voor wie houdt van orgeltrio’s geleid door Gene Ammons, Houston Person en Stanley Turrentine. Een variëteit aan tracks, van ballades, via mi-tempo en enkele snelle bop.

 

Patrick Van de Wiele (3½)

Saxophonist Anthony E. Nelson Jr. lives in New Jersey, and hereby releases his fifth album. Normally this artist usually records contemporary hard bop with a gospel influence. On his latest album, 'Swinging Sunset', he delves into the music of his youth and pays tribute to the classic Hammond B3 trios on the East Coast in the 1950s and 1960s. B3 jazz has been making a major comeback recently, often with contemporary R&B and funk influences. For this special tribute, Nelson and his trio deliberately ditch anything modern-sounding and go for that classic retro sound that used to be popular in lounges in Harlem and big cities in nearby New Jersey. Anthony is accompanied here by organist Kyle Koehler and drummer Cecil Brooks III. When 'Canadian Sunset' opens you immediately know what meat you have in the tub. Neal Hefti's 'Girl Talk' takes it easy, while 'Una Mas Por Roberto' sounds more Latin. Turrentine's 'Minor Chant' is well known, and Johnny Griffin's 'Mildew' rushes past at a rapid pace. "Why Did I Choose You" is a ballad, and "On a Misty Night" is somewhat romantic. "Three Little Words" is again fast bop, after which "Walk With Me" is an adaptation of a gospel classic.

Nice for those who like organ trios led by Gene Ammons, Houston Person and Stanley Turrentine. A variety of tracks, from ballads, through mi-tempo and some fast bop.

DAVE MATHMOS – TOO SLOW TO DISCO EDITS 15

DETAIL ALBUM

Tracks:

Encore une histoire d’amour

Oh Boy! You Turn Me on

Late at Night

I Betcha!

My Baby Don’t Care

Wonderful Feeling

Whispers

 

Website Artiest

DAVE MATHMOS

https://www.facebook.com/DaveMathmos/

https://tooslowtodisco.bandcamp.com/album/tstd-edits-15-dave-mathmos-7-track-ep

TOO SLOW TO DISCO

https://www.facebook.com/tooslowtodisco

Het Duitse label Too Slow to Disco brengt binnen enkele dagen een nieuwe vinylplaat uit. Het is al hun 15de uitgave, en deze keer is het de beurt aan de Australische producer Dave Mathmos, die disco & Nu disco, soul en slow disco brengt. Deze gelimiteerde dubbele 10 inch EP bevat 7 tracks, en hij brengt onuitgebrachte, gesofisticeerde clubtracks. Hij was ook de artiest die de eerste Too Slow To Disco Edits EP maakte, het nu legendarische en uitverkochte ‘Your Love (Contemporary Soul Mix By Dave Mathmos)’. Dit is tevens de meest succesvolle digitale release op dit label. Dave woont in Adelaide, Australië, en begon in de jaren 80 een vliegende start te maken in de muziek business.  Sindsdien heeft hij zich gemanifesteerd als een veelzijdig artiest met zijn eigen kenmerkend geluid en stilering. Bekend om zijn alom authentieke mix van genres als disco, funk, soul, Deep House, Italo Disco en Nu disco, begon Dave's reis naar muziek in de producerstoel toen hij begon met het aanpakken van een reeks producties met House & Deep House-tracks. Al snel begon hij zijn stijl te versterken, die zowel originaliteit als vertrouwdheid in gelijke delen deelt, waardoor zijn publiek een voorproefje krijgt van iets fris en toch herkenbaar. Na een aantal jaren van het aanscherpen van zijn vak en het samenstellen van een solide chemie in zijn muzikale benadering, raakte Dave's naam bekender in zijn hele scene en begon hij positief onthaald te worden. Momenteel brengt hij muziek uit met verschillende Australische en Europese labels, en is hij ook dj op beide continentale scènes. Zijn meest opmerkelijke werk zijn bewerkingen en remixen met nostalgische songwriting-arrangementen, grooves en een innovatieve moderne stijl. Deze hebben zijn artistieke verdienste met succes uitgebreid door zijn belangrijk werk door zowel voor de Australische als de Europese markt bij te dragen. Naast remixes heeft hij ook zijn eigen materiaal samengesteld, georiënteerd op verschillende moderne invloeden tot deep house, Balearic en Nu disco tot het brede spectrum van elektronische muziek. En Dave varieert van dancetracks tot slow jams! Erg leuk!

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German label Too Slow to Disco will release a new vinyl record within a few days. It's already their 15th release, and this time it's the turn of Australian producer Dave Mathmos, who brings disco & Nu disco, soul and slow disco. This limited double 10 inch EP contains 7 tracks, and it brings unreleased, sophisticated club tracks. He was also the artist who made the first Too Slow To Disco Edits EP, the now legendary and out of print 'Your Love (Contemporary Soul Mix By Dave Mathmos)'. This is also the most successful digital release on this label. Dave lives in Adelaide, Australia, and started making a flying start in the music business in the 1980s. Since then he has established himself as a versatile artist with his own signature sound and stylization. Known for his widely authentic mix of genres such as disco, funk, soul, Deep House, Italo Disco and Nu disco, Dave's journey into music began in the producer chair when he began tackling a range of productions featuring House & Deep House tracks. Soon he began to amplify his style, which shares both originality and familiarity in equal parts, giving his audiences a taste of something fresh yet recognizable. After several years of honing his craft and putting together a solid chemistry in his musical approach, Dave's name became more widely known throughout his scene and began to receive positive reception. He currently releases music with various Australian and European labels, as well as DJing on both continental scenes. His most notable work is edits and remixes with nostalgic songwriting arrangements, grooves and an innovative modern style. These have successfully extended his artistic merit through his important work by contributing to both the Australian and European markets. In addition to remixes, he has also composed his own material, oriented from various modern influences to deep house, Balearic and Nu disco to the broad spectrum of electronic music. And Dave varies from dance tracks to slow jams! Very nice!

ELLIE MARTIN – VERDANT

DETAIL ALBUM

Tracks:

Living for the Now

As Time Goes

Dancers Serenade

Never Will I Worry

Love Somehow Will Heal

Renewal

Steel Eye City

Verdant

Lucianita

Lady Liberty

Step Into Your Essence

Moments

 

Website Artiest

ELLIE MARTIN

www.elliemartinmusic.com

www.elliemartin.bandcamp.com

https://www.facebook.com/Jazzsingerlife/

Op 12 mei jongstleden kwam dit debuutalbum van de Amerikaanse jazzzangeres Ellie Martin uit. Ze wordt in de wereld van vocale jazzuitvoeringen en beurzen erkend en is een zeer gerespecteerde zanger, componist, docent en geleerde op het gebied van jazzstudies. Momenteel is ze de vocale jazzleraar aan de Universiteit van Toledo, Ohio, evenals aan de Toledo School for the Arts. Ze speelt een breed scala aan repertoire van Braziliaanse muziek, American Songbook, Bebop, evenals haar originele composities. Ellie is een onverschrokken improvisator en levert liedjes met individualiteit, passie en eerlijkheid. Hoogtepunten in zijn carrière zijn optreden op het Pittsburgh Jazz Festival, het Sunset Jazz Festival en het Michigan Jazz Festival. Ze was de prominente zangeres bij het National Arab Orchestra in San Antonio, Texas, en trad op naast jazzgrootheden Geri Allen, Terri Lynne Carrington, Esperanza Spalding, de New York Voices, Jon Hendricks en Afro Blue. Ellie was al van jongs af aan in jazz geïnteresseerd. In 2008 behaalde ze haar Bachelor aan de McGill University in Montreal, en twee jaar later volgde een Master in vocale jazz aan de universiteit van Toledo. In 2016 volgde daar nog een PhD in jazzstudies op van de universiteit van Pittsburgh.

Nadat ze kanker overwon en een gezin startte ging ze samen met de voor een Grammy Award genomineerde pianist en zanger Peter Eldrigde, de Israëlische gitarist Ariel Kasler, bassist Kurt Khranke en de Costa Ricaanse percussionist (en echtgenoot) Olman Piedra aan de slag. Op dit debuut staan 12 originele tracks, die de loop van haar leven tijdens de laatste jaren volgen. ‘Living for the Now’, dat ze schreef voor haar 2 dochters, opent. In deze snelle samba wou ze hun hectische energie weergeven. De ballade ‘As Time Goes’ is een duet met Mike Harrison, en gaat over verloren liefde. Daarna volgt de tango van ‘Dancers Serenade’ met de Braziliaanse accordeonist Victor Gonçalves. ‘Never Will I Worry’ gaat over relaties die uitlopen over een echtscheiding, waarna het intieme ‘Love Somehow Will Heal’ geschreven werd voor een vriendin die overleed aan kanker. Ellie schreef ‘Renewal’ toen ze genezen was van kanker en het leven weer kon omarmen. ‘Steel Eye City’ is een hardbop eerbetoon aan de stad Pittsburgh, waar ze haar PhD behaalde. De titeltrack is een ballade over vernieuwing, gevolgd door het flamenco geïnspireerde ‘Lucianita’ slaat op haar dochter. Die Spaanstalige track kwam er na een bezoek aan Spanje voor die dochter geboren werd. Nadat Ellie in 2017 de Woman’s March bijwoonde schreef ze ‘Lady Liberty’, en die bevat een gitaarsolo door Keith Ganz. ‘Step Into Your Essence’ klinkt ietwat funky, en de afsluiter ‘Moments’ gaat over de dood van haar grootvader.

Deze cd is dus een muzikale reis doorheen Ellie’s leven als vrouw, moeder en overwinnares van kanker.


Patrick Van de Wiele (3½)

This debut album by the American jazz singer Ellie Martin was released on May 12th. Recognized in the world of jazz vocal performance and scholarship, she is a highly respected singer, composer, teacher and scholar of jazz studies. She is currently the vocal jazz teacher at the University of Toledo, Ohio, as well as the Toledo School for the Arts. She plays a wide variety of repertoire from Brazilian music, American Songbook, Bebop, as well as her original compositions. Ellie is a fearless improviser, delivering songs with individuality, passion and honesty. Career highlights include performing at the Pittsburgh Jazz Festival, the Sunset Jazz Festival and the Michigan Jazz Festival. She was the featured vocalist with the National Arab Orchestra in San Antonio, Texas, performing alongside jazz greats Geri Allen, Terri Lynne Carrington, Esperanza Spalding, the New York Voices, Jon Hendricks, and Afro Blue. Ellie was interested in jazz from an early age. In 2008 she received her Bachelor's degree from McGill University in Montreal, followed by a Master's degree in vocal jazz from the University of Toledo two years later. In 2016, he followed up with a PhD in jazz studies from the University of Pittsburgh.

After beating cancer and starting a family, she teamed up with Grammy Award-nominated pianist and singer Peter Eldrigde, Israeli guitarist Ariel Kasler, bassist Kurt Khranke, and Costa Rican percussionist (and husband) Olman Piedra. This debut contains 12 original tracks, which follow the course of her life during the last years. ‘Living for the Now’, which she wrote for her 2 daughters, opens. In this fast samba she wanted to show their frenetic energy. The ballad ‘As Time Goes’ is a duet with Mike Harrison, and is about lost love. This is followed by the tango of  'Dancers Serenade' with the Brazilian accordionist Victor Gonçalves. 'Never Will I Worry' is about relationships that end in divorce, after which the intimate 'Love Somehow Will Heal' was written for a friend who died of cancer. Ellie wrote 'Renewal' when she was cured of cancer and was able to embrace life again. 'Steel Eye City' is a hard bop tribute to the city of Pittsburgh, where she received her PhD. The title track is a ballad about renewal, followed by the flamenco-inspired 'Lucianita', which refers to her daughter. That Spanish-language track came after a visit to Spain before that daughter was born. After Ellie attended the 2017 Woman's March, she wrote ‘Lady Liberty’, which includes a guitar solo by Keith Ganz. 'Step Into Your Essence' sounds a bit funky, and the closing track 'Moments' is about the death of her grandfather.

This CD is therefore a musical journey through Ellie's life as a wife, mother and winner of cancer.

VAHAGN STEPANYAN – A NEW CHAPTER

DETAIL ALBUM

Tracks:

Synergy

Without Limits

Motion

Gravity

So Good

Toy

Revolution

Hold My Hand

 

Website Artiest

VAHAGN STEPANYAN

https://vahagnstepanyan.com

Toen een tienjarige jongen in het door oorlog verscheurde Armenië vol vertrouwen aan zijn pianoleraar vertelde, dat hij op een dag zou spelen met beroemdheden uit de jazz en gospel, schoot ze meteen zijn ambities neer. Maar de jongen bleef standvastig en onverschrokken en reageerde uitdagend met de woorden: “Mark this day on your calendar because one day it will happen for me.” In de tussenliggende jaren tussen die vroege pianolessen en het opnemen van dit album, werd Vahagn klassiek geschoold in compositie, en leerde hij de kunst van het produceren. Hij begon liedjes te verkopen aan Armeense artiesten en te spelen in jazzclubs in zijn geboorteland, maar leerde zuurverdiende zakelijke muzieklessen door slechts vier dollar te krijgen als hij al betaald werd. Vahagn kreeg een saxofoon die hij prompt verkocht om een computer te kopen, zodat hij liedjes kon leren arrangeren. Tijdens een bezoek aan de USA in 2009 werd hij aangemoedigd door de reacties op zijn meesterlijke keyboardcapaciteiten. Vier jaar later zorgden moeilijke omstandigheden ervoor dat hij niet eens een toetsenbord had om op te oefenen. Toch zette hij door. Flits vooruit naar het heden, anderhalf jaar nadat hij met zijn gezin naar Los Angeles was verhuisd om zijn droom te realiseren, omringde toetsenist Vahagn Stepanyan zich met Grammy-winnende muzikanten, producers en technici van wereldklasse om zijn tweede album op te nemen, met de toepasselijke titel ‘A New Chapter’.

Vahagn componeerde en arrangeerde acht nummers voor de jazzfusion collectie die op 19 mei uitkwam. Hij kreeg versterking van gastartiesten zoals van de elfvoudig Grammy-winnende trompettist Philip Lassiter (Prince, Ariana Grande), Grammy-genomineerde gitaristen Greg Howe en Mark Lettieri (Snarky Puppy, platina-verkopende saxofonist Dave Koz, bassist Ida Nielsen (Prince), powerhouse-drummer Eric Moore en andere ervaren spelers.

Op de complexe opener ‘Synergy’, die tevens de eerste single eruit is, hoor je saxofonist Dave Koz, waarna Mark Lettieri op het snelle ‘Without Limits’ het vocale werk van Vahagn ondersteunt met vurig gitaarwerk. De baslijnen van Ida Nielsen openen ‘Motion’, met elektrische gitaar van Roy Ziv. Op ‘Gravity’ komen gitarist Greg Howe en trompettist Philip Lassiter op de voorgrond, en de drums van Eric Moore domineren ‘So Good’, naast keyboards van Vahagn, gitaarsolo van Feodor Dosumoy en de bas van Melvin Lee Davis (Chaka Kahn, Lee Ritenour, George Benson, Gerald Albright). Het licht Latin getinte ‘Toy’ krijgt begeleiding van de Braziliaanse drummer Cleverson Silva en de Venezolaanse bassist Isai Romero. Het explosieve ‘Revolution’ wordt ondersteund door Wojtek Pilichowski’s bas en Dosumov’s gitaarspel. Als afsluiter koos Vahagn voor een solostuk en dat werd ‘Hold My hand’, een track met contemplatieve, poëtische en filmische schoonheid.

Vahagn wist dat het proces van het opnemen van dit album transformerend zou zijn, en hij documenteerde de sessies in een vijfdelige videoserie samen met een teaser video, die de korte documentaireserie samenvat. Elke aflevering neemt kijkers mee naar de opnamestudio en legt de muzikanten vast die praten over het maken van het album. Hoezeer Stepanyan ook respect en eerbied uitstraalt voor de virtuoze muzikanten die in het project centraal staan, ze reflecteren evenveel bewondering en lof voor de wonderbaarlijke vaardigheden van de toetsenist-pianist.

Een opmerkelijke prestatie dus zowel in productie, arrangeren, songwriting en muzikaliteit. Vahagn besluit met de woorden: “I still have goals to reach. Mostly, I want people to recognize me not only as a jazz musician but as someone who writes and produces pop, R&B, soul, lo-fi, funk and gospel music as well as film soundtracks. If you have a dream, set your goals and go for it without any excuses. Never give up. Believe in yourself. Keep focused on your passion, work hard and invest in your future.”

Daarin ben je zeker geslaagd Vahagn!

 

Patrick Van de Wiele (4)

When a ten-year-old boy in war-torn Armenia confidently told his piano teacher that he would one day play with jazz and gospel celebrities, she instantly shot down his ambitions. But the boy remained steadfast and undeterred and responded defiantly with the words: “Mark this day on your calendar because one day it will happen for me.” In the intervening years between those early piano lessons and the recording of this album, Vahagn was classically trained in composition, and learned the art of production. He started selling songs to Armenian artists and playing in jazz clubs in his native country, but learned hard-earned business music lessons by being paid only four dollars if paid at all. Vahagn was given a saxophone which he promptly sold to buy a computer so that he could learn how to arrange songs. During a visit to the USA in 2009, he was encouraged by the response to his masterful keyboard skills. Four years later, difficult circumstances meant that he didn't even have a keyboard to practice on. Still, he persevered. Flash forward to the present, a year and a half after moving his family to Los Angeles to realize his dream, keyboardist Vahagn Stepanyan surrounded himself with world-class Grammy-winning musicians, producers and engineers to record his sophomore album, featuring the aptly titled 'A New Chapter'.

Vahagn composed and arranged eight songs for the jazz fusion collection that came out on May 19. He was joined by guest artists such as 11-time Grammy-winning trumpeter Philip Lassiter (Prince, Ariana Grande), Grammy-nominated guitarists Greg Howe and Mark Lettieri (Snarky Puppy, platinum-selling saxophonist Dave Koz, bassist Ida Nielsen (Prince), powerhouse drummer Eric Moore and other experienced players.

On the complex opener 'Synergy', which is also the first single out, you can hear saxophonist Dave Koz, after which Mark Lettieri supports Vahagn's vocal work with fiery guitar work on the fast 'Without Limits'. Ida Nielsen's bass lines open 'Motion', with Roy Ziv's electric guitar. On 'Gravity', guitarist Greg Howe and trumpeter Philip Lassiter come to the fore, and Eric Moore's drums dominate 'So Good', alongside keyboards by Vahagn, guitar solo by Feodor Dosumoy and bass by Melvin Lee Davis (Chaka Kahn, Lee Ritenour, George Benson, Gerald Albright). The slightly Latin tinted 'Toy' is accompanied by Brazilian drummer Cleverson Silva and Venezuelan bassist Isai Romero. The explosive 'Revolution' is supported by Wojtek Pilichowski's bass and Dosumoy's guitar playing. To conclude, Vahagn opted for a solo piece and that became 'Hold My hand', a track with contemplative, poetic and cinematic beauty.

Vahagn knew the process of recording this album would be transformative, and he documented the sessions in a five-part video series along with a teaser video that summarizes the short documentary series. Each episode takes viewers into the recording studio and captures the musicians talking about making the album. As much as Stepanyan exudes respect and reverence for the virtuoso musicians at the heart of the project, they equally reflect admiration and praise for the prodigious skills of the keyboardist-pianist.

A remarkable achievement in production, arranging, songwriting and musicality. Vahagn concludes with the words: “I still have goals to reach. Mostly, I want people to recognize me not only as a jazz musician but as someone who writes and produces pop, R&B, soul, lo-fi, funk and gospel music as well as film soundtracks. If you have a dream, set your goals and go for it without any excuses. Never give up. Believe in yourself. Keep focused on your passion, work hard and invest in your future.”

You certainly succeeded Vahagn!

MORTON JONES – INFINITE

DETAIL ALBUM

Tracks:

01 Soaring

02 Ascending

03 Glistening

04 Drifting

05 Sinking

06 Descending

07 Landing

08 Blue

09 Setting

10 Engulfed

11 Reflecting

12 Hovering

13 Watching

14 Endless

 

Website Artiest

MORTON JONES

https://www.heartdancerecords.com/doug-morton-and-russ-jones

https://mortonjones.bandcamp.com/album/infinite

Op 19 mei verscheen dit nieuwe digitale album van de Amerikaanse keyboardspeler Douglas Morton uit Cupertino, Californië. Hij begon al kort nadat hij geboren was keyboards te bespelen, en was erdoor gefascineerd, maar tevens aangetrokken tot orgels en piano. Op zijn fietsje reed hij naar de lokale muziekwinkel, en bespeelde er elk instrument. De verkopers beseften dat hij er niet weg wilde. Aldus schaften zijn ouders voor hem zijn eerste orgel aan, waarop hij non-stop speelde. Santana, Gershwin en The Beatles passeerden de revue. Douglas was een demo-artiest voor Thomas Organs, die tijdens zijn jeugd in Santa Cruz en Monterey optrad. Hij ging naar school in Cupertino en Victoria, BC, speelde in zijn tienerjaren in bands en migreerde later terug naar Santa Cruz, Californië. Toen hij Russ Jones ontmoette via een wederzijdse vriend in 2019, zetten beiden een jam op in het huis van Douglas in Park City, Utah. Na een beetje kletsen, plugden ze in en ontstond er onmiddellijk een magische en muzikale flow. Gelukkig werd de opnameknop ingedrukt en werd de hele sessie van twee uur opgenomen. Toen ze later luisterden, realiseerden ze zich hoe sterk de band tussen hen is. Morton’s filmische orkestrale pads bieden een oceaan van textuur voor Jones' zwevende fluitlijnen die sonische beelden creëren waardoor de verbeelding van de luisteraar de vrije loop kan gaan. Morton Jones albums zijn niet gelaagd en opgebouwd, ze worden allemaal live in de studio gespeeld, waardoor ze zich muzikaal en psychisch kunnen inleven.

Russ Jones is een fluitist uit Utah, oorspronkelijk afkomstig uit de bergen van Californië. De muzikale reis van Russ begon met zijn spirituele reis naar Mexico, waar hij in 2011 zijn eerste fluit kocht. Als autodidactisch fluitist ontwikkelde Russ eerst een band met een fluit in Indiaanse stijl, voordat hij zijn arsenaal uitbreidde met fluiten uit de hele wereld. Jones’ eerste soloalbum werd opgenomen in 2014, waarna hij begon op te treden tijdens huisconcerten, New Age festivals en werkte als studiomuzikant voor filmmuziek. De fluitcollectie van Jones omvat historische Native American Flutes, waaronder de Shakuhachi en de Kaval.

Hun digitaal album is een ontspannende, meditatieve en filmische uitgave. Ze componeerden alle songs zelf, en bekomen zo een ambient, ontspannende, en meditatieve sound. Ten zeerste geschikt voor meditatie, relaxatie, reiki, spa enz. Ontspan aldus tot in het oneindige, en laat uw verbeelding de vrije loop!

 

Patrick Van de Wiele (4)

On May 19, this new digital album by the American keyboard player Douglas Morton from Cupertino, California was released. He started playing keyboards shortly after he was born, and was fascinated by them, but also attracted to organs and piano. He rode his bicycle to the local music store and played every instrument. The sellers realized he didn't want to leave. So his parents bought him his first organ, on which he played non-stop. Santana, Gershwin and The Beatles were reviewed. Douglas was a demo artist for Thomas Organs, who performed in Santa Cruz and Monterey while growing up. He went to school in Cupertino and Victoria, BC, played in bands in his teens and later migrated back to Santa Cruz, California. When he met Russ Jones through a mutual friend in 2019, both set up a jam at Douglas' Park City, Utah home. After a bit of chatting, they plugged in and immediately a magical and musical flow ensued. Fortunately, the record button was pressed and the entire two-hour session was recorded. When they listened later, they realized how strong the bond between them is. Morton's cinematic orchestral pads provide an ocean of texture for Jones' soaring flute lines that create sonic images that allow the listener's imagination to run wild. Morton Jones albums are not layered and built up, they are all played live in the studio, which allows them to empathize musically and psychologically.

Russ Jones is a flutist from Utah, originally from the mountains of California. Russ's musical journey began with his spiritual journey to Mexico, where he purchased his first flute in 2011. A self-taught flautist, Russ first developed a rapport with a Native American-style flute before expanding his arsenal to include flutes from around the world. Jones' first solo album was recorded in 2014, after which he began performing at house concerts, New Age festivals and working as a studio musician for film scores. Jones' flute collection includes historic Native American Flutes, including the Shakuhachi and the Kaval.

Their digital album is a relaxing, meditative and cinematic release. They composed all songs themselves, resulting in an ambient, relaxing, and meditative sound. Very suitable for meditation, relaxation, reiki, spa etc. So relax to infinity, and let your imagination run wild!

DAVE ERICKSON PROJECT (DEP) – JAMB

DETAIL ALBUM

Tracks:

Smooth Brew

Welcome Back

Eventide

JAMB

After Hours

Funky Bones

Fine Time

Blue Waves

Hit the Green

Give Up the Hate

 

Website Artiest

DAVE ERICKSON PROJECT

www.daveericksonproject.com

www.facebook.com/daveericksonproject

Dave Erickson is een gitarist en componist uit Denver, Colorado en richtte in 2013 de contemporary jazzband Dave Erickson Project op. Dat jaar kwam ook hun debuutalbum ‘Pinnacle’ uit, en Dave componeerde hiervoor alle songs. De opvolger daarvan ‘City Nights’ verscheen in 2015, in 2020 was het de beurt aan de EP ‘Open Sky’ en in 2021 volgde dan de EP ‘Upside’. De band bestaat nu naast Dave op gitaar, uit Chuck Leichner op keyboards en piano, Deon Kuhl op drums en Kim Stone (Spyro Gyra, The Rippingtons) op bas. Op 24 april jongstleden is hun nieuwste album uitgebracht, met daarop 10 tracks. ‘Smooth Brew’ is de opener, die je onmiddellijk meeneemt op een aangename “feel good trip”. ‘Welcome Back’ volgt daarna, terwijl ‘Eventide’ aangenaam klinkt. De titeltrack is een uptempo nummer, dat bijzonder geschikt is om op te dansen. Op ‘After Hours’ gaat het heel wat kalmer aan toe, maar de funk spant de kroon op ‘Funky Bones’. Daarna kan je genieten van een relaxte ‘Fine Time’, gevolgd door de single ‘Blue Waves’, die je doet wegdromen van een tropisch strand met zachte golven. Dit nummer doet me overigens sterk denken aan The Rippingtons. Op ‘Hit the Green’ zakt het tempo weer omlaag, en afsluiter ‘Give Up the Hate’ gaat meer de kant van uptempo jazzfunk met zelfs ietwat fusion op. Alles bij mekaar, voor mij een aangename kennismaking met deze contemporary & smooth jazz van het Dave Erickson Project!

 

Patrick Van de Wiele (4)

Dave Erickson is a guitarist and composer from Denver, Colorado who founded the contemporary jazz band Dave Erickson Project in 2013. Their debut album 'Pinnacle' was also released that year, and Dave composed all the songs for it. Its successor 'City Nights' was released in 2015, in 2020 it was the turn of the EP 'Open Sky' and in 2021 the EP 'Upside' followed. The band now consists of Dave on guitar, Chuck Leichner on keyboards and piano, Deon Kuhl on drums and Kim Stone (Spyro Gyra, The Rippingtons) on bass. On April 24 their latest album was released, containing 10 tracks. 'Smooth Brew' is the opener, which immediately takes you on a pleasant "feel good trip". 'Welcome Back' follows next, while 'Eventide' sounds pleasant. The title track is an up-tempo song, which is particularly suitable for dancing. Things are a lot calmer on 'After Hours', but the funk takes the crown on 'Funky Bones'. Then you can enjoy a relaxed 'Fine Time', followed by the single 'Blue Waves', which makes you dream of a tropical beach with soft waves. This song reminds me a lot of The Rippingtons. On 'Hit the Green' the tempo drops again, and closing track 'Give Up the Hate' goes more in the direction of up-tempo jazz funk with even a bit of fusion. All in all, for me a pleasant introduction to this contemporary & smooth jazz from The Dave Erickson Project!

KEISUKE SAKAI – BUTTERFLY

DETAIL ALBUM

Tracks:

Yume

Kiriko

Someday

Natsu No Yo

Rain

Hana

Butterfly

 

Website Artiest

KEISUKE SAKAI

https://lemongrassmusic.de/artists/Keisuke-Sakai/

https://lemongrassmusic.bandcamp.com/album/butterfly

De Japanse muziekproducer, live ambient muzikant en synthesizerspeler Keisuke Sakai leeft in de hoofdstad Tokio. Terwijl hij in 1998 op de universiteit in San Diego, Californië zat, leerde hij geluidsbewerking en begon gitaar spelen in een lokale experimentele band. Tevens trad hij aan op podia in Los Angeles. Nadat hij vijf jaar doorgebracht had in de USA, verhuisde hij terug naar Japan en begon zijn eigen muziek te produceren, door gebruik te maken van een laptop. Het merendeel van zijn muziek is Downtempo en Chill-out. In 2012 verhuisde hij naar het platteland van Japan en begon met het produceren van omgevingsgeluid voor tentoonstellingen in musea, installaties, podiumkunsten en workshops. Zijn eerste EP, ‘Wa No Ne’ (geluiden uit Japan), is een verzameling van 6 ambient nummers. De track ‘Mizu Sumu’ (zuiverend water), een liedje daaruit, is meer dan 2 miljoen keer afgespeeld op Spotify. Volgens Keisuke was het lied geïnspireerd door de schoonheid van de Japanse seizoenen. Als onderdeel van een Japanse band, woonde hij in 2014 het Buddagaya's Bodh Mahotsavd muziekfestival bij. Toentertijd woonde hij 8 jaar in Hokuriku in West Japan nabij de zee. In het jaar 2022, verhuisde Keisuke terug naar Tokio en bracht 6 maanden door in de studio om aan dit tweede album te werken. Nu introduceert hij 7 nieuwe tracks, vol van de geest van de cultuur van zijn land en verbondenheid met de natuur. Dit digitaal album kwam al op 12 mei uit. Mooie ambient muziek, die dicht bij de natuur staat.

 

Patrick Van de Wiele (4)

Japanese music producer, live ambient musician and synthesizer player Keisuke Sakai lives in the capital Tokyo. While attending college in San Diego, California in 1998, he learned sound editing and began playing guitar in a local experimental band. He also performed on stages in Los Angeles. After spending five years in the USA, he moved back to Japan and started producing his own music using a laptop. Most of his music is Downtempo and Chill-out. In 2012 he moved to rural Japan and began producing ambient sound for exhibitions in museums, installations, performing arts and workshops. His first EP, 'Wa No Ne' (sounds from Japan), is a collection of 6 ambient songs. The track 'Mizu Sumu' (purifying water), a song from it, has been played more than 2 million times on Spotify. According to Keisuke, the song was inspired by the beauty of the Japanese seasons. As part of a Japanese band, he attended Buddagaya's Bodh Mahotsavd music festival in 2014. At that time he lived for 8 years in Hokuriku in Western Japan near the sea. In the year 2022, Keisuke moved back to Tokyo and spent 6 months in the studio working on this second album. Now he introduces 7 new tracks, full of the spirit of his country's culture and connection with nature. This digital album was already released on May 12th. Beautiful ambient music, which is close to nature.

DAN WILSON - THINGS ETERNAL

DETAIL ALBUM

Tracks:

 1. Sticology
  2. Since a Hatchet Was a Hammer
  3. Eleanor Rigby
  4. For Tomorrow Bass Intro
  5. For Tomorrow
  6. Things Eternal
  7. Bird Like
  8. Smile Please
  9. Tell Me a Bedtime Story
  10. Pilgrimage Intro
  11. Pilgrimage
  12. Let Your Soul Be Your Pilot

 

Website Artiest

DAN WILSON

www.danwilsonguitar.com

Over 2 dagen verschijnt het nieuwe album van de Amerikaanse gitarist Dan Wilson. Zoals menig jazzmuzikant vóór hem, verbeterde Wilson zijn vaardigheden in de kerk. “This wasn't your average gospel church where cats are just chicken-picking,” legt hij uit. “The music in the church that I grew up in is entirely driven by guitar. I can name thirty great guitarists offhand, generations of players dating back to the forties and fifties. I had never heard of Grant Green or Wes Montgomery or George Benson, but their indirect influence was coming to me through the guys I listened to in church.” Hoewel spelen in de seculiere jazzwereld werd afgekeurd, had Wilson weinig keus toen een jazz minnende oom zijn muzikale horizon verbreedde. “He played me The Dynamic Duo by Jimmy Smith and Wes Montgomery,” herinnert hij zich. “I heard them play ‘Down by the Riverside’ and from that moment I knew this was what I wanted to do for a living.". Vanuit zijn thuisbasis in Akron, Ohio werd Wilson een constante aanwezigheid op de scènes in zowel Pittsburgh als Cleveland. Hij kwam in 2014 onder de aandacht van orgelist Joey DeFrancesco via de drummer Carmen Intorre, Jr., wiens lange ambtstermijn bij Pat Martino spreekt over zijn smaak in gitaristen. Wilson ontving kort daarna een e-mail waarin hij hem uitnodigde om met DeFrancesco mee te gaan naar het Dirty Dog Jazz Café buiten Michigan. En zo vervoegde Dan diens band en toerde ermee rond. Dit is nu zijn vierde album, dat hij samen met Christian McBride produceerde. Dan kreeg hulp van Glenn Zaleski (Fender Rhodes), Brandon Rose (bas), David Throckmorton (drums) en van Theron Brown (orgel op tracks 11, 12), Nigel Hall (zang op track 12), Durrell LeGrair (zang op tracks 8, 12), Tommy Lehman (zang op tracks 8, 12), Jessica Yafanaro (zang op tracks 6, 8, 12).

De single ‘Sticology’ opent met een voicemail van DeFrancesco, en verwijst naar het feit dat Dan uit zijn kot moet komen. ‘Since a Hatchet Was a Hammer’ is een originele track, opgedragen aan zijn tante Mary. ‘Eleanor Rigby’ is uiteraard een cover van The Beatles, waarna ‘For Tomorrow’, na de basintro, afkomstig is van McCoy Tyner. De titeltrack is ook weer een origineel nummer, gebaseerd op een levendige droom. Freddie Hubbard’s ‘Bird Like’ is een jazzklassieker, terwijl ‘Smile Please’ een cover van Stevie Wonder is. Herbie Hancock’s ‘Tell Me a Bedtime Story’ volgt daarop, en ‘Pilgrimage’ van Michael Brecker krijgt eerst een intro. Sting’s ‘Let Your Soul Be Your Pilot’ sluit af in een zachte ietwat bluesy sfeer.

Een gitarist die aldus klassiekers met nieuw werk combineert. Dan draagt het op aan al de mensen die cruciaal waren voor hem, en hij reeds verloor.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The new album by American guitarist Dan Wilson will be released in 2 days. Like many a jazz musician before him, Wilson honed his skills in church. “This wasn't your average gospel church where cats are just chicken-picking,” he explains. “The music in the church that I grew up in is entirely driven by guitar. I can name thirty great guitarists offhand, generations of players dating back to the forties and fifties. I had never heard of Grant Green or Wes Montgomery or George Benson, but their indirect influence was coming to me through the guys I listened to in church.” Although playing was frowned upon in the secular jazz world, Wilson had little choice when a jazz-loving uncle broadened his musical horizons. “He played me The Dynamic Duo by Jimmy Smith and Wes Montgomery,” he recalls. “I heard them play 'Down by the Riverside' and from that moment I knew this was what I wanted to do for a living." From his home base in Akron, Ohio, Wilson became a constant presence on the scenes in both Pittsburgh and Cleveland He came to the attention of organist Joey DeFrancesco in 2014 through the drummer Carmen Intorre, Jr., whose long tenure with Pat Martino speaks to his taste in guitarists. Wilson received an email shortly after inviting him to join DeFrancesco going to the Dirty Dog Jazz Café outside of Michigan. And so Dan joined his band and toured with it. This is now his fourth album, which he co-produced with Christian McBride. Dan had help from Glenn Zaleski (Fender Rhodes), Brandon Rose (bass), David Throckmorton (drums) and Theron Brown (organ on tracks 11, 12), Nigel Hall (vocals on track 12), Durrell LeGrair (vocals on tracks 8, 12), Tommy Lehman (vocals on tracks 8, 12), Jessica Yafanaro (vocals on tracks 6, 8, 12).

The single 'Sticology' opens with a voicemail from DeFrancesco, and refers to the fact that Dan needs to get out of his room. ‘Since a Hatchet Was a Hammer’ is an original track dedicated to his Aunt Mary. 'Eleanor Rigby' is of course a cover of The Beatles, after which 'For Tomorrow', after the bass intro, comes from McCoy Tyner. The title track is also an original song, based on a vivid dream. Freddie Hubbard's ‘Bird Like’ is a jazz classic, while ‘Smile Please’ is a Stevie Wonder cover. Herbie Hancock's ‘Tell Me a Bedtime Story’ follows, and Michael Brecker's "Pilgrimage" gets an intro first. Sting's 'Let Your Soul Be Your Pilot' closes in a soft somewhat bluesy atmosphere.

A guitarist who thus combines classics with new work. Dan dedicates it to all the people who were crucial to him, and he already lost.

VARIOUS ARTISTS – LET’S STOMP! – MERSEYBEAT AND BEYOND 1962-1969

DETAIL ALBUM

Tracks:

DISC ONE
1. Lee Curtis & The All Stars – Let’s Stomp
2. The Searchers – Farmer John
3. Gerry & The Pacemakers – Slow Down
4. The Swinging Blue Jeans – Hippy Hippy Shake
5. The Big Three – Some Other Guy
6. Johnny Sandon & The Remo Four – Lies
7. The Chants – I Don’t Care
8. Wailin’ Howie Casey & The Seniors – Double Twist
9. The Undertakers – Just A Little Bit
10. Billy J. Kramer With The Dakotas – Bad To Me
11. The Fourmost – I’m In Love
12. Faron’s Flamingos – Do You Love Me
13. Ian & The Zodiacs – Beechwood 4-5789
14. Freddie Starr & The Midnighters – Peter Gunn Locomotion (Alternative Mix)
15. The Vernons Girls – Lover Please
16. The Chants – Come Go With Me
17. The Searchers – Sweets For My Sweet
18. Jeannie & The Big Guys – Sticks and Stones
19. The Dennisons – You Don’t Know What Love Is
20. King Size Taylor – Somebody’s Always Trying
21. Billy Fury – Nothing Shakin’ (But The Leaves On The Trees)
22. Glenda Collins – I Feel So Good
23. Howie Casey & The Seniors – I Ain’t Mad At You
24. Denny Seyton & The Sabres – House Of Bamboo
25. Cilla Black – Love Of The Loved
26. Lyn Cornell – Sally Go Round The Roses
27. The Merseybeats – Our Day Will Come
28. Wellington Wade (Ian & The Zodiacs) – It Ain’t Necessarily So
29. The Kinsleys – Do Me A Favour
30. The Big Three – What’d I Say (Live At The Cavern)
Bonus Demos
31. Earl Preston & The TTs (Featuring Cy Tucker) – Bony Moronie
32. Rory Storm & The Hurricanes – Lend Me Your Comb
33. Savva & The Democrats – Shakin’ All Over
34. Mike & The Thunderbirds – Web Of Love

 

DISC TWO
1. The Mojos – Everything’s Al’right
2. Gerry & The Pacemakers – Why Oh Why
3. The Liverbirds – Talking About You
4. The ’Takers (The Undertakers) – If You Don’t Come Back
5. Tony Jackson With The Vibrations – Bye Bye Baby
6. The Searchers – When You Walk In The Room
7. The Swinging Blue Jeans – Make Me Know You’re Mine
8. The Black Knights – I Gotta Woman
9. Earl Royce & The Olympics – Shake A Tail Feather
10. Beryl Marsden – Music Talk
11. The Fourmost – The In Crowd
12. The Trends – The Way You Do The Things You Do
13. The Breakaways – That’s How It Goes
14. Four Just Men – Things Will Never Be The Same
15. Tommy Quickly & The Remo Four – Wild Side Of Life
16. The Pathfinders – Lonely Room (Previously Unreleased)
17. Jason Eddie & The Centremen – Come On Baby (Alternative Mix)
18. The Koobas – Somewhere In The Night
19. The Eyes – She
20. The Connoisseurs – Make Up Your Mind
21. Greta Ann – Sadness Hides The Sun
22. The Roadrunners – Cry, Cry, Cry
23. The Cryin’ Shames – Please Stay (Alternative Mix)
24. Mark Peters – Don’t Cry For Me
25. Earl Preston’s Realms – Daddy Rolling Stone
26. The Richmond Group – Cops And Robbers
27. Michael Allen – I Can’t Stand It
Bonus Demos
28. Them Calderstones – What’cha Gonna Do About It
29. The Four Originals – You Won’t Be Leaving
30. The Newtowns – Tomorrow

 

DISC THREE
1. Tony Jackson With The Vibrations – Fortune Teller
2. The Kirkbys – It’s A Crime
3. The Koobas – A Place I Know
4. Paddy, Klaus & Gibson – No Good Without You Baby
5. Paul & Ritchie & The Cryin’ Shames v- Come On Back (Alternative Mix)
6. Billy J Kramer With The Dakotas – We’re Doing Fine
7. Johnny Gustafson – Take Me For A Little While
8. Eddie Cave & The Fyx – Fresh Out Of Tears
9. Chris Curtis – Aggravation
10. The 5 a.m. Event – I Wash My Hands In Muddy Water
11. The Clayton Squares – Imagination
12. The Merseys – Sorrow (Alternative Version)
13. The Thoughts – All Night Stand (US Version)
14. The Maracas – A Different Drummer (Previously Unreleased)
15. The Lomax Alliance – You Better Get Going Now
16. Wimple Winch – Rumble On Mersey Square South
17. The Seftons – I Can See Through You
18. Bill Kenwright & The Runaways – I Want To Go Back There Again
19. The 23rd Turnoff – Michael Angelo
20. Focal Point – Girl On The Corner
21. The Swinging Blue Jeans – Keep Me Warm (’Til The Sun Shines)
22. Samantha Jones – This Is The Real Thing (Previously Unreleased)
23. The Remo Four – Heart Beat
24. The Lomax Alliance – Give What You Take
25. The Perishers – Bye Bye Baby
26. The Merseys – So Sad About Us
27. The Quotations – Cool It
28. Satin Bells – I Stand Accused (Of Loving You)
29. Cilla Black – Step Inside Love

 

Website Label

CHERRY RED RECORDS

www.cherryred.co.uk

Al jaren loop ik met het idee rond om Liverpool te bezoeken, in de voetsporen van The Beatles en andere bands van de Merseybeat te lopen, maar het komt er niet van. Die Merseybeat is immers vernoemd naar de gelijknamige rivier die door Liverpool stroomt. Merseybeat was een kort fenomeen, maar enorm invloedrijk over de hele wereld. Het explodeerde landelijk in 1963 voordat Merseybeat-groepen de “British Invasion” van de Amerikaanse hitlijsten aanvoerden. Geïnspireerd door Amerikaanse rock-'n-roll, R&B en Motown en de D.I.Y. houding van skiffle, rockten de beatgroepen uit Liverpool in clubs zoals The Cavern en de Star-Club in Hamburg, en organiseerden grotere “Big Beat” sessies in The Tower Ballroom in New Brighton. The Searchers en Gerry and The Pacemakers behaalden succes op het wereldtoneel, anderen kwamen nooit uit hun buurt, maakten een paar 45's of zelfs demo's en verdwenen. Deze driedelige cd-box viert die scène op de eerste twee schijven, en op schijf drie wordt een aantal van de briljante mod-, freakbeat-, psych- en Mersey-soulmuziek gepresenteerd die uit Liverpool kwam toen de Merseybeat-zeepbel barstte, en de pers en het publiek elders keken. Ze belicht de baanbrekende beweging die de wereld The Beatles heeft gebracht, maar overschaduwd werd door hun succes. Hun nummers mochten echter wegens licentieproblemen niet worden opgenomen. Toch zijn 4 van hun liedjes opgenomen door andere bands. Daarom is het zeker interessant om die andere bands te (her)ontdekken. En hier staan tal van hits tussen zoals ‘Hippy Hippy Shake’ door The Swinging Blue Jeans, ‘Sweets for My Sweet’ door The Searchers, ‘When You Walk in the Room’ door The Searchers enz. Motown songs zoals ‘Do You Love Me’ in de versie van Faron Flamingos, ‘Beechwood 4-5789’ door Jam & The Zodiacs, ‘Bye Bye Baby’ door Tony Jackson with The Vibrations, ‘The Way You Do the Things You Do’ door The Trends, komen hierop ook voor. Covers zoals ‘Peter Gunn Locomotion’ door Freddie Starr and The Midnighters, ‘Our Day Will Come’ door The Merseybeats, ‘What’d I Say’ door The Big Three, ‘Shakin All Over’ door Savva and The Democrats werden ook opgenomen. Daarnaast tevens The Chants (met Eddy Amoo later van The Real Thing), The Undertakers en Lomax Alliance (beiden geleid door Jackie Lomax die later bij Apple tekende) en The Kirkbys en The 23rd Turnoff wiens zanger/gitarist Jimmy Campbell was. Vijf nummers zijn nieuw gemasterd van 'Tea Chest Tapes' van producer Joe Meek, waaronder de magnifieke “tear jerker” 'Please Stay' van The Cryin' Shames, en het niet eerder uitgebrachte 'A Different Drummer' van The Maracas. Andere rariteiten zijn een nog niet eerder uitgebracht nummer van Birkenhead's The Pathfinders uit producer Shel Talmy's schatkamer en een fantastisch nummer van ex Vernons Girl, Samantha Jones gevonden op een goed bewaard gebleven acetaat, plus nummers van The Dennisons, The Seftons en The Perishers die voor de eerste maal op cd zijn uitgebracht.

Een prachtig overzicht dus van die Merseybeat! Ideaal voor wie een totaalbeeld wil hebben.

 

Patrick Van de Wiele (4½)

For years I've been thinking about visiting Liverpool, following in the footsteps of The Beatles and other bands of the Merseybeat, but never got around to it. After all, the Merseybeat is named after the river of the same name that flows through Liverpool. Merseybeat was a brief phenomenon, but hugely influential around the world. It exploded nationwide in 1963 before Merseybeat groups topped the US charts' "British Invasion". Inspired by American rock and roll, R&B and Motown and the D.I.Y. With the attitude of skiffle, Liverpool beat groups rocked out at clubs such as The Cavern and the Star-Club in Hamburg, and staged bigger “Big Beat” sessions at The Tower Ballroom in New Brighton. The Searchers and Gerry and The Pacemakers achieved success on the world stage, others never came close, made a few 45s or even demos and disappeared. This three-piece CD set celebrates that scene on the first two discs, and disc three showcases some of the brilliant mod, freakbeat, psych and Mersey soul music that came out of Liverpool when the Merseybeat bubble burst, and the press and public looked elsewhere. She highlights the ground-breaking movement The Beatles brought to the world, but was overshadowed by their success. However, their songs were not allowed to be recorded due to licensing issues. Yet 4 of their songs have been recorded by other bands. That is why it is certainly interesting to (re)discover those other bands. And here are numerous hits such as 'Hippy Hippy Shake' by The Swinging Blue Jeans, 'Sweets for My Sweet' by The Searchers, 'When You Walk in the Room' by The Searchers etc. Motown songs such as 'Do You Love Me ' in the version of Faron Flamingos, 'Beechwood 4-5789' by Jam & The Zodiacs, 'Bye Bye Baby' by Tony Jackson with The Vibrations, 'The Way You Do the Things You Do' by The Trends, also appear on this . Covers such as ‘Peter Gunn Locomotion’ by Freddie Starr and The Midnighters, ‘Our Day Will Come’ by The Merseybeats, ‘What'd I Say’ by The Big Three, ‘Shakin All Over’ by Savva and The Democrats were also included. Also included are The Chants (with Eddy Amoo later of The Real Thing), The Undertakers and Lomax Alliance (both fronted by Jackie Lomax who later signed with Apple) and The Kirkbys and The 23rd Turnoff whose vocalist/guitarist was Jimmy Campbell. Five songs have been newly mastered from producer Joe Meek's Tea Chest Tapes, including The Cryin' Shames' magnificent “tear jerker” ‘Please Stay’, and The Maracas' previously unreleased ‘A Different Drummer’. Other rarities include an unreleased track by Birkenhead's The Pathfinders from producer Shel Talmy's treasure room and a fantastic track by ex Vernons Girl, Samantha Jones found on a well-preserved acetate, plus tracks by The Dennisons, The Seftons and The Perishers that released on CD for the first time.

A wonderful overview of that Merseybeat! Ideal for those who want an overall picture.

CHRISTOPH SEBASTIAN PABST – SOUTHERN ISLES

DETAIL ALBUM

Tracks:

Ibiza

Madeira

Azores

Palawan

 

Website Artiest

CHRISTOPH SEBASTIAN PABST

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006240586353

De Duitse muzikant Christoph Sebastian Pabst uit Priem aan de Chiemsee in Beieren kwam hier al eerder voorbij. Op 5 mei bracht Sine Music zijn nieuwste EP uit, en daarop staan 4 tracks die allemaal in het teken staan van zuiderse eilanden. Het is een muzikaal eerbetoon aan de schoonheid van die eilanden. Naast de reeds uitgebrachte uptempo single ‘Ibiza’, een mooi eiland in de Balearen waar ik al eenmaal met vakantie was, staan er nog 3 andere tracks op. Het prachtige bloemeneiland ‘Madeira’ is het thema van de volgende track. Op dit Portugese bloemeneiland in de Atlantische Oceaan verbleef ik al driemaal. Deze song bezit meer chill-out beats, die drijven op een zachte melodie, en zorgen voor een ontspannen en mysterieuze sfeer. Piano, gitaar en analoge synthesizers klaren de klus. Daarna reizen we iets verder naar de ‘Azores’, een naburig Portugees eiland ook in de Atlantische Oceaan, waar de natuur nog in volle pracht te bewonderen is. Christoph gebruikt hier elektronische geluiden en kalme strijkers om een ietwat meditatief moment te bekomen. Deze track is een uitnodiging om hier de ongeschonden natuurpracht te komen bewonderen. Van daar gaat het voor de laatste track richting Zuid Chinese Zee, meer bepaald naar het eiland ‘Palawan’ in de Filipijnen. Christoph laat zich hier leiden door een zomers gevoel, met zachte beats en klassieke gitaar. Stel u hierbij palmbomen en idyllische witte zandstranden voor. Allemaal speciale plekken dus, met elk hun eigen schoonheid en diversiteit. Leuk om te ontdekken!

Nu digitaal beschikbaar op streaming platforms en download webshops.

 

Patrick Van de Wiele (4)

The German musician Christoph Sebastian Pabst from Priem an die Chiemsee in Bavaria passed by here before. On May 5, Sine Music released its latest EP, which contains 4 tracks that are all about the southern islands. It is a musical tribute to the beauty of those islands. In addition to the already released up-tempo single 'Ibiza', a beautiful island in the Balearic Islands where I was on holiday once, there are 3 other tracks on it. The beautiful flower island 'Madeira' is the theme of the next track. I have already stayed three times on this Portuguese flower island in the Atlantic Ocean. This song has more chill-out beats floating on a soft melody, creating a relaxed and mysterious atmosphere. Piano, guitar and analog synthesizers get the job done. Then we travel a little further to the 'Azores', a neighboring Portuguese island also in the Atlantic Ocean, where nature can still be admired in its full splendor. Christoph uses electronic sounds and calm strings here to create a somewhat meditative moment. This track is an invitation to come and admire the unspoiled natural beauty here. From there it goes for the last track towards the South China Sea, more specifically to the island of 'Palawan' in the Philippines. Christoph is guided here by a summery feeling, with soft beats and classical guitar. Imagine palm trees and idyllic white sand beaches. So all special places, each with its own beauty and diversity. Fun to discover!

Now digitally available on streaming platforms and download web shops.

DAVID MARGAM – IMMUNE

DETAIL ALBUM

Tracks:

Hooking Up

Immune

Hunch

Three Day Weekend

Sensibility

The Last Time

Sunset Boulevard

I’ll Treat You Right

Road to West Coast

Road to East Coast

On My Way

 

Website Artiest

DAVID MARGAM

www.drfunkproducciones.com

https://davidmargam.bandcamp.com/album/immune?from=hp

De in Granada (Spanje) wonende gitarist David Margam presenteert hiermee zijn debuutalbum. Hij bracht al eerder de single en titeltrack ‘Immune’ uit, maar op dit debuut staan 11 tracks geproduceerd door verschillende producers uit de USA en Europa. David is sinds 1995 stichtend lid van de Spaanse funkband Funkdacion, en vermengt nu al de invloeden uit zijn meer dan 30 jarige carrière. Denk daarbij aan funk, smooth jazz, bossa nova, gospel en R&B. Het project startte in maart 2020 toen de Corona pandemie toesloeg. Dit debuut is aldus het resultaat van meer dan 2 jaar aan muzikale creativiteit. David kreeg hulp van artiesten zoals J. Michaels, Jimmy Østbygaard, Sebastien Zunino, Lee Jones, Sergio Hidalgo, Nacho Valenciaga, veteraan Cubaanse pianist Carlos Camilo en Latin saxofonisten Gianni Vancini, Jorge Pinelo samen met de Spaanse vocalisten Rosa Lazar en Maria Romero. De Deen Jimmy Østbygaard verzorgde de opener ‘Hooking Up’, waarna de relaxte en “feel good” single ‘Immune’ volgt. Voor het mooie ‘Hunch’ kreeg David hulp van Sergio Hildago, waarna het ‘Three Day Weekend’ afkomstig is van de Miamiaanse saxofonist en producer Lee Jones. Ook ‘Sensibility’ schreef David samen met Hildago, gevolgd door het ontspannen ‘The Last Time’, dat ingezongen werd door Rosa Lazar, en waarop de Parijse Sebastien Zunino meespeelt. Daarna rijden we op ‘Sunset Boulevard’ in gezelschap van Lee Jones, en de New Yorker J. Michaels belooft ons ‘I’ll Treat You Right’. Daarna gaan we tweemaal relaxed cruisen, eerst op ‘Road to West Coast’, en daarna op ‘Road to East Coast’ met de Spaanse producer Nacho Valenciaga. Als bonustrack krijg je bovendien ‘On My Way’ cadeau. Het is duidelijk dat deze Spaanse productie een internationale uitstraling heeft. Smooth jazz van topkwaliteit! En toch slaagt David erin om er zijn eigen persoonlijke stempel op te drukken. Een aanrader!

Patrick Van de Wiele (4)

Guitarist David Margam, who lives in Granada (Spain), presents his debut album. He previously released the single and title track 'Immune', but this debut contains 11 tracks produced by various producers from the USA and Europe. David has been a founding member of the Spanish funk band Funkdacion since 1995, mixing the influences of his 30+ year career. Think of funk, smooth jazz, bossa nova, gospel and R&B. The project started in March 2020 when the Corona pandemic hit. This debut is thus the result of more than 2 years of musical creativity. David received help from artists such as J. Michaels, Jimmy Østbygaard, Sebastien Zunino, Lee Jones, Sergio Hidalgo, Nacho Valenciaga, veteran Cuban pianist Carlos Camilo and Latin saxophonists Gianni Vancini, Jorge Pinelo along with Spanish vocalists Rosa Lazar and Maria Romero. The Dane Jimmy Østbygaard provided the opener 'Hooking Up', followed by the relaxed and "feel good" single 'Immune'. David received help from Sergio Hildago for the beautiful 'Hunch', after which the 'Three Day Weekend' comes from the Miami saxophonist and producer Lee Jones. David also wrote 'Sensibility' together with Hildago, followed by the relaxed 'The Last Time', which was sung by Rosa Lazar, and on which the Parisian Sebastien Zunino plays. Then we drive on 'Sunset Boulevard' in the company of Lee Jones, and the New Yorker J. Michaels promises us 'I'll Treat You Right'. Then we go on a relaxed cruise twice, first on 'Road to West Coast', and then on 'Road to East Coast' with Spanish producer Nacho Valenciaga. You will also receive 'On My Way' as a bonus track. It is clear that this Spanish production has an international appeal. Top quality smooth jazz! And yet David manages to put his own personal stamp on it. Recommended!